החיפוש הניב 362 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אב בבינה
א' דצמבר 09, 2018 9:20 am
פורום: חנוכה
נושא: חצי שעה מי המציא את זה ומה הפשט בזה
תגובות: 39
צפיות: 5009

Re: מקור החצי שעה

יש ראשונים שכבר כתבו חצי שעה וצאה"כ, כמדומה הר"ן.
על ידי אב בבינה
ה' נובמבר 29, 2018 9:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תכלת דומה לים וכו'
תגובות: 2
צפיות: 130

Re: תכלת דומה לים וכו'

הריטב"א חולין פט, א מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים וכו'. הא דאוריך כולי האי לומר שהתכלת דומה לים והים דומה לרקיע, [ד]הוה ליה לומר שהתכלת דומה לרקיע, נראה הטעם לפי שאין תכלת דומה לרקיע ממש אלא שעל ידי שהתכלת דומה לים קצת והים דומה לרקיע קצת נראה שהתכלת דומה לרקיע, ויש שפירשו בדרך מדרש כי זה לרמ...
על ידי אב בבינה
ו' נובמבר 16, 2018 8:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביטול קידושין (ארה"ב) תשע"ט
תגובות: 8
צפיות: 638

Re: ביטול קידושין (ארה"ב) תשע"ט

מי הבי"ד שהתיר (חוץ מהנטעי גבריאל)?
על ידי אב בבינה
ה' נובמבר 08, 2018 9:20 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: פרק שירה על קלף בכתב אשורית
תגובות: 14
צפיות: 720

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

ואני שמעתי מסופר אחד שפרשת השירה וקטורת על הקלף הוא סגולה לפרנסה - היינו פרנסת הסופרים...
על ידי אב בבינה
ה' נובמבר 08, 2018 9:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א
תגובות: 45
צפיות: 1413

Re: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א

גא"מ לכל המנחמים, ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו
על ידי אב בבינה
ב' אוקטובר 29, 2018 10:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סגולת 'המקום גורם'
תגובות: 8
צפיות: 604

Re: סגולת 'המקום גורם'

חשבתי על פי זה הבנה חדש בדברי חז"ל "הרואה מקום שנעקרה ממנו עבודה-זרה", שלא רק הע"ז נעקר, אלא שהמקום שוב אינו מקום של ע"ז. וגם קי"ל כירושלמי (עי' רכד, ב ברמ"א) " נעקרה עבודת כוכבים ממקום אחד ונתנוה במקום אחר מברך על מקום שנעקרה שעקר עבודת כוכבים ועל מקום שנתנוה...
על ידי אב בבינה
ד' אוקטובר 24, 2018 12:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס טהרה כהלכתה - בהוראת מראות הדמים
תגובות: 37
צפיות: 3833

Re: קונטרס טהרה כהלכתה - בהוראת מראות הדמים

קו ירוק כתב:
אש משמים כתב:ברצוני לדעת האם יש והיכן ספר או קונטרס המביא תמונות צבעים המותרים והאסורים וכדו'
יש"כ

מי שיודע מהו צילום, ומהו דפוס מבין שטכנית לא יתכן דבר כזה: לא ללימוד וכ"ש לא להלכה וכ"ש לא הלכה למעשה.
אל תשקיע פרוטה לרכוש דבר כזה.

אמנם עושים דוגמאות צבע מאוד מדויקים.
על ידי אב בבינה
ג' אוקטובר 23, 2018 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס טהרה כהלכתה - בהוראת מראות הדמים
תגובות: 37
צפיות: 3833

Re: קונטרס טהרה כהלכתה - בהוראת מראות הדמים

אש משמים כתב:ברצוני לדעת האם יש והיכן ספר או קונטרס המביא תמונות צבעים המותרים והאסורים וכדו'
יש"כ

במהדו"ק של אשקך מיין יש נספח עם תמונות של ד' מיני דמים ע"פ בירוריו.
על ידי אב בבינה
ד' אוקטובר 03, 2018 11:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?
תגובות: 6
צפיות: 249

Re: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?

בראשית רבה, תולדות סד, י וזה לשונו: "ויאמרו ראה ראינו" ראינו מעשיך ומעשה אבותיך ונאמר תהי נא אלה אם תעשה עמנו וגו' רק מיעוט שלא עשו עמו טובה שלימה בימי רבי יהושע בן חנניה גזרה מלכות הרשעה שיבנה בית המקדש הושיבו פפוס ולוליאנוס טרפיזין מעכו עד אנטוכיא והיו מספקין לעולי גולה כסף וזהב וכל צרכם...
על ידי אב בבינה
ד' אוקטובר 03, 2018 11:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?
תגובות: 6
צפיות: 249

Re: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?

ומקורו מהמדרש הידוע על הגזירה לבנות בית המקדש
על ידי אב בבינה
ד' אוקטובר 03, 2018 11:29 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ברך על נענוע לולב
תגובות: 9
צפיות: 466

Re: ברך על נענוע לולב

מה שכתבתי פעם אם הנענוע הוי חלק מהמצוה: א. גרסינן בסוכה מא: "תניא, רבי אלעזר בר צדוק אומר: כך היה מנהגן של אנשי ירושלים, אדם יוצא מביתו ולולבו בידו, הולך לבית הכנסת לולבו בידו, קורא קריאת שמע ומתפלל ולולבו בידו, קורא בתורה ונושא את כפיו - מניחו על גבי קרקע. הולך לבקר חולים ולנחם אבלים - לולבו ב...
על ידי אב בבינה
ו' ספטמבר 07, 2018 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על אננס
תגובות: 12
צפיות: 2322

Re: ברכה על אננס

קונטרס בנושא מהרב בן ציון הלברשטם שליט"א, רב בלייקואד
על ידי אב בבינה
ג' ספטמבר 04, 2018 10:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2682
צפיות: 457861

Re: בשורת ספרים חדשים

הלכות יום ביום להרב קארפ.
הלכות נט"י ציצית ותפילין
על ידי אב בבינה
א' אוגוסט 19, 2018 7:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס טהרה כהלכתה - בהוