החיפוש הניב 899 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוה אמינא
ש' פברואר 16, 2019 10:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו פשר המנהג לחתום הכהן/הלוי?
תגובות: 1
צפיות: 60

Re: מהו פשר המנהג לחתום הכהן/הלוי?

שלא יישכח מבניו אחריו, כי אין כמעט מצוות הנהוגות בכהונה ולוויה.
על ידי הוה אמינא
ו' פברואר 15, 2019 2:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: תרומות ומעשרות ביוצא מן הטבל
תגובות: 12
צפיות: 866

Re: תרומות ומעשרות ביוצא מן הטבל

ב. אגב מה שהביא שם מהרמב"ן שאיסור 'יוצא' של אבר מן החי אינו ניתר ע"י שחיטה, מכבר נתקשיתי לפ"מ שהעירו האחרו' על הרמב"ן דודאי שחיטה מתרת גם את ה'יוצא' מן האמ"ה, דאכתי לא ניחא למה בכל נבילה לא יהיה איסור נוסף של 'יוצא' מאמ"ה. ולטעמיך, בתפוז טבל יש ב' איסורים, אחד טבל של ה...
על ידי הוה אמינא
ו' פברואר 15, 2019 2:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: תרומות ומעשרות ביוצא מן הטבל
תגובות: 12
צפיות: 866

Re: תרומות ומעשרות ביוצא מן הטבל

ב. אגב מה שהביא שם מהרמב"ן שאיסור 'יוצא' של אבר מן החי אינו ניתר ע"י שחיטה, מכבר נתקשיתי לפ"מ שהעירו האחרו' על הרמב"ן דודאי שחיטה מתרת גם את ה'יוצא' מן האמ"ה, דאכתי לא ניחא למה בכל נבילה לא יהיה איסור נוסף של 'יוצא' מאמ"ה. ולטעמיך, בתפוז טבל יש ב' איסורים, אחד טבל של ה...
על ידי הוה אמינא
ה' פברואר 14, 2019 3:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חק יריכות בסת"ם
תגובות: 2
צפיות: 403

Re: חק יריכות בסת"ם

א. בפשטות כוונת הרמ"ע שבסת"ם יש דין כתיבה נוסף שאינו בגט, דבגט העיקר שלא יהיה פסול חק תוכות שאינו כתיבה בכלל, אבל כתיבה של חקק מספיקה. והא ראיה שלא חייבים דוקא דיו בגט. ב. בשלמא אם היה מיקל יותר והיה הפסק לקולא נגד כמה ראשונים הייתי מבין השאלה, אבל אם מחמירים נגד ראשונים שמקלים, הפירוש הוא...
על ידי הוה אמינא
ב' פברואר 11, 2019 8:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7637
צפיות: 778610

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הנה תמונה נוספת מאותה הקב"פ שהועלתה פה מלפני זמן רב הועלתה בידי כת"ר כאן . ויעויין עוד כאן ו כאן . עוד במעלה אשכולנו ציינתי ג"א לתמונה נוספת "במסיבה בבית מרן הגרצ"פ, לכבוד הרב אפרים אפשטיין משיקאגו", בספר תועפת ראם, עמ' 147. הנה היא: תועפת ראם עמ 147.png מסביב לשולחן: ...
על ידי הוה אמינא
ב' פברואר 11, 2019 7:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?
תגובות: 10
צפיות: 122

Re: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?

חיים סגל כתב:
הוה אמינא כתב:אולי כוונתו לא לחמץ בעין [איזה מין רפואה יכולה להיות בפת שאינה במצה?] אלא לחמץ נוקשה או בתערובת. שמזה נעשה תרופה. וא"ש.

נראה לך סביר כך לסתום 'חמץ' ונבין מעצמנו שמדובר בדרבנן?

