מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 10632 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 19, 2022 9:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמות מתנגדות
תגובות: 210
צפיות: 61413

Re: הסכמות מתנגדות

נושא הספר די מפורש בהסכמות: ההשוואה לספרי ר' אברהם אורירה (שספריו באו לאחד קבלה ופילו'), "למודי המחקר וההשכלה שהיא עצם מעצמי הקבלה", "הגשם העוצר", ("להשכיל בעץ החיים"), ועוד.
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 19, 2022 9:00 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שמואל ברנבוים זצ"ל
תגובות: 65
צפיות: 13015

Re: רבי שמואל ברנבוים זצ"ל

לא שגיאה. מליצה. הכוונה נסמך (קיבל הסכמה).
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 19, 2022 1:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 13040
צפיות: 2802334

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

סדנא דארעא כתב:אם אפשר:
חידושי רשב"א - מוסד הרב קוק, עמ"ס גיטין ס. [מתחיל בעמ' 279 בעמודי האוצר].
ייש"כ.

רשבא.PDF
(663.24 KiB) הורד 3 פעמים
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 19, 2022 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור בדברי הטור סי' קיח בחשבון המילים
תגובות: 4
צפיות: 66

Re: ביאור בדברי הטור סי' קיח בחשבון המילים

איקטורין כתב:ייש"כ, ברוך שכיוונתי.
לא הבנתי כוונת היפ"ל ליישב הפסוק בברכת בונה ירושלים, שמנו ארבע אותיות של שם ה' לאות אחת.
הלא הוא כ"ד תיבות ללא שם ה' כלל?!

צ"ל אותיות.
ירושלים כתובה חסר, כרגיל.
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 18, 2022 9:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור בדברי הטור סי' קיח בחשבון המילים
תגובות: 4
צפיות: 66

Re: ביאור בדברי הטור סי' קיח בחשבון המילים

כה"ק גם היפ"ל. וכן בסידור תו"ח מוה"ק העיר ע"ז המהדיר.
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 18, 2022 4:51 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן האגרות משה
תגובות: 218
צפיות: 53057

Re: מרן האגרות משה

ואכן רמ"פ אינו מדבר על כה"ג, ולא בא להפוך עולמות ולשנות הכרעות ידועות. אלא שמאידך לדעתו לא כל פסק של ראשון אפי' ידוע כרבינו יונה וריטב"א מחייב, וכשהוא תמוה מאד, לדעתו אין לנהוג כן. עי' אג"מ או"ח ד, צג: "הנה אף שגם בריטב"א כתב נמי בשם הרב החסיד שהוא הר' יונה... והבי...
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 18, 2022 4:40 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן האגרות משה
תגובות: 218
צפיות: 53057

Re: מרן האגרות משה

זה עדיין רחוק מאוד ממותר גמור לחלוק על כל ראשון וראשון. ומכל מקום, בתשובה זו הוא מסייג שבלבד שלא יהיה נגד בעלי השלחן ערוך (כלומר שהוא חולק אפילו על המסורת בשם הגר"א). ולא עוד, אלא שאם אוסר לחלוק על השלחן ערוך שנתקבלו דבריו, קל וחומר לכאורה שיאסור לחלוק על גדולי הראשונים. ברור. לא באתי לסייע למ...
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 18, 2022 4:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמות מתנגדות
תגובות: 210
צפיות: 61413

Re: הסכמות מתנגדות

נר' שתוכן החיבור הוא דברי קבלה בצורה זו או אחרת, ולכאו' כוונת רצ"ה ב'הותרה הרצועה' לזה - להדפיס ספרים בנושאים אלו. (חלק מהיתר רצועה זו נעשה ע"י סטאנוב בס' אחרים).
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 18, 2022 3:24 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן האגרות משה
תגובות: 218
צפיות: 53057

Re: מרן האגרות משה

דעת רמ"פ באג"מ יו"ד א, קא שמכח ראיות נכונות אפשר לחלוק לפעמים גם על ראשונים. אך אין מזה ראיה לענין ה'תלמיד טועה' הנ"ל. ומש"כ ידידי איך רשאים אנו לסמוך על חדושים כאלו שבארתי למעשה ובפרט שהוא נגד איזה אחרונים, הנה אני אומר וכי כבר נעשה קץ וגבול לתורה ח"ו שנפסוק רק מה שנמצ...
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 18, 2022 2:37 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן האגרות משה
תגובות: 218
צפיות: 53057

Re: מרן האגרות משה

לענ"ד אינו נכון. כוונת רמ"פ כפשוטה.
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 18, 2022 12:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: אדם בלשון רבים
תגובות: 5
צפיות: 125

Re: אדם בלשון רבים

הר ששון כתב:ויקרא את שמם אדם. נחשב/ו יהודי/ם ?

