החיפוש הניב 831 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוה אמינא
ה' דצמבר 13, 2018 3:02 pm
פורום: ימות עולם
נושא: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה
תגובות: 48
צפיות: 1711

Re: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה

אלא שבנידון דידן ש.ט. רוצה לחקור היסטוריית ביניים. כלומר להוציא מעיתוני התקופה תקופה קטנטונת בלבד שאמנם היתה בחיי חיותו של החזו"א, ולבנות עליה מגדלים. .............. כאשר חיים עמנו הרבה שהיו נערים בזמנו, ולפי כמה שנים עוד חיו עמנו גם רבים רבים שחוו תקופה זו, ולא בירר עמם איך היתה נראית תקופה ז...
על ידי הוה אמינא
ד' דצמבר 12, 2018 11:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש
תגובות: 14
צפיות: 255

Re: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש

הצעיר באלפי כתב:
הוה אמינא כתב:אשתדל לסרוק בל"נ

מחכים ......
ייש"כ בהקדם.
על ידי הוה אמינא
ג' דצמבר 11, 2018 4:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש
תגובות: 14
צפיות: 255

Re: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש

בהנחה שהתורם הראשון הוא יהודי - קיי"ל שמותר למכור את נדבתו, ולהשתמש בכסף לקדושה דומה. נכון, ואז על הדבר הנקנה יהיה כתוב [או בלי כיתוב רק בפועל] לעילוי נשמת הורי התורם הראשון, כי מכספו באו לעולם הדברים הנקנים מחדש. ומסתמא על זה לא היה הראשון מערער. אבל בנידו"ד רוצים לקבל תרומה ממישהו אחר ו...
על ידי הוה אמינא
ג' דצמבר 11, 2018 4:01 pm
פורום: ימות עולם
נושא: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה
תגובות: 48
צפיות: 1711

Re: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה

לייטנר כתב:אך לא ניתן לזלזל בידע הנגזר מהעיתונים, תוך הבנה שאינו היחיד.


אימון עיוור לא ניתן לתת על זה, אבל לא לזלזל באופן מוחלט כמובן.
וכל זה ביחס למה שכתוב והתפרסם בעיתונים.

אבל לחקור ולהסיק מסקנות לא ממה שכתוב בעיתון, אלא רק מההיעדר וממה שלא כתוב - זה כבר מחקר מדעי חדשני ויחודי יותר.
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 10, 2018 10:04 pm
פורום: ימות עולם
נושא: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה
תגובות: 48
צפיות: 1711

Re: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה

הנה ראיה מעיתון: עיתון הצופה - ביטאון המזרחי שהחזו"א נלחם בשנתו האחרונה בראשיו - פתח את הידיעה על פטירתו (ט"ז חשון תשי"ד) "גדול הדור מרן". http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/sharedpages/SharedView.Page.aspx?sk=0168337B&href=HZH/1953/10/25&page=1 בעיניים של "...
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 10, 2018 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש
תגובות: 14
צפיות: 255

Re: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש

היחיד שמצאתי מדבר בשאלה מעין זו - הרב מחשבת הלוי שליט"א גאב"ד זכרון מאיר, באורח חיים סימן כז אות ב', ומביא כדרכו כל מי שדיבר בדברים דומים ובתוכם אין מלפניו מי שדן שזה ממש, וגם הוא מסיק בזה"ל: עכ"פ בעובדא שנשאלתי לא הכרעתי....
על ידי הוה אמינא
ב' דצמבר 10, 2018 4:43 pm
פורום: ימות עולם
נושא: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה
תגובות: 48
צפיות: 1711

Re: גדולי ישראל שנתנו את הטון בתחילת ימי המדינה

טיקוצ'ינסקי מניח לפני כל בירור הנחה אחת שלדעתו הינה הגיונית או מחקרית: אם רוצים לברר עובדה מסויימת המקום לבירור הוא בעיתונות של אותה תקופה. נקודה. ואכן הוא לא מצא את החזון איש, ואין סיבה שימצא. החזו"א פעל מאחורי הקלעים במלוא המובן, והעיתונאים הדתיים שידעוהו והעריכוהו לא העזו אפילו להציגו בתור מ...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 09, 2018 11:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 140
צפיות: 10176

