מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 949 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוה אמינא
א' מאי 05, 2019 7:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 147
צפיות: 13346

Re: האם נוהגים כך היום

למיטב זכרוני אכן נמנעים לכתחילה,
ומסדרין רק גיטין שיש בהם שעה"ד או חשש עיגונא. [כמו בלילה].
למשל בעל שלא ממהר להסכים וכעת מסכים ויש חשש שיסע לרחוק או ישנה דעתו בחזרה. וכן באשה כנ"ל.
על ידי הוה אמינא
ה' מאי 02, 2019 3:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכנסת אורחים
תגובות: 4
צפיות: 1076

Re: הכנסת אורחים

להרב המבקש תגובות:
מעודי סברתי שיש חילוק אכן בין אירוח מי שאין לו איפה להיות וביתו לא זמין אצלו. לבין אירוח קרובים שיש להם בית ובאים לשם מריעות.
ולא עליה נאמר גדולה הכנסת אורחים וכו' שהיא מדין גמילות חסד וצדקה.
ולא מצאתי חולק להדיא על חילוק זה.
על ידי הוה אמינא
ג' אפריל 30, 2019 2:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר מקאליב זצ"ל
תגובות: 67
צפיות: 5099

Re: אדמו"ר מקאליב זצ"ל

ציבור כתב:תודה רבה.

תודה מראש למי שיעלה מלחניו של הרבי עצמו, שיהיו שפתותיו דובבות.

כפשוטו? באמת יש דעה שאם שרים לחן של נפטר שפתותיו דובבות כמו מי שנאמרה הלכה בשמו?
על ידי הוה אמינא
ש' אפריל 27, 2019 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אשכנזי יוצא בעירוב תבשילין מקטניות?
תגובות: 14
צפיות: 2671

Re: האם אשכנזי יוצא בעירוב תבשילין מקטניות?

לא ירדתי לעומק הבעיה הנדונה. קניינית הלא אין בעיה שיהיה לאשכנזי בעלות על קטניות בפסח. הבעיה היא רק אכילה. ובלאו הכי מדובר על הכנה של תבשיל הראוי לשבת, לא לפסח. מה אם כן יכול להיות הבעיה לעשות עירוב תבשילין בקטניות לאשכנזי בערב שביעי של פסח להתיר הכנה לשבת איסרו חג? ואפילו בביתו של עצמו, בלי מארח ספר...
על ידי הוה אמינא
ד' אפריל 24, 2019 11:37 pm
פורום: פסח
נושא: שמפו כשר לפסח
תגובות: 10
צפיות: 728

Re: שמפו כשר לפסח

לכאורה פשוט שכל הדין של סיכה כשתיה הינו רק אחר שהדבר מוגדר כאוכל (וממילא הוא חמץ), ........... ושוב, כאן הבן - שאינו יודע לשאול - שואל: זה תערובת חמץ ו/או חמץ נוקשה גם בלי אחשביה. לא האחשביה עושה את זה לחמץ, אלא זה חמץ המותר להשהותו מפני שאין עוברים עליו. כלומר שלא עוברים על זה בב"י וב"י ...
על ידי הוה אמינא
א' אפריל 21, 2019 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזכרת פסח/סוכות בחוה"מ בברכת מעין ג'
תגובות: 10
צפיות: 2511

Re: הזכרת פסח/סוכות בחוה"מ בברכת מעין ג'

בעניי כעת איני זוכר כלל.
רק את ה"תורה" הנ"ל שנתקן הזכרה למקום שמחזירין אותו אם שכח בברהמ"ז, ולא לשאר ההזכרות שאין מחזירין אותו בברהמ"ז אם שכח.
ולכן סיימתי וי"ל.
על ידי הוה אמינא
א' אפריל 21, 2019 11:32 pm
פורום: פסח
נושא: שמפו כשר לפסח
תגובות: 10
צפיות: 728

Re: שמפו כשר לפסח

למה פשיטא לכם שלענין אחשביה צריך שיהיה דוקא כשתיה?
הרי כל הנאה אסורה, אפילו לבשל בו כעץ יבש.
ואם אחשביה להנאה למה שלא ייאסר?
על ידי הוה אמינא
א' אפריל 21, 2019 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזכרת פסח/סוכות בחוה"מ בברכת מעין ג'
תגובות: 10
צפיות: 2511

Re: הזכרת פסח/סוכות בחוה"מ בברכת מעין ג'

