החיפוש הניב 812 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוה אמינא
ג' נובמבר 13, 2018 7:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 184
צפיות: 4009

Re: משניות קהתי

יש ויש. כשרואים אלו שעיניהם כסנוורים באשכול זה מכל הטענות, ומדלגים על עדויות אלו שהיו אז בקרבת העניינים איך התפתחה המלחמה נגד, יש לבדוק מה טמון בתגובתם ולא לענות בחזרה על הכתוב כבר קודם כי זה לא יעזור.
על ידי הוה אמינא
ג' נובמבר 13, 2018 7:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 184
צפיות: 4009

Re: משניות קהתי

מוזר בעיני שאתה עונה למי שבתגובותיו הבלתי מוכחות מעיד בעצמו שהוא פגוע מערכות דתשמ"ט וכו'.
מותר להם לאחוז משטינזלץ ובא לציון גואל.
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 12, 2018 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 9
צפיות: 63

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

אם מסר לאחד כדי לזכות לעצמו ולאחיו עמו, זכה לו ולהם באותה קבלת שטר.
כמדו' שזה מפורש,
וכעין זה בגמ' הריני שוחט על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים וכו' כיון שעלה זכה לאחיו עמו.
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 12, 2018 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 9
צפיות: 63

Re: כתב בשטר "פרתי מוקנית לאחים שלי", והאחים הגביהו את השטר, האם נעשים שותפים בפרה?

פרה אינה נקנית בשטר, רק קרקע ועבד.

שטר אינו מקנה בהגבהת הקונה, רק במסירת המוכר לידו.
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 11, 2018 11:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רפאל הלפרין ז"ל
תגובות: 40
צפיות: 3920

Re: רפאל הלפרין ז"ל

זה היה מודבק ברחובה של עיר בגדול. אאל"ט הצטרף למכתב הגר"נ גם הגרבד"פ שליט"א שהסכים מעיקרא על הספר והסיר הסכמתו. זה היה פירוש על התורה מר"ר, לא דוקא רש"י. על רש"י הוא הוציא ספר 2 או 3 כרכים ולא היתה בזה בעיה. היו בספר הזה שעל התורה לא רק דקדוקים על התורה ופירושים, א...
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 11, 2018 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי עבד נהיה גדול?
תגובות: 13
צפיות: 160

Re: מתי עבד נהיה גדול?

הוה אמינא כתב:גדלות זה לא מצוה, הוא חייב במצוות כאשה ופטור ממצוות כאיש. אבל מועד הגדלות זה הלמ"מ דין בפנ"ע ולא מצוה ומהיכי תיתי שישנו בזה? אולי בזה נשאר כגוי??
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 11, 2018 7:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי עבד נהיה גדול?
תגובות: 13
צפיות: 160

Re: מתי עבד נהיה גדול?

זו הנחה פשוטה שכבר נמצאת בדברי כל קודמיו, וכבר ציינו את החת"ס.
המקור הוא שגיל י"ג הוא ככל השיעורים שמהלכה למשה מסיני, ולא נאמרו כי אם ליהודי ולא למי שאינו בכלל זה.
קודם העבר צריך להיחשב יהודי ולא כנעני החייב במצוות, ורק אח"כ יוכל להיחשב בכלל ההללממ"ס.
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 11, 2018 2:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 112
צפיות: 7765

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

זאב ערבות כתב:תשובה ממערכת לדופקי בתשובה בענין סגולת קניית מפטיר יונה


הקובץ היכל שמואל הלז עם שאלת הסגולה לעשירות ותשובות הרבנים המצוטטים פה, מובאים בפרוטרוט בספר "בדידי הוה עובדא" לרש"ד פרידמאן בעמ' תקצו.
על ידי הוה אמינא
ו' נובמבר 09, 2018 9:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי עבד נהיה גדול?
תגובות: 13
צפיות: 160

Re: מתי עבד נהיה גדול?

