מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 120 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אלף אלפים
ב' פברואר 16, 2015 7:57 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: קריאת מגילה בבני ברק בט"ו
תגובות: 110
צפיות: 17669

Re: קריאת מגילה בבני ברק בט"ו

בספר אגן הסהר [עובדות והנהגות מהגר"א גנחובסקי] כתב שלא חששו אף תלמידי החזו"א להורות לנשים לשמוע מגילה בט"ו, וצ"ב.
על ידי אלף אלפים
ב' נובמבר 24, 2014 8:48 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: האדמו"ר הציוני - מי מכיר?
תגובות: 156
צפיות: 39000

Re: האדמו"ר הציוני - מי מכיר?

דבר 'נבלה' באוצר החכמה............ http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20141124&app=1&c=clearch2&s=clearch2&rc=clearch2&dc=&euip=37.60.46.77&pvaid=10a0739b14474e93bd586ca27f262be9&dt=Desktop&fct.uid=bec5e0f409044a8690cf48c18eb9a44c&en=HBV1x9K0sDpwFlf...
על ידי אלף אלפים
ב' נובמבר 24, 2014 8:15 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: האדמו"ר הציוני - מי מכיר?
תגובות: 156
צפיות: 39000

Re: האדמו"ר הציוני - מי מכיר?

רבי יעקב פרידמן (1956 - 1878) היה האדמו"ר מהוסיאטין בין השנים תש"ט-תשי"ז. נולד בכ"ה בחשוון תרל"ט, (1878) בבוהוש שברומניה לרבי יצחק פרידמן, מבוהוש, נכדו של רבי ישראל פרידמן מרוז'ין מייסד שושלת בית רוז'ין. הוא נקרא בשם "יעקב" מאחר שנולד בערב שבת פרשת תולדות בה מסופר ...
על ידי אלף אלפים
ג' אוגוסט 05, 2014 9:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בן כוזיבא בנה בית המקדש שלישי והחריבו אדריינוס
תגובות: 50
צפיות: 7695

Re: בן כוזיבא בנה בית המקדש שלישי והחריבו אדריינוס

מלבד זאת ידוע גם נסיון הקמת בית המקדש של יוליאנוס כמה דורות לאחר מכן http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7% ... 7.95.D7.A1
על ידי אלף אלפים
ג' אוגוסט 05, 2014 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לרחם על גוי
תגובות: 11
צפיות: 2282

Re: לרחם על גוי

זכור לי שבגמ' אמרינן ש"לא יאבה ה' סלוח לו" קאי אמי שמשיב אבידה לעכו"ם ומפרשינן שמראה בזה שאינו משיב אבידה מחמת ציווי התורה אלא מחמת רגשותיו. האם זה אומר שאסור לרחם ולעזור לגוי? על הרבה גדולי ישראל מספרים שריחמו על גוי ולמשל המעשה עם הנוב"י שריחם על גוי צעיר וכו'. מה הקשר? פשיטא ...
על ידי אלף אלפים
א' אוגוסט 03, 2014 10:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בן כוזיבא בנה בית המקדש שלישי והחריבו אדריינוס
תגובות: 50
צפיות: 7695

Re: בן כוזיבא בנה בית המקדש שלישי והחריבו אדריינוס

ראה בהקדמת ספר זבחי אפרים למס' זבחים [נדפס בסדרת 'על מסכת'] שמביא הרבה ראיות מש"ס לדרך זו. ולדוגמא הא דבן זומא ראה אוכלסא בהר הבית, ומתי באה לשם אוכלוסא לאחר החורבן אם לא ליסוד ביהמ"ק, ועוד טובא.
על ידי אלף אלפים
ב' יולי 21, 2014 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה דחזקיהו המלך - ברכות דף י'
תגובות: 10
צפיות: 2009

Re: מעשה דחזקיהו המלך - ברכות דף י'

אם לזה היתה כוונתך למה אתה שואל על תוספות ולא סתם על חזקיהו? וגם לכאורה התשובה פשוטה שהראו לו שאם יוליד ילדים יהיו לא מעלי אבל לא הראו לו שיוליד ויהיו לא מעלי. (וישעיהו הוסיף לו שגם זכות גדולה יכולה לבטל והוא בכלל התנאי היינו שהראו לא אם יוליד בלא הזכות) אני שב וחוזר על דברי. בדברי הגמרא אפשר לבאר ...
על ידי אלף אלפים
א' יולי 20, 2014 7:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה בעגונא מצינו בפוסקים דלא התירו בלא צירוף עוד חכמים?
תגובות: 2
צפיות: 862

Re: למה בעגונא מצינו בפוסקים דלא התירו בלא צירוף עוד חכמים?

