החיפוש הניב 885 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 01, 2019 7:34 pm
פורום: ימות עולם
נושא: העיתון ... הישנו ברשת ?
תגובות: 17
צפיות: 1444

Re: היסטארישע שריפטן

זה היה רק באידיש, מהיכן נהיה להם שם תעתיק לועזי?
על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 01, 2019 12:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעם תקנת כתובה למנוע פריצות
תגובות: 10
צפיות: 255

Re: טעם תקנת כתובה למנוע פריצות

כמו שכתבו קודמי, גא"מ שא"א להוכיח ממדרש חנוכה טעם לתקנת כתיבת הכתובה, וכל מה שאיתא במשמע שם הוא רק טעם גזירת ביטול הכתובה.
על ידי הוה אמינא
ה' דצמבר 27, 2018 9:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נולד מהול
תגובות: 18
צפיות: 2267

Re: נולד מהול

מעשה ששמעתי מאבי הבן לפני כ-40 שנה כמן ימא לטיגנא: מעשה שבא לשאול את מרן הקה"י איך לנהוג בקשר לתינוק שנולד מהול, ואחרי שלמד את ההלכה עם אבי הבן יחד בשו"ע ונו"כ יצא מגדרו וביקש להיות סנדק כי יש בו בתינוק קדושה מיוחדת או סגולה מיוחדת אינני יודע הביטוי שהשתמש בו, רק שלמעשה היה הקה"י...
על ידי הוה אמינא
ה' דצמבר 27, 2018 4:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'שירא'
תגובות: 5
צפיות: 278

Re: 'שירא'

וגם מלשון מהר או כמעט
על ידי הוה אמינא
ד' דצמבר 26, 2018 11:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: שמפו חייב במעשר?
תגובות: 11
צפיות: 397

Re: שמפו חייב במעשר?

עשיו מסתמא היה מעשר, אבל לענייננו [תרתי משמע]: לא כל מן הצומח חייב במעשר והוי טבל, רק הפרי הראוי לאכילה. ושאר חלקי העץ פטורים מעיקרא. ומסברא פשוטה את החומרים שאינם לאכילה שיש בהם לפי התווית תערובת של פירות לא יעשו מפרי הראוי לאכילה אלא מהקליפות והעלים ושאר חלקי העץ. [ועל שאלה של ערלה שזה איסוה"...
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 24, 2018 10:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רשעים ע"פ של גהינום - אחריתו של הסופר י"ח ברנר
תגובות: 39
צפיות: 4484

Re: רשעים ע"פ של גהינום - אחריתו של הסופר י"ח ברנר

מקובל בפורום, כמו במקומות אחרים שכתיבה באותיות גדולות שקולה לצעקה. לפיכך כשם שדברי חכמים בנחת נשמעים כן מן הראוי לא להשתמש בכתיבה באותיות גדולות אלא בשעת ההכרח. אולי יש מקום ללמד זכות על ההגדלה שכוונתו בזה רק להדגיש להקורא שורה ספציפית מתוך האריכות. וי"ל שעדיף להדגיש ע"י כתב בולד ו/או קו ...
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 24, 2018 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 894

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

סגי נהור כתב:ניט אום ניטל נאכט גערעדט.הנה חקירה טובה לדמות לנידון הנ"ל, האם יש דין איסור ללמוד בניטל - לא. רק שלא ללמוד ודי.
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 24, 2018 10:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליחותייהו דקמאי - תוקף בית דין בזה"ז מה"ת או מדרבנן
תגובות: 7
צפיות: 348

Re: שליחותייהו דקמאי - תוקף בית דין בזה"ז מה"ת או מדרבנן

זכור לי לשון מפורשת של הבית יוסף בחו"מ סימן א' בענין, ואינו תחת ידי לבדוק אם כתב שע"י שליחותייהו כל הבי"ד דאורייתא, או שעשאוהו "כעין דאורייתא". על שאלת כ"ת שכל הגיורים הם מדרבנן י"ל שאחרי שחל מדרבנן הוי מדאורייתא כדאשכחן גבי קנינים דרבנן דמהני לדאורייתא ועוד כיו&qu...
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 24, 2018 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת קומיקס בשבת
תגובות: 27
צפיות: 653