גדלות זה לא מצוה, הוא חייב במצוות כאשה ופטור ממצוות כאיש. אבל מועד הגדלות זה הלמ"מ דין בפנ"ע ולא מצוה ומהיכי תיתי שישנו בזה? אולי בזה נשאר כגוי??
על ידי הוה אמינא
ו' נובמבר 09, 2018 1:25 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7409
צפיות: 704733

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הרב אונטרמן או רבי אלי' לופיאן.
והתמונה הפוכה.
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 08, 2018 6:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 184
צפיות: 4009

Re: משניות קהתי

לענ"ד מגוחך לחשוב שעורכי משניות ארטסקרול עיינו בקהתי, והם הננס וקהתי הענק. למדתי משנה או שתים בחיי, ובמקומות מוקשים במיוחד הסתכלתי אם יש פתרון לקושי שלי בארטסקרול ולמעשה מצאתי שם סיכום למפרשים רבים, עם מלוא המעלה של דיוק הנצרך לתימצות וריכוז הפירוש, על פי אומרם במקור. זו עבודה שא"א לעשותה ...
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 08, 2018 6:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 184
צפיות: 4009

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

עקביה, התשובות לשאלותיך, 1. לפי העדויות ששמעתי - כן. 2. יש טוענים בלהט שבודאי לא היה מסכים לכך, ואגב, בחלק מההסכמות לשוטנשטיין מודגש כי 'עת לעשות לד'' בפרט אחרי שיצאו לאור תרגומים שאין רוח חכמים נוחה מהן, ראה הסכמות הגריש"א והגרש"א ואולי עוד. [יתכן שהנימוק הזה היה מכריע גם אצל הרב שך, בפר...
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 08, 2018 3:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א
תגובות: 44
צפיות: 915

Re: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א

מצטרף לכל דברי המנחמים לעיל,
ויהיה ברא בתורתו ומעשיו בעוה"ז מזכה אבא בג"ע, ומזה תבא הנחמה.
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 08, 2018 3:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 184
צפיות: 4009

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

ומי שלומד משנה רק עם פירוש קהתי ודי לו בזה לא למד משנה מימיו. לימוד משנה הכוונה בעיון עם הבנה עד תכלית דעת המפרש - ויש פ"ד מפרשים ראשונים ואחרונים שמפיהם אנו חיים, שכל מילה שלהם צריכה תלמוד. וביניהם חילוקים זה מזה אליבא דסוגיות הש"ס בבלי וירושלמי שיש להבינם. ואפילו קוצו של י' מזה א"א...
על ידי הוה אמינא
ד' נובמבר 07, 2018 8:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 184
צפיות: 4009

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

מתיבתא [איני מדבר על שוטנשטיין, מחוסר ידיעתי, אבל נדמה לי שגם הוא בכלל] יש בו ליקוט מאוד עיוני, עם ציון לכל פיסקה מאין נשאבה, וזה מפתח גדול למי שרוצה ללמוד הכל איך להגיע למקור כל הערה וכל חידוש, וגם מגישים אותם בשפה קולחת. זה לא תרגום מילולי בלבד להקלת הארמית [אם יש כאלו שמשתמשים בו רק לזה - וזוהי ד...
על ידי הוה אמינא
ד' נובמבר 07, 2018 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 184
צפיות: 4009

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

אולי כאן מקום להסביר מילה אחת היות ונשמע פה תימה על דעת הסטייפלר והגר"ח. במחילת כל אלו שלומדים במשניות קהתי, ובמחילת כבודו שהוא אחד ממרביצי התורה ומזכי הרבים הגדולים כפי שמתברר למפרע. ואיני מנסה להמעיט או להוריד מזכויותיו. יש הבדל בין לקרוא משניות לבין ללמוד משניות. לקרוא ולהבין אפשר עם קהתי, ז...
על ידי הוה אמינא
ג' נובמבר 06, 2018 12:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 144
צפיות: 11914

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

1. לגבי חב"ד כבר כתבי על זה שהוא אמר לי שהיום אין צורך לצאת נגדם כי אין את הסחף הגדול שהיה אז. 2. לגבי הראיון הבנתי ממנו שהוא לא ידע שזה בתור ראיון לשם, פשוט ארליך בא ודיבר איתו והוא רשם ופירסם שם. 1. בוודאי שזה בעצמו טעם נכון, אבל אני דיברתי איתו לא רק על חב"ד, והוא אמר לי כנ"ל, שהי...
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 05, 2018 2:44 pm
פורום: ימות עולם
נושא: מקבלי פרס משרד הדתות תשכ"ד
תגובות: 5
צפיות: 452

Re: מקבלי פרס משרד הדתות תשכ"ד

תודה חלמיש! יש לציין אמנם שיד חלוקה לסוגים והשאלה אם זה דרוג הזוכים או חלוקה לאברכים ובחורים וכד בישיבה קטנה יש לציין את שלמה כץ כיום ראש ישיבת חברון יש עוד אישים מוכרים. אצין את המגיד והסופר המפורסם בכל קצווי תבל ה"ר שלום מאיר ולך, כיום יושב שבעה על אביו ז"ל. אז תלמיד ישיבת בני עקיבא בנת...
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 05, 2018 12:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב מפוניבז' זצ"ל, זכרונות.
תגובות: 16
צפיות: 2565

Re: הרב מפוניבז' זצ"ל, זכרונות.

ב' דיוקים קטנים לסיפורים האחרונים: א, ר"מ פורטמן היה ש"ץ אחרי הגה"צ לוין מתלמידי קלם שהתפלל בישיבה לפניו בנוסח קלם [בלי שום ניגון]. ויתכן שגם הוא לא היה הש"ץ הראשון. ב, הרב מפוניבז' לקח כסף גם מחילונים וגם מריפורמים מחללי שבת, אפשר לראות לפי ההנצחות של נציבי היום בישיבה ונציבי עו...
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 01, 2018 2:52 pm
פורום: עזר אחים
נושא: יורשים של ירושה גדולה - מבקשים עזרה תורנית לקבלת הירושה
תגובות: 4
צפיות: 436

Re: יורשים של ירושה גדולה - מבקשים עזרה תורנית לקבלת הירושה

אל תעש עצמך כעורכי הדיינים.
ולמ"ד שזה אזהרה רק לדיין, יש עוד דין: חכמים הזהרו בדבריכם, שמא מתוך דבריכם ילמדו לשקר.
על ידי הוה אמינא
ד' אוקטובר 31, 2018 7:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על טלית של בית הכנסת
תגובות: 7
צפיות: 220

Re: ברכה על טלית של בית הכנסת

כמדו' לזכרוני שזו מחלוקת ט"ז ומג"א על הדף במקום
על ידי הוה אמינא
ד' אוקטובר 31, 2018 4:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 347
צפיות: 16127

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

כלומר שגם אתה מפרש שאליהו מנסה להסביר לקב"ה למה הוא צודק. זה בדיוק מה שאני מסביר כל הזמן. שנביא יכול לדון עם הקב"ה. אבל לא הוכחת שאחרי שהקב"ה לא מקבל את הטענה האחרונה עדיין הנביא נשאר בשלו ועל זה היה הויכוח כאן. תקרא שוב. אין שום טענה חדשה בדברי אליהו וגם לא יכולה להיות, שהרי הוא אומ...
על ידי הוה אמינא
ג' אוקטובר 30, 2018 11:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם גם ארון הברית קולט ולא רק הציץ?
תגובות: 6
צפיות: 258

Re: תמיהה רבתי – האם גם ארון הברית קולט ולא רק הציץ?

הארון היה בבית קה"ק ואיך יבדוק?

למעשה שם הרי היה סיפור מיוחד עם משפחת שאול בעוונו של שאול וכנראה ע"פ נביא, ולא היה ענין של למצוא מי חטא.
על ידי הוה אמינא
ב' אוקטובר 29, 2018 9:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכתב מרגש מעובד נקיון.
תגובות: 1
צפיות: 161

Re: מכתב מרגש מעובד נקיון.

כמדו' שאין בכלל דין ביומו בתשלום דחוי בסיכום מראש.
והפסידו את העשה אף אם משלמים בזמן שנקבע, וגם לא עוברים על האיסור אם דוחים עוד.
על ידי הוה אמינא
ב' אוקטובר 29, 2018 7:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לקנות חפצים במכירה פומבית של הדואר?
תגובות: 14
צפיות: 377

Re: האם מותר לקנות חפצים במכירה פומבית של הדואר?

אגב הדיון, איך משתתפים במכרז המדובר? נוסעים למחלקת אבידות הארצית של הדואר ברחוב בית הדפוס גבעת שאול, ומבררים אם יש היום מכירה, ואם כן, יושבים שם עם עוד כמה עשרות המעוניינים, והכרוז מרים כל אבידה ומתאר אותה תיאור כללי, ומתחילים להעלות מחירים, המציע האחרון שאף אחד לא העלה מעליו זוכה מיידי וחייב לשלם ...
על ידי הוה אמינא
א' אוקטובר 28, 2018 10:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שותף שהקדיש את חלקו לעבודה זרה
תגובות: 4
צפיות: 117

Re: שותף שהקדיש את חלקו לעבודה זרה

אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, עד כמה שחלקו של העוע"ז מעורב בהכל ללא ברירה, הרי גם חלקו של השני מעורה ומעורב בהכל ללא ברירה, ואיך יתפס ע"ז איסור?
על ידי הוה אמינא
א' אוקטובר 28, 2018 10:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אזל גברא דמיסתפינא מיניה - הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל
תגובות: 152
צפיות: 24727

