החיפוש הניב 323 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ניים ושכיב
ג' יולי 25, 2017 5:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מחקר המקרא מנקודת מבט חרדי, האם הגיע הזמן?
תגובות: 171
צפיות: 5119

Re: מחקר המקרא מנקודת מבט חרדי, האם הגיע הזמן?

לדעת הרב תוכן, מישהו שמאמין כי כך לימדוהו לחשוב, ואינו יודע למה (גם לא מצד המסורת, הריהו במעלה גדולה של אמונה. ולדעת הרב יש"ב אין הוא נחשב מאמין כלל. לא הבנתי, לפי שניהם יש לנו בן אדם שסיפרו לו סיפור, והסיפור נשמע לו הגיוני ואין לו קושיה עליו. מה ההבדל בין מי שלא חשב על אף קושיה [הילד דתוכן], ...
על ידי ניים ושכיב
ג' יולי 25, 2017 4:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מחקר המקרא מנקודת מבט חרדי, האם הגיע הזמן?
תגובות: 171
צפיות: 5119

Re: מחקר המקרא מנקודת מבט חרדי, האם הגיע הזמן?

בער אני ולא אדע על מה אתם מתווכחים דיברנו על כך בורא עולם התגלה לעם ישראל כולו (הגברים לבד כשש מאות אלף איש) במעמד הר סיני, על המסורת ההמונית שעוברת מהמונים להמונים במשך שנים מאבות לבנים, על הניסים ביציאת מצרים ובמדבר, על העדות הרציפה, על התורה ועל המצוות, וכו'. במשך כמה שעות ישבנו על הענין, עד שהענ...
על ידי ניים ושכיב
ש' יולי 15, 2017 10:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פירוש הפסוק: "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון", מאן פתר לן?
תגובות: 15
צפיות: 2343

Re: פירוש הפסוק: "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון", מאן פתר לן?

ידוע לכל בר בי רב החיוב לכוון פירוש המילות בפסוק "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון", ומי שלא כיוון צריך לחזור ולאומרו כמבואר בפוסקים, ומיום עמדי על דעתי נתחבטתי בזה דמה שפירש בזה רש"י ונמשכו אחריו רוב המפרשים, שפירשו ענין ''משביע לכל חי רצון'' דהקב''ה משביע לכל אחד כפי 'צורכו ורצונו', ...
על ידי ניים ושכיב
ה' יולי 13, 2017 2:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אנגלית וגאוגרפיה בת"ת
תגובות: 144
צפיות: 3251

Re: אנגלית וגאוגרפיה בת"ת

הביאו לעיל כמ''פ את הרמב''ם ריש יסוה''ת כדבר שפשיטא שאינו סודות התורה. ראיתי להעיר דבספ''ד כתב שד' פרקים אלו הם הפרדס. ובפיהמ"ש חגיגה ב,א פי' להדיא דאיירי בחכמת הטבע. וא"כ צ"ע למה ראו חז''ל שם להסתירו כ"כ. ותי' בדרשות הר"ן דרוש א דאיירי בשורשים הרוחניים של הטבע דא"א לה...
על ידי ניים ושכיב
ה' יולי 06, 2017 6:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוס תנחומים
תגובות: 54
צפיות: 1458

Re: כוס תנחומים

כמה מצער.
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.

היא תיכף חוזרת בעז"ה.
על ידי ניים ושכיב
א' יוני 25, 2017 2:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבטחות התורה
תגובות: 134
צפיות: 2009

Re: הבטחות התורה

סליחה שההודעה יצאה עילגת, וא"א לרוץ בה כקורא באיגרת. ואותם המתנהלים בה לאיטם, ה' יתן להם כל סיפוקם. 1. "שמא יגרום החטא" אינו המצאה של החזו"א לגבי שביעית, אלא גמ' מפורשת (ברכ' ד.) לגבי כל הבטחות התורה. 2. הטובה הגשמית מחזקת את היצה"ר, ולכן יש סכנה רוחנית להשפיע אותה בעוה"...
על ידי ניים ושכיב
ג' יוני 13, 2017 8:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבטחות התורה
תגובות: 134
צפיות: 2009

