החיפוש הניב 8168 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מה שנכון נכון
ו' דצמבר 14, 2018 1:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 470
צפיות: 45013

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

לענין כתב:בפתח הדביר סי' רי"א מופיע קטע זה -
פתח הדביר.PNGמישהו יכול לעזור לי בבקשה למצוא את הקטע הרלוונטי במועדי ה' (מה שסרוק באוצר החכמה אינו מגיע עד סוף הספר!! לתשומת לב המנהלים)
אודה מקרב לב!

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 07&hilite=
על ידי מה שנכון נכון
ה' דצמבר 13, 2018 11:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1087
צפיות: 80612

Re: בני ישראל דוקא

גמח כתב:האם מצאנו מקום שחז"ל דרשו 'בני ישראל דוקא' ולא כהנים וכדומה.

ביומא סו, א "אטו כהנים לאו בכלל עמך ישראל נינהו".
על ידי מה שנכון נכון
ה' דצמבר 13, 2018 10:47 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: מקור ברוך
תגובות: 2
צפיות: 79

Re: מקור ברוך

אכן. אך יש להוסיף את השם מקור ברוך ואת שם המחבר ר"ר מרגליות.
[זו לא סיבה להשמיט לגמרי את המקור ברוך הנפרד, ובפרט שהשער שונה].
על ידי מה שנכון נכון
ד' דצמבר 12, 2018 2:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1087
צפיות: 80612

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שייף נפיק כתב:כתב במקרא מפורש פרשת שמות
''דכבר כתבו דמלך הוי דן כדיני בני נח הורג שלא בעדים''
מי יודע מקור לדברים אלו?
עוד שם מביא מהחינוך שבן נח נהרג על פי עצמו.
היכן החינוך?
אלפי תודות מראש

ראה רמב"ם מלכים ספ"ג וספ"ט, וסנהדרין ס"פ יח.
החינוך במצוות כו וקצב.
על ידי מה שנכון נכון
ד' דצמבר 12, 2018 1:49 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יצחק יחיאל הכהן גרוס בעל אגרת לנבוכים ומלחמת מצוה
תגובות: 6
צפיות: 696

Re: ר' יצחק יחיאל הכהן גרוס בעל אגרת לנבוכים ומלחמת מצוה

כלבאשבוע כתב:בקובץ תורני כרם [אלול תשיח] עמוד 23, יש ביקורת חריפה על ספרו אגרת לנבוכים.
והחובה על ראשי ישיבתו ללמדו פרק בהלכות ד"א וקדושת רבותינו ז"ל

הבעיה שכל ספר זה הוא התקפה על הספר שכתב ראש ישיבתו...
(אמנם מסתמא מונה לאחר זמנו).
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 11, 2018 11:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1087
צפיות: 80612

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מחפש מקור בגאונים או בראשונים לכך שהקורא בספרים חיצונים אין לו חלק לעוה"ב הוא כדי שלא יכלל בכלל כ"ד ספרים כך הוא משמעות קהלת רבה על הקרא "ויותר מהמה הזהר בני עשות ספרים הרבה", "כל המכניס בתוך ביתו יותר מכ"ד ספרים מהומה הוא מכניס לביתו, כגון ספר בן-סירא" (קוהלת רבה...
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 11, 2018 2:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 66
צפיות: 1155

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

אם אפשר נא לא לגרור גם אשכול זה לדיונים מלאי 'תוכן'. אם לא די באשכולות הקודמים אפשר לפתוח לשם כך אשכול מיוחד, ובו יתבררו באריכות אין קץ דעותיו השקפותיו שיחו ושיגו אישיותו ונרנחי"ו.
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 11, 2018 2:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 66
צפיות: 1155

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

שייף נפיק כתב:עיין היטב ברמב"ם, גם דגים וגם חגבים.

אסיפת דגים מפורשת בתלמוד חולין כז, ב. חיפוש מקור הרמב"ם הוא בנוגע לחגבים.
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 11, 2018 2:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 66
צפיות: 1155

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

שייף נפיק כתב:עוד בזה, הרמב"ם פרק א' מהלכות שחיטה שדגים אסיפתם היא המתרת אותן
ולא מצאו מקור לדברי הרמב"ם.
והוא בזוהר רעיא מהימנא כי תצא רעח ב.

