החיפוש הניב 374 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ניים ושכיב
ד' נובמבר 29, 2017 9:34 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'רואה צאן'??
תגובות: 4
צפיות: 166

Re: 'רואה צאן'??

עומד לפני נ''ך באחד הדפוסים המצויים, ושם בספר שמואל ב' פט''ז פס' ל''ב, בפי' מהר''י קרא- 'ויהי דוד בא עד הראש, עד ראש ההר שהיה רגיל להשתחות שם לאלקים כשהיה שב מן הדרך, שמשם היה רואה צאן ואהל שנטה לארון ומשתחוה'. היש יודע פשר דבר? במהדורת מוסד הרב קוק ליתא (בכלל יש הרבה שינויים בין הנדפס במוה''ק לבין...
על ידי ניים ושכיב
א' נובמבר 26, 2017 9:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעילוי נשמת
תגובות: 25
צפיות: 1502

Re: לעילוי נשמת

ראוי לבאר מהו הענין של לימוד תורה או קיום מצוות לע"נ פלוני, אפשר להבין שאם מתפללים עליו זה מועיל לו, אפשר להבין שאם הבנים או התלמידים מתחזקים מכוחו זה ג"כ זכות שלו, וכן אפשר להבין שאם הוא ביקש להדיא בצוואתו אז זה נחשב שנעשה מכוחו והוא בבחינת גדול המעשה וכו', אבל כשנפטר אדם, שלא חינך אף אח...
על ידי ניים ושכיב
א' נובמבר 26, 2017 9:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעילוי נשמת
תגובות: 25
צפיות: 1502

Re: לעילוי נשמת

עוד חשוב לדעת, האם מצינו בקדמונים (חז"ל, ראשונים, וכו') ענין של עשיית מצוות וזכויות עבור חולה או זקוק לישועה אחרת, כי מצינו תפילה על חבירו, אבל לע"ע איני זוכר עשיית איזה מצוה כחסד או לימוד וכד' עבור אחרים, ויש לחלק בין תפילה לשאר זכויות ומעשים, דאולי שאר דברים ל"מ אא"כ עושה אותם...
על ידי ניים ושכיב
ה' נובמבר 23, 2017 2:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 191
צפיות: 4651

Re: מה רע בחוג אנגלית?

אני לא מתווכח רק שואל: המטרה של משרד החינוך היא ברורה: לאפשר יציאה עתידית של חרדים לשוק העבודה לתועלת המדינה (לא "לחלן" אותנו, אבל גם לא סתם לגמול איתנו חסד) כיון שהמטרה הזאת היא חיובית כמ"ש ...לעצם העניין: כל מה שכתבתי הוא על הרעיון הכללי של חוג אנגלית. אמנם חוגים של משרד החינוך, אין...
על ידי ניים ושכיב
ד' נובמבר 22, 2017 8:26 am
פורום: ניהול הפורום
נושא: אין לי את הסימונים מימין לאשכולות
תגובות: 6
צפיות: 2031

Re: אין לי את הסימונים מימין לאשכולות

דמשק כתב:בחלק מהאשכולות הפסים שבתוך העיגול הזה מימין זזים כל הזמן ובחלק עומדים, מה ההבדל

אוצר החכמה כתב:אנימציה של התמונה אומרת שזה נושא חם כלומר שיש בו 25 הודעות ומעלה.
על ידי ניים ושכיב
ג' נובמבר 21, 2017 11:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר על התורה
תגובות: 38
צפיות: 1465

Re: ספר על התורה

טללי אורות :מבחר ביאורים חידושים ופנינים על פרשיות התורה /ליקט וסידר יששכר דוב רובין - איני יודע מיהו אותו ר' יששכר דוב רובין, אבל מתכני הספר נראה ששייך לחוגי הישיבות הקדושות. ספר חביב, ערוך בטוב טעם ודעת, בשפה ברורה, נעימה ובדרך כלל תקינה. אינו מנוקד ויחסית לספרים אחרים אינו נוטף שומן. לענ"ד ...
על ידי ניים ושכיב
ב' נובמבר 20, 2017 9:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מרן החזו"א למד/השתמש בספרות השו"ת?
תגובות: 32
צפיות: 2117

Re: האם מרן החזו"א למד/השתמש בספרות השו"ת?

