מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 206 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ברי היזיקא
ב' ינואר 27, 2020 12:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על מה ממונה חת"ך, על החיים או על פרנסה?
תגובות: 2
צפיות: 278

על מה ממונה חת"ך, על החיים או על פרנסה?

סתירות לכאן ולכאן
על ידי ברי היזיקא
ד' ינואר 15, 2020 9:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה למד משה בהר סיני ב 40 יום שם?
תגובות: 2
צפיות: 309

מה למד משה בהר סיני ב 40 יום שם?

בפשטות למד את כל התורה כולה. אבל הגר"א באדרת אליהו תחילת במדבר כותב:

שתי הסדרות בהר ובחקתי נאמרו לו בהר סיני בארבעים יום. ע"כ.
האומנם? רק שתי פרשות אלו נאמרו לו באותם 40 יום???
על ידי ברי היזיקא
ג' דצמבר 31, 2019 7:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרשנים טובים לתורת כהנים
תגובות: 13
צפיות: 1079

Re: פרשנים טובים לתורת כהנים

קצת סדר: שלשה ראשונים כתבו פירוש לתורת כהנים: רבינו הלל, ר"ש - מיוחס לו, וראב"ד. קשה לקבוע מה מהם מובן יותר, יש מקרים שזה ויש שזה. פירוש הקרבן אהרן שיצא לאור ע"י זכרון אהרן, יפה, אך לוקה בשיבושים רבים, ועל הקורא לפסק לעצמו את הקטעים בהרבה מקומות מחדש. על שתי פרשות ראשונות יש את הספר ע...
על ידי ברי היזיקא
ג' דצמבר 31, 2019 7:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מקיימים צדקה פחות משוה פרוטה ?,ופרוטה דרב יוסף
תגובות: 14
צפיות: 1179

Re: האם מקיימים צדקה פחות משוה פרוטה ?,ופרוטה דרב יוסף

עיין ספר "אהבת צדקה" [להגר"א אבידן שליט"א] עמ' נ' דן בזה והאריך בראיות כהרגלו
על ידי ברי היזיקא
ב' נובמבר 25, 2019 12:14 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 434995

רמיזת אנשים ונשים - בקדושת ספר תורה והקלף. היכן?

פעם שמעתי בשם המקובלים כי כל עם ישראל יונק את קדושתו מקדושת ספרי התורה. הגברים - מקדושת האותיות, והנשים - מקדושת הגויל, הקלף.

איני מצליח למצוא מקור לענין זה. האם ידוע לאי מי מה המקור?
על ידי ברי היזיקא
ג' אוקטובר 15, 2019 11:11 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שהחיינו אחד עולה לכאן ולכאן?
תגובות: 3
צפיות: 2090

Re: שהחיינו אחד עולה לכאן ולכאן?

ראה מאמר מצורף במוריה על זה
על ידי ברי היזיקא
ש' ספטמבר 07, 2019 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?
תגובות: 27
צפיות: 1972

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

עיין בספר מנחת אשר על גיטין בסוף הספר מכתב הגר"ד לנדו. ומכבר אמרתי לתרץ קושיא על רדב"ז שזר שאכל תרומה חייב להישאל על תרומתו,והרי מה ירויח, הרי יהיה זה טבל ושוב חייב הוא מיתה בידי שמים. ותירצנו שאעפ"כ מיתה בידי שמים לא יהיה לו כי אין דבר כזה עונש רטרואקטיבי. אז על טבל הוא פטור ועל תרומ...
על ידי ברי היזיקא
א' יולי 28, 2019 11:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אב"ד לייפניק נכד בעל שמן רוקח
תגובות: 3
צפיות: 512

אב"ד לייפניק נכד בעל שמן רוקח

בשו"ת שואל ומשיב מוזכר כמה פעמים בא אליי אב"ד לייפניק נכד בעל שמן רוקח.

האם ידוע לאי מי הוא אותו נכד של בעל שמן רוקח
על ידי ברי היזיקא
ש' יולי 27, 2019 10:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת ספרים לספרי הרב שלמה קלוגר זצ"ל היכן?
תגובות: 4
צפיות: 782

Re: הוצאת ספרים לספרי הרב שלמה קלוגר זצ"ל היכן?

מכון חכמת שלמה

הרב צבי בוק

0539339632
על ידי ברי היזיקא
ד' יולי 17, 2019 7:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראוי למותחו על העמוד!!
תגובות: 2
צפיות: 467

ראוי למותחו על העמוד!!

