החיפוש הניב 520 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוה אמינא
ה' יולי 20, 2017 8:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במודה בחיובו לתובעו בערכאות
תגובות: 4
צפיות: 29

Re: במודה בחיובו לתובעו בערכאות

בבית דין ודאי שאפשר לתבוע. בערכאות מי התיר? ומ"ש הכסה"ק לענ"ד לא מדבר בכהאי גוונא, אלא באופן שכבר היה בירור בבית דין וכדומה.
על ידי הוה אמינא
ה' יולי 20, 2017 7:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במודה בחיובו לתובעו בערכאות
תגובות: 4
צפיות: 29

Re: במודה בחיובו לתובעו בערכאות

לפי השאלה הנתבע ש"מודה" בעצם כן טוען שהוא פטור ואינו חייב, רק שברור לתובע שזה מכח טענה טיפשית. לא מובן מדוע זה נחשב שהוא מודה בחיוב כי למעשה הוא כופר, ומה שהתובע מבין ברוחב דעתו שזה מכח טענה טיפשית, הרי עביד איניש דלא מגלי טענתיה אלא בבי דינא, והוא יכול לומר לו מחוץ לבית דין שהוא לא מוכן ל...
על ידי הוה אמינא
ד' יולי 19, 2017 8:34 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ימי שישי בבית הרב הרצוג
תגובות: 67
צפיות: 1855

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

מסתמא השמועה על לבוש ירושלמי היתה במקור על בנו של מרן רבי הירש פסח פראנק ומישהו החליף לבנו של הגריא"ה
על ידי הוה אמינא
ב' יולי 17, 2017 9:54 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אכילת בשר בתשעת הימים ב'סיום' ביחידות
תגובות: 4
צפיות: 267

Re: אכילת בשר בתשעת הימים ב'סיום' ביחידות

ממתי סעודת מצוה היא רק בעשרה? חתונה ובר מצוה ושבע ברכות וברית מילה לא צריכים עשרה, רק השבע ברכות. הסעודה היא מצווה גם בלי זה. ואם כבר ראיה מהגר"ח, למה רק מהחלום? הוא מסיים כל שנה יותר מעשרים סיומים, ורק הסיום של ערב פסח עושה בעשרה. כל השאר הוא קורא לאלו שבקרבת מקום ומחלק להם יין, וזה כל הסעודה,...
על ידי הוה אמינא
א' יולי 16, 2017 11:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ימי שישי בבית הרב הרצוג
תגובות: 67
צפיות: 1855

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

שמעתי מהגר"י הקר שליט"א מהתקופה שלמד בישיבת קול תורה כאשר זו שכנה עדיין בשכונת קרית שמואל, בסמיכות למקום מגורי הרב הרצוג, והיו מנין מהישיבה הולכים אצלו להתפלל. וכנראה שהיו נכנסים ויוצאים בביתו גם בשעות נוספות, ואירע להם לראות את ההשפעה של המשלחות השונות... הוא מתאר את גאונותו ושליטתו בש&qu...
על ידי הוה אמינא
א' יולי 16, 2017 7:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ימי שישי בבית הרב הרצוג
תגובות: 67
צפיות: 1855

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

אאל"ט המשתתפים שם לא באו רק לש"ש. כבודו לא טועה. כלומר? המשתתפים היו מקבלים על כך איזו שהיא מלגה? או שמא זו היתה הזדמנות טובה לראות ולהיראות ע"מ לזכות בהמשך במשרה של רב או דיין? מסופר שהיו קנאים שבאו בטענות על הטעפליקער רב שהיה הולך לרב הרצוג בימי שישי, אבל הוא לא התקפל וטען בעוז שהי...
על ידי הוה אמינא
ד' יולי 12, 2017 4:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה ממונית מעשית
תגובות: 27
צפיות: 387

Re: שאלה ממונית מעשית

ודאי שזה מרגע ההכנסה ומבואר כך בסוגיא הן בשותפין בשמור לי היום ואשמור לך למחר, והן בבעל ואשה.
על ידי הוה אמינא
ד' יולי 12, 2017 4:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בקבוקים במיחזורית שייכים לחברת המיחזור?
תגובות: 18
צפיות: 356

Re: האם בקבוקים במיחזורית שייכים לחברת המיחזור?

