החיפוש הניב 7609 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מה שנכון נכון
א' פברואר 18, 2018 6:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 312
צפיות: 21625

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

וא"כ מש"כ בלקט הקמח "שבת אחים" הוא ט"ס וצ"ל "חברת האחים".
על ידי מה שנכון נכון
א' פברואר 18, 2018 3:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 312
צפיות: 21625

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

במקומות אחרים בספר כתוב שמנהגי ברסלא (וההסכמה הנ"ל) נקראים: מנהג שבת אחים.
[בנטעי גבריאל ח"ב עמ' שכד הועתק הלשון ממנהגי ברסלא בענין הנ"ל].
על ידי מה שנכון נכון
ה' פברואר 15, 2018 7:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר בקבלה בשם גנזי חיים
תגובות: 5
צפיות: 138

Re: ספר בקבלה בשם גנזי חיים

אינני מכיר ספר זה, חיפוש ברשת "גנזי חיים ארמוני" מביא כמה תוצאות.
על ידי מה שנכון נכון
ה' פברואר 15, 2018 7:01 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים
תגובות: 33
צפיות: 341

Re: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים

אגב, גם באורחות חיים/כלבו אי' כן בשם 'פר"א' (יתכן שהוא העתקה מהמחכים). אולי בדיקה בכתבי יד דידהו תעלה משהו.
על ידי מה שנכון נכון
ה' פברואר 15, 2018 4:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר בקבלה בשם גנזי חיים
תגובות: 5
צפיות: 138

Re: ספר בקבלה בשם גנזי חיים

אולי של הרב משה ארמוני? (כמדומני שאינו החוברת הנ"ל, אך גם הוא על כוונות וכדו').
על ידי מה שנכון נכון
ה' פברואר 15, 2018 3:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 311
צפיות: 15511

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שלום וברכה לכל הבקיאים. אבקש את עזרתכם. האם יש ספר הנקרא "ספר הערות"? שם מסופר על רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול שעלה לשמים והראה לו המלאך את כל הגזירות שנגזרו על ישראל ומתבטלות בזכת אמן יהא שמיה רבא. אשמח לכל מקור... וגם על המעשה הנ"ל. תבורכו. אוצר מדרשים (אייזנשטיין) עשרה הרוגי מלכות...
על ידי מה שנכון נכון
ה' פברואר 15, 2018 2:52 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: ללבוש פרצופים בפורים שמלת אשה לגבר ולהיפך
תגובות: 16
צפיות: 261

Re: ללבוש פרצופים בפורים שמלת אשה לגבר ולהיפך

המשנ"ב מציין לדבריהם של הכנה"ג והשלה"ק שהחמירו בהנידון. איפה הציון המדויק לדבריו של השל"ה הק' בענין זה? של"ה מגילה נר מצוה יז. בתשובת ר"י מינץ סימן ט"ז כתב, דמותר ללבוש פרצופים ולשנות בגדיהם מבגדי איש לבגדי אשה, וכן להיפך. מאחר שאין מתכוונים אלא לשמחה בעלמא, הוא ה...
על ידי מה שנכון נכון
ה' פברואר 15, 2018 2:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה
תגובות: 6
צפיות: 46

Re: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה

זו מחלוקת אחרונים אם מותר להתחיל להתפלל כשסוף התפלה יהיה לאחר זמנה, (וראיה מבלעם וכו', וכמדומני שנכב"ב), ולכאורה ה"ה הכא. לא זה היה הנידון [הראיה מבלעם דיכול לומר כלם לחד תירוצא בתוס' ומזה למד הרב פעלים מה שכבודו מכוון, שאני, דשם יודע מראש שלא יספיק, אלא שאזלינן בתר ההתחלה], הנידון כאן הו...
על ידי מה שנכון נכון
ה' פברואר 15, 2018 2:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 311
צפיות: 15511

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הבטחתי כתב:מי הראשון שהשתמש במליצה 'וישבות המן ממחרת הפסח' כרמז על זמן תליתו של המן
לי ידוע על זמנו של מהרח"ו בערך, היש משהו קודם?

בפי' הנק' רא"ש עה"ת בשלח טו, כב כתוב שכ"ה בחולין וצ"ע, וראה בתוספות עה"ת (גליס) בשלח עמ' פד ורמז, ובמנהיג מגילה (מוה"ק עמ' רמד).
על ידי מה שנכון נכון
ה' פברואר 15, 2018 2:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה
תגובות: 6
צפיות: 46

Re: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה

זו מחלוקת אחרונים אם מותר להתחיל להתפלל כשסוף התפלה יהיה לאחר זמנה, (וראיה מבלעם וכו', וכמדומני שנכב"ב), ולכאורה ה"ה הכא.
על ידי מה שנכון נכון
ה' פברואר 15, 2018 1:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה
תגובות: 6
צפיות: 46

Re: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה

רון כתב: [ועיקר ספיקא דידי הוא לפי השו"ע דס"ל דאפילו בשהה כדי לגמור את כולה חוזר למקום שפסק

לדעת השו"ע בסי' קד אם שהה בשמו"ע כדי לגמור כלה חוזר לראש.
על ידי מה שנכון נכון
ה' פברואר 15, 2018 1:46 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים
תגובות: 33
צפיות: 341

Re: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים

למנהג רומניא נאמר עלינו לשבח לפני תפלת שחרית, ראה בסידור תפלות השנה וכו' (עמ' 8 באוצר).
על ידי מה שנכון נכון
ה' פברואר 15, 2018 12:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 14
צפיות: 421

Re: גימטריא "חדשה"

את הכל אפשר לרמוז בגימ', כי "ליכא מידי דלא רמיזא" = "על ידי זו הגימטריה".
אם כי הרבה מ"הרמזים שעל ידי גימטריה" = "אין להן משמעות".
על ידי מה שנכון נכון
ד' פברואר 14, 2018 2:57 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: איך אפשר לדעת מספור של אותיות או מילים בקבצים כמו תנ''ך וכדו'
תגובות: 7
צפיות: 104

Re: איך אפשר לדעת מספור של אותיות או מילים בקבצים כמו תנ''ך וכדו'

רגיל כתב:
מה שנכון נכון כתב:יש אפשרות כזו בפרויקט השו"ת: כלים - מספרי מלים ואותיות. (לדבריהם המספר 'מקורב').

אבל איך בפרוייקט השו"ת אני פותח את כל ספר התהילים הם נותנים רק פרק פרק.

יש שם מידע גם על כל התהלים (19,657 מלים, 79,155 אותיות), בדוק ע"י האפשרות הנ"ל (המודגשת).
על ידי מה שנכון נכון
ד' פברואר 14, 2018 10:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 14
צפיות: 421

Re: גימטריא "חדשה"

ירושלים כתב:תמוה, הרי רבינו הגדול ז"ל בס' ברכת פרץ מלא בזה שמרמז דרשות חז"ל בגימ' של הפסוקים, וכך הוא בפירוש בעל הרוקח על התורה עיי"ש.

במחילה, מה זו טענה על דברי?? אדרבה!
על ידי מה שנכון נכון
ד' פברואר 14, 2018 1:49 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בלבנון לא נהגו יו"ט שני ש"ג?
תגובות: 6
צפיות: 128

Re: בלבנון לא נהגו יו"ט שני ש"ג?

בספר שבת ומועד בצה"ל (אבידן) עמ' שכא-ב הובאה עדות הפוכה שבבירות נהגו לשמור יוט"ש.
לענין המנהג בדורות האחרונים בצידון (הדרומית יותר) ראה בדברי יוסף (שווארץ) ח"ב ס"א.
על ידי מה שנכון נכון
ד' פברואר 14, 2018 1:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: פנינה לשם שמים נתכוונה
תגובות: 8
צפיות: 119

