מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 8997 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מה שנכון נכון
ה' פברואר 20, 2020 4:40 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חזקיהו כמעט נהרג במלחמה?
תגובות: 1
צפיות: 147

Re: חזקיהו כמעט נהרג במלחמה?

אולי התכוין לאסא.
על ידי מה שנכון נכון
ה' פברואר 20, 2020 4:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה כתב החיד"א על הלק"ט?
תגובות: 7
צפיות: 530

Re: מה כתב החיד"א על הלק"ט?

טעה בהעתקתו מהיבי"א. אלו דברי האשל אברהם.
על ידי מה שנכון נכון
ד' פברואר 19, 2020 1:52 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לדעת להורות כדעת תורה
תגובות: 2
צפיות: 169

Re: לדעת להורות כדעת תורה

הוא מר"ח מוואלוזין בכתר ראש אות סט. וראה בהערה שם מביאור הגר"א למשלי.
על ידי מה שנכון נכון
ש' פברואר 15, 2020 11:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן נח שנתחייב מיתה והתגייר האם פוקע ממנו העונש???
תגובות: 3
צפיות: 538

Re: בן נח שנתחייב מיתה והתגייר האם פוקע ממנו העונש?

ראה סנהדרין עא ע"ב. [ולענין נגמר דינו ראה רמב"ם מלכים י, ד ומפרשיו].
על ידי מה שנכון נכון
ו' פברואר 14, 2020 2:35 am
פורום: אספקלריא
נושא: דִּרְשׁוּנִי וִחְיוּ
תגובות: 8
צפיות: 979

Re: דִּרְשׁוּנִי וִחְיוּ

ראה מזרחי תולדות שם.
וע"ע רמב"ן דברים יג, ה ודרשות הר"ן דרוש ב' וצ"ע.
על ידי מה שנכון נכון
ו' פברואר 14, 2020 2:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 676
צפיות: 50299

Re: בית מדרש הגר"א

ככה"נ הדברים האמורים בהתבונה באים בעיקר לאפוקי מתערובת חול וקודש כמנהג המוסדות באמריקה.
אך הסגנון שבשיחה הנ"ל הנ"ל מצוי כמדומה בדברי רש"ז ברוידא.
על ידי מה שנכון נכון
ו' פברואר 14, 2020 12:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם הרמב"ם הקפיד בחיבוריו לשרטט בפסוקים יותר מג' מילים?
תגובות: 12
צפיות: 474

Re: האם הרמב"ם הקפיד בחיבוריו לשרטט בפסוקים יותר מג' מילים?

יישר כח. גם הר"י קאפח כותב ש"רבנו בכל ספריו ואגרותיו נהג לנקד שתי נקודות על כל תיבה של פסוקים המובאים במשנה ובפירושו. והוא כהוראת אביו ר' מימון הובאו דבריו בשו"ת התשב"ץ ח"א ס"ב...". ונקוט מיהא דבריו לענין פיה"מ שהאוטוגרף לפנינו. אך כאמור ד"ז אינו מדוייק. ...
על ידי מה שנכון נכון
ה' פברואר 13, 2020 1:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ללמוד שלא לשמה
תגובות: 4
צפיות: 955

Re: ללמוד שלא לשמה

לעולם ידור אדם בא"י אפי' בעיר שרובה גויים.

---
ראה רו"ח א, יג במשל הסולם. [ואעפ"כ לשונו שם 'אף של"ש', וכן 'לפעמים'. ולשיטתו שבת"ת סתמא לשמה א"ש בפשטות].
[בלשון לעולם הוא רואה רמז ללימוד בקביעות ובהתמדה. ראה פירושו ב, א; ג, א].
על ידי מה שנכון נכון
ה' פברואר 13, 2020 11:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם הרמב"ם הקפיד בחיבוריו לשרטט בפסוקים יותר מג' מילים?
תגובות: 12
צפיות: 474

Re: האם הרמב"ם הקפיד בחיבוריו לשרטט בפסוקים יותר מג' מילים?

יעויין במחקר מקיף על כת"י הרמב"ם של ששון עמ' 14, ובמשנ"ת של רי"ק אהבה עמ' שצה.
על ידי מה שנכון נכון
ד' פברואר 12, 2020 10:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10995
צפיות: 1358034

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בתוך הגולה כתב:אבקש במטותא מייניכו מי שיש בידו לעלות מחידושי הגרז"ס קדשים חלק התשובות סי' יד (לערך עמ' 290 והלאה בעמ' אוצה"ח)

יש"כ מראש וכט"ס

גרזס.PDF
(752.2 KiB) הורד 7 פעמים
על ידי מה שנכון נכון
ב' פברואר 10, 2020 2:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "וצא והלחם בעמלק" - מצוות מחיית עמלק?
תגובות: 9
צפיות: 892

Re: "וצא והלחם בעמלק" - מצוות מחיית עמלק?

