מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 157 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בריסק
ג' פברואר 23, 2016 7:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3806
צפיות: 1002056

Re: בשורת ספרים חדשים

כשאתה מקבל אימייל בפרטי, מופיע לך אימייל חיצוני, במידה ונרשמת כמובן, קיבלת הודעה מפלוני אלמוני בנושא כך וכך, דוק ותוכח, כמו כן, קיים במערכת אופציה של הדפסת כל האישי, בנוסף על כך, יש הרגילים לעבוד עם ענן, ותוך כדי שליחת הקובץ הוא מעלה אותו לענן, ובענן מופיע תאריך ושם וכו' מתי כל זה התבצע, והדברים ידו...
על ידי בריסק
ג' פברואר 23, 2016 7:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3806
צפיות: 1002056

Re: בשורת ספרים חדשים

דבר ראשון פניה לדי"ת שיוציאו צו מניעה (אני מתכוון ברצינות גמור) להתקשקש ע"ז בפורום אוצ"ח רק אחר כך... איני יודע אם אתה מתכוון ברצינות אם לאו, אך לעולם אל תתפתה לתבוע לדין תורה ובית דין וצווי מניעה, או שאתה לוקח את הספר כמות שהוא ומדפיסו ואולי אפילו לצלם, ומשמיט את המוציאים לאור, או ש...
על ידי בריסק
א' פברואר 21, 2016 7:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3806
צפיות: 1002056

Re: בשורת ספרים חדשים

לזה שפנה אלי באישי וביקש עוד דוגמאות, מטעמים מובנים איני רוצה להסביר לו מה לא בסד...ר. אתן בכל זאת עוד דוגמא קטנה, ראה עמודים קכו קכז, ומציין שם לספר אמרי חן, מערכה זו בדיוק בסגנון שונה במקצת הודפס גם בעמודים קמו קמז ושם בהערה רמו מקשה באריכות שלא יתכן שאמר כן מרן הגריז. ללמד על הכלל כולו יצא. אגב, ...
על ידי בריסק
א' פברואר 21, 2016 7:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3806
צפיות: 1002056

Re: בשורת ספרים חדשים

לפני תגובתי למי שלא שנה ולא שם לב שאין בשאלתו ממש התבונן נא פעם נוספת בשאלתך ותראה איך לעיני כל עשית עצמך ללעג. אבל חידוש זה נפק מפומיה דהגרי"ז כמו שהעיד הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר זצוק"ל ששמע מדודו הגר"ז צ'ציק עדיף לך להתאפק ולשתוק. ואני לא צוחק איתך, הצלחת גם לבזות את מרן הגריז ו...
על ידי בריסק
א' פברואר 21, 2016 6:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3806
צפיות: 1002056

Re: רשימות תלמידים ממרן הגרי"ז הלוי עה"ת- אוסף נדיר ואיכותי!

השבוע הופיע בחנויות הספרים ספר חדש מלא וגדוש מתורת מרן הגרי"ז הלוי מבריסק על התורה, הספר נקרא 'רשימות תלמידים ממרן הגרי"ז וכו' כולל מאות ווארטים חדשים ושטיקלאך מדהימים מתורת הגרי"ז הלוי מבריסק. לפי הרשום ע"ג הספר יצא לאור ע"י מכון דעת סופרים בארה"ק הפצה: יפה נוף לא היה...
על ידי בריסק
ב' ספטמבר 07, 2015 6:10 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אפרו צבור או כאילו אפרו צבור
תגובות: 4
צפיות: 2027

Re: אפרו צבור או כאילו אפרו צבור

מה שכתב כבודו והרי סוף סוף וכו' ראה מה שכתב בזה הגרי"ז בזבחים. ור"י נפחא אמר אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקום, וצ"ע מהיכן היה שם אפרו של יצחק הרי לא הוקרב כלל, ונראה מוכרח מכאן דהקרבת האיל נחשבה כהקרבת יצחק עצמו ודיני ההקרבה של יצחק עברו אל האיל, וזהו הביאור תחת בנו והיינו ממש כאילו ...
על ידי בריסק
ב' ספטמבר 07, 2015 6:08 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תקיעת שופר ברחוב להוציא את הנשים והחולים
תגובות: 4
צפיות: 1371

