מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 25 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הבוחר בצב''א
ו' מאי 02, 2014 1:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ונצדק קודש - לא תהא פונדקית ככהנת!
תגובות: 25
צפיות: 5403

Re: טפשותה של משנה - ונצדק קודש - לא תהא פונדקית ככהנת!

לפני שמתחילים כזה אשכול לא רק ראוי אלא אף הכרחי להביא ציטוטים.
על ידי הבוחר בצב''א
א' אפריל 27, 2014 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: יג מידות שהתורה נדרשת
תגובות: 4
צפיות: 1225

Re: יג מידות שהתורה נדרשת

מבלי העיון בזה זכור לי שיש ראיות מספר לכך שמשתמשים במידות הדרש גם בתחומים אחרים ומתפיסת זכרוני דוגמא בפסחים לגבי הזאה שהיא משום שבות אם דוחה את השבת.
על ידי הבוחר בצב''א
א' אפריל 27, 2014 12:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?
תגובות: 395
צפיות: 65197

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הוא אומר שריאלי ואף הכרחי לומר שלא נפלה שום טעות בהעברת המסורת של כל תג ותג.
על ידי הבוחר בצב''א
ו' אפריל 25, 2014 6:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביוגרפיה של גדולי הדורות
תגובות: 6
צפיות: 1420

Re: ביוגרפיה של גדולי הדורות

לא בשביל זה יש ויקיפדיה?
על ידי הבוחר בצב''א
ו' אפריל 25, 2014 4:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?
תגובות: 402
צפיות: 64060

Re: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?

הבנתי כוונתך. מ"מ דומני שמשמע בגמרא שהדיון אם זו זכות או חובה אינו מתייחס למצב ספציפי אלא באופן כללי יותר האם גט הוא זכות או חובה אפילו אם במצב הנוכחי הוא וודאי זכות. הלא כן?
על ידי הבוחר בצב''א
ו' אפריל 25, 2014 3:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?
תגובות: 402
צפיות: 64060

Re: המצאה חדשה - גט זיכוי - מה דעת ההלכה?

סתם שאלה כללית, בלי להתייחס לנימוקים שכאמור לעיל אינם ידועים לנו. למה לפי זה לא יכלו להשתמש ברעיון זה בכל הדורות בכל עגונה שהלך בעלה ואבד שמו, האם מפני ששם יכול לבא מחר ולומר שאינו חפץ בגט, משא"כ כאן שאין סיכוי סביר שיתעורר מחר? לבורותי כנראה לא הבנתי, אם יש סיכוי שכשיחזור או יתעורר יגיד לא אז...
על ידי הבוחר בצב''א
ה' אפריל 24, 2014 4:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו
תגובות: 96
צפיות: 12522

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

על המרובע הקיים בעולמנו כבר ביארתי שזה ייתכן. השאלה היא אם זה יתכן בעולם שאין בו מדידות אלא רק שיקולים שכליים ואז צודק ניים ושכיב. אם אתה מגדיר מרובע כארבע צלעות שוות שאלכסונן ארוך מצלען איך תשאל אם אפשר שזה לא יהיה. מסכים עם היורד. למעשה יש בעולם דבר הנקרא סתירה. אז השאלה האם יש איזו סתירה המגבילה...
על ידי הבוחר בצב''א
ה' אפריל 24, 2014 3:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו
תגובות: 96
צפיות: 12522

Re: מרובע שצלעו ארוכה מאלכסונו

בקשתי, מקורות בראשונים לשאלה, האם הקב"ה יכול לעשות צלע מרובע ארוך מאלכסונו או שאין יכולת באדם לדון בשאלה זו (כל מי שעונה 'אינו יכול' וודאי אינו מתכוון אלא על דרך השלילה) וכן כל דבר שסותר את הלוגיקה הבסיסית? דברי הרמב"ם במורה הנבוכים ידעתי. הניסוח המתאים: בקשתי, מקורות בראשונים , לכך שהקב&...
על ידי הבוחר בצב''א
ד' אפריל 23, 2014 11:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיצד אפשר לדחות דברי אמורא
תגובות: 1
צפיות: 820

Re: כיצד אפשר לדחות דברי אמורא

כלשון רב נסים גאון "ושמא דבר חכמה ורמז אמר"
על ידי הבוחר בצב''א
ג' אפריל 22, 2014 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?
תגובות: 395
צפיות: 65197

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

כעת אתמול הבאתי בשם הרמב"ן שהגימטריאות של חז"ל הן מסיני, ואף אם היו אסמכתא כבר נחלקו הראשונים בתוקפה.
לראשונים מספקא להו ולפשוטה של משנה פשיטא ליה אין זו כי אם סילופה של משנה.
על ידי הבוחר בצב''א
ש' אפריל 19, 2014 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היחס לפשט ודרש במשנתן של הראשונים
תגובות: 21
צפיות: 4292

Re: היחס לפשט ודרש במשנתן של הראשונים

אכן, גם לי צורך בהנ''ל, ואשמח אם תציין היכן הרמב''ן שמשמע ממנו שיש חילוק בין מצוות לדברי אגדה
על ידי הבוחר בצב''א
ד' אפריל 16, 2014 11:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?
תגובות: 395
צפיות: 65197

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

מהרמב"ן בעניין הגימטריא
על ידי הבוחר בצב''א
ב' אפריל 14, 2014 3:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?
תגובות: 68
צפיות: 10488

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

א צענטער כתב:שמעתי שאצל צאצאי הב"י יש מסורת שהוא היה מניח תפילין בביתו בצנעא.