ידוע בשם הגרי"ז מבריסק שביאר [אולי בשם אביו הגר"ח] למה מקום ההזכרה אינו כבברכת המזון לפני ובנה, ולמה אין הזכרה ל"ועל הניסים" בחנוכה ופורים, ומיישב בחדא מחתא שזה לא מדין "הזכרה" אלא מדין מעין ברכה, ולכן מה שאם שכח תקנו ברכה שלמה להזכרה - מזכירין במעין שלוש, ובמיקום של הב...
על ידי הוה אמינא
ו' אפריל 12, 2019 4:07 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7818
צפיות: 841388

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

http://forum.otzar.org/download/file.php?id=72227 מי הנמצאים באסיפה בבימה חוץ מהרב אברמסקי והרב טולדנו מימין רבי שניאור קאטלער,-, אדמו"ר מזלאטיפול, רבי יעקב קאמינעצקי, אדמו"ר מאוזרוב, הרב יעקב יצחק רודערמאן, הרב יחזקאל אבראמסקי, אדמו"ר מסאדיגורא, הרב טולידאנו,-, רי"מ לעווין נראה...
על ידי הוה אמינא
ג' אפריל 09, 2019 9:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת החזו"א
תגובות: 40
צפיות: 5660

Re: משפחת החזו"א

מסתמא אשת רבי שמואל גרינמן
על ידי הוה אמינא
ג' אפריל 09, 2019 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה האם יש חובה לאכול תרומה?
תגובות: 1
צפיות: 103

Re: שאלה האם יש חובה לאכול תרומה?

יש איסור דאורייתא להפסידה, וממילא אם יש לו תרומה ואינו אוכלה ועי"ז תתקלקל הוא מפסידה
על ידי הוה אמינא
ה' אפריל 04, 2019 11:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי טעביל דיינובסקי זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 1262

Re: הגאון רבי טעביל דיינובסקי זצ"ל

הרב החבר, אנכי העתקתי את נוסח כותרת המאמר הנ"ל. עיי"ש. אגב, הקונטרס "לקראת צמ"א" [צמ"א ראשי תיבות ציונים, מזרחיים, אורתודוכסים], החיבור היחיד הידוע מהרב זצ"ל, נדפס תחילה בעילום שם; דומני שלראשונה צוינה בדפוס עובדת היותו המחבר בספר 'רבי יעקב' [קמנצקי], עמ' 84. עוד ...
על ידי הוה אמינא
ג' אפריל 02, 2019 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות כתיבת ספר תורה מן התורה?
תגובות: 8
צפיות: 247

Re: מצות כתיבת ספר תורה מן התורה?

אתה יודע כמה מצוות הכתובות בפסוקים מפורשים בספר התורה הייתי מפרש שונה מהאמת אילו הייתי סומך על הבנה אישית שלי לפי כללי העברית המדוברת?? איך אתה סומך עלי בדבר כזה?? אם הרמב"ם הבין אחרת אני שם את ההבנה המוקדמת שלי בפח. לא בצד. ומעתה עליך להביא לי משמעות מהמקורות המוסמכים שאין הפירוש כהרמב"ם.
על ידי הוה אמינא
ג' אפריל 02, 2019 12:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות כתיבת ספר תורה מן התורה?
תגובות: 8
צפיות: 247

Re: מצות כתיבת ספר תורה מן התורה?

מצוות כתיבת התורה, דאורייתא? ועתה כתבו לכם "ולמדה את בנ"י שימה בפיהם" ומשמע שמשה ויהושע בכתיבה וישראל בלמידה ובשינון ע"פ אמנם הרמב"ם כתב מצוות עשה לכתוב כ"א ס"ת לעצמו שנא' ועתה כתבו וכו', [/b], למי זה משמע? זה כתוב כך בגמרא? בפוסקים בפירוש? במפרשי התורה? אשמח לקבל...
על ידי הוה אמינא
ב' אפריל 01, 2019 12:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: המשקפיים של החזון איש?
תגובות: 71
צפיות: 7540

Re: המשקפיים של החזון איש?

בישיבת בית אריה שהיתה בראשות הגר"א פלצ'ינסקי היה כסא עץ ישן מבית רבי אריה לוין שהיה ידוע בתור הכסא שישב עליו הגה"ק רבי יהושע לייב דיסקין. פעם אחת בקידוש בשב"ק שהתקיים שם והגיע הצדיק ר' יצחק זילבר, אמרו לו שהכסא הריק שבקצה השולחן הוא כסא שישב עליו רבי יהושע לייב!! והר"י ביטל את הא...
על ידי הוה אמינא
ד' מרץ 27, 2019 3:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7818
צפיות: 841388