Re: תקיעת שופר ברחוב להוציא את הנשים והחולים

אכן שמעתי שהגרי״ז מבריסק זצ״ל נהג להסיר הטלית מעל ראשו בשעת תקיעת שופר שלא יתמעט הקול ע״י כיסוי הטלית
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=359.
ויש בכתבים אריכות דברים על כך והדברים ידועים.
על ידי בריסק
ה' אוגוסט 20, 2015 5:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 175
צפיות: 38963

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

פלא עצום! הגרי"ז על הרמב"ם סנהדרין פ"ד ה"א כותב לפרש מה הפשט ברמב"ם שכדי להסמיך צריך אחד מומחה ושתי הדיוטות, וכותב ליישב שהרי כל מטרת הסמיכה הוא שיהא איש מפי איש עד מרע"ה . והדברים מופלאים ממש. שהרי לשון הרמב"ם שם בהלכה א' כך הוא. רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ד אי...
על ידי בריסק
ה' יולי 16, 2015 3:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שרטוט לשמה במזוזה
תגובות: 1
צפיות: 783

Re: שרטוט לשמה במזוזה

בזכרוני שמרן הגרי"ז ז"ל עומד על כך או אחד מתלמידיו.
על ידי בריסק
ג' יולי 14, 2015 1:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ומסרה ליהושע את מה מסר?
תגובות: 21
צפיות: 3226

Re: ומסרה ליהושע את מה מסר?

הגמ' אומרת שהזקנים באותו הדור אמרו אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה פני משה כפני לבנה ופני יהושע כפני לבנה, ולכן אולי רש"י הגיע למסקנה שודאי יהושע לא מסר לזקני אלו. מקרא מלא הוא בפרשת בהעלותך אספה לי שבעים זקנים , ולא יתכן שרש"י הק' כתב נגד מקרא מפורש. -- ואפשר שלא ירדתי הרב ממרומי לסוף דעת...
על ידי בריסק
ג' יולי 14, 2015 1:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ומסרה ליהושע את מה מסר?
תגובות: 21
צפיות: 3226

Re: ומסרה ליהושע את מה מסר?

מש"כ נתן. ג] וביאור וצוהו עלי' הוא לכאו' שהוא נהי' אחראי על מסירת התורה לדור הבא אין זה נכון. מכמה טעמים, גם מפני שהרמב"ם מצטט לשון חז"ל באיזה מקומן, כמו כן ישנם שקיבלו תורה מהזקנים וכמבואר שם ברמב"ם ומרן הגרי"ז ז"ל כבר עמד לפרש את לשון הרמב"ם וציווהו עלי' וכפי שכת...
על ידי בריסק
ג' יולי 14, 2015 1:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ומסרה ליהושע את מה מסר?
תגובות: 21
צפיות: 3226

Re: ומסרה ליהושע את מה מסר?

הבנתי מהרב אוצה"ח באישי ששאלתו לא היית מופנית אלי אלא לאלו שבאו אחרי ועם כת"ר הסליחה
על ידי בריסק
ג' יולי 14, 2015 8:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: ומסרה ליהושע את מה מסר?
תגובות: 21
צפיות: 3226

Re: ומסרה ליהושע את מה מסר?

הקדמה ליד החזקה לרמב"ם לז) ועלי מפנחס. לח) ופנחס מיהושע . לט) ויהושע ממשה רבינו. מ) ומשה רבינו מפי הגבורה. נמצא שכולם מה' אלהי ישראל: מכל זה מוכרח שיש דרגות במסירת התורה, שהרי גם פנחס קיבל ממרע"ה וכמבואר שם ברמב"ם (וראה להלן) וה"ה יש לשאול האם יהושע קיבל ממרע"ה גם מה שתלמיד ...
על ידי בריסק
ג' יולי 14, 2015 7:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: ומסרה ליהושע את מה מסר?
תגובות: 21
צפיות: 3226

Re: ומסרה ליהושע את מה מסר?