בתשובות שואל ומשיב כותב: והמורה הורה כבן סורר ומורה שלא כדת של תורה וכו' וראוי למתחו על העמוד, וענשו מפורש בש"ס גבי רבא , אף שאין כח בידינו לעשות כזאת אבל הוא מעצמו ראוי שיתודה על עונו וזדונו (ע"כ). היכן מפורש הדבר בש"ס גבי רבא?
על ידי ברי היזיקא
ד' יוני 19, 2019 10:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 633
צפיות: 96060

זורק אבן למרקוליס - חייב משום בל תקימו

חידוש נפלא מופיע באדרת אליהו סוף פרשת בהר. לדעתו הזורק אבן למרקוליס חייב שתים, משום עובדה [כמבואר בסנהדרין סא, א] וחייב גם משום "לא תקימו מצבה בארצכם", שהרי כשהוא זורק אבן הוא מקים את העבודה זרה. אולם בפשטות, וכך נראה מרש"י שם, רק מי שמעמיד את שלוש האבנים הראשונות הוא העובר על בל תקימ...
על ידי ברי היזיקא
ב' יוני 03, 2019 8:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?
תגובות: 10
צפיות: 1766

Re: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?

ומה שכתב שם הגר"א: שטרי קודם - מקורו בתורת כהנים, כמובן.

לתשומת לב הרב הורדנאי...
על ידי ברי היזיקא
ב' יוני 03, 2019 8:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?
תגובות: 10
צפיות: 1766

Re: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?

לא נראה לי שיש הרבה ראשונים שלומדים אחרת מהגמ', אולי זו רק שיגרא דלישנא, אבל הגר"א שהביא זאת על פסוק זה, הוא בדווקא.
על ידי ברי היזיקא
ד' מאי 29, 2019 12:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?
תגובות: 10
צפיות: 1766

Re: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?

נפלא! חצי תשובה - בלבד - בידינו.
על ידי ברי היזיקא
ד' מאי 29, 2019 10:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?
תגובות: 10
צפיות: 1766

ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?

בגמ' בב"מ י, א: פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום, דכתיב "כי לי בני ישראל עבדים [עבדי הם]", ולא עבדים לעבדים. - מוכח כי הלימוד הוא מהכתוב בפרשת בהר פרק כה פסוק נה, המדבר בעבד עברי המוכר עצמו לגוי. אולם רש"י שם עז, א כתב: יכול לחזור בו, כדכתיב 'כי עבדי הם' ולא עבדים לעבדים, ומהכא...
על ידי ברי היזיקא
ב' מאי 20, 2019 11:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: חילוק בין הלשונות 'חייב' - 'צריך'
תגובות: 1
צפיות: 341

חילוק בין הלשונות 'חייב' - 'צריך'

אי פעם ראיתי מי שמחלק שלשון 'חייב' - משמעו חוב גמור, ואילו לשון 'צריך' - משמעו חיוב לכתחילה בלבד.

לאי מי ידוע על מקור קדום לכך?
על ידי ברי היזיקא
ד' אפריל 17, 2019 11:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?
תגובות: 43
צפיות: 10442

Re: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?

עיין אדרת אליהו סוף פרשת קדושים שהגר"א מונה את כל העריות הכתובות בפרשת קדושים ובכללן נדה!!
על ידי ברי היזיקא
ד' אפריל 17, 2019 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קלב"מ בעבירת חיוב מיתה באונס
תגובות: 10
צפיות: 691

Re: קלב"מ בעבירת חיוב מיתה באונס

יש לי ראיה נפלאה ומפורשת מדברי הגר"א באדרת אליהו ויקרא כד, כא: מה מכה בהמה לא חילקת בין שוגג למזיד בין אונס לרצון, בין מתוין לשאין מתכוין וכו' אף מכה אדם וכו' לפוטרו ממון. ועיין מנחת חינוך שדוקא אם הדין הוא שלא יעבור אזי יש קלב"ם.
על ידי ברי היזיקא
א' מרץ 31, 2019 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת קרבנות לפני מנחה - בשעון קיץ
תגובות: 6
צפיות: 602

אמירת קרבנות לפני מנחה - בשעון קיץ

יש להסתפק, בימים אלו, כשמתחילים תפילת מנחה בבית הכנסת בדיוק בזמן האפשרי, אלו הנוהגים לומר פרשת קרבנות לפני מנחה, מה יעשו. האם עליהם לאומרם אפילו שלא הגיע עדיין זמן המנחה [במיוחד משום שזמן המנחה הוא מחצות, אלא שחז"ל חששו והרחיקו לחצי שעה אחר כך], או שיאמרו אותם אחרי התפילה, או שאין ענין כלל לאו...
על ידי ברי היזיקא
ד' ינואר 09, 2019 12:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על אלו מועדים נאמר בתורה 'שבתון' ומדוע
תגובות: 2
צפיות: 472

