החיפוש הניב 704 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוה אמינא
ד' מאי 23, 2018 8:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 23
צפיות: 425

Re: בלעך או פלטה.

גנרטור פשיטא. מה נזעק כב'? וכי מישהו חשב הוה אמינא אחרת?
על ידי הוה אמינא
ג' מאי 22, 2018 5:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 23
צפיות: 425

Re: בלעך או פלטה.

שאלת חכם חצי תשובה - הרי זה גם כן סיבה להעדיף בלעך, למקרה של הפסקת חשמל או קצר. וגם במקרה שמתירים לקרוא לגוי, הרי כל זה לצורך אור חיוני (שהרי בחושך מוחלט הילדים נכנסים לבהלה) או לצורך חימום או מיזוג (הכל חולים הם כו'), ולא לצורך התבשיל החם שבימינו בוודאי אינו צורך חיוני כלל וכלל. [ולכאורה אם קורא ל...
על ידי הוה אמינא
ב' מאי 21, 2018 10:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שעון נוכחות בכוללים
תגובות: 59
צפיות: 2128

Re: שעון נוכחות בכוללים

לפני כמה שנים למדתי בכולל עם שמירת סדרים הדוקה, על כל איחור של רבע שעה ירד דולר. גם שיחות טלפון באמצע או יציאות לשירותים היו מצטרפים להצטברות מרבע שעה ומעלה. לכאורה זה היה בשביל שאברכים ידייקו יותר בשמירת סדרים. למעשה כל סוף זמן התחלפו לפחות 80% מקבוצת האברכים. כי ההרגשה היתה של שהות בגן ילדים. על א...
על ידי הוה אמינא
ב' מאי 21, 2018 9:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 23
צפיות: 425

Re: בלעך או פלטה.

אשר לכת"ר מפחיד אותו בלעך "באופן אישי" כאמור, זו אינה הנחה מספיקה בשביל לשאול על אחרים. יתכן שאותם "באופן אישי" זה לא מפחיד, או מפחיד אותם פלטה חשמלית. וכי חסרות סיבות? מהיכי תיתי שהסיבה היא הלכתית ושייכת לבית המדרש? אצלי בבית וכן אצל כל קרובי שאני מכיר משתמשים בבלעך ולא בפ...
על ידי הוה אמינא
ב' מאי 21, 2018 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 23
צפיות: 425

Re: בלעך או פלטה.

אשר לכת"ר מפחיד אותו בלעך "באופן אישי" כאמור, זו אינה הנחה מספיקה בשביל לשאול על אחרים. יתכן שאותם "באופן אישי" זה לא מפחיד, או מפחיד אותם פלטה חשמלית. וכי חסרות סיבות? מהיכי תיתי שהסיבה היא הלכתית ושייכת לבית המדרש? אצלי בבית וכן אצל כל קרובי שאני מכיר משתמשים בבלעך ולא בפל...
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 16, 2018 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזיזת שער הראש לנשים
תגובות: 5
צפיות: 238

Re: גזיזת שער הראש לנשים

יש"כ!
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 16, 2018 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזיזת שער הראש לנשים
תגובות: 5
צפיות: 238

Re: גזיזת שער הראש לנשים

לא מצאתי מאמר הקשור לזה בירחון. אולי יכוונו אותי?
זכורני שהיה אשכול על זה מכבר, כמדו' שכתב על זה באורך חבר הפורום הרב חיים שיש בהם.
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 16, 2018 8:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה שאלות בהפרשת מעשר ראשון בזה"ז
תגובות: 6
צפיות: 151

Re: כמה שאלות בהפרשת מעשר ראשון בזה"ז

לעו"ז לוי אין בידו אלא סיפור אבותיו. יצויין כי בכל פעם שהיה ברכת כהנים, [בחו"ל רק ברגלים], באותה מידה גם נדחפו כל הלויים על טפם מדין חינוך לכיור ליטול להם ידיים כנהוג. ועוד, כדי שלא תשתכח כהונה ולויה, נהגו הרבה תפוצות לחקוק זוג כפיים על מצבות כהנים, וספל מים על מצבות לויים. ועוד, דהפטור ה...
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 16, 2018 8:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2353