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

קצת מזכיר את הגרב"צ ברוק. השאלה היא מהי השנה.
על ידי הוה אמינא
ג' מרץ 26, 2019 4:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מדת השמחה של החזון איש
תגובות: 13
צפיות: 1343

Re: מדת השמחה של החזון איש

בשמחת תורה כל השנים היה מפזז ומכרכר במידה שלא ראו במשך השנה, כנער ממש. והוא היה מרכז השמחה שאפילו הצעירים מהמסתופפים בביתו לא יכלו להשיג את מרצו וריקודיו. מאחרי פטירתו היה אפשר לראות זכר לצורה הזו אצל אחיינו הגרח"ג זצ"ל, כאשר כל צעירי תלמידיו של החזו"א אנשי המניין שלו רוקדים מול ריקוד...
על ידי הוה אמינא
ד' מרץ 20, 2019 12:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסיקת הלכה בענינים שאינם שייכים לפוסק
תגובות: 20
צפיות: 741

Re: פסיקת הלכה בענינים שאינם שייכים לפוסק

באיסור יציאה מן הארץ, המנחת יצחק כותב שדבריו הם להלכה, אך למעשה ישאלו את רבני ארץ ישראל (התשובה נכתבה לפני שעלה לארץ) מובא רבות בפוסקים [זכור לי עתה מתשובות החת"ס] שלמעשה יש לשאול את הרב במקום. זה דין מרא דאתרא, ודרך ארץ לא להכנס בתחומו ולהורות לאנשי עירו של חברו. אבל אי"ז מטעם שהשאלה פחו...
על ידי הוה אמינא
ד' מרץ 20, 2019 12:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסיקת הלכה בענינים שאינם שייכים לפוסק
תגובות: 20
צפיות: 741

Re: פסיקת הלכה בענינים שאינם שייכים לפוסק

כרמי שלי כתב:הלכה כרב באתרי' (בשבת יט, ב).

דין מרא דאתרא הוא נושא נוסף, ואין זה אומר שבמקום אחר יש סיבה שפחות הלכה כמותו כי זה לא שייך לו.
על ידי הוה אמינא
א' מרץ 17, 2019 7:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה
תגובות: 37
צפיות: 4131

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

כמה חלקים מספרי "דברי ברוך" מתורת אביו רה"י הספיק הגאון המנוח להוציא לאור?
על ידי הוה אמינא
א' מרץ 17, 2019 9:53 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה
תגובות: 37
צפיות: 4131

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

שייף נפיק כתב:היודעים אם יישב חברינו גם בירושלים אנא יודיעוני.
ונשמע ונתבשר בשורות טובות


שמעתי שביום רביעי כל אחד ישב בביתו
על ידי הוה אמינא
ו' מרץ 15, 2019 12:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: הסופרים הצעירים / מחברי הביוגרפיות שנכחדו מהנוף
תגובות: 88
צפיות: 4130

Re: הסופרים הצעירים / מחברי הביוגרפיות שנכחדו מהנוף

היא כתבה את הבסיס בכנות וקולח אבל לא מעובד.
הכותב של "וילכו שניהם יחדיו" הוסיף עיבוד,
ואח"כ הכותבת היתה צריכה להוריד בחזרה את הספר שנהייה ברמה מדי גבוהה.
עזרה לזה אשת אברך צעירה שמקצועה דקדוק וספרות.
על ידי הוה אמינא
ה' מרץ 14, 2019 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 147
צפיות: 13346

Re: מקורות על חומר איסור מכירת בית כנסת לכנסיה

דומני שלא היה הוה אמינא כזו ולכן קשה למצוא מקור. לא פשוט ולא עמוק.

הרי גם בית פרטי אסור למכור לכנסיה.
ובית כנסת אסור להורידו מקדושתו אפילו לבית פשוט.
דברים מפורשים.
אז איך יתכן מביכ"נ כנסיה???
על ידי הוה אמינא
ד' מרץ 13, 2019 9:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עליה לתורה בשבת לפני הבר מצווה או אחריה?
תגובות: 14
צפיות: 390

Re: עליה לתורה בשבת לפני הבר מצווה או אחריה?

גם אלו הנוהגים לעלות קודם הבר מצוה, זה רק למפטיר, כיון שהוא קטן.
ועדיין אינו עולה למנין ז' קרואים.

לכן אין אומרים ברוך שפטרני כי לא הוכח שהוא גדול.
ואדרבה אחרי הבר מצוה מקבל עליה ממנין הקרואים ואז אומר האב ברוך שפטרני.

