פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 132 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לב האבן
א' אוגוסט 19, 2018 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקור לשמלה לבנה לכלה
תגובות: 46
צפיות: 3275

Re: מקור לשמלה לבנה לכלה

לפי ויקיפדי' שמלה לבנה נהי' פופולרי בעקבות נישואי המלכה ויקטורי' בשנת 1840.
וידעתי על אחד האדמורי"ם המפורסמים שנספה בשואה שהקפיד על כך שבנותיו לא תלבשו שמלה לבנה ביום חופתן שהי' נחשב בעיניו משהו מודרני.
על ידי לב האבן
ה' אוגוסט 16, 2018 12:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תופעת מספור ספרים בשער
תגובות: 12
צפיות: 289

Re: תופעת מספור ספרים בשער

גם במספר סידורי אין הכוונה למספור של עותקים אלא למספור ספרי מדפיס או מחבר
על ידי לב האבן
ה' אוגוסט 16, 2018 12:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תופעת מספור ספרים בשער
תגובות: 12
צפיות: 289

Re: תופעת מספור ספרים בשער

לא מדובר במספור עותקים אלא במספור ספרים שהוציא מדפיס או של מחבר א', וכל דפוס מתאים לכך מאחר שזה מספר קבוע לכל ספר.
על ידי לב האבן
ד' אוגוסט 15, 2018 11:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצר אלבשה
תגובות: 12
צפיות: 239

Re: יצר אלבשה

למעשה מה פי' דברי הגרב"ב? פקו"נ מאן דכר שמי'?
על ידי לב האבן
ד' אוגוסט 15, 2018 9:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצר אלבשה
תגובות: 12
צפיות: 239

Re: יצר אלבשה

אבל זה לא ממש מפורש בגמ'. ואגב ראיתי בכמה אחרונים שמבואר שהבינו דל"כ עי' תשו' ח"ס או"ח סי' ר"ב.
על ידי לב האבן
ד' אוגוסט 15, 2018 9:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצר אלבשה
תגובות: 12
צפיות: 239

Re: יצר אלבשה

נכון
על ידי לב האבן
ד' אוגוסט 15, 2018 9:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצר אלבשה
תגובות: 12
צפיות: 239

Re: יצר אלבשה

בגמ' מבואר -לפקע"ד- דבלא סברת יצר אלבשה (שהיא אנוסה על הרצון ג"כ) היתה כל אשת ישראל שנאנסה אסורה לבעלה דחיישינן שמא נתרצה לו, אע"ג דמכ"מ אנוסה.
על ידי לב האבן
ד' אוגוסט 15, 2018 9:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצר אלבשה
תגובות: 12
צפיות: 239

Re: יצר אלבשה

סליחה חשבתי שאתה מתייחס לשאלתי. ולא הבנתי מש"כ, בגמ' מבואר דלאבוה דשמואל דלא אמרי' יצר אלבשה כל אשת ישראל שנאנסה אסורה לבעלה דחיישינן שמא נתרצתה, אע"פ שמכל מקום אנוסה, ורצונה לא מעלה ולא מורידה. ורק לרבא דס"ל יצר אלבשה אפי' אומרת הניחו לו מותרת. עכ"פ מבואר בגמ' דלבי איסור על בעלה...
על ידי לב האבן
ד' אוגוסט 15, 2018 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצר אלבשה
תגובות: 12
צפיות: 239

Re: יצר אלבשה

הרי הגמרא מסבירה במה מדובר שאומרת הניחו לו כלומר שכבר באים להצילה והיא אומרת הניחו לו. אמנם הגמרא מדברת על איסור לבעלה. (כמדומני שהיה כבר דיון פה בעניין) לא הבנתי, אכן הגמ' מדברת על איסור לבעלה, אמנם לא מבו' דמיירי באונס מיתה, ובנוגע לאיסור על בעלה יתכן שאין נפק"מ ולא יועיל מה שמותר משום פיקו&...
על ידי לב האבן
ד' אוגוסט 15, 2018 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצר אלבשה
תגובות: 12
צפיות: 239

Re: יצר אלבשה

ולא הבנתי מנ"ל דאיירי באונס מיתה והי' בידה להישמט ע"י שתיהרג, מי ‏לא איירינן כגון שבא עלי' באונס, בלא איום מיתה, ולא הי' בידה ‏להישמט, דל"ש היתר דפקו"נ.‏ איך באמת היה הדין לולא 'יצר אלבשה'? אונסים אותה פיזית. היא, כמובן, פטורה. אבל אם יתעורר בה רצון, אז תהיה חייבת מיתה על מחשבה ...
על ידי לב האבן
ד' אוגוסט 15, 2018 5:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצר אלבשה
תגובות: 12
צפיות: 239