מן הכתובים עצמם, וגם בדחז"ל ל"מ לפו"ר שהיתה זו מלחמת מחיית עמלק, וניתן להבין שהייתה זו מלחמה כשאר המלחמות להציל ישראל מיד צריהן... האם אכן מפורש במקום אחר שיהושע נצטווה כאן על מחיית עמלק? כך משמע בחז"ל בכ"מ. למשל: פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ג - זכור (ע"ע ב"ר...
על ידי מה שנכון נכון
ה' פברואר 06, 2020 8:18 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל
תגובות: 6
צפיות: 849

Re: הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל

בקשוני להכניס את הספדו של הרב אלימלך בר שאול: הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל ראש ישיבת סלבודקה בני ברק. נלב"ע י' שבט תשי"ב נועם המוסר "קסם על שפתי מלך" - נאה היא חכמתו של שלמה, שלימד חכמה לאחרים מנפשו (מדרש משלי). דומה כי הכותרת אשר ניתנה בראש של רשימה זו, יש בה בעצמה מעין הגדרה ל...
על ידי מה שנכון נכון
ד' פברואר 05, 2020 1:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עמוד הענן היה מחזיר את האבנים והחצים
תגובות: 8
צפיות: 375

Re: עמוד הענן היה מחזיר את האבנים והחצים

לא כתוב בסדר עולם שעמוד הענן היה נלחם תמיד (והיכן בדיוק מצאנו שנלחם?). נסי יציא"מ השאירו חותמם על האומות גם לאחר ארבעים שנה, וכמו שאמרה רחב, ולזה כוונת הסד"ע ולשונו לשנא דקרא. הכלי יקר שכיוון המעם לועז נמצא בציון הנז"ל פסוק טו (וישלח חצים ויפיצם), עמ' 517 במהדורת הכתב (וכבר הערתי שאין...
על ידי מה שנכון נכון
ד' פברואר 05, 2020 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: עמוד הענן היה מחזיר את האבנים והחצים
תגובות: 8
צפיות: 375

Re: עמוד הענן היה מחזיר את האבנים והחצים

כוונתי לומר שקרוב לודאי שזה המקור הראשון לשמועה זו (שג"א שמעתיה). אם מחפשים דומה בדומה - בתרגום הנקרא יונתן כאן כתב שעמוד הענן המטיר עליהם ברד. [ל' הסד"ע בנויה על המקרא כאן: "וישקף ה' בעמוד אש וענן... כי ה' נלחם להם". והיינו ע"י העמודים הנזכרים. ולזה מספיק האופן שפרש"י].
על ידי מה שנכון נכון
ד' פברואר 05, 2020 10:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: עמוד הענן היה מחזיר את האבנים והחצים
תגובות: 8
צפיות: 375

Re: עמוד הענן היה מחזיר את האבנים והחצים

במעם לועז שמות עמ' שלט כתב כן בשם כלי יקר שמואל (ב, כב. ע"ש ואינו מוכרח).
על ידי מה שנכון נכון
ג' פברואר 04, 2020 1:43 pm
פורום: עזר אחים
נושא: כשרות אומגה 3
תגובות: 2
צפיות: 1281

כשרות אומגה 3

בקשוני להכניס שאלה זו לפורום:

האם אפשר לצרוך אומגה3 בלי כשרות?

שמעתי שמעיקר הדין אין בעיה בזה, מפני שאין בזה טעם.

האם למעשה נהוג להתיר לכתחילה?
על ידי מה שנכון נכון
ג' פברואר 04, 2020 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: רודף ברשות
תגובות: 26
צפיות: 1357

Re: רודף ברשות

כזית כתב:רודף ילפי' מנערה המאורסה, ולענין נערה המאורסה אין דין רודף אלא באונס אע"פ שאסורה בזה גם ברצון, ואפשר דה"ה לענין רציחה אע"פ שאין לאדם רשות להרוג את עצמו אין דין רודף אלא בהורגו שלא ברצונו. ואמנם יש מקום לחלק בזה, וצ"ע.

ראה מנ"ח סוף מצוה לד.
על ידי מה שנכון נכון
ב' פברואר 03, 2020 11:46 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שמו של רב האי גאון
תגובות: 4
צפיות: 584

Re: שמו של רב האי גאון

יתר10 כתב:לפי מה שכתבו כאן נראה כעוד השערה נחמדה שאין לה אחיזה במציאות

אי משום הא, במסורת תימן גם המילה האי = זה נקראת ביוד צרויה (ונכתבת בב' יודי'ן).