על אלו מועדים נאמר בתורה 'שבתון' ומדוע

בפרשת המועדות שבפרשת אמור, נאמר כמה פעמים 'שבתון': בשבת, בראש השנה, ביום הכפורים, ביום טוב ראשון של סוכות ובשמיני עצרת. ולא בשאר המועדים. ונראה לבאר לפי דרשת חז"ל (בר"ה כט, ב) ש'זכרון' תרועה' היינו כשחל ראש השנה בשבת, א"כ נעשה חשבון ונראה כי אם חל ר"ה בשבת גם יום ראשון של סוכות ו...
על ידי ברי היזיקא
ה' ינואר 03, 2019 10:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "דרשות ופירושי רבינו יונה" - האמנם לרבינו יונה?
תגובות: 19
צפיות: 4024

Re: "דרשות ופירושי רבינו יונה" - האמנם לרבינו יונה?

מעניין כי בפירוש רבינו יונה על משלי - מהדורת מוסד הרב קוק [בלבד] שם הודפס הספר על פי כתב יד יחידי ומדוייק ביותר [כך לפי המבוא שם] יש הקבלות רבות לספר הדרשות, ומעניין אם כן כיצד הובאו הדברים מאין ולאן
על ידי ברי היזיקא
ד' דצמבר 12, 2018 8:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: לדורות/ לדורי דורות - אותו הדבר?
תגובות: 1
צפיות: 376

לדורות/ לדורי דורות - אותו הדבר?

או שיש הבדל ביניהם?
על ידי ברי היזיקא
ג' דצמבר 11, 2018 7:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לחזור על תיבות בתפלה לצורך כוונה
תגובות: 24
צפיות: 2097

Re: לחזור על תיבות בתפלה לצורך כוונה

בספר אשרי האיש מביא בשם הגרי"ש אלישיב להתיר בלי פקפוק - לזכרוני.
על ידי ברי היזיקא
ב' דצמבר 10, 2018 7:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכירת טבעת נישואין
תגובות: 7
צפיות: 835

מכירת טבעת נישואין

שמעתי שיש המקפידים [או המקפידות] שלא למכור את טבעת הנישואין שלהן. האם יש מקור להקפדה זו מבחינה הלכתית?
על ידי ברי היזיקא
ש' דצמבר 01, 2018 7:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4826
צפיות: 769113

אודות החיבור "תולדות אהרן" על תנ"ך

פעם ראיתי באיזה קונטרס מחקר אודות החיבור "תולדות אהרן" על תנ"ך [שאין אנו יודעים אודות מחברו כלום, חוץ ממה שהש"ך מביא ממנו ראיה להלכה], האם הוא רק מציין מקורות או מהווה סוג של פרשן לתנ"ך.

האם אי מי יודע היכן פורסם המאמר הלז, והאם ניתן להעלותו לכאן?

תודה מראש!
על ידי ברי היזיקא
ה' אוקטובר 04, 2018 12:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם עבדים אינם אוכלים קדשים??? תימה רבה
תגובות: 7
צפיות: 1029

Re: האם עבדים אינם אוכלים קדשים??? תימה רבה

עיין מאורות הגר"א זבחים פ"ה מ"ו ותראה שגם קנינו שקנה קנין אוכל בתרומה
על ידי ברי היזיקא
ה' אוקטובר 04, 2018 11:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם עבדים אינם אוכלים קדשים??? תימה רבה
תגובות: 7
צפיות: 1029

האם עבדים אינם אוכלים קדשים??? תימה רבה

כתב באדרת אליהו פרשת אמור כב, יב: "וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו" - וכהן כי יקנה. מנין לכהן שקנה נשים ועבדים שיאכלו תרומה, תלמוד לומר 'כי יקנה נפש' . מנין לאשה שקנתה עבדים ועבדים שקנו עבדים, תלמוד לומר 'כי יקנה' 'קנין'. יאכל בו. ולא בקדש. הדרש האחרון שיאכ...
על ידי ברי היזיקא
ש' ספטמבר 15, 2018 9:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מופלג בעשירות מה שיעור חיובו בצדקה
תגובות: 2
צפיות: 565

Re: מופלג בעשירות מה שיעור חיובו בצדקה

ראה בספר אהבת צדקה [של הגר"א אבידן שליט"א] פרק ג - יש באוצר
על ידי ברי היזיקא
ג' ספטמבר 04, 2018 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השם "סבלונות" - למה ומדוע
תגובות: 2
צפיות: 809

השם "סבלונות" - למה ומדוע

ההקשר היחיד שבו חז"ל משתמשים בביטוי 'סבלונות' הוא רק ביחס למתנות ע"י החתן לכלתו.

