מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 136 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מעט מים
ב' אוגוסט 12, 2019 11:02 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דעת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל מתי יבדיל מי שאוכל
תגובות: 7
צפיות: 293

Re: דעת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל מתי יבדיל מי שאוכל

מי הוא שאילת שאול הספרדי? לא ראיתי מעולם ספר זה
על ידי מעט מים
ב' אוגוסט 12, 2019 6:05 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דעת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל מתי יבדיל מי שאוכל
תגובות: 7
צפיות: 293

Re: דעת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל מתי יבדיל מי שאוכל

בשו"ת שאילת שאול (ח"א סי' פ"ג) כתב לפרש בכונת הכנסת הגדולה, דאפילו מי שיצטרך לאכול רק למחרת מ"מ יבדיל תיכף במוצאי שבת, דלא כהכף החיים וכדמשמע מדבריו בפנים, ומשום דעיקר מצות הבדלה הוא בליל מוצאי שבת כדאיתא בשו"ע הרב (סי' רצ"ט ס"ח), וזה לשונו 'עיקר מצות הבדלה בלילה' ...
על ידי מעט מים
א' אוגוסט 04, 2019 9:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה
תגובות: 68
צפיות: 13023

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

עדיין לא יצא גלין אב אלול?
על ידי מעט מים
ב' יולי 29, 2019 9:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל
תגובות: 31
צפיות: 2524

Re: בד"ה הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל

יש גם על הלכות בישול והטמנה ועל חנוכה ומשנה סדורה ד' כרכים קיצור מהלכות שבת ויו"ט
על ידי מעט מים
ב' יולי 29, 2019 3:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3037
צפיות: 588016

Re: בשורת ספרים חדשים

מנחת סולת הוא מכתב יד או שנדפסו מחדש על המצות הישנות? ואם הוא על הישנות עד איזה מצוה נדפס מחדש? ומי הוא המוציא לאור
על ידי מעט מים
ג' יולי 16, 2019 5:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3037
צפיות: 588016

Re: בשורת ספרים חדשים

שמעתי שיצא לאור עוד כרך של ספרי מגילת ספר האם יש מי שיודע על איזה מקצוע הוא.
על ידי מעט מים
ד' מאי 29, 2019 5:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4123
צפיות: 445530

נזר התורה ל

אחר הפסק של כמה שנים יצא לאור חוברת חדש מקובץ נזר התורה האם יש מי שיכול להעלותה כאן
על ידי מעט מים
ב' מאי 27, 2019 9:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידוש עם כלי נקוב
תגובות: 3
צפיות: 545

Re: קידוש עם כלי נקוב

עיין עוד בשו"ת שבט הלוי ח"ט סי' נ"ג, ועיין גם בשו"ת רבי עקיבה יוסף (ח"א סי' צ"ד).
על ידי מעט מים
ה' אפריל 18, 2019 6:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 214
צפיות: 25786

Re: ''עוזבי ה' יכלו'' - יציאה בקריאה בתורה של מנהג מהו?

יש מדובר בזה בשו"ת להורות נתן חלק י' סי' מ"ה אות ד' ותשו' שאילת שאול חלק ב' סי' י"ג עיי"ש
על ידי מעט מים
ב' פברואר 25, 2019 3:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קיבוץ נדבות בשעת התפילה
תגובות: 16
צפיות: 1232

Re: קיבוץ נדבות בשעת התפילה

בספר ויברך דוד (הרפנס) שיצא לאור עכשיו חלק חדש על הלכות תפלה יש בסוף קונטרס עם הרבה שאלות שנוגע לנתינת צדקה בשעת התפלה עיי"ש,
וכן היה באחד מקובצי עץ חיים מאמר בענין זה
על ידי מעט מים
ג' ינואר 29, 2019 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קפה נמס שאינו מבושל? חיפוש מאמר בעניין
תגובות: 10
צפיות: 591

Re: קפה נמס שאינו מבושל? חיפוש מאמר בעניין

עוד מאמרים בענין אם מעורב קפה שאינו נמס האיך להתנהג בה בשבת יש בקובץ פעלים לתורה גליון ל"ה מהרב צבי אלימלך פדווא שליט"א, וכן ראיתי בחד מקובצי אור השבת האחרונים מאמר מהגאון בעל מגילת ספר בזה עיי"ש
על ידי מעט מים
ד' ינואר 02, 2019 10:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ביטול קידושין (ארה"ב) תשע"ט
תגובות: 97
צפיות: 10053

Re: ביטול קידושין (ארה"ב) תשע"ט

יש שמועה שיצא לאור גם מכתב תשובה בזה מהראב"ד האם יש מי שיכול להעלותו כן
על ידי מעט מים
ג' דצמבר 25, 2018 3:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת קומיקס בשבת
תגובות: 27
צפיות: 1113

Re: קריאת קומיקס בשבת

לא לזה כוונתי אלא היה מאמר מיוחד לזה משנת תשע"ו ולהלאה ואינו תח"י כעת
על ידי מעט מים
ג' דצמבר 25, 2018 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת קומיקס בשבת
תגובות: 27
צפיות: 1113

Re: קריאת קומיקס בשבת

נזרכתי שגם בירחון אור ישראל יש מאמר ארוך בזה ואיני יודע עכשיו באיזה חוברת הוא
על ידי מעט מים
ב' דצמבר 24, 2018 5:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת קומיקס בשבת
תגובות: 27
צפיות: 1113

Re: קריאת קומיקס בשבת

בספר פיה פתחה בחכמה ח"ג יש בזה תשובה מהגאון בעל מחזה אליהו שליט"א סי' ה' אות ט"ו וכתב שם להתיר דאין בזה שאלה משום כתב שתחת הדיוקן עיי"ש
על ידי מעט מים
ב' נובמבר 19, 2018 3:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3037
צפיות: 588016

Re: בשורת ספרים חדשים

ראיתי כעת המהר"ם שיק והם רק שני כרכים על חצי חלק אורח חיים, והגליונות הם רחבים יותר מדי כמ"פ יותר מחלק המהר"ם שיק עצמו
על ידי מעט מים
ג' נובמבר 13, 2018 10:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3037
צפיות: 588016

Re: בשורת ספרים חדשים

שמעתי שיצא לאור מחדש שו"ת מהר"ם שיק האם יש מי שיודע אם הוא כל הד' חלקי שו"ע או רק חלק מהם ומה טיבם
על ידי מעט מים
א' אוקטובר 21, 2018 9:35 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי שלמה יהודה טאבאק - בעל ערך שי - הדיין מסיגעט
תגובות: 33
צפיות: 4245

Re: רבי שלמה יהודה טאבאק - בעל ערך שי - הדיין מסיגעט

האם יש מקום שיכולים למצוא שם שמות מכל בניו ובונתיו עד דור שלישי בערך?
על ידי מעט מים
ד' אוגוסט 29, 2018 3:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד
תגובות: 233
צפיות: 19064

Re: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד

ראיתי בירחון אור ישראל שיצא עכשיו לאור תשרי תשע"ט שיש שם מאמר בענין שיטת הגר"א בזה, וחולק שם על דברי שרשי מנהגי אשכנז הנ"ל עיי"ש
על ידי מעט מים
ה' יולי 26, 2018 10:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3037
צפיות: 588016

Re: בשורת ספרים חדשים

תודה רבה
על ידי מעט מים
ה' יולי 26, 2018 1:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3037
צפיות: 588016

Re: בשורת ספרים חדשים

אם יש מי שיכול להעלות המפתח של ויען יוסף לראות במה מדובר בה בעיקר תשו' או בעיקר סוגיות
על ידי מעט מים
ב' מאי 14, 2018 5:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורה משמחת: אתר היברו בוקס - שדרוג בגרסת בטא
תגובות: 35
צפיות: 41969

Re: בשורה משמחת: אתר היברו בוקס - שדרוג בגרסת בטא

לא נראה כן רק בהישן לא נכתב למעלה מספר הנכון דמספר זה מונח שם זמן רב מאד הגם שכבר הוסיפו הרבה ספרים
על ידי מעט מים
א' מאי 13, 2018 6:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 938
צפיות: 123357

אבות עטרה לבנים

מחפש אני מידע על המחבר של ספר 'אבות עטרה לבנים' שבעיקרו הוא תולדות וגם יש שם כמה תשובות, וברצוני לידע מי הוא המחבר הלז, ומה הוא הנאמנות שלו בענין היוחס בעיני שאר מחברים
על ידי מעט מים
ד' מרץ 21, 2018 11:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3037
צפיות: 588016

Re: בשורת ספרים חדשים

ומה הוא אם קובץ עץ חיים - נזר התורה -אור ישראל וכו'
על ידי מעט מים
ג' מרץ 20, 2018 7:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נזר התורה | קובץ חדש להורדה
תגובות: 11
צפיות: 1592

Re: חדש: קובץ "נזר התורה" כט - אלול תשע"ז - להורדה

האם יש מי שיודע אם עדיין יוצא לאור קובץ נזר התורה
על ידי מעט מים
ג' מרץ 20, 2018 5:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10620
צפיות: 944670