קובץ אגרות ח''ב מכ' כב יש"כ, זה המקור שהכרתי ושכחתי. והוא כעין פירוש על מש"כ התשובות וכתבים שהביא הרב משנ"נ. למי שאין כח לפתוח בפנים: בתשובות וכתבים כתוב: "אין אני רגיל בחיפושים ובחקר קדמוניות, ואני מתנגד לדרך זו כי איננה בטוחה" בקובץ אגרות כתוב ביתר ביאור: "להרבות מני...
על ידי ניים ושכיב
א' נובמבר 19, 2017 9:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מרן החזו"א למד/השתמש בספרות השו"ת?
תגובות: 32
צפיות: 2117

Re: האם מרן החזו"א למד/השתמש בספרות השו"ת?

תודה.
נדמה לי שראיתי מקו"א שכתוב בו נוסח יותר דומה למה שכתבתי
על ידי ניים ושכיב
א' נובמבר 19, 2017 8:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מרן החזו"א למד/השתמש בספרות השו"ת?
תגובות: 32
צפיות: 2117

Re: האם מרן החזו"א למד/השתמש בספרות השו"ת?

לגבי שאלת האשכול, לפי עניות זכרוני החזו"א כתב בקובץ אגרות או במקו"א שיש כאלו שדרכם בחיפוש, אבל הוא אין זה חלקו בתורה/שורש נשמתו/טבעו/חשקו או משהו כזה.

אני מצטער שאני לא מביא מראה מקום מדוייק, אבל קשה לי לחפש ואין זה חלקי בתורה/שורש נשמתי/טבעי/חשקי או משהו כזה.
על ידי ניים ושכיב
ו' נובמבר 03, 2017 5:39 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: מידות הנפש עפ חסידות
תגובות: 2
צפיות: 288

Re: מידות הנפש עפ חסידות

חכם א . ידידי ורעי ביקש להעלות שאלה זו אני נבוך בהבנת ענין מקור ומוצא מדות הנפש שבאדם, כי דברי קדמוניננו בזה נראים לי כסותרים זא”ז. וקוטב העניין בקיצור הוא, דהנה ידועים דברי מוהר”ח ויטל זצוקלל”ה בספרו שער הקדושה, שכל המדות כולם מושרשים בד’ יסודות שבהרכבתו, ומשם מקורם בין לטב ובין למוטב [ועפ”ז הוא מ...
על ידי ניים ושכיב
ה' נובמבר 02, 2017 10:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: טבילת נשים בערב יום הכפורים
תגובות: 8
צפיות: 921

Re: טבילת נשים בערב יום הכפורים

כי הדמיון למלאכים בתפילה הוא מצד רגל ישרה, וביו"כ הוא מצד סילוק היצה"ר, וזה לא שייך בנשים כמ"ש הרמב"ם בפ"י מהל' תשובה.
והנחתי מקום לבע"ד לחלוק, והנלענ"ד כתבתי.
על ידי ניים ושכיב
א' אוקטובר 29, 2017 2:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' צבי כהנא [גרושקא] וישיבת 'הרי יהודה' בבית מאיר
תגובות: 49
צפיות: 5012

Re: הגאון ר' צבי כהנא [גרושקא] וישיבת 'הרי יהודה' בבית מאיר

אנא עבדא כתב:ועוד אמר לי כ"ק אחי שליט"א [זצ"ל], כי הענין שהיו מקפידים שיישארו תמיד אנשים בסוכה, ואף היו ישנים שם בלילה, הרי מלבד הטעם של שמירה, היתה לכ"ק א"א ז"ל בזה כוונה נוספת, לישון בסוכה בשליחותו".

איך מועילה לזה שליחות, הרי זו מצוה שבגופו?
על ידי ניים ושכיב
ה' אוקטובר 26, 2017 8:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי הם גדולי דורו של הח"ח שהשיגו על ספר ח"ח?
תגובות: 21
צפיות: 1037

Re: מי הם גדולי דורו של הח"ח שהשיגו על ספר ח"ח?