הקדמה ליד החזקה לרמב"ם והמצוה שהיא פירוש התורה לא כתבה אלא צוה בה לזקנים וליהושע ולשאר כל ישראל. שנאמר את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אותו תשמרו לעשות וגו'. ומפני זה נקראת תורה שבעל פה. אף על פי שלא נכתבה תורה שבעל פה למדה משה רבינו כולה בבית דינו לשבעים זקנים. ואלעזר ופנחס ויהושע שלשתן קבלו ממש...
על ידי בריסק
א' יולי 12, 2015 4:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 175
צפיות: 38963

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

(לאלו ששאלו באישי)

אכן כך.
כל מה שכתבתי באשכול
זה תחת הכותרת ומסרה ליהושע את מה מסר? הוא חלק ממה שנמצא בכתובים מהגרי"ז ז"ל לפרשת פנחס ונוגע למה שהבאתי לעיל.
על ידי בריסק
א' יולי 12, 2015 1:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ומסרה ליהושע את מה מסר?
תגובות: 21
צפיות: 3226

Re: ומסרה ליהושע את מה מסר?

יישר כוחך על הפנייה.
על ידי בריסק
א' יולי 12, 2015 12:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ומסרה ליהושע את מה מסר?
תגובות: 21
צפיות: 3226

Re: ומסרה ליהושע את מה מסר?

דברי רש"י קשה להולמו לאו דווקא מפני מה שכותב הרמב"ם אלא שהרי פשוט הוא שמסר את התורה שבעל פה לשבעים הזקנים, שאם לא כן איך הסמיכן להיות בבית דינו.
אילו היו עמי הארצים ללא תורה שבעל פה.

לזה הכוונה.
על ידי בריסק
א' יולי 12, 2015 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: ומסרה ליהושע את מה מסר?
תגובות: 21
צפיות: 3226

Re: ומסרה ליהושע את מה מסר?

רש"י ולמה נאמר ומסרה ליהושע ולא לאלעזר ולפנחס ולא לשבעים זקנים המתנבאים במחנה , שלא רצה למוסרה אלא למי שהיה ממית עצמו מנעוריו באהלי החכמה וקנה שם טוב בעולם וזהו יהושע שנאמר יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל, וכוו. תוי"ט ומסרה ליהושע - שכל מה שקבל מסר ליהושע וכו'. רש"י זה קשה להולמו,...
על ידי בריסק
א' יולי 12, 2015 11:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: ומסרה ליהושע את מה מסר?
תגובות: 21
צפיות: 3226

Re: ומסרה ליהושע את מה מסר?

א. ולא הבינותי שהרי מסר את התורה שבעל פה לכל השבעים זקנים, ביניהם, פנחס ואלעזר הכהן ויהושע. 'יהושע' הכונה ליהושע ובית דינו. אין הכוונה ליהושע ובית דינו, שהרי יהושע ראש בית דין היה בזמנו של מרע"ה, וגם פנחס קיבל מיהושע וכפי שכתב הרמב"ם למרות שהיה מהשבעים זקנים , הרי שרק יהושע קיבל את כל התו...
על ידי בריסק
א' יולי 12, 2015 11:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: ומסרה ליהושע את מה מסר?
תגובות: 21
צפיות: 3226

Re: ומסרה ליהושע את מה מסר?

מה שקיבל אתה יכול לשאול מה קיבל הוא לא מסר לו את כל מה שקיבל , מרע"ה קיבל גם מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ואת זה לא מסר ליהושע וכמו שלא מסר לזקנים את כל מה שמסר ליהושע והוא מבואר בגמ' הוא הדין לא מסר ליהושע את כל מה שקיבל. וישנם מוסרי התורה אחר יהושע שלא קיבלו מיהושע אלא מפי הגבורה ונחשבים למוסרי...
על ידי בריסק
א' יולי 12, 2015 10:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: ומסרה ליהושע את מה מסר?
תגובות: 21
צפיות: 3226

Re: ומסרה ליהושע את מה מסר?

ב. האם יתכן שמרע"ה לא מסר ליהושע את כל התורה שבעל פה ומה שתלמיד ותיק עתיד לחדש לא מסר לא. לכאו' הדבר ברור שלא מסר לו את הכל וכמו שרבי הק' לא מסר לנו במשנה את כל מה שמסר לנו רב אשי וכו' והאר"י הק' נחשב בין מוסרי התורה ועוד וכפי שכותב כל זה החזו"א ובהכרח שלא נמסר ליהושע הכל בכל מכל. הח...
על ידי בריסק
א' יולי 12, 2015 10:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: ומסרה ליהושע את מה מסר?
תגובות: 21
צפיות: 3226

ומסרה ליהושע את מה מסר?

