החיפוש הניב 251 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביני עמודי גרסי
ש' ינואר 19, 2019 11:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

[b] אנחנו מחמירים יותר ממנהג אבותינו בחלק מהמקומות, ונוקטים את החומרא הזו מעיקר הדין, ולפחות בתורת ספק גמור. אנחנו לא מקילים יותר מהם אלא גם לוקחים את הנהגתם לחומרא, וגם זה מעיקר הדין. לא כל עם ישראל לדורותיו עשה מלאכה אחר השקיעה, אלא רק בחלק מהמקומות. [/b] בקיצור אני מבין שאתם מחמירים לשני הקצוות/...
על ידי ביני עמודי גרסי
ו' ינואר 18, 2019 12:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

א. בכל הלוחות הישנות העלות השחר הוא בין 12 ל14 מעלות, ועיין במאמרים על עלות השחר בקובצי עץ חיים הראשונים יש שם הרבה ראיות על זה. ב. בכל הלוחות בא״י עלות השחר הוא בין 72 במעלות או 90 במעלות, ולא שמענו מעולם שלחומרא זה שונה. ג. אני כתבתי לידידיה שכתב שזה מנהג אבותינו, הרי אבותינו עשו מלאכות אחר השקיע...
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' ינואר 16, 2019 9:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

תשובה נוספת על המנהג (להבנתכם):

כשהפוסקים והשולחן ערוך התירו לעשות מלאכה אחרי השקיעה בערב שבת במשך ג' מילין ורביע, זה ראיה - כי אין חשש אז לכוכבים בינונים - כלל!
אחרת, לא היו מתירים.

וכל זה בהפך הבנת המנחת כהן.
וסתירה לטענה שהמנהג היה כמותו.
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' ינואר 16, 2019 9:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

מקורות?! הרי יש ספר שלם מלא מקורות! הנה: http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=55960&st=&pgnum=1&hilite= אבל מה יועילו מקורות? הרי גר"א מפורש הופך לזיוף! כשהחתם סופר כותב בתשובה באופן הכי ברור שבמטרסדורף (!) בסיון (!!) צאת הכוכבים אליבא דרבינו תם (!!!) הוא ב8:55 בערב, במילים...
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' ינואר 16, 2019 9:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

ידידיה כתב:כפי שכבר כתבו כאן.

אחר שהגר"א עצמו "מזוייף"
שוב אין אחר דבריכם כלום.
סעו לשלום.

חבל שאתה תוקף מבלי להתמודד עם הטענות.
טוענים לכם טענות הגיוניות וצודקות מאוד מאוד ומשום מה ישנם מחליטים להתעלם מהם ולתקוף את הכותבים עצמם.
זה לא אבסורד?
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' ינואר 16, 2019 11:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה
תגובות: 32
צפיות: 1166

Re: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה

כפי הידוע לי רבים נוהגים להקל להתחיל לאכול סעודה שלישית עד שלש עשרה וחצי דקות אחרי השקיעה. לכאורה גם אם אפשר להקל מדין 'חיוב הבדלה', - ולסמוך על דעת רבי יוסי שביה"A מחיל רק אחרי שנגמר ביה"ש של רבי יהודה, אך עדיין יהיה אסור מצד שמתחילים לאכול בתוך חצי שעה קודם חיוב הבדלה / קריאת שמע. בשש&q...
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' ינואר 09, 2019 8:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

למקדש מלך, ידידיה ושאר החברים:
אם כך,
אז לא קראתם את דבריי במתינות ובעיון!!!!!
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' ינואר 09, 2019 10:34 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

כבר חשבתי לעזוב את העיסוק בנושא, באשכולות החוזרים על עצמם שוב ושוב. אך לדעתי הענייה, הצטברו אצלי חומר ותובנות בנושא, אשר עשויים להועיל מאוד למתענינים, ועל כן לא אמנע טוב מבעליו, ואשרבט מעט עלי מקלדת. ובפתיח דבריי. איני מתכוין בשום אופן להיכנס לדיונים בלשונות הראשונים וכו', לא בדיוקים טובים ולא בדקד...
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' ינואר 09, 2019 6:09 am
פורום: חנוכה
נושא: זמן הדלקת נרות במוצאי שבת חנוכה - האם יש עניין למהר ההדלקה?
תגובות: 29
צפיות: 3228

Re: זמן הדלקת נרות במוצאי שבת חנוכה - האם יש עניין למהר ההדלקה?

