מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 438 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ניים ושכיב
ד' ספטמבר 09, 2020 8:57 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מחפש מקור לסיפור עם הבית יוסף.
תגובות: 26
צפיות: 876

Re: מחפש מקור לסיפור עם הבית יוסף.

אף שנראים דבריך באופן עקרוני, קשה עד מאד להבינם ביחס לבית יוסף והרמב"ם. כמי שצבר אלפי שעות לימוד של בית יוסף חושבני שאין הוא מחדש דרך חדשה. נהפוך הוא, הוא דורך בדרך בה דרכו הראשונים ומבארם מתוך מגמה להכריע ביניהם. כך שקשה מאד לומר שתירוץ הבית יוסף בדברי הרמב"ם היו בדרך מחודשת שלא הכיר הרמ...
על ידי ניים ושכיב
ד' ספטמבר 09, 2020 7:15 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מחפש מקור לסיפור עם הבית יוסף.
תגובות: 26
צפיות: 876

Re: מחפש מקור לסיפור עם הבית יוסף.

כוונתי היא לדרך שלישית שנמצאת בין שני הדרכים שהזכרת, ונקל להבינה באמצעות המשל הבא שאיננו משלי: אדם נמצא בחדר חשוך ומחפש את הדלת. לשם כך הוא ממשש כאן ושם, וכשהוא מגיע לידית החלון הריהו בודקה מכל צדדיה עד שבא לידי מסקנא שאינה ידית של דלת, וסוף סוף לאחר שנשללות כל האפשרויות האחרות הוא מוצא את הדלת. לע...
על ידי ניים ושכיב
ג' ספטמבר 08, 2020 5:27 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מחפש מקור לסיפור עם הבית יוסף.
תגובות: 26
צפיות: 876

Re: מחפש מקור לסיפור עם הבית יוסף.

בכל דור ודור מתחדשות דרכים בהבנת התורה, והראשונים לא פתחו את הצינור לדרך ההבנה וההסברה של האחרונים. אמת שדברי האחרונים כלולים ורמוזים בדברי הראשונים, ולרוב לראשונים לא הוקשה מעיקרא מה שנתקשו בו האחרונים. ומכל מקום, דרך הלימוד והשקו"ט שבכל דור היא דבר מחודש, ולא רק גילוי מילתא בעלמא מה שהתכוונו...
על ידי ניים ושכיב
ג' ספטמבר 08, 2020 4:04 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מחפש מקור לסיפור עם הבית יוסף.
תגובות: 26
צפיות: 876

Re: מחפש מקור לסיפור עם הבית יוסף.

יש"כ של כל המתרצים.

אאל"ט בכלל דברי דבריכם, וכפי שכבר כתבתי לא בכל הנוסחים אפשר להעמיסם.
על ידי ניים ושכיב
א' ספטמבר 06, 2020 6:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמת הנגלה וחכמת הנסתר
תגובות: 53
צפיות: 1923

Re: חכמת הנגלה וחכמת הנסתר

בהשגח"פ נפל לידי בשבת מס"י עם פירוש סוד לישרים מאת הרב מרדכי שריקי, ובהקדמת המפרש בסעיף ב' (המתחיל כאן) מאריך להוכיח מדברי הרמח"ל בספריו השונים שהוא סבר שחכמת הקבלה היא חכמת עבודת הלב, וכמשנ"ת בס"ד.
על ידי ניים ושכיב
א' ספטמבר 06, 2020 6:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמת הנגלה וחכמת הנסתר
תגובות: 53
צפיות: 1923

Re: חכמת הנגלה וחכמת הנסתר

חכמת הקבלה היא חכמה שלימה המפרטת את סדר העולמות העליונים ואת ההשפעה של זה על העולם התחתון ועל סודות המצוות שאנו מקיימים ועוד. הלא זהו מה שכתבתי, שהקבלה מספרת על העולמות העליונים ועל הנעשה בהם. ומה פסול מצאת בדברי? אמת שיש לחכמה זו השפעה רגשית על הלב, אבל החכמה עצמה היא חכמה שלימה בכלל לא כתבתי שהיא...
על ידי ניים ושכיב
א' ספטמבר 06, 2020 5:31 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מחפש מקור לסיפור עם הבית יוסף.
תגובות: 26
צפיות: 876

Re: מחפש מקור לסיפור עם הבית יוסף.