לענ"ד, זה לא לסתום אלא לפרש. אם כנים הדברים שמדובר בתרופה, אז פשוט אפילו בלי לפרש שזה לא בדאורייתא וכנ"ל.
על ידי הוה אמינא
ב' פברואר 11, 2019 3:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא אומרים את פרשת הדלקת המנורה בכל יום?
תגובות: 28
צפיות: 302

Re: מדוע לא אומרים את פרשת הדלקת המנורה בכל יום?

מה שנוטה לכך הוא לשון הכתוב יערוך אותו אהרן ובניו, וכן בפרשת בהעלותך תולה את המנורה באהרן משמע שזו מצוותו. ואין כעת כל הספרים שעוסקים בזה תחת ידי.
ראוי לשאול שאלה כזו את הבקי בכולא תלמודא ומרא דשמעתתא של קדשים בעל משנת חיים, בלי ספק יפרוש מיד את כל הראיות והפירכות להנחה זו.
על ידי הוה אמינא
ב' פברואר 11, 2019 2:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי אפרים בורודיאנסקי זצ"ל
תגובות: 46
צפיות: 1473

Re: הגאון רבי אפרים בורודיאנסקי זצ"ל

"מתפעל" כאן רבי אפרים חתום על פרס הרב קוק להגאון רבי יעקב יצחק ווייס, לימים הגאב"ד בירושלים, יחד עם הגרש"י זוין והגר"א כהנא הרב הראשי. הרב בורודיאנסקי חתום מטעם הרבנות הראשית תל אביב. מה היה תפקידו שם? "שופטים" לועדת הפרס מתמנים לצורך הענין, ולא חייב להיות שהם נושא...
על ידי הוה אמינא
ב' פברואר 11, 2019 2:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא אומרים את פרשת הדלקת המנורה בכל יום?
תגובות: 28
צפיות: 302

Re: מדוע לא אומרים את פרשת הדלקת המנורה בכל יום?

לענ"ד החילוק הוא שהמנורה אינה קרבן ציבור כשאר הדברים הנ"ל, אלא חובת המקדש או חובת כהן לעשות. ואי"צ ונשלמה פרים שפתינו, כי איננו מחוייבים בזה ולא מקיימים כלום אם נלמד פרשה זו. משא"כ פרשת קרבנות ציבור וקטורת שהיא נעשית בשליחות כל ישראל, א"כ כאו"א שייך בזה ויכול לצאת יד&qu...
על ידי הוה אמינא
ב' פברואר 11, 2019 2:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?
תגובות: 10
צפיות: 122

Re: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?

אולי כוונתו לא לחמץ בעין [איזה מין רפואה יכולה להיות בפת שאינה במצה?] אלא לחמץ נוקשה או בתערובת. שמזה נעשה תרופה. וא"ש.
על ידי הוה אמינא
א' פברואר 10, 2019 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עדיף כמות או איכות ?בתפילה ובתורה
תגובות: 2
צפיות: 107

Re: מה עדיף כמות או איכות ?בתפילה ובתורה

ברוב עם הדרת מלך. זו הלכה בהל' תפילה. ולא רק.
על ידי הוה אמינא
א' פברואר 10, 2019 12:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: עיטור בכוסות ריקים?
תגובות: 36
צפיות: 1072

Re: עיטור בכוסות ריקים?

המימיך לא שמעת על שימוש חכמים, ועל המציאות שלפעמים הפרקטיקה שונה מהעולה למי שלומד רק בטקסט?

דוקא כן יתכן ולא מופרך שהגר"א נהג ונהגו אחריו אלו ששימשו אצלו, אחרת ממה שכתוב בחיבורו.
על ידי הוה אמינא
ש' פברואר 09, 2019 11:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עיטור בכוסות ריקים?
תגובות: 36
צפיות: 1072

Re: עיטור בכוסות ריקים?