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

ראה ונזכר מעשה. גם אני ראיתי לפני כמה חודשים בביכ"נ איצקוביץ' בחור מזוקן ונראה כאשכנזי עם חולצה לבנה בחוץ וכיפה של חרדלי"ם במנחה של שב"ק וקיבל עליה שלישי, והיה מוזר לשומעו בהיגוי ובניקוד כתימני ממש. וחשבתי שהוא תימני בעל מום שנולד ל"ע עם עור לבן. האשכנזי שנעשה תימני שהתכוין הרב ה...
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 16, 2018 8:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקח טעות משום שחייב מי שפרע
תגובות: 1
צפיות: 60

Re: מקח טעות משום שחייב מי שפרע

מק"ט זה בשינוי ממה שהיה מדובר או מוסכם בין הני שני צדדים מוכר וקונה, כגון כשהיה תנאי, או כשיש מום שמשנה את שם המקח, וכדומה.
אבל מה שבין אחד מהם לצד שלישי ולא היה מותנה ומפורש בין שניהם איך יבטל מעשה קנין שעשו זה עם זה?
על ידי הוה אמינא
ב' מאי 14, 2018 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה שאלות בהפרשת מעשר ראשון בזה"ז
תגובות: 6
צפיות: 151

Re: כמה שאלות בהפרשת מעשר ראשון בזה"ז

1. לא צריך להגיע לדין זכין מאדם, כי אין לוי ספציפי שזה שלו וצריך להוציא מבעלותו. מקסימום זה ממון השבט. ומאחר והמע"ה וגם אין איסור אכילה לזרים, יכול הבעלים בעצמו לאוכלו. כמנהג. וכיון שכל עוד לא הופרש תרומ"ע ממעש"ר זה טבול באיסור חמור, יכול הבעלים האוכל להפריש בעצמו. מהיכ"ת שזה חיו...
על ידי הוה אמינא
א' מאי 13, 2018 9:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי טבע מולד
תגובות: 4
צפיות: 180

Re: שינוי טבע מולד

עי' ברמב"ם הלכות דעות פרק א' הלכה א' ב' ד'
ועי' בהקדמת הארחות צדיקים
ועי' בדברי הגר"י סלנטר באור ישראל מאמר ל'
ורבים מגדולי המוסר כבר דנו בשאלה אם העבודה היא "כבישת המידות" או "תיקון המידות"
על ידי הוה אמינא
א' מאי 13, 2018 4:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1021
צפיות: 82411

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

חזקו עלי ההמלצות ואפן לקרוא את הדברים והתעוררתי מהם מאוד למקרא הוד שגב גדלות ורוממות חיי התורה בסביבתו. יש"כ.
על ידי הוה אמינא
א' מאי 13, 2018 3:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ''ברוב עם'' בשניים
תגובות: 2
צפיות: 100

Re: ''ברוב עם'' בשניים

לגבי קריאת המגילה ג"כ כתוב שעדיף בציבור מדין ברוב עם, ואם אין מנין עדיף כמה יחד בלי מנין, ומסתמא מהאי טעמא. שגם אם אין מנין עדיין שנים הם רוב עם לגבי אחד.
על ידי הוה אמינא
א' מאי 13, 2018 3:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2353

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

איש_ספר כתב:
וכל האשכול הזה לא מתאים לחכם ונבון כמוך.


השורה הזו לא מובנת לחלוטין
על ידי הוה אמינא
ש' מאי 12, 2018 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2353

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

תסתכל בראש האשכול. השאלה היתה על הקהילות הליטאיות. (וברור שכוונתו על כל הקהילות הליטאיות הנפוצות שמנהגן מכונה "מנהג הישיבות", ולא התכוין על קהילות שנוהגים כגר"א מעבר לממוצע הליטאי הנהוג.) אתה קורא מחשבות וכוונות? בטקסט שכתב הוא כתב על הגר"א והנוהגין כהגר"א. מסתמא הוא בעצמו ...
על ידי הוה אמינא
ש' מאי 12, 2018 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פחים מוטמנים - ביטול קללת 'צדו צעדינו מלכת ברחובותינו'
תגובות: 11
צפיות: 247

Re: פחים מוטמנים - ביטול קללת 'צדו צעדינו מלכת ברחובותינו'

זה לא דומה לדפרסאי כי זה לא עובר דרך החור למק"א אלא נשאר באותו בור.
ועוד, דבדרך כלל זה גם לא נופל למטה אלא מונח ממש תחת למכסה היות וכבר מלא כמעט עד הסוף.
לכן אם יוצא ריח לא נתבטלה הקללה הנ"ל, ואם אין ריח וזה גם סגור אז גם בפחים הרגילים היו מקילים.
על ידי הוה אמינא
ש' מאי 12, 2018 10:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6697
צפיות: 530223

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

השמאלי הוא הגרי"י פישר?
על ידי הוה אמינא
ו' מאי 11, 2018 3:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קרוב לסדר חליצה
תגובות: 3
צפיות: 128

Re: קרוב לסדר חליצה

מאי שנא מקרוב של אח של תובע או נתבע דכשר להיות דיין?
מאי שנא מקרוב של אח של בעל או אשה דכשר להיות עד בקידושין?
מהיכי תיתי שיתעורר חשש שונה ויכתבו הפוסקים על שאלה זו דוקא בחליצה?
על ידי הוה אמינא
ו' מאי 11, 2018 3:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?
תגובות: 19
צפיות: 428

Re: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?

שוב עיינתי בסוגיא זו. והנה הוזכרו לעיל דברי הר"ן בריש מכילתין, שכתב בשם יש אומרים בדעת רש"י שחיוב בדיקה הוא מדאורייתא [ולא מדרבנן!] מדין מצוות ביעור חמץ דהיינו בל יראה ובל ימצא, ומאחר ובדק כמצוותו שוב אינו עובר בב"י וב"י אפילו ישנו חמץ שלא מצא בבדיקתו. ומדקדוק לשונו משמע [ובפרט מ...
על ידי הוה אמינא
ה' מאי 10, 2018 5:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 2353

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

מוזר לטפול את כל ההנהגות הישיבתיות להגר"א ולהקשות סתירה מזה על זה "לשיטתו". אף פעם לא אמרו בישיבות [הוותיקות שדקדקו במסורת, לדוג' מיר דליטא, ובנותיה] שהם נוהגים לפי הגר"א. ומהרשימה דלעיל כמדו' יש אי דיוקים בבטחון עצמי יוצא מן הכלל ולא מבוסס, אני זוכר שהגר"א דוקא כן אמר יוצרו...
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 09, 2018 4:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "הדר ביה שמואל": עמודים בתולדות הספר העברי - הדר המחבר
תגובות: 2
צפיות: 288

Re: "הדר ביה שמואל": עמודים בתולדות הספר העברי - הדר המחבר

יש"כ על העלאת התוכן.
(חזקה על מחברי דורינו שישכילו, לפחות אחד מהם, לחבר ספר שלם בעקבות אשכול זה, על הספר עב הכרס שנכתב כולו על כתיבות הספרים שקדמו לו. וחוזר חלילה).
על ידי הוה אמינא
ב' מאי 07, 2018 8:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בשר בחלב שלא כדרך הנאתו
תגובות: 3
צפיות: 101

Re: בשר בחלב שלא כדרך הנאתו

מבואר בפסחים כה שבב"ח אסור אף שלא כדרך הנאתו ולכאורה צ"ע לר"ת שטעם כעיקר הוא כפשוטו אם כן איך יהיה מותר לאכול תבשיל שהתבשל אחרי כ"ד שעות בסיר שבושלו בו בב"ח הרי הוא אסור אף שלא כדרך הנאה? האם יש פה שאלה בכלל? משתמע מהשאלה שהנחת שאחרי כ"ד שעות הוא שווה לשלא כדרך, ולכאו'...
על ידי הוה אמינא
א' מאי 06, 2018 10:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 64
צפיות: 1764

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

כמעט השתכנעתי לומר הלל הגדול והרגיל ועוד. דא עקא שכל שנה מזיזים את זה ליום אחר בגלל יום הזכרון שלפניו או בגלל שבת שלאחריו.
מצטער מאוד, לא שמעתי מימי על כזה "חג". לא בתורה ולא בחז"ל. משהו שגוי בתאריך הזה או בהחלטת מועצת הרבנות הראשית הרוממה.
על ידי הוה אמינא
א' מאי 06, 2018 1:18 am
פורום: עזר אחים
נושא: ניקוי יבש ל'משי'
תגובות: 3
צפיות: 202

