מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 972 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוה אמינא
ה' יולי 18, 2019 11:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 561
צפיות: 31508

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

אאל"ט התאריך למעלה הוא תשט"ו, החזו"א נפטר בתשי"ד. הוי אומר שיש פה אולי ציטוט של שורה / קטע מהזכרון של הכותב שמיחס לחזו"א אבל השאר של הכותב או שמישהו אחר בכלל דיבר וזו ט"ס. כתוב באמצע ששאלו אותו (החזו"א) אם הוא נשמת משה וכו' נא לדייק. כתוב שם: "שאלו אותו אם הו...
על ידי הוה אמינא
ה' יולי 18, 2019 6:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 561
צפיות: 31508

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

אאל"ט התאריך למעלה הוא תשט"ו,
החזו"א נפטר בתשי"ד.

הוי אומר שיש פה אולי ציטוט של שורה / קטע מהזכרון של הכותב שמיחס לחזו"א אבל השאר של הכותב או שמישהו אחר בכלל דיבר וזו ט"ס.
על ידי הוה אמינא
ד' יולי 10, 2019 7:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גנזים - פריטים יקרי המציאות למכירה!
תגובות: 44
צפיות: 5216

Re: גנזים - פריטים יקרי המציאות למכירה!

כנראה שמחבר ההסכם הזה הלך פעם במסדרון בימ"ש השלום או המחוזי בירושלים, ואיכשהו גם פתח דלתות האולמות של המשפט שהרי הם דלתיים פתוחות לצופים, וראה בהם המוני לבושים כחרדים שומרי תורה ומצוות הממתינים והתובעים ונתבעים. אז מה פתאום שיחשוש שזה לא כהלכה לכתחילה שבלכתחילה?? אולי באחד הקטלוגים הבאים ימצאו ...
על ידי הוה אמינא
ה' יולי 04, 2019 6:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משנה ברורה כסנהדרין בלשכת הגזית
תגובות: 11
צפיות: 373

Re: משנה ברורה כסנהדרין בלשכת הגזית

כדכד כתב:לא ברור המעמד של המשנ"ב כפוסק


מוזר לקרוא את המילים הללו פה. (בלשון המעטה).
מיותר להאריך בפירכא.
על ידי הוה אמינא
א' יוני 30, 2019 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמר פלוני, מדוע הוא בעל המימרא?
תגובות: 15
צפיות: 660

Re: אמר פלוני, מדוע הוא בעל המימרא?

באותו ענין מעניין להדגיש שלפעמים בש"ס יש מימרא התלויה בשמו של אמורא אחרון כשהגמ' עצמה מביאה את זה בשמו שאמר בשם קודמו!, כלומר זה היה נחשב בביהמ"ד של הגמ' כמימרא של האחרון שאמר, למרות שידעו שאינו בעצמו בעל השמועה.

לדוגמא בעלמא:
בפסחים דף לה ב וכדרב אבהו דאמר רב אבהו אמר רבי שמעון בן לקיש...
על ידי הוה אמינא
ג' יוני 25, 2019 11:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה בענין סחיטה - השימוש במגבונים
תגובות: 14
צפיות: 489

Re: סברא חדשה בענין סחיטה - השימוש במגבונים

גם אני אינני בסוגיא, אבל כמדומה שרק אם צריך למשקים אז הוא באיסור סוחט, ולא אם צריך לתוצאה של סמרטוט סחוט. שזה אי"צ לגופה.

אלא שבזכרוני שהסטייפלר הקפיד לעמוד על רגל אחת כשרגלו נרטבה שמא יעבור על סחיטה, ואני תוהה מצד איזה איסור יתכן שיהיה הרי לא צריך את היוצא, וגם לא יקבל גרב סחוטה ע"י דריכה.
על ידי הוה אמינא
א' יוני 23, 2019 4:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "חצר החדשה שחידשו בה דברים הרבה"
תגובות: 6
צפיות: 767

Re: "חצר החדשה שחידשו בה דברים הרבה"

ודאי שזה טפשי, והכי גרוע בעיני - שבעוד כך וכך שנים זה יהיה אסמכתא מבוססת ללא רשות עורר בידי חוקרי המגזר המוסרי.....