רב הונא כי הוה אתי דינא לקמיה מיכניף ומייתי עשרה רבנן מבי רב אמר כי היכי דלימטיי' שיבא מכשורא רב אשי כי הוה אתי טריפתא לקמיה מכניף ומייתי להו לכולהו טבחי דמתא מחסיא אמר כי היכי דלימטיין שיבא מכשורא [סנהדרין ז' ב']
על ידי אלף אלפים
א' יולי 20, 2014 7:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה דחזקיהו המלך - ברכות דף י'
תגובות: 10
צפיות: 2009

Re: מעשה דחזקיהו המלך - ברכות דף י'

אוצר החכמה כתב:אפשר להקשות על התירוץ הזה את קושיית ידיעה ובחירה אבל כאמור בזה תוספות לא התקשו ולא דנו.

כמובן, לא הבנתי היכן ראה כת"ר בדברי לא כן, וכיצד בדבריו מתיישבת התמיהה?
על ידי אלף אלפים
א' יולי 20, 2014 7:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה דחזקיהו המלך - ברכות דף י'
תגובות: 10
צפיות: 2009

Re: מעשה דחזקיהו המלך - ברכות דף י'

גם העתיד שהוא ראה יתכן ואינו מוחלט כי אפשר לשנותו ברחמי וכל מה שהוא ראה זה לפי המצב שלפני ריבוי תפילה. רק א"כ צ"ב למה לא רצה לקיים פו"ר דבריך ברורים מסיום המעשה בגמרא שם א"ל השתא הב לי ברתך אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך ונפקי מינאי בנין דמעלו. אך קושייתך לאו קושיא היא דכיוון שראה ...
על ידי אלף אלפים
ש' יולי 19, 2014 10:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה דחזקיהו המלך - ברכות דף י'
תגובות: 10
צפיות: 2009

מעשה דחזקיהו המלך - ברכות דף י'

בגמ' ברכות דף י' א' במעשה דחזקיהו וישעיהו בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר ה' צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה וגו' מאי כי מת אתה ולא תחיה מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא אמר ליה מאי כולי האי אמר ליה משום דלא עסקת בפריה ורביה א"ל משום דחזאי לי ברוח הקדש ...
על ידי אלף אלפים
א' יולי 13, 2014 11:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קנאי שיש לו נגיעות אם מותר לו לקיים קנאים פוגעין בו
תגובות: 36
צפיות: 5216

Re: קנאי שיש לו נגיעות אם מותר לו לקיים קנאים פוגעין בו

כמובן שאסור לזמרי להרוג את פנחס, אלא שאם הרגו אינו נהרג עליו[ולא מדין רודף אלא מדין הבא להרגך].
על ידי אלף אלפים
ג' יולי 08, 2014 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דין רוצחי הנער הפלסטיני
תגובות: 19
צפיות: 3244

Re: דין רוצחי הנער הפלסטיני

הקידוש השם לא היה בכך שלפי מוסרם של הגבעונים ראוי להרוג את בני שאול ויהיה זה חילול השם אם דוד לא ימסרם להריגה, חלילה, כי אם כן הרי גם כיום זהו חילול השם ללמוד תורה כל היום גדרי הצניעות והפרדת נשים מגברים וכו' וכו'. הכוונה היא רק שבמעשה זה גילה דוד והכריז קבל עולם שעם ישראל איננו משלים עם מעשי שאול ו...
על ידי אלף אלפים
ג' יולי 01, 2014 1:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיום ספר התהלים לזכות הבחורים האבודים
תגובות: 19
צפיות: 3859

Re: סיום ספר התהלים לזכות הבחורים האבודים

לא אמרתי לרגע שהם היו תפילה לשוא חלילה, אלא שהם היו תפילת שוא [ברכות נ"ד והצועק לשעבר ה"ז תפילת שוא] ולכן לא הועילו להצלתם.
על ידי אלף אלפים
ג' יולי 01, 2014 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיום ספר התהלים לזכות הבחורים האבודים
תגובות: 19
צפיות: 3859

Re: סיום ספר התהלים לזכות הבחורים האבודים

על התפילות הרבות שכביכול לא נשמעו ח"ו
כפה"נ הם היו בגדר תפילת שוא
על ידי אלף אלפים
ג' יוני 24, 2014 1:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על חוקרי תלמוד ובכלל
תגובות: 273
צפיות: 50860

