החיפוש הניב 666 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוה אמינא
ג' אפריל 24, 2018 9:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסמך או תמונה מקטלוג.
תגובות: 1
צפיות: 34

Re: מסמך או תמונה מקטלוג.

הם לא טיפשים. ובכל הקטלוגים שאני מכיר - הדוגמאות באיכות מאוד גרועה להעתקה ביחס למקור או שטישטשו ממנה פריטים / מילים בודדות, ויש ע"ז טביעת אצבע שלהם למי שמבין באבחנה הזו - יותר מאילו היה כתוב שם הבעלים.
על ידי הוה אמינא
ש' אפריל 21, 2018 11:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 657
צפיות: 64812

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

מענין לענין האחרון [ההקדשות על הספרים], אף אני הק' ואחי קבלנו ממנו ספרי חו"ב לבר מצוה עם הקדשות, והשוינו והכל מילה במילה אותו נוסח בהפרש של שנים. אמנם מה שהיה מעניין אז - הספרים היו תמיד על אותה מסכת שלמדנו [אז בחיידר], כל אחד והמסכת שלו. ולא נודע לנו שריגל איכשהו אחרינו מקודם ובירר מה לומדים, ...
על ידי הוה אמינא
ש' אפריל 21, 2018 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גנב ושילם ולבסוף נמצא החפץ, למי הוא הולך.
תגובות: 9
צפיות: 145

Re: גנב ושילם ולבסוף נמצא החפץ, למי הוא הולך.

הר"מ מדבר על שומר, השואל לעיל שאל על הגנב עצמו.

לכאו' על זה ממש מדברות הסוגיות של קניני יאוש בעלים ושינוי רשות או שינוי השם או שינוי מעשה. דבלי יאוש ושינוי החפץ של הבעלים גם אם שילם. ועם יאוש ושינוי קנה הגזלן וקיים והשיב בתשלום הממון.
על ידי הוה אמינא
ג' מרץ 27, 2018 1:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתיקת הקהל בקריאת התורה שאינה של חובה
תגובות: 1
צפיות: 82

Re: שתיקת הקהל בקריאת התורה שאינה של חובה

בהל' קריה"ת לא כתוב שזה מטעם חובת שמיעת הקריאה, ובפשטות אינו אלא מטעם כבוד הס"ת
כמו שאסור לצאת מבהכ"נ באמצע, גם מי שאינו בר חובה כגון שכבר שמע קריה"ת
על ידי הוה אמינא
ב' מרץ 26, 2018 12:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 255
צפיות: 21593

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

כך כותב פלוני בפורום מסוים: כשהתחלנו ללמוד למבחנים ברבנות (שבת, ולאחמ"כ נדה ומקוואות ועוד) היו כמה אברכים שהתנגדו ללימוד בסגנון הזה ורצו לימוד הלכתי עיוני יותר מעמיק מאשר עושים הנבחנים לרבנות, ולכן הלכנו כמה אברכים לגראי"ל זצ"ל. סיפרנו לו את הנ"ל והוא שאל "האם יש לכם קשרים?...
על ידי הוה אמינא
ב' מרץ 26, 2018 12:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 255
צפיות: 21593

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

אין לי עסק ב"פנימיות", אבל ע"פ נגלה זה פשוט מכל, אפילו על פרוסת לחם שליד מה שבצע לברך כתוב במג"א לא לתת לנכרי, משום כבוד הברכה שבירכו על מה שסמוך לזה. א"כ כל מי שמעריך חלה של ברכה [מאדמו"ר או שלא] יודע שיש חסרון בהערכת הברכה למוכרו לגוי.
על ידי הוה אמינא
ג' מרץ 20, 2018 3:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצב העגום של ספרי היוחסין
תגובות: 8
צפיות: 321

Re: המצב העגום של ספרי היוחסין

גם על המע"ט המצב עגום באותה מידה, רוב הנכתב זה גיבובי סיפורים שעלו במוח בסופר.
ומי שעוסק בכתיבת מבוא לספרים ורוצה לכתוב רק את האמת צריך להשקיע חודשים ושנים לנפות ולסנן.

אבל למה שיצטרכו לכתוב כל זה במבואות לספרים? עדיף להתמקד בתוכן הספר עצמו.
על ידי הוה אמינא
ב' מרץ 19, 2018 9:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פוגרומים
תגובות: 29
צפיות: 969

Re: פוגרומים

אאל"ט כבר הרמב"ם באיגרת תימן כתב על תמיהת עולמים זו.