כנראה לא הסברתי את עצמי מספיק טוב. הקושיה היא שכיון שהב"י כיון לכוונת הרמב"ם בעת שכתב את ההלכה, הרי שהראשון שפתח את הצינור הזה היה הרמב"ם ולא הב"י. חשבתי על שני תירוצים, אבל שניהם לא מסתדרים עם חלק מהנוסחים (מצאתי רק את האור לישרים שהובא פה והחומת אנך והמדבר קדמות והתולדות). תירו...
על ידי ניים ושכיב
ו' ספטמבר 04, 2020 12:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמת הנגלה וחכמת הנסתר
תגובות: 53
צפיות: 1923

Re: חכמת הנגלה וחכמת הנסתר

לצערי טרם זכיתי לבוא בסוד ה' ואין לי יד ורגל בנסתרות, והסברא שכתבתי כרסיית היא.
אך לעצם הענין הובאו ראיות.

אם תואיל להסביר לי את טעותי אחזיק לך טובה.
על ידי ניים ושכיב
ו' ספטמבר 04, 2020 10:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמת הנגלה וחכמת הנסתר
תגובות: 53
צפיות: 1923

Re: חכמת הנגלה וחכמת הנסתר

יש"כ על המקור המצטרף למה שכתבתי. הבאנו ראיות, אך טרם ביארנו בזה סברא, למה באמת לבאר את מושגי הקבלה בצורה של עבודת הלב. ואשר יראה לענ"ד, דכיון שכידוע התורה איננה סיפורת, אלא הוראות (כשמה- תורה מלשון הוראה). א"כ מה לי סיפורת על מאורעות העבר, ומה לי סיפורת על הנעשה בעליונים. וכשם שבחלק ה...
על ידי ניים ושכיב
ו' ספטמבר 04, 2020 10:05 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מחפש מקור לסיפור עם הבית יוסף.
תגובות: 26
צפיות: 876

Re: מחפש מקור לסיפור עם הבית יוסף.

קשה למה הרמב"ם לא פתח את הצינור והוציא את הדברים לאוויר העולם, הרי גם הוא הבין את עצמו וידע את מה שחידש הב"י?
על ידי ניים ושכיב
ג' ספטמבר 01, 2020 9:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמת הנגלה וחכמת הנסתר
תגובות: 53
צפיות: 1923

Re: חכמת הנגלה וחכמת הנסתר

הנה מ"מ למקורות שהבאתי לעיל. הגמ' בחגיגה היא בכז., הגמ' בכתובות היא בקיא:, הספרי הוא על פרשת עקב פיסקא מט (וזה מופיע שם בסמוך למימרא של בכתובות של דבקות בת"ח, דהיינו שת"ח משיג דבקות מאגדה, וע"ה משיג ע"י דבקות בת"ח). חוה"ל הוא בפתיחה לשער האהבה, וז"ל: ראוי לך, ...
על ידי ניים ושכיב
ב' אוגוסט 31, 2020 7:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמת הנגלה וחכמת הנסתר
תגובות: 53
צפיות: 1923

Re: חכמת הנגלה וחכמת הנסתר

יש"כ על המקור הנפלא. ולגוף השגתך, הלא ביארתי שאין הכוונה רק מדרגה של טהרת הלב, אלא מדרגה של עיון בחכמת עבודת הלב, שלגודל עיונם בה הם מגיעים להשגות שאפשר להגיע אליהן רק ע"י טהרת הלב, ואף אם אין הם משתמשים בספרי הקבלה. ופשיטא שאין כוונתי שממילא הם משיגים מעצמם כל מה שחידשו המקובלים, אלא שמדר...
על ידי ניים ושכיב
ב' אוגוסט 31, 2020 6:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמת הנגלה וחכמת הנסתר
תגובות: 53
צפיות: 1923