הייתי בליל ש"ק זה אצל ת"ח אחד בן של אחד מגדולי ראשי הישיבות הליטאיות המפורסמות זצ"ל, והוא אוכל בגפו (אולי עוד נוכח אחד), והיה ו' כוסות ריקים סביב הגביע.

לא שאלתי אבל התרשמתי ללא ספק שזה דין עיטור הכוס.
על ידי הוה אמינא
ו' פברואר 08, 2019 12:43 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרי"י יעקובוביץ מהרצליה זצוק"ל
תגובות: 40
צפיות: 2250

Re: הגרי"י יעקובוביץ מהרצליה זצוק"ל

הכולל בהרצליה עורך הספד בבני ברק בבית הכנסת חסדי יעקב ברחוב חזון איש פינת רחוב רבינו תם, במוצאי ש"ק הקרוב. ישאו דברים, ראש הכולל הגאון הצדיק רבי אהרן יהודה הלוי רוט בנו הג"ר חיים יוסף שליט"א תלמידיו בוגרי הכולל ר' צבי לבקוביץ ור' שלמה לוינשטיין, המגיד הנודע בבית הכנסת שתחת רבנותו של ...
על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 01, 2019 7:34 pm
פורום: ימות עולם
נושא: העיתון ... הישנו ברשת ?
תגובות: 17
צפיות: 1599

Re: היסטארישע שריפטן

זה היה רק באידיש, מהיכן נהיה להם שם תעתיק לועזי?
על ידי הוה אמינא
ג' ינואר 01, 2019 12:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעם תקנת כתובה למנוע פריצות
תגובות: 10
צפיות: 308

Re: טעם תקנת כתובה למנוע פריצות

כמו שכתבו קודמי, גא"מ שא"א להוכיח ממדרש חנוכה טעם לתקנת כתיבת הכתובה, וכל מה שאיתא במשמע שם הוא רק טעם גזירת ביטול הכתובה.
על ידי הוה אמינא
ה' דצמבר 27, 2018 9:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נולד מהול
תגובות: 18
צפיות: 2360

Re: נולד מהול

מעשה ששמעתי מאבי הבן לפני כ-40 שנה כמן ימא לטיגנא: מעשה שבא לשאול את מרן הקה"י איך לנהוג בקשר לתינוק שנולד מהול, ואחרי שלמד את ההלכה עם אבי הבן יחד בשו"ע ונו"כ יצא מגדרו וביקש להיות סנדק כי יש בו בתינוק קדושה מיוחדת או סגולה מיוחדת אינני יודע הביטוי שהשתמש בו, רק שלמעשה היה הקה"י...
על ידי הוה אמינא
ה' דצמבר 27, 2018 4:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'שירא'
תגובות: 5
צפיות: 314

Re: 'שירא'

וגם מלשון מהר או כמעט
על ידי הוה אמינא
ד' דצמבר 26, 2018 11:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: שמפו חייב במעשר?
תגובות: 11
צפיות: 436

Re: שמפו חייב במעשר?

עשיו מסתמא היה מעשר, אבל לענייננו [תרתי משמע]: לא כל מן הצומח חייב במעשר והוי טבל, רק הפרי הראוי לאכילה. ושאר חלקי העץ פטורים מעיקרא. ומסברא פשוטה את החומרים שאינם לאכילה שיש בהם לפי התווית תערובת של פירות לא יעשו מפרי הראוי לאכילה אלא מהקליפות והעלים ושאר חלקי העץ. [ועל שאלה של ערלה שזה איסוה"...
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 24, 2018 10:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רשעים ע"פ של גהינום - אחריתו של הסופר י"ח ברנר
תגובות: 39
צפיות: 4585

Re: רשעים ע"פ של גהינום - אחריתו של הסופר י"ח ברנר

מקובל בפורום, כמו במקומות אחרים שכתיבה באותיות גדולות שקולה לצעקה. לפיכך כשם שדברי חכמים בנחת נשמעים כן מן הראוי לא להשתמש בכתיבה באותיות גדולות אלא בשעת ההכרח. אולי יש מקום ללמד זכות על ההגדלה שכוונתו בזה רק להדגיש להקורא שורה ספציפית מתוך האריכות. וי"ל שעדיף להדגיש ע"י כתב בולד ו/או קו ...
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 24, 2018 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 1022