ואשר לפוגרומים וההכחדות של שאר אוה"ע, כתב כתבו רז"ל מה טעם הרי להם אין שכר ועונש.
זו אינה ראיה לסתור שמה שקורה לעם ישראל אינו מכוון משמיא רק כלפי עם ישראל, אלא להיפך, השאלה למה גם אוה"ע סובלים, וע"ז יש תשובות.
על ידי הוה אמינא
ב' מרץ 19, 2018 8:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לדרכי המחאה הראויה
תגובות: 8
צפיות: 294

Re: לדרכי המחאה הראויה

מאחר ומחאתך התקבלה ע"ד ההנהלה ומחקו את עיקר הדברים הבלתי ראויים, התייתר הצורך בהשארת המחאה.
וכי היכן מצאת צורך בהנצחת מחאה לעד ולנצח?
מחאה זה חיוב וצורך נקודתי. וקיימת אותה כדבעי.
והגיע הזמן ל"ויחזור לתלמודו".
על ידי הוה אמינא
ב' מרץ 19, 2018 8:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?
תגובות: 17
צפיות: 334

Re: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?

את"ל ציטוט, ואת"ל העתקה: מקור חיים (לר"י מליסא) ביאורים סימן תלא הקדמה [הקדמה] הנה הבית יוסף הביא בכאן מחלוקת הפוסקים בדיני בדיקה וביטול. לכן ראיתי ג"כ להקדים לבאר דיני בדיקה וביטול בס"ד. א] בדין בדיקה בלא ביטול. רבו הדיעות שהרבה פוסקים סבירא להו דבדיקה בלא ביטול דאורייתא, ו...
על ידי הוה אמינא
ב' מרץ 19, 2018 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?
תגובות: 17
צפיות: 334

Re: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?

לפני הכל הבה לא נשכח שחז"ל תקנו את הבדיקה, ומדאורייתא אין דין בדיקה. ירצה יבדוק, לא ירצה לא יבדוק, ואזי אם יש לו חמץ עובר על ב"י וב"י ואם אין לו חמץ לא עבר. אבל אחרי תקחז"ל לבדוק, אם לא בדק עבר על אי הבדיקה מדרבנן - גם אם אין לו חמץ ולא עבר על ב"י וב"י. על הפרט הזה של ח...
על ידי הוה אמינא
ש' מרץ 17, 2018 10:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מזוזה בספריה הנמצאת בחצר הבית
תגובות: 2
צפיות: 56

Re: ברכה על מזוזה בספריה הנמצאת בחצר הבית

בפשטות זה בית שער מהודר, אדרבה תביא לכאן את המקור שציינת בסוף מה שאינו נחשב לבית שער ונלמדנו.
על ידי הוה אמינא
ש' מרץ 17, 2018 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת אבידה לבעלים בטעות
תגובות: 18
צפיות: 256

Re: החזרת אבידה לבעלים בטעות

לענ"ד הש"ך אומר את זה אך ורק בהקשר של יאוש בלתי ידוע, ולהכי רק אם יימצא המאבד יצטרך המוצא להחזיר לו בגלל שישל"מ ל"ה יאוש. אלא שכל עוד לא נמצא המאבד מותר למוצא וכו'. אבל בדבר שאין ספק שהמאבד לא התייאש ע"ז לא דיבר הש"ך, ואין סברא שיקצין עד כדי כך להתרחק בפשטות הגמ' וכל הפ...
על ידי הוה אמינא
ש' מרץ 17, 2018 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת אבידה לבעלים בטעות
תגובות: 18
צפיות: 256

Re: החזרת אבידה לבעלים בטעות

מה השייכות דישל"מ לשאלה זו? וכי לכשייוודע לאשה שאבד לה צמיד זהב תתיאש ממנו ולא תחפשו? ורק חוסר ידיעתה בנתיים מהאבידה זה מה שמנע את היאוש?? וכי אפשר להניח שאשה שאבדה תכשיט זהב יקר ודאי תתייאש ממנו בהנחה שלעולם לא יגיע לידה? או שמא היא תחפש ותחקור וכו'. וא"כ לא מתייאשת. ולגבי החת"ס שצוי...
על ידי הוה אמינא
ו' מרץ 16, 2018 12:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה מסתתר מאחורי העדפת תרגום אחד לאגרת תימן?
תגובות: 2
צפיות: 220

Re: מה מסתתר מאחורי העדפת תרגום אחד לאגרת תימן?