חילוק המנהגים הוא מתי עושים את "החגיגה" של העליה לתורה. ולא מעבר לכך.
על ידי הוה אמינא
ד' מרץ 13, 2019 9:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזילת השוכר מהמשכיר
תגובות: 5
צפיות: 204

Re: גזילת השוכר מהמשכיר

למה מיבעיא לך באופן של גזילה או כפירה בפקדון טפי מחיוב פשוט, למשל שנגנב או אבד, שאם שוכר שומר שכר הוא חייב בתשלומיו, והאם חייב גם בשכר?
וזכורני שזו גמרא מפורשת.
על ידי הוה אמינא
ד' מרץ 13, 2019 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר עיסקה
תגובות: 17
צפיות: 615

Re: היתר עיסקה

היום ראיתי בספר "צפוני דודי" מהג"ר בצלאל פכטהאלט בשם רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל שמי שמשלם לקבלן שיפוצים וכלול במחיר חומרים שאמור לקנות אח"כ, וכן לנהג הסעה שבנוסף לדרך משלם על הדלק שאמור לרכוש למלא את הרכב, צריך שיהיה "יש לו", ובלא"ה זה ריבית. חיפשתי מעט בספרי צפונ...
על ידי הוה אמינא
ב' מרץ 11, 2019 10:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 241
צפיות: 26571

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

גם אני לא ידעתי, ואינני מבין מה היה.
תמשיך ישמח, תחדל נצטער. אבל נטוש אינך ולא תהיה בע"ה, כולנו מאחוריך...
על ידי הוה אמינא
ב' מרץ 11, 2019 10:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר עיסקה
תגובות: 17
צפיות: 615

Re: היתר עיסקה

היום ראיתי בספר "צפוני דודי" מהג"ר בצלאל פכטהאלט בשם רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל שמי שמשלם לקבלן שיפוצים וכלול במחיר חומרים שאמור לקנות אח"כ, וכן לנהג הסעה שבנוסף לדרך משלם על הדלק שאמור לרכוש למלא את הרכב, צריך שיהיה "יש לו", ובלא"ה זה ריבית.
על ידי הוה אמינא
ב' מרץ 11, 2019 9:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקנאת כסף הנמצא בחשבון הבנק
תגובות: 15
צפיות: 416

Re: הקנאת כסף הנמצא בחשבון הבנק

אינני יודע איפה יש מידע מרוכז, אם כבר נעשתה על זה עבודה טובה. אבל עשיתי חיפוש כעת באוצר החכמה ומצאתי 155 תוצאות, יתכן שהייתי מאיית אחרת את החיפוש והייתי מוצא פי כמה. התשובה הראשונה שפתחתי בעניין פדיון בשטרות כסף, האם פודים בהם או שלא, כי אין פודים בשטרות, ומסביר למה זה לא דומה לזה. בשואל ומשיב תליתא...
על ידי הוה אמינא
א' מרץ 10, 2019 9:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הבית ישראל זי"ע - זכרונות
תגובות: 88
צפיות: 6580

Re: מרן הבית ישראל זי"ע - זכרונות

הריני לחזק ידי הכותבים, דברים היוצאים מן הלב נכנסים ומשפיעים.
על ידי הוה אמינא
א' מרץ 10, 2019 3:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לפי חז"ל זה נכון שהיה סנהדרין בבבל?
תגובות: 8
צפיות: 195

Re: האם לפי חז"ל זה נכון שהיה סנהדרין בבבל?

כמדו' שיש משנה מפורשת, וכן פסק הרמב"ם, סנהדרין נוהגת בארץ ובחו"ל.
מה היה בפועל צ"ע.
האם לא נאמר על ורצוי לרוב אחיו שפרשו ממנו מקצת סנהדרין?
על ידי הוה אמינא
ש' מרץ 09, 2019 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקנאת כסף הנמצא בחשבון הבנק
תגובות: 15
צפיות: 416

Re: הקנאת כסף הנמצא בחשבון הבנק

כסף זה לאו דוקא כסף צרוף, נחושת יותר ממנו נחשבת למטבע לענין קנינים ועוד. ודווקא מטבע עם חותם צורת המלך ולא סתם גרוטאות ונסכי, וכמ"ש "דעתא אצורתא". וכשהחליפו לשטרות נייר - מי אמר לך שלא הפריע? יש על זה בפוסקים דיבור רב. ולמעשה ברוב הדברים - לא בכולם - באנקנוטען נחשבים לכסף כי זה חילופי...
על ידי הוה אמינא
ש' מרץ 09, 2019 11:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הסופרים הצעירים / מחברי הביוגרפיות שנכחדו מהנוף
תגובות: 88
צפיות: 4130

