מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 191 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ברי היזיקא
ב' מאי 20, 2019 11:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: חילוק בין הלשונות 'חייב' - 'צריך'
תגובות: 1
צפיות: 43

חילוק בין הלשונות 'חייב' - 'צריך'

אי פעם ראיתי מי שמחלק שלשון 'חייב' - משמעו חוב גמור, ואילו לשון 'צריך' - משמעו חיוב לכתחילה בלבד.

לאי מי ידוע על מקור קדום לכך?
על ידי ברי היזיקא
ד' אפריל 17, 2019 11:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?
תגובות: 43
צפיות: 8271

Re: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?

עיין אדרת אליהו סוף פרשת קדושים שהגר"א מונה את כל העריות הכתובות בפרשת קדושים ובכללן נדה!!
על ידי ברי היזיקא
ד' אפריל 17, 2019 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קלב"מ בעבירת חיוב מיתה באונס
תגובות: 10
צפיות: 181

Re: קלב"מ בעבירת חיוב מיתה באונס

יש לי ראיה נפלאה ומפורשת מדברי הגר"א באדרת אליהו ויקרא כד, כא: מה מכה בהמה לא חילקת בין שוגג למזיד בין אונס לרצון, בין מתוין לשאין מתכוין וכו' אף מכה אדם וכו' לפוטרו ממון. ועיין מנחת חינוך שדוקא אם הדין הוא שלא יעבור אזי יש קלב"ם.
על ידי ברי היזיקא
א' מרץ 31, 2019 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת קרבנות לפני מנחה - בשעון קיץ
תגובות: 6
צפיות: 212

אמירת קרבנות לפני מנחה - בשעון קיץ

יש להסתפק, בימים אלו, כשמתחילים תפילת מנחה בבית הכנסת בדיוק בזמן האפשרי, אלו הנוהגים לומר פרשת קרבנות לפני מנחה, מה יעשו. האם עליהם לאומרם אפילו שלא הגיע עדיין זמן המנחה [במיוחד משום שזמן המנחה הוא מחצות, אלא שחז"ל חששו והרחיקו לחצי שעה אחר כך], או שיאמרו אותם אחרי התפילה, או שאין ענין כלל לאו...
על ידי ברי היזיקא
ד' ינואר 09, 2019 12:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על אלו מועדים נאמר בתורה 'שבתון' ומדוע
תגובות: 2
צפיות: 178

על אלו מועדים נאמר בתורה 'שבתון' ומדוע

בפרשת המועדות שבפרשת אמור, נאמר כמה פעמים 'שבתון': בשבת, בראש השנה, ביום הכפורים, ביום טוב ראשון של סוכות ובשמיני עצרת. ולא בשאר המועדים. ונראה לבאר לפי דרשת חז"ל (בר"ה כט, ב) ש'זכרון' תרועה' היינו כשחל ראש השנה בשבת, א"כ נעשה חשבון ונראה כי אם חל ר"ה בשבת גם יום ראשון של סוכות ו...
על ידי ברי היזיקא
ה' ינואר 03, 2019 10:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "דרשות ופירושי רבינו יונה" - האמנם לרבינו יונה?
תגובות: 20
צפיות: 2467

Re: "דרשות ופירושי רבינו יונה" - האמנם לרבינו יונה?

מעניין כי בפירוש רבינו יונה על משלי - מהדורת מוסד הרב קוק [בלבד] שם הודפס הספר על פי כתב יד יחידי ומדוייק ביותר [כך לפי המבוא שם] יש הקבלות רבות לספר הדרשות, ומעניין אם כן כיצד הובאו הדברים מאין ולאן
על ידי ברי היזיקא
ד' דצמבר 12, 2018 8:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: לדורות/ לדורי דורות - אותו הדבר?
תגובות: 1
צפיות: 132

לדורות/ לדורי דורות - אותו הדבר?

או שיש הבדל ביניהם?
על ידי ברי היזיקא
ג' דצמבר 11, 2018 7:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לחזור על תיבות בתפלה לצורך כוונה
תגובות: 24
צפיות: 921

Re: לחזור על תיבות בתפלה לצורך כוונה

בספר אשרי האיש מביא בשם הגרי"ש אלישיב להתיר בלי פקפוק - לזכרוני.
על ידי ברי היזיקא
ב' דצמבר 10, 2018 7:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכירת טבעת נישואין
תגובות: 7
צפיות: 382

מכירת טבעת נישואין

שמעתי שיש המקפידים [או המקפידות] שלא למכור את טבעת הנישואין שלהן. האם יש מקור להקפדה זו מבחינה הלכתית?
על ידי ברי היזיקא
ש' דצמבר 01, 2018 7:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3938
צפיות: 386650

אודות החיבור "תולדות אהרן" על תנ"ך

פעם ראיתי באיזה קונטרס מחקר אודות החיבור "תולדות אהרן" על תנ"ך [שאין אנו יודעים אודות מחברו כלום, חוץ ממה שהש"ך מביא ממנו ראיה להלכה], האם הוא רק מציין מקורות או מהווה סוג של פרשן לתנ"ך.