מבחינה הלכתית, תלוי איפה זה נמצא ואם יש לזה תחתית.
מבחינת המחיצות זה מקום משתמר מספיק בשביל קנין חצר, אבל אלו המתקנים שאין להם תחתית המקום הוא רשות הרבים ולא קנו בקנין חצר למרות שזה מוקף.
על ידי הוה אמינא
ג' יולי 11, 2017 3:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה ממונית מעשית
תגובות: 27
צפיות: 387

Re: שאלה ממונית מעשית

להיפך. השומר הוא בעל הרכב, הפועל הוא נציג החברה. ודו"ק
על ידי הוה אמינא
ג' יולי 11, 2017 3:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה ממונית מעשית
תגובות: 27
צפיות: 387

Re: שאלה ממונית מעשית

לא הבנתי במה חלוקים עלי חברי, ומה המקור.
השומר הוא בעל הרכב, שיש לו דין שומר (או שוכר או שואל, הכל היינו הך) על הרכב החילופי. ונציג המורשה של בעל הרכב החילופי שנתינתו מחייבת את בעת הרכב בשמירה, הוא נשכר כפועל לבעל הרכב לתקן את רכבו. והוי שאלה בבעלים מעלייתא.
על ידי הוה אמינא
ג' יולי 11, 2017 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה ממונית מעשית
תגובות: 27
צפיות: 387

Re: שאלה ממונית מעשית

אם מדין שומר אתית עליה,
הוא פטור מכלום.
ישיב את הרכב בלי מפתח ותול"מ.
שהרי זו שאלה בבעלים.
על ידי הוה אמינא
ב' יולי 10, 2017 4:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חלוקת רכוש בין בני זוג
תגובות: 2
צפיות: 139

Re: חלוקת רכוש בין בני זוג

כבר היה על זה אשכול ארוך
על ידי הוה אמינא
ב' יולי 10, 2017 4:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו תפקידו של דרשן?
תגובות: 8
צפיות: 296

Re: מהו תפקידו של דרשן?

בפשטות תפקידו של הדרשן הוא לעורר את לב השומעים. אבל כבר אמרו בעלי המוסר, שאם האדם לא יעורר את עצמו, מה יועילו לו כל המוסרים! ואם כן, לאיזה תועלת מעורר הדרשן את לב השומעים, אם תכלית, מכיון שאינם מעוררים את עצמם, לא יועילו דבריו כלל. האם דרשתו של הדרשן מיועד לאותם מעטים שכן מעוררים את עצמם, או האם יש...
על ידי הוה אמינא
א' יולי 09, 2017 9:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבנת פשט במשנה בשבת ששואלים על עירוב תחומין.
תגובות: 1
צפיות: 56

Re: הבנת פשט במשנה בשבת ששואלים על עירוב תחומין.

עם כל הזמן שיקח, אם שואל לפני השקיעה, זה יהיה עדיין בביה"ש.
על ידי הוה אמינא
א' יולי 09, 2017 2:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הלכות פוסקי הלכה
תגובות: 45
צפיות: 921

Re: הלכות פוסקי הלכה

אתה הנחת שהם לא יודעים כלום וחולקים על ראשונים ואחרונים וכו' וכו' ואני לא קיבלתי את זה. השאלה היא אחת ואינה קשורה לשום מקרה ספציפי, מי אמון לקבוע על אדם בישראל שאינו חולק לגיטימי אלא פורץ גדר. וביותר, מה הם הסיבות והטעמים לומר כך על אדם כשר בישראל (שראה את כל הראשונים ואחרונים ומבין מדעתו חידוש מקו...
על ידי הוה אמינא
א' יולי 09, 2017 1:22 am
פורום: אספקלריא
נושא: הלכות פוסקי הלכה
תגובות: 45
צפיות: 921