אדהכי והכי, איקלע לידי ספר חדש ששמו יקבנו "הקדמות ואיגרות רבינו משה בן מימון" שהוגהו מחדש ע"פ כתבי יד וספרים מדויקים שנת התשע"ח ליצירה הזכויות שמורות לחננאל טויטו, ולפי מס' הטלפון המופיע שם הוא ממודיעין עילית בין ההקדמות והאיגרות יש בשלמות שני תרגומים של אגרת תימן, ומבוא לכ"...
על ידי הוה אמינא
ו' מרץ 16, 2018 12:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?
תגובות: 17
צפיות: 334

Re: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?

כמדו' שהנתיבות מדבר על כל זה בספרו מקור חיים
על ידי הוה אמינא
ו' מרץ 16, 2018 12:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת אבידה לבעלים בטעות
תגובות: 18
צפיות: 256

Re: החזרת אבידה לבעלים בטעות

באיזה סעיף בהלכה מוזכר אפשרות שימוש?
חוץ מתפילין ששם דמיהם ומניחן, שזה לא שייך כלל לתכשיט זהב.
הדין הפשוט הוא יהיה מונח עד שיבא אליהו, והשאלה היא האם מי שאמור לשמור את זה עד אז הוא המוצא הראשון או מי שקבלו בטעות.
על ידי הוה אמינא
א' מרץ 11, 2018 4:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בתורתו של רבי מאיר - "משנת רבינו מאיר הלוי"
תגובות: 12
צפיות: 816

Re: בתורתו של רבי מאיר - "משנת רבינו מאיר הלוי"

סליחה על השאלות שכנראה נובעות מחוסר ידיעה והיכרות עם הסגנון המיוחד. 1) התואר בשער "רבינו .. מבריסק " - האם לא חסר כאן איזה מלה? האדמו"ר מבריסק / אב"ד בריסק / ר"י בריסק... או שהכוונה פשוט יליד בריסק 2) " האבא ז"ל " - נראה מתורגם מאידיש בשפת הדיבור, אבל כמדומה ...
על ידי הוה אמינא
ו' מרץ 09, 2018 3:49 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 962
צפיות: 69117

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

מה יש להשוות!
[אמנם הייתי מונה כארבע אישים החיים עמנו ששואלים אותם בכל מקום, אבל קשה להכנס לרובם. זה בכלל לא בקנה מידה שהיה בדור של ר"מ גולדשטיין]
על ידי הוה אמינא
ד' מרץ 07, 2018 6:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 962
צפיות: 69117

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

יישר כחך ר' אברהם על שחיזקתני בדברי משאך לזכרו של הגר"ש זיע"א
על ידי הוה אמינא
ד' מרץ 07, 2018 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה הלכה למעשה ששאלני נזיר עולם
תגובות: 8
צפיות: 403

Re: שאלה הלכה למעשה ששאלני נזיר עולם

אם לזה מיועד הסם וזוהי פעולתו, איני רואה אותו כגרמא כלל, אף שזה פעולה שתוצאתה מתמשכת לפי זמן הספיגה וחילופי החומרים שבגוף. אילו היה זה למשל תוסף מזון שרק אחרי הצטברות זמן או כמות מנטילתו הרצופה אז קורה נשירה, זה היה דומה לגרמא ולנידון השאלה. ולמעשה הרי נפסק בהל' נזיקין דגרמא להזיק אסור מדאורייתא [הג...
על ידי הוה אמינא
ג' מרץ 06, 2018 9:35 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 962
צפיות: 69117

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

יש"כ לר' נוטר על הקובץ מלא הטעם [ורק עתה נתחוור לי הקשר הנפשי של כ"ת לגרש"א ומאיר לי באור אחר הרבה מהמו"מ בפורום בענינים אחרים] ולשאלת הר' עו"ח: אכן לתלמידים היה כותב הסכמות נלהבות בלי לבדוק ולסנן היטב אם התוכן מחדש במיוחד או נכון לאמיתה של תורה ללא פקפוק, וגם לרבות לחוברות ...
על ידי הוה אמינא
ג' מרץ 06, 2018 4:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס "ידיעת בית רבו" מהגר"ש שולזינגר להורדה
תגובות: 33
צפיות: 4101

Re: קונטרס "ידיעת בית רבו" מהגר"ש שולזינגר להורדה

בלי להכנס לשאלה כמה זה מתיקין וכו', יש לתקן בכותרת "מהגר"ט" במקום "מהגר"ש" זו האמת ואז הכל יובן.
על ידי הוה אמינא
ב' מרץ 05, 2018 8:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מו"ח של הש"ך
תגובות: 9
צפיות: 420

Re: מו"ח של הש"ך

שברי לוחות כתב:
הוה אמינא כתב:אחר הבדיקה באה"ע מקופיא נלע"ד שהתחלפו האותיות לדפוס וצ"ל ח"מ ולא מ"ח, וזה בחלקת מחוקק שם ס"ק ה ודו"ק.