Re: פנינה לשם שמים נתכוונה

האם ניתן להוכיח שאסור מלא תגנוב על מנת לשלם תשלומי כפל, וגם כאן הוא אמנם הרוויח בסופו של דבר אבל עברתי על אונאת דברים, או יש לחלק. בב"ב טז ע"א השתבח איוב על שהיה גוזל שדה מיתומים ומשביחה ומחזירה להן, ומשמע לכאו' שראוי ומותר לצער ע"מ להרויח, ורק בישראל נאסרה גנבה (או גזלה) כזו מגזה&qu...
על ידי מה שנכון נכון
ד' פברואר 14, 2018 12:39 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: איך אפשר לדעת מספור של אותיות או מילים בקבצים כמו תנ''ך וכדו'
תגובות: 7
צפיות: 104

Re: איך אפשר לדעת מספור של אותיות או מילים בקבצים כמו תנ''ך וכדו'

יש אפשרות כזו בפרויקט השו"ת: כלים - מספרי מלים ואותיות. (לדבריהם המספר 'מקורב').
על ידי מה שנכון נכון
ד' פברואר 14, 2018 12:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "וכבר שמעתם מה שאירע אותנו בבית המקדש מן הצרות ומן הביזה"
תגובות: 6
צפיות: 222

Re: "וכבר שמעתם מה שאירע אותנו בבית המקדש מן הצרות ומן הביזה"

שבע כתב:''והביאנו לציון עירך ברנה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם''

ע"ע מש"כ הריח"ס בפרי טוב סימן כו.
על ידי מה שנכון נכון
ד' פברואר 14, 2018 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש מקור לסיבת אי השיעבוד של שבט לוי
תגובות: 5
צפיות: 96

Re: חיפוש מקור לסיבת אי השיעבוד של שבט לוי

מישהו יודע היכן המקור במדרש לכך שבני לוי לא נשתעבדו במצרים, משום שבתחילה פיתה פרעה את בנ"י לעבוד, ובני לוי לא התפתו, וכך נשאר הדבר. ראיתי בלב אליהו על פרשת קורח שמביא כן מהמדרש אך לא מציין מקורו. שמות רבה ה טז לא כתוב שם שהטעם הוא בגלל שבני לוי לא באו להשתתף מתחילה בעבודה מרצון (הנזכרת גם בסוט...
על ידי מה שנכון נכון
ג' פברואר 13, 2018 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש מקור לסיבת אי השיעבוד של שבט לוי
תגובות: 5
צפיות: 96

Re: חיפוש מקור לסיבת אי השיעבוד של שבט לוי

ראה בחזקוני ובדעת זקנים (ובבעלי התוספות עה"ת) על הפסוק לכו לסבלותיכם.
על ידי מה שנכון נכון
ג' פברואר 13, 2018 10:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 14
צפיות: 421

Re: בקשת מידע

מה שנכון נכון, אבל מה שכתבת כעת נראה לי לא נכון. יש בקדמונים הרבה רמזים כגון דא, ואכן יתכן מאוד שנמצא רמז כזה בספרי הרמזים. כדאי לבדוק בבעל הטורים (ובהערות רייניץ), ספר גימטריאות לריה"ח, ש"ך עה"ת - בסוף כל פרשה יש גימטריאות, פענח רזא, וכמובן בספרי 'תוספות השלם'. עד כמה שיצא לי לקרוא ...
על ידי מה שנכון נכון
ג' פברואר 13, 2018 9:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 14
צפיות: 421

Re: בקשת מידע

אין משיבין על וכו', אבל מסופקני אם קדמוך בזה, כי אין טעם לרמוז בגימ' מה שמפורש בפסוק, ללא כל חידוש ותוספת. וכאן "עיר מקלט" מפורש הרבה פעמים במסעי (ואפי' "עיר מקלטו אשר ינוס שמה"). [וגם ה'מקום אשר נסים אליו' ממילא הוא נקרא 'מקלט', ואם בשביל להוסיף ש'מקום' = 'עיר', הלא אין הפסוק עו...
על ידי מה שנכון נכון
ג' פברואר 13, 2018 9:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "וכבר שמעתם מה שאירע אותנו בבית המקדש מן הצרות ומן הביזה"
תגובות: 6
צפיות: 222

Re: "וכבר שמעתם מה שאירע אותנו בבית המקדש מן הצרות ומן הביזה"

גם בכתבי הגניזה שפרסם גיל נמצא כמה פעמים 'בית המקדש' ככנוי לירושלים. ראה ע"פ המפתח.
על ידי מה שנכון נכון
ג' פברואר 13, 2018 1:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המדבר לשון הרע מפסיד זכויותיו, אם גם באקראי ובפעם אחת?
תגובות: 3
צפיות: 106

Re: המדבר לשון הרע מפסיד זכויותיו, אם גם באקראי ובפעם אחת?