מקובל לפרש ומסרה ליהושע שמסר לו את התורה שבעל פה.
א. ולא הבינותי שהרי מסר את התורה שבעל פה לכל השבעים זקנים, ביניהם, פנחס ואלעזר הכהן ויהושע.
ב. האם יתכן שמרע"ה לא מסר ליהושע את כל התורה שבעל פה ומה שתלמיד ותיק עתיד לחדש לא מסר לא.
על ידי בריסק
א' יולי 12, 2015 10:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 175
צפיות: 38963

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

ראיתי מביאים בפרשת פנחס בשם הגרי"ז בשמו של הגר"ח כך. ויסמוך את ידיו עליו. (כז,כג) ופירש"י בעין יפה יותר ויותר ממה שנצטוה, שהקב"ה אמר לו, וסמכת את ידך - אחת - והוא עשה בשתי ידיו ועשאו ככלי מלא גדוש ומלא חכמתו בעין יפה. וקשה דרש"י בב"ק (צ"ב,ב) כתב אהא דאמרי' מנא הא ...
על ידי בריסק
ו' יולי 10, 2015 2:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 960
צפיות: 147141

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

מלשון הירושלמי לכאו' מוכרח כפי' הגר"א שאם הכוונה שאין שהות ביום אלא לתפלה אחת בלבד, מהו שאמר תפלת המנחה קודמת , היה לו לומר רק מנחה. (ואין לפרש מנחה קודמת ומוסף תשלומין שהרי אין תשלומין למוסף). ובאמת שגם לפי' הגר"א קצת קשיא לי שהרי אם לאחר מנחה מתיישב לסעודה, הרי ישכח להתפלל מוסף. -- כתבתי...
על ידי בריסק
ו' יולי 10, 2015 1:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 175
צפיות: 38963

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

ראיתי מביאים בפרשת פנחס בשם הגרי"ז בשמו של הגר"ח כך. ויסמוך את ידיו עליו. (כז,כג) ופירש"י בעין יפה יותר ויותר ממה שנצטוה, שהקב"ה אמר לו, וסמכת את ידך - אחת - והוא עשה בשתי ידיו ועשאו ככלי מלא גדוש ומלא חכמתו בעין יפה. וקשה דרש"י בב"ק (צ"ב,ב) כתב אהא דאמרי' מנא הא מ...
על ידי בריסק
ו' יולי 10, 2015 11:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: כהן שלא עולה ביטל עשה, הרי מצוה רק ב2 הכהנים דאורייתא
תגובות: 19
צפיות: 2141

Re: כהן שלא עולה ביטל עשה, הרי מצוה רק ב2 הכהנים דאורייתא

ביאור הלכה סימן קכח בנוגע לבל תוסיף שהובא לעיל. אות כז - ואם הוסיף וכו' - לכאורה נראה דדוקא אם גם זה היה בפריסת כפים וכה"ג כל הדברים המעכבין בנ"כ וכמו שכתבנו לעיל במ"ב בסעיף י"ד זה מקרי הוספה על המצוה משא"כ בשבירך שלא בנ"כ או שלא בהחזרת פנים וכה"ג זה אין מקרי הוספה...
על ידי בריסק
ו' יולי 10, 2015 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: כהן שלא עולה ביטל עשה, הרי מצוה רק ב2 הכהנים דאורייתא
תגובות: 19
צפיות: 2141

Re: כהן שלא עולה ביטל עשה, הרי מצוה רק ב2 הכהנים דאורייתא

הרב אפרקסתא - ברכת כהנים רק בשעת עבודה וכפי הנראה לזה כיוון קודמי - וידוע קושיית הגר"ח ז"ל על שיטת הרמב"ן שתפילה היא מדרבנן ולא יתכן בגבולין ברכת כהנים, ולעצם הענין, הרי מפורש במקדש בשם המפורש ובגבולין לא. הרב אפרקסתא שאל לאמר, היכן כתוב בשעת עבודה דווקא. איפה כתוב בגמרא שהמצווה רק ב...
על ידי בריסק
ה' יולי 09, 2015 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן שלא עולה ביטל עשה, הרי מצוה רק ב2 הכהנים דאורייתא
תגובות: 19
צפיות: 2141