Re: פרופסור שמא פרידמן, ובכלל על חוקרי תלמוד

אכן לא יאמן. וזאת במיוחד לאור התמחותו המיוחדת בתנ"ך (השתתף בחוג בן גוריון). משכך אין אלא לנקוט כשיטת הקאצקער שאמר על טעותו המפורסמת של מהר"ל מפראג, שטעה בדבר מקרא, שהוא בא ללמדנו שאין בן אנוש חסין מטעויות. ? שאני אבין טעותו של קררי נעשתה כדי שנלמד שאין בן אנוש חסין מטעויות?! ולי נראה שהיא...
על ידי אלף אלפים
ג' יוני 24, 2014 1:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מורה שטעה בפסיקתו
תגובות: 12
צפיות: 1995

Re: מורה שטעה בפסיקתו

המעניין הוא שמי שינהג לקולא כי הוא תלמיד הגרש"ז - ודאי לא ייענש, אך הגרש"ז עצמו, אם אליבא דאמת טעה, שייך שייענש. דבר זה תלוי אם יחיד שעשה בהוראת בית דין חייב חטאת, שלפי רוב התנאים פטור, אבל יש אומרים שחייב וכן פסק הרמב"ם. מה ענין קרבן לעונש, ובגוף הענין ודאי שהדבר תלוי אם רמי בר חמא ...
על ידי אלף אלפים
ש' יוני 21, 2014 9:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הידיעה והבחירה
תגובות: 204
צפיות: 29520

Re: הידיעה והבחירה

נכון וזה מה שכתבתי לו שידיעת נביא היא בעייתית ואין עליה תשובה מעין תשובת הרמב"ם לידיעת הבורא, כמובן שהבעיה פחותה מאד כי היא מתיחחסת רק למקרים ספציפיים להבדיל מידיעת הקב"ה שכוללת הכל. מכל מקום הדוגמה מנביא וודאי לא מיישבת כלום. עיין בלחם משנה הלכות תשובה פ"ו שכתב שדברי הרמב"ם שיד...
על ידי אלף אלפים
ה' יוני 19, 2014 10:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס?
תגובות: 237
צפיות: 40346

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

הערת אגב, בסערת הדיון נעלם מעיני כמה כותבים ההבדל בין אגדות חז"ל, עליהן אין ספק כי מסורת מושרשת היא כבר מזמן הגאונים לראות בהן משלים לענינים עמוקים, לבין הנידון כאן שהוא עניני הרפואה. הבדל זה נידון בארוכה באשכול המקורי (ואולי גם כאן) והוא פשוט מסברא ( כלומר, בלי קשר לעמדת הכותבים השונים בדבר ה...
על ידי אלף אלפים
ד' יוני 18, 2014 10:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס?
תגובות: 237
צפיות: 40346

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

ולענין סיום על גיטין - קודם צריך למצוא את המקורות בראשונים על שעשו סיום על מסכת גיטין... כשתמצא תיעוד כזה, נבדוק אם כתוב או לא כתוב שדלגו או לא דלגו (ולטעמי, כנ"ל, אין קשר הכרחי בין שאלת הדילוג לשאלה שבאשכול) אפשר באמת לומר שיש קשר אדוק בין האינטואיציה שלך על מהות התלמוד כקיבוץ וליקוט של פיסות...
על ידי אלף אלפים
ד' יוני 18, 2014 2:23 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'ותערב' , לבני אר"י הנו"כ בכל יום
תגובות: 15
צפיות: 3772

Re: 'ותערב' , לבני אר"י הנו"כ בכל יום

ותערב הוא נוסח א"י של ברכת העבודה, כידוע, ומה ששינו לאומרו באשכנז במוסף דיו"ט הוא כמנהג לשנות הרבה מהברכות כנוסח א"י בימים מיוחדים (כגון מלך צור ישראל וגואלו כשאומרים פיוטי מערבית ועושה השלום בימים נוראים) ומה שמאן בזה אדוננו הגר"א הוא שלפי שאנן בתר בני בבל גרירן אין לשנות המטבע...
על ידי אלף אלפים
ד' יוני 18, 2014 2:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משנת ארץ ישראל - משנה אחת סילופים ושיבושים רבים
תגובות: 77
צפיות: 12038

