החיפוש הניב 154 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ברי היזיקא
ש' ינואר 27, 2018 8:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וורטים/דרושים "חסידיים" בספרי גאוני וגדולי ליטא ותלמידי הגר"א
תגובות: 30
צפיות: 824

Re: וורטים/דרושים "חסידיים" בספרי גאוני וגדולי ליטא ותלמידי הגר"א

הרבה מהוורטים החסידיים שייכים לחלק הדרש שבתורה וכדוגמתם תמצא בהרבה ספרים והנה לך דרוש חסידי מהגאון המובא באורות הגר''א אפי' נחש כרוך על עקבו לא יפסיק ר''ל אפילו רדוף אחר התאוות והרהורי תאוות רודפים אותו מ''מ לא יחדל מהתפילה זה מופיע להדיא בביאור הדר"א לתקוני זהר, הוא מבחין בין נחש - שהוא תאוונ...
על ידי ברי היזיקא
ו' ינואר 26, 2018 10:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין מה. - ברור לו מיתה יפה - נאמר בכל ד' מיתות בי"ד?
תגובות: 1
צפיות: 106

סנהדרין מה. - ברור לו מיתה יפה - נאמר בכל ד' מיתות בי"ד?

אולי רק בשריפה סקילה וסיף שהוזכרו בגמ'?
על ידי ברי היזיקא
ד' ינואר 17, 2018 8:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת תהלים - ממתי ומהיכן
תגובות: 4
צפיות: 142

אמירת תהלים - ממתי ומהיכן

אני מחפש מקורות קדומים לתחילת המנהג של אמירת תהלים. במיוחד לעזרה וישועה למרבה הפתעתי, לא הצלחתי למצוא מקור ישן וקדום - בינתיים - למנהג זה.

האם ידוע לאי מי על חיבור מסוים שבו רוכזו כל הידיעות בנושא זה?
על ידי ברי היזיקא
ד' ינואר 17, 2018 8:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באר אליהו - לביאור הגר"א חו"מ
תגובות: 2
צפיות: 130

באר אליהו - לביאור הגר"א חו"מ

הרק קוק חיבר חיבור על ביאור הגר"א לשו"ע חו"מ, וקראו בשם באר אליהו. לא נמצא באוצר, האם לא מי ידוע היכן ניתן להשיגו?
על ידי ברי היזיקא
ג' נובמבר 21, 2017 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבן של הרב עובדיה הזיק לת"ת, והרב שלח איתו פתק שהוא פטור?
תגובות: 4
צפיות: 513

הבן של הרב עובדיה הזיק לת"ת, והרב שלח איתו פתק שהוא פטור?

אני צריך דחוף צילום מכתב של הרב עובדיה יוסף זצ"ל שכשהבן שלו הזיק משהו בחיידר המנהל קנס אותו בכמה לירות. והוא שלח לו מכתב שהוא פטור על פי דין.

היכן הצילום? מה המקור?.


תודה מראש
על ידי ברי היזיקא
ו' נובמבר 17, 2017 10:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב כרת בגוי?
תגובות: 0
צפיות: 273

חיוב כרת בגוי?

דבר פלא ראיתי במרומי שדה חגיגה יא, ב: לרבות את הנכרים שמוזהרים על עריות כישראל - פירוש, דלא מהאי קרא למדנו שגוים מוזהרים על עריות, דאי אפשר לומר כן, דא"כ יהיו מוזהרים על כל הפרשה כישראל. אלא הכי פירושו, דחייבים כרת על עריות שלהם כמו ישראל , אבל עיקר אזהרתן מבואר בפסוק ויצו ה"א על האדם כדאי...
על ידי ברי היזיקא
ג' נובמבר 14, 2017 8:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: חנניה מישאל ועזריה - עמדו על כפות רגליהם??
תגובות: 5
צפיות: 315

Re: חנניה מישאל ועזריה - עמדו על כפות רגליהם??

שאלתי מה "המקור" של הגר"א לכך, ויש פירוש אחר בתו"כ - ראה קרבן אהרן.

ובינתיים איש לא הערה מקור...
על ידי ברי היזיקא
ב' נובמבר 13, 2017 11:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: חנניה מישאל ועזריה - עמדו על כפות רגליהם??
תגובות: 5
צפיות: 315

חנניה מישאל ועזריה - עמדו על כפות רגליהם??