החושב כתב:ובאמת, כל הנושא של הלכות שמירת הלשון זהו נושא טעון ורגיש מאוד, ונראה לי שזה מונע דיון ענייני וביקורתי בפסקי הלכות אלו. באמת חבל, אבל כנראה שאין אופציה אחרת.
לא הבנתי. אפשר הסבר או דוגמא?
על ידי ניים ושכיב
ו' אוקטובר 20, 2017 4:45 pm
פורום: ניהול הפורום
נושא: לחיצה על ציטוט
תגובות: 5
צפיות: 356

Re: לחיצה על ציטוט

אם המנהל מתעניין בזה, הנה שני לינקים שעשויים לעזור:
https://www.phpbb.com/community/viewtopic.php?t=1849585
https://www.phpbb.com/customise/db/mod/ ... back_link/
על ידי ניים ושכיב
ב' אוקטובר 16, 2017 5:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתקשה להבין מה הפירצה חמורה בדיוק בערבי שירה לגברים
תגובות: 162
צפיות: 5372

Re: מתקשה להבין מה הפירצה חמורה בדיוק בערבי שירה לגברים

שמש ופרנקל תאומים, הקישור לעניני המחלוקת ברור, עם הלבן ושאר הרמיזות, ודי להתממות. אריך, בתחילה טענת שהפתרון הוא ארגון ימי כיף לבחורים, ועכשיו אתה מדבר על יציקת תוכן לעומת המתרכזים בחיצוניות, וגם זה רק גלישה למחלוקת, ותרדו מזה כולכם במחילה. הנושא פה הוא לא רגשי ולא חיצוני, ומי שמסוגל לחשוב כך זה רק ב...
על ידי ניים ושכיב
א' ספטמבר 24, 2017 6:45 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה לא שלטה יד הצנזורה בהמחזור ובסליחות?
תגובות: 14
צפיות: 593

Re: למה לא שלטה יד הצנזורה בהמחזור ובסליחות?

כוונת השואל על אותם קטעים שנשארו לפליטה, מה נשתנו מחבריהם?
על ידי ניים ושכיב
ג' ספטמבר 19, 2017 4:36 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: "מעשה התשובה" - קונטרס מומלץ להורדה
תגובות: 4
צפיות: 348

Re: "מעשה התשובה" - קונטרס מומלץ להורדה

ומה קורה בחטא שאדם נכשל בו באקראי בעלמא, מה דרגת הקבלה הנצרכת, הרי בלא"ה בסתמא הוא לא עושה כך? אפרט את שאלתי. הרי מי שלא היה שומר שבת רח"ל, כאשר הוא חוזר בתשובה, ה"ה מקבל ע"ע לשמור שבת, ובודאי אפילו אם ל"ש לומר עליו "יעיד עליו ה' שלא ישוב לעולם", כי מן הסתם יכשל מ...
על ידי ניים ושכיב
ג' ספטמבר 19, 2017 3:38 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אימהות והימים הנוראים
תגובות: 17
צפיות: 709

Re: אימהות והימים הנוראים

מישהו יודע מי כותב על מבוכת הנשים שצריכות להישאר בבית כדי לשמור על הילדים במקום לשהות באווירה המרוממת של בית הכנסת? שמעתי שאשה אחת שאלה את חברתה על זאת, וענתה לה שני דברים: א- שהיא שומרת כעת על מתפללי העתיד. מבחינת התפילה זו השקעה משתלמת, במקום לקבל עכשיו מתפללת אחת, היא תקבל כמה בשנים הבאות. ב- מש...
על ידי ניים ושכיב
ה' ספטמבר 14, 2017 5:01 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אוצר מקוון לחברי הפורום
תגובות: 186
צפיות: 22490