Re: משנת ארץ ישראל - משנה אחת סילופים ושיבושים רבים

החסידים הם חבורה של אישים שמייחסים להם חסידות מיוחדת ומעשי נסים, ריפוי חולים, הורדת גשמים וכדומה. הם מתנהגים התנהגות מיוחדת ומכונים גם 'יראי חטא' או אנשי מעשה. הם מצויים בשולי עולם בית המדרש. אין מהם דברי תורה, ולא הלכה, אם כי יש להם נוהגים הלכתיים מחמירים בכמה תחומים. שני חסידים, נחום איש גמזו ור'...
על ידי אלף אלפים
ג' יוני 17, 2014 3:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העלאת חיה למזבח
תגובות: 42
צפיות: 8415

Re: העלאת חיה למזבח

אכן בויקיפדיה גופה כתבו - למשל אי אפשר לצרף ה״א הידיעה לשם עם כינוי קניין ("הביתי") או לשם עצם פרטי ("המשה", למעט חלק משמות המקומות: "הירקון", "האוורסט")
אבל כמובן שמי שאומר הירקון מתכוין לומר הנחל ששמו ירקון וכו'
על ידי אלף אלפים
ג' יוני 17, 2014 3:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העלאת חיה למזבח
תגובות: 42
צפיות: 8415

Re: העלאת חיה למזבח

נצחנות בעלמא? כתב:במקומות שנקראו ע"ש מאורע או סמל או משהו אחר נופלת ה' הידיעה.
וכן 'ארץ הבשן'

ויקיפדיה - מקור השם בשן אינו ברור אך ייתכן כי יש קשר בין מקור השם בשן ומקור המילה הארמית בתנ'ה והמילה הערבית בתן, שפירושן הוא מישור ללא אבנים.
כנראה שישנם כאלו שהרשת שלהם מסוננת גם לויקיפדיה.... לא נורא
על ידי אלף אלפים
ג' יוני 17, 2014 2:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העלאת חיה למזבח
תגובות: 42
צפיות: 8415

Re: העלאת חיה למזבח

לרוב השמות שהבאתי מיהושע אין סברא מדוע נופלת בהם ה' הידיעה יותר משמות אחרים. ומה שהוספת המצפה והגבעה, הלא כתבתי לך שלישים, רבעים וחמשים - המצפה, הגבעה, הרמה. הגלגל. העי. ומה תוספת בדבריך? באמת שלא הבינותי, הגלגל הוא נשוא הויכוח, והעי כדברי ויקיפדיה פירושו התל וכך שמו גם בערבית וכדבריהם - המחקר המוד...
על ידי אלף אלפים
ג' יוני 17, 2014 2:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שחרור מחבלים לפדיון שבויים
תגובות: 19
צפיות: 3195

Re: שחרור מחבלים לפדיון שבויים

כידוע הלכות אלו לא ניתנו לשיקול דעת הלכתי רגיל, ואין מקום בהם להבאת ראיות מן הגמרא אלא כסמך בעלמא, ככל שאר חלקי ההשקפה....
על ידי אלף אלפים
ג' יוני 17, 2014 2:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העלאת חיה למזבח
תגובות: 42
צפיות: 8415

Re: העלאת חיה למזבח

המצפה, הגבעה, הרמה. הגלגל. העי. שמות מקומות מסוימים בה' הידיעה. ועוד: הגדרה (יהושע טו לו); הקין (שם נז); הנבשן (שם סב); הפרה (יח כג); וְהַמִּצְפֶּה וְהַכְּפִירָה וְהַמֹּצָה (שם כו); הרבית (יט כ). אלא שם שיכול ליפול עליו ה' הידיעה דהיינו סוג של שטח כמו בית עיר מזבח או לחילופין ערבה שפלה חוף, [ושכל ד...
על ידי אלף אלפים
ב' יוני 16, 2014 8:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס?
תגובות: 237
צפיות: 40346

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

ועוד שאלת מטא - האם שיטת הסקת המסקנות זו נהוגה אצלכם באופן כללי? נניח, אם הרבה אחרונים הזכירו מנהג תעניות שובבי"ם, ובראשונים לא נזכר בשום מקום להדיא שלא התענו כך, ממילא מוכח שכך נהגו מדורי דורות שהרי האחרונים הלכו בדרכם של הראשונים (נזכרתי בדוגמא הזו כי מחבר אחד הסתפק בספריו כיצד נהגו בשובבי&q...
על ידי אלף אלפים
ב' יוני 16, 2014 3:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס?
תגובות: 237
צפיות: 40346

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

צא וראה מה שכתב הברדשי בשו"ת הרשב"א, שאגדות רבב"ח נשנו "לתועלת הרוחת התלמידים וצורך הכנסתם במילי דבדיחותא, להניח מכובד העיון ועמל הגרסא"