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

קושייתו מובנת מאד והרב שילת אחר מחילת כבודו נסחף כאן אחר דמיונו. הגרג"נ דבר על קצירת חטים למצות מצווה (לפסח הבא כמובן) דבר שהרבה ת"ח בדורינו ובדורות קודמים עשו. איפה הוא ראה כאן את כאחד התנאים שמלאכתם בארץ... גם אני חושב כדברי כ"ת, אמנם בעקבות ההוה אמינא של ר"י שילת בל אמנע מלהו...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 09, 2018 4:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה
תגובות: 15
צפיות: 331

Re: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה

זה מגן אברהם מפורש שם בס"ק ה' ואין חולק. אפילו הט"ז חולק רק כשכבר אמרו את הברכה על הקריאה של חנוכה לפני ר"ח וסובר שבמקרה כזה יקראו קודם חנוכה שלא תהיה ברכה לבטלה, אבל בלי חשש ברכה לבטלה גם הוא מודה למג"א. וכ"כ הביאור הלכה שזה לכו"ע. והגדרת הדין מבואר שם שאין חשש אין מעב...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 09, 2018 4:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיני ממנות: שיעור נסיון האם מחייב
תגובות: 6
צפיות: 95

Re: בדיני ממנות: שיעור נסיון האם מחייב

אדרבה, ביקור טכנאי כשהזמינוהו לתקן ולא היה יכול, בעיה שלו. ולא צריכים לשלם לו כלום. כי לא עשה כלל מה שנדרש ממנו. אלא אם כן התנו בפירוש שאינו יודע מהי הבעיה וגובה על הביקור לזהות מהי הבעיה, גם אם תהיה זו בעיה שאינו יודע לתקנה. מה שאין כן שיעור ממורה פרטי כשדובר על סדרת שיעורים, אם לא התנו שזה שיעור נ...
על ידי הוה אמינא
ו' דצמבר 07, 2018 12:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קו המקף בין מלות סימן להפסק או לחיבור?
תגובות: 3
צפיות: 161

Re: קו המקף בין מלות סימן להפסק או לחיבור?

להדיא במדרש המצוטט דלא מפרש כן ע"ד פשט, אלא "מרמז", וכל דבר שאפשר להבין מהצורה של מראה הדבר יכול להיות תוכן רמז.
על ידי הוה אמינא
ה' דצמבר 06, 2018 5:33 pm
פורום: עזר אחים
נושא: ישיבות הלומדות מסכת בבא מציעא
תגובות: 3
צפיות: 524

Re: ישיבות הלומדות מסכת בבא מציעא

כל ישיבות קרלין סטולין.
פרטיהן רשומות מאחורי השער של קובץ מס' 200 מ"בית אהרן וישראל" שהופץ בחודש זה וי"ל לרגל שמחת נישואי בן האדמו"ר שליט"א מסטולין.
הרבה מהחדו"ת מוקדשים לבבא מציעא ומטעם זה.
על ידי הוה אמינא
ד' דצמבר 05, 2018 3:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 247
צפיות: 18724

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

מיהו הרב רוזנברג? הוא ממשיך בדרכי רבו בדברי תורה רבי לייב מינצברג זצ"ל?
שוב ראיתי שהגדיר עצמו בשולי מאמרו בהערה מס' 1 ביחס לשאלה הזו.
על ידי הוה אמינא
ג' דצמבר 04, 2018 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר - כיצד דרשו?
תגובות: 3
צפיות: 157

Re: ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר - כיצד דרשו?

את הגר"א שכותב איך הכל מרומז בו' ימי בראשית וכללי הכל מתומצתין במילה בראשית, כבר הבנת? אם כן אז תקח בחשבון שמשה רבינו היה "קצת" יותר בעל כשרון מהגר"א, והרבי שלו היה הקב"ה בעצמו, אז אין בכלל שאלה. ואודה ולא אבוש שאני לא מבינתי ולא אנסה להבין. גם אם יהיה לי "פשט" בזה...
על ידי הוה אמינא
א' דצמבר 02, 2018 2:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חופת גר וגיורת
תגובות: 6
צפיות: 220