Re: קריאת קומיקס בשבת

נ"ל לפרש דברי הו"א כך. בצילום כגון תמונה של הגרשז"א בלי הכיתוב לא תדע מי זה. משא"כ בקומיקס גם בלי כיתוב מובן הסיפור וזה בחינת תוספת בהירות. לולא דבריו הוה אמינא לפרש את ההוה אמינא של הוה אמינא כך: אנדרטאות ופסלים וצורות יש תחתם כיתוב המתעד שזה מלך פלוני שמלך משנת פלונית ועד שנת ...
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 24, 2018 4:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת קומיקס בשבת
תגובות: 27
צפיות: 653

Re: קריאת קומיקס בשבת

לתומי הבנתי שכתב שתחת הצורה פי' תחת פסל או אנדרטא והתוכן הוא תיעוד הצורה וכדו',
ולא דומה לקומיקס שכתוב בו סיפור בפנ"ע כספר רגיל וליד הכתב יש ציור פשוט להמחשה.
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 24, 2018 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: עציץ נקוב - מדוע נחשב כארץ?
תגובות: 7
צפיות: 375

Re: עציץ נקוב - מדוע נחשב כארץ?

סוגיות ערוכות בשביעית ובערלה
על ידי הוה אמינא
ו' דצמבר 21, 2018 12:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבו עצה הלום
תגובות: 108
צפיות: 3246

Re: הבו עצה הלום

לא אוכל לחוות דעה כיון ששני הנושאים [שלושת] המדוברים שהיו בעייתיים באספקלריא לא ביקרתי כמדו' מעולם ולחא ידעתי על קיומם, וגם אילו ראיתי הכותרת הייתי מדלג מסתמא. וה' יתן סיעתא דשמיא למנהלים ההולכים נגד רוחו של כאו"א בנחת וארך רוח נפלאים להעמיד המקום על מתכונת שביל הזהב. הדבר היחיד שאבין הוא אם הי...
על ידי הוה אמינא
ו' דצמבר 21, 2018 12:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כלה שנחטפה ע"י הרשויות באמצע מעמד החופה
תגובות: 5
צפיות: 496

Re: כלה שנחטפה ע"י הרשויות באמצע מעמד החופה

ב' דברים בסיסיים לא הבנתי בהנחתו להחמיר, הא' למה מחשיב את המעשה בפשיטות לקול שנתקדשה פלונית ע"י שהיתה בשמלת כלולות וכו', הרי בסוגיא דקול יוצא הקול אומר שכבר נתקדשה! וכאן אף אחד לא אומר אלא שרצו שתתקדש ושעוד לא התקדשה! והב' החילוק מהתשו' רעק"א שאם נתכוין לקדשה בטבעת לא חיישינן לדעה של קידוש...
על ידי הוה אמינא
ד' דצמבר 19, 2018 5:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: פגישת בן גוריון עם מרן החזון איש זצ"ל
תגובות: 51
צפיות: 6253

Re: פגישת בן גוריון עם מרן החזון איש זצ"ל

יודגש: לא היה אחד מרבני ישראל או מגדולי ישראל שהיה נגד החזית הדתית בתש"ט, כולל הרב מבריסק . האמנם? יש לך מידע מבוסס על כך? אפילו מלר שמנסה למשוך את הרב מבריסק הכי קנאי ואנטי אגודאי ששייך, לא מביא אפילו אזכור אחד על תש"ט, רק על מאוחר בהרבה. [אף על פי שלא מפיו של מלר אנו חיים, אך ניתן ללמוד...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 16, 2018 11:16 am
פורום: ימות עולם
נושא: מקטוביץ ועד ה' באייר
תגובות: 26
צפיות: 1862

Re: מקטוביץ ועד ה' באייר

באיצטלא של חוקר כן, אבל על תורנית לא שמעתי. זה לא בדיוק פשקוויל כי רצ"ו האמין לגמרי בתיאוריות שלו, והוא לא גמר לחקור אותן עשרות שנים לפני ספר מקטוביץ' ועוד עשרות שנים אחריהן. הוא לא הצביע בבחירות מעולם כשיטת סטמר היות והסיק כך על פי מחקריו. למי שהכירו - היתה לו ידידות אישית עמוקה עם פרוש, ושאר ...
על ידי הוה אמינא
ה' דצמבר 13, 2018 3:02 pm
פורום: ימות עולם
נושא: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה
תגובות: 39
צפיות: 2709