הש"ך יצא לאור לפני החלקת מחוקק

לענייננו הבדיקה צריכה להיות מתי נכתבו הגהות הש"ך שבסוגרים.
על ידי הוה אמינא
א' מרץ 04, 2018 10:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מו"ח של הש"ך
תגובות: 9
צפיות: 420

Re: מו"ח של הש"ך

אחר הבדיקה באה"ע מקופיא נלע"ד שהתחלפו האותיות לדפוס וצ"ל ח"מ ולא מ"ח, וזה בחלקת מחוקק שם ס"ק ה ודו"ק.
על ידי הוה אמינא
א' מרץ 04, 2018 10:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מו"ח של הש"ך
תגובות: 9
צפיות: 420

Re: מו"ח של הש"ך

שברי לוחות כתב:המגיה הוא חתנו של הש"ך ר' מנחם מאנש והוא כתב הערות אלו
עיין ש"ך חו"מ סימן שי"ז ס"ק ה

כידוע וכפשוט, ויש לזה הרבה כתובות לראיה.
על ידי הוה אמינא
א' מרץ 04, 2018 10:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכות טבילה לטהרה של אישה היא יותר ממאה פעמים קדיש
תגובות: 11
צפיות: 455

Re: זכות טבילה לטהרה של אישה היא יותר ממאה פעמים קדיש

פרנקל תאומים כתב:מוקדנית אומרת כך בטלפון? חוסר צניעות.


מסתמא ילדה שלא מבינה בדיוק מה היא שחה.
על ידי הוה אמינא
א' מרץ 04, 2018 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1303

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

כל מה שכתבת נכון, אבל רק באופן שבו זה כתוב. שהרי המוכר הוא מקבל את התמורה והוא נותן לסרסור שלו כמה שכר שסוכם ביניהם. והסרסור יכול גם לסכם על 99% מהמחיר. לבריאות. השאלה שהובנה מתחילת האשכול היא באופן שהמוכר לא קבע את המחיר המלא מהקונה, וגם לא הבטיח למתווך שלו מחיר יותר ממתווך רגיל, דהיינו שזה לא שייך...
על ידי הוה אמינא
א' פברואר 25, 2018 6:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6472
צפיות: 507528

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

את מי אפשר לזהות בתמונות הללו? ואיזה מעמדים? נלקח מכאן https://il.bidspirit.com/portal/?from=winners-auctions_logo#!/lotPage/source/catalog/auction/3368/lot/20167/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%AA%D7%A6%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99...
על ידי הוה אמינא
א' פברואר 25, 2018 3:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף קטן לזימון
תגובות: 3
צפיות: 168

Re: צירוף קטן לזימון

מ"ש מגדול?
על ידי הוה אמינא
א' פברואר 25, 2018 3:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשר יצר למתעורר באמצע הלילה והולך לצרכיו
תגובות: 2
צפיות: 163

Re: אשר יצר למתעורר באמצע הלילה והולך לצרכיו

לכאו' זה לא בדיעבד אלא כך לכתחילה. ועל זה תקנו ברכת אשר יצר בבוקר.
על ידי הוה אמינא
א' פברואר 25, 2018 3:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר ללמוד על פסלים קדומים?
תגובות: 1
צפיות: 94

Re: האם מותר ללמוד על פסלים קדומים?