Re: חופת גר וגיורת

שאלה מעניינת, ומענין לענין באותו ענין, ואולי אפשר להביא ממנו ראיה להשאלות הנ"ל, זכורני [אאל"ט ומשנה משהו מהפרטים] שהיתה שאלה אם אפשר להשיאם בחוה"מ כדין זיוו"ש של מחזיר גרושתו או שאין מערבין שמחה בשמחה כזיווג ראשון, ופסקו שהוי כמחזיר גרושתו. עכ"פ במחז"ג יש ברכות אירוסין ...
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 29, 2018 11:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 247
צפיות: 18724

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

ופעמים רבות הדברים בבחינת אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. ובשכלי הדל כל הסוגיה הזו עמומה וחתומה. אשמח לחכם שיאיר את עיניי בזה. לפעמים הפירוש הוא רק למילים של הפסוקים ע"ד הבנת פשט, מתוך ידיעה שהמעשה והאישיות נשואי הפרשה הם מעל זה, אבל זהו פירוש הפשט בפסוק כפי ההבנה שניתן להבין. ולפעמים זה ע&quo...
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 29, 2018 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי צריך לשלם על הכדור?
תגובות: 6
צפיות: 187

Re: מי צריך לשלם על הכדור?

הדין השרשי לכא' שפטורים מטעם קטן שהזיק. ואם הורי הילדים רוצים לצאת ידי שמים? או מה הדין אם היו בני 13? ההורים ודאי פטורים אפי' לצי"ש. הילדים עצמם לכשיגדלו - תלוי בב' משמעויות במשנ"ב. ובפשטות אינם חייבים אפי' לצי"ש. ואם הם היו גדולים, יל"ע אם זה אונס וכולם נחשבים שואלים [הרי הנוט...
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 29, 2018 2:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאריות החשמל ביום ראשון
תגובות: 3
צפיות: 148

Re: שאריות החשמל ביום ראשון

זה לא ייצור, זה הכנות לייצור. ייצור החשמל גופא נעשה באותו רגע שהוא מחשמל ולא רגע קודם, מקסימום שניות אחדות לפי מהירות הגעת החשמל אם זה יותר ממהירות האור. א"א לאגור זרם. ועל חילול שבת בהכנה אין נאסר הזרם הנוצר, כי אין ההכנה נמצאת בתוך הזרם. זה לא דומה למלאכות אחרות שנעשות במוצר שבו אתה משתמש, שא...
על ידי הוה אמינא
ג' נובמבר 13, 2018 7:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 9248

Re: משניות קהתי

יש ויש. כשרואים אלו שעיניהם כסנוורים באשכול זה מכל הטענות, ומדלגים על עדויות אלו שהיו אז בקרבת העניינים איך התפתחה המלחמה נגד, יש לבדוק מה טמון בתגובתם ולא לענות בחזרה על הכתוב כבר קודם כי זה לא יעזור.
על ידי הוה אמינא
ג' נובמבר 13, 2018 7:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 9248

Re: משניות קהתי

מוזר בעיני שאתה עונה למי שבתגובותיו הבלתי מוכחות מעיד בעצמו שהוא פגוע מערכות דתשמ"ט וכו'.
מותר להם לאחוז משטינזלץ ובא לציון גואל.
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 12, 2018 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 45
צפיות: 706

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

אם מסר לאחד כדי לזכות לעצמו ולאחיו עמו, זכה לו ולהם באותה קבלת שטר.
כמדו' שזה מפורש,
וכעין זה בגמ' הריני שוחט על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים וכו' כיון שעלה זכה לאחיו עמו.
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 12, 2018 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 45
צפיות: 706

Re: כתב בשטר "פרתי מוקנית לאחים שלי", והאחים הגביהו את השטר, האם נעשים שותפים בפרה?

פרה אינה נקנית בשטר, רק קרקע ועבד.

שטר אינו מקנה בהגבהת הקונה, רק במסירת המוכר לידו.
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 11, 2018 11:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רפאל הלפרין ז"ל
תגובות: 40
צפיות: 4179

Re: רפאל הלפרין ז"ל

זה היה מודבק ברחובה של עיר בגדול. אאל"ט הצטרף למכתב הגר"נ גם הגרבד"פ שליט"א שהסכים מעיקרא על הספר והסיר הסכמתו. זה היה פירוש על התורה מר"ר, לא דוקא רש"י. על רש"י הוא הוציא ספר 2 או 3 כרכים ולא היתה בזה בעיה. היו בספר הזה שעל התורה לא רק דקדוקים על התורה ופירושים, א...
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 11, 2018 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי עבד נהיה גדול?
תגובות: 13
צפיות: 323

Re: מתי עבד נהיה גדול?