Re: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה

אלא שבנידון דידן ש.ט. רוצה לחקור היסטוריית ביניים. כלומר להוציא מעיתוני התקופה תקופה קטנטונת בלבד שאמנם היתה בחיי חיותו של החזו"א, ולבנות עליה מגדלים. .............. כאשר חיים עמנו הרבה שהיו נערים בזמנו, ולפי כמה שנים עוד חיו עמנו גם רבים רבים שחוו תקופה זו, ולא בירר עמם איך היתה נראית תקופה ז...
על ידי הוה אמינא
ד' דצמבר 12, 2018 11:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש
תגובות: 14
צפיות: 425

Re: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש

הצעיר באלפי כתב:
הוה אמינא כתב:אשתדל לסרוק בל"נ

מחכים ......
ייש"כ בהקדם.
על ידי הוה אמינא
ג' דצמבר 11, 2018 4:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש
תגובות: 14
צפיות: 425

Re: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש

בהנחה שהתורם הראשון הוא יהודי - קיי"ל שמותר למכור את נדבתו, ולהשתמש בכסף לקדושה דומה. נכון, ואז על הדבר הנקנה יהיה כתוב [או בלי כיתוב רק בפועל] לעילוי נשמת הורי התורם הראשון, כי מכספו באו לעולם הדברים הנקנים מחדש. ומסתמא על זה לא היה הראשון מערער. אבל בנידו"ד רוצים לקבל תרומה ממישהו אחר ו...
על ידי הוה אמינא
ג' דצמבר 11, 2018 4:01 pm
פורום: ימות עולם
נושא: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה
תגובות: 39
צפיות: 2709

Re: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה

לייטנר כתב:אך לא ניתן לזלזל בידע הנגזר מהעיתונים, תוך הבנה שאינו היחיד.


אימון עיוור לא ניתן לתת על זה, אבל לא לזלזל באופן מוחלט כמובן.
וכל זה ביחס למה שכתוב והתפרסם בעיתונים.

אבל לחקור ולהסיק מסקנות לא ממה שכתוב בעיתון, אלא רק מההיעדר וממה שלא כתוב - זה כבר מחקר מדעי חדשני ויחודי יותר.
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 10, 2018 10:04 pm
פורום: ימות עולם
נושא: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה
תגובות: 39
צפיות: 2709

Re: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה

הנה ראיה מעיתון: עיתון הצופה - ביטאון המזרחי שהחזו"א נלחם בשנתו האחרונה בראשיו - פתח את הידיעה על פטירתו (ט"ז חשון תשי"ד) "גדול הדור מרן". http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/sharedpages/SharedView.Page.aspx?sk=0168337B&href=HZH/1953/10/25&page=1 בעיניים של "...
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 10, 2018 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש
תגובות: 14
צפיות: 425

Re: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש

היחיד שמצאתי מדבר בשאלה מעין זו - הרב מחשבת הלוי שליט"א גאב"ד זכרון מאיר, באורח חיים סימן כז אות ב', ומביא כדרכו כל מי שדיבר בדברים דומים ובתוכם אין מלפניו מי שדן שזה ממש, וגם הוא מסיק בזה"ל: עכ"פ בעובדא שנשאלתי לא הכרעתי....
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 10, 2018 4:43 pm
פורום: ימות עולם
נושא: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה
תגובות: 39
צפיות: 2709

Re: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה

טיקוצ'ינסקי מניח לפני כל בירור הנחה אחת שלדעתו הינה הגיונית או מחקרית: אם רוצים לברר עובדה מסויימת המקום לבירור הוא בעיתונות של אותה תקופה. נקודה. ואכן הוא לא מצא את החזון איש, ואין סיבה שימצא. החזו"א פעל מאחורי הקלעים במלוא המובן, והעיתונאים הדתיים שידעוהו והעריכוהו לא העזו אפילו להציגו בתור מ...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 09, 2018 11:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 179
צפיות: 13370

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

קושייתו מובנת מאד והרב שילת אחר מחילת כבודו נסחף כאן אחר דמיונו. הגרג"נ דבר על קצירת חטים למצות מצווה (לפסח הבא כמובן) דבר שהרבה ת"ח בדורינו ובדורות קודמים עשו. איפה הוא ראה כאן את כאחד התנאים שמלאכתם בארץ... גם אני חושב כדברי כ"ת, אמנם בעקבות ההוה אמינא של ר"י שילת בל אמנע מלהו...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 09, 2018 4:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה
תגובות: 15
צפיות: 461