לכידה.PNG
שו"ת רדב"ז ח"ד סימן [אלף שג] רלב
לכידה.PNG (19.67 KiB) נצפה 6541 פעמים
על ידי אלף אלפים
ב' יוני 16, 2014 8:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: העלאת חיה למזבח
תגובות: 42
צפיות: 8415

Re: העלאת חיה למזבח

אמנם ההנחה שה הידיעה אינה מתייחסת לשם עיר אבל שטח מסויים או אתר כמו "הערבה" "הירדן" שפיר מתפרש ע"י שמוש ה' ואכמ"ל. בכ"א הנחה מוזרה מאד שמדובר ב'מבנה' וז"פ. הענין אם מדובר בשטח של מבנים או במבנה ממש חסר משמעות, עיקר כוונתי היתה להוכיח שכאשר כתוב במקרא וַיִּקְר...
על ידי אלף אלפים
ב' יוני 16, 2014 8:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס?
תגובות: 237
צפיות: 40346

Re: אם יש מצות ת"ת ברפואות בש"ס - בקשת מקור

וטעם הדבר הוא שדברי תורה יש בהם קדושה בעצם מלבד היותם דברי חכמה, ודברים הנאמרים בתור דברי תורה (למשל רש"י ביהושע) הרי הם מתקדשים בקדושת התורה וחל עליהם דין דברי תורה. ההגדרה כאן מעגלית. כל מה שנאמר בתור "דברי תורה" הרי הוא "דברי תורה". אבל מה פירוש "נאמר בתור דברי תורה...
על ידי אלף אלפים
א' יוני 15, 2014 10:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסנדלר שלמד כפי כוחו האם דרגתו כמשה רבנו?
תגובות: 52
צפיות: 7056

Re: הסנדלר שלמד כפי כוחו האם דרגתו כמשה רבנו?

לכל המשיגים... השאלה היא עקרונית מה המודד של דרגה בעוה"ב, האם רק העמל שהאדם עמל, או דאף אם שניים עמלו כפי כוחם, מ"מ מי שקיבל כלים גדולים יותר, מקומו גבוה יותר. בדברי האגרו"מ מבואר שמודדים את העמל ולא את ההישגים, וע"כ שאלתי האם אין גבול ואפילו סנדלר וכו'. איתא בגמ' ברכות דף ל&quo...
על ידי אלף אלפים
א' יוני 15, 2014 9:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 104
צפיות: 15731

Re: כל דפריש - לפני עוור

באו רוב וחזקה אלו, במקום שהאיסור ידוע מעיקרא, ולימדו (במכ"ש) על רוב וחזקה במקום שאין האיסור ידוע מעיקרא, שגם כשנודע - לא בטל ההיתר של הרוב והחזקה. אכן י"ל בדוחק כדבריך, שלא אמרינן כן אלא במקום שהתירה התורה להדיא את האיסור הידוע. אבל מאי דפשיטא לך כוליה האי, לענ"ד אינו פשוט כלל. א. כל...
על ידי אלף אלפים
א' יוני 15, 2014 9:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 104
צפיות: 15731

Re: כל דפריש - לפני עוור

הראיה פשוטה מדין ביטול ברוב, להסוברים שהוא מדין רוב בספקות, שבוודאי אינו צריך כפרה (אף שאם אכל כל התערובת, בוודאי אכל איסור). יותר היה לך להביא מד' המל"מ בהל' שאר אה"ט שי"ל חזקה דמעיקרא אפילו בתרתי דסתרי. אלא שאינו דומה כלל ששם עדיין ההיתר של חזקה קיים גם אחרי שנתברר שבכלליות יש כאן ...
על ידי אלף אלפים
א' יוני 15, 2014 8:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העלאת חיה למזבח
תגובות: 42
צפיות: 8415

Re: העלאת חיה למזבח

?! כידוע שגלגל פירושו שם אתר שהוא מקום אשר שימש את שבטי ישראל להתכנסות חברתית, פולחן, משפט, מנהיגות, המלכת מלך, יציאה למלחמה וחזרה ממנה ולא אתר מסוים, והוזכרו כו"כ גלגלים בתנ"ך במקומות מתחלפים. אתה אמנם יודע להעתיק מויקיפדיה יפה מאד, אך להשערה משונה זו אין רגליים ואין ביסוס, הגלגל לא נזכר...

עבור לחיפוש מתקדם