Re: חכמת הנגלה וחכמת הנסתר

לכבוד חברי הפורום שליט"א. כבר האריכו המקובלים בגודל חשיבות ענין לימוד הקבלה. בזוה"ק שזה נשמת התורה. מהר"ח וויטאל כתב, כי לזה נברא האדם. ומגנה את החכמים שאינם עוסקים אלא בנגלה, וקורא עליהם עוסקים שלא לשמה אלא לכבוד עצמם. והשל"ה (ווי העמודים פ"ה) כתב כי יגיע היזק לנשמת מי שלא...
על ידי ניים ושכיב
ג' מרץ 17, 2020 10:20 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סכנה להורינו. קורונה
תגובות: 521
צפיות: 50116

Re: סכנה להורינו. קורונה

(המשך להודעתי הקודמת) שביעית ל אחריות האישית : אם היה בא לפניכם החולה הראשון טרם התפרצות המחלה, ושאלתו בפיו: יודע אני בי שאני חולה, אם אמשיך לנהוג כאילו לא אירע דבר, ידבקו וימותו המונים. אם אסתגר בביתי חודש המחלה לא תופץ, אך ישבר מטה לחמי/אצטרך ללמוד לבד. והרי אין בזה מעשה ואפי' לא כח כחו, ואינני ב...
על ידי ניים ושכיב
ג' מרץ 17, 2020 8:13 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סכנה להורינו. קורונה
תגובות: 521
צפיות: 50116

Re: סכנה להורינו. קורונה

כתבתי את ההודעה הזו אתמול בצהרים, ולא פרסמתי אותה. מאז השתנתה הרוח באשכול, אבל לא מספיק, ולכן אני מפרסם אותה כעת: תקופה ארוכה לא ביקרתי בפורום, וכעת ראיתי אשכול זה ותסמרנה שערות ראשי וכמעט תלשתי לכולן בצערי ואשא קולי ואקרא אוי ואבוי אבוי ואוי, אשר מחוסר ידיעת העובדות לאשורן ישנם אשר בתום ליבם זורעים...
על ידי ניים ושכיב
ג' פברואר 25, 2020 9:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שימור ההתלהבות מתחילת הש"ס בדף היומי
תגובות: 9
צפיות: 1034

Re: שימור ההתלהבות מתחילת הש"ס בדף היומי

מסברא (ולא מנסיון) כדאי לעודד אותם. (בקצרה, הרעיון של עידוד הוא שאדם נוטה לצייר את עצמו בצורה חיובית, כך שהוא מטשטש את המידע השלילי שיש לו על עצמו. ולכן כלי מאוד חזק לשיפור התנהגות הוא תוספת מידע חיובי על האדם, כיון שזה מתאים לנטיה של טיפוח אשליות חיוביות, והאדם רוצה עוד מהמידע הזה. עידוד מלשון עוד)...
על ידי ניים ושכיב
א' ינואר 26, 2020 8:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: חילול השם כשנוהג לפי ההלכה
תגובות: 24
צפיות: 2213

Re: חילול ה' כשנוהג לפי ההלכה

ימחול נא מר לפרש רמזיו ולציין את הגמ' ואת הרמב"ם
על ידי ניים ושכיב
א' ינואר 26, 2020 2:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 120
צפיות: 18657

Re: הדור הבא - לאן?

במושכל ראשון חשבתי כמוך, אבל אח"כ נמלכתי שזה כן נוגע, כי לפי אברך "לימוד התורה הוא דבקות" (ציטוט מדוייק) ולפי האור יחזקאל הוא רק אמצעי לדבקות (בשורה האחרונה בצילום), ולכן העלתי את הצילום.

