החיפוש הניב 7483 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מה שנכון נכון
ה' ינואר 18, 2018 1:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ד' אמות לנט"י בשאר ענייני רוח רעה (כגון תה"מ)
תגובות: 3
צפיות: 76

Re: ד' אמות לנט"י בשאר ענייני רוח רעה (כגון תה"מ)

ראה בא"ח ש"ר תולדות סט"ז שרק בנט"י דשחרית צריך ליזהר מלילך ד"א, ולא בשאר נטילות דרו"ר. [נט"י דשחרית חמורה יותר, כידוע].
על ידי מה שנכון נכון
ה' ינואר 18, 2018 1:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הדין, ברך 'מעשה בראשית' על 'קשת בענן'
תגובות: 10
צפיות: 42

Re: מה הדין, ברך 'מעשה בראשית' על 'קשת בענן'

הברכה שנתקנה על הקשת היא על זכירת הברית לנח שלא יהיה עוד מבול, וד"ז לא שייך כלל לברכת עושה מעשה בראשית. אם יש מקום לברך על הקשת מצד עצם בריאתה עושה מע"ב היה צריך להיות הדין שכל הרואה קשת מברך ב' ברכות. כך שלא מובן מה הספק, ומהכ"ת שעושה מע"ב תפטור את ברכת זוכר הברית, כשם שאינה פוט...
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 17, 2018 3:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו
תגובות: 15
צפיות: 89

Re: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

יערות דבש ח"ב דרוש ז והקב"ה מקפיד בכבוד צדיק יותר מכבודו, ומבטל רצונו מפני רצון צדיק, כמ"ש בגמרא דסנהדרין בפרק חלק [דף קיג ע"א] וישבע יהושע בעת ההיא לאמר ארור האיש לפני ה' אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו, ממשמע שנאמר העיר הזאת איני יודע שהיא יריחו, אלא עיר הזאת, אף על פי שאינ...
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 17, 2018 12:28 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עבירות רעות לעומת עבירות טובות
תגובות: 22
צפיות: 184

Re: עבירות רעות לעומת עבירות טובות

שייף נפיק כתב:
מה שנכון נכון כתב:
שייף נפיק כתב:מסתבר שהי' לה רוח הקודש.

למה מסתבר?

כי אחרת איך החליטה לבד שמותר לה לעשות כן? ויותר היה מובן אם היה לה בנבואה.

לא יועיל, כי לרוב הדעות אין פוסקים הלכות ע"פ רוה"ק.
המקור שלה - ראה במשפט כהן דלעיל. (וכי"ב עזה"ד).
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 17, 2018 12:26 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עבירות רעות לעומת עבירות טובות
תגובות: 22
צפיות: 184

Re: עבירות רעות לעומת עבירות טובות

ראיתי בהערות לבני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר ד' טיול בפרדס ''הנה להציל את ישראל בדברי נבואה אצל האדם עבירה לשמה כגון יעל...' לשונו היא "להציל את ישראל מצינו בדברי נבוא' אצל האדם וכו'" וכוונתו: מצאנו בנביאים. מנין? א. זו המשמעות הפשוטה של המשפט כאן. ב. חפש בשאר הספר בני יששכר את המילים &qu...
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 17, 2018 12:23 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עבירות רעות לעומת עבירות טובות
תגובות: 22
צפיות: 184

Re: עבירות רעות לעומת עבירות טובות

שייף נפיק כתב:ראיתי בהערות לבני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר ד' טיול בפרדס ''הנה להציל את ישראל בדברי נבואה אצל האדם עבירה לשמה כגון יעל...'