Re: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה

זה מגן אברהם מפורש שם בס"ק ה' ואין חולק. אפילו הט"ז חולק רק כשכבר אמרו את הברכה על הקריאה של חנוכה לפני ר"ח וסובר שבמקרה כזה יקראו קודם חנוכה שלא תהיה ברכה לבטלה, אבל בלי חשש ברכה לבטלה גם הוא מודה למג"א. וכ"כ הביאור הלכה שזה לכו"ע. והגדרת הדין מבואר שם שאין חשש אין מעב...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 09, 2018 4:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיני ממנות: שיעור נסיון האם מחייב
תגובות: 6
צפיות: 144

Re: בדיני ממנות: שיעור נסיון האם מחייב

אדרבה, ביקור טכנאי כשהזמינוהו לתקן ולא היה יכול, בעיה שלו. ולא צריכים לשלם לו כלום. כי לא עשה כלל מה שנדרש ממנו. אלא אם כן התנו בפירוש שאינו יודע מהי הבעיה וגובה על הביקור לזהות מהי הבעיה, גם אם תהיה זו בעיה שאינו יודע לתקנה. מה שאין כן שיעור ממורה פרטי כשדובר על סדרת שיעורים, אם לא התנו שזה שיעור נ...
על ידי הוה אמינא
ו' דצמבר 07, 2018 12:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קו המקף בין מלות סימן להפסק או לחיבור?
תגובות: 3
צפיות: 199

Re: קו המקף בין מלות סימן להפסק או לחיבור?

להדיא במדרש המצוטט דלא מפרש כן ע"ד פשט, אלא "מרמז", וכל דבר שאפשר להבין מהצורה של מראה הדבר יכול להיות תוכן רמז.
על ידי הוה אמינא
ה' דצמבר 06, 2018 5:33 pm
פורום: עזר אחים
נושא: ישיבות הלומדות מסכת בבא מציעא
תגובות: 3
צפיות: 784

Re: ישיבות הלומדות מסכת בבא מציעא

כל ישיבות קרלין סטולין.
פרטיהן רשומות מאחורי השער של קובץ מס' 200 מ"בית אהרן וישראל" שהופץ בחודש זה וי"ל לרגל שמחת נישואי בן האדמו"ר שליט"א מסטולין.
הרבה מהחדו"ת מוקדשים לבבא מציעא ומטעם זה.
על ידי הוה אמינא
ד' דצמבר 05, 2018 3:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 266
צפיות: 22270

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

מיהו הרב רוזנברג? הוא ממשיך בדרכי רבו בדברי תורה רבי לייב מינצברג זצ"ל?
שוב ראיתי שהגדיר עצמו בשולי מאמרו בהערה מס' 1 ביחס לשאלה הזו.
על ידי הוה אמינא
ג' דצמבר 04, 2018 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר - כיצד דרשו?
תגובות: 3
צפיות: 226

Re: ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר - כיצד דרשו?

את הגר"א שכותב איך הכל מרומז בו' ימי בראשית וכללי הכל מתומצתין במילה בראשית, כבר הבנת? אם כן אז תקח בחשבון שמשה רבינו היה "קצת" יותר בעל כשרון מהגר"א, והרבי שלו היה הקב"ה בעצמו, אז אין בכלל שאלה. ואודה ולא אבוש שאני לא מבינתי ולא אנסה להבין. גם אם יהיה לי "פשט" בזה...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 02, 2018 2:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חופת גר וגיורת
תגובות: 6
צפיות: 307

Re: חופת גר וגיורת

שאלה מעניינת, ומענין לענין באותו ענין, ואולי אפשר להביא ממנו ראיה להשאלות הנ"ל, זכורני [אאל"ט ומשנה משהו מהפרטים] שהיתה שאלה אם אפשר להשיאם בחוה"מ כדין זיוו"ש של מחזיר גרושתו או שאין מערבין שמחה בשמחה כזיווג ראשון, ופסקו שהוי כמחזיר גרושתו. עכ"פ במחז"ג יש ברכות אירוסין ...
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 29, 2018 11:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 266
צפיות: 22270

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

ופעמים רבות הדברים בבחינת אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. ובשכלי הדל כל הסוגיה הזו עמומה וחתומה. אשמח לחכם שיאיר את עיניי בזה. לפעמים הפירוש הוא רק למילים של הפסוקים ע"ד הבנת פשט, מתוך ידיעה שהמעשה והאישיות נשואי הפרשה הם מעל זה, אבל זהו פירוש הפשט בפסוק כפי ההבנה שניתן להבין. ולפעמים זה ע&quo...
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 29, 2018 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי צריך לשלם על הכדור?
תגובות: 6
צפיות: 251

Re: מי צריך לשלם על הכדור?