האם אי מי יודע היכן פורסם המאמר הלז, והאם ניתן להעלותו לכאן?

תודה מראש!
על ידי ברי היזיקא
ה' אוקטובר 04, 2018 12:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם עבדים אינם אוכלים קדשים??? תימה רבה
תגובות: 7
צפיות: 479

Re: האם עבדים אינם אוכלים קדשים??? תימה רבה

עיין מאורות הגר"א זבחים פ"ה מ"ו ותראה שגם קנינו שקנה קנין אוכל בתרומה
על ידי ברי היזיקא
ה' אוקטובר 04, 2018 11:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם עבדים אינם אוכלים קדשים??? תימה רבה
תגובות: 7
צפיות: 479

האם עבדים אינם אוכלים קדשים??? תימה רבה

כתב באדרת אליהו פרשת אמור כב, יב: "וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו" - וכהן כי יקנה. מנין לכהן שקנה נשים ועבדים שיאכלו תרומה, תלמוד לומר 'כי יקנה נפש' . מנין לאשה שקנתה עבדים ועבדים שקנו עבדים, תלמוד לומר 'כי יקנה' 'קנין'. יאכל בו. ולא בקדש. הדרש האחרון שיאכ...
על ידי ברי היזיקא
ש' ספטמבר 15, 2018 9:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מופלג בעשירות מה שיעור חיובו בצדקה
תגובות: 2
צפיות: 246

Re: מופלג בעשירות מה שיעור חיובו בצדקה

ראה בספר אהבת צדקה [של הגר"א אבידן שליט"א] פרק ג - יש באוצר
על ידי ברי היזיקא
ג' ספטמבר 04, 2018 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השם "סבלונות" - למה ומדוע
תגובות: 2
צפיות: 394

השם "סבלונות" - למה ומדוע

ההקשר היחיד שבו חז"ל משתמשים בביטוי 'סבלונות' הוא רק ביחס למתנות ע"י החתן לכלתו.

האם יש לכך סיבה מסוימת, ומדוע לא נקראו תשורות אלו - מתנות? כפשוטו?
על ידי ברי היזיקא
ב' ספטמבר 03, 2018 7:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למי משנה מה כתוב על המצבה?
תגובות: 15
צפיות: 665

למי משנה מה כתוב על המצבה?

האם יש משקל למה שכתוב על המצבה? ראיתי חידוש שנפרעים מן הספדנים נאמר גם על כיתוב המצבה, וזהו חידוש גדול, כי מה זה משנה!!!!
על ידי ברי היזיקא
ש' אוגוסט 25, 2018 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צריכותא - על חיובים שהם מדרבנן
תגובות: 1
צפיות: 234

צריכותא - על חיובים שהם מדרבנן

האם ניתן לומר צריכתוא על מקראות מחיובים שונים שאינם אלא מדרבנן, אשמח למקורות קדומים, כי מצאתי סתירות בזה.
על ידי ברי היזיקא
ה' אוגוסט 23, 2018 11:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: "רבי יהודה אומר" - האם הכוונה לרבי יהודה הנשיא?
תגובות: 5
צפיות: 713

Re: "רבי יהודה אומר" - האם הכוונה לרבי יהודה הנשיא?

אם כן, עיין משך חכמה ויקרא כב, ג - וצריך עיון עצום...

תודה רבה
על ידי ברי היזיקא
ה' אוגוסט 23, 2018 10:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: "רבי יהודה אומר" - האם הכוונה לרבי יהודה הנשיא?
תגובות: 5
צפיות: 713

"רבי יהודה אומר" - האם הכוונה לרבי יהודה הנשיא?

במילים אחרות: האם יש הבדל בין "רבי אומר" לבין "רבי יהודה אומר"??
על ידי ברי היזיקא
א' אוגוסט 12, 2018 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קיבוץ נדבות בשעת התפילה
תגובות: 16
צפיות: 980

Re: קיבוץ נדבות בשעת התפילה

עיין בספר הנפלא "אהבת צדקה" [של הגר"א אבידן שליט"א] - בקובץ המצורף
על ידי ברי היזיקא
ה' אוגוסט 09, 2018 5:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: שיבושים ביוגרפים מופרכים
תגובות: 109
צפיות: 12378

Re: אמורא נו"נ לר' אדם בע"ש ולמהר"ל מפראג נולד בנהרדעא היה רב בעיר בהונגריה עלה לאר"י ונקבר בצפת. הזוי!