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אם יכול מי להעלות כאן המאמר של הרב חנן כהן בקובץ מוריה שבט תשע"ח בענין פתיחת פקקים בשבת
תודה למפרע
על ידי מעט מים
ג' מרץ 20, 2018 4:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מוריה' - שבט תשעח
תגובות: 8
צפיות: 1450

Re: 'מוריה' - שבט תשעח

אם יכול מי להעלות כאן המאמר של הרב חנן כהן בענין פתיחת פקקים בשבת
על ידי מעט מים
ד' ינואר 24, 2018 10:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור מחזה אליהו חלק ב
תגובות: 14
צפיות: 2238

Re: יצא לאור מחזה אליהו חלק ב

הספר כוס של אליהו יצא לאור מחדש לאחרונה והוא מאה שיעורים של הגאון הנ"ל על הלכות ברכת הפירות
על ידי מעט מים
ד' ינואר 03, 2018 3:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3037
צפיות: 588016

Re: בשורת ספרים חדשים

שו"ת והרים הכהן חלק חמישי
על ידי מעט מים
ד' נובמבר 08, 2017 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: על התקן שבת למקררים
תגובות: 78
צפיות: 9837

Re: על התקן שבת למקררים

בשבועות אחרונות יצא לאור בארה"ב קונטרס הנקרא 'קונטרס השתמשות בפרידזשידער בשבת' בהלכה ובמציאות ושם כתוב לאמר ע"י חכם א' שבירר המציאות עם טכנים דהמקררים שבזמנינו קלים יותר לדינא מדור הקודם, האם יש מי שיוכל לעלות כאן לתועלת הצבור.
על ידי מעט מים
ו' אוקטובר 20, 2017 5:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 797
צפיות: 39642

Re: לאיזה ספר התכווין החיי אדם

עיין בגליון נוה ההיכל משבוע זו מהגאון רבי יצחק ישעי' ווייס שליט"א שהאריך בענין זה
על ידי מעט מים
ו' ספטמבר 15, 2017 7:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'היכלא' - גליון תשרי תשע"ח | גליון שביעי
תגובות: 6
צפיות: 1653

Re: 'היכלא' - גליון תשרי תשע"ח | גליון שביעי

האם יש מי שיכול להעלות כל הקובץ
על ידי מעט מים
ה' ספטמבר 07, 2017 8:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2225
צפיות: 207323

Re: פולמוס העופות תשע"ז

אם יש מי שיכול לעלות העתקה ממכתב רבני סאטמאר [מהרי"י]
על ידי מעט מים
ב' אוגוסט 28, 2017 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבורת שליה
תגובות: 10
צפיות: 1283

Re: קבורת שליה

עיין גם בשו"ת משנה שכיר חיו"ד שיש שם תשובה בזה
על ידי מעט מים
ה' אוגוסט 10, 2017 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איפור המותר לשימוש בשבת. מי המתירים, ואיזה איפור מתירים, וטעמי ההיתר.
תגובות: 2
צפיות: 697

Re: איפור המותר לשימוש בשבת. מי המתירים, ואיזה איפור מתירים, וטעמי ההיתר.

יש תשובה בזה להתיר בשו"ת ויען אברהם מאת הרב אברהם עמרם מייזעלס שליט"א
על ידי מעט מים
ג' יוני 27, 2017 7:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור שאין להגיד שיש קשת
תגובות: 10
צפיות: 1158

Re: מקור שאין להגיד שיש קשת

בכלל יל"ע בהטעם שהביא החיי"א דמהו הדמיון למת שבאמת צער לכל הוא ע"כ אמרו דמוציא דבה כסיל הוא, אבל לומר לחבירו שיש קשת אינני חושב שזהו צער גדול כ"כ לרוב רובו של בני אדם, וגם במת אינו איסור ממש וכלשון המחבר (יו"ד סי' ת"ב סי"ב) מי שמת לו מת ולא נודע לו 'אינו חובה' שיאמ...
על ידי מעט מים
ג' יוני 27, 2017 4:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקור שאין להגיד שיש קשת
תגובות: 10
צפיות: 1158

מקור שאין להגיד שיש קשת

כתב החיי אדם ח"א כלל ס"ג ס"ד ומצאתי בספר א' שמו נעלם ממני, שאין להגיד לחבירו שיש קשת, מטעם מוציא דבה.
הנני מעונן לשמוע אם יש מי שיודע אם במשך השנים נתגלה שמו של ספר הנ"ל שכתב כן.

עבור לחיפוש מתקדם