מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 201 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ברי היזיקא
ג' אוקטובר 15, 2019 11:11 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שהחיינו אחד עולה לכאן ולכאן?
תגובות: 3
צפיות: 1654

Re: שהחיינו אחד עולה לכאן ולכאן?

ראה מאמר מצורף במוריה על זה
על ידי ברי היזיקא
ש' ספטמבר 07, 2019 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?
תגובות: 27
צפיות: 1170

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

עיין בספר מנחת אשר על גיטין בסוף הספר מכתב הגר"ד לנדו. ומכבר אמרתי לתרץ קושיא על רדב"ז שזר שאכל תרומה חייב להישאל על תרומתו,והרי מה ירויח, הרי יהיה זה טבל ושוב חייב הוא מיתה בידי שמים. ותירצנו שאעפ"כ מיתה בידי שמים לא יהיה לו כי אין דבר כזה עונש רטרואקטיבי. אז על טבל הוא פטור ועל תרומ...
על ידי ברי היזיקא
א' יולי 28, 2019 11:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אב"ד לייפניק נכד בעל שמן רוקח
תגובות: 3
צפיות: 245

אב"ד לייפניק נכד בעל שמן רוקח

בשו"ת שואל ומשיב מוזכר כמה פעמים בא אליי אב"ד לייפניק נכד בעל שמן רוקח.

האם ידוע לאי מי הוא אותו נכד של בעל שמן רוקח
על ידי ברי היזיקא
ש' יולי 27, 2019 10:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת ספרים לספרי הרב שלמה קלוגר זצ"ל היכן?
תגובות: 4
צפיות: 511

Re: הוצאת ספרים לספרי הרב שלמה קלוגר זצ"ל היכן?

מכון חכמת שלמה

הרב צבי בוק

0539339632
על ידי ברי היזיקא
ד' יולי 17, 2019 7:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראוי למותחו על העמוד!!
תגובות: 2
צפיות: 240

ראוי למותחו על העמוד!!

בתשובות שואל ומשיב כותב: והמורה הורה כבן סורר ומורה שלא כדת של תורה וכו' וראוי למתחו על העמוד, וענשו מפורש בש"ס גבי רבא , אף שאין כח בידינו לעשות כזאת אבל הוא מעצמו ראוי שיתודה על עונו וזדונו (ע"כ). היכן מפורש הדבר בש"ס גבי רבא?
על ידי ברי היזיקא
ד' יוני 19, 2019 10:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 269
צפיות: 33291

זורק אבן למרקוליס - חייב משום בל תקימו

חידוש נפלא מופיע באדרת אליהו סוף פרשת בהר. לדעתו הזורק אבן למרקוליס חייב שתים, משום עובדה [כמבואר בסנהדרין סא, א] וחייב גם משום "לא תקימו מצבה בארצכם", שהרי כשהוא זורק אבן הוא מקים את העבודה זרה. אולם בפשטות, וכך נראה מרש"י שם, רק מי שמעמיד את שלוש האבנים הראשונות הוא העובר על בל תקימ...
על ידי ברי היזיקא
ב' יוני 03, 2019 8:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?
תגובות: 10
צפיות: 1246

Re: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?

ומה שכתב שם הגר"א: שטרי קודם - מקורו בתורת כהנים, כמובן.

לתשומת לב הרב הורדנאי...
על ידי ברי היזיקא
ב' יוני 03, 2019 8:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?
תגובות: 10
צפיות: 1246

Re: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?

לא נראה לי שיש הרבה ראשונים שלומדים אחרת מהגמ', אולי זו רק שיגרא דלישנא, אבל הגר"א שהביא זאת על פסוק זה, הוא בדווקא.
על ידי ברי היזיקא
ד' מאי 29, 2019 12:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?
תגובות: 10
צפיות: 1246

Re: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?

נפלא! חצי תשובה - בלבד - בידינו.
על ידי ברי היזיקא
ד' מאי 29, 2019 10:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?
תגובות: 10
צפיות: 1246

ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?

בגמ' בב"מ י, א: פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום, דכתיב "כי לי בני ישראל עבדים [עבדי הם]", ולא עבדים לעבדים. - מוכח כי הלימוד הוא מהכתוב בפרשת בהר פרק כה פסוק נה, המדבר בעבד עברי המוכר עצמו לגוי. אולם רש"י שם עז, א כתב: יכול לחזור בו, כדכתיב 'כי עבדי הם' ולא עבדים לעבדים, ומהכא...
על ידי ברי היזיקא
ב' מאי 20, 2019 11:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: חילוק בין הלשונות 'חייב' - 'צריך'
תגובות: 1
צפיות: 184

חילוק בין הלשונות 'חייב' - 'צריך'

אי פעם ראיתי מי שמחלק שלשון 'חייב' - משמעו חוב גמור, ואילו לשון 'צריך' - משמעו חיוב לכתחילה בלבד.