לשונו היא "להציל את ישראל מצינו בדברי נבוא' אצל האדם וכו'". וכוונתו: מצאנו בנביאים.
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 17, 2018 11:56 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עבירות רעות לעומת עבירות טובות
תגובות: 22
צפיות: 184

Re: עבירות רעות לעומת עבירות טובות

אינני יודע אם זה מקור, אבל מביאים מהראי"ה קוק (משפט כהן סי' קמג) שיעל התירה לעצמה את אותה ביאת איסור, מדין נביא שמתיר לעבור אל איסור תורה למיגדר מילתא. אי"צ לזה נביא אלא גם ב"ד יכולים כמ"ש הרמב"ם סנהדרין פכ"ד וממרים פ"ב. וע"ש במשפט כהן שבאמת לא כתב שעשתה זאת ...
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 17, 2018 11:09 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עבירות רעות לעומת עבירות טובות
תגובות: 22
צפיות: 184

Re: עבירות רעות לעומת עבירות טובות

שייף נפיק כתב:מסתבר שהי' לה רוח הקודש.

למה מסתבר?
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 17, 2018 9:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יוספה
תגובות: 10
צפיות: 542

Re: יוספה

[לענין שם יוספה מעודי תמהתי על מרנא הגרח"ק שסבור הוא שאין לקרות ישראלה לבת 'כי זה שם שהמשוגעים המציאו' (כך מביא ר"צ יברוב בשמו) ומ"ש מיוספה?] בס' הנ"ל מותיב לה, ומפרק לה בשמו שבשם זה נהגו אבותינו ואין להוסיף. (וצע"ג). לענין השאלה ע"ש מי קרויה בתו של הסטייפלר, נדמה לי ש...
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 17, 2018 9:13 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עבירות רעות לעומת עבירות טובות
תגובות: 22
צפיות: 184

Re: עבירות רעות לעומת עבירות טובות

מה המקור שיעל היתה נביאה?
[וגם בדברו על יעקב לא תלה זאת הנפה"ח בנבואתו, עד כדי כך שכתב (שגם) מה"ט לא נתנה תורה בימי האבות, כי אז לא היה יעקב רשאי לשאת אחיות].
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 17, 2018 8:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באר אליהו - לביאור הגר"א חו"מ
תגובות: 2
צפיות: 68

Re: באר אליהו - לביאור הגר"א חו"מ

ב' הכרכים על חו"מ ישנם באוצר. בטעות שינו את השם בגרסאות המאוחרות לברכת אליהו, וכבר הבטיחו שיתקנו.
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 17, 2018 8:09 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עבירות רעות לעומת עבירות טובות
תגובות: 22
צפיות: 184

Re: עבירות רעות לעומת עבירות טובות

פלתי כתב:מה המקור שזה נאסר לאחר קבלת התורה, והלא הגמרא מביאה מיעל אשת חבר הקיני דגדולה עבירה לשמה, והתם לאחר מתן תורה היה.

ראה כתר ראש.
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 17, 2018 7:59 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עבירות רעות לעומת עבירות טובות
תגובות: 22
צפיות: 184

Re: עבירות רעות לעומת עבירות טובות

ראה קדושין מ ע"א עה"פ אוי לרשע רע. [אך בנד"ד אי"צ לזה].
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 17, 2018 2:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: בשורה טובה לעולם התורה, ולחובבי תורת הגנוזות
תגובות: 3
צפיות: 169

Re: בשורה טובה לעולם התורה, ולחובבי תורת הגנוזות

יישר כח. כמה הערות קלות: עה"פ וגם ערב רב, נכתב [ב]זה. התוספת במוסגר מיותרת לגמרי. עה"פ שבעת. יוסף שהוא בנ"י קנאה. צ"ל בגי' (=בגימטריה) קנאה. הערה 75. נראה יותר שכונתו לפסוק שהביא כדי לשלול גם אפיה ע"מ לאכול אחר פסח (ותיבת "לעיל" נכתבה מהזכרון, ואינה מדויקת). עה&quo...
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 17, 2018 2:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 284
צפיות: 19481

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

חיימקה כתב:בספר פסקי הגר"א - למפרט, כתב בהקדמתו ליור"ד [רצו"ב] שלאחר שכתב בחלק או"ח דברים על ה"מעשה רב" - נדפסו הדברים על שמו עם הגהות עוד גדולי הזמן. היכן נדפסו הדברים?