הדין השרשי לכא' שפטורים מטעם קטן שהזיק. ואם הורי הילדים רוצים לצאת ידי שמים? או מה הדין אם היו בני 13? ההורים ודאי פטורים אפי' לצי"ש. הילדים עצמם לכשיגדלו - תלוי בב' משמעויות במשנ"ב. ובפשטות אינם חייבים אפי' לצי"ש. ואם הם היו גדולים, יל"ע אם זה אונס וכולם נחשבים שואלים [הרי הנוט...
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 29, 2018 2:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאריות החשמל ביום ראשון
תגובות: 3
צפיות: 210

Re: שאריות החשמל ביום ראשון

זה לא ייצור, זה הכנות לייצור. ייצור החשמל גופא נעשה באותו רגע שהוא מחשמל ולא רגע קודם, מקסימום שניות אחדות לפי מהירות הגעת החשמל אם זה יותר ממהירות האור. א"א לאגור זרם. ועל חילול שבת בהכנה אין נאסר הזרם הנוצר, כי אין ההכנה נמצאת בתוך הזרם. זה לא דומה למלאכות אחרות שנעשות במוצר שבו אתה משתמש, שא...
על ידי הוה אמינא
ד' נובמבר 28, 2018 4:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: השתלטות על שטחים ציבוריים
תגובות: 13
צפיות: 659

Re: השתלטות על שטחים ציבוריים

עד שאתה שואל מי נתן להם סמכות, אני שואל: מי נתן סמכות לעייריה סמכות לחלק קרקעות למה שהם רוצים? ידועים דברי החזו"א ........ לפי הידוע לי מקובל שהחזו"א דיבר על הממשלה והשלטון, ולא על העיריה. עיריה היא גבאית של הציבור והשטחים הציבוריים שבעיר הם משותפים של בני העיר. אם הגבאי לא עושה מלאכתו נא...
על ידי הוה אמינא
ג' נובמבר 13, 2018 7:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 10190

Re: משניות קהתי

יש ויש. כשרואים אלו שעיניהם כסנוורים באשכול זה מכל הטענות, ומדלגים על עדויות אלו שהיו אז בקרבת העניינים איך התפתחה המלחמה נגד, יש לבדוק מה טמון בתגובתם ולא לענות בחזרה על הכתוב כבר קודם כי זה לא יעזור.
על ידי הוה אמינא
ג' נובמבר 13, 2018 7:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 10190

Re: משניות קהתי

מוזר בעיני שאתה עונה למי שבתגובותיו הבלתי מוכחות מעיד בעצמו שהוא פגוע מערכות דתשמ"ט וכו'.
מותר להם לאחוז משטינזלץ ובא לציון גואל.
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 12, 2018 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1601

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

אם מסר לאחד כדי לזכות לעצמו ולאחיו עמו, זכה לו ולהם באותה קבלת שטר.
כמדו' שזה מפורש,
וכעין זה בגמ' הריני שוחט על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים וכו' כיון שעלה זכה לאחיו עמו.
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 12, 2018 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1601

Re: כתב בשטר "פרתי מוקנית לאחים שלי", והאחים הגביהו את השטר, האם נעשים שותפים בפרה?

פרה אינה נקנית בשטר, רק קרקע ועבד.

שטר אינו מקנה בהגבהת הקונה, רק במסירת המוכר לידו.
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 12, 2018 3:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סיפורי בית דין
תגובות: 33
צפיות: 721

Re: סיפורי בית דין

יש הרבה סיפורים על דייני ישראל ועל איך שתפסו רמאויות של בעלי הדין. אלה הסיפורים היפים אותם מאכילים אותנו ....... בקיצור, לא מן הסיפורים בספרים אנו חיים, סיפורים לחוד ומציאות לחוד. לא לגבי מה שסיפרת במיקרו, אלא על המקרו: יש סיפור עצום על רבי יוסף חיים זוננפלד איך שתפס גנב, ועוד סיפור נפלא על רבי שמו...

עבור לחיפוש מתקדם