יצר אלבשה

בס' ברכת שמואל (כתובות סו' סי' ח') רוצה להוכיח דלא סבירא לי' ‏להרמב"ם היתירא דקרקע עולם בג"ע, ממה שהוצרך לטעמא דיצר ‏אלבשה לפטור אשה שתחילת ביאתה באונס, וקשה דאפי' הוי רצון היתה ‏פטורה, דקרקע עולם היא ונדחה מפני פקו"נ, אעכ"ח ס"ל להר"מ דאפי' ‏בק"ע יהרג וא"י, עכ...
על ידי לב האבן
ג' אוגוסט 14, 2018 2:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7086
צפיות: 600682

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ועוד תמונה קלצקאית מעניינת. מתוך פנקס קלעצק
0185.png
0185.png (311.4 KiB) נצפה 676 פעמים
על ידי לב האבן
ג' אוגוסט 14, 2018 2:30 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7086
צפיות: 600682

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

לב האבן כתב:
kletzk.png
kletzk.png (1012.02 KiB) נצפה 686 פעמים


ר' אהרן קוטלר, ר' חיים שמעון הערינזאהן אב"ד קלעצק, ר' משה עפשטיין רב בקלעצק, אותיות ח' ‏וי"ב בתמונה דלהלן.
kletzk2.png
kletzk2.png (1.99 MiB) נצפה 686 פעמים


אחריו נ"ל שהוא זה
0189.png
0189.png (24.55 KiB) נצפה 686 פעמים0037.png
0037.png (60.08 KiB) נצפה 686 פעמים


0038.png
0038.png (162 KiB) נצפה 682 פעמים
על ידי לב האבן
ב' אוגוסט 13, 2018 8:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7086
צפיות: 600682

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

kletzk.png
kletzk.png (1012.02 KiB) נצפה 826 פעמים
על ידי לב האבן
ד' אוגוסט 08, 2018 9:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידו"ת שנדפסו בספר ואינם של המחבר
תגובות: 17
צפיות: 1034

Re: חידו"ת שנדפסו בספר ואינם של המחבר

תודה לכ"א עבור כל המ"מ וראיתי באוצר ידיעות שהביא חכמת אדם על עוד תשובה בשו"ת הרמ"א שאינו מרבינו הרמ"א ופלא מה שראיתי בישורון כרך יג עמוד תתכה שמביא ר"י שפיגל עוד תשובה בשו"ת הרמ"א שהרב בעל היד חנוך מפקפק שאינו מהרמ"א והוא שם בסי' כג ומפקפק על סי' נד בשו&...
על ידי לב האבן
א' יולי 29, 2018 11:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דרכון ותמונה חדשה של החזו"א
תגובות: 59
צפיות: 7478

Re: דרכון ותמונה חדשה של החזו"א

אישנמ כתב:הנה הכיתוב לתמונה של מתפעל

מכ"מ זה בבר מצוה של ר' צ"י אברמוביץ, לא?
על ידי לב האבן
א' יולי 29, 2018 10:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דרכון ותמונה חדשה של החזו"א
תגובות: 59
צפיות: 7478

Re: דרכון ותמונה חדשה של החזו"א

מתפעל כתב:מי אלו כאן הסובבים את מרן החזון איש צ"ל?

כמדו' ר' יהודה מאיר אברמוביץ בבר מצוה של בנו הגרצ"י.
על ידי לב האבן
ה' יולי 12, 2018 4:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7086
צפיות: 600682

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ר"פ עפשטיין ור' שלמה גולדשטופף, ור' משולם ראטה?
על ידי לב האבן
ג' יולי 10, 2018 9:17 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7086
צפיות: 600682

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

פייביש אופטובסקי כתב:במחילה החריגה-במעט מיעד האשכול,
האם יודע מאן דהו מאיזה ספר גזור דף זה?

כמדו' ספר שיצא ע"י מוסד הרב קוק לאחר מלחמת ששת הימים "מלחמת המגן והישועה".
על ידי לב האבן
ד' יולי 04, 2018 8:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אבות דרבי נתן - אי מי ההדירו כראוי?
תגובות: 15
צפיות: 1252

Re: אבות דרבי נתן - אי מי ההדירו כראוי?