כאן תחת השם חי' מהר"ץ. (ישנו גם באוצר).
על ידי מה שנכון נכון
ג' ינואר 16, 2018 1:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2092
צפיות: 162882

Re: אשכול אביעה חידות

בעל זד"נ שינה מסברא במאות מקומות (לפחות), ביניהם מקום זה.
המהדורות הבאות הדפיסו את התדב"א כפי הנוסחא החדשה שיצר (על אף שהוא הדפיס גם את הישנה, ובקש שלא ישמיטוה).
על ידי מה שנכון נכון
ג' ינואר 16, 2018 12:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2818
צפיות: 185017

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

שומע כעונה כתב:ייש"כ לכל החו"ר המזכים את הרבים
אני זקוק לשו"ת מהריט"ץ סי' רג [הסימן קצת ארוך, מצוי באוצר אך במהדורה ישנה מאוד]
אודה מאוד למי שיוכל להעלות לי מבר אילן.

מהריטץ רג.docx
(31.99 KiB) הורד 6 פעמים
על ידי מה שנכון נכון
ג' ינואר 16, 2018 12:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2092
צפיות: 162882

Re: אשכול אביעה חידות

לבנון כתב:הציטוט שהזכרת הוא ממהדורת איש שלום, אני משתמש עם המהדורות הרגילות של התנא דבי אליהו. ושם הנוסח הוא...

בתדב"א דפו"ר הנוסח כבמהדורת מא"ש (בשנוי קל), וכ"ה בויק"ר ב, י. במהדורות הרגילות אי"ז 'נוסח' אלא שינוי שעשה בעל זקוקין דנורא מסברתו.
על ידי מה שנכון נכון
ב' ינואר 15, 2018 2:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!
תגובות: 37
צפיות: 661

Re: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!

אינני בסוגיא, אך לפו"ר יל"פ כונת הבתים והמאירי לא להכאה יתירה שמטרתה רק להודיע לאחרים שעשיית הכלי נשלמה או כפעולה סמלית גרידא, אלא היא לצורך האומן עצמו, שדרכו להכות שוב ושוב במרץ וברצף על הכלי, וכשמשלים מלאכתו מכה הכאה שונה - על הסדן, והיא קובעת אצלו שעבודתו הסתיימה, ומוציאה אותו מ'קצב' ה...
על ידי מה שנכון נכון
ב' ינואר 15, 2018 1:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ערדעניא
תגובות: 6
צפיות: 205

Re: ערדעניא

בתאג: וסליקו ערדעניא וחפו. כלומר, לשון רבים.
על ידי מה שנכון נכון
א' ינואר 14, 2018 5:47 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: לראשונה - זמירות שבת מוגהות ע"פ כ"י ודפו"י
תגובות: 160
צפיות: 14507

Re: לראשונה - זמירות שבת מוגהות ע"פ כ"י ודפו"י

במהדורה שבאוצר נאמר שנדפס בה שוב מה שהו"ל פכטר. כנראה שהדפיסו רק את קטעי המוסר, ולא את קטעי היומן האישיים. (לצערי 'מצפונות צפת' אינו תח"י). כתה"י הכולל חלק מהיומן וכן את ידיד נפש בכתב יד רא"א נמצא כאן: http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&d...
על ידי מה שנכון נכון
א' ינואר 14, 2018 3:21 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: לראשונה - זמירות שבת מוגהות ע"פ כ"י ודפו"י
תגובות: 160
צפיות: 14507

Re: לראשונה - זמירות שבת מוגהות ע"פ כ"י ודפו"י

[ראה במאמרו של גזונטהייט הערה 5].
מהדורה אחרת של היומן הנ"ל ישנה באוצר. (את ידיד נפש לפו"ר ל"מ שם).
[בלא"ה הפקפוקים מפוקפקים, ואין סיבה של ממש להוציא את היחוס מחזקתו].
על ידי מה שנכון נכון
ש' ינואר 13, 2018 9:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ערדעניא
תגובות: 6
צפיות: 205

Re: ערדעניא

ע"פ הפשט הכוונה בלשון יחיד למין הכולל פרטים רבים (ראה רש"י), והתרגום הולך אחר הכוונה וכותב לשון רבים. וכן ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה - והוו לי תורין וחמרין ען ועבדין ואמהן. ועוד.
[אמנם בכנים תרגם גם כנים וגם כנם "קלמתא", אבל השאיר את לשון היחיד "ותהי הכנם" והות].
על ידי מה שנכון נכון
ה' ינואר 11, 2018 9:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רשעות או טיפשות?
תגובות: 53
צפיות: 1681

Re: רשעות או טיפשות?

למען הדיוק: מש"כ הראי"ה שע"פ החינוך לא יצא בדיעבד אמור לענין שינוי במבטא האותיות, ולא לענין אופן קריאת סימני הנקוד. ראה בתשובתו לר' שלום יצחק הלוי (שאליה מתייחס בתחילת התשובה לרב"צ עוזיאל). ועוד כתב שאם רוב הצבור רוצים לשנות איזה מבטא "אי אפשר להתקוטט אתם בעבור זה". אור...
על ידי מה שנכון נכון
ד' ינואר 10, 2018 11:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חכמה, ידיעה היא?
תגובות: 17
צפיות: 534

Re: חכמה, ידיעה היא?

חכמה = כח מה איתא בזוהר.
על ידי מה שנכון נכון
ג' ינואר 09, 2018 3:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"
תגובות: 49
צפיות: 1235

Re: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"

הצורך להביא מלח כדי שלא יקטרג השטן בזמן שמחכים עד שכולם יטלו ידיהם נחשב לצורך פרוסת המוציא עצמה??? זה יותר טוב מפרוסת המוציא, כי זה צורך הזמן עצמו בו הוא עומד. לצערי אינני מבין אפי' פירוש המלות. וחזרנו להודעה זו . [כנראה מערבב מר בין הפסק לאחר ברכת המוציא קודם שיטעם, לבין הפסק בין נט"י לברכת ה...
על ידי מה שנכון נכון
ג' ינואר 09, 2018 2:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"
תגובות: 49
צפיות: 1235

Re: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"

הצורך להביא מלח כדי שלא יקטרג השטן בזמן שמחכים עד שכולם יטלו ידיהם נחשב לצורך פרוסת המוציא עצמה???
על ידי מה שנכון נכון
ג' ינואר 09, 2018 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תעניות - שני חמישי שני בדווקא?
תגובות: 4
צפיות: 88

Re: תעניות - שני חמישי שני בדווקא?

אבקש את עזרת הת"ח האם יש מקור כלשהו בחז"ל או ראשונים / אחרונים /קבלה. שהתעניות צריכות להיות -שני חמישי שני- בדוקא או אפילו -חמישי שני חמישי- ספר קטן יש לי, וקיצור שו"ע שמו, ושם איתא (קכז סעיף יג): מי שנדר להתענות שני, חמישי ושני, מותר לו להחליף ולהתענות חמישי, שני וחמישי אבל לא ימים ...
על ידי מה שנכון נכון
ג' ינואר 09, 2018 11:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה במוסד הרב קוק?
תגובות: 5
צפיות: 486

Re: צנזורה במוסד הרב קוק?

נשמטה בטעות ונדפסה בפ"ע. ראה בהערה בתחלת הספר.
https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?158969&
על ידי מה שנכון נכון
ג' ינואר 09, 2018 7:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"
תגובות: 49
צפיות: 1235

Re: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"

כתבת: ולומר שר"מ פליג בתרתי - מוקצה מן הדעת. לאיזה "תרתי" כוונתך? א. העולה להדיא ממנהג ר"מ - שיש להביא מלח גם בפת שלנו מטעם המדרש. ב. מה שיוצא לדברי מר - שאע"פ שדעת תוס' (להב"י) שרק דבור שבא לצורך פרוסת המוציא עצמה אינו הפסק, ולא דבורים שבאו לצורך שאר עניני הסעודה, לר&...
על ידי מה שנכון נכון
ב' ינואר 08, 2018 3:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבא, אתה יכול בבקשה להעביר לי את הטחינה?
תגובות: 37
צפיות: 820

Re: אבא, אתה יכול בבקשה להעביר לי את הטחינה?

בשו"ת ר' אליהו מזרחי סי"ט כתב: עוד כתב, שאפילו באבי המשדך מוכח בגמרא דלא חישינן דלמא שליח שוייה הבן לאב דלא חציף איניש לשווי לאבוה שליח. לא דק הלשון, דמלשון אפי' באבי המשדך דנקט משמע וכל שכן באם המשדך, ואין הדבר כן, דגבי אב הוא דאמרינן דלא חציף איניש כו', אבל לגבי אם חציף וחציף, מפני שהבן ...
על ידי מה שנכון נכון
ב' ינואר 08, 2018 12:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: טעם הריקוד של אהרן ומרים לפני הוריהם בנישואין
תגובות: 6
צפיות: 245

Re: טעם הריקוד של אהרן ומרים לפני הוריהם בנישואין

התבקשתי להכניס:
ונראה ליישב הערת המקשה, ע"פ המשך לשון הרמב"ן שם, שאהרן היה קטן מאד, וצ"ל שהקב"ה נתן שמחה בליבו, בדרך ניסית, וא"כ הכרח הוא שהשמחה היתה בעיקרה לצורך מרומם, ועיי"ש היטב לשונו ותבין שמדוייק היטב.
על ידי מה שנכון נכון
א' ינואר 07, 2018 11:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בת איש כנעני ושמו שוע
תגובות: 2
צפיות: 109

Re: בת איש כנעני ושמו שוע

ראה במדרש תלפיות שם.
על ידי מה שנכון נכון
א' ינואר 07, 2018 6:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רש"י על בראשית רבה
תגובות: 6
צפיות: 172

Re: רש"י על בראשית רבה

וע"ע מש"כ הריח"ס במנוחת שלום ח"ד.
על ידי מה שנכון נכון
ש' ינואר 06, 2018 11:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פשרן של מליצות על דעת אומרן
תגובות: 44
צפיות: 2885

Re: פשרן של מליצות על דעת אומרן

כתב במנחת שי (עובדיה א, טז): כל הגוים תמיד - גירסת בעל 'מאיר נתיב' - 'סביב', שכן הביאו בשרש 'סבב' ובשרש 'שתה', ולא הביאו בשרש 'תד' וכן כתב רבינו דוד קמחי - 'ישתו כל הגוים סביב - פירוש תמיד בלי הפסק'. וגם המכלל יופי הלך אחריו. וקרוב להיות שכן נמצא באיזה ספר. וגם אני מצאתי בספר קדמון, שבתחלה היה כתוב...
על ידי מה שנכון נכון
ש' ינואר 06, 2018 11:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"
תגובות: 49
צפיות: 1235

Re: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"

וודאי שאין ראיה, וכנ"ל. [איני יודע מה לא ברור במה שכתבתי מקודם].
על ידי מה שנכון נכון
ש' ינואר 06, 2018 11:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"
תגובות: 49
צפיות: 1235

Re: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"

יפה. ואם כן אין שום קצה ראיה מתוס' שטעם מדרשי/קבלי מונע הפסק.

עבור לחיפוש מתקדם