הוה אמינא כתב:גדלות זה לא מצוה, הוא חייב במצוות כאשה ופטור ממצוות כאיש. אבל מועד הגדלות זה הלמ"מ דין בפנ"ע ולא מצוה ומהיכי תיתי שישנו בזה? אולי בזה נשאר כגוי??
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 11, 2018 7:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי עבד נהיה גדול?
תגובות: 13
צפיות: 323

Re: מתי עבד נהיה גדול?

זו הנחה פשוטה שכבר נמצאת בדברי כל קודמיו, וכבר ציינו את החת"ס.
המקור הוא שגיל י"ג הוא ככל השיעורים שמהלכה למשה מסיני, ולא נאמרו כי אם ליהודי ולא למי שאינו בכלל זה.
קודם העבר צריך להיחשב יהודי ולא כנעני החייב במצוות, ורק אח"כ יוכל להיחשב בכלל ההללממ"ס.
על ידי הוה אמינא
א' נובמבר 11, 2018 2:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 140
צפיות: 10176

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

זאב ערבות כתב:תשובה ממערכת לדופקי בתשובה בענין סגולת קניית מפטיר יונה


הקובץ היכל שמואל הלז עם שאלת הסגולה לעשירות ותשובות הרבנים המצוטטים פה, מובאים בפרוטרוט בספר "בדידי הוה עובדא" לרש"ד פרידמאן בעמ' תקצו.
על ידי הוה אמינא
ו' נובמבר 09, 2018 9:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי עבד נהיה גדול?
תגובות: 13
צפיות: 323

Re: מתי עבד נהיה גדול?

גדלות זה לא מצוה, הוא חייב במצוות כאשה ופטור ממצוות כאיש. אבל מועד הגדלות זה הלמ"מ דין בפנ"ע ולא מצוה ומהיכי תיתי שישנו בזה? אולי בזה נשאר כגוי??
על ידי הוה אמינא
ו' נובמבר 09, 2018 1:25 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7482
צפיות: 725377

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הרב אונטרמן או רבי אלי' לופיאן.
והתמונה הפוכה.
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 08, 2018 6:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 9248

Re: משניות קהתי

לענ"ד מגוחך לחשוב שעורכי משניות ארטסקרול עיינו בקהתי, והם הננס וקהתי הענק. למדתי משנה או שתים בחיי, ובמקומות מוקשים במיוחד הסתכלתי אם יש פתרון לקושי שלי בארטסקרול ולמעשה מצאתי שם סיכום למפרשים רבים, עם מלוא המעלה של דיוק הנצרך לתימצות וריכוז הפירוש, על פי אומרם במקור. זו עבודה שא"א לעשותה ...
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 08, 2018 6:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 9248

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

עקביה, התשובות לשאלותיך, 1. לפי העדויות ששמעתי - כן. 2. יש טוענים בלהט שבודאי לא היה מסכים לכך, ואגב, בחלק מההסכמות לשוטנשטיין מודגש כי 'עת לעשות לד'' בפרט אחרי שיצאו לאור תרגומים שאין רוח חכמים נוחה מהן, ראה הסכמות הגריש"א והגרש"א ואולי עוד. [יתכן שהנימוק הזה היה מכריע גם אצל הרב שך, בפר...
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 08, 2018 3:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א
תגובות: 45
צפיות: 1446

Re: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א

מצטרף לכל דברי המנחמים לעיל,
ויהיה ברא בתורתו ומעשיו בעוה"ז מזכה אבא בג"ע, ומזה תבא הנחמה.
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 08, 2018 3:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 9248

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

ומי שלומד משנה רק עם פירוש קהתי ודי לו בזה לא למד משנה מימיו. לימוד משנה הכוונה בעיון עם הבנה עד תכלית דעת המפרש - ויש פ"ד מפרשים ראשונים ואחרונים שמפיהם אנו חיים, שכל מילה שלהם צריכה תלמוד. וביניהם חילוקים זה מזה אליבא דסוגיות הש"ס בבלי וירושלמי שיש להבינם. ואפילו קוצו של י' מזה א"א...
על ידי הוה אמינא
ד' נובמבר 07, 2018 8:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 9248

