החיפוש הניב 8151 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מה שנכון נכון
א' דצמבר 09, 2018 10:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שפתי חכמים
תגובות: 60
צפיות: 5375

Re: שפתי חכמים

העיר ע"ז גם רח"א ממונקאטש בחיים ושלום, ובמנח"א ד, מב (הועתק שם בהערה).
על ידי מה שנכון נכון
א' דצמבר 09, 2018 6:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הליכת ד"א לפני נט"י שחרית
תגובות: 26
צפיות: 1969

Re: הליכת ד"א לפני נט"י שחרית

יש לדייק יותר, בעיקר בנקודה המשמעותית. יש הבדל בין "פלוני לא גרס", לבין "פלוני כתב שאין גירסא כזו". הברכ"י כותב שאע"פ שאין גירסא זו נמצאת בספר הזוהר שלנו (ושל הב"י), מ"מ יש לה סמך ויסוד ע"ש. ולא ראינו אינה ראיה, בפרט בספר הזוהר על שלל חלופי נוסחאותיו שבכת...
על ידי מה שנכון נכון
א' דצמבר 09, 2018 2:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 466
צפיות: 44433

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

יהודה בן יעקב כתב:ספר לקט הקמח החדש [קכז, ב] כתב
Inkedלקט_LI.jpg

מה כוונתו בציון לסי' צ?
בדבריו של הלקט הקמח החדש שם לא נמצאו דברים בזה, וגם בתורת חיים [סופר] לכא' לא נמצא.

בתו"ח קכד,ד כתב שמנהג אביו בבית מדרשו היה שיתפלל הש"ץ רק ג"ר בקו"ר.
על ידי מה שנכון נכון
א' דצמבר 09, 2018 12:51 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת מקץ ''לקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו''
תגובות: 4
צפיות: 63

Re: פרשת מקץ ''לקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו''

הוא בחי' מרן רי"ז הלוי (כביאור לדברי הרמב"ן ע"ש), שהואיל והיה זה בשנה השניה שכבר קנו מצרים תבואה בחמוריהם, לא היו יכולים להשיג חמורים אחרים ולא היו יכולים לשלוח תבואה לא"י.
על ידי מה שנכון נכון
א' דצמבר 09, 2018 12:40 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 117
צפיות: 13917

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

בספר תשובות והנהגות כרך ד הנהגות הגאון ר' חיים מבריסק זצ"ל כתב: הגר"ח לא יצא בשבת לרה"ר בט"ק משום שחשש להשיטות שהותר רק עם תכלת כעיקר המצוה, והוכיח כן מלשון הרמב"ם (פרק י"ט דשבת) "טלית המצוייצת כהלכתה מותר לצאת בה בין ביום ובין בלילה שאין הציצית הגמורה משאוי אלא ה...
על ידי מה שנכון נכון
א' דצמבר 09, 2018 12:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: הליכת ד"א לפני נט"י שחרית
תגובות: 26
צפיות: 1969

Re: הליכת ד"א לפני נט"י שחרית

יואל שילה כתב:וגם עוד פוסק אחד שקראו לו הרב יוסף קארו, שכתב בספרו בית יוסף שאין גירסה כזו בזוהר.

היכן הב"י כותב כך?
ראה ברכ"י א, א.
על ידי מה שנכון נכון
ו' דצמבר 07, 2018 12:38 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ולא תתורו - גריש או אזלא גריש
תגובות: 13
צפיות: 238

Re: ולא תתורו - גריש או אזלא גריש

אישצפת כתב:לצערנו חלק זה בכתר ארם צובא איננו, וכנראה הסתמכו כאן על תנך לניגרד.

בנד"ד הסתמכו גם על רשימת ר"י ספיר מאורות נתן, שנכתבה בהיות הכתר שלם.
על ידי מה שנכון נכון
ה' דצמבר 06, 2018 12:17 am
פורום: חנוכה
נושא: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו
תגובות: 14
צפיות: 266

Re: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו

ראיתי כבר פסיקתא זו, וגם בה יש לפרש ל' תנאי - עד זמן פלוני.
על ידי מה שנכון נכון
ה' דצמבר 06, 2018 12:11 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: מקור ברוך
תגובות: 0
צפיות: 36

מקור ברוך

ר"ר מרגליות. (דיסק 16).
העמודים האחרונים נחתכו בסריקה.
על ידי מה שנכון נכון
ד' דצמבר 05, 2018 11:40 pm
פורום: חנוכה
נושא: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו
תגובות: 14
צפיות: 266

Re: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו

הערה בעלמא לפו"ר. אולי הוא לשון דיבור, כמו שם יתנו צדקות ה', ובשוח"ט קיח "לתנות כל הניסים שנעשו לי", (והמ' בשוא והת' בפתח), ובא במובן: ומכריז ואומר. אך באמת זה דחוק ורחוק, ובד"כ לשון זו בחז"ל משמעותה תנאי רגיל.
על ידי מה שנכון נכון
ד' דצמבר 05, 2018 8:42 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: שו"ת הריב"ש דפוס ראשון
תגובות: 0
צפיות: 37

שו"ת הריב"ש דפוס ראשון

שו"ת הריב"ש קושטא ש"ו (200230. דיסק 16).
יש לספר שני מפתחות שונים וכן תיקוני טעויות (בסריקה שבאוצר הם בסוף, ומקומם המקורי הוא בתחילת הספר).
המפתחות והתקונים מעורבים, וכמו"כ חסרים כמה עמודים.
ניתן להשוות לסריקה שבה"ב, ולראות את ההבדלים.
על ידי מה שנכון נכון
ד' דצמבר 05, 2018 12:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 466
צפיות: 44433

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

צ"ל אבני אזל. בספר תנופה ידו מכוון ר"ש קרויזר לספר תנופה חיים לר"ח פאלאג'י. כך למדתי מדבריו במאורה של תורה בראשית עמ' קמז. ואכן הפירושים המובאים בשם ספר זה במעם לועז שופטים לקוחים משם. אך את הקטע הנ"ל המובא בשם 'ת"י' ל"מ שם, ובשאר המקומות שבדקתי כוונתו בציון זה לתרגום ...
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 04, 2018 9:44 pm
פורום: חנוכה
נושא: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז
תגובות: 13
צפיות: 313

Re: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז

ואם היה כותב בהל' יו"ט היית שואל זה לא רק ביו"ט, זה גם בחנוכה. חוץ מזה גם הלכות יום טוב נקראו ע"ש היום.
ל'דקדוקים' ממין אלו אין סוף וגם אין התחלה.
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 04, 2018 9:38 pm
פורום: חנוכה
נושא: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז
תגובות: 13
צפיות: 313

Re: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז

לפי ששתיהן מצוות מועדים מדרבנן, כמובן וכפשוט. (ואולי גם איידי דזוטרי).

ההלל אינו קשור כלל לתפלה. הוא חובת היום.
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 04, 2018 9:31 pm
פורום: חנוכה
נושא: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז
תגובות: 13
צפיות: 313

Re: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז

אם היינו צריכים לתירוץ הנ"ל לק"מ, וגם הל' מגילה כוללים את שאר מצוות פורים, ועוד כה"ג.
ובאמת קושיא מעיקרא ליתא. היאך יקרא הרמב"ם להלכות - הלכות מגילה והדלקת נרות וקריאת הלל בחנוכה? אחז לשון כוללת קצרה ופשוטה ע"ש הימים, ותל"מ.
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 04, 2018 9:17 pm
פורום: חנוכה
נושא: הדלקת נ"ח בבית הכנסת בפומבי גדול, מנהג ותיקין?
תגובות: 7
צפיות: 232

Re: הדלת נ"ח בבית הכנסת בפומבי גדול, מנהג ותיקין?

[בספרי מנהגי פפד"מ, יוס"א נכ"י דברי קהילות, לא נזכר מנהג זה].
לענין ההדגשה "הנרות היו גדולים" ראה בדב"ק ובמלמד להועיל א, קכא שנהגו בפפד"מ להדליק נרות גדולים שידלקו מערב עד בוקר.
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 04, 2018 6:56 pm
פורום: חנוכה
נושא: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז
תגובות: 13
צפיות: 313

Re: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז

אולי אי"ז בגלל הימים, אלא הכוונה למצות הדלקת הנרות, והחנוכיה היתה נקראת בפיו 'חנוכה' (ראה באשכול אחר)...
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 04, 2018 6:44 pm
פורום: חנוכה
נושא: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?
תגובות: 10
צפיות: 348

Re: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?

א. גם במקומה י"א שמוסיף כשם שעשית עמהם וכו', ולחולקים הוא בגלל שא"א כי ברכת הודאה היא לשעבר, הלא"ה הייתה גם במקומה בקשה.
ב. א"א לכלול את על הנסים בתחנונים אא"כ הוא בא כבקשה, וההזכרה וההודאה (שהן העיקר בנד"ד) באות בדרך ממילא.
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 04, 2018 6:05 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: מאור עיניים
תגובות: 0
צפיות: 55

מאור עיניים

ח"ב (מס' 17009)חסר בסופו.
על ידי מה שנכון נכון
ב' דצמבר 03, 2018 1:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1052
צפיות: 79439

Re: אין שמחה כהתרת הספיקות - מה המקור?