אכן הלשון שם מבלבלת קצת, אתה מבין אחרת את האור יחזקאל?
על ידי ניים ושכיב
א' ינואר 26, 2020 1:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: חילול השם כשנוהג לפי ההלכה
תגובות: 24
צפיות: 2213

Re: חילול ה' כשנוהג לפי ההלכה

נלענ"ד דלא הוי חילול ה' בכה"ג, דהנה מבואר בסוף יומא ובכל המפרשים שם שחילול השם הוא כאשר מעשה של אדם גורם לאדם אחר להתרפות בקיום מצוות. לכן בציורים שהבאתם חילול ה' יהיה למשל כאשר חילוני יראה דתי שנוהג כן ויאמר 'אם דתיים מתנהגים כך, לעולם לא אחזור בתשובה'. אך כאשר מצוה גורמת רפיון, לא מעשה ה...
על ידי ניים ושכיב
א' ינואר 26, 2020 1:04 am
פורום: אספקלריא
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 120
צפיות: 18657

Re: הדור הבא - לאן?

אברך כתב:אף אחד לא הבין שלימוד התורה הוא תכלית בפני עצמו


הם סבורים כמו ר' יחזקאל ואתה סבור כמו ידידו.

אור יחזקאל (לוינשטיין) מכתבים סי' יד:
על ידי ניים ושכיב
א' ינואר 26, 2020 12:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: במשך מאות שנים לא ידעו פשט בפסוק !
תגובות: 13
צפיות: 1614

Re: במשך מאות שנים לא ידעו פשט בפסוק !!!

אבהיר את כוונתי:
פי' הפסוק (לפי הגמ') הוא שעתיד לעמוד מלך מיהודה (ומנשה שמו, אם זה חשוב) ויעשה כזה מעשה, ולפיכך תלאו הכתוב ביהודה.
על ידי ניים ושכיב
א' ינואר 26, 2020 12:46 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: במשך מאות שנים לא ידעו פשט בפסוק !
תגובות: 13
צפיות: 1614

Re: במשך מאות שנים לא ידעו פשט בפסוק !!!

יהודה בן יעקב כתב:היש יודע פשר דבר, או מי שעמד על כך ??
י"ל שידע שמואל בנבואה שעתיד לעמוד מלך מיהודה שיעשה מעשה כזה.
על ידי ניים ושכיב
ש' ינואר 25, 2020 9:02 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שברך לחולים
תגובות: 18
צפיות: 3290

Re: מי שברך לחולים

יש פה עוד נקודה חוץ ממלמול השמות, והוא נוסח הבקשה. הנוסח שכתוב בסידור הוא בעבור שפלוני נדר מתנה בעבורו בשכר זה הקב"ה וכו', דהיינו שהמי שברך הוא תפילה שמתפללים שבשכר מצוות צדקה יתרפא החולה. שינו אותו לבעבור שכל הקהל מתפללים בעבור החולה. ובכן התחילו הכל צובאים על הגבאי שיברך את חוליהם, והתחילו הג...
על ידי ניים ושכיב
ש' ינואר 25, 2020 7:59 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרהגה"צ הרב ר יעקב ששפורטש זצ"ל
תגובות: 5
צפיות: 1114

Re: הרהגה"צ הרב ר יעקב ששפורטש זצ"ל

כיצחק כתב:הוא לא ידע שאביו נסע ללונדון?

לונדריס זה לא לונדון?
על ידי ניים ושכיב
ש' ינואר 25, 2020 7:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דף היומי לבעלי בתים - האמנם?
תגובות: 78
צפיות: 10043

Re: דף היומי לבעלי בתים - האמנם?

להיפך, אין אני מגנה את הלימוד כלל אלא משבח אותו. כפי שכתבתי, עצם ההצטרפות לשיעורי הדף היומי, בלי שום עמל מעבר לזה, כבר מקרבת את האדם לאידישקייט. בדוק ומנוסה. ואם מתאמץ וגם מסיים את הש"ס בלי חורים, מקיים חלק ממצוות תלמוד תורה אליבא דהאגר"מ. ואם יעמול ויחזור על תלמודו כהוגן גם יזכה לבקיאות ב...
על ידי ניים ושכיב
ו' ינואר 24, 2020 2:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דף היומי לבעלי בתים - האמנם?
תגובות: 78
צפיות: 10043

Re: דף היומי לבעלי בתים - האמנם?