Re: הבטחות התורה

נלענ"ד שחבל שהדיון יתפתל סביב "וציויתי את ברכתי". "שמא יגרום החטא" אינו המצאה של החזו"א לגבי שביעית, אלא גמ' מפורשת (ברכ' ד.) לגבי כל הבטחות התורה. עצם המושג קשה לפותהא"ש (ואולי כבר נחה דעתו), והדיון המדוקדק בדוגמאות מבלבל (לפחות אותי). אכתוב ביתר עומק את מה שכתבתי...
על ידי ניים ושכיב
ו' יוני 09, 2017 4:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבטחות התורה
תגובות: 134
צפיות: 2009

Re: הבטחות התורה

וא"ת שהיינו צריכים למצוא רק יוצאים מן הכלל המתקזזים כמו שכתבת לעיל, בזה נדרשים אנו לדברי האוצה"ח, כל פרטי החיים תלויים בקב''ה ולא רק פרנסת השדה, וכל אחד יש לו איזה חוב, וא"ש. ראש המושב רשאי לקזז את סכום התחייבותו מחוב החקלאים כלפיו שכן כסף מתקזז בכסף, ופשוט. משא"כ כאן. הבטחת 'וצ...
על ידי ניים ושכיב
ו' יוני 09, 2017 11:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבטחות התורה
תגובות: 134
צפיות: 2009

Re: הבטחות התורה

בין אדם לחברו פטור שכזה ממילוי הבטחה לא היה מתקבל, ומדוע הוא פשוט כ"כ בין המקום לאדם? דוקא גם בין אדם לחבירו זה מתקבל, כי אינו פטור ממילוי ההבטחה. נצייר זאת, ראש המושב הבטיח לחקלאים שמי שישמור שמיטה יקבל ממנו פרס כספי. אחר השמיטה באים החקלאים למשרדו של ראש המושב לקבל את שכרם. יושב ראש המושב על...
על ידי ניים ושכיב
ו' יוני 02, 2017 5:08 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: חינוך ילד שאינו מוכן\יכול להכנע למסגרת
תגובות: 44
צפיות: 1166

Re: חינוך ילד שאינו מוכן\יכול להכנע למסגרת

והנה כל זה שכתבנו לגבי החשק בלימוד, הוא זעיר אנפין לעומת כל עבודת ה', שמהותה היא קבלת עול, ולא ימלט מהאדם יצר העצמאות ופריקת העול שהוא הוא היצה"ר. ועל כן נר' שכדאי כנ"ל לחזק את הדברים שהיצר לא מקטרג עליהם הרבה. דהנה הילד כבר רגיל לקיים חלק מהתורה, והדברים אצלו מצוות אנשים מלומדה. ויש לו ב...
על ידי ניים ושכיב
ו' יוני 02, 2017 3:42 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: חינוך ילד שאינו מוכן\יכול להכנע למסגרת
תגובות: 44
צפיות: 1166

Re: חינוך ילד שאינו מוכן\יכול להכנע למסגרת

בתחילה רציתי להתעלם מהשואלים שלא כענין, אמנם ניחמתי להבהיר את העניינים, כדי שכל מי שיש לו ילד קצת חריג, יבין קצת לנפשו ויצליח בחינוכו. כמו שכתבתי למעלה, יש אנשים שהם מבסוטים מאד בחברה, להיות אחד מאנשי החברה הוא הנוחיות שלהם ובזה מרגישים חזקים ובריאים, כאשר הם צועדים בדרכי אחרים וקודמיהם. אין להפ ספ...
על ידי ניים ושכיב
ב' מאי 22, 2017 4:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה שתשיב - השפן הארנבת
תגובות: 12
צפיות: 345