---
הבחינת עולם כתב את התואר אחרון הגאונים בזמן וכו' על הרמב"ם ולא על רה"ג.
על ידי מה שנכון נכון
ו' ינואר 31, 2020 2:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סבא או סבא רבא במשמעות של הרבה דורות לאחור- עזרה באיתור
תגובות: 20
צפיות: 1606

Re: סבא או סבא רבא במשמעות של הרבה דורות לאחור- עזרה באיתור

על יחוס הרא"ש לראב"ן ראה מש"כ אפטוביצר במבוא לראבי"ה עמ' 50-52, אלבק במבוא לראב"ן פ"ה, ופריימן בס' הרא"ש רפ"א.
על ידי מה שנכון נכון
ה' ינואר 30, 2020 3:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סבא או סבא רבא במשמעות של הרבה דורות לאחור- עזרה באיתור
תגובות: 20
צפיות: 1606

Re: 'זקיני' - עד כמה?

הרשב"ש קורא לרבנו יונה ולרמב"ן 'זקיני', והוא דור ששי להם כמ"ש בתשובה.
וכי"ב נוהג המאירי ב'זקנינו' שלו.
על ידי מה שנכון נכון
ה' ינואר 30, 2020 1:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חובות הלבבות תרגום אברהמוב
תגובות: 6
צפיות: 625

Re: חובות הלבבות תרגום אברהמוב

גם לי היתה תחושה מעין זו כשהשויתי קצת את שער י' (שהועלה כאן אאל"ט), ועכ"פ לא ידעתי מה הרווח על התרגומים הקודמים, למעט אולי בחלק מההערות. החו"ה מדבר כמה פעמים על 'לכסוף לרצונו' של הקב"ה, ובפשטות הכוונה להיות רצוי לפניו. אבל אברהמוב מתרגם 'להשביע את רצונו'. בתחלת פ"א "ענ...
על ידי מה שנכון נכון
ה' ינואר 30, 2020 12:31 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: עזרה דחופה | חודש כסלו ותפילה - קשור?
תגובות: 8
צפיות: 572

Re: עזרה דחופה | חודש כסלו ותפילה - קשור?

בכסלו חלין פרשיות ויצא וישלח בהן התפלל יעקב; וישב בה התפלל יוסף. (כמ"ש חז"ל).
כסלו = כיס לב. תפלה היא עבודה שבלב, וצריכה להיות כמונה מעות.
מזל החודש קשת. בקשתי ובחרבי - בצלותי ובבעותי.
כסלו הוא אחרי מרחשוון, שבו עדיין מרחשות השפתים תפלה מתשרי, ואולי הן ממשיכות לרחוש עוד קצת.
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 29, 2020 5:40 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: מחבר הפיוט 'עת דודים כלה'
תגובות: 8
צפיות: 4183

Re: מחבר הפיוט 'עת דודים כלה'

ב'סדור התפלות כמנהג היהודים הקראים' נדפס "זמר נאה לכלה לר' חיים בן רבנו סהל נ"ע", ופתיחתו: "שמעי בת וראי אחותי רעיתי, אביאך בית אמי ולחדר הורתי".
ואולי הוא הוא. (וע"ע בהקדמת מחזור אהלי יעקב).
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 29, 2020 12:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4406
צפיות: 604196

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

דרופתקי דאורייתא כתב:כתב עת דעת, חלק 85, מאמר על הרש"ש.

26548079.pdf
(1.13 MiB) הורד 50 פעמים
על ידי מה שנכון נכון
ב' ינואר 27, 2020 11:48 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "והדגה אשר ביאורתמות" תרגום" "ונוני די בנהרא תמות"?
תגובות: 3
צפיות: 520

Re: "והדגה אשר ביאורתמות" תרגום" "ונוני די בנהרא תמות"?