Re: ניקוי יבש ל'משי'

כתובת מכבסתו, רחוב הרב שך 16 ב"ב. כמדומה שאבא שלו מרחוב רבי עקיבא הוא הידוע להמומחה. איני יודע אם עדיין פועל.
על ידי הוה אמינא
א' מאי 06, 2018 1:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6697
צפיות: 530223

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

התמונה האחרונה דומה מאוד לגרב"ד, אף שהפיאות מסודרות יותר מהתמונות הנפוצות.
על ידי הוה אמינא
א' מאי 06, 2018 12:20 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6697
צפיות: 530223

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ר' ישראל יונה'ס זו אפשרות סבירה יותר מאשר הגרב"ד עצמו. בפרט לאור ההשמטה בספרו של הרב אדלשטין עצמו.
ואיך היו פני אביו של הגרב"ד, הרי היה מוכר מאוד לבני ישיבת קמניץ כי היה גר אצל בנו הברכת שמואל שנים והשתתף בשיעורים כלליים בישיבה. אולי זה האבא?
על ידי הוה אמינא
ו' מאי 04, 2018 1:14 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6697
צפיות: 530223

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

גם אם זה צורף למאמר של גבאי או שמש, זה לא מחוייב שהוא צירף את התמונה ולא בחור הזעצער במערכת
על ידי הוה אמינא
ו' מאי 04, 2018 12:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מוריה - ניסן תשע"ח
תגובות: 18
צפיות: 1558

Re: מוריה - ניסן תשע"ח

כעת שמתי לב שיש חידושים חדשים מהגה"ק רבי אלחנן וסרמן בקובץ זה, ומשום מה זה נרשם בסוף במדור הערות.
ראשית האם אפשר להעלות זאת? בברכת יש"כ מראש.
והשנית לא הבנתי איך זה נדחף למדור כ"כ אחורי, זה היה אמור לקבל מקום בחזית. הלא כן?
על ידי הוה אמינא
ה' מאי 03, 2018 7:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משלוחים חיים (סוגיית צעב"ח)
תגובות: 45
צפיות: 823

Re: משלוחים חיים (סוגיית צעב"ח)

ננסה לפשט את מה שכתבתי. לו יצוייר ויש כשרות בראשותך. בד"ץ אש משמים. אתה הכשרת קבוצת אנשים כגון שוחט ובודק סכינים ומנקר ובודק טריפות ומולח וכו', ואתה מחתים את חותם הכשרות אם הכל עבר כשורה. כעת תענה לי אתה: יש בעיה במשלוחים?! כן או לא?! אם כן למה לא שומעים ממך כלום??? אה?! תשובתך מן הסתם: לא יודע...
על ידי הוה אמינא
ה' מאי 03, 2018 6:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משלוחים חיים (סוגיית צעב"ח)
תגובות: 45
צפיות: 823

Re: משלוחים חיים (סוגיית צעב"ח)

קשה להאמין שיש התגייסות של רבנים למען הנושא הנ"ל, סביר יותר שזו התגייסות של אותו תעמולן, והוא משתמש בין שאר התעמולות והגימיקים גם בהחתמת הרבנים. הרבנים לא מעורבים ולא מעורים בנושא זה ומנין להם מה שקורה, ומי מהיבואנים או מהיצרנים ישמע להם אם יביעו דעה? אין ספק שצעב"ח זה איסור חמור מצד ההלכה...
על ידי הוה אמינא
ה' מאי 03, 2018 9:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: "תיקונים" ל"שובבים" - עפ"י הראשונים...
תגובות: 7
צפיות: 263

Re: "תיקונים" ל"שובבים" - עפ"י הראשונים...

במחכ"ת, ודאי אין כוונת רבינו יונה על המתקת העונש בלבד, אלא על דרך התשובה המחוייבת. שהרי ספר שערי תשובה לא עוסק בתיקונים, ועיקרי התשובה היא הדרך לשוב בתשובה. כפרה של יוה"כ או של יסורים או של מיתה, היא מלבד העונש בעיקר "כפרה" כשמה, אשר זוהי תכלית תשובה. ויעויין ברבינו יונה אם מועל...
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 02, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "תיקונים" ל"שובבים" - עפ"י הראשונים...
תגובות: 7
צפיות: 263

Re: "תיקונים" ל"שובבים" - עפ"י הראשונים...