Re: מה שתשיב - השפן הארנבת וארון התירוצים

אין עיתותי בידי אפי' לקרוא את כל המניפסט וכ''ש לכתוב באריכות. לגבי השפן והארנבת- פרופ' שמעון בודנהיימר שלח שאלה (קינטור?) לרב הרצוג על זה, ונדפסה תשובתו בשו''ת שלו. הוא מציע כמה תירוצים. האחרון שבהם הוא מחקר מדעי שהם דוקא כן מעלי גירה כי הם מקיאים את האוכל הקשה ולועסים אותו שוב. (מי שהעלה את הפקפוק ...
על ידי ניים ושכיב
ב' אפריל 03, 2017 6:53 am
פורום: פסח
נושא: חמץ וגלוטן
תגובות: 10
צפיות: 331

Re: חמץ וגלוטן

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=212285#p212285
ועיי''ש גם בשאר האשכול
על ידי ניים ושכיב
ג' מרץ 28, 2017 12:14 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל
תגובות: 121
צפיות: 5653

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

היה פעם אשכול קצר עם מוספי הזכרון של המבשר והפלס לרגל עשרים שנה לפטירת מרן זצ''ל, וזו כתובתו: http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=21536 לגבי ההאשמות האישיות: אני דוקא נהניתי לקרוא את הודעותיו של זילברשלג, הן תמיד מנוסחות היטב ומגובות באסמכתאות מדוייקות, שפתיים ישק. ואני גם נהנה תמיד לקרוא את ההוד...
על ידי ניים ושכיב
ב' ינואר 16, 2017 3:18 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 911
צפיות: 44535

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

למעשה זו מהומה על לא מאומה. הוא לא תוקף שם את החזו''א בכלל, אלא מבאר את הנהגתו כחלק מהשטיקל תורה של השיעור. הוא מקשה איך החזו''א היה תקיף בפסק הרבה יותר מאחרים, עד כדי שהיה חולק הרבה יותר על קדמונים (וכדרכם של מגידי שיעור טובים, הוא מציג את הקושיה בצורה חריפה). ומתרץ לפמשנ''ת בשיעור בגדרי קבלת דעת ה...
על ידי ניים ושכיב
ג' נובמבר 22, 2016 11:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הולדת ילדים לחיי מחסור, רצויה?
תגובות: 79
צפיות: 4128

Re: הולדת ילדים לחיי מחסור, רצויה?

עי' באשכול זה, שרובו סובב סביב נושא זה, ובהודעה האחרונה שם בצילום המצורף תמצא לו חבר.
על ידי ניים ושכיב
ו' נובמבר 11, 2016 1:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מלכי ארצות או ערים?
תגובות: 7
צפיות: 371

Re: מלכי ארצות או ערים?

עקביה כתב:איך שיהיה דברי רש"י צריכים ביאור.
גם אם הארבעה היו מלכי ערים, מי הגיד לרש"י שהיו מועטים, שמא העם אשר אתם היה רב יותר.
אולי אה''נ היה להם יותר חיילים וג''ז נקרא יותר גבורים, וקרא להם מועטים ע''ש הממלכות. ועדיין יש רבותא במה שיצא אברהם להלחם עמהם.
וזה מתרץ גם את קושית הרנוטה''כ.
על ידי ניים ושכיב
ה' נובמבר 10, 2016 5:13 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד
תגובות: 555
צפיות: 17231

Re: קדושת ציון

איתן ונעמן ושאר הזילברמן-
אני מתנצל על הלשון הפרועה והבוטה, זה לא הגיע לכם.
לא יודע איזה שד נכנס בי.
קבלו נא את התנצלותי הכנה.
על ידי ניים ושכיב
ה' נובמבר 10, 2016 4:57 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד
תגובות: 555
צפיות: 17231

Re: קדושת ציון

הסכנה אינה כל כך רצינית. יש הרבה יותר אנשים שנהרגים בתאונות דרכים או מפשיעה מאשר בפיגועים. גרתי ברובע מוסלמי 5-6 שנים (תלוי איך לספור) ולא חשתי סכנה מיוחדת לחיי, אף פעם לא לקחתי ליווי... אחרי תחילת האינתיפאדה עברתי עשרות פעמים בשער שכם ללא לווי וזה כלל לא היה מפחיד. כל היהודים שמתו במשך כל הסכסוך י...
על ידי ניים ושכיב
ה' נובמבר 10, 2016 4:11 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד
תגובות: 555
צפיות: 17231