לאי מי ידוע על מקור קדום לכך?
על ידי ברי היזיקא
ד' אפריל 17, 2019 11:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?
תגובות: 43
צפיות: 9224

Re: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?

עיין אדרת אליהו סוף פרשת קדושים שהגר"א מונה את כל העריות הכתובות בפרשת קדושים ובכללן נדה!!
על ידי ברי היזיקא
ד' אפריל 17, 2019 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קלב"מ בעבירת חיוב מיתה באונס
תגובות: 10
צפיות: 348

Re: קלב"מ בעבירת חיוב מיתה באונס

יש לי ראיה נפלאה ומפורשת מדברי הגר"א באדרת אליהו ויקרא כד, כא: מה מכה בהמה לא חילקת בין שוגג למזיד בין אונס לרצון, בין מתוין לשאין מתכוין וכו' אף מכה אדם וכו' לפוטרו ממון. ועיין מנחת חינוך שדוקא אם הדין הוא שלא יעבור אזי יש קלב"ם.
על ידי ברי היזיקא
א' מרץ 31, 2019 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת קרבנות לפני מנחה - בשעון קיץ
תגובות: 6
צפיות: 356

אמירת קרבנות לפני מנחה - בשעון קיץ

יש להסתפק, בימים אלו, כשמתחילים תפילת מנחה בבית הכנסת בדיוק בזמן האפשרי, אלו הנוהגים לומר פרשת קרבנות לפני מנחה, מה יעשו. האם עליהם לאומרם אפילו שלא הגיע עדיין זמן המנחה [במיוחד משום שזמן המנחה הוא מחצות, אלא שחז"ל חששו והרחיקו לחצי שעה אחר כך], או שיאמרו אותם אחרי התפילה, או שאין ענין כלל לאו...
על ידי ברי היזיקא
ד' ינואר 09, 2019 12:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על אלו מועדים נאמר בתורה 'שבתון' ומדוע
תגובות: 2
צפיות: 284

על אלו מועדים נאמר בתורה 'שבתון' ומדוע

בפרשת המועדות שבפרשת אמור, נאמר כמה פעמים 'שבתון': בשבת, בראש השנה, ביום הכפורים, ביום טוב ראשון של סוכות ובשמיני עצרת. ולא בשאר המועדים. ונראה לבאר לפי דרשת חז"ל (בר"ה כט, ב) ש'זכרון' תרועה' היינו כשחל ראש השנה בשבת, א"כ נעשה חשבון ונראה כי אם חל ר"ה בשבת גם יום ראשון של סוכות ו...
על ידי ברי היזיקא
ה' ינואר 03, 2019 10:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "דרשות ופירושי רבינו יונה" - האמנם לרבינו יונה?
תגובות: 20
צפיות: 2969

Re: "דרשות ופירושי רבינו יונה" - האמנם לרבינו יונה?

מעניין כי בפירוש רבינו יונה על משלי - מהדורת מוסד הרב קוק [בלבד] שם הודפס הספר על פי כתב יד יחידי ומדוייק ביותר [כך לפי המבוא שם] יש הקבלות רבות לספר הדרשות, ומעניין אם כן כיצד הובאו הדברים מאין ולאן
על ידי ברי היזיקא
ד' דצמבר 12, 2018 8:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: לדורות/ לדורי דורות - אותו הדבר?
תגובות: 1
צפיות: 224

לדורות/ לדורי דורות - אותו הדבר?

או שיש הבדל ביניהם?
על ידי ברי היזיקא
ג' דצמבר 11, 2018 7:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לחזור על תיבות בתפלה לצורך כוונה
תגובות: 24
צפיות: 1346

Re: לחזור על תיבות בתפלה לצורך כוונה

בספר אשרי האיש מביא בשם הגרי"ש אלישיב להתיר בלי פקפוק - לזכרוני.
על ידי ברי היזיקא
ב' דצמבר 10, 2018 7:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכירת טבעת נישואין
תגובות: 7
צפיות: 545

מכירת טבעת נישואין

שמעתי שיש המקפידים [או המקפידות] שלא למכור את טבעת הנישואין שלהן. האם יש מקור להקפדה זו מבחינה הלכתית?
על ידי ברי היזיקא
ש' דצמבר 01, 2018 7:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4214
צפיות: 476205

אודות החיבור "תולדות אהרן" על תנ"ך

פעם ראיתי באיזה קונטרס מחקר אודות החיבור "תולדות אהרן" על תנ"ך [שאין אנו יודעים אודות מחברו כלום, חוץ ממה שהש"ך מביא ממנו ראיה להלכה], האם הוא רק מציין מקורות או מהווה סוג של פרשן לתנ"ך.