לכאו' האיסור לדבר אודותם לא קשור לביטולה, אלא ללאו אחר של "לא ישמע על פיך".
גם אם זה יבוטל מאיסור הנאה, אין היתר ללמוד את השמות והפולחן שלהם שהיה בעבר.
הפתרון הוא לדבר בלשון זלזול, ליצנותא דע"ז. זה מותר לכו"ע.
על ידי הוה אמינא
ש' פברואר 24, 2018 11:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1303

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

מה ההשוואה למי שקונה מוצר בסין בחצי שקל ומוכרה כאן במאה שקל?? ראשית, פה בא"י, זה השער של המוצר ואינו אפילו אונאה. שנית - והוא העיקר, הקונה בסין מוכר דבר ששייך לו. זה שלו ויכול לקבוע את המחיר. אבל מתווך לא מוכר דבר שלו, הוא חייב לעשות פעולה של תיווך. דהיינו קישור בין בעל הנכס לבין הקונה. ולא יות...
על ידי הוה אמינא
ו' פברואר 23, 2018 9:44 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל
תגובות: 107
צפיות: 8977

Re: הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל

מתפעל כתב:מי כאן עם הגאון?

2026.jpg

מזכיר את רבי נתן וכטפויגל מלייקווד, וגם קצת את רבי דוב סוקולובסקי שהיה במיר.
על ידי הוה אמינא
ה' פברואר 22, 2018 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1303

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

אין כאן קנוניה אלא עבד בשביל הבעלים וגם לעצמו,אין כאן מקח טעות כלל וכך גם דרכי המסחר , אלא שהכסף מגיע כולו למוכר אלא אם כן סוכם מראש אחרת כך נפסק בשו"ע. אולי יכול לפרט היכן זה כתוב, כי לכאורה הדבר לא מובן האיך הסרסור עושה מחיר על חשבון הקונה.לכאורה זה ממש לא ישר. אכן זה מה שכתוב שם [קפ"ג,...
על ידי הוה אמינא
ה' פברואר 22, 2018 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1303

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

עיין סימן קפ"ג.
על ידי הוה אמינא
א' פברואר 04, 2018 8:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: קבצים להורדה על רבנו אילת השחר זי"ע
תגובות: 17
צפיות: 2070

Re: קבצים להורדה על רבנו אילת השחר זי"ע

ייש"כ וחילכם לעי"נ רבינו.
אכן דברי הספד אמיתיים, שאפילו כל ההספדים יחד בהצטרפותם אינם שקולים כנגד הספד זה.
מפני שאינו ההוא ספדנא בלבד אלא מקורב לבית לפני ולפנים במלתא דאורייתא.
ומאות עותקים של זה במהדורה הקודמת נמכרו בכולל פוניבז' ובנותיה.
על ידי הוה אמינא
א' פברואר 04, 2018 5:26 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: ספרי מתח
תגובות: 22
צפיות: 1222

Re: ספרי מתח

ספרי ילדים חרדיים דהיום "חושפים בעיות אנושות, רגשיות, חלקם פותחים בגסות ובצבעים מצמררים פצעים של שכול ואובדן, ואחרים של מחלות קשות עד פסיכיאטריות ועד בכלל"??? אין כאן ויכוח, כמובן לא התכוונתי על גיל הטף. בכלל "ילדים" אנו כוללים את כל הגילאים של הילדים המביאים ספרים מבי"ס ומ...
על ידי הוה אמינא
ש' פברואר 03, 2018 11:24 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: ספרי מתח
תגובות: 22
צפיות: 1222

Re: ספרי מתח

ג"א מרגיש את הבעייה ואסביר, אכן לאלו שילדיהם חשופים לסרטים אין בעיה בספרים כי בכלל מאתיים מנה. ומסתמא בלאו הכי, ילדים שמתרגלים לצפות בסרטים בכלל לא קוראים ספרים כי אינם תזזתיים מספיק. הספרים דהיום ברובם חושפים בעיות אנושות, רגשיות, חלקם פותחים בגסות ובצבעים מצמררים פצעים של שכול ואובדן, ואחרים ...
על ידי הוה אמינא
ש' פברואר 03, 2018 11:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התייחסות חינוכית לסדרות וסרטים חילוניים
תגובות: 10
צפיות: 741

Re: התייחסות חינוכית לסדרות וסרטים חילוניים

הבעיה של חומרים הנגועים בחוסר צניעות אם במישרין ואם בעקיפין, זו בעיה בפנ"ע. אבל השאלה הראשונה הועלתה איך להגיב על התכנים שמעבר לכל זה, הליצנות הדוחה ק' תוכחות, והעיוות המפריך תת"ר הוכחות. ואכן בשולי בני ברק ברחוב ז'בוטינסקי באחדים מהקיוסקים יושבים לפעמים בערב המאוחר קבוצות בחורים חרדים שלב...

עבור לחיפוש מתקדם