Re: הלכות פוסקי הלכה

אין כאן מחלוקת לגיטימית בגלל שאין פה שני צדדים שיכולים להיות ברי מחלוקת. מצד אחד כבוד שלושת הדיינים החכמים נורא. ומצד שני רש"י רי"ף רמב"ם רשב"א רמב"ן רא"ש ר"ן טור תשב"ץ תרוה"ד מחבר רמ"א ב"ש ח"מ נודע ביהודה תורת גיטין קצות החושן רבי עקיבא א...
על ידי הוה אמינא
ד' יולי 05, 2017 7:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הלכות פוסקי הלכה
תגובות: 45
צפיות: 921

Re: הלכות פוסקי הלכה

אין כאן מחלוקת לגיטימית בגלל שאין פה שני צדדים שיכולים להיות ברי מחלוקת. מצד אחד כבוד שלושת הדיינים החכמים נורא. ומצד שני רש"י רי"ף רמב"ם רשב"א רמב"ן רא"ש ר"ן טור תשב"ץ תרוה"ד מחבר רמ"א ב"ש ח"מ נודע ביהודה תורת גיטין קצות החושן רבי עקיבא אי...
על ידי הוה אמינא
ד' יולי 05, 2017 6:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הלכות פוסקי הלכה
תגובות: 45
צפיות: 921

Re: הלכות פוסקי הלכה

אז השאלה היתה ישנה לחלוטין, אם שייך גירושין לשוטה ע"י זיכוי. והם פסקו תשובה חדשה שכן. מה שלפי כל הפוסקים עד היום היה משולל. זה נקרא בלי גט. תבין, השאלה אם שייך זיכוי בגט, לא קשורה למצב הבעל. בין אם הוא שוטה ובין אם הוא צמח ובין אם הוא בריא. בין אם הוא מעבר לים, או בבית אסורים או חולה מסוכן שכי...
על ידי הוה אמינא
ד' יולי 05, 2017 12:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בין משכיר לשוכר
תגובות: 12
צפיות: 182

Re: שאלה בין משכיר לשוכר

כאן לכו"ע המשכיר חייב מה שיכול, שהרי התחייב ע"ז בפירוש.
הבעיה היא שזה אינו יכול ותלוי באחרים, כי התיקון הוא בדירה מלמעלה.
ולכן השוויתי את זה לאנגריא.
ולא הבנתי את חילוקו של כ"ת.
על ידי הוה אמינא
ד' יולי 05, 2017 12:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: הלכות פוסקי הלכה
תגובות: 45
צפיות: 921

Re: הלכות פוסקי הלכה

אז השאלה היתה ישנה לחלוטין, אם שייך גירושין לשוטה ע"י זיכוי. והם פסקו תשובה חדשה שכן. מה שלפי כל הפוסקים עד היום היה משולל. זה נקרא בלי גט. תבין, השאלה אם שייך זיכוי בגט, לא קשורה למצב הבעל. בין אם הוא שוטה ובין אם הוא צמח ובין אם הוא בריא. בין אם הוא מעבר לים, או בבית אסורים או חולה מסוכן שכיב...
על ידי הוה אמינא
ג' יולי 04, 2017 11:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הלכות פוסקי הלכה
תגובות: 45
צפיות: 921

Re: הלכות פוסקי הלכה

א. שאלה של זכיה בגט היא שאלה "חדשה"?? וכי לא היו שוטים או חולים בהסטוריה 3000 שניה עד תשע"ו?? ודאי שזו שאלה עתיקה וישנה רק שהיה ברור שאין כזו אופציה. ולכן לא נותנים לחכמים המקילים לסמוך על דעת עצמם הרחבה יותר מכל גאוני קמאי ובתראי. ואילו על מה שמכריעים בשאלות "חדשות" באמת, ...
על ידי הוה אמינא
ג' יולי 04, 2017 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בין משכיר לשוכר
תגובות: 12
צפיות: 182

Re: שאלה בין משכיר לשוכר

שריפה, גם אם הדליק אותה שכן - התיקון שלה בבית המושכר.
ונזילה - התיקון שלה בבית השכן ולא יעזור תיקון בבית המושכר.