אבל לא הבנתי מדוע אי"ס שם עינו ולבו דוקא על עיתון שטחי זה ולא לאלפים אחרים באותה רמה?
על ידי הוה אמינא
א' יוני 23, 2019 4:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנה במתנה ע"מ שתתן לי מאתיים
תגובות: 10
צפיות: 346

Re: מנה במתנה ע"מ שתתן לי מאתיים

עושה חדשות כתב:
חוות דעת ביאורים סימן קסו ס"ק ה כתב:דהא ודאי דאסור לומר אתן לך מנה במתנה על מנת שתתן לי לזמן פלוני מאתים


למה כ"כ פשוט לו לאסור (מדאו'?) נתינת מנה בתנאי שיתן לו מאתיים? האם יש חולקים להדיא?עדור עמי ואנכש עמך זה לא ממש או כעין מתנה בתנאי? הרי זו ודאי לא הלוואה. ואסור מדרבנן. וה"נ הא.
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 29, 2019 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש לי סברא!
תגובות: 6
צפיות: 656

Re: יש לי סברא!

דברים נכונים עד תכליתן
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 29, 2019 11:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות מוצרים שאין עליהם הכשר
תגובות: 18
צפיות: 1216

Re: כשרות מוצרים שאין עליהם הכשר

ובדרך אגב עמד לידו ת"ח מהארץ והראה לי שלש שקיות של פריכיות פרצל תוצרת אוסם המיובא מהארץ עם השגחת הבד"ץ שהוא עומד לקנות ואמר שאינו מבין איך זה שכאן זה חצי מחיר מאשר אצל רמי לוי (הצילום הוא מהמוצר כאן, איני יודע כיצד הוא נקרא בארץ) אולי לבדוק כיוון אפשרי לפתרון חידה זו - לבדוק תאריך ייצור. ...
על ידי הוה אמינא
ג' מאי 28, 2019 7:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7950
צפיות: 899126

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

והשמאלי אינו הרב פרנקל מת"א?
על ידי הוה אמינא
ג' מאי 28, 2019 7:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות מוצרים שאין עליהם הכשר
תגובות: 18
צפיות: 1216

Re: כשרות מוצרים שאין עליהם הכשר

אוצר החכמה כתב:האם בביטוי סבירות במילים
או שמא מותר לאכול בלי ידיעה ובלי עדים, רק בסבירות של כל אחד ואחד לעצמו?

לא הכוונה לכללי רוב של התורה?


שיגרא דלישנא דאינשי "כל אחד ואחד לעצמו" היינו שהוא שוקל לפי דעתו ושכלו הפרטי.
ואילו כללי רוב של התורה הם שווים לכל ישראל ולא שיקול סברא פרטי לכל אחד לחוד.
על ידי הוה אמינא
ג' מאי 28, 2019 7:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בל יראה ובל ימצא על חמץ ברשות הרבים
תגובות: 9
צפיות: 610

Re: בל יראה ובל ימצא על חמץ ברשות הרבים

והמניח ברשות הרבים מה שיש לו רשות להניח שם, למה לא ייחשב מהאי טעמא וכמו"כ גבולך?
על ידי הוה אמינא
ג' מאי 28, 2019 7:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות מוצרים שאין עליהם הכשר
תגובות: 18
צפיות: 1216

Re: כשרות מוצרים שאין עליהם הכשר

וזה אשר כוונתי להשיב, אין שאלה מהגמ' על העיקרון, כי דיני רוב וחזקה יכולים להספיק. ויש רוב מצויין אצל שחיטה וזה כמו עד אחד באיסורין.
אבל אין פה שום קולא להתיר בכל שאר המאכלים שאינם בשר שנמצא שחוט.
על ידי הוה אמינא
ג' מאי 28, 2019 7:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איטא = יהודית או אסתר
תגובות: 11
צפיות: 1222

Re: איטא = יהודית או אסתר

ראה בספרי שמות גיטין דהדבר מפורש בהם
על ידי הוה אמינא
ג' מאי 28, 2019 7:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות מוצרים שאין עליהם הכשר
תגובות: 18
צפיות: 1216