ראה תוס' ב"ק לח, א.
אלא שהווארט אינו מתאים לד' ר"ת שם. ובאמת אי"צ להתאימו לכלום. אגב, ככל הזכור לי יש לווארט אבות נוספים מלבד ר"מ שפירא.
על ידי מה שנכון נכון
ג' מאי 17, 2022 3:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכה פסוקה במור וקציעה
תגובות: 1
צפיות: 106

Re: הלכה פסוקה במור וקציעה

"ספר זה נשאר בכת"י ולא ידוע לי גורלו". י' רפאל ארשת ג עמ' 249.
על ידי מה שנכון נכון
ג' מאי 17, 2022 3:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עניני השואה
תגובות: 65
צפיות: 9014

Re: עניני השואה

כך גם בענין המבטא, היה איזשהו חכם ספרדי שאמר בשעת מעשה שהתפילות לא מתקבלות כי לא מתבטאים נכון. ראה חמ"י שבת פי"א (והעתיקו היסושה"ע בשער הקרבן פ"ג ובצוואתו), שחסיד א' בדורנו שאל את אליהו מדוע אחרו פעמיו, והשיבו שאין הש"ץ נזהרים במבטא שפתם בקריאת תנועת האותיות, וע"כ הרבה...
על ידי מה שנכון נכון
ג' מאי 17, 2022 2:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עניני השואה
תגובות: 65
צפיות: 9014

Re: עניני השואה

לענ"ד עיקר ה'אין בו דעת' שיש בכל כה"ג הוא כולל ומצוי יותר: אימוץ שמועות תמוהות ומשונות, ונכונות להעמיד עיקרים גדולים על יסודות רופפים. אפשר לדון את השמועות לזכות (הורקו מכלי לכלי, יצאו מהקשרם, דעת יחיד, או בכלל להד"ם), אבל גם אם לא, ההשקפה התורנית אמור להיות מבוססת על יסודות איתנים ו...
על ידי מה שנכון נכון
ג' מאי 17, 2022 2:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדם בלשון רבים
תגובות: 5
צפיות: 125

Re: אדם בלשון רבים

והנה, ראיתי באבן עזרא פר' אמור (כח,יג) כ' שכל תיבה בלשון הקודש תהיה יחיד ורבים, מלבד 'זהב' ו'כסף'. וצלה"ב הרי להנ"ל יש גם תיבת 'אדם. צ"ל פכ"א. הציטוט רחוק מדיוק, ושאלה מעיקרא ליתא. ז"ל: בבתוליה, יש שמות בלה"ק לא יפרדו לעולם, כמו נעורים וזקונים ועלומים ובתולים. ויש שמות...
על ידי מה שנכון נכון
ב' מאי 16, 2022 8:33 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תחנון בתפילת מנחה
תגובות: 27
צפיות: 4230

Re: תחנון בתפילת מנחה

מה שלא שייך לאלו שנוהגים לומר מזמור רחום וחנון . אין מזמור כזה, אלא כוונתך למזמור "ה' אל באפך תוכיחני". נכון אבל האומרים מזמור "ה' אל באפך" בנפילת אפים מקדימים לפניו "רחום וחנון" וזו היתה כוות הרב משנ"נ לכאורה גם הספרדים וגם האשכנזים מקדימים 'רחום וחנון' (יש שנויי...
על ידי מה שנכון נכון
ב' מאי 16, 2022 3:46 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: תצוגת שני עמודים בבת אחת
תגובות: 4
צפיות: 127

Re: תצוגת שני עמודים בבת אחת

בתצוגה 'מרובת העמודים' המדוברת היו פתוחים בד"כ רק שני עמודים, ולזה ייועדה. ועכ"פ מדובר שם במפורש על שני עמודים, וע"ז השיב המנהל מה שהשיב. עיין בקישור שבקישור.
על ידי מה שנכון נכון
ב' מאי 16, 2022 3:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה אסור לקלל אלהים אחרים
תגובות: 3
צפיות: 137

Re: למה אסור לקלל אלהים אחרים

ד' הזוהר קאו על השרים של מעלה שהתמנו ע"י ה'. ת"ח כד הוו ישראל במצרים היו ידעי באינון רברבי עלמא דממנן על שאר עמין, וכל חד וחד הוה ליה דחלא בלחודוי מנייהו. כיון דאתקשרו בקשרא דמהימנותא וקריב לון קודשא בריך הוא לפולחניה, אתפרשו מנייהו וקריבו לגבי מהימנותא עלאה קדישא. ובגין כך כתיב איש איש כי...
על ידי מה שנכון נכון
א' מאי 15, 2022 2:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 6437
צפיות: 1441673