Re: קדושת ציון

דיברתי פעם עם אחד מחשובי הכותבים בזה העלון, ומבחינתו, אין הוא אומר את הסליחות האשכנזיות הדומות ביותר לקינות, ואפילו בתשעה באב, הוא לא יכול לומר חלק מהקינות, המדברות על הדחק העצום שהיו בתוכו מחברי הקינות האלו. כנראה שאותו כותב חשוב לא שירת בכוחות הבטחון (ולמה?) והוא אפי' לא קורא את מדורי הבטחון בתקש...
על ידי ניים ושכיב
ב' אוקטובר 31, 2016 10:16 am
פורום: ניהול הפורום
נושא: כללי כתיבה בפורום
תגובות: 40
צפיות: 8727

Re: כללי כתיבה בפורום

כמה כללי כתיבה מהאשכול הזה : בתור אחד מהכותבים הבלתי קבועים, אביעה גם אני דעתי העניה, אך לא על הצעת פותח האשכול, אלא על כוונתו ומטרתו האמיתית המבצבצת מביני שיטין, לעורר לכותבי הפורום שלא זו הדרך ולא זו העיר אנו מבקשים. עמו אנכי בצרה, כמוני כמו רבים מכותבי הפורום, מצטער על כו"כ תגובות ואשכולות ש...
על ידי ניים ושכיב
א' אוקטובר 30, 2016 1:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'אהבת התורה' מהותה, והדרך אליה
תגובות: 79
צפיות: 4693

Re: 'אהבת התורה' מהותה, והדרך אליה

לא לגמרי ברור לי מה הויכוח ביניכם, אבל אולי תוכלו למצוא סעד בדברי הרמח''ל בדרך ה' ד,ב,ב: בכלל ההשפעות הנשפעות ממנו ית' לצורך בריותיו, יש השפעה אחת, עליונה מכל ההשפעות, שענינה הוא היותר יקר ומעולה מכל מה שאפשר שימצא בנמצאים, והיינו, שהוא תכלית מה שאפשר שימצא בנמצאות מעין המציאות האמיתי שלו ית' ויקר ו...
על ידי ניים ושכיב
א' אוקטובר 30, 2016 12:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'אהבת התורה' מהותה, והדרך אליה
תגובות: 79
צפיות: 4693

Re: 'אהבת התורה' מהותה, והדרך אליה

רב הרגלי לערוך את החיים בודאות גמורה של י''ג העיקרים שעם ישראל עליהם נטעו הקנו לי אהבת התורה בלי מצרים כשדפדפתי לשם מצאתי עוד כמה ציטוטים, ויש ליישב: ''ואמנם לא קל הוא לקבוע לימוד שקידתי, אבל הכבד הוא רק כרגע והקובע בהסכמה גמורה ללימודו, חיש מהר יסורו ממנו כל הכובדים ואין ענג בעולם כשקידת התורה'' (...
על ידי ניים ושכיב
ג' אוקטובר 18, 2016 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך לקנות לאשה כל יום טוב בגד חדש?
תגובות: 16
צפיות: 1026

Re: האם צריך לקנות לאשה כל יום טוב בגד חדש?

ומה שכתוב שהבעל קונה לה, פשיטא שאי"ז ממצוות האשה על בעלה כשאר כסות ועונה, אלא מפני שלאשה אין כסף, אז נקטו את החיוב על הבעל. ואלמנה וגרושה ורווקה, ודאי חייבת בזה מכספה. ובימינו בדרך כלל האשה קונה לעצמה בגדים כפי צורכה, ובעלה מרשה לה, ובודאי אין עליו דין להתרוצץ בחנויות התכשיטים 'להפתיע' אותה לח...
על ידי ניים ושכיב
ג' אוקטובר 11, 2016 7:32 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מניין נוצר המנהג שרק מסבבין את הכפרות?
תגובות: 43
צפיות: 2150

Re: מניין נוצר המנהג שרק מסבבין את הכפרות?