הנדון הנ"ל הוא על חגבים.
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 11, 2018 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה
תגובות: 15
צפיות: 320

Re: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה

במקו"א בכתביו לא כותב זאת האדר"ת כהלכה למעשה, אלא כדיוק בלשון הש"ס וע"פ המנהג בזמנם שרק הפותח והמסיים היו מברכים על התורה, ואפי' ע"ז הסיק שלאחר העיון אין לזה קיום. מצו"ב דבריו שהתפרסמו בקובץ כנסת הגדולה, ונכללו בספר הר המוריה וכו' בהוצאת אהבת שלום. (בהערה הובאו דבריו שב...
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 11, 2018 12:52 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חידושו של הגר"א בחתימת ברכת הטוב והמטיב
תגובות: 7
צפיות: 209

Re: חידושו של הגר"א בחתימת ברכת הטוב והמטיב

לעיקר הענין יש להעיר, דמבואר בפוסקים שאם הש"ץ מאריך בנגון במלות הברכה או הקדיש (לאפוקי בתוספת של 'ואמרו אמן'), יש להמתין עד שיגמור, דכל זה מן הברכה. וכן מבואר בדבריהם שאם התחיל ברכה חדשה, אין לענות אחריו אמן אפי' שהוא תוכ"ד לסיום הברכה הקודמת. והשתא הכא לגבי ומכל טוב אל יחסרנו, ממ"נ, ...
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 11, 2018 12:39 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חידושו של הגר"א בחתימת ברכת הטוב והמטיב
תגובות: 7
צפיות: 209

Re: חידושו של הגר"א בחתימת ברכת הטוב והמטיב

איש_ספר כתב:ויש להזכיר גם דברי הגרמ"פ בענין אמן על ברכת נפשות.

נ"מ גם לברכת אירוסין שהסיום "על ידי חופה וקידושין" שנוי במחלוקת. (אם כי כיום התקבל המנהג לומר זאת אפי' אצל הספרדים, ורק התימנים שומרים על המנהג הקדום).
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 11, 2018 1:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שפתי חכמים
תגובות: 74
צפיות: 5770

Re: שפתי חכמים

ייש"כ. מצויין שם בשפ"ח נחלת יעקב, אבל חשבתי בטעות שהולך על שלפניו, ובאמת הציונים שבמוסגר הם על שלאחריהם. במהדו"ח של הנח"י צוין למש"כ עליו בזה ה תועפות ראם. ---- לחומר הקושיא נראה שיש להגיה בדברי הנח"י "דהא כבר נכתב" במקום "דהא עדיין לא נכתב". וזו הצע...
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 11, 2018 12:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 66
צפיות: 1155

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

בתוכן איני רואה כאן דמיון מיוחד. עיקר הנקודה די מפורשת בפסוקים, וכל מקור ביארם לפי דרכו. והסמכת שני הפסוקים זל"ז לבדה אינה מספקת.
(יש דמיונות אחרים ברורים יותר).
על ידי מה שנכון נכון
ב' דצמבר 10, 2018 11:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 66
צפיות: 1155

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

בנוגע לשינוי מלשון הפסוק - מסתבר שהוא בגלל הדמיון לפסוק בתורה בחטא העגל "והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו", וע"כ לא רחוק שיכשלו בזה מעתיקי ספרים שונים ללא תלות זב"ז.
על ידי מה שנכון נכון
ב' דצמבר 10, 2018 7:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכירת טבעת נישואין
תגובות: 7
צפיות: 173

Re: מכירת טבעת נישואין

המנהג לקדש בטבעת הוא כדי שתהא לאשה מזכרת תמידית מקדושיה כמ"ש החינוך.
על ידי מה שנכון נכון
ב' דצמבר 10, 2018 7:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שפתי חכמים
תגובות: 74
צפיות: 5770

Re: שפתי חכמים

ומקורו מנחת יהודה. ובזכרוני, שראיתי באיזה ספר, שהרבה מן הטענות שהקשו על השפתי חכמים, לא ממנו יצאו אלא מספר 'מנחת יהודה' נדפס לראשונה בלובלין שסט. יש להדגיש שהשפ"ח כותב במפורש בהקדמתו: "סתמא כפירושו, וזהו העתקתי מספר מנחת יהודה, וקצור מזרחי שנדפס אצל החומש. ומה שהעתקתי מספרים אחרים כתבתי כ...
על ידי מה שנכון נכון
ב' דצמבר 10, 2018 7:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שפתי חכמים
תגובות: 74
צפיות: 5770

Re: שפתי חכמים

בסדר הדורות חלק ב ערך ר' אבינא מחמרא דנהר פניא, מביא את מה שכתוב בספר יוחסין, ואת מה שכתוב בשפתי ישינים [לבעל שפ"ח], ואח"כ כתב שאינו יודע איך " פה קדוש יאמר דבר זה"! לא ברור לי על מי משניהם כיוון בכותבו 'פה קדוש'. לכאו' הבאת השפת"י היא אגבית ומוסגרת, ועיקר דברי סה"ד מת...
על ידי מה שנכון נכון
א' דצמבר 09, 2018 10:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שפתי חכמים
תגובות: 74
צפיות: 5770