אני שמעתי זאת על צאצאי רב האי גאון, מוזר.
על ידי הבוחר בצב''א
ב' אפריל 14, 2014 12:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?
תגובות: 68
צפיות: 10488

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

עיין במג"א בש"ח ס"ד ותמצא את דברי התוס' בשבת. (הוא מפרש שמה שמותר לשלוח היינו משום דחשיב צורך גופו כך שאין ראיה כלום מהגמ' בביצה) בס"ד מה שנראה היה מדבריך הוא, שהב"י הבין רק כהשיטה שמניחים תפילין, ולא הייתה לו הבנה הלכתית בדברי רשב"י, אבל הוא מפחד. כלומר - ההכרעה ההלכתי...
על ידי הבוחר בצב''א
א' אפריל 13, 2014 4:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?
תגובות: 68
צפיות: 10488

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

בנוסף, ישנה בעיה של בל תוסיף בין אם זה איסור ובין אם זה היתר.
על ידי הבוחר בצב''א
א' אפריל 13, 2014 11:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?
תגובות: 68
צפיות: 10488

Re: הרוצה לנהוג להניח תפילין בחוה"מ, כיצד יעשה?

תכונה שכיחה אצלך לפשוט פשט בגמרא ולא להביט אל שאר הפשטים שפשטו הראשונים והאחרונים. ישנה מחלוקת בין התוס' בביצה לבין התוס' בשבת בפירוש דברי הגמ' בביצה. לפי התוס' בביצה מותר להניח תפילין ולפי התוס' בשבת אסור. המג"א והט"ז פסקו בש"ח שאסור ואף מהגר"א משמע כן מלבד הסתייגותו לגבי שלא לש...
על ידי הבוחר בצב''א
ב' אפריל 07, 2014 11:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: העולם הזה הוא כמו בית כלא
תגובות: 6
צפיות: 1333

Re: העולם הזה הוא כמו בית כלא

כתוב גם בחובת הלבבות
על ידי הבוחר בצב''א
ו' אפריל 04, 2014 11:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגרד"ל- מי לא רשאי לחלוק על על החזו"א
תגובות: 111
צפיות: 17275

Re: הגרד"ל- מי לא רשאי לחלוק על על החזו"א

אולי מישהו יכול להסביר בקצרה, מה הצד לחלוק על החזו"א בעניין קו התאריך? בלי להכנס להרבה דיונים, הלא הרז"ה אומר דבר ברור ופשוט ומבאר כך את הסוגיא (ואין לנו בעצם ביאור אחר שם), ואין מישהו מגדולי הראשונים המפורסמים שחולק עליו, ובדעת אלה שנטען שחולקים עליו יש ויכוח. כך שאני יכול להבין שיאמר מי...
על ידי הבוחר בצב''א
ה' אפריל 03, 2014 12:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: למ"ד שכותים גירי אריות
תגובות: 4
צפיות: 940

Re: למ"ד שכותים גירי אריות

ברור שמבחינת מה המצב היה טוב יותר מלפני כן.
על ידי הבוחר בצב''א
ה' אפריל 03, 2014 12:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תגובה לתגובה מאת הר"י ענבל
תגובות: 11
צפיות: 2772

Re: תגובה לתגובה מאת הר"י ענבל

ואיפה הביקורת עצמה
על ידי הבוחר בצב''א
ו' מרץ 28, 2014 1:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: עין תחת עין לשיטת המורה נבוכים
תגובות: 85
צפיות: 11663

Re: עין תחת עין לשיטת המורה נבוכים

בספר הכריתות (לרבי שמשון בן יצחק מקינון אחד מהראשונים) איתא דיש מידות שלא שנאם רבי ישמעאל משום דהוי כמאן דכתיבא בהדיא. ניתן לפרש כוונתו שדברי חכמים מתפרשים ממש כפשט. אמנם זכורני מהרב ד"ר מיכאל אברהם שאמר באחד השיעורים שלו, שכוונת בעל הכריתות למדרשים שמחליפים את הפשט וא"א לפרש את שניהן כאחד...
על ידי הבוחר בצב''א
א' מרץ 09, 2014 10:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: להחטיא אלף כדי להציל מאה אלף
תגובות: 21
צפיות: 3490

Re: להחטיא אלף כדי להציל מאה אלף

הוא לא אמר שלא רצו שייצאו יראי שמיים מן הישיבה, אלא שמטרת הישיבה בעיקר היתה גידול התורה.
על ידי הבוחר בצב''א
ש' מרץ 08, 2014 8:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להחטיא אלף כדי להציל מאה אלף
תגובות: 21
צפיות: 3490

Re: להחטיא אלף כדי להציל מאה אלף

הטענה שמי שלא יצמח לראש ישיבה אין לגביו טענת מאי חזית - אין מקורה טהור, הישיבות הקדושות אינן בתי גידול עילויים וראשי ישיבות, כ"א בתי גידול של הדור הבא של יהודים יראים ושלמים, ולענין זה כולם שווים, גם הבחור החלש ביותר בכשרונותיו צריך להישאר ירא ושלם בדיוק כמו המוכשר להיות ראש ישיבה. הישיבות נוס...
על ידי הבוחר בצב''א
ש' מרץ 08, 2014 7:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להחטיא אלף כדי להציל מאה אלף
תגובות: 21
צפיות: 3490

Re: להחטיא אלף כדי להציל מאה אלף

מה לא מובן? אילו (וכך זה באמת במתווה הקיים אלא שבאופן פחות מוקצן) היו אומרים, הביאו עכשיו את הבחורים החלשים לצבא ונעזוב את כולכם, או המנעו ונקח את כולכם. לכזו סיטואציה אין שייכות לעניין מאי חזית וכו' אלא דומה המצב ללסטים שיחדו אדם להרגו במורה לחיי כל השאר שמותר לתתו להם.

עבור לחיפוש מתקדם