הוא כבר מופיע פה באשכול בשם ר"מ מפרימישלאן:
viewtopic.php?p=56870#p56870
על ידי ניים ושכיב
ה' אוקטובר 06, 2016 2:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפוסע 'עושה שלום' בסיבוב, כיצד יעשה?
תגובות: 6
צפיות: 334

Re: הפוסע 'עושה שלום' בסיבוב, כיצד יעשה.

הסתפקתי במי שצר לו המקום, ולכך כשפוסע ג' פסיעות בסיום תפילתו, מסובב ומצדד גופו לצד, אי כשאומר 'עושה שלום וכו' יפנה לימין ולשמאל דידיה, או לימין ושמאל שכלפי מזרח. כתוב בשו''ע קכג,א כשיאמר עושה שלום במרומיו הופך פניו לצד שמאלו, וכתב המ''ב (סק''ד) שהמתפלל רואה עצמו כאלו שכינה מול פניו ושמאל האדם הוא צ...
על ידי ניים ושכיב
ה' ספטמבר 22, 2016 10:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מחקר המקרא מנקודת מבט חרדי, האם הגיע הזמן?
תגובות: 171
צפיות: 5119

Re: מחקר המקרא מנקודת מבט חרדי, האם הגיע הזמן?

הדמיון הגדול הוא בצורה הקזואיסטית של הגשת הדינים בדיחה מצויינת. ( קזואיסטיקה זה לכתוב מה הדין במקרה מסויים, לדוג' "אם רצחת, תלך לכלא"). קצת מזכירה את הבדיחה של אורבך שבעלי התוס' הושפעו מהסכולסטיקנים כי גם הם מקשים ומתרצים ומציינים שמות בר"ת. הטענה הישנה של חוקי חמורבי עלתה כבר כמ&quo...
על ידי ניים ושכיב
ג' אוגוסט 30, 2016 11:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השואל ומשיב: רוב מבארי השו"ע היו כהנים או לוים
תגובות: 32
צפיות: 1218

Re: השואל ומשיב: רוב מבארי השו"ע היו כהנים או לוים

מיללער כתב:...ובלשונו כותב: ...רוב מבארי השו"ע היו הכהנים הלוים, בעלי הסמ"ע והש"ך היו כהנים, הטו"ז והמ"א והשל"ה היו לוים
לשל"ה יש ביאור על השו"ע?
על ידי ניים ושכיב
ו' אוגוסט 26, 2016 4:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א
תגובות: 359
צפיות: 26132

Re: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א

הר"מ חיבר ספר הנקרא על שמו: אליעזר משה. מצוי באוצר. מעניין אם יש אח וריע לתופעה כזו. ספרי הנ''ך... (כמ''ש בהקדמתו) ה"מרדכי" כמדומני שהמרדכי הוא בכ''ף חרוקה ולא בפתוחה, וכמו האשרי, דהיינו קיצור של מרדכיי. אבל גם בלא''ה הוא קיצור של פסקי רב מרדכי, וכדרך שאשרי הוא קיצור של פסקי רבינו אש...
על ידי ניים ושכיב
ה' אוגוסט 25, 2016 5:40 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ביקוש פונט (יהודי ולא ציוני)
תגובות: 6
צפיות: 646

Re: ביקוש פונט (יהודי ולא ציוני)

תוכי מדבר כתב:איך אני מכניס כאן תמונה?

viewtopic.php?t=16316
על ידי ניים ושכיב
ה' אוגוסט 25, 2016 11:44 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א
תגובות: 359
צפיות: 26132

Re: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א

בן ירושלים כתב:אולי כיון שהם גדלו בבית של בעל תשובה שמרד במוסכמות מבית אבא
לא כתבת שאבא שלו היה גאון כרעק''א?
על ידי ניים ושכיב
ה' אוגוסט 25, 2016 11:42 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א
תגובות: 359
צפיות: 26132

Re: לדרכו של ר' שלמה פישר שליט"א

איש_ספר כתב:הר"מ חיבר ספר הנקרא על שמו: אליעזר משה. מצוי באוצר. מעניין אם יש אח וריע לתופעה כזו.
ספרי הנ''ך... (כמ''ש בהקדמתו)
על ידי ניים ושכיב
ה' אוגוסט 25, 2016 11:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם לא היה עולם הבא אברהם אבינו לא היה שומע לה' לעקוד את יצחק?
תגובות: 55
צפיות: 2337

Re: אם לא היה עולם הבא אברהם אבינו לא היה שומע לה' לעקוד את יצחק!!