אכן לדידן תלמידי הגר"א והחזו"א בודאי שאין אנו חוששים כל עיקר לילך אחר רבותינו ז"ל אפי' אם דעתם דעת יחיד ואפי' בדאוריתא ואפילו לקולא וכפסק מר"ן החזו"א זללה"ה בחו"מ סי' ק"נ כמדומה שהעלה כן בביאור הגמ' דנדה כמדומה. מי שאומר כן לוקח את זה 'כתירוץ'... לא כמקור הלכ...
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' ינואר 09, 2019 6:02 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 4794

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

לענ"ד הלשון 'והחוש מכחיש' ודומיו הוא לשון רגיל בראשונים ובפוסקים, ובהשגות הראב"ד תמצא יותר מזה 'לא ראה מאורות מימיו' וכו' וכן ברז"ה וכלן מבינים שהויכוח הוא רק לגופו של ענין ולא יותר. ולשון זה אינו חורג מזה לא מצאנו ביטוי שכזה ההופך בבת אחת את כל הראשונים לכתמימים גמורים ממדרגה ראשונה...
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' ינואר 09, 2019 4:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 4794

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

תודה. אבל עדיין צריך עיון. א. למה הוא הביא את הליקוט (שבו הוא חולק על ר"ת) על יורה דעה רסב ולא על אורח חיים רסא. מה יש לו משם? הלוא המקום הטבעי והעיקרי הוא אורח חיים, לא?? ב. ובנוסף הלוא גם ברסב שמשם אנו רוצים לומר כי הוא חולק.. בכל זאת גם שם הוא סותר את עצמו, שפעם הולך כר"ת ופעם לא: וכמה ...
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' ינואר 09, 2019 2:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

חושבני משהו קצת שונה... וכדלהלן, בפורום לא משכנעים אף אחד באף נושא ועניין. מה שכן מרחיבים את ההסתכלות והחשיבה. אנשים ישרים שרוצים ללמוד את הדברים באמת נוכחים לראות אט אט עם מי האמת. הגר"א בוודאי הוא מפוקפק, קשה להוכיח שהגר"א חולק לקולא ובדאורייתא על עשרות הראשונים וכן על כל חכמי וגאוני דור...
על ידי ביני עמודי גרסי
ו' ינואר 04, 2019 3:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 4794

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

לענ"ד הלשון 'והחוש מכחיש' ודומיו הוא לשון רגיל בראשונים ובפוסקים, ובהשגות הראב"ד תמצא יותר מזה 'לא ראה מאורות מימיו' וכו' וכן ברז"ה וכלן מבינים שהויכוח הוא רק לגופו של ענין ולא יותר. ולשון זה אינו חורג מזה לא מצאנו ביטוי שכזה ההופך בבת אחת את כל הראשונים לכתמימים גמורים ממדרגה ראשונה...
על ידי ביני עמודי גרסי
ו' ינואר 04, 2019 3:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 4794

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

מעבר לעובדה שמדובר בתיאור מדויק של המציאות, ולא יותר מזה, הרי שהגיון הפשוט אומר שאם הגר"א רוצה להציל את בני קהילתו מחילול שבת לאחר השקיעה (ולא סתם לכתוב דעתו נגד הראשונים, וישאר נחלת מועטים), עליו לנקוט בדיוק בביטוי מסוג זה. ואכן חפץ ה' בידו הצליח, ואין בדורינו עושי מלאכה אחרי השקיעה, בזכות הב...
על ידי ביני עמודי גרסי
ו' ינואר 04, 2019 2:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 4794