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה - הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

בכרך החדש חלק ב' שיצא עכשיו לאור, מביא שהרב מבריסק זצ"ל בתשי"א קרא את המאמר של הרבי מליובאוויטש הראשון, באתי לגני, והגיב על זה לרבי דוד פינקל ז"ל מקורבו. איני רוצה להכנס לתוכן הדברים מטעמים מובנים, אמנם מעניין אותי מנין מגיעה שמועה זו שהמאמר הזה הובא אל הרב מבריסק. וכי היה מעניין אות...
על ידי הוה אמינא
א' אוקטובר 28, 2018 10:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 347
צפיות: 16127

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

התשובה לזה לכאורה, כפי כתבתי במאמר 'לנו קשה להבין זאת, אבל כנראה כאשר מדובר באיש קדוש כיונה הנביא גם קולו הפנימי הוא קדוש. הוא אינו קול של חומריות אנושית עכורה, אלא קול של פנימיות הנשמה שנזדככה ונזדקקה והוא הקול הטהור של האדם שהוא צלם אלוהים'. וממילא אין ענין תשב"ר לכאן. הם לא נתנסו אף פעם, וג...
על ידי הוה אמינא
א' אוקטובר 28, 2018 3:10 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי שלמה קורח, רבה של בני ברק
תגובות: 34
צפיות: 2108

Re: הגאון רבי שלמה קורח, רבה של בני ברק

לא קראתי את האותיות הקטנטנות. אתמהה אם ההודעה האחרונה אומרת על הרב קורח המנוח שפגש את הראי"ה או למד בפוניבז' בתש"ד, או שמדובר על מישהו אחר?
הלא הרב קורח המנוח עלה לארץ ישראל מתימן בעלייה של התימנים בשנת תש"ט או תש"י אחרי קום המדינה.
על ידי הוה אמינא
א' אוקטובר 28, 2018 12:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסם של הסמ"ע המהר"ל והתויו"ט אל הלבוש
תגובות: 8
צפיות: 413

Re: יחסם של הסמ"ע המהר"ל והתויו"ט אל הלבוש

טרם ראיתי את הערתך ומקורותיה, אך לפו"ר מי שלומד טור ב"י ב"ח ולבוש על הסדר, נראה לו שהלבוש בא לסכם את ההלכה למעשה לפי הנגלה והולך בדרכם. ומאחר וזה היה הספר המסכם העיקרי בדורם, לכך מפרשי השו"ע (הש"ך באו"ח והסמ"ע בחו"מ) מביאים הרבה את דבריו לחלוק, דהם מפרשים שונה...
על ידי הוה אמינא
ו' אוקטובר 26, 2018 1:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיה על גט ע"י בזיונות
תגובות: 41
צפיות: 1480

Re: כפיה על גט ע"י בזיונות

רבותי!! היום בבתי דינים מתחלק הפסקים בכמה אופנים, מקל אל הכבד: א) מיועץ לגירושין ב) מחוייב לגרש ג) מותר לכוף הבעל לגרש את אשתו ובנד"ד היה רק חיוב ומהיכ"ת הי' מותר להבי"ד לאיים עליו בבזיונות שיכול להיות נידון של כפיה?? תשובה לשאלתך: עי' סימן קנד סעיף כא במחבר וברמ"א "מותר לק...
על ידי הוה אמינא
ה' אוקטובר 25, 2018 10:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיה על גט ע"י בזיונות
תגובות: 41
צפיות: 1480

Re: כפיה על גט ע"י בזיונות

ראה בהודעה זו ובהבאות אחריה, המשך למה שכתבת כאן, תוכל לראות כאן השלמה ולהמשיך עמהם את הנושא הנקודתי שהעלית:

viewtopic.php?p=495272#p495272
על ידי הוה אמינא
ה' אוקטובר 25, 2018 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שטר הלוואה בהיתר עיסקה
תגובות: 2
צפיות: 125

Re: שטר הלוואה בהיתר עיסקה

יש טופסים פשוטים למילוי לכל הלוואה,
לא ידוע לי אם קיים ברשת.
אם אתה בבני ברק תכנס למשרד הבי"ד של הגר"נ שם יש בטוח.
אם אתה בירושלים יש ג"כ בבתי דין ובתי הוראה.
על ידי הוה אמינא
ה' אוקטובר 25, 2018 6:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיה על גט ע"י בזיונות
תגובות: 41
צפיות: 1480