והדומה לאנגריא חוזרת - זו תקופת אי השימוש עד שיתוקן. ודו'ק. שאינו גורם לביטול השכירות. ולא משנה אם קיבל עליו בעל הבהמה לרפאותה וכדו' אם נלקחה ע"י שליחי המלך אין השכירות מתבטלת.
על ידי הוה אמינא
ג' יולי 04, 2017 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתיבת 'ניק' או 'שם עט' בגט
תגובות: 8
צפיות: 371

Re: כתיבת 'ניק' או 'שם עט' בגט

ר' אבן, את מי שאלת?
על ידי הוה אמינא
ג' יולי 04, 2017 11:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הלכות פוסקי הלכה
תגובות: 45
צפיות: 921

Re: הלכות פוסקי הלכה

א. שאלה של זכיה בגט היא שאלה "חדשה"?? וכי לא היו שוטים או חולים בהסטוריה 3000 שניה עד תשע"ו?? ודאי שזו שאלה עתיקה וישנה רק שהיה ברור שאין כזו אופציה. ולכן לא נותנים לחכמים המקילים לסמוך על דעת עצמם הרחבה יותר מכל גאוני קמאי ובתראי. ואילו על מה שמכריעים בשאלות "חדשות" באמת, ל...
על ידי הוה אמינא
ג' יולי 04, 2017 10:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתיבת 'ניק' או 'שם עט' בגט
תגובות: 8
צפיות: 371

Re: כתיבת 'ניק' או 'שם עט' בגט

אם משתמשים בשם הזה גם היודעים את שמו האמיתי, זה ממש כינוי. וכותבים ב"דמתקרי".
כמו שהיו צריכים לכתוב למשל זמביש או רפול וכדו' לאותם פוליטיקאים.
על ידי הוה אמינא
ג' יולי 04, 2017 7:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בין משכיר לשוכר
תגובות: 12
צפיות: 182

Re: שאלה בין משכיר לשוכר

השכן העליון הוא המזיק.
ועל בעיה בדירה ע"י מזיק חיצוני - שיכולה להיפסק רק ע"י החיצוני ולא ע"י המשכיר, אין המשכיר חייב לישא בנזק. וממילא השוכר חייב בשכירות.

זה דומה לשוכר חמור ונלקח לאנגריא חוזרת.
על ידי הוה אמינא
ג' יולי 04, 2017 6:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב
תגובות: 11
צפיות: 361

Re: הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב

כתוב למעלה בתוה"ד:

כי עשר האצבעות כנגד העשר ספירות וקדושתן יותר מכלי מתכות.

על י' ספירות שמעתי, על קדושת כלי מתכות אני רואה כעת לראשונה בחיי, שמא מישהו יכול להסביר, ואם זה סתרי תורה, אולי איזו הגדרה כלשהי לפחות כמו שמובן המונח י' ספירות.
על ידי הוה אמינא
ו' יוני 30, 2017 2:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב יהודה בן שלום מזכרון יעקב
תגובות: 11
צפיות: 444

Re: הרב יהודה בן שלום מזכרון יעקב

שמעתי שכן
על ידי הוה אמינא
ו' יוני 30, 2017 1:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכויות יוצרים באיורים
תגובות: 12
צפיות: 262

Re: זכויות יוצרים באיורים

לפי לשון השאלה היה נראה לי שאין זה כלום. אפילו לשיטות שיש "זכויות יוצרים" בהלכה, ולא רק בחוק. כי האיסור הוא לעשות אותו דבר ולא רק ללמוד את הרעיון, ולעשות דומה. אבל אחרי שראיתי את הדוגמא אני מסופק אם זה רק לימוד הרעיון - זה נראה ממש זה. ואין נפ"מ אם עשית ע"י מכונת צילום מסמכים או ...
על ידי הוה אמינא
ה' יוני 29, 2017 11:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב יהודה בן שלום מזכרון יעקב
תגובות: 11
צפיות: 444