Re: כשרות מוצרים שאין עליהם הכשר

אנסח את השאלה בקצרה כפי הנלע"ד: כשיהודי הולך להכניס לפה מאכל האם הוא צריך לדעת בידיעה ברורה שזה כשר, אם מעדות עצמית, או מעדות עד אחד נאמן באיסורין, או מי שהוא בעלים ובידו. ואם לא יודע כנ"ל - אסור לאוכלו. או שמא מותר לאכול בלי ידיעה ובלי עדים, רק בסבירות של כל אחד ואחד לעצמו? כמדומה שמקובל...
על ידי הוה אמינא
ג' מאי 28, 2019 6:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בל יראה ובל ימצא על חמץ ברשות הרבים
תגובות: 9
צפיות: 610

Re: בל יראה ובל ימצא על חמץ ברשות הרבים

המפקיד חמצו בבית חברו ודאי עובר, ולא אתא הרמב"ן אלא לחדש דברשות גוי אינו עובר.
ולמה רה"ר יגרע מרשות חברו? הרי אין בה סיבת פטור דגוי.
על ידי הוה אמינא
ג' מאי 28, 2019 5:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות מוצרים שאין עליהם הכשר
תגובות: 18
צפיות: 1216

Re: כשרות מוצרים שאין עליהם הכשר

אנסח את השאלה בקצרה כפי הנלע"ד: כשיהודי הולך להכניס לפה מאכל האם הוא צריך לדעת בידיעה ברורה שזה כשר, אם מעדות עצמית, או מעדות עד אחד נאמן באיסורין, או מי שהוא בעלים ובידו. ואם לא יודע כנ"ל - אסור לאוכלו. או שמא מותר לאכול בלי ידיעה ובלי עדים, רק בסבירות של כל אחד ואחד לעצמו? כמדומה שמקובל ...
על ידי הוה אמינא
ב' מאי 27, 2019 1:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתבי יד - מעשיות, אנקדוטות, זוטות וכיוצא בכך
תגובות: 83
צפיות: 10990

Re: כתבי יד - מעשיות, אנקדוטות, זוטות וכיוצא בכך

יש איזה מעשה על הלשנה וזיוף מכתב מהנצי"ב, שלבסוף הוכח חפותו היות והמזייף חתם נפתלי צבי יהודה, והוא היה רגיל לחתום נפתלי צביהודה.
על ידי הוה אמינא
א' מאי 26, 2019 8:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות מוצרים שאין עליהם הכשר
תגובות: 18
צפיות: 1216

Re: כשרות סוכריות ריקולה

אדרבה. גם אני שמעתי טענה כזו מאנשים שטוענים שהם יודעים מקרוב. כשלעצמי איני סומך על שמועותיהם, אבל כך טוענים.
על ידי הוה אמינא
א' מאי 26, 2019 8:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: איום לתביעה בערכאות
תגובות: 9
צפיות: 592

Re: איום לתביעה בערכאות

עביד איניש דגזים ולא עביד
על ידי הוה אמינא
ש' מאי 25, 2019 11:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: "איש טמיר ונעלם" - הספן הגאון רבי יעקב לוי
תגובות: 28
צפיות: 3040

Re: "איש טמיר ונעלם" - הספן הגאון רבי יעקב לוי

אשתקד ראיתי שנתרמו לבתי כנסיות מהדורה חדשה של הספר זכר יעקב הנ"ל
על ידי הוה אמינא
א' מאי 05, 2019 7:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 170
צפיות: 20791

Re: האם נוהגים כך היום

למיטב זכרוני אכן נמנעים לכתחילה,
ומסדרין רק גיטין שיש בהם שעה"ד או חשש עיגונא. [כמו בלילה].
למשל בעל שלא ממהר להסכים וכעת מסכים ויש חשש שיסע לרחוק או ישנה דעתו בחזרה. וכן באשה כנ"ל.
על ידי הוה אמינא
ה' מאי 02, 2019 3:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכנסת אורחים
תגובות: 4
צפיות: 1138

Re: הכנסת אורחים

להרב המבקש תגובות:
מעודי סברתי שיש חילוק אכן בין אירוח מי שאין לו איפה להיות וביתו לא זמין אצלו. לבין אירוח קרובים שיש להם בית ובאים לשם מריעות.
ולא עליה נאמר גדולה הכנסת אורחים וכו' שהיא מדין גמילות חסד וצדקה.
ולא מצאתי חולק להדיא על חילוק זה.
על ידי הוה אמינא
ג' אפריל 30, 2019 2:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר מקאליב זצ"ל
תגובות: 67
צפיות: 5929

Re: אדמו"ר מקאליב זצ"ל

ציבור כתב:תודה רבה.