Re: אוצר מקוון לחברי הפורום

⋅ ראשית, אני צריך לתקן את ההערה שלי, לא רואים את הספרים המוצעים רק בתצוגה אופקית, כאשר גובה המסך קצר. ⋅ לגבי ההצעות של גוגל, לא מצאתי גוגל בתוך אתר האוצר, ואני מניח שאתה מתכוין להצעות של גוגל באתר גוגל. ובכן, רואים אותן. החילוקים בין האתרים הם שאצלם יש הרבה רווח מעל שורת החיפוש ...
על ידי ניים ושכיב
ה' ספטמבר 14, 2017 3:14 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אוצר מקוון לחברי הפורום
תגובות: 186
צפיות: 22490

Re: אוצר מקוון לחברי הפורום

⋅ בחיפוש עם האשף, סימון תיבה מוסיף תו במחרוזת החיפוש. הורדת הסימון מהתיבה (uncheck) לא מורידה את התו. סימון מחדש של התיבה מוסיף שוב את התו ומתקבל תו כפול. (בשימוש דרך הטאבלט. דרך המחשב זה תקין) ⋅ בשימוש בטאבלט התצוגה לא כל כך תקינה. בתצוגה אנכית הלוגו של האוצר חתוך. והכיתובים של...
על ידי ניים ושכיב
ה' ספטמבר 07, 2017 2:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אפשר לתרום כסף ל'לקראת' שבת
תגובות: 48
צפיות: 2489

Re: האם אפשר לתרום כסף ל'לקראת' שבת

אני מניח שמדין הקרוב קרוב קודם יש לכל אחד קרובי משפחה/קופה שכונתית/ישיבה או כולל שלומד או למד בהם שקודמים לכל הקופות הענקיות האלה. ומהדיון פה אני מבין שהדין הזה לא כל כך קשיח. מישהו מוכן להרחיב בגדרי הקרוב קרוב קודם? שוב הראוני דברי ערוה"ש יו"ד רנא,ד והלאה שאכן אין לחלק רק לקרוב קרוב קודם...
על ידי ניים ושכיב
ו' אוגוסט 25, 2017 11:56 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילת הנפש מבהלה
תגובות: 37
צפיות: 1651

Re: תפילת הנפש מבהלה

שאלני חכ"א: מפני מה לא סדרו מסדרי תפילות ישראל, תפילה על עניני הנפש. והלא לב יודע מרת נפשו, ממחלות חמורות, ועד שחרות ודכדוכה של נפש, ואין נסתר מחמתם. ואעפ"כ, מבקשים על כל צרכי הגוף, ובעד הנפש לא התעוררו?! השבתי בעניותי, שכפי המדע המתקדם אין הפרדה בין נפש לגוף והכל הוא חולי פיזיולוגי. וא&q...
על ידי ניים ושכיב
ג' אוגוסט 22, 2017 3:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס "האותיות התגין והנקודות" <<<מהדורה חדשה ומורחבת>>>
תגובות: 48
צפיות: 2636

Re: קונטרס "האותיות התגין והנקודות" - עפ"י ספרו של אחד מגדו"י זצ"ל

אשכול קטנטן על ריש מילין, ובראשו שמועה פרובוקטיבית לגבי דעת המחבר על ספרו:
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=15311
על ידי ניים ושכיב
ו' אוגוסט 11, 2017 10:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אפשר לתרום כסף ל'לקראת' שבת
תגובות: 48
צפיות: 2489

Re: האם אפשר לתרום כסף ל'לקראת' שבת

אני מניח שמדין הקרוב קרוב קודם יש לכל אחד קרובי משפחה/קופה שכונתית/ישיבה או כולל שלומד או למד בהם שקודמים לכל הקופות הענקיות האלה.
ומהדיון פה אני מבין שהדין הזה לא כל כך קשיח.

מישהו מוכן להרחיב בגדרי הקרוב קרוב קודם?
על ידי ניים ושכיב
ו' אוגוסט 11, 2017 8:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מחקר המקרא מנקודת מבט חרדי, האם הגיע הזמן?
תגובות: 235
צפיות: 11096

Re: מחקר המקרא מנקודת מבט חרדי, האם הגיע הזמן?