האם יש מה לדייק מלשון הח"ח בר"פ ז'?
כמדומני שכל עוד לא ברורה מהות הענין, ואם הוא ע"ד עונש או מטעם אחר, קשה לברר שאלה זו.


ראה עוד בדברי הריח"ס באמרי חיים עמ' כו (בסוף בירור רחב במקורות ענין זה).
על ידי מה שנכון נכון
ג' פברואר 13, 2018 12:55 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המן היה ממזר?
תגובות: 13
צפיות: 219

Re: המן היה ממזר?

אם ימצא מקור, אולי לזה כיון ריה"ל באמרו "נין עמלק אשר מבטן פשע" (אע"פ שהוא מישעיהו מח, ח, ועי' פס"ר פ' יב). לכאורה הכוונה לעמלק שהיה ממזר כמבואר ברש"י והמפרשים סוף פר' וישלח. ראה בפסיקתא שצינתי ש'פושע מבטן' קאי על שניהם. [נכון שההמשך 'וזה...' מורה שמתחילה דבר ריה"...
על ידי מה שנכון נכון
ג' פברואר 13, 2018 12:48 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המן היה ממזר?
תגובות: 13
צפיות: 219

Re: המן היה ממזר?

אם ימצא מקור, אולי לזה כיון ריה"ל באמרו "נין עמלק אשר מבטן פשע" (אע"פ שהוא מישעיהו מח, ח, ועי' פס"ר פ' יב). היותו ממזר לא אומר 'אשר מבטן פשע' אלא 'אשר מבטן פשעה אמו'. לא קשיא ולא מידי. ממזרים וילדי זנונים נוטים מטבעם לרע, כמ"ש חז"ל וכידוע. [אלא שבאמת אין שום סיבה ...
על ידי מה שנכון נכון
ג' פברואר 13, 2018 12:40 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המן היה ממזר?
תגובות: 13
צפיות: 219

Re: המן היה ממזר?

בפשטות אם מצאנו לו רק אשה אחת - זרש, ובנים היו לו כמספר 'ורב', ואף זרש לא ידעה מהם עד ש'ויספר להם המן... ורב בניו', ע"כ שהיו ממזרים [ומצאנו לשון זו אפי' אם נולדו בזנות מפנויות ולא רק באיסור מאשת חבירו].
על ידי מה שנכון נכון
ג' פברואר 13, 2018 12:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ארון ומנורה כנגד תורה שבכתב ובע"פ
תגובות: 6
צפיות: 115

Re: ארון ומנורה כנגד תורה שבכתב ובע"פ

א. ראה חת"ס עה"ת תרומה עה"פ והבריח התיכון, והעמ"ד ריש תצוה, ועוד.
על ידי מה שנכון נכון
ג' פברואר 13, 2018 12:07 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המן היה ממזר?
תגובות: 13
צפיות: 219

Re: המן היה ממזר?

אם ימצא מקור, אולי לזה כיון ריה"ל באמרו "נין עמלק אשר מבטן פשע" (אע"פ שהוא מישעיהו מח, ח, ועי' פס"ר פ' יב).
על ידי מה שנכון נכון
ב' פברואר 12, 2018 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קליפת האתרוג
תגובות: 2
צפיות: 129

Re: קליפת האתרוג

כנראה היה מהמפורסמות בזמנם. ראה שמושיה הרבים של הקלפה בכתבים הרפואיים לרמב"ם ובקאנון לאבן סינא, יותר מבגוף האתרוג.
על ידי מה שנכון נכון
ב' פברואר 12, 2018 12:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "לב חכם לימינו" - ביאור מחודש(?)
תגובות: 4
צפיות: 135

Re: "לב חכם לימינו" - ביאור מחודש(?)