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

סגי נהור כתב:ניט אום ניטל נאכט גערעדט.הנה חקירה טובה לדמות לנידון הנ"ל, האם יש דין איסור ללמוד בניטל - לא. רק שלא ללמוד ודי.
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 24, 2018 10:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליחותייהו דקמאי - תוקף בית דין בזה"ז מה"ת או מדרבנן
תגובות: 7
צפיות: 384

Re: שליחותייהו דקמאי - תוקף בית דין בזה"ז מה"ת או מדרבנן

זכור לי לשון מפורשת של הבית יוסף בחו"מ סימן א' בענין, ואינו תחת ידי לבדוק אם כתב שע"י שליחותייהו כל הבי"ד דאורייתא, או שעשאוהו "כעין דאורייתא". על שאלת כ"ת שכל הגיורים הם מדרבנן י"ל שאחרי שחל מדרבנן הוי מדאורייתא כדאשכחן גבי קנינים דרבנן דמהני לדאורייתא ועוד כיו&qu...
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 24, 2018 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת קומיקס בשבת
תגובות: 27
צפיות: 705

Re: קריאת קומיקס בשבת

נ"ל לפרש דברי הו"א כך. בצילום כגון תמונה של הגרשז"א בלי הכיתוב לא תדע מי זה. משא"כ בקומיקס גם בלי כיתוב מובן הסיפור וזה בחינת תוספת בהירות. לולא דבריו הוה אמינא לפרש את ההוה אמינא של הוה אמינא כך: אנדרטאות ופסלים וצורות יש תחתם כיתוב המתעד שזה מלך פלוני שמלך משנת פלונית ועד שנת ...
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 24, 2018 4:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת קומיקס בשבת
תגובות: 27
צפיות: 705

Re: קריאת קומיקס בשבת

לתומי הבנתי שכתב שתחת הצורה פי' תחת פסל או אנדרטא והתוכן הוא תיעוד הצורה וכדו',
ולא דומה לקומיקס שכתוב בו סיפור בפנ"ע כספר רגיל וליד הכתב יש ציור פשוט להמחשה.
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 24, 2018 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: עציץ נקוב - מדוע נחשב כארץ?
תגובות: 7
צפיות: 412

Re: עציץ נקוב - מדוע נחשב כארץ?

סוגיות ערוכות בשביעית ובערלה
על ידי הוה אמינא
ו' דצמבר 21, 2018 12:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבו עצה הלום
תגובות: 108
צפיות: 3551

Re: הבו עצה הלום

לא אוכל לחוות דעה כיון ששני הנושאים [שלושת] המדוברים שהיו בעייתיים באספקלריא לא ביקרתי כמדו' מעולם ולחא ידעתי על קיומם, וגם אילו ראיתי הכותרת הייתי מדלג מסתמא. וה' יתן סיעתא דשמיא למנהלים ההולכים נגד רוחו של כאו"א בנחת וארך רוח נפלאים להעמיד המקום על מתכונת שביל הזהב. הדבר היחיד שאבין הוא אם הי...
על ידי הוה אמינא
ו' דצמבר 21, 2018 12:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כלה שנחטפה ע"י הרשויות באמצע מעמד החופה
תגובות: 5
צפיות: 514