הגר"א כותב:
שעמדו חנניה מישאל ועזריה על כפות רגליהם כדי שידעו כולם שהם לא השתחוו לצלם

ידוע לאי מקור לכך?
על ידי ברי היזיקא
ה' אוקטובר 26, 2017 10:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמונה מעלות יש בצדקה - אך מה הגדר?
תגובות: 6
צפיות: 306

Re: שמונה מעלות יש בצדקה - אך מה הגדר?

עיין בספר "אהבת צדקה" של ר"א אבידן שליט"א, הוא הספר המקיף ביותר שיש על עניני צדקה, ודא יתמצא מקורות והכרעות...
על ידי ברי היזיקא
א' אוקטובר 22, 2017 8:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול "למה נקרא שמו"
תגובות: 14
צפיות: 703

אשכול "למה נקרא שמו"

עלה בדעתי לפתוח אשכול חדש שבו יבואר כל דבר ודבר למה נקרא שמו כן בלשון הקודש.

לדוגמה: 'נימוק' - ראה רש"י עירובין נא, א.

זכוכית / סכוכית - רש"י שבת פא, א.

ועוד ועוד. וכל אחד יוסיף את הידוע לו
על ידי ברי היזיקא
א' אוגוסט 27, 2017 7:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צער בעלי חיים בבנ"א
תגובות: 16
צפיות: 714

Re: צער בעלי חיים בבנ"א

רבינו גרשום כותב בערכין דף ו שיש בעינוי דין האדם משום צער בעלי חיים
על ידי ברי היזיקא
ג' אוגוסט 08, 2017 9:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס עבודת יום הכפורים - צוקר. מי יודע
תגובות: 2
צפיות: 326

קונטרס עבודת יום הכפורים - צוקר. מי יודע

האם אי מי יודע היכן ניתן להשיג קונטרס על עבודת הכהן הגדול ביום הכפורים שכתב אחד בשם הרב צוקר [בן של הרב צוקר מפוניבז'], שבו הוא טוען שכל הליכתו של הכהן הגדול באותו היום היתה נסית ולא תיתכן בטבע כלל [וכמו שכתב בהתעוררות תשובה].

בקיצור, היכן ניתן להשיג קונטרס זה?[b]
[/b]
על ידי ברי היזיקא
ג' אוגוסט 08, 2017 8:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: ציור שמש באריזות משקה
תגובות: 15
צפיות: 697

Re: ציור שמש באריזות משקה

עיין שו"ת שואל ומשיב קמא ח"ג סי' עא
על ידי ברי היזיקא
ג' אוגוסט 08, 2017 8:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: קונטרס עבודת יום הכפורים - צוקר. מי יודע
תגובות: 1
צפיות: 224

קונטרס עבודת יום הכפורים - צוקר. מי יודע

האם אי מי יודע היכן ניתן להשיג קונטרס על עבודת הכהן הגדול ביום הכפורים שכתב אחד בשם הרב צוקר [בן של הרב צוקר מפוניבז'], שבו הוא טוען שכל הליכתו של הכהן הגדול באותו היום היתה נסית ולא תיתכן בטבע כלל [וכמו שכתב בהתעוררות תשובה].

בקיצור, היכן ניתן להשיג קונטרס זה?
על ידי ברי היזיקא
ג' אוגוסט 01, 2017 9:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השגה באדם פשוט בזמן הבית - הגר"א
תגובות: 8
צפיות: 593

השגה באדם פשוט בזמן הבית - הגר"א

יש שמועה בשם הגר"א המופיעה בספרים רבים ובגירסאות שונות, שלא ניתן להשיג מהי דרגתו של אדם שהיה הפשוט ביותר בזמן הבית.

מעניין מהו המקור לכך,??

במיוחד שהחטאיהם של אותו דור גלוים לכל. כיצד זה מתיישב?
על ידי ברי היזיקא
ב' יולי 17, 2017 7:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפי שנכשל בעבירה של בית אחאב
תגובות: 4
צפיות: 278

Re: לפי שנכשל בעבירה של בית אחאב

כתב רבינו יונה במשלי: (יח) פן יראה ה' ורע בעיניו. כי יענש הרשע על השמחה [ששמח] לאיד הרשע חברו, וכענין מה שכתוב: "ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא" (הושע א, ד) . והשיב מעליו אפו. זה טעם שני, מלבד החטא אשר יהיה בך בשמחתך לאידו, תהיה שמחתך סיבה שישיב ה' מעליו אפו. וראה בשמירת הלשון שער התבונה...
על ידי ברי היזיקא
ב' יולי 03, 2017 12:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פשט פשוט במשנה שכולם [לא] יודעים אותה...
תגובות: 3
צפיות: 352

Re: פשט פשוט במשנה שכולם [לא] יודעים אותה...