לעיקר הפירוש ב'ימין' ראה רש"י שבת פח: ד"ה למימינים.
על ידי מה שנכון נכון
ב' פברואר 12, 2018 7:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאוצרות חז"ל - בכתבי יד
תגובות: 7
צפיות: 338

Re: מאוצרות חז"ל - בכתבי יד

יישר כח.
שבע כתב:קטע גניזה, מן המאה הי"א
ויק' עליכם מק', שנ'אמר ופדויי יי' ישבון.

הפסיק מיותר (=ויק'יים עליכם מק'רא שנ'אמר).
על ידי מה שנכון נכון
ב' פברואר 12, 2018 7:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: לעג לרש - עד היכן?
תגובות: 10
צפיות: 212

Re: לעג לרש - עד היכן?

אנציקלופדיה תלמודית כרך לו, לועג לרש, טור שנז. קיום מצוות במקומו של אדם חי הפטור ממצוות, כתבו אחרונים שאין בו משום "לועג לרש"42, מהם שכתבו בטעם הדבר - לשיטתם שגדר איסור "לועג לרש" הוא עשיית מעשה בפני מי שאינו יכול לעשותו43 - שכיון שאדם חי יכול לעשות את עצם המעשים, אין קיום מצוות ...
על ידי מה שנכון נכון
ב' פברואר 12, 2018 7:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפקר כדי להציל את הגנב
תגובות: 15
צפיות: 238

Re: הפקר כדי להציל את הגנב

עושה חדשות כתב:
מה שנכון נכון כתב:איך יתנו במתנה, הלא אינו ברשותו. אבל הפקר מהני לב"ח, וגם עיקר הכוונה כאן ב"הפקר" הוא "מחול לך".
הרב גורביץ דקדק לספר את הסיפור באופן שההפקר נעשה עוד לפני שהגנב נטל משהו לידו...

השאלה מה ההכרח לדקדק לספר דוקא באופן זה...
על ידי מה שנכון נכון
א' פברואר 11, 2018 5:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור חדש ל'קצץ בנטיעות'
תגובות: 5
צפיות: 158

Re: ביאור חדש ל'קצץ בנטיעות'

חאנעס בסוף תולדות הפוסקים כותב שהמעשה הוא הקליפה והכונה הפרי, וזה מש"א ר"מ מצא רמון כו'. אבל מסתמא לא למקבילה כעי"ז כוונתך...
על ידי מה שנכון נכון
א' פברואר 11, 2018 5:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור חדש ל'קצץ בנטיעות'
תגובות: 5
צפיות: 158

Re: ביאור חדש ל'קצץ בנטיעות'

למה הפוך? התכלית היא הכוונה והמחשבה שרמוזה במצוה, ואליה מגיעים (גם) ע"י המעשה, וע"כ המעשה הוא כנטיעה המגדלת פירות.
וזה מסוג הביאורים שהזמן והמקום גרמן.
על ידי מה שנכון נכון
א' פברואר 11, 2018 4:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעג לרש - עד היכן?
תגובות: 10
צפיות: 212

Re: לעג לרש - עד היכן?

בפשטות לעג שייך רק בפעולות מיוחדות שיש בהם הנאה ותועלת, גשמית או רוחנית, והרש אינו יכול ליהנות גם הוא. וע"כ אין במלי דעלמא חשש, ואדרבה. [וגם בענינים שיש בהם תועלת מחלק התפא"י בין ניכר ללא ניכר]. בהתנהגות טבעית של 'אדם חי' ליד המת (כגון ללכת/לנשום) ברור של"ש זה, ולא רק בגלל שלא אסרו מה...
על ידי מה שנכון נכון
א' פברואר 11, 2018 3:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעג לרש - עד היכן?
תגובות: 10
צפיות: 212

Re: לעג לרש - עד היכן?

איסור אכילה בפני המת הוא בר"ס שמא. (ומקורו בברכות יז ע"ב ושם פרש"י דהטעם הוא לועג לרש). ונחלקו האחרונים אם האיסור הוא רק לאונן (ט"ז) או לכל אדם.

עבור לחיפוש מתקדם