Re: הסופרים הצעירים / מחברי הביוגרפיות שנכחדו מהנוף

אם אתה אוהב אז אני שמח שככה הבנת, אבל ממש לא התקפתי בכל אופן לא זו נימת וטעמי המקרא של הדברים, אא"כ היו קוראים לך בראון. אכן מסתמא המחקרים/ הדוקטוראטים על אביי ורבא או הרמב"ם וכו' לא יותר שווים להיקרא ביוגרפיה מהעבודה שלו. מסתמא שם כותבים על הירח בסורא ביחס למזג האוויר בערב פסח כאשר רבא ד...
על ידי הוה אמינא
ו' מרץ 08, 2019 12:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוקים בדיני ממונות
תגובות: 11
צפיות: 419

Re: חוקים בדיני ממונות

חוקים בדיני ממונות יהיו בגדר קושיא, והמפרשים האריכו כל אחד לפי דרכו להסביר טעמא דקרא ולהפוך את החוקים למובנים. כך כמדומה שלא תצליח למצוא חוק שיישאר בסופו של דבר חוק גמור. כנראה שאתה מתכוון לומר, שלא תצליח למצוא דבר שזה לכולי עלמא חוק, כי תמיד יימצא ספר אחד או כמה ספרים שיטענו שיש בזה סברא. יותר נרא...
על ידי הוה אמינא
ו' מרץ 08, 2019 12:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקנאת כסף הנמצא בחשבון הבנק
תגובות: 15
צפיות: 416

Re: הקנאת כסף הנמצא בחשבון הבנק

ההחלטות וההסכמות והמנהג יכולים בהחלט לשנות את השוק, אבל לא את ההגדרה התורנית של מעשה הקנין. באותו יום שיקנו רק בהעברות דיגיטליות וכו' הקנין מבחינת התורה יהיה סיטומתא. קנין כסף הוא קנין כסף. ויש מקום שאין קונים וכו' שכסף לא קונה, אבל לא נתחיל לקרוא לביטקווין וכו' בשם "קנין כסף", ואכן כל הרי...
על ידי הוה אמינא
ו' מרץ 08, 2019 11:55 am
פורום: אספקלריא
נושא: הסופרים הצעירים / מחברי הביוגרפיות שנכחדו מהנוף
תגובות: 88
צפיות: 4130

Re: הסופרים הצעירים / מחברי הביוגרפיות שנכחדו מהנוף

אם אתה אוהב אז אני שמח שככה הבנת, אבל ממש לא התקפתי בכל אופן לא זו נימת וטעמי המקרא של הדברים, אא"כ היו קוראים לך בראון. אכן מסתמא המחקרים/ הדוקטוראטים על אביי ורבא או הרמב"ם וכו' לא יותר שווים להיקרא ביוגרפיה מהעבודה שלו. מסתמא שם כותבים על הירח בסורא ביחס למזג האוויר בערב פסח כאשר רבא דר...
על ידי הוה אמינא
ו' מרץ 08, 2019 2:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 4612

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

טעות גוי. לא להרים אבידה עד שהמאבד יתייאש. לעבור על ודובר אמת בלבבו דרבי ספרא. נותן עצה להעביר נחלה מיורש. אבק ריבית בדיעבד. מילתא דאמר רחמנא לא תעביד ואי עביד מהני. קרטל. תליוהו וזבין. ועוד דוגמאות רבות.
על ידי הוה אמינא
ו' מרץ 08, 2019 1:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: חוקים בדיני ממונות
תגובות: 11
צפיות: 419

Re: חוקים בדיני ממונות

אכן לא ברור שדנים זאת בזמן הזה. לכאו' זה שייך רק לסמוכים.
על ידי הוה אמינא
ו' מרץ 08, 2019 1:26 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי אפרים בורודיאנסקי זצ"ל
תגובות: 57
צפיות: 3136

Re: הגאון רבי אפרים בורודיאנסקי זצ"ל

ההפניה חסרת קשר
על ידי הוה אמינא
ו' מרץ 08, 2019 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 4612

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

אין לך השתדלות מפוקפקת יותר מגזילה, האם אתה סבור שמי שגוזל מליון היה מקבל את המליון בדרך היתר בלי ה"השתדלות" שלו?? בוודאי שיש לאדם בחירה גם בעניני כספים, ואם הוא גונב אז יש לו רווח [אוי לכזה רווח שהשופט יגרס אח"כ בחצץ שיניו], וכן למלווה בריבית וכו'. הרווחים הלא כשרים הם תוצאות של בחיר...

עבור לחיפוש מתקדם