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

לענ"ד הלשון 'והחוש מכחיש' ודומיו הוא לשון רגיל בראשונים ובפוסקים, ובהשגות הראב"ד תמצא יותר מזה 'לא ראה מאורות מימיו' וכו' וכן ברז"ה וכלן מבינים שהויכוח הוא רק לגופו של ענין ולא יותר. ולשון זה אינו חורג מזה לא מצאנו ביטוי שכזה ההופך בבת אחת את כל הראשונים לכתמימים גמורים ממדרגה ראשונה...
על ידי ביני עמודי גרסי
ו' ינואר 04, 2019 2:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

ברצוני להבהיר מספר דברים: א. אין זה בטוח כלל שהגר"א חולק על ר"ת מאחר וישנם מקורות רבים מהם נראה שדעתו לא הייתה לפסוק לכתחילה כנגד הראשונים. ב. בלי להיכנס לפולמוס מהי דעת הגר"א, אלא לבוא לעצם הטענה שלפי ר"ת לא יהיה לילה בהרבה מקומות; הנה טענה זו צריכה עיון רב, ולמה? 1. ממתי מצאנו...
על ידי ביני עמודי גרסי
ו' ינואר 04, 2019 1:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

ברצוני להבהיר מספר דברים: א. אין זה בטוח כלל שהגר"א חולק על ר"ת מאחר וישנם מקורות רבים מהם נראה שדעתו לא הייתה לפסוק לכתחילה כנגד הראשונים. לומר שהגר''א לא חולק על ר''ת קצת מביא לידי גיחוך ומי לנו יותר מתלמידיו מישבי הארץ שדבר ראשון שהנהיגו בבואם לארץ חמדה היה הדלקת הנר בשקיעת החמה וכן זמ...
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' דצמבר 26, 2018 2:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2298

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

לגבי התצפיות החדשות,
הנה בהזדמנות האחרת אכתוב את מה שראיתי... את העדויות החישובים והמחקרים; לעת עתה, כפי איך שזה נראה, התצפיות הללו אינם אמינות מספיק, ולא שלמות. וכפי הנראה אין מהם ראיה להצדיק את שיטת הגאונים. (ישנם כמה דברים המכחשים את שיטתם בכלל התצפיות שנערכו בזה).
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' דצמבר 19, 2018 3:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר להשתמש בשיטת 12 הצעדים?
תגובות: 90
צפיות: 9614

Re: האם מותר להשתמש בשיטת 12 הצעדים?

אם אפשר בבקשה נא להביא את המקור/התוכן.

מי שלומד ספרי מוסר באופן יסודי ועמוק רואה שאין בשיטתם כל חידוש, הם לקחו את זה מאיתנו. (גם מי שקרא איך נבנתה השיטה שבהתחלה לא היה 12 צעדים אלא כמו 4 - 6 צעדים יראה שהכל נלקח מעם ישראל).
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' דצמבר 19, 2018 3:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2298

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

תודה רבה לך! שאלת מצוין! אבל אני מנסה להבין יותר, הלוא הבינוניים הללו הם שונים באורם מכל הקודמים. באופן מורגש. אז לפי איזה קושי נותר לנו עדיין? ובנוסף, בכל הזמן של בין 58 ל72 התחבטו התנאים האם הם עצמם מזהים שם שלושה כוכבים בינונים או לאו; ולכן בוודאי שאז, גם אנו לא נצליח לזהות בינונים. אלא אנו נצליח...
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' דצמבר 19, 2018 2:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2298

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

כולם שואלים: והרי רואים שיש כוכבים לפני זמן רבינו תם אז למה זה לא נחשב ללילה הרי הכוכבים יצאו כבר?? הנה ההסבר לכך מדוע כל הכוכבים הנראים [אפילו בזמן שכבר נהגו לכנות אותו צאת הכוכבים] עד לזמן ר"ת לא מתחשבים בהם, כי מבואר בגמרא (שבת דף לה:) שהכוכבים שניתן לסמוך עליהם הם כוכבים בינונים ולא הגדולי...
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' דצמבר 19, 2018 2:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2298