תשובת תם: נחלקו בזה הרע"ב והרמב"ם והר"ח בפירושיהם שם...
על ידי ברי היזיקא
ב' יולי 03, 2017 9:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: פשט פשוט במשנה שכולם [לא] יודעים אותה...
תגובות: 3
צפיות: 352

פשט פשוט במשנה שכולם [לא] יודעים אותה...

במשנה יומא פ"ג מ"ז: בַּשַּׁחַר הָיָה לוֹבֵשׁ פִּלּוּסִין שֶׁל שְׁנֵים עָשָׂר מָנֶה, וּבֵין הָעַרְבַּיִם הִנְדְּוִין שֶׁל שְׁמֹנֶה מֵאוֹת זוּז, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, בַּשַּׁחַר {טו} הָיָה לוֹבֵשׁ שֶׁל שְׁמֹנָה עָשָׂר מָנֶה, וּבֵין הָעַרְבַּיִם שֶׁל שְׁנֵים עָשָׂר מָנ...
על ידי ברי היזיקא
ה' אפריל 27, 2017 8:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגדת בראשית - ר"א בן הגר"א
תגובות: 0
צפיות: 196

אגדת בראשית - ר"א בן הגר"א

אני מחפש מאד את הספר 'אגדת בראשית' במהדורה שיצאה לאור ע"י ר"א בן הגר"א [וילנא תקס"ב], היכן ניתן להשיגה?

תודה רבה
על ידי ברי היזיקא
ש' אפריל 08, 2017 10:01 pm
פורום: פסח
נושא: "כי גרשוני נשים צדקניות"
תגובות: 24
צפיות: 2259

Re: "כי גרשוני נשים צדקניות"

שואל ומשיב קמא ג סי' רו:

הנה לאשר הזמן בהול כי טרודים בטרדא דמצוה לנקות הבית מכל חמץ, לא אוכל לחפש בספרים אם נמצא כזה.

בשואל ומשיב קמא ח"א סי' קעה:

זה כתבתי קודם הפסח בעת היותי נודד ממקומי שמנקים הבית ולא עיינתי בשום ספר, אח"כ מצאתי בשו"ת ספר יהושוע וכו'
על ידי ברי היזיקא
ו' אפריל 07, 2017 9:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקור שיר של יום לדעת הגר"א
תגובות: 2
צפיות: 257

מקור שיר של יום לדעת הגר"א

מהו המקור הקדום והראשוני ביותר לקביעת שיר שלם יום למועדים לפי דעת הגר"א?

ישנם שינויים שונים בין המקורות, מיהו בר הסמכא בזה?

תודה מראש
על ידי ברי היזיקא
ש' אפריל 01, 2017 9:58 pm
פורום: פסח
נושא: אופן עשיית החרוסת לדעת הגר"א
תגובות: 1
צפיות: 310

Re: אופן עשיית החרוסת לדעת הגר"א

ולפי מה שכתבו התוס' בשבת פח, א אין הכוונה כלל לתפוח אלא לאתרוג. וצ"ע מדוע לא שמערבים אתרוג בחרוסת
על ידי ברי היזיקא
ש' אפריל 01, 2017 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שלא חיסר בעולמו כלום -התבננות בברכה
תגובות: 6
צפיות: 370

Re: שלא חיסר בעולמו כלום -התבננות בברכה

ומדוע מברכים גם על בריות טובות? והרי הלבלוב אינו שייך אלא לאילנות ולא לבריות שבהם אין חידוש בחודשי האביב??????
על ידי ברי היזיקא
ג' מרץ 28, 2017 8:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 291
צפיות: 14620

מה זה צאלונגס אויפלאגע - מופיע הרבה באחרונים?

צאלונגס אויפלאגע מה זה??????????????
על ידי ברי היזיקא
ו' מרץ 17, 2017 10:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש חובה על המצורע לטהר עצמו? וכן בנגעי בתים ובגדים?
תגובות: 0
צפיות: 206

האם יש חובה על המצורע לטהר עצמו? וכן בנגעי בתים ובגדים?