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אויבער חכמניק כתב:יצחק ש' פנקובר, נוסח המקרא שעמד לפני רש"י כפי שהוא משתקף בפירושיו למקרא, רש"י: דמותו ויצירתו, א', ירושלים תשע"ט, עמ' 99-122.

viewtopic.php?t=15406&start=4280#p584037
על ידי מה שנכון נכון
ש' מאי 14, 2022 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 6437
צפיות: 1441673

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

עושה חדשות כתב:בבקשה;
חיים טלבי, 'השתלשלות מנהגי קריאת התורה בפרשות התוכחה' בתוך כנישתא 2 תשס"ג עמ' לא-סה.
תודה מראש.

על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 12, 2022 9:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 13040
צפיות: 2802334

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

הצעיר באלפי כתב:ספר "הלכה ערוכה" על הוצאה עירובין ותחומין מהגרא"צ הכהן

https://www.hebrewbooks.org/54781
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 12, 2022 2:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין לקרוא לתורה לעיוור בפרשת עוורת או שבור
תגובות: 12
צפיות: 264

Re: אין לקרוא לתורה לעיוור בפרשת עוורת או שבור

הסברא של לביישו כתובה בכנה"ג סי' רפ"ב והעתיקוהו כמה אחרונים, אבל כאמור הנידון כאן על דעת הס"ח, ולהרבה אחרונים מיירי בכל גווני. וגם לכנה"ג נ"מ לחשוד גרידא שאין הדבר ברור, ע"ש.
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 12, 2022 2:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גדולי ישראל שהשתדכו או התחתנו עם עדות אחרות
תגובות: 16
צפיות: 523

Re: גדולי ישראל שהשתדכו או התחתנו עם עדות אחרות

לטעמי אשכול מוזר מאד (אפי' בסטנדרטים של האשכולות לאחרונה).
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 11, 2022 4:45 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: גלות מפני ביטול המועדים
תגובות: 4
צפיות: 104

Re: גלות מפני ביטול המועדים

על ביטול עליה לרגל - ראה תרגום עה"פ דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד (שבגלל שלא עלו לרגל במועדות ע"כ דרכי ציון אבלות). וכ"ה באיכ"ר פתיחתא כו.
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 11, 2022 4:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין לקרוא לתורה לעיוור בפרשת עוורת או שבור
תגובות: 12
צפיות: 264

Re: אין לקרוא לתורה לעיוור בפרשת עוורת או שבור

עזריאל ברגר כתב:
מה שנכון נכון כתב:ולחשוד בעריות בלקיחת שרה ורבקה ומעשה השטים.

כמדומני שכתבו הפוסקים שמי שחשוד על עברה - ראוי לקרוא לו בעליות המדברות עליה, כדי שיתבייש ויחזור בו.

מה שייך לענין? הנידון כאן בדעת הס"ח.
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 11, 2022 2:13 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: עזרה במציאת מ"מ
תגובות: 2
צפיות: 84

Re: עזרה במציאת מ"מ

בהוצאות חדשות העירו שבכת"י אין מלת '(על?) רבי'. ואמנם המשך הדברים אינו עוסק ברבי דוקא, אך מ"מ אינו מובן למה בחר דוקא דוגמא זו מרבות (וכי השאר בברייתות).
ועי' לקוטי מרדכי.
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 11, 2022 1:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מומיא מטמא? הערה נפלאה מר' מתתיהו שטראשון
תגובות: 5
צפיות: 651

Re: האם מומיא מטמא? הערה נפלאה מר' מתתיהו שטראשון

המעיין במל"מ יבין מדוע לא היה לו להזכיר את חניטת יוסף.
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 11, 2022 1:31 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: 'כל פניות שאתה פונה יהיו לימין' - גם במילי דעלמא?
תגובות: 10
צפיות: 162

Re: 'כל פניות שאתה פונה יהיו לימין' - גם במילי דעלמא?

במדרשי תימן (מאור האפלה, החפץ, הביאור) הובא מאמר חז"ל זה עה"פ אם השמאל ואימינה, מכאן אמרו כל וכו' (ר"ל לכן הוקדם אופן זה), וע"ש הטעם.
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 11, 2022 1:11 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: 'כל פניות שאתה פונה יהיו לימין' - גם במילי דעלמא?
תגובות: 10
צפיות: 162

Re: 'כל פניות שאתה פונה יהיו לימין' - גם במילי דעלמא?