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

להבין נכון ובקלות - מתי הוא זמן "צאת הכוכבים" לדעת חכמינו ז"ל ? כולנו יודעים שהלילה מהתורה מתחיל כאשר רואים שלושה כוכבים "בינונים", שכן כך נפסק בשולחן ערוך (בכמה מקומות) על פי מה שפסקה הגמרא (שבת לה.). והנה לפי רבינו תם והראשונים זמן צאת הכוכבים הוא לאחר ארבע מילין (=72 דקו...
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' דצמבר 19, 2018 2:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2298

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

השלמה ותוספת של כמה משגים: לכאורה נראים כוכבים רבים מאוד לפני זמן ר"ת, ואף שבזמנינו במקומות שיש תאורת לילה אי אפשר כמעט לראות כוכבים, אפילו באמצע הלילה; אולם בזמניהם שהיה חושך גמור, היו הכוכבים נראים. [וכדוגמא לכך; בשביל לתצפת כיום, האסטרונומים פונים למקום נקי לחלוטין מאור, ועוד במקום כזה שאין...
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' דצמבר 12, 2018 11:19 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

אני מאד מאד הייתי רוצה שתשיב לשאלותי ששאלתי אותכם (בענין המנהג כבעמוד 1)
שאלה נוספת חוץ מהנ"ל, האם עדותו של שולחן ערוך הרב באו"ח של"א סעי' ה שמספר לנו על מנהגם שבמציאות עושים מלאכה בערב שבת עד ג' מיל ורביע מתחילת השקיעה -האם היא נכונה ואמיתית?
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' דצמבר 12, 2018 4:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

ובכדי שלא יהיו דברי ללא מקור, להראות את האמת קבל עם: אמרתי להעלות לכאן את דברי ר"ת בספר הישר: זה לשונו בספר הישר סימן קפ"א, ובדפוסים החדשים בחלק החידושים סימן רכ"א: רבא אמר רב יהודה אמר שמואל כרוך ותני איזהו בין השמשות משתשקע חמה כל זמן שפני מזרח מאדימין הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון ...
על ידי ביני עמודי גרסי
ד' דצמבר 12, 2018 4:29 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

שים לרגע שיקולים ודברים אחרים בצד ונתמקד לרגע ברמב"ן ובר"ת: (לא מוכרחים להיות תמיד צודקים וזה בסדר) 1. מתי זמן התוספת ומתי זמן צא"כ הא בהא תליא כי ביה"ש אינו אלא ג' רבעי מיל ברמב"ן כתוב בפירוש שהוא בא לדבר על תוספת שבת ולא על צאת הכוכבים כפי שאתה אומר. וגם לא הא בהא תליא, כי...
על ידי ביני עמודי גרסי
ב' דצמבר 10, 2018 1:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2298

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

מאחר והעלה פה הרב לענין את המחקר לגבי צאת הכוכבים. בס"ד אם אתפנה אוכל להוכיח כי עדיין המציאות כיום קשה מאוד מאוד ליישבה עם שיטת הגאונים, והיא נוחה הרבה יותר להתפרש עם שיטת הראשונים. יש הרבה ליקויים וחסרונות במציאות שלא נוכל ליישבם עם שיטת הגאונים. מה שנראה אחרי הכול ששיטת הגאונים אינה מתאימה למ...
על ידי ביני עמודי גרסי
ב' דצמבר 10, 2018 1:49 am
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2298

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

אני יסביר, הניסוח ההוא, הופך אותם למין תמימים שכאלו כאילו לא ידעו כלום רק מה שכתוב ב... ועל זה אמרתי, נכון שמעיינם הייתה תורתנו הקדושה אך הם לא היו סתומים שלא ידעו מה קורה במציאות כפי המשתמע מניסוח שכזה. ( (ובלי קשר לעצם הנושא). לא יהיה כדאי לנו להשתמש בקוו מחשבה שכזה). ובשביל להראות שאין כן פני הדב...
על ידי ביני עמודי גרסי
א' דצמבר 09, 2018 11:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2298

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

לענין כתב:תודה רבה על האשכול המושקע!
נעיין בס"ד, ולעת עתה אצרף מה שהובא כאן בעבר, להשלמת התועלת.