אני משוכנע שאני לא היחיד שמהפך בזה, ואני מתפלא איפוא שעוד לא נפתח אשכול ע"כ. ובכן יהיה אני הדיוט קופץ וכו'. עם תחילת המחזור של הדף היומי כל הרחובות מלאים מודעות על שיעורים שנמסרים ע"י מג"ש נפלאים הידועים בבהירותם ומתיקותם, טעמו וראו, מחייה נפשות. ואני שואל את עצמי, האמנם? האם בעל הבי...
על ידי ניים ושכיב
ג' ינואר 21, 2020 9:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 120
צפיות: 18657

Re: הדור הבא - לאן?

בענין הצעת פתרונות: הרב שך והסטייפלר (בין היתר) כבר כתבו ששינוי שיטת הלימוד שקרה בזמנם עתיד להרוס את הקשר (השכלי והרגשי) של הבחורים עם התורה. מסתבר שאם חזו את הבעיה, והציעו פתרון, ובהתחשב במסורת של הפתרון, ורמת ההבנה-בתחום של המציעים, שיש משהו בדבריהם. (הפתרון שלהם הוא לשמור על שיטת הלימוד הישנה, שה...
על ידי ניים ושכיב
ב' נובמבר 25, 2019 9:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!
תגובות: 315
צפיות: 45798

Re: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!

להלן הודעה שקיבלתי זה לא מכבר מעו''ד בכיר שעוסק בתביעות יצוגיות: מה דעתך על ההפרדה שעושה איקאה, באמצעות מחיצה ושומר חמוש, בין האזור החלבי לבין האזור הבשרי במסעדה אצלה? ילדה שרכשה מזון בחלבי ביקשה לשבת עם אמה בבשרי, והדבר נמנע ממנה פיסית. מה דעתך - א) בהיבט הערכי. האם זה דבר ראוי? ב) בהיבט ההלכתי - ...
על ידי ניים ושכיב
ה' נובמבר 07, 2019 2:24 pm
פורום: עזר אחים
נושא: טכנאי מחשבים ניידים מקצוען באזור ירושלים. מישהו?
תגובות: 5
צפיות: 798

Re: טכנאי מחשבים ניידים מקצוען באזור ירושלים. מישהו?

היה לי נסיון חד פעמי מוצלח עם אחד בשם 'מעבדה ניידת' (עם אחרים תמיד היה לי נסיון חד פעמי לא מוצלח).
הוא נוסע אליך, ומורידים את המחשב אל המעבדה שבמכוניתו, ושם הוא מטפל צ'יקצ'ק.
0503144144
על ידי ניים ושכיב
ב' אוגוסט 26, 2019 3:56 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אבינו מלכינו זכור כי עפר אנחנו - עם קמץ או שוא
תגובות: 13
צפיות: 1525

Re: אבינו מלכינו זכור כי עפר אנחנו - עם קמץ או שוא

סגי נהור כתב:
ניים ושכיב כתב:גופא דקושיא דהבני יששכר לא זכיתי להבין, מאי שנא מזכור את אשר עשה לך עמלק?

מאי שנא?

זָכוּר
זָכוֹר

בכל הסידורים שבידי מופיע בחולם
על ידי ניים ושכיב
א' אוגוסט 25, 2019 6:08 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אבינו מלכינו זכור כי עפר אנחנו - עם קמץ או שוא
תגובות: 13
צפיות: 1525

Re: אבינו מלכינו זכור כי עפר אנחנו - עם קמץ או שוא

גופא דקושיא דהבני יששכר לא זכיתי להבין, מאי שנא מזכור את אשר עשה לך עמלק?
על ידי ניים ושכיב
ב' אוגוסט 19, 2019 2:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע לא מצינו שאהרן גם התפלל על כניסתו לארץ?
תגובות: 14
צפיות: 1395

Re: מדוע לא מצינו שאהרן גם התפלל על כניסתו לארץ?