יש לזה כמה עצות. החסרון בהן, שהן כולן לפני מעשה, אבל לאחר מעשה צריך לבחור באחת משתי האפשרויות שהצעת... בשורה טובה - גם לאחר מעשה נמצא פתרון! אם אחרי לחיצה על 'שלח' אתם מועברים לדף ההתחברות לחצו על 'אחורה' בדפדפן, ותמצאו שההודעה שכתבתם בדם לבכם נמצאת שם. ירידה ניכרת במספר ההתאבדויות בקרב גולשי אוצר ...
על ידי ניים ושכיב
ה' אוגוסט 10, 2017 5:45 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: לעשות מס' הערה בלי הערה
תגובות: 2
צפיות: 305

Re: לעשות מס' הערה בלי הערה

זה נקרא כתב עילי, נמצא בלשונית בית, וקיצורו Ctrl+Shift++
על ידי ניים ושכיב
ה' אוגוסט 10, 2017 5:34 pm
פורום: ניהול הפורום
נושא: כללי כתיבה בפורום
תגובות: 54
צפיות: 17639

Re: כללי כתיבה בפורום

תוסיף גם אותם (או אותי).
אם תוסיף מספיק אנשים תוכל לקרוא לאתר בלוג אוצר החכמה.
(כמובן שכל ההודעה הזו היא רק בצחוק)
על ידי ניים ושכיב
ה' אוגוסט 10, 2017 4:45 pm
פורום: ניהול הפורום
נושא: כללי כתיבה בפורום
תגובות: 54
צפיות: 17639

Re: כללי כתיבה בפורום

ירח בן יומו כתב:במחשבה שניה, אולי האברך המדובר לא מחפש את הרעיון השטותי העקום והפרובוקטיבי רק כדי לעצבן את כולם אלא כי הראש שלו הוא כזה. יש לכם אפשרות לחסום ניקים מסוימים בעוון טפשות יוצאת מגדר הרגיל?

בדיוק בשביל זה אפשר להוסיף נודניקים.
הוסף ותוושע.
על ידי ניים ושכיב
ד' אוגוסט 09, 2017 11:50 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: הפורום נחסם שוב בנתיב
תגובות: 10
צפיות: 1133

Re: הפורום נחסם שוב בנתיב

לא ידען כתב:הפורש מכם באהבה
לא צריך לפרוש, אפשר להוסיף נודניק
על ידי ניים ושכיב
ג' אוגוסט 08, 2017 9:35 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: הפורום נחסם שוב בנתיב
תגובות: 10
צפיות: 1133

Re: הפורום נחסם שוב בנתיב

ככה הם מגלים מי יודע לעקוף את הסינון שלהם...
על ידי ניים ושכיב
ב' אוגוסט 07, 2017 6:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1971
צפיות: 72781

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

(סליחה על שאלה של בורות מופלגת שאני דוחף פה באמצע הדיון המלומד, מהם המקורות שחיישינן לכלאיים בעופות, דהיינו שעוף טמא ועוף טהור יכולים להוליד זמ"ז?)
על ידי ניים ושכיב
א' אוגוסט 06, 2017 10:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש
תגובות: 12
צפיות: 467

Re: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש

קי"ל דמדאורייתא חיוב ק"ש הוא רק בפסוק ראשון או פרשה ראשונה וחיוב פרשה שניה הוא מדרבנן מדוע אין זה בכלל לא תוסיפו הא לכאו' דומה לחמש פרשיות בתפילין זו קושיה על כל תקנה דרבנן. והתשובה היא שבל תוסיף הוא כשאומרים שזה מדאו', לא כשאומרים שזה מדרבנן. עי' רמב"ם ממרים ב,ט. ע' רמב"ן עה&qu...
על ידי ניים ושכיב
א' אוגוסט 06, 2017 8:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש
תגובות: 12
צפיות: 467

Re: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש

גנזך כתב:קי"ל דמדאורייתא חיוב ק"ש הוא רק בפסוק ראשון או פרשה ראשונה
וחיוב פרשה שניה הוא מדרבנן
מדוע אין זה בכלל לא תוסיפו
הא לכאו' דומה לחמש פרשיות בתפילין