תודה רבה לך!! י
כך יתרחבו ויתלבנו הדברים יותר ויותר בעזרת ה'.
ישר כוח!!

אם יש לך עוד דברים נשמח שיעלו לכאן.

אגב, המחקר הזה איננו שלם, וחבל!
על ידי ביני עמודי גרסי
א' דצמבר 09, 2018 11:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2298

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

אני רק הערה אחת. וכל שכן בדבר הנראה לעיניים, וודאי שגם הם ראו מה שאנו רואים. וגם היו להם תלמידים, ולמה לא הקשו התלמידים מהמציאות ? אלא וודאי ראו המציאות וראו שמתאים לשיטתם. לענ"ד זו אינה טענה כלל ועיקר. הדרך המקובלת אצל הראשונים - שלא מכריעים ספקות בפירוש הגמרא על סמך המציאות הנראית לעיננו, לא...
על ידי ביני עמודי גרסי
א' דצמבר 09, 2018 10:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2298

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

בדבר השאלה איך לזהות כוכבים בינונים; הנה הקרה ה' יתברך לפני ממש עכשיו כעת אברך לטאי יקר שהשיח לי לפי תומו, ומספר לי שיצא עם ילדיו להראות להם את שביל החלב באחד המקומות החשוכים בארץ ישראל, במדבר בדרום, והנה להפתעתו הוא מספר לי מיד הבנתי שר"ת הוא הכי צודק עם הכוכבים, אני רואה איך זה שהכוכבים מהדר...
על ידי ביני עמודי גרסי
א' דצמבר 09, 2018 10:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איך כותבים טוב? פרמטר לכותב וכללים אם ישנם
תגובות: 2
צפיות: 374

איך כותבים טוב? פרמטר לכותב וכללים אם ישנם

איך כותבים טוב? נשאלתי, איך ניתן לדעת על כותב כלשהו (לצורך עבודה) שהוא אכן כותב באיכות מקצועיות ומרתקת? מה אלו הפרמטרים שצריך להיות לכותבים שכאלו; הכוונה היא יותר לכתיבה חופשית, ופחות לתלמודית ועיונית (סגנון ישיבתי). וכמו כן, האם ישנם הנחיות וטיפים להשתפרות בדבר? למשל, כל דבר כתוב אותו פעמים. שבאמצע...
על ידי ביני עמודי גרסי
א' דצמבר 09, 2018 9:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

בדבר השאלה איך לזהות כוכבים בינונים; הנה הקרה ה' יתברך לפני ממש עכשיו כעת אברך לטאי יקר שהשיח לי לפי תומו, ומספר לי שיצא עם ילדיו להראות להם את שביל החלב באחד המקומות החשוכים בארץ ישראל, במדבר בדרום, והנה להפתעתו הוא מספר לי מיד הבנתי שר"ת הוא הכי צודק עם הכוכבים, אני רואה איך זה שהכוכבים מהדר...
על ידי ביני עמודי גרסי
א' דצמבר 09, 2018 9:17 pm
פורום: חנוכה
נושא: זמן הדלקת נרות במוצאי שבת חנוכה - האם יש עניין למהר ההדלקה?
תגובות: 29
צפיות: 3228

Re: זמן הדלקת נרות במוצאי שבת חנוכה - האם יש עניין למהר ההדלקה?