Re: כהן שלא עולה ביטל עשה, הרי מצוה רק ב2 הכהנים דאורייתא

הרב אפרקסתא - ברכת כהנים רק בשעת עבודה וכפי הנראה לזה כיוון קודמי - וידוע קושיית הגר"ח ז"ל על שיטת הרמב"ן שתפילה היא מדרבנן ולא יתכן בגבולין ברכת כהנים, ולעצם הענין, הרי מפורש במקדש בשם המפורש ובגבולין לא.
על ידי בריסק
ד' יולי 08, 2015 2:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אביי [הוה?] מסדר
תגובות: 22
צפיות: 4629

Re: אביי [הוה?] מסדר

פשט בקושיא ולמה אין מערבין בה דבש וכו' כבר האריך בזה הגרי"ז ז"ל וחלק מזה כבר הודפס בכמה ספרים שמזה הביא הגרי"ז ז"ל ראיה לקבוצת החסידים שהיו בבריסק שאל להם לאחר את זמן תפילה למרות שכוונתם לשם שמים, ולמרות, שהתפלה שלהם אחר הכנה דרבה מועלת טפי. ואעלה לכאן קטע ממה שהודפס באחד הספרים ...
על ידי בריסק
ש' יולי 04, 2015 10:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי איכא ספיקא כלפי שמיא?
תגובות: 19
צפיות: 3118

Re: מי איכא ספיקא כלפי שמיא?

הרב אוצה"ח מכבדינו. ביה"ש הוא זמן בפני עצמו ואינו מן היום ולא מן הלילה, ורק בדין יש ספק אי חל עליו דין יום או לילה, ועיין בחידושי הגרע"א שכותב להדיא, שספק ביה"ש הוא ספיקא דדינא ע"ש. ועיין מש"כ הב"ח סימן רס"א שהמסתפק על זמן ביה"ש בערב שבת אסור לו לעשות מל...
על ידי בריסק
ש' יולי 04, 2015 10:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי איכא ספיקא כלפי שמיא?
תגובות: 19
צפיות: 3118

Re: מי איכא ספיקא כלפי שמיא?

ראשית השביעי אינו שביעי, כמו שראשית הקו אינו קו. כי אילו היה ראשית השביעי שביעי, היה בשביעי מעשה...שאינו לפי האמת. אם כן, לפי הפירוש הראשון של הרא"ם, לא "היה בשביעי מעשה" (כלשונו להדיא), וה"ט משום - ש"ראשית השביעי אינו שביעי" (כלשונו להדיא) - אלא הוא שישי. לסיכום, הרא&...
על ידי בריסק
ו' יולי 03, 2015 12:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי איכא ספיקא כלפי שמיא?
תגובות: 19
צפיות: 3118

Re: מי איכא ספיקא כלפי שמיא?

ר' אלי כהן הנה לך דברי הרא"ם. רש"י בראשית פרק ב פסוק ב. - ויכל אלהים ביום השביעי - רבי שמעון אומר בשר ודם שאינו יודע עתיו ורגעיו צריך להוסיף מחול על הקודש, הקב"ה שיודע עתיו ורגעיו נכנס בו כחוט השערה ונראה כאלו כלה בו ביום. דבר אחר מה היה העולם חסר, מנוחה, באת שבת באת מנוחה, כלתה ונגמר...
על ידי בריסק
ו' יולי 03, 2015 12:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי איכא ספיקא כלפי שמיא?
תגובות: 19
צפיות: 3118

Re: מי איכא ספיקא כלפי שמיא?

כמדומני שכבר העליתי כאן באיזה שהוא מקום שהקב"ה כן ברא גם בלילה יכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה ועיין שם מפרש"י וכו' והדברים ידועים. מסיבות שונות איני יכול ליטול חבל באשכול זה. ועמכם הסליחה. וז"ל הבית הלוי בראשית פרק ב פסוק ב' - ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. - איתא במדרש ...
על ידי בריסק
ו' יולי 03, 2015 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי איכא ספיקא כלפי שמיא?
תגובות: 19
צפיות: 3118

Re: מי איכא ספיקא כלפי שמיא?