או שאולי אם הוא רוצה להישאר בטומאתו הוא רשאי [מלבד למ"ד טבילה בזמנה מצוה]
על ידי ברי היזיקא
ה' מרץ 09, 2017 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור הביטוי: מעוין
תגובות: 5
צפיות: 601

Re: מקור הביטוי: מעוין

נפק"מ גם למזבח עליו נאמר רבוע יהיה
על ידי ברי היזיקא
ה' מרץ 09, 2017 10:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקור הביטוי: מעוין
תגובות: 5
צפיות: 601

מקור הביטוי: מעוין

מהו המקור לכנות צורה זו: מעוין [היא צורה זו: <>]?

והאם יש לה דין מרובע לדיני התורה.

ולמשל האם בית שצורתו מעוין מיטמא בנגעי בתים?
על ידי ברי היזיקא
ו' פברואר 24, 2017 10:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקור לשמלה לבנה לכלה
תגובות: 41
צפיות: 2255

מקור לשמלה לבנה לכלה

בכל החוגים והעדות הכלה לובשת שמלה לבנה בליל הכלולות, אפילו אצל אלו שאינם בני ברית.

מה המקור להנהגה זו?
על ידי ברי היזיקא
ה' פברואר 16, 2017 12:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי האבן עזרא בדבר הרשות לרפאות - תעלומה ופשרה
תגובות: 32
צפיות: 2268

Re: דברי האבן עזרא בדבר הרשות לרפאות - תעלומה ופשרה

מצורפת כאן ההערה מתוך המדורה העתידית [בע"ה בקרוב] של אדרת אליהו - הוצאת מוסד הרב קוק: באבן עזרא כאן: ורפא ירפא. לאות שנתן רשות לרופאים לרפא המכות והפצעים שיראו בחוץ, רק כל חולי שהוא בפנים בגוף, ביד השם לרפאותו, וכן כתוב: "כי הוא יכאיב ויחבש", וכתוב באסא: "וגם בחליו לא דרש את ה' כ...
על ידי ברי היזיקא
ב' ינואר 30, 2017 7:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש מקור בספר יצירה
תגובות: 3
צפיות: 419

חיפוש מקור בספר יצירה

הבן של הגר"א - ר"א, כותב: כי שם של חסד הוא אלה, כמ"ש בס"י. ואינו נמנה במספר מ"ב אתוון, כי עיקרו אל, כמ"ש בס"י.

איני מצליח למצוא את המקור לדברים אלו בספר יצירה. תודה למשיב האבידה לבעליה
על ידי ברי היזיקא
ו' ינואר 13, 2017 11:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה קובע- מזל הריון או מזל לידה?
תגובות: 8
צפיות: 529

Re: מה קובע- מזל הריון או מזל לידה?

הגר"א כותב בביאורו לאיוב ג, א: ג (א) ויען איוב ויאמר: (ב) יאבד יום אולד בו והלילה אמר הרה גבר: המאמר הזה נמשך למה שאמר תחילה 'אחרי כן פתח איוב את פיהו ויקלל את יומו', אשר הרצון בזה שקלל מזל היום שנולד בו, כי חשב שהכל תלוי במזל , ולכך קלל שני המזלות - מזל העיבור ומזל הלידה, ולפי שהלידה היא עפ&qu...
על ידי ברי היזיקא
ב' דצמבר 26, 2016 8:24 am
פורום: חנוכה
נושא: אין חזון איש על חנוכה! האמנם?
תגובות: 12
צפיות: 1763

Re: אין חזון איש על חנוכה! האמנם?

[לא כל כך קשור לכותרת האשכול אבל לא רציתי לפתוח אשכול חדש...] האם יוכל מאן דהוא להפנות אותי למקום בו כותב החזו"א על כך שהאהבת האדם את הההרצאה והלימוד לאחרים, גורם לעיוות בדרכי הלימוד? [חשבתי שבאמונה ובטחון אך לא מצאתי שם] זה מופיע באמונה וביטחון: בהיות האדם אוהב לדבר בפני הקהל, נוספו כזבים רבי...
על ידי ברי היזיקא
א' נובמבר 20, 2016 10:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגר"א: העצם אין מתחלק ואין מתבטל
תגובות: 21
צפיות: 1519