Re: כלה שנחטפה ע"י הרשויות באמצע מעמד החופה

ב' דברים בסיסיים לא הבנתי בהנחתו להחמיר, הא' למה מחשיב את המעשה בפשיטות לקול שנתקדשה פלונית ע"י שהיתה בשמלת כלולות וכו', הרי בסוגיא דקול יוצא הקול אומר שכבר נתקדשה! וכאן אף אחד לא אומר אלא שרצו שתתקדש ושעוד לא התקדשה! והב' החילוק מהתשו' רעק"א שאם נתכוין לקדשה בטבעת לא חיישינן לדעה של קידוש...
על ידי הוה אמינא
ד' דצמבר 19, 2018 5:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: פגישת בן גוריון עם מרן החזון איש זצ"ל
תגובות: 51
צפיות: 6398

Re: פגישת בן גוריון עם מרן החזון איש זצ"ל

יודגש: לא היה אחד מרבני ישראל או מגדולי ישראל שהיה נגד החזית הדתית בתש"ט, כולל הרב מבריסק . האמנם? יש לך מידע מבוסס על כך? אפילו מלר שמנסה למשוך את הרב מבריסק הכי קנאי ואנטי אגודאי ששייך, לא מביא אפילו אזכור אחד על תש"ט, רק על מאוחר בהרבה. [אף על פי שלא מפיו של מלר אנו חיים, אך ניתן ללמוד...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 16, 2018 11:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקטוביץ ועד ה' באייר
תגובות: 99
צפיות: 4745

Re: מקטוביץ ועד ה' באייר

באיצטלא של חוקר כן, אבל על תורנית לא שמעתי. זה לא בדיוק פשקוויל כי רצ"ו האמין לגמרי בתיאוריות שלו, והוא לא גמר לחקור אותן עשרות שנים לפני ספר מקטוביץ' ועוד עשרות שנים אחריהן. הוא לא הצביע בבחירות מעולם כשיטת סטמר היות והסיק כך על פי מחקריו. למי שהכירו - היתה לו ידידות אישית עמוקה עם פרוש, ושאר ...
על ידי הוה אמינא
ה' דצמבר 13, 2018 3:02 pm
פורום: ימות עולם
נושא: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה
תגובות: 39
צפיות: 2964

Re: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה

אלא שבנידון דידן ש.ט. רוצה לחקור היסטוריית ביניים. כלומר להוציא מעיתוני התקופה תקופה קטנטונת בלבד שאמנם היתה בחיי חיותו של החזו"א, ולבנות עליה מגדלים. .............. כאשר חיים עמנו הרבה שהיו נערים בזמנו, ולפי כמה שנים עוד חיו עמנו גם רבים רבים שחוו תקופה זו, ולא בירר עמם איך היתה נראית תקופה ז...
על ידי הוה אמינא
ד' דצמבר 12, 2018 11:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש
תגובות: 14
צפיות: 477

Re: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש

הצעיר באלפי כתב:
הוה אמינא כתב:אשתדל לסרוק בל"נ

מחכים ......
ייש"כ בהקדם.
על ידי הוה אמינא
ג' דצמבר 11, 2018 4:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש
תגובות: 14
צפיות: 477

Re: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש

בהנחה שהתורם הראשון הוא יהודי - קיי"ל שמותר למכור את נדבתו, ולהשתמש בכסף לקדושה דומה. נכון, ואז על הדבר הנקנה יהיה כתוב [או בלי כיתוב רק בפועל] לעילוי נשמת הורי התורם הראשון, כי מכספו באו לעולם הדברים הנקנים מחדש. ומסתמא על זה לא היה הראשון מערער. אבל בנידו"ד רוצים לקבל תרומה ממישהו אחר ו...
על ידי הוה אמינא
ג' דצמבר 11, 2018 4:01 pm
פורום: ימות עולם
נושא: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה
תגובות: 39
צפיות: 2964

Re: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה

לייטנר כתב:אך לא ניתן לזלזל בידע הנגזר מהעיתונים, תוך הבנה שאינו היחיד.


אימון עיוור לא ניתן לתת על זה, אבל לא לזלזל באופן מוחלט כמובן.
וכל זה ביחס למה שכתוב והתפרסם בעיתונים.