חיים ושלו' כתב:סיפר יהודי חשוב, שפעם נפגש עם איזה יהודי מכובד בעל משרה חשובה, ואמר לו איזה מימרא מה"מרדכי", והלה פתח זוג עיניים, על שיש ספר עם שם מוזר כזה... (לפחות תפרגן לו תואר רבי...)


ופעם עמדתי בארון הספרים, ניגש אליי בחור אחד ושאלני היכן כאן המרדכי...
על ידי ברי היזיקא
ה' אוגוסט 09, 2018 3:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי הוא "המערבי" שבשו"ת חת"ס?
תגובות: 2
צפיות: 413

Re: מי הוא "המערבי" שבשו"ת חת"ס?

יישר כחך. עזרת לי!
על ידי ברי היזיקא
ה' אוגוסט 09, 2018 9:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי הוא "המערבי" שבשו"ת חת"ס?
תגובות: 2
צפיות: 413

מי הוא "המערבי" שבשו"ת חת"ס?

בשו"ת חת"ס [יו"ד סי' נו] מביא קושיה של הרא"ם - המזרחי על רש"י, וכותב: וכבר כתב המערבי וכו'.

מי הוא "המערבי"?
על ידי ברי היזיקא
ה' יולי 12, 2018 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור הלשון: נאמר כאן... ונאמר להלן ... גזירה שוה או במה מצינו
תגובות: 3
צפיות: 435

Re: ביאור הלשון: נאמר כאן... ונאמר להלן ... גזירה שוה או במה מצינו

יש אי מי שעושה סדר בדבר? ספרי הכללים או כעין זה?
על ידי ברי היזיקא
ה' יולי 12, 2018 12:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור הלשון: נאמר כאן... ונאמר להלן ... גזירה שוה או במה מצינו
תגובות: 3
צפיות: 435

ביאור הלשון: נאמר כאן... ונאמר להלן ... גזירה שוה או במה מצינו

ביאור הלשון: נאמר כאן... ונאמר להלן ...= גזירה שוה או במה מצינו. ונפק"מ אם במה מצינו אין מלקות ועל גזירה יש.

מי מספרי הכללים מדבר בזה?
על ידי ברי היזיקא
ה' יולי 05, 2018 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש מקור בנפש החיים
תגובות: 2
צפיות: 333

Re: חיפוש מקור בנפש החיים

שער ד פרק כח: ולזאת אף היא דרך ירידתה והשתלשלותה ממדרגה למדרגה ומעולם לעולם. צמצמה עצמה להתלבש בכל עולם לדבר מעניני אותו העולם. כפי ענין וערך אותו העול' כדי שיוכל לסבול קדושתה ואורה. עד שברדתה לבא לזה העולם. נתלבשה ג''כ לדבר בערכי ועניני זה העולם וספורין דהאי עלמא כדי שיוכל זה העולם לסבול קדושת אורה...
על ידי ברי היזיקא
ד' יולי 04, 2018 1:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן הנושא גרושה בימינו
תגובות: 9
צפיות: 758

Re: כהן הנושא גרושה בימינו

השואל בשו"ת מהרש"ם ח"ו
על ידי ברי היזיקא
ד' יולי 04, 2018 12:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלוצה - יש מי שואמר שאיסורה מדאורייתא?
תגובות: 9
צפיות: 881

Re: חלוצה - יש מי שואמר שאיסורה מדאורייתא?

אמנם הגר"א בספרו מעשה תורה כתב כך: : עשרים חייבי לאוין - חמשה בכהנים, אלמנה לכהן גדול, גרושה לכהן הדיוט, וחלוצה הוי נמי לא תעשה, ונדרש מ'ואשה גרושה מאישה', ד'מאישה' מיותר לדרוש אפילו אינה גרושה מאישה אלא מהיבם נמי אסורה לכהן, וזונה, וחללה - ופירוש חללה, אם לקח כהן גרושה עשאה חללה, וכן כל הנולדי...
על ידי ברי היזיקא
ב' יולי 02, 2018 9:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: כהן הנושא גרושה בימינו
תגובות: 9
צפיות: 758

כהן הנושא גרושה בימינו

כיון שבתורה נאמר כי את לחם אלהיך הוא מקריב, יש מי שאומר שהאיסור לכהן לשאת גרושה כיום אינו אלא מדרבנן. מי מדבר בענין זה לחיוב או לשלילה?
על ידי ברי היזיקא
ו' יוני 29, 2018 9:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: חלוצה - יש מי שואמר שאיסורה מדאורייתא?
תגובות: 9
צפיות: 881

חלוצה - יש מי שואמר שאיסורה מדאורייתא?