Re: שפתי חכמים

העיר ע"ז גם רח"א ממונקאטש בחיים ושלום, ובמנח"א ד, מב (הועתק שם בהערה).
על ידי מה שנכון נכון
א' דצמבר 09, 2018 6:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הליכת ד"א לפני נט"י שחרית
תגובות: 30
צפיות: 2102

Re: הליכת ד"א לפני נט"י שחרית

יש לדייק יותר, בעיקר בנקודה המשמעותית. יש הבדל בין "פלוני לא גרס", לבין "פלוני כתב שאין גירסא כזו". הברכ"י כותב שאע"פ שאין גירסא זו נמצאת בספר הזוהר שלנו (ושל הב"י), מ"מ יש לה סמך ויסוד ע"ש. ולא ראינו אינה ראיה, בפרט בספר הזוהר על שלל חלופי נוסחאותיו שבכת...
על ידי מה שנכון נכון
א' דצמבר 09, 2018 2:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 470
צפיות: 45013

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

יהודה בן יעקב כתב:ספר לקט הקמח החדש [קכז, ב] כתב
Inkedלקט_LI.jpg

מה כוונתו בציון לסי' צ?
בדבריו של הלקט הקמח החדש שם לא נמצאו דברים בזה, וגם בתורת חיים [סופר] לכא' לא נמצא.

בתו"ח קכד,ד כתב שמנהג אביו בבית מדרשו היה שיתפלל הש"ץ רק ג"ר בקו"ר.
על ידי מה שנכון נכון
א' דצמבר 09, 2018 12:51 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת מקץ ''לקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו''
תגובות: 12
צפיות: 188

Re: פרשת מקץ ''לקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו''

הוא בחי' מרן רי"ז הלוי (כביאור לדברי הרמב"ן ע"ש), שהואיל והיה זה בשנה השניה שכבר קנו מצרים תבואה בחמוריהם, לא היו יכולים להשיג חמורים אחרים ולא היו יכולים לשלוח תבואה לא"י.
על ידי מה שנכון נכון
א' דצמבר 09, 2018 12:40 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 117
צפיות: 13998

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

בספר תשובות והנהגות כרך ד הנהגות הגאון ר' חיים מבריסק זצ"ל כתב: הגר"ח לא יצא בשבת לרה"ר בט"ק משום שחשש להשיטות שהותר רק עם תכלת כעיקר המצוה, והוכיח כן מלשון הרמב"ם (פרק י"ט דשבת) "טלית המצוייצת כהלכתה מותר לצאת בה בין ביום ובין בלילה שאין הציצית הגמורה משאוי אלא ה...
על ידי מה שנכון נכון
א' דצמבר 09, 2018 12:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: הליכת ד"א לפני נט"י שחרית
תגובות: 30
צפיות: 2102

Re: הליכת ד"א לפני נט"י שחרית

יואל שילה כתב:וגם עוד פוסק אחד שקראו לו הרב יוסף קארו, שכתב בספרו בית יוסף שאין גירסה כזו בזוהר.

היכן הב"י כותב כך?
ראה ברכ"י א, א.
על ידי מה שנכון נכון
ו' דצמבר 07, 2018 12:38 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ולא תתורו - גריש או אזלא גריש
תגובות: 13
צפיות: 315

Re: ולא תתורו - גריש או אזלא גריש

אישצפת כתב:לצערנו חלק זה בכתר ארם צובא איננו, וכנראה הסתמכו כאן על תנך לניגרד.

בנד"ד הסתמכו גם על רשימת ר"י ספיר מאורות נתן, שנכתבה בהיות הכתר שלם.
על ידי מה שנכון נכון
ה' דצמבר 06, 2018 12:17 am
פורום: חנוכה
נושא: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו
תגובות: 14
צפיות: 316

Re: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו

ראיתי כבר פסיקתא זו, וגם בה יש לפרש ל' תנאי - עד זמן פלוני.
על ידי מה שנכון נכון
ה' דצמבר 06, 2018 12:11 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: מקור ברוך
תגובות: 2
צפיות: 79

מקור ברוך

ר"ר מרגליות. (דיסק 16).
העמודים האחרונים נחתכו בסריקה.
על ידי מה שנכון נכון
ד' דצמבר 05, 2018 11:40 pm
פורום: חנוכה
נושא: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו
תגובות: 14
צפיות: 316

Re: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו

הערה בעלמא לפו"ר. אולי הוא לשון דיבור, כמו שם יתנו צדקות ה', ובשוח"ט קיח "לתנות כל הניסים שנעשו לי", (והמ' בשוא והת' בפתח), ובא במובן: ומכריז ואומר. אך באמת זה דחוק ורחוק, ובד"כ לשון זו בחז"ל משמעותה תנאי רגיל.
על ידי מה שנכון נכון
ד' דצמבר 05, 2018 8:42 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: שו"ת הריב"ש דפוס ראשון
תגובות: 0
צפיות: 64