הראוני בפנ"י ברכות לב. ד"ה דרש רבי שמלאי, שמחשבן שמשה התחיל להתפלל בט"ו באב בבוקר אחרי שכלו מתי מדבר, ולפני"כ סבר שלא יועיל תפילות משום שהעונש היה ע"י שבועה ומאז סבר שתועיל תפילה עיי"ש, ואמרו לי שי"ל שלכן לא התפלל אהרן, כיון שנפטר בא' באב ועדיין היה סבור שלא תועיל ...
על ידי ניים ושכיב
ד' אוגוסט 14, 2019 2:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?
תגובות: 95
צפיות: 8990

Re: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?

לכל אלו שדנו בדברי, נתבלבלתם קצת.
נושא הדיון שלנו הוא הרתעה, ועל זה נסובו דברי, וגם דבריכם הראשונים, כך שכל הפלפולים בגדרי רוצח לא רלוונטיים.
ומי שחושב שיש הרתעה יותר חזקה ממוות של ילד, לא מבין מספיק בנפש האדם-
אין שום הרתעה שתעזור נגד שכחת ילדים, לרבות עונש מיתה ביסורים על ההורה השוכח.
על ידי ניים ושכיב
ד' אוגוסט 14, 2019 9:16 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?
תגובות: 95
צפיות: 8990

Re: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?

זה לא מוסיף כלום בהרתעה, כי זה קורה בהסח הדעת גמור.
זה לא שוגג אלא מתעסק, והראיות שהביאו תישאם הרוח.
על ידי ניים ושכיב
ג' אוגוסט 13, 2019 9:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם שינה יש בה משום כפרת עוונות
תגובות: 24
צפיות: 2856

Re: האם שינה יש בה משום כפרת עוונות

מסתמא מיתה מכפרת בגלל הצער שיש בה, ושינה תכפר רק למי שיש בו צער מעין צער מיתה על שמוכרח לבטל הזמן בשינה
על ידי ניים ושכיב
ו' יוני 14, 2019 2:53 pm
פורום: עזר אחים
נושא: תחליף לK9
תגובות: 9
צפיות: 1772

Re: תחליף לK9

יש תוספים לדפדפנים. באיזה אתה משתמש?
אפשר גם להעביר את המחשב למצב טיסה.
כמובן שאת כל הדברים האלה קל לעקוף ומיועדים יותר כתזכרות עצמית.
אם זה בשביל להגביל ילדים, אפשר להשתמש בבקרת הורים של וינדוס.
על ידי ניים ושכיב
ב' מאי 27, 2019 1:04 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם צריך להודיע שאינו סולח?
תגובות: 59
צפיות: 7710

Re: האם צריך להודיע שאינו סולח?

לגוף השאלה הפותחת: כתב רש"י בפר' בהעלותך (יב,ט): ויחר אף ה' בם וילך - מאחר שהודיעם סרחונם גזר עליהם נדוי, קל וחומר לבשר ודם שלא יכעוס על חבירו עד שיודיענו סרחונו. (ומקורו מהמדרש, ולכאו' הוא כעין הרמב"ם שהביא עמקן וכעין הרמב"ן שהביא סגי נהור) לאידך גיסא כתב הרמב"ם בסהמ"צ ל&qu...
על ידי ניים ושכיב
ו' מאי 10, 2019 10:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: צורת כתיבת הגמרא
תגובות: 38
צפיות: 4844

Re: צורת כתיבת הגמרא

הדברים הללו מפורסמים וידועים, וכל הלומד גמ' כבר רואה את נחילי הנפלאות שהוציאו האמוראים מן המשנה, וכבר התייחסתי לזה בתוך דברי. ואם להשתמש בדוגמא שלך, הרמב"ם בא לעזור לאנשים לסדר את כל הדינים הללו כמ"ש בהקדמתו, והשתדל לכלול בדבריו את כל הדינים המפורשים במשנה ואת אלו שהוציאו מהם חז"ל. וכ...

עבור לחיפוש מתקדם