זו קושיה על כל תקנה דרבנן. והתשובה היא שבל תוסיף הוא כשאומרים שזה מדאו', לא כשאומרים שזה מדרבנן. עי' רמב"ם ממרים ב,ט.
על ידי ניים ושכיב
א' אוגוסט 06, 2017 1:25 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מכונת כביסה שממשיכה לפעול בתשעת הימים
תגובות: 7
צפיות: 492

Re: מכונת כביסה שממשיכה לפעול בתשעת הימים

ומה הדין להכניס 'כביסה' למכונה בעשירי באב לפני חצות, לסגור את הדלת, למלאות אבקה וכו', וללחוץ על הכפתור רק בחצות היום. כיו"ב יש להסתפק מהו לקחת את השק של הכבסים ואת אביזרי הניקוי אל הנהר קודם חצות. עוד יש להסתפק אי כיבוס שאסרו הוא רק בנדיין (פירש"י ב"ב יט. נברכת שכובסין ומשפשפין בה) א...
על ידי ניים ושכיב
ו' אוגוסט 04, 2017 12:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיטולים בשבת-מכה בפטיש
תגובות: 9
צפיות: 434

Re: טיטולים בשבת-מכה בפטיש

א"כ עי' אורחות שבת יא,כח וכן הדין בחיתולי נייר אשר קצוותיהם נראים דבוקים זל"ז דמותר להפרידם כיון שאין כאן שום חיבור ורק הלחץ גורם להם להיראות מחוברים. והוסיפו בהערה: ואף אם יתברר שאותם חיתולים נדבקו מעט זל"ז מכח חום מכונת החיתוך מ''מ אין איסור להפריד הדבקה זו כמובר במג"א ובמשנ&qu...
על ידי ניים ושכיב
ו' אוגוסט 04, 2017 11:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: טיטולים בשבת-מכה בפטיש
תגובות: 9
צפיות: 434

Re: טיטולים בשבת-מכה בפטיש

שש"כ עורר (טו,פז בחדשה, ובקודמת טו,פא).
על ידי ניים ושכיב
ו' אוגוסט 04, 2017 10:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: לימוד עם ש"ס שוטנשטיין; בעד ונגד
תגובות: 41
צפיות: 2508

Re: לימוד עם ש"ס שוטנשטיין; בעד ונגד

צא ולמד ממרן הגריש שהיה מכין את שיעוריו בסוף ימיו גם מתוך שוטונשטיין כפי שמופיע בתמונות וכפי ששמעתי באופן אישי מבאי ביתו בקשה:מי שלא בדק באופן אישי את דברותי שלא יקפוץ בראש לסותרם "והריני כאילו התקבלתי" מי שיש לו גישה לתמונותיו אשמח שישתפינו בבחינת גדולה ראיה. גדולה ראיה: http://forum.otz...
על ידי ניים ושכיב
ו' אוגוסט 04, 2017 9:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 135
צפיות: 5776

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

עקביה כתב:אתה פשוט לא מבין את מה שאני אומר, ומכח אי הבנה זו אני זוכה מפיך לשלל תוארים והגדרות, אשר על כן אעצור כאן.
אם כך, קבל נא את התנצלותי הכנה. כל התוארים וההגדרות נבעו מזה שנדמה לי שהבנתי את מה שאתה אומר. והריני מבקש מחילה ממעלתו. ואעצור כאן אף אני.
על ידי ניים ושכיב
ו' אוגוסט 04, 2017 8:31 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 135
צפיות: 5776

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

חוששני שעמק השווה ממנו והלאה. לפענ"ד פסוקים אלה אינם סובלים שני פירושים. כל קורא שאין לו סיבה מיוחדת מוקדמת לחשוב באופן מסוים דווקא, ישפוט שהם תוספת מאוחרת. לחז"ל היה פשוט אחרת בגלל האמונה המחייבת להבין אחרת (או מסיבה אחרת שאיני יודע אותה), לא בגלל שכך עולה מהטקסט. יא חביבי, אתה כל כך עמו...

עבור לחיפוש מתקדם