האם יש לכך סיבה מסוימת, ומדוע לא נקראו תשורות אלו - מתנות? כפשוטו?
על ידי ברי היזיקא
ב' ספטמבר 03, 2018 7:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למי משנה מה כתוב על המצבה?
תגובות: 15
צפיות: 1332

למי משנה מה כתוב על המצבה?

האם יש משקל למה שכתוב על המצבה? ראיתי חידוש שנפרעים מן הספדנים נאמר גם על כיתוב המצבה, וזהו חידוש גדול, כי מה זה משנה!!!!
על ידי ברי היזיקא
ש' אוגוסט 25, 2018 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צריכותא - על חיובים שהם מדרבנן
תגובות: 1
צפיות: 531

צריכותא - על חיובים שהם מדרבנן

האם ניתן לומר צריכתוא על מקראות מחיובים שונים שאינם אלא מדרבנן, אשמח למקורות קדומים, כי מצאתי סתירות בזה.
על ידי ברי היזיקא
ה' אוגוסט 23, 2018 11:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: "רבי יהודה אומר" - האם הכוונה לרבי יהודה הנשיא?
תגובות: 5
צפיות: 1256

Re: "רבי יהודה אומר" - האם הכוונה לרבי יהודה הנשיא?

אם כן, עיין משך חכמה ויקרא כב, ג - וצריך עיון עצום...

תודה רבה
על ידי ברי היזיקא
ה' אוגוסט 23, 2018 10:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: "רבי יהודה אומר" - האם הכוונה לרבי יהודה הנשיא?
תגובות: 5
צפיות: 1256

"רבי יהודה אומר" - האם הכוונה לרבי יהודה הנשיא?

במילים אחרות: האם יש הבדל בין "רבי אומר" לבין "רבי יהודה אומר"??
על ידי ברי היזיקא
א' אוגוסט 12, 2018 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קיבוץ נדבות בשעת התפילה
תגובות: 19
צפיות: 2344

Re: קיבוץ נדבות בשעת התפילה

עיין בספר הנפלא "אהבת צדקה" [של הגר"א אבידן שליט"א] - בקובץ המצורף
על ידי ברי היזיקא
ה' אוגוסט 09, 2018 5:19 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שיבושים ביוגרפים מופרכים
תגובות: 114
צפיות: 19593

Re: אמורא נו"נ לר' אדם בע"ש ולמהר"ל מפראג נולד בנהרדעא היה רב בעיר בהונגריה עלה לאר"י ונקבר בצפת. הזוי!

חיים ושלו' כתב:סיפר יהודי חשוב, שפעם נפגש עם איזה יהודי מכובד בעל משרה חשובה, ואמר לו איזה מימרא מה"מרדכי", והלה פתח זוג עיניים, על שיש ספר עם שם מוזר כזה... (לפחות תפרגן לו תואר רבי...)


ופעם עמדתי בארון הספרים, ניגש אליי בחור אחד ושאלני היכן כאן המרדכי...
על ידי ברי היזיקא
ה' אוגוסט 09, 2018 3:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי הוא "המערבי" שבשו"ת חת"ס?
תגובות: 2
צפיות: 796

Re: מי הוא "המערבי" שבשו"ת חת"ס?

יישר כחך. עזרת לי!
על ידי ברי היזיקא
ה' אוגוסט 09, 2018 9:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי הוא "המערבי" שבשו"ת חת"ס?
תגובות: 2
צפיות: 796

מי הוא "המערבי" שבשו"ת חת"ס?

בשו"ת חת"ס [יו"ד סי' נו] מביא קושיה של הרא"ם - המזרחי על רש"י, וכותב: וכבר כתב המערבי וכו'.

מי הוא "המערבי"?
על ידי ברי היזיקא
ה' יולי 12, 2018 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור הלשון: נאמר כאן... ונאמר להלן ... גזירה שוה או במה מצינו
תגובות: 3
צפיות: 833

Re: ביאור הלשון: נאמר כאן... ונאמר להלן ... גזירה שוה או במה מצינו

יש אי מי שעושה סדר בדבר? ספרי הכללים או כעין זה?

עבור לחיפוש מתקדם