Re: הרב יהודה בן שלום מזכרון יעקב

הוא היה מבוגר ממנו, קשה לכאו' לקרוא לזה תלמיד.
על ידי הוה אמינא
ה' יוני 29, 2017 11:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב יהודה בן שלום מזכרון יעקב
תגובות: 11
צפיות: 444

Re: הרב יהודה בן שלום מזכרון יעקב

על הגר"ש וינטרוב יצאו שני ספרים. הראשון לפני כעשרים שנה בשם "שמואל בקוראי שמו", וזה בסגנון של הספרים שלפני 20/30 שנה. והשני "בסופה ובסערה" הוא שיכתוב עדכני בסגנונו העכשוי של ר' ש"מ ולך לאותם סיפורים, וגם העיצוב כמובן כספרים החדשים. משהו משונה ראיתי במודעות-אבל-הענקיות ש...
על ידי הוה אמינא
ד' יוני 28, 2017 7:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר בציעת הפת כשמוציא אחרים.
תגובות: 3
צפיות: 105

Re: סדר בציעת הפת כשמוציא אחרים.

כשחותך את החלה, כמו שיכול לפרוס רק את הקצה כך יכול להרחיב כמה שרוצה, המפורס מהחיתוך הזה הוא הבציעה, כולו. וממנו יחלק פרוסות לכל המסובים.
על ידי הוה אמינא
ג' יוני 27, 2017 10:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדר בציעת הפת כשמוציא אחרים.
תגובות: 3
צפיות: 105

Re: סדר בציעת הפת כשמוציא אחרים.

פרוסה בלשון חז"ל אינו המילה פרוסה בעברית. היום קוראים לכל פיסה חתוכה של לחם בשם פרוסה בפנ"ע, ובחז"ל המשמעות היא הפת שחתך אותה. וכ"ד הגמ' פרוסה ושלמה מברך על השלמה, אבל אם הפרוסה גדולה מהשלמה יר"ש יוצא ידי שתיהן וכו'. לכך פשוט שאם בוצע חלה לשני חלקים, החלק הראשון זוהי הפרוסה ...
על ידי הוה אמינא
א' יוני 25, 2017 1:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 4997
צפיות: 330283

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

יותר דומה למקור ברוך מסערעט
על ידי הוה אמינא
ש' יוני 24, 2017 11:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 4997
צפיות: 330283

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

התמונה של הראי"ה קוק, זה בהנחת אבן הפינה לשכונה חדשה בירושלים ע"ש רבי שמואל סלנט לאחר פטירתו.
על ידי הוה אמינא
ג' יוני 20, 2017 7:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסופר רבי מנחם דוידוביץ זצ"ל
תגובות: 49
צפיות: 2240

Re: הסופר רבי מנחם דוידוביץ זצ"ל

אולי שמעת על אחיו? אכן היה לו אח בעל קורא מפורסם
על ידי הוה אמינא
ג' יוני 20, 2017 6:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מסירות נפש להשי"ת!
תגובות: 3
צפיות: 147

Re: מסירות נפש להשי"ת!

יישר כוחו על הדברים המעוררים
על ידי הוה אמינא
א' יוני 18, 2017 8:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסופר רבי מנחם דוידוביץ זצ"ל
תגובות: 49
צפיות: 2240

Re: הסופר רבי מנחם דוידוביץ זצ"ל

גידל שבט שלם בלעה"ר חרדים וקנאים על דבר ה' שמוסרים נפש למחאות ולמאבקים על קדשי ישראל נגד הציונים
על ידי הוה אמינא
א' יוני 18, 2017 8:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 4997
צפיות: 330283

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

השני משמאל הוא חה"כ ר' קלמן כהנא?
על ידי הוה אמינא
א' יוני 18, 2017 8:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆
תגובות: 130
צפיות: 9243

Re: אני מחפש תמונה

לא הרב סלונים??

עבור לחיפוש מתקדם