החיפוש הניב 413 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ניים ושכיב
ג' ינואר 16, 2018 5:11 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חריזה בתנועות שונות עקב דמיון הגייתם במקום המחבר
תגובות: 15
צפיות: 298

Re: חריזה בתנועות שונות עקב דמיון הגייתם במקום המחבר

אמל"ק (ארוך מדי לא קראתי);
מה, יתוש קדמני?
על ידי ניים ושכיב
ג' ינואר 16, 2018 1:57 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חריזה בתנועות שונות עקב דמיון הגייתם במקום המחבר
תגובות: 15
צפיות: 298

Re: חריזה בתנועות שונות עקב דמיון הגייתם במקום המחבר

מקבץ חלקי מזמירות שבת, כל החריגות מודגשות או מוסברות בסוגריים (אבל נראה לי שהן לא מראות על הגיה שונה, אלא על אי הקפדה בחריזה): כל מקדש שביעי: זכרו תורת משה במצות שבת גרוסה / חרותה ליום השביעי ככלה בין רעותיה משוב צ ה / טהורים ירשוה ויקדשוה במאמר כל אשר עשה / ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה מנו...
על ידי ניים ושכיב
א' ינואר 14, 2018 9:28 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: קצוש"ע עם מסגרת השולחן מהדורת אשכול
תגובות: 0
צפיות: 42

קצוש"ע עם מסגרת השולחן מהדורת אשכול

על המהדורה הזו https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?164032& כתוב חש"ד. בעמ' 2 (מופיע רק באתר האוצר ולא באתר הטאבלט) כתוב 1954. ומי יערב לבו להכריע בין תשי"ד לתשט"ו. בעמ' 493 (באתר הטאבלט) כתוב שקונטרס המצוות התלויות בארץ נחתם בכסלו תשי"ד. ורגליים לדבר שההוצאה כולה מתשי"...
על ידי ניים ושכיב
ו' ינואר 12, 2018 3:05 am
פורום: הבה נתחכמה
נושא: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א
תגובות: 65
צפיות: 1827

Re: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א

איש_ספר כתב:מה דעתכם לעשות בפורום אספקליא מדור מיוחד. לפולמוס המחשבים והסמרטפונים והמסתעף ?
שם המטחנות יטחנו על בסיס מים, בלי להטריד בשאונם את הסביבה.

====

הבו שם הולם למדור:


פרוכת המסך, מסך בקרבה רוח עיועים (ישעיה יט,יד), ערי מסכנות, עגל מסכה, צלמי מסכותם, אלוהי מסכה (לא תעשו לכם), חכמת המסכן (בזויה).
על ידי ניים ושכיב
ה' ינואר 11, 2018 2:23 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א
תגובות: 65
צפיות: 1827

Re: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א

מעשה רשת, פרש רשת לרגלי, וילחם בישראל דרך האתרים, מלאכת מחשבת, יצר מחשבות, אש יצאה מחשבון, כי לא מחשבותי מחשבותיכם, מחשבת און, מחשבת רעה, מחשבה רעה, כל מחשבותם לרע, רבות מחשבות, מחשבה מטמאתן
על ידי ניים ושכיב
ה' ינואר 04, 2018 3:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"
תגובות: 49
צפיות: 1251

Re: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"

יהודה בן יעקב כתב:אולי הרב איש ספר, או כל א' מבקיאי האוצר, יחכימונו לאיזה סידורים ישנים גדולים הכוונה באות ד?

מצאתי בקיצור של"ה ובטהרת הקודש נוסחים טיפה שונים.
אני לא מצליח לצרף קובץ, חפש "להתפלל בברכת תקע בשופר", או משהו דומה.
על ידי ניים ושכיב
ה' ינואר 04, 2018 9:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"
תגובות: 49
צפיות: 1251

Re: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"

יש"כ גדול.

(ההגהה בסעיף ז כנר' צריכה להיות במקום תיבת "ולכן", ולא אחרי תיבת "היום")
על ידי ניים ושכיב
ה' ינואר 04, 2018 9:35 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: דעת הגר"מ שפירא על התכלת
תגובות: 60
צפיות: 1667

Re: דעת הגר"מ שפירא על התכלת

הדברים שכתבת מדברים בעד עצמם, ושוב רואים שחכם עדיף מנביא ולא נפל דבר ממה שכתבתי בתחילת האשכול על צורת הדיון עם בעלי התכלת. לטעון נגיעות לא צריך להיות חכם מספיק להיות שוטה והדברים מדברים בעד עצמם שבתי וראיתי שמה שכתבתי "הדברים שכתבת מדברים בעד עצמם" יכולים להתפרש כאילו דיברת שטויות, וכך כנ...
על ידי ניים ושכיב
ה' ינואר 04, 2018 9:25 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסיד מספרים
תגובות: 37
צפיות: 2152