בתו"כ פרשת אמור נראה שאיסורה מדאורייתא, וכן נראה ביונתן בן עוזיאל ויקרא כא, ז. מצד שני כל הראשונים כתבו שאיסורה מדרבנן בלבד. יש חולק על כך?
על ידי ברי היזיקא
ב' יוני 25, 2018 7:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?
תגובות: 43
צפיות: 8271

Re: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?

באדרת אליהו סוף פרשת קדושים מנה את חייבי הכריתות, ובתוך דבריו כתב: וחמשה עשר גבי עריות - היינו דחשבינן כל עריות לחדא (רצה לומר, מה שנכלל בפסוק אחד ), היינו בתו ובת בתו ובת בנו, וכן בתה ובת בתה ובת בנה, וחמותו ואם חמותו ואם חמיו, הכל אחד, הרי אחד. ואחות אשה, הרי שנים. אמו ואחות אמו ואחות אביו ואחותו,...
על ידי ברי היזיקא
ב' יוני 04, 2018 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסרת רצועות התפילין בזמן הגבהת ספר תורה - מקור?
תגובות: 11
צפיות: 1040

הסרת רצועות התפילין בזמן הגבהת ספר תורה - מקור?

מי יודע האם יש מקור קדום למנהג זה?
על ידי ברי היזיקא
ו' יוני 01, 2018 10:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתב חידה - מנין המצוות שבפרשת קדושים
תגובות: 0
צפיות: 351

כתב חידה - מנין המצוות שבפרשת קדושים

במדרש ויקרא רבה (פרשה כד, ה) ובפסיקתא (רבתי, פרשת החודש טז): אמר רבי שמעון, שלש פרשיות כתב לנו משה רבינו בתורה, וכל אחת ואחת מהן יש בה מששים ששים מצות ואלו הן: פרשת פסחים, ופרשת נזיקין, ופרשת קדושים, רבי לוי בשם רבי שילא דכפר תמרתא אמר, משבעים שבעים. אמר רבי תנחומא, ולא פליגי וכו', מאן דעבד פרשת קד...
על ידי ברי היזיקא
ג' מרץ 13, 2018 7:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היסוד החשוב ביותר - מים או אש
תגובות: 4
צפיות: 589

Re: היסוד החשוב ביותר - מים או אש

בביאור הגר"א או"ח סי' תרסד שהמים חיים לעולם
על ידי ברי היזיקא
ש' ינואר 27, 2018 8:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וורטים/דרושים "חסידיים" בספרי גאוני וגדולי ליטא ותלמידי הגר"א
תגובות: 33
צפיות: 2770

Re: וורטים/דרושים "חסידיים" בספרי גאוני וגדולי ליטא ותלמידי הגר"א

הרבה מהוורטים החסידיים שייכים לחלק הדרש שבתורה וכדוגמתם תמצא בהרבה ספרים והנה לך דרוש חסידי מהגאון המובא באורות הגר''א אפי' נחש כרוך על עקבו לא יפסיק ר''ל אפילו רדוף אחר התאוות והרהורי תאוות רודפים אותו מ''מ לא יחדל מהתפילה זה מופיע להדיא בביאור הדר"א לתקוני זהר, הוא מבחין בין נחש - שהוא תאוונ...
על ידי ברי היזיקא
ו' ינואר 26, 2018 10:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין מה. - ברור לו מיתה יפה - נאמר בכל ד' מיתות בי"ד?
תגובות: 1
צפיות: 427

סנהדרין מה. - ברור לו מיתה יפה - נאמר בכל ד' מיתות בי"ד?

אולי רק בשריפה סקילה וסיף שהוזכרו בגמ'?
על ידי ברי היזיקא
ד' ינואר 17, 2018 8:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת תהלים - ממתי ומהיכן
תגובות: 4
צפיות: 500

אמירת תהלים - ממתי ומהיכן

אני מחפש מקורות קדומים לתחילת המנהג של אמירת תהלים. במיוחד לעזרה וישועה למרבה הפתעתי, לא הצלחתי למצוא מקור ישן וקדום - בינתיים - למנהג זה.

האם ידוע לאי מי על חיבור מסוים שבו רוכזו כל הידיעות בנושא זה?

עבור לחיפוש מתקדם