הרב אוצה"ח מכבדינו. ביה"ש הוא זמן בפני עצמו ואינו מן היום ולא מן הלילה, ורק בדין יש ספק אי חל עליו דין יום או לילה, ועיין בחידושי הגרע"א שכותב להדיא, שספק ביה"ש הוא ספיקא דדינא ע"ש. ועיין מש"כ הב"ח סימן רס"א שהמסתפק על זמן ביה"ש בערב שבת אסור לו לעשות מלא...
על ידי בריסק
ו' יולי 03, 2015 7:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי איכא ספיקא כלפי שמיא?
תגובות: 19
צפיות: 3118

מי איכא ספיקא כלפי שמיא?

אבות ה' משנה ו' - עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות , ואלו הן: פי הארץ, ופי הבאר, ופי האתון , והקשת, והמן, והמטה, והשמיר, והכתב, והמכתב, והלוחות. ויש אומרים, אף המזיקין, וקבורתו של משה, ואילו של אברהם אבינו. ויש אומרים, אף צבת בצבת עשויה. ותמוה, מי איכא ספיקא כלפי שמיא ?. אשמח לקבל הפניות וכדומה....
על ידי בריסק
ו' יולי 03, 2015 7:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: פתרון לפרנסה
תגובות: 32
צפיות: 4081

Re: פתרון לפרנסה

רש"י ד"ה ונמלכין בסנהדרין, נוטלין מהם רשות כדי שיתפללו עליהם , עכ"ל. תמוה מהא דמייתי קרא בגמ' סנהדרין טו,א דאין מוציאין למלחמת הרשות אלא עפ"י ב"ד של עא, ומה הכריח לרש"י לפרש דהוי נטילת רשות כדי שיתפללו עליהם, תיפו"ל משום גזה"כ וכו'. ובהמשך שם. ויש ליישב אחר שד...
על ידי בריסק
ו' יוני 26, 2015 11:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אוכל לקבל הפניות - קצת דחוף בענין המן וקידוש בשבת
תגובות: 7
צפיות: 1923

Re: האם אוכל לקבל הפניות - קצת דחוף בענין המן וקידוש בשבת

לאלו שפנו אלי באישי. יש לעיין ברא"ם פרשת חקת מפרק כ,י – ועוד חזון למועד אעלה לכאן את המהלך שאמר בזה הגרי"ז ז"ל. המן הסלע הזה נוציא לפי שלא היו מכירין בו, לפי שהלך הסלע וישב בין הסלעים, והיו ישראל אומרים להם: מה לכם מאי זה סלע תוציאו, לכך אמר להם כו': המן הסלע הזה, שלא נצטוינו עליו נוצ...
על ידי בריסק
ו' יוני 26, 2015 6:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אוכל לקבל הפניות - קצת דחוף בענין המן וקידוש בשבת
תגובות: 7
צפיות: 1923

Re: האם אוכל לקבל הפניות - קצת דחוף בענין המן וקידוש בשבת

ה. מדוע כעס הקב"ה על משרע"ה במי מריבה, והרי כמה פעמים הסכימה עמו שכינה, והוא למד מזה שמותר לו לחדש מעצמו. האם משהו מדבר מזה מלבד מה שיש לי בכתבי בריסק מרע"ה היה מצוי אז בדילמא קשה ביותר, מצד אחד ביקש לקדש שם שמים ומאידך אמר לו הקב"ה לדבר אל הסלע ההוא דייקא ומדוע נענש, מאי שנא מי...
על ידי בריסק
ה' יוני 25, 2015 10:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיבודים בברית מילה
תגובות: 48
צפיות: 11197

Re: כיבודים בברית מילה

בזמנו היה בידי ספר מאחד בשם וילהלם ושם מביא את כל הענין אך אינו באוצר ואינו תח"י כעת


http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?85668&page=PP0001
על ידי בריסק
ה' יוני 25, 2015 9:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אוכל לקבל הפניות - קצת דחוף בענין המן וקידוש בשבת
תגובות: 7
צפיות: 1923

Re: האם אוכל לקבל הפניות - קצת דחוף בענין המן וקידוש בשבת

בזמנו הרב בקרו הפנה אותי לספרים הקדושים אך לא מצאתי. התפארת שלמה והשפ"א נחשבים בין הספרים הקדושים, וכמה פעמים בספריהם הם מדברים מזה ולאו כרוכלא תפארת שלמה - על התורה - פרשת בראשית עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה (משלי לא, כה), הנ"ל עפ"י מה שיש לדקדק...

עבור לחיפוש מתקדם