אבל לחקור ולהסיק מסקנות לא ממה שכתוב בעיתון, אלא רק מההיעדר וממה שלא כתוב - זה כבר מחקר מדעי חדשני ויחודי יותר.
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 10, 2018 10:04 pm
פורום: ימות עולם
נושא: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה
תגובות: 39
צפיות: 2964

Re: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה

הנה ראיה מעיתון: עיתון הצופה - ביטאון המזרחי שהחזו"א נלחם בשנתו האחרונה בראשיו - פתח את הידיעה על פטירתו (ט"ז חשון תשי"ד) "גדול הדור מרן". http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/sharedpages/SharedView.Page.aspx?sk=0168337B&href=HZH/1953/10/25&page=1 בעיניים של "...
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 10, 2018 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש
תגובות: 14
צפיות: 477

Re: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש

היחיד שמצאתי מדבר בשאלה מעין זו - הרב מחשבת הלוי שליט"א גאב"ד זכרון מאיר, באורח חיים סימן כז אות ב', ומביא כדרכו כל מי שדיבר בדברים דומים ובתוכם אין מלפניו מי שדן שזה ממש, וגם הוא מסיק בזה"ל: עכ"פ בעובדא שנשאלתי לא הכרעתי....
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 10, 2018 4:43 pm
פורום: ימות עולם
נושא: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה
תגובות: 39
צפיות: 2964

Re: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה

טיקוצ'ינסקי מניח לפני כל בירור הנחה אחת שלדעתו הינה הגיונית או מחקרית: אם רוצים לברר עובדה מסויימת המקום לבירור הוא בעיתונות של אותה תקופה. נקודה. ואכן הוא לא מצא את החזון איש, ואין סיבה שימצא. החזו"א פעל מאחורי הקלעים במלוא המובן, והעיתונאים הדתיים שידעוהו והעריכוהו לא העזו אפילו להציגו בתור מ...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 09, 2018 11:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 204
צפיות: 15151

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

קושייתו מובנת מאד והרב שילת אחר מחילת כבודו נסחף כאן אחר דמיונו. הגרג"נ דבר על קצירת חטים למצות מצווה (לפסח הבא כמובן) דבר שהרבה ת"ח בדורינו ובדורות קודמים עשו. איפה הוא ראה כאן את כאחד התנאים שמלאכתם בארץ... גם אני חושב כדברי כ"ת, אמנם בעקבות ההוה אמינא של ר"י שילת בל אמנע מלהו...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 09, 2018 4:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה
תגובות: 15
צפיות: 513

Re: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה

זה מגן אברהם מפורש שם בס"ק ה' ואין חולק. אפילו הט"ז חולק רק כשכבר אמרו את הברכה על הקריאה של חנוכה לפני ר"ח וסובר שבמקרה כזה יקראו קודם חנוכה שלא תהיה ברכה לבטלה, אבל בלי חשש ברכה לבטלה גם הוא מודה למג"א. וכ"כ הביאור הלכה שזה לכו"ע. והגדרת הדין מבואר שם שאין חשש אין מעב...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 09, 2018 4:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיני ממנות: שיעור נסיון האם מחייב
תגובות: 6
צפיות: 161

Re: בדיני ממנות: שיעור נסיון האם מחייב

אדרבה, ביקור טכנאי כשהזמינוהו לתקן ולא היה יכול, בעיה שלו. ולא צריכים לשלם לו כלום. כי לא עשה כלל מה שנדרש ממנו. אלא אם כן התנו בפירוש שאינו יודע מהי הבעיה וגובה על הביקור לזהות מהי הבעיה, גם אם תהיה זו בעיה שאינו יודע לתקנה. מה שאין כן שיעור ממורה פרטי כשדובר על סדרת שיעורים, אם לא התנו שזה שיעור נ...

עבור לחיפוש מתקדם