נכב"ב. וגם הועלה מהאב"ק דש"ז.
על ידי מה שנכון נכון
ב' דצמבר 03, 2018 1:17 pm
פורום: חנוכה
נושא: נצחיות ימי החנוכה
תגובות: 9
צפיות: 196

Re: נצחיות ימי החנוכה

ראה בחוקי רצונך לריח"ס.
על ידי מה שנכון נכון
א' דצמבר 02, 2018 1:47 pm
פורום: חנוכה
נושא: בחידושו של הגריש"א שקטן לא ידליק נרות בעצמו
תגובות: 8
צפיות: 371

Re: בחידושו של הגריש"א שקטן לא ידליק נרות בעצמו

ש. ספראי כתב:
חפציאלי כתב:כמדומני יש כלי חמדה כזה

איפה?

פ' קורח. מובא בפניני חנוכה.
---
ע"פ האמור שם לדעת הריש"א הדלקת הקטן עצמו כמאן דליתא דמיא, ולא רק שהדלקת אביו עדיפה.
על ידי מה שנכון נכון
א' דצמבר 02, 2018 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה בדברי רבינו יונתן אייבשיץ בפרשה החולפת
תגובות: 4
צפיות: 126

Re: תמיהה בדברי רבינו יונתן אייבשיץ בפרשה החולפת

בית שני משנבנה כבר היה עתיד להיחרב.
על ידי מה שנכון נכון
א' דצמבר 02, 2018 12:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשביל כל ישראל / יהודי יהודי יהודי
תגובות: 6
צפיות: 234

Re: בשביל כל ישראל / יהודי יהודי יהודי

נכב"ב כאן ואולי בעוד אשכולות.
על ידי מה שנכון נכון
ש' דצמבר 01, 2018 9:13 pm
פורום: חנוכה
נושא: שמן למאור להדלקת נרות חנוכה
תגובות: 90
צפיות: 11626

Re: שמן למאור להדלקת נרות חנוכה

בגמ' "משחא כבישא מברכים בורא ע"ב". וברמב"ם ושו"ע פי' "שמן זית שכבשו או שטחנו עד שחזר ריחו נודף מברך עליו בורא עצי בשמים". איך כובשים שמן זית? איך טוחנים שמן זית? אתה בטוח שלא מדובר שכבשו או טחנו ענפי בשמים בתוך השמן זית? הכבישה והטחינה מתיחסות לזית, או לשמן וע&quo...
על ידי מה שנכון נכון
ו' נובמבר 30, 2018 12:47 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם יוצאים יד''ח בהדלקה מאחורי זכוכית אטומה?
תגובות: 7
צפיות: 225

Re: האם יוצאים יד''ח בהדלקה מאחורי זכוכית אטומה?

משיעור הר"ש וואזנר.
ממעינות הלוי.PNG
ממעינות הלוי.PNG (35.91 KiB) נצפה 129 פעמים
על ידי מה שנכון נכון
ו' נובמבר 30, 2018 12:24 pm
פורום: חנוכה
נושא: שמן למאור להדלקת נרות חנוכה
תגובות: 90
צפיות: 11626

Re: שמן למאור להדלקת נרות חנוכה

בגמ' "משחא כבישא מברכים בורא ע"ב". וברמב"ם ושו"ע פי' "שמן זית שכבשו או שטחנו עד שחזר ריחו נודף מברך עליו בורא עצי בשמים".
על ידי מה שנכון נכון
ו' נובמבר 30, 2018 1:48 am
פורום: חנוכה
נושא: מה ההיתר להעיר את בני הבית להדלקת הנרות?
תגובות: 5
צפיות: 185

Re: מה ההיתר להעיר את בני הבית להדלקת הנרות?

אם אתה נוהג לשלוח את השכנים למכולת כשאשתך באמצע האפיה וגלתה פתאום שחסר לה מרגרינה, תוכל להעיר אותם גם בשביל פרסומי ניסא.
כמובן האגודל יכול להמשיך להתהפך - שם זו מצוות כבוד או"א/ חינוך לעזור וכו'.
על ידי מה שנכון נכון
ו' נובמבר 30, 2018 12:26 am
פורום: חנוכה
נושא: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז
תגובות: 13
צפיות: 313

Re: משפט אחד ברמב"ם -שני פירושים הפוכים- משני בני הגרי"ז

לענין "הן הנקראין חנוכה" השווה לאין סוף המקומות שכתב הרמב"ם לשון זו, אם הכוונה שם ל'חלות שם' המוליד דינים.
על ידי מה שנכון נכון
ה' נובמבר 29, 2018 11:41 pm
פורום: חנוכה
נושא: מה ההיתר להעיר את בני הבית להדלקת הנרות?
תגובות: 5
צפיות: 185

Re: מה ההיתר להעיר את בני הבית להדלקת הנרות?

פרסומי ניסא הוא יותר מהידור וסלסול בעלמא.
ע"ע מש"כ באמרי יעקב שטרן על חו"מ.
לדידי הפלפול ההלכתי בשאלה זו קצת משונה.
על ידי מה שנכון נכון
ה' נובמבר 29, 2018 9:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 350
צפיות: 27990

Re: עזרה בפענוח ר"ת

הקטע מועתק גם במוסף י"נ תשס"ג 39, כך שככה"נ כ"ה גם באלף כתב. אך אם אין דוגמאות נוספות אין ללמוד מזה הרבה.

אולי הכוונה שם בעיר מלוכה היא למליצה, בשל חשיבותה התורנית מאז החת"ס.
ואולי צ"ל עי"ת - עיר תהלה. [צריך לבדוק אם שמוש זה מקובל אצל בני הונגריה].
על ידי מה שנכון נכון
ה' נובמבר 29, 2018 8:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 350
צפיות: 27990

Re: מני"ר שיחל"א = ע"מ פ"ב

גם פרשבורג נכתבת פ"ב, אבל עיר מלוכה היא פטרבורג.

שיחל"א = שיחיה לעד אמן.
יחשל"א = יחי שמו לעד אמן.
ועל ר"ת כגון אלו להשאר בצורתם, ולהפתח לכל היותר בסוגריים או בהערה.
על ידי מה שנכון נכון
ה' נובמבר 29, 2018 2:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1052
צפיות: 79439

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

במסילת ישרים בפרק י"ג הביא מימרת חז"ל זו והוסיף, ואסמכוה אקרא וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מהם. היש מי שעמד בדבריו אלו. בלקט יושר בהמ"צ עמ' 107. במהדורה החדשה עמ' רמג אות ג: ועשה שהחיינו על הפירות עד אחר י"ז תמוז, אפילו אחר ר"ח אם בא לו דבר חשוב שחביב עליו... ואמר ב' דעות כתו...
על ידי מה שנכון נכון
ה' נובמבר 29, 2018 2:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מצינו תנאים ואמוראים שהיו להם שתי נשים כאחת
תגובות: 4
צפיות: 194

Re: האם מצינו תנאים ואמוראים שהיו להם שתי נשים כאחת

ראה במאמרו של הר"ר מרגליות בעוללות על ריבוי נשים.
על ידי מה שנכון נכון
ה' נובמבר 29, 2018 1:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו הגיל המינימלי לצמח כדי שיקרא בשם "עץ" בחז"ל?
תגובות: 4
צפיות: 131

Re: מהו הגיל המינימלי לצמח כדי שיקרא בשם "עץ" בחז"ל?

ובלשון התורה? ונפ"מ ללא תשחית את עצה. [אך יתכן ששם לא מיקרי 'עץ מאכל', או מ"מ נקרא כן ע"ש סופו].
על ידי מה שנכון נכון
ה' נובמבר 29, 2018 12:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תכלת דומה לים וכו'
תגובות: 2
צפיות: 129

Re: תכלת דומה לים וכו'

הריטב"א חולין פט, א מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים וכו'. הא דאוריך כולי האי לומר שהתכלת דומה לים והים דומה לרקיע, [ד]הוה ליה לומר שהתכלת דומה לרקיע, נראה הטעם לפי שאין תכלת דומה לרקיע ממש אלא שעל ידי שהתכלת דומה לים קצת והים דומה לרקיע קצת נראה שהתכלת דומה לרקיע, ויש שפירשו בדרך מדרש כי זה לרמו...
על ידי מה שנכון נכון
ה' נובמבר 29, 2018 11:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: בבא בתרא עג: - איך אפשר לזהות אדם שנולד משידה?
תגובות: 10
צפיות: 287

Re: בבא בתרא עג: - איך אפשר לזהות אדם שנולד משידה?

עוסק בזה גם ביבי"א ח"ט.
ע"ע במעשה שבאוצר מדרשים ח"ב עמ' 340. נדפס (בנוס"א?) גם בפ"ע, שכחתי כעת באיזה שם.
על ידי מה שנכון נכון
ה' נובמבר 29, 2018 7:23 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: והשלך טימוי או טימוס?
תגובות: 22
צפיות: 917

Re: והשלך טימוי או טימוס?

צריך לבדוק בשאר כתה"י אם זה מצוי, כי אולי טעה הסופר במלה זו וחשב שהיא כדור. עכ"פ כאן האות השניה אינה נראית כי' (=סיאיבים!) אלא כז'. [אולי באמת טעה גם בנד"ד.... אך (מלבד מש"כ לעיל) אם אכן עולה מגוף הפירוש שס"ל משום מה שטימוס הוא לשון דימוי, אזי באמת מתאים כאן כ' הדימוי]. סריק...

עבור לחיפוש מתקדם