במחכ"ת, ודאי אין כוונת רבינו יונה על המתקת העונש בלבד, אלא על דרך התשובה המחוייבת. שהרי ספר שערי תשובה לא עוסק בתיקונים, ועיקרי התשובה היא הדרך לשוב בתשובה. כפרה של יוה"כ או של יסורים או של מיתה, היא מלבד העונש בעיקר "כפרה" כשמה, אשר זוהי תכלית תשובה. ויעויין ברבינו יונה אם מועלת...
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 02, 2018 5:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה פשוטה בהלכות אבידת וגזל נכרי
תגובות: 6
צפיות: 287

Re: שאלה פשוטה בהלכות אבידת וגזל נכרי

אם זה נפל לאחוריו באופן שלא שם לב ולא ירים מיד - מסתמא זוהי אבידה. ולא נאמר שיעור יאוש והלכות אבידה ומציאה אלא לישראל, וגוי מחוץ לכל הגדרים והדינים, ומה שנחשב לפי הסברא של גוי או לפי החוק הגויי לאבידה זה מה שחל עליו.
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 02, 2018 4:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטחת דברים כלפי מעלה
תגובות: 11
צפיות: 354

Re: הטחת דברים כלפי מעלה

"ואין בכל העברות אשר ישיג ענשם לעונש המטיח דברים"
לשון רבינו יונה בשע"ת השער השלישי.
על ידי הוה אמינא
ד' מאי 02, 2018 7:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: "תיקונים" ל"שובבים" - עפ"י הראשונים...
תגובות: 7
צפיות: 263

Re: "תיקונים" ל"שובבים" - עפ"י הראשונים...

הדברים מפורשים בסגנון זהה גם בשע"ת לרבינו יונה
על ידי הוה אמינא
א' אפריל 29, 2018 1:25 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב חיים לבשאי - קדיש יתום
תגובות: 23
צפיות: 964

Re: הרב חיים לבשאי - קדיש יתום

אז עיקר הספק הוא האם נישא עם פליטת שואה, או בת למשפחה שעלתה כבר קודם והיו לו גיסים כאן.
על ידי הוה אמינא
א' אפריל 29, 2018 1:02 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב חיים לבשאי - קדיש יתום
תגובות: 23
צפיות: 964

Re: הרב חיים לבשאי - קדיש יתום

ר' שלום גרשון או מי מילדיו עלו לארץ ומתי?
אכן אם איני טועה היתה לו בת שנישאה לרבי יצחק שינקר המלמד הנודע מיסודי התורה בת"א ולאחמ"כ בתורת אמת בבני ברק. אך לא ידעתי אם התחתן לפני השואה בחו"ל, או בארץ.
על ידי הוה אמינא
ג' אפריל 24, 2018 9:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסמך או תמונה מקטלוג.
תגובות: 5
צפיות: 225

Re: מסמך או תמונה מקטלוג.

הם לא טיפשים. ובכל הקטלוגים שאני מכיר - הדוגמאות באיכות מאוד גרועה להעתקה ביחס למקור או שטישטשו ממנה פריטים / מילים בודדות, ויש ע"ז טביעת אצבע שלהם למי שמבין באבחנה הזו - יותר מאילו היה כתוב שם הבעלים.
על ידי הוה אמינא
ש' אפריל 21, 2018 11:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 671
צפיות: 67798

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

מענין לענין האחרון [ההקדשות על הספרים], אף אני הק' ואחי קבלנו ממנו ספרי חו"ב לבר מצוה עם הקדשות, והשוינו והכל מילה במילה אותו נוסח בהפרש של שנים. אמנם מה שהיה מעניין אז - הספרים היו תמיד על אותה מסכת שלמדנו [אז בחיידר], כל אחד והמסכת שלו. ולא נודע לנו שריגל איכשהו אחרינו מקודם ובירר מה לומדים, ...

עבור לחיפוש מתקדם