Re: חסיד מספרים

תודה
על ידי ניים ושכיב
ד' ינואר 03, 2018 11:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסיד מספרים
תגובות: 37
צפיות: 2152

Re: חסיד מספרים

כלל חסידי
על ידי ניים ושכיב
ד' ינואר 03, 2018 11:00 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסיד מספרים
תגובות: 37
צפיות: 2152

Re: חסיד מספרים

לא הבנתי, אתה יכול בבקשה להסביר יותר?
על ידי ניים ושכיב
ד' ינואר 03, 2018 9:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסיד מספרים
תגובות: 37
צפיות: 2152

Re: חסיד מספרים

אין שום הוכחה שהבעש"ט ראה במונח "חסידות" משמעות אחרת מזו של הגמרא רק עם שימוש רחב יותר של תורת הקבלה שהוא הפיץ. כך שכיום מפני הקושי להיות קרוב לרבי בגלל מספר הגדול של חסידים כשהרבי הוא רק צאצא של צאצא של ולא בהכרח יורשו הרוחני של הבעש"ט ותלמידיו, יוצא שמי שמרגיש קרוב לתורת החסיד...
על ידי ניים ושכיב
א' דצמבר 31, 2017 2:21 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: דעת הגר"מ שפירא על התכלת
תגובות: 60
צפיות: 1667

Re: דעת הגר"מ שפירא על התכלת

הדברים שכתבת מדברים בעד עצמם, ושוב רואים שחכם עדיף מנביא ולא נפל דבר ממה שכתבתי בתחילת האשכול על צורת הדיון עם בעלי התכלת.
על ידי ניים ושכיב
א' דצמבר 31, 2017 2:45 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: דעת הגר"מ שפירא על התכלת
תגובות: 60
צפיות: 1667

Re: דעת הגר"מ שפירא על התכלת

לפי זה כל אדם בוגר צריך לפקפק ברפואה בה רוב האנשים פחות מתמצאים? ע"ז כבר כתב רשכבה"ג לעיל: "בשביל להעדיף רופא פלוני, מספיק שהוחזק מומחה יותר מעמיתיו". ככלל, אתה (כמו רבים) מנסה להוכיח מטכנולוגיה על מדע (עי' בהקד' חוה''ל שחילק ביניהן). אבל זה טעות, הרבה פעמים מפתחי הטכנולוגיה לא ...
על ידי ניים ושכיב
א' דצמבר 31, 2017 1:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים "בעילום שם" במאגר אוצר החכמה
תגובות: 5
צפיות: 373

Re: ספרים "בעילום שם" במאגר אוצר החכמה

לעומקו של דבר כתב:https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?83960&
למה כתוב בעילום שם כאשר בשער כתוב שם המחבר?

עיי"ש בהקדמה ותראה שהמחבר הוא קדמון (משוער שם שחי במאה הי"ג) ומי שמוזכר בשער הוא המהדיר.
על ידי ניים ושכיב
א' דצמבר 31, 2017 12:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: "ספר" על אינטרנט
תגובות: 12
צפיות: 967

Re: "ספר" על אינטרנט

לא מצאתי דין ברור במקרה זה בקונטרסים הנ"ל: הזמנתי מוצר מסוים באתר כלשהו בשבוע שעבר, והוא נשלח אלי למייל בליל שבת בשעה 2:30, המדובר בדבר שהוא הכין מיוחד בשבילי, האם מותר לי להשתמש בזה מיד, לאחר בכדי שיעשו, אסור לעולם? ברור לי שהבעלים של האתר ומי שעסד על הכנת המוצר הוא יהודי, אך אני לא בטוח שהוא...
על ידי ניים ושכיב
ש' דצמבר 30, 2017 11:47 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: דעת הגר"מ שפירא על התכלת
תגובות: 60
צפיות: 1667

Re: דעת הגר"מ שפירא על התכלת

בשביל לפקפק מספיק לדעת שקל מאוד לבלבל את מי שלא מתמצא. בשביל למכור לוקשען מספיק לפתוח ניק ולדמיין שאתה חכם יותר מכל החוקרים בעולם זה לא לוקשען, אלא האורים ותומים של כל אדם בוגר שיש לו איזה עסק עם תחום שהוא לא מתמצא בו. (ספציפית ביחס לתכלת, לא מזמן יהושע ענבל הרחיב את העיקרון הזה וכתב עליו מאמר ארוך...
על ידי ניים ושכיב
ש' דצמבר 30, 2017 11:10 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: דעת הגר"מ שפירא על התכלת
תגובות: 60
צפיות: 1667