הגר"א: העצם אין מתחלק ואין מתבטל

ביהל אור (רע"מ השמטות ח"א - עמ' כח, ד): דעיקר היחוד ליחד את עצמו למטה כדי שישרה עליו היחוד האמיתי, כי למעלה אי"צ יחוד כי הם מיוחדים תמיד, רק כשאין למטה יחוד גמור אין מקום לשרות היחוד האמיתי, ובזה תבין מ"ש הראב"ע: "והיה המשכן אחד", כשהעמידו המשכן, כל החלקים נעשו אחד...
על ידי ברי היזיקא
ו' נובמבר 11, 2016 9:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקור לשריפת לבינה למי שיצא לתרבות רעה
תגובות: 2
צפיות: 354

מקור לשריפת לבינה למי שיצא לתרבות רעה

ראיתי בכמה קברי צדיקים, שעל המצבה מונחת אבן או לבינה קטנה, ועליה נכתב: יהי רצון וכו', כשם שבערה לבינה זו באש הכבשן, כן תבער נשמתו / נשמתה של פלוני/ פלונית שיצא / שיצאה לתרבות רעה.

מה המקור ל'מנהג' הזה? כבר ראיתיו בכמה מקומות וכן שמעתי מחבריי שראוהו אף הם.
על ידי ברי היזיקא
ה' נובמבר 03, 2016 10:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ויחלום יוסף חלום - מסיפורי ר' יוסף אביאור
תגובות: 41
צפיות: 3075

Re: ויחלום יוסף חלום - מסיפורי ר' יוסף אביאור

סיפר לי עד ראיה נאמן, שלפני כמה שנים חברי קיבוץ באו להיוועץ עם הרב אלישיב בקשר לאיזו חליבה בשבת. הרב שאל אותם אם יש להם גויים בקיבוץ, והם השיבו בשלילה, כי יש להם רק עבודה עברית. לתדהמתם הוא שאל אותם אם אין להם שם 'גרים'?, כשלא הבינו את כוונתו, הוא טרח לבאר כי לדעתו גיורי הרבנות ודרוקמן אינם גיורים א...
על ידי ברי היזיקא
ב' אוקטובר 17, 2016 10:43 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: איגוד לולב
תגובות: 6
צפיות: 586

Re: איגוד לולב

נשאלתי, מה הדין אוגד לולבו באגד גזול. הן למ"ד צריך אגד והן למ"ד אין צריך אגד
על ידי ברי היזיקא
ד' אוקטובר 05, 2016 10:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי שמסתכל על מצורע - מצטרע. מה המקור?
תגובות: 2
צפיות: 359

Re: מי שמסתכל על מצורע - מצטרע. מה המקור?

לא. זה צריך להיות מדרש רבה
על ידי ברי היזיקא
ו' ספטמבר 30, 2016 9:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי שמסתכל על מצורע - מצטרע. מה המקור?
תגובות: 2
צפיות: 359

מי שמסתכל על מצורע - מצטרע. מה המקור?

מחפש ותודה
על ידי ברי היזיקא
ה' ספטמבר 15, 2016 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירור איזה חב' טשוקולד מגעילים את המפעל במים
תגובות: 15
צפיות: 1233

Re: בירור איזה חב' טשוקולוד מגעלים את המפעל במים

לפי מיטב ידיעתי, החברה היחידה בארץ שמכשירה את קו היצור ע"י מים, היא כרמית שבהשגחתו של הרב רובין. כל היתר - גם הבד"צ [למורת רוחו של הרב שטרנבוך] מכשירים את פס היצור בשוקולד סרק, בגלל חשש לנזק למכונות
על ידי ברי היזיקא
ה' ספטמבר 08, 2016 1:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה על המשך חכמה ויקרא יא, מז
תגובות: 0
צפיות: 271

תמיהה על המשך חכמה ויקרא יא, מז

כותב המשך חכמה: משך חכמה ויקרא פרק יא להבדיל בין הטמא ובין הטהר ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. בתורת כהנים (פרק יב ז - ח), הובא ברש"י, (צריך לומר "בין פרה לחמור", והלא כבר הם מפורשים?! אם כן למה נאמר "ולהבדיל בין הטמא ובין הטהור" -) בין טמאה לך לטהורה לך, בין נשחט ח...

עבור לחיפוש מתקדם