תודה מראש למי שיעלה מלחניו של הרבי עצמו, שיהיו שפתותיו דובבות.

כפשוטו? באמת יש דעה שאם שרים לחן של נפטר שפתותיו דובבות כמו מי שנאמרה הלכה בשמו?
על ידי הוה אמינא
ש' אפריל 27, 2019 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אשכנזי יוצא בעירוב תבשילין מקטניות?
תגובות: 14
צפיות: 2852

Re: האם אשכנזי יוצא בעירוב תבשילין מקטניות?

לא ירדתי לעומק הבעיה הנדונה. קניינית הלא אין בעיה שיהיה לאשכנזי בעלות על קטניות בפסח. הבעיה היא רק אכילה. ובלאו הכי מדובר על הכנה של תבשיל הראוי לשבת, לא לפסח. מה אם כן יכול להיות הבעיה לעשות עירוב תבשילין בקטניות לאשכנזי בערב שביעי של פסח להתיר הכנה לשבת איסרו חג? ואפילו בביתו של עצמו, בלי מארח ספר...
על ידי הוה אמינא
ד' אפריל 24, 2019 11:37 pm
פורום: פסח
נושא: שמפו כשר לפסח
תגובות: 10
צפיות: 887

Re: שמפו כשר לפסח

לכאורה פשוט שכל הדין של סיכה כשתיה הינו רק אחר שהדבר מוגדר כאוכל (וממילא הוא חמץ), ........... ושוב, כאן הבן - שאינו יודע לשאול - שואל: זה תערובת חמץ ו/או חמץ נוקשה גם בלי אחשביה. לא האחשביה עושה את זה לחמץ, אלא זה חמץ המותר להשהותו מפני שאין עוברים עליו. כלומר שלא עוברים על זה בב"י וב"י ...
על ידי הוה אמינא
א' אפריל 21, 2019 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזכרת פסח/סוכות בחוה"מ בברכת מעין ג'
תגובות: 10
צפיות: 2640

Re: הזכרת פסח/סוכות בחוה"מ בברכת מעין ג'

בעניי כעת איני זוכר כלל.
רק את ה"תורה" הנ"ל שנתקן הזכרה למקום שמחזירין אותו אם שכח בברהמ"ז, ולא לשאר ההזכרות שאין מחזירין אותו בברהמ"ז אם שכח.
ולכן סיימתי וי"ל.
על ידי הוה אמינא
א' אפריל 21, 2019 11:32 pm
פורום: פסח
נושא: שמפו כשר לפסח
תגובות: 10
צפיות: 887

Re: שמפו כשר לפסח

למה פשיטא לכם שלענין אחשביה צריך שיהיה דוקא כשתיה?
הרי כל הנאה אסורה, אפילו לבשל בו כעץ יבש.
ואם אחשביה להנאה למה שלא ייאסר?
על ידי הוה אמינא
א' אפריל 21, 2019 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזכרת פסח/סוכות בחוה"מ בברכת מעין ג'
תגובות: 10
צפיות: 2640

Re: הזכרת פסח/סוכות בחוה"מ בברכת מעין ג'

ידוע בשם הגרי"ז מבריסק שביאר [אולי בשם אביו הגר"ח] למה מקום ההזכרה אינו כבברכת המזון לפני ובנה, ולמה אין הזכרה ל"ועל הניסים" בחנוכה ופורים, ומיישב בחדא מחתא שזה לא מדין "הזכרה" אלא מדין מעין ברכה, ולכן מה שאם שכח תקנו ברכה שלמה להזכרה - מזכירין במעין שלוש, ובמיקום של הב...
על ידי הוה אמינא
ו' אפריל 12, 2019 4:07 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7950
צפיות: 899126

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

http://forum.otzar.org/download/file.php?id=72227 מי הנמצאים באסיפה בבימה חוץ מהרב אברמסקי והרב טולדנו מימין רבי שניאור קאטלער,-, אדמו"ר מזלאטיפול, רבי יעקב קאמינעצקי, אדמו"ר מאוזרוב, הרב יעקב יצחק רודערמאן, הרב יחזקאל אבראמסקי, אדמו"ר מסאדיגורא, הרב טולידאנו,-, רי"מ לעווין נראה...
על ידי הוה אמינא
ג' אפריל 09, 2019 9:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת החזו"א
תגובות: 45
צפיות: 6685

Re: משפחת החזו"א

מסתמא אשת רבי שמואל גרינמן
על ידי הוה אמינא
ג' אפריל 09, 2019 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה האם יש חובה לאכול תרומה?
תגובות: 1
צפיות: 149

Re: שאלה האם יש חובה לאכול תרומה?