Re: דעת הגר"מ שפירא על התכלת

ותיכף יביאו לנו ראיות שא"א להתווכח איתן וכו' וכו' כפי יד הנגיעות הטובה עליהם. הטיעון של נגיעות וכדו' שקיימת תמיד רק בצד שחולק עליך היא טענה ניצחת שאין להשיב עליה. מעניין שהטיעון נגיעות היא גם טענתם גם של תומכי ההומאופתיה וכדו' אולי זוהי התגוננות כי כשאין מה לומר אז נשרא רק לומר נגיעות. ואולי כ...
על ידי ניים ושכיב
ש' דצמבר 30, 2017 11:03 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: דעת הגר"מ שפירא על התכלת
תגובות: 60
צפיות: 1667

Re: דעת הגר"מ שפירא על התכלת

פי': לדברי כותב המאמר - הגר"מ לא סמך על המחקרים. וכבר נודע בשערי הפורום שיש פה אנשים שכן סומכים על המחקרים, ותיכף יביאו לנו ראיות שא"א להתווכח איתן וכו' וכו' כפי יד הנגיעות הטובה עליהם. תחסכו מאיתנו. בין כל המוני האנשים שלא סומכים על המחקרים הללו, היה עוד מישהו כזה וקראו לו ר' משה שפירא (...
על ידי ניים ושכיב
ש' דצמבר 30, 2017 9:59 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: דעת הגר"מ שפירא על התכלת
תגובות: 60
צפיות: 1667

Re: דעת הגר"מ שפירא על התכלת

במאמר זכרון שפורסם על הגרמ"ש זצ"ל, נכתב בנושא התכלת החדשה: דיבר ברבים כמה פעמים על ה"תכלת" המתחדש, זה היה אכפת לו. ואמר שאין לנו אפשרות לחדש את זה, יחדש לנו זאת הקב"ה. זה נגנז. נחדש את זה כשישיב לנו ה' את כל מה שנגנז". דיברתי איתו על זה פעם ואמר לי: "זה רמות רוחא ...
על ידי ניים ושכיב
ג' דצמבר 26, 2017 3:14 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 484
צפיות: 30900

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

גימפעל כתב:היכן יש צילום צבעוני של הצוואה ?

ביתד שהעלו לעיל viewtopic.php?p=422883#p422883 בעמ' 3.
ברם חתוכים שם שני הסעיפים האחרונים הנוגעים לממון.
על ידי ניים ושכיב
ב' דצמבר 18, 2017 3:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 175
צפיות: 13045

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

לכאו' כוונת השואל היא לשאול מה החכמה והשנינות שנאמרה בסיפור הזה
על ידי ניים ושכיב
ש' דצמבר 16, 2017 11:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעצירת גשמים נעצר גם השפע הכללי בעולם?
תגובות: 9
צפיות: 246

Re: האם בעצירת גשמים נעצר גם השפע הכללי בעולם?

כ"ז מילתא דפשיטא. הוא שאל מקור על ההיפך. כשאין גשמים (בימות הגשמים) האם זה גורם לעצירת השפע גם במה שלא נצרך לגשמים, כענין סגולי ? כבר התייחסתי לזה לעיל, אבל בעבורך לא אמנע מים ואפרש שוב: א. כאשר יש עצירת גשמים, יש מחסור שמשפיע על הרבה דברים מן הצומח והחי: מזון, תרופות, חומרי גלם לתעשייה, כח עב...
על ידי ניים ושכיב
ש' דצמבר 16, 2017 10:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעצירת גשמים נעצר גם השפע הכללי בעולם?
תגובות: 9
צפיות: 246

Re: האם בעצירת גשמים נעצר גם השפע הכללי בעולם?

אולי תענית ח: ואמר רבי יצחק גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו שנאמר (דברים כח,יב) לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידיך ופירש"י פרוטה שבכיס. אפי' מעשה ידים שאינן צריכים לגשמים מתברכין. אגב, בתחום הכלכלי אפשר להסביר זאת באופן טבעי, דכיון שתהיה יותר תבואה א"כ ערך הכסף יעלה, כי י...
על ידי ניים ושכיב
ו' דצמבר 15, 2017 1:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 175
צפיות: 13045