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

מתיבתא [איני מדבר על שוטנשטיין, מחוסר ידיעתי, אבל נדמה לי שגם הוא בכלל] יש בו ליקוט מאוד עיוני, עם ציון לכל פיסקה מאין נשאבה, וזה מפתח גדול למי שרוצה ללמוד הכל איך להגיע למקור כל הערה וכל חידוש, וגם מגישים אותם בשפה קולחת. זה לא תרגום מילולי בלבד להקלת הארמית [אם יש כאלו שמשתמשים בו רק לזה - וזוהי ד...
על ידי הוה אמינא
ד' נובמבר 07, 2018 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 9248

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

אולי כאן מקום להסביר מילה אחת היות ונשמע פה תימה על דעת הסטייפלר והגר"ח. במחילת כל אלו שלומדים במשניות קהתי, ובמחילת כבודו שהוא אחד ממרביצי התורה ומזכי הרבים הגדולים כפי שמתברר למפרע. ואיני מנסה להמעיט או להוריד מזכויותיו. יש הבדל בין לקרוא משניות לבין ללמוד משניות. לקרוא ולהבין אפשר עם קהתי, ז...
על ידי הוה אמינא
ג' נובמבר 06, 2018 12:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 247
צפיות: 18724

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

1. לגבי חב"ד כבר כתבי על זה שהוא אמר לי שהיום אין צורך לצאת נגדם כי אין את הסחף הגדול שהיה אז. 2. לגבי הראיון הבנתי ממנו שהוא לא ידע שזה בתור ראיון לשם, פשוט ארליך בא ודיבר איתו והוא רשם ופירסם שם. 1. בוודאי שזה בעצמו טעם נכון, אבל אני דיברתי איתו לא רק על חב"ד, והוא אמר לי כנ"ל, שהי...
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 05, 2018 2:44 pm
פורום: ימות עולם
נושא: מקבלי פרס משרד הדתות תשכ"ד
תגובות: 5
צפיות: 587

Re: מקבלי פרס משרד הדתות תשכ"ד

תודה חלמיש! יש לציין אמנם שיד חלוקה לסוגים והשאלה אם זה דרוג הזוכים או חלוקה לאברכים ובחורים וכד בישיבה קטנה יש לציין את שלמה כץ כיום ראש ישיבת חברון יש עוד אישים מוכרים. אצין את המגיד והסופר המפורסם בכל קצווי תבל ה"ר שלום מאיר ולך, כיום יושב שבעה על אביו ז"ל. אז תלמיד ישיבת בני עקיבא בנת...
על ידי הוה אמינא
ב' נובמבר 05, 2018 12:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב מפוניבז' זצ"ל, זכרונות.
תגובות: 16
צפיות: 2649

Re: הרב מפוניבז' זצ"ל, זכרונות.

ב' דיוקים קטנים לסיפורים האחרונים: א, ר"מ פורטמן היה ש"ץ אחרי הגה"צ לוין מתלמידי קלם שהתפלל בישיבה לפניו בנוסח קלם [בלי שום ניגון]. ויתכן שגם הוא לא היה הש"ץ הראשון. ב, הרב מפוניבז' לקח כסף גם מחילונים וגם מריפורמים מחללי שבת, אפשר לראות לפי ההנצחות של נציבי היום בישיבה ונציבי עו...
על ידי הוה אמינא
ה' נובמבר 01, 2018 2:52 pm
פורום: עזר אחים
נושא: יורשים של ירושה גדולה - מבקשים עזרה תורנית לקבלת הירושה
תגובות: 4
צפיות: 509

Re: יורשים של ירושה גדולה - מבקשים עזרה תורנית לקבלת הירושה

אל תעש עצמך כעורכי הדיינים.
ולמ"ד שזה אזהרה רק לדיין, יש עוד דין: חכמים הזהרו בדבריכם, שמא מתוך דבריכם ילמדו לשקר.
על ידי הוה אמינא
ד' אוקטובר 31, 2018 7:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על טלית של בית הכנסת
תגובות: 7
צפיות: 277

Re: ברכה על טלית של בית הכנסת

כמדו' לזכרוני שזו מחלוקת ט"ז ומג"א על הדף במקום

עבור לחיפוש מתקדם