האם אי מי יודע היכן פורסם המאמר הלז, והאם ניתן להעלותו לכאן?

תודה מראש!
על ידי ברי היזיקא
ה' אוקטובר 04, 2018 12:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם עבדים אינם אוכלים קדשים??? תימה רבה
תגובות: 7
צפיות: 680

Re: האם עבדים אינם אוכלים קדשים??? תימה רבה

עיין מאורות הגר"א זבחים פ"ה מ"ו ותראה שגם קנינו שקנה קנין אוכל בתרומה
על ידי ברי היזיקא
ה' אוקטובר 04, 2018 11:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם עבדים אינם אוכלים קדשים??? תימה רבה
תגובות: 7
צפיות: 680

האם עבדים אינם אוכלים קדשים??? תימה רבה

כתב באדרת אליהו פרשת אמור כב, יב: "וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו" - וכהן כי יקנה. מנין לכהן שקנה נשים ועבדים שיאכלו תרומה, תלמוד לומר 'כי יקנה נפש' . מנין לאשה שקנתה עבדים ועבדים שקנו עבדים, תלמוד לומר 'כי יקנה' 'קנין'. יאכל בו. ולא בקדש. הדרש האחרון שיאכ...
על ידי ברי היזיקא
ש' ספטמבר 15, 2018 9:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מופלג בעשירות מה שיעור חיובו בצדקה
תגובות: 2
צפיות: 364

Re: מופלג בעשירות מה שיעור חיובו בצדקה

ראה בספר אהבת צדקה [של הגר"א אבידן שליט"א] פרק ג - יש באוצר
על ידי ברי היזיקא
ג' ספטמבר 04, 2018 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השם "סבלונות" - למה ומדוע
תגובות: 2
צפיות: 532

השם "סבלונות" - למה ומדוע

ההקשר היחיד שבו חז"ל משתמשים בביטוי 'סבלונות' הוא רק ביחס למתנות ע"י החתן לכלתו.

האם יש לכך סיבה מסוימת, ומדוע לא נקראו תשורות אלו - מתנות? כפשוטו?
על ידי ברי היזיקא
ב' ספטמבר 03, 2018 7:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למי משנה מה כתוב על המצבה?
תגובות: 15
צפיות: 894

למי משנה מה כתוב על המצבה?

האם יש משקל למה שכתוב על המצבה? ראיתי חידוש שנפרעים מן הספדנים נאמר גם על כיתוב המצבה, וזהו חידוש גדול, כי מה זה משנה!!!!
על ידי ברי היזיקא
ש' אוגוסט 25, 2018 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צריכותא - על חיובים שהם מדרבנן
תגובות: 1
צפיות: 347

צריכותא - על חיובים שהם מדרבנן

האם ניתן לומר צריכתוא על מקראות מחיובים שונים שאינם אלא מדרבנן, אשמח למקורות קדומים, כי מצאתי סתירות בזה.
על ידי ברי היזיקא
ה' אוגוסט 23, 2018 11:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: "רבי יהודה אומר" - האם הכוונה לרבי יהודה הנשיא?
תגובות: 5
צפיות: 898

Re: "רבי יהודה אומר" - האם הכוונה לרבי יהודה הנשיא?

אם כן, עיין משך חכמה ויקרא כב, ג - וצריך עיון עצום...

תודה רבה
על ידי ברי היזיקא
ה' אוגוסט 23, 2018 10:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: "רבי יהודה אומר" - האם הכוונה לרבי יהודה הנשיא?
תגובות: 5
צפיות: 898

"רבי יהודה אומר" - האם הכוונה לרבי יהודה הנשיא?

במילים אחרות: האם יש הבדל בין "רבי אומר" לבין "רבי יהודה אומר"??
על ידי ברי היזיקא
א' אוגוסט 12, 2018 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קיבוץ נדבות בשעת התפילה
תגובות: 16
צפיות: 1402

Re: קיבוץ נדבות בשעת התפילה

עיין בספר הנפלא "אהבת צדקה" [של הגר"א אבידן שליט"א] - בקובץ המצורף
על ידי ברי היזיקא
ה' אוגוסט 09, 2018 5:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: שיבושים ביוגרפים מופרכים
תגובות: 109
צפיות: 14100

Re: אמורא נו"נ לר' אדם בע"ש ולמהר"ל מפראג נולד בנהרדעא היה רב בעיר בהונגריה עלה לאר"י ונקבר בצפת. הזוי!

חיים ושלו' כתב:סיפר יהודי חשוב, שפעם נפגש עם איזה יהודי מכובד בעל משרה חשובה, ואמר לו איזה מימרא מה"מרדכי", והלה פתח זוג עיניים, על שיש ספר עם שם מוזר כזה... (לפחות תפרגן לו תואר רבי...)


ופעם עמדתי בארון הספרים, ניגש אליי בחור אחד ושאלני היכן כאן המרדכי...
על ידי ברי היזיקא
ה' אוגוסט 09, 2018 3:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי הוא "המערבי" שבשו"ת חת"ס?
תגובות: 2
צפיות: 571

Re: מי הוא "המערבי" שבשו"ת חת"ס?

יישר כחך. עזרת לי!
על ידי ברי היזיקא
ה' אוגוסט 09, 2018 9:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי הוא "המערבי" שבשו"ת חת"ס?
תגובות: 2
צפיות: 571

מי הוא "המערבי" שבשו"ת חת"ס?

בשו"ת חת"ס [יו"ד סי' נו] מביא קושיה של הרא"ם - המזרחי על רש"י, וכותב: וכבר כתב המערבי וכו'.

מי הוא "המערבי"?
על ידי ברי היזיקא
ה' יולי 12, 2018 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור הלשון: נאמר כאן... ונאמר להלן ... גזירה שוה או במה מצינו
תגובות: 3
צפיות: 581

Re: ביאור הלשון: נאמר כאן... ונאמר להלן ... גזירה שוה או במה מצינו

יש אי מי שעושה סדר בדבר? ספרי הכללים או כעין זה?
על ידי ברי היזיקא
ה' יולי 12, 2018 12:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור הלשון: נאמר כאן... ונאמר להלן ... גזירה שוה או במה מצינו
תגובות: 3
צפיות: 581

ביאור הלשון: נאמר כאן... ונאמר להלן ... גזירה שוה או במה מצינו

ביאור הלשון: נאמר כאן... ונאמר להלן ...= גזירה שוה או במה מצינו. ונפק"מ אם במה מצינו אין מלקות ועל גזירה יש.

מי מספרי הכללים מדבר בזה?
על ידי ברי היזיקא
ה' יולי 05, 2018 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש מקור בנפש החיים
תגובות: 2
צפיות: 440

Re: חיפוש מקור בנפש החיים

שער ד פרק כח: ולזאת אף היא דרך ירידתה והשתלשלותה ממדרגה למדרגה ומעולם לעולם. צמצמה עצמה להתלבש בכל עולם לדבר מעניני אותו העולם. כפי ענין וערך אותו העול' כדי שיוכל לסבול קדושתה ואורה. עד שברדתה לבא לזה העולם. נתלבשה ג''כ לדבר בערכי ועניני זה העולם וספורין דהאי עלמא כדי שיוכל זה העולם לסבול קדושת אורה...
על ידי ברי היזיקא
ד' יולי 04, 2018 1:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן הנושא גרושה בימינו
תגובות: 9
צפיות: 979

Re: כהן הנושא גרושה בימינו

השואל בשו"ת מהרש"ם ח"ו
על ידי ברי היזיקא
ד' יולי 04, 2018 12:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלוצה - יש מי שואמר שאיסורה מדאורייתא?
תגובות: 9
צפיות: 1176

Re: חלוצה - יש מי שואמר שאיסורה מדאורייתא?

אמנם הגר"א בספרו מעשה תורה כתב כך: : עשרים חייבי לאוין - חמשה בכהנים, אלמנה לכהן גדול, גרושה לכהן הדיוט, וחלוצה הוי נמי לא תעשה, ונדרש מ'ואשה גרושה מאישה', ד'מאישה' מיותר לדרוש אפילו אינה גרושה מאישה אלא מהיבם נמי אסורה לכהן, וזונה, וחללה - ופירוש חללה, אם לקח כהן גרושה עשאה חללה, וכן כל הנולדי...

עבור לחיפוש מתקדם