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

שמעתי שפעם בשעת השיעור בישי"ק שני בחורים שירטטו קו באמצע השולחן שלהם, ומדי פעם דחפו אחד את השני אם הוא עבר מעבר לקו.
אחרי השיעור, כשעברו ליד הגראי"ל בדרכם החוצה, הוא שאל אותם בשקט "מי ניצח"?
על ידי ניים ושכיב
ה' דצמבר 14, 2017 5:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה
תגובות: 16
צפיות: 974

Re: קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

אני לא בטוח שלזה כיון פותח האשכול, אבל חוה"ל (ד,ג) חוקר באופן יותר עמוק, למה בכלל צריך השתדלות, ועומק הענין הוא למה בכלל יש צרכים. והוא עונה שתי תשובות עמוקות מאוד: והעילה אשר בעבורה חייב הבורא את האדם לחזר ולסבב על סיבות הטרף, ושאר מה שהוא צריך אליו, לשני פנים. אחד מהם, מפני שחייבה החכמה בחינת...
על ידי ניים ושכיב
ה' דצמבר 14, 2017 4:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 175
צפיות: 13045

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

עוד מעשה מפורסם: אבא אחד ניגש אליו להתייעץ אם לשלוח את בנו לישיבה מסויימת. "למה אתה רוצה שהוא ילך לישיבה הזו"? שאל רבינו. "כי יש שם הרבה בעלי כשרונות" ענה האב. "וכי סבור אתה שכשרון זה דבר מדבק?" תמה רבינו. סיפור מוזר. למה מוזר? כי עינינו הרואות שלימוד עם בעלי כשרון מחד...
על ידי ניים ושכיב
ה' דצמבר 14, 2017 4:10 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 175
צפיות: 13045

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

עוד מעשה מפורסם: אבא אחד ניגש אליו להתייעץ אם לשלוח את בנו לישיבה מסויימת. "למה אתה רוצה שהוא ילך לישיבה הזו"? שאל רבינו. "כי יש שם הרבה בעלי כשרונות" ענה האב. "וכי סבור אתה שכשרון זה דבר מדבק?" תמה רבינו. סיפור מוזר. לא מוזר בכלל, מן הסתם הבחור לא היה בעל כישרון וזה ל...
על ידי ניים ושכיב
ה' דצמבר 14, 2017 3:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 175
צפיות: 13045

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

אריך כתב:עוד מעשה מפורסם:
אבא אחד ניגש אליו להתייעץ אם לשלוח את בנו לישיבה מסויימת.
"למה אתה רוצה שהוא ילך לישיבה הזו"? שאל רבינו.
"כי יש שם הרבה בעלי כשרונות" ענה האב.
"וכי סבור אתה שכשרון זה דבר מדבק?" תמה רבינו.

סיפור מוזר.
על ידי ניים ושכיב
ה' דצמבר 14, 2017 3:37 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 175
צפיות: 13045

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

עובדיה חן כתב:
קראקובער כתב:הגיע אליו יהודי שאשתו חלה במחלה ושאל אותו במה להתחזק וענה לו; בכלום..

סיפור מוזר.

אולי הוא התכוון לגרום לו לפשפש במעשיו בעצמו.
על ידי ניים ושכיב
ה' דצמבר 14, 2017 3:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 484
צפיות: 30900

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

סיפר לי בעל המעשה שליט"א שהיה מהמתפללים הקבועים בבית מרן, שכשיצא מהבית ראה בחדר המדרגות בחורה ממררת בבכי, ושאל אותה לפשר הדבר, וענתה הבחורה שיש בידה מנעול שנתן לה "רב מקובל" אחד ונעל אותו בפניה ואמר לה שכעת ננעל מזלה. כיוון שכך חזר היהודי לבית מרן זצוק"ל וסיפר לו, מרן הזמין אותה...
על ידי ניים ושכיב
ד' דצמבר 13, 2017 10:10 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 484
צפיות: 30900

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

אני מתקשה להבין מה קשה לך. כתוב בגמרא שאם מספידים אדם על מה שאין בו הרי זה לו למזכרת עוון ומזיק לו ואת דברי הגמרא שכן הוא אנחנו מקבלים כי כך הוא. קשה לך מזה על הרעיון של ר' שלום. ויש ליישב בפשיטות שלא הותר להמציא סיפורים אלא אם כן אין בהם לה"ר על מישהו (לזה גם אתה מסכים מסברא) ולא שבח מיותר למ...
על ידי ניים ושכיב
ד' דצמבר 13, 2017 9:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'אילו של אברהם' קדם לבריאת העולם!
תגובות: 5
צפיות: 182

Re: 'אילו של אברהם' קדם לבריאת העולם!