Re: כפיה על גט ע"י בזיונות

לא הבנתי, שמרנים אינם מכירים במושג שעת הצורך או שעת הדחק? אם כך הם כמובן אינם שמרנים, אלא מחדשים גדולים מאוד... בבדיחותא אומרים ששעת הצורך זה משעה 12, שעת הדחק זה משעה 12:30, ושעת הדחק גדול זה משעה 1 בצהריים... ברצינות יותר, אני לא למדתי לאחרונה סימן קנ"ד באבן העזר, אבל בזכרוני המעורפל לא מופי...
על ידי הוה אמינא
ה' אוקטובר 25, 2018 6:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיה על גט ע"י בזיונות
תגובות: 41
צפיות: 1480

Re: כפיה על גט ע"י בזיונות

לאחרונה בארה"ב היה כמה פעמים שנתפרסם בשוק מודעות על איזה אברכם המעגנים נשותיהם ואינם מרוצים לגרשם ומבקשים מכל א' אשר יכולים להשפיע עליהם שיגרשו את אשתם שילך ויעשה כל מה שבידו - וכן מפרסים צילום מאברכים אלו - ויצאו ע"ז עירור מרבנים אשר זה נחשב לכפיה מאחר שמבזים אותם ואיתא ברשב"א הובא ...
על ידי הוה אמינא
ה' אוקטובר 25, 2018 6:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיה על גט ע"י בזיונות
תגובות: 41
צפיות: 1480

Re: כפיה על גט ע"י בזיונות

לא הבנתי, שמרנים אינם מכירים במושג שעת הצורך או שעת הדחק? אם כך הם כמובן אינם שמרנים, אלא מחדשים גדולים מאוד... בבדיחותא אומרים ששעת הצורך זה משעה 12, שעת הדחק זה משעה 12:30, ושעת הדחק גדול זה משעה 1 בצהריים... ברצינות יותר, אני לא למדתי לאחרונה סימן קנ"ד באבן העזר, אבל בזכרוני המעורפל לא מופי...
על ידי הוה אמינא
ד' אוקטובר 24, 2018 11:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיה על גט ע"י בזיונות
תגובות: 41
צפיות: 1480

Re: כפיה על גט ע"י בזיונות

אבל זה לא מה שמקדש מלך כתב. הוא כתב שאם לפני חמישים שנה כשמישהו אמר שהוא רוצה שלום בית היה סביר להניח שהוא אכן רוצה את זה היום ברור לו שאין לזה סיכוי וכל הסיבה שהוא אומר שהוא רוצה שלום בית היא להציק לאשה. זו הטענה שלו. איך זה משפיע מבחינה הלכתית על פעילות בית הדין (כלומר על כפייה) איני יודע אבל אני...
על ידי הוה אמינא
ד' אוקטובר 24, 2018 4:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיה על גט ע"י בזיונות
תגובות: 41
צפיות: 1480

Re: כפיה על גט ע"י בזיונות

אני מסכים עמך, השאלה היא האם ההלכה משתנה גם היא בעקבות שינויי המציאות הנזכרים? כל עוד מדובר בשינויים ביישום ההלכה ממה שהיה "הסדר המקובל", והכנסת "סדר מקובל" חדש - המשנה ידו על התחתונה, ועליו הראיה, ובעיקר להסביר למה לא חשבו על כך לפניו אם זה כל כך פשוט, אם לא שחלקו על זה להלכה למ...
על ידי הוה אמינא
ד' אוקטובר 24, 2018 1:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיה על גט ע"י בזיונות
תגובות: 41
צפיות: 1480

Re: כפיה על גט ע"י בזיונות

האם יש מישהו שיכול להסביר בלשון קצרה את טענותיו על הסדר המקובל והטענות שנגדו? קטונתי מלהבין בטענות ההלכתיות, אך זאת אני יודע שזה "הסדר המקובל" רק בשנים האחרונות, דהיינו בדור דידן, וזה עדיין בהתגבשות. התקדימים משתנים כמעט משנה לשנה. לא הרי נוהלי בתי הדין הרבניים בתחום הכפיה בתחילת תקופת ני...
על ידי הוה אמינא
ד' אוקטובר 24, 2018 10:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: כפיה על גט ע"י בזיונות
תגובות: 41
צפיות: 1480

Re: כפיה על גט ע"י בזיונות

במסתרים כתב:
דיוניםבהלכה כתב:מה אתה אומר לפסק זה האם זה מחשב כפיה???יש"כ ושכמ"ה

עבור לחיפוש מתקדם