וגם קשים לי דבריו: וכי עשרה הרוגי מלכות היתה בידם ברירה שלא לההרג? וכי "מסרו נפשם להריגה"? והלא לכאורה משמע שהרגום על כרחם. וא"כ מה בדיוק כוונתו של המפרש? י''ל שמסרו נפשם על קיום המצוות, ואם היו משתמדים לא היו נהרגים. [וגם ר''ח בן תרדיון לא שלטה בו האש עד שבירר אם נתחייב מיתה לשמים (...
על ידי ניים ושכיב
ה' אוגוסט 25, 2016 9:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם לא היה עולם הבא אברהם אבינו לא היה שומע לה' לעקוד את יצחק?
תגובות: 55
צפיות: 2337

Re: אם לא היה עולם הבא אברהם אבינו לא היה שומע לה' לעקוד את יצחק!!

וגם קשים לי דבריו: וכי עשרה הרוגי מלכות היתה בידם ברירה שלא לההרג? וכי "מסרו נפשם להריגה"? והלא לכאורה משמע שהרגום על כרחם. וא"כ מה בדיוק כוונתו של המפרש? י''ל שמסרו נפשם על קיום המצוות, ואם היו משתמדים לא היו נהרגים. [וגם ר''ח בן תרדיון לא שלטה בו האש עד שבירר אם נתחייב מיתה לשמים (...
על ידי ניים ושכיב
ג' אוגוסט 23, 2016 8:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ ר' יפרח פרלמוטר זצ"ל ו"חבורת הקדושים" מאיתרי
תגובות: 53
צפיות: 3329

Re: הגה"צ ר' יפרח פרלמוטר זצ"ל ו"חבורת הקדושים" מאיתרי

תודה לכולם.
חושבני שהבנתי את הכיוון.
על ידי ניים ושכיב
ג' אוגוסט 23, 2016 7:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ ר' יפרח פרלמוטר זצ"ל ו"חבורת הקדושים" מאיתרי
תגובות: 53
צפיות: 3329

Re: הגה"צ ר' יפרח פרלמוטר זצ"ל ו"חבורת הקדושים" מאיתרי

כמי שבמשך תקופה חיפש ותר אחר כולל 'הלכה בעיון' נוכחתי לראות כמה נדיר למצוא כולל שמיישם את השילוב המוצלח בין לימוד איטי מן המסד ועד הטפחות של הסוגיות, החל משרשי הענינים לעומקם בדברי הגמ' והראשונים ועד למיצוי שיטות האחרונים להלכה. זהו בהחלט 'בית מדרש' מיוחד שפירות ביכורי לומדיו מעידים בו, וחושבני שדו...
על ידי ניים ושכיב
ג' אוגוסט 23, 2016 7:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה בספר מכתב מאליהו?
תגובות: 38
צפיות: 1794

Re: צנזורה בספר מכתב מאליהו?

הרב ניים, דברי בעל חוה"ל נאמרו על האדם וספריו הפרטיים שנמצאים בספרייתו, שאם הוא מוצא טעות שלא יחשוש להגיה בספרו לצורך לימודיו ועיוניו לפי הבנתו. פשוט שלא התכוון בעל חוה"ל שכל אחד יגיה כאוות נפשו דברי גדולים וקדמונים וידפיסם ויפיצם לציבור בהטעיה כאילו זהו הנוסח שיצא מתחת יד המחבר, הרי באמת...

עבור לחיפוש מתקדם