ושא_נס כתב:בחורף החולף שנת תשע"ח הודפס בירושלם ת"ו כרך אחד קטן על חלק מאדר"נ על ידי חכם מחכמי הזמן מירושלם ת"ו.

בינתיים כבר יצא חלק השני.
על ידי לב האבן
ג' יוני 26, 2018 12:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב אפרים דוב לאפ
תגובות: 5
צפיות: 641

Re: הרב אפרים דוב לאפ

kedem_113912_1.jpg
kedem_113912_1.jpg (52.79 KiB) נצפה 195 פעמים

https://il.bidspirit.com/portal/#!/lotP ... 7%91%D7%99
על ידי לב האבן
ב' יוני 25, 2018 8:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 373
צפיות: 20411

בית זבול

ספרי בית זבול להגרי"מ חרל"פ ניתנים להשגה?
על ידי לב האבן
ד' מאי 30, 2018 5:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9198
צפיות: 585816

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שברי לוחות כתב:
לב האבן כתב:אני זקוק לספר אבי עזרי הל' רוצח ושמירת הנפש עמ' פג-פה
תודה רבה!! תזכו למצוות
על ידי לב האבן
ד' מאי 30, 2018 2:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9198
צפיות: 585816

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אני זקוק לספר אבי עזרי הל' רוצח ושמירת הנפש עמ' פג-פה
על ידי לב האבן
ג' מאי 29, 2018 12:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆
תגובות: 185
צפיות: 17682

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆

גם שמע שלמה כמדו' שראיתי פעם במהדו"ח.
על ידי לב האבן
ב' מאי 28, 2018 1:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆
תגובות: 185
צפיות: 17682

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆

הבטחתי כתב:ספרי מהר"ש אלגאזי
מתוכם יצאו שךשה בשנים האחרונות, גופי הלכות ע"י אדם פרטי, והליכות אלי ע"י אהבת שלום. ויבין שמועה ע"י שער המשפט (פורטנוי).

ולחם סתרים בתוך "על מסכת" [צילום].
על ידי לב האבן
א' מאי 06, 2018 11:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על חוקרי תלמוד ובכלל
תגובות: 263
צפיות: 26779

Re: על חוקרי תלמוד ובכלל

a1.png
a1.png (6.35 KiB) נצפה 461 פעמים

a2.png
a2.png (7.54 KiB) נצפה 461 פעמים


למען האמת גם חכמי ישראל הכשרים טעו בכיו"ב לפעמים אגב שיטפייהו, וכמו שהאריך בזה ריח"ס, אבל ההשערה נאה למי שאמרו
על ידי לב האבן
ד' מרץ 14, 2018 6:14 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7086
צפיות: 600682

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

שלישי משמאל ר' יעקב ישראל טווערסקי ממילוואקי
על ידי לב האבן
א' מרץ 04, 2018 3:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1163
צפיות: 119125

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

היתה בו בחינה מסוימת של 'אלקי הרוחות'.

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t= ... 40#p338177
על ידי לב האבן
ב' פברואר 26, 2018 3:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכי גרסינן: אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי
תגובות: 24
צפיות: 8419

Re: הכי גרסינן: אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי

זה רק אצלי או שאתר לא עובד היום?
על ידי לב האבן
ד' פברואר 14, 2018 11:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7086
צפיות: 600682

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

?
על ידי לב האבן
א' פברואר 11, 2018 10:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7086
צפיות: 600682

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

השני יכול להיות המרחשת?
על ידי לב האבן
ש' פברואר 10, 2018 10:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור המילה 'דאוונען' - יארציי"ט
תגובות: 43
צפיות: 3512

Re: מקור המילה 'דאוונען' - יארציי"ט

לדפדף הוא מחידושי העברית המודרנית כמובן
על ידי לב האבן
ש' פברואר 10, 2018 10:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור המילה 'דאוונען' - יארציי"ט
תגובות: 43
צפיות: 3512

Re: מקור המילה 'דאוונען' - יארציי"ט

פלגינן כתב:
ר'ע שטיינזלץ.JPG

זה אמור להיות בדיחה?
על ידי לב האבן
ה' פברואר 01, 2018 6:30 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7086
צפיות: 600682

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הרב יהודה זאב סגל ממנצ'סטר

עבור לחיפוש מתקדם