שו"ת הריב"ש דפוס ראשון

שו"ת הריב"ש קושטא ש"ו (200230. דיסק 16).
יש לספר שני מפתחות שונים וכן תיקוני טעויות (בסריקה שבאוצר הם בסוף, ומקומם המקורי הוא בתחילת הספר).
המפתחות והתקונים מעורבים, וכמו"כ חסרים כמה עמודים.
ניתן להשוות לסריקה שבה"ב, ולראות את ההבדלים.
על ידי מה שנכון נכון
ד' דצמבר 05, 2018 12:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 470
צפיות: 45013

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

צ"ל אבני אזל. בספר תנופה ידו מכוון ר"ש קרויזר לספר תנופה חיים לר"ח פאלאג'י. כך למדתי מדבריו במאורה של תורה בראשית עמ' קמז. ואכן הפירושים המובאים בשם ספר זה במעם לועז שופטים לקוחים משם. אך את הקטע הנ"ל המובא בשם 'ת"י' ל"מ שם, ובשאר המקומות שבדקתי כוונתו בציון זה לתרגום ...
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 04, 2018 9:44 pm
פורום: חנוכה
נושא: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז
תגובות: 13
צפיות: 352

Re: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז

ואם היה כותב בהל' יו"ט היית שואל זה לא רק ביו"ט, זה גם בחנוכה. חוץ מזה גם הלכות יום טוב נקראו ע"ש היום.
ל'דקדוקים' ממין אלו אין סוף וגם אין התחלה.
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 04, 2018 9:38 pm
פורום: חנוכה
נושא: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז
תגובות: 13
צפיות: 352

Re: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז

לפי ששתיהן מצוות מועדים מדרבנן, כמובן וכפשוט. (ואולי גם איידי דזוטרי).

ההלל אינו קשור כלל לתפלה. הוא חובת היום.
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 04, 2018 9:31 pm
פורום: חנוכה
נושא: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז
תגובות: 13
צפיות: 352

Re: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז

אם היינו צריכים לתירוץ הנ"ל לק"מ, וגם הל' מגילה כוללים את שאר מצוות פורים, ועוד כה"ג.
ובאמת קושיא מעיקרא ליתא. היאך יקרא הרמב"ם להלכות - הלכות מגילה והדלקת נרות וקריאת הלל בחנוכה? אחז לשון כוללת קצרה ופשוטה ע"ש הימים, ותל"מ.
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 04, 2018 9:17 pm
פורום: חנוכה
נושא: הדלקת נ"ח בבית הכנסת בפומבי גדול, מנהג ותיקין?
תגובות: 7
צפיות: 257

Re: הדלת נ"ח בבית הכנסת בפומבי גדול, מנהג ותיקין?

[בספרי מנהגי פפד"מ, יוס"א נכ"י דברי קהילות, לא נזכר מנהג זה].
לענין ההדגשה "הנרות היו גדולים" ראה בדב"ק ובמלמד להועיל א, קכא שנהגו בפפד"מ להדליק נרות גדולים שידלקו מערב עד בוקר.
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 04, 2018 6:56 pm
פורום: חנוכה
נושא: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז
תגובות: 13
צפיות: 352

Re: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז

אולי אי"ז בגלל הימים, אלא הכוונה למצות הדלקת הנרות, והחנוכיה היתה נקראת בפיו 'חנוכה' (ראה באשכול אחר)...
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 04, 2018 6:44 pm
פורום: חנוכה
נושא: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?
תגובות: 11
צפיות: 404

Re: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?

א. גם במקומה י"א שמוסיף כשם שעשית עמהם וכו', ולחולקים הוא בגלל שא"א כי ברכת הודאה היא לשעבר, הלא"ה הייתה גם במקומה בקשה.
ב. א"א לכלול את על הנסים בתחנונים אא"כ הוא בא כבקשה, וההזכרה וההודאה (שהן העיקר בנד"ד) באות בדרך ממילא.
על ידי מה שנכון נכון
ג' דצמבר 04, 2018 6:05 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: מאור עיניים
תגובות: 1
צפיות: 106

מאור עיניים

ח"ב (מס' 17009)חסר בסופו.
על ידי מה שנכון נכון
ב' דצמבר 03, 2018 1:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1087
צפיות: 80612

Re: אין שמחה כהתרת הספיקות - מה המקור?

נכב"ב. וגם הועלה מהאב"ק דש"ז.
על ידי מה שנכון נכון
ב' דצמבר 03, 2018 1:17 pm
פורום: חנוכה
נושא: נצחיות ימי החנוכה
תגובות: 9
צפיות: 219

Re: נצחיות ימי החנוכה

ראה בחוקי רצונך לריח"ס.

עבור לחיפוש מתקדם