במידה ויש איזו משמעות למעשה הנ"ל - הצלת נפשות אינה מצוה?
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 11, 2022 12:57 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: 'כל פניות שאתה פונה יהיו לימין' - גם במילי דעלמא?
תגובות: 10
צפיות: 162

Re: 'כל פניות שאתה פונה יהיו לימין' - גם במילי דעלמא?

לכאו' הם מחזירים פניהם כדי להתפלל ריבון העולמים וגו' כנגד ההיכל, והוי דבר מצוה. אחרת למה מחזירים בכלל [וא"כ נילף מהכא שאף מי שאינו רוצה לפנות לשום כיוון יהדר לפנות כדי לזכות לקיים המצוה דכל פונות וכו']. בפשטות כל פונות הוא מדין כבוד לימין, וד"ז שייך רק בדבר מצוה. (אם כי מצאנו גם בכיסוי וני...
על ידי מה שנכון נכון
ג' מאי 10, 2022 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין לקרוא לתורה לעיוור בפרשת עוורת או שבור
תגובות: 12
צפיות: 264

Re: אין לקרוא לתורה לעיוור בפרשת עוורת או שבור

ברמב"ם תשובה ז, ח משמע דהאיסור בב"מ הוא רק כשכוונתו להזכירו את המעשה (עכס"מ). גם י"ל דתליה היא מזכרת עוון, וגנאי לו שקרובו חוטא. משא"כ במום בידי שמים. ויש בו אולי קצת מעליותא כנ"ל. [ולרש"י בב"מ בלא"ה הוא ענין אחר קצת. ועי' תו"ת ויקרא יט אות רס]. אמנם...
על ידי מה שנכון נכון
ג' מאי 10, 2022 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין לקרוא לתורה לעיוור בפרשת עוורת או שבור
תגובות: 12
צפיות: 264

Re: אין לקרוא לתורה לעיוור בפרשת עוורת או שבור

צוין גם ע"י ר"ר מרגליות במקו"ח, וע"ש מקור נוסף.
על ידי מה שנכון נכון
ג' מאי 10, 2022 2:43 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: האם יש מעלה להיות בשעת יציאת נשמה של צדיק?
תגובות: 17
צפיות: 325

Re: האם יש מעלה להיות בשעת יציאת נשמה של צדיק?

אדיר במרום כתב: והגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל אמר שזוכר

ששמע.
על ידי מה שנכון נכון
ג' מאי 10, 2022 2:19 pm
פורום: וזה דבר השמיטה
נושא: בהמה שאוכלת מאכל שביעית - מתקיים מצווה בזה?
תגובות: 3
צפיות: 57

Re: בהמה שאוכלת מאכל שביעית - מתקיים מצווה בזה?

אם התקיימה תכלית דינו וייעודו לכאו' כן.
וכל הנשרפין אפרן מותר לכאו' גם כשנשרפו ע"י חש"ו או גוי, ואולי אף מאליהן.
אך בנד"ד לעיקר הגדרת רצפ"פ אין הכרח.
על ידי מה שנכון נכון
ג' מאי 10, 2022 2:09 pm
פורום: וזה דבר השמיטה
נושא: בהמה שאוכלת מאכל שביעית - מתקיים מצווה בזה?
תגובות: 3
צפיות: 57

Re: בהמה שאוכלת מאכל שביעית - מתקיים מצווה בזה?

נעשה מצותו = התקיים דינו. לא במשמעות קיום מצוה ותוספת זכות למישהו.
על ידי מה שנכון נכון
ג' מאי 10, 2022 12:27 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגרי"א הלוי הרצוג - כינוסי הלומדים בביתו בימי שישי
תגובות: 178
צפיות: 38670

Re: הגרי"א הלוי הרצוג - כינוסי הלומדים בביתו בימי שישי

אם מדובר על החלקים שהופיעו אחר פטירתו, הנידון מצטמצם לשני החלקים האחרונים של אהא"ז (מדע-קדושה) ולזרעים (או למה שעוד לא נדפס).
על ידי מה שנכון נכון
ב' מאי 09, 2022 3:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין לקרוא לתורה לעיוור בפרשת עוורת או שבור
תגובות: 12
צפיות: 264

Re: אין לקרוא לתורה לעיוור בפרשת עוורת או שבור

בתוך הגולה כתב:אם טעמו של הס"ח משום כבוד העולה אפשר שיותר מתבזה מכך שאף בהמה בעלת מום כמוהו לא מקריבים מכך שכהן כמוהו לא יוכל להקריב.

אי מהא יש לדחות, דבאדם העקר הנשמה ולא הגוף, ואדרבה לב נשבר ונדכה וגו', וכדעת הי"א שהביא המ"ב סנ"ג גבי ש"ץ.

אולי ל' הס"ח ל"ד.

עבור לחיפוש מתקדם