מפני שהוא לא מפרט את הדברים שמנו חז"ל רק אומר שהם מנו, ואח"כ מפרט דבר נוסף ואומר שהוא מכללם.
על ידי ניים ושכיב
ד' דצמבר 13, 2017 9:22 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 484
צפיות: 30900

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

מה הכוונה מה שהקשית מסברא נשאר קשה? אין כאן שום קושיה נגד דבר המפורש בראשונים כביאור בדברי הגמרא. הדבר היחיד שאתה טוען הוא שיש מזה קושיה על ר' שלום שבדרון... כמובן שבבורותי לא הכרתי הרא"ש והשו"ע שהביא הרב בקרו טלה. אבל זה היה עוזר רק אם הייתי בא לחלוק על כל גדולי עולם שנהגו כן (רק באשכול ...
על ידי ניים ושכיב
ד' דצמבר 13, 2017 8:41 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 484
צפיות: 30900

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

(בתקוה שגם זה לא חורג מהאשכול) שאלה חדשה: מה הענין שיש רבים המצווים שלא להספידם? נניח דשהספדן יפריז, (א) מה בכך שהנפטר יקבל כבוד שלא מגיע לו, וכי הוא יענש בעוונו של הספדן? וכי בעולם האמת אדם נענש על חטא שלא חטא? ואין לומר שמדובר רק בבזיון ולא בעונש, כי הבזיון הוא עונש. ואולי י"ל שכיון שהספדן ו...
על ידי ניים ושכיב
ד' דצמבר 13, 2017 6:24 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 484
צפיות: 30900

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

לא ללכת אחרי המיטה זה העניין לתיקון שז"ל אין ענין בעצם שלא ילכו אחריו הצאצאים. הענין העיקרי הוא בהכרזה של אנשי החברא קדישא, "לא ילך אחריו שום זרע", ובזה כלולים גם המזיקים שנבראו משז"ל. ועל כן, מצוי, גם בירושלים [נכון, לא כולם], כי מיד בתום הקבורה, מגיעים הצאצאים. בצוואת הגרעק&qu...
על ידי ניים ושכיב
ד' דצמבר 13, 2017 6:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'אילו של אברהם' קדם לבריאת העולם!
תגובות: 5
צפיות: 182

Re: 'אילו של אברהם' קדם לבריאת העולם!

מדקדוק לשונו נראה שאילו של יצחק לא נמנה בין הדברים שנבראו קודם בריה"ע אלא הוא מכללם, והיינו שגם הוא מתכלית הבריאה.
אני מעתיק שוב את מה שצטטת:
ונמשך לזה מה שמנו חכמים הדברים שנבראו קודם שנברא העולם, ובכללם אילו של יצחק, ורצונם בזה, שהדברים ההם הם תכלית בריאת עולם
על ידי ניים ושכיב
ג' דצמבר 12, 2017 8:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 484
צפיות: 30900

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

(בתקוה שזה האשכול המתאים) בצוואתו (סע' יג) ציוה שלא ילוהו בניו. אמנם הם הגיעו לפחות עד אחרי הטהרה, ואמרו קדיש אחרי סתימת הגולל. בבורותי לא אדע, האם (א) נתקיימה הצוואה, והיינו שלויה מתחילה רק אחרי הטהרה, ואחרי סתימת הגולל היא כבר נגמרה, וא"כ אף אחד מחוץ לביה"ק לא זכה ללותו, או (ב) לא נתקיי...
על ידי ניים ושכיב
ב' דצמבר 11, 2017 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אופן לימוד מסכת כסדר אליבא דהלכתא
תגובות: 1
צפיות: 196

Re: אופן לימוד מסכת כסדר אליבא דהלכתא

אין לי נסיון משלי, אבל הריני להפנות להצעה המפורטת שבספר נהורא דאורייתא מאמר שני פרק יח
נמצא באוצר https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?177261
ובהברו בוקס http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=136
בשניהם מעמ' 136 מעמודי הפידיאף ואילך.
על ידי ניים ושכיב
ד' נובמבר 29, 2017 9:34 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'רואה צאן'??
תגובות: 4
צפיות: 215

Re: 'רואה צאן'??

עומד לפני נ''ך באחד הדפוסים המצויים, ושם בספר שמואל ב' פט''ז פס' ל''ב, בפי' מהר''י קרא- 'ויהי דוד בא עד הראש, עד ראש ההר שהיה רגיל להשתחות שם לאלקים כשהיה שב מן הדרך, שמשם היה רואה צאן ואהל שנטה לארון ומשתחוה'. היש יודע פשר דבר? במהדורת מוסד הרב קוק ליתא (בכלל יש הרבה שינויים בין הנדפס במוה''ק לבין...

עבור לחיפוש מתקדם