יש איסור דאורייתא להפסידה, וממילא אם יש לו תרומה ואינו אוכלה ועי"ז תתקלקל הוא מפסידה
על ידי הוה אמינא
ה' אפריל 04, 2019 11:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי טעביל דיינובסקי זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 1385

Re: הגאון רבי טעביל דיינובסקי זצ"ל

הרב החבר, אנכי העתקתי את נוסח כותרת המאמר הנ"ל. עיי"ש. אגב, הקונטרס "לקראת צמ"א" [צמ"א ראשי תיבות ציונים, מזרחיים, אורתודוכסים], החיבור היחיד הידוע מהרב זצ"ל, נדפס תחילה בעילום שם; דומני שלראשונה צוינה בדפוס עובדת היותו המחבר בספר 'רבי יעקב' [קמנצקי], עמ' 84. עוד ...
על ידי הוה אמינא
ג' אפריל 02, 2019 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות כתיבת ספר תורה מן התורה?
תגובות: 8
צפיות: 345

Re: מצות כתיבת ספר תורה מן התורה?

אתה יודע כמה מצוות הכתובות בפסוקים מפורשים בספר התורה הייתי מפרש שונה מהאמת אילו הייתי סומך על הבנה אישית שלי לפי כללי העברית המדוברת?? איך אתה סומך עלי בדבר כזה?? אם הרמב"ם הבין אחרת אני שם את ההבנה המוקדמת שלי בפח. לא בצד. ומעתה עליך להביא לי משמעות מהמקורות המוסמכים שאין הפירוש כהרמב"ם.
על ידי הוה אמינא
ג' אפריל 02, 2019 12:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות כתיבת ספר תורה מן התורה?
תגובות: 8
צפיות: 345

Re: מצות כתיבת ספר תורה מן התורה?

מצוות כתיבת התורה, דאורייתא? ועתה כתבו לכם "ולמדה את בנ"י שימה בפיהם" ומשמע שמשה ויהושע בכתיבה וישראל בלמידה ובשינון ע"פ אמנם הרמב"ם כתב מצוות עשה לכתוב כ"א ס"ת לעצמו שנא' ועתה כתבו וכו', [/b], למי זה משמע? זה כתוב כך בגמרא? בפוסקים בפירוש? במפרשי התורה? אשמח לקבל...
על ידי הוה אמינא
ב' אפריל 01, 2019 12:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: המשקפיים של החזון איש?
תגובות: 71
צפיות: 8037

Re: המשקפיים של החזון איש?

בישיבת בית אריה שהיתה בראשות הגר"א פלצ'ינסקי היה כסא עץ ישן מבית רבי אריה לוין שהיה ידוע בתור הכסא שישב עליו הגה"ק רבי יהושע לייב דיסקין. פעם אחת בקידוש בשב"ק שהתקיים שם והגיע הצדיק ר' יצחק זילבר, אמרו לו שהכסא הריק שבקצה השולחן הוא כסא שישב עליו רבי יהושע לייב!! והר"י ביטל את הא...
על ידי הוה אמינא
ד' מרץ 27, 2019 3:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7950
צפיות: 899126

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

קצת מזכיר את הגרב"צ ברוק. השאלה היא מהי השנה.
על ידי הוה אמינא
ג' מרץ 26, 2019 4:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מדת השמחה של החזון איש
תגובות: 13
צפיות: 1507

Re: מדת השמחה של החזון איש

בשמחת תורה כל השנים היה מפזז ומכרכר במידה שלא ראו במשך השנה, כנער ממש. והוא היה מרכז השמחה שאפילו הצעירים מהמסתופפים בביתו לא יכלו להשיג את מרצו וריקודיו. מאחרי פטירתו היה אפשר לראות זכר לצורה הזו אצל אחיינו הגרח"ג זצ"ל, כאשר כל צעירי תלמידיו של החזו"א אנשי המניין שלו רוקדים מול ריקוד...

עבור לחיפוש מתקדם