אכן לדידן תלמידי הגר"א והחזו"א בודאי שאין אנו חוששים כל עיקר לילך אחר רבותינו ז"ל אפי' אם דעתם דעת יחיד ואפי' בדאוריתא ואפילו לקולא וכפסק מר"ן החזו"א זללה"ה בחו"מ סי' ק"נ כמדומה שהעלה כן בביאור הגמ' דנדה כמדומה. מי שאומר כן לוקח את זה 'כתירוץ'... לא כמקור הלכ...
על ידי ביני עמודי גרסי
א' דצמבר 09, 2018 8:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

כהמשך לדיון בדעת המשנה ברורה, הנה מעיון בספרו נדחי ישראל ובעוד מקומות מוכח שסבר מעיקר הדין כר"ת. ולא היה מיקל בדבר אילולי לא הייתה דעתו מעיקר הדין כן. ורק הוא בא לאפוקי מזמניות כידוע. ועוד ידוע הוא שישנו מסורת וקבלה איש מפי איש שהחפץ חיים נהג כר"ת שלא הקל אף פעם להתפלל מעריב ביום יום לפני ...
על ידי ביני עמודי גרסי
א' דצמבר 09, 2018 8:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

לא שאלתי מה 'המנהג' שאותו כנראה כבודו אינו יודע, שאלתי מהי 'האמת' הידועה לכבודו מן הסתם היטב. אני יודע גם את האמת וגם את המנהג - שאין פחות מד׳ מיל; ואני לא מתעלם מקצת מקומות שנהגו פחות מד׳ מיל. והנה שאלותיי (בקשר למנהג מה נהגו וכפי מה נהגו) ממתינות וממתינות, ממתינות ללא מענה עדיין, לתשובתכם המאירות...
על ידי ביני עמודי גרסי
א' דצמבר 09, 2018 7:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

דבריי הבאים אינם מכוונים אליך. בלאו הכי לא תבין. הדעת נותנת שאת קונטרס בי שמשי כתב בעל הפר"ח בצעירותו, באיטליה. ומשום כך סבר ששיטת ר"ת תואמת למציאות, שכן תהליך השקיעה מתארך כשעה ויותר (לפחות בזמנים מסויימים) . וזה גם מה שהביאו לומר דעל כרחך נר חנוכה יש להדליקו בסוף השקיעה, כי אם הכוונה לת...
על ידי ביני עמודי גרסי
א' דצמבר 09, 2018 7:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

בעניין הפרי חדש: ישנם מספר הוכחות מגוף הקונטרס שסבר כר"ת תמיד. גם בארץ ישראל: וכן שנראה שהקונטרס נתחבר בארץ ישראל: 1. שדחה את הגאונים בגלל שרואים שהאדמימות מאריכה. ומציאות זו קיימת גם בארץ ישראל. ומה שתדחה באטליה תדחה גם בארץ ישראל. שבשניהם המציאות לא מתאימה לגאונים. (אם הוא פסק בחנוכה כהגאונים...
על ידי ביני עמודי גרסי
ו' דצמבר 07, 2018 6:24 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

ברצוני להבהיר מספר דברים: א 3. ובנוסף יש מקום לעיון גדול על הטענה הזו, שהנה במקומות היותר צפוניים (לא הקטבים אלא כמו פטרבורג) שהיו שם קצת יהודים; אזי נשאל מה יעשה אדם שמגיע לשם? איך ידע מתי יהיה לילה; הרי אין כוכבים? איך יקיים שם המצוות? ויתרה מכך, מה יעשו בקטבים? האם היממה שלו תחשב לארוכה? . לענ&q...
על ידי ביני עמודי גרסי
ו' דצמבר 07, 2018 6:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5077

Re: שיטת ר"ת במעלות

בס"ד כנראה מדבריכם שאתם מפרשים את הראשי תיבות בביאור הלכה וא"ל שהכוונה ואין לומר דס"ל דמכיון שאנו רואים ג' כוכבים וכו' ולפי זה קשה למה באמת אין לומר כך וגם הלשון וא"ל קשה דהיה צ"ל דא"ל ובפרט שהרי כך הוא מתחיל את דבריו "א"כ אם אנו רואים כוכבים ואנו יודעים שעדי...

עבור לחיפוש מתקדם