אין טעם לבדוק ב'רוב החומשים', אלא רק במדוייקים. למשל בתאג'. ובהם מתורגם 'ימותון'.
על ידי מה שנכון נכון
ב' ינואר 27, 2020 11:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמיד הרשב"א שבועות
תגובות: 2
צפיות: 145

Re: תלמיד הרשב"א שבועות

ראה בהקדמה שהכוונה לחי' הרשב"א שבועות מהדו' ר"א סופר. הספר ישנו באוצר.
על ידי מה שנכון נכון
ב' ינואר 20, 2020 2:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "בשעה שנפטר משה... וטורדן במלחמה שנאמר ויהי אחרי מות..." - אופן הלימוד
תגובות: 4
צפיות: 189

Re: "בשעה שנפטר משה... וטורדן במלחמה שנאמר ויהי אחרי מות..." - אופן הלימוד

ברש"י יהושע משמע לכאו' שהלימוד הוא מכפילות הזכרת מיתת משה, שגם בפסוק ב' נאמר משה עבדי מת ועתה וגו', ובשביל הודעת זמן האירועים והקשר הספר היה מספיק האמור בפסוק א'. (המפרשים באמת ביארו זאת לפי דרכם). גם הלשון "משה עבדי" רומזת לפסוק שבו נקראת התורה ע"ש משה רבנו "זכרו תורת משה ע...
על ידי מה שנכון נכון
ב' ינואר 20, 2020 1:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורות חדשות ◆
תגובות: 255
צפיות: 40130

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורות חדשות ◆

בהרבה מהספרים הישנים, ולוואי ולא יהדירום מחדש, אלא יסתפקו במהדורת צילום איכותית וברורה.
על ידי מה שנכון נכון
ב' ינואר 20, 2020 12:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1098
צפיות: 93521

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

יוסף חיים אוהב ציון כתב:בספר בניהו בן יהוידע על ברכות דף יז/א
בשוק. הקשה הרב ס"ח ז"ל בשם הגאון ב"ח.
מיהו ס"ח?

סמיכת חכמים.
על ידי מה שנכון נכון
ו' ינואר 17, 2020 1:45 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: הדקדוק קטן
תגובות: 0
צפיות: 1071

הדקדוק קטן

משה אריה בן זאב.

כשפותחים את הספר (דיסק 17) הדפים ריקים.
[בתצוגה מקדימה ניתן לקוראו, אך לא את עמודיו הראשונים. בטאבלט בסדר].
על ידי מה שנכון נכון
ה' ינואר 16, 2020 1:47 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ישמח משה ועוד
תגובות: 0
צפיות: 1031

ישמח משה ועוד

ר' שלום משה חי גאגין. ירושלים תרל"ד. (עשו"ת ר"א האשכנזי סל"ג). --- מגלה עמיקתא. ר' אליהו אלמליח. ליוורנו תרל"ח. ידע מה בחשוכא. ר' ישראל קושטא. ליוורנו תרל"ח. יוצא לאור צלמות. כנ"ל. כנ"ל. בית מנוחה. כנ"ל . ליוורנו תרל"א. זכות יוסף. ר' יוסף בכור אלחדיף...
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 15, 2020 11:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 55
צפיות: 1926

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

ראה בס' מורה באצבע אות צ"א עם ביאור "עמודי הוראה" ס"ק כ"ט שהג"ר יעקב הלל שליט"א כותב שאין ענין להשתדל לקבל עליית שישי, כי אין "חשיבות" לקבל את העלייה הזו, אלא שיש ענין שהעלייה הזו תינתן למי שראוי לזה, עיי"ש. בבא"ח ש"ש חיי שרה ס"ג כתב:...
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 15, 2020 8:51 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: אור עולם <שו"ת> - א
תגובות: 1
צפיות: 1064

אור עולם <שו"ת> - א

עזרא ניסן.
מכל הספר יש רק את ההקדמה. בדיסק (17) ובטאבלט.

---
"אור עולם - ב" למחבר הנ"ל מיותר, כי הוא "אור עולם <שו"ת> - ב".
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 15, 2020 8:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4406
צפיות: 604196

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

יוצא פוניבז' כתב:שו"ת אור עולם לרב עזרא ניסן ח"א עמ' שלט ואילך (זמן הפורים ברמת שלמה)
[נמצא גם באוצר בגירסאות מתקדמות]
בתודה מראש

באוצר יש רק את ההקדמה.
אך הספר ישנו בה"ב.
על ידי מה שנכון נכון
ג' ינואר 14, 2020 2:33 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: אהל דוד - פסחים, ביצה, ר"ה, סוכה
תגובות: 0
צפיות: 1077

אהל דוד - פסחים, ביצה, ר"ה, סוכה

הספר (בדיסק גיר' 17) הוא בן 69 עמודים, אך כשפותחים את הספר כולם ריקים.
בתצוגה המקדימה אפשר לקרוא רק את העמודים האחרונים (הממוספרים באותיות).
[בטאבלט הספר מכיל רק את 24 העמודים האחרונים הנ"ל, וללא תקלה. וכנר' זו כמות העמודים שצריכה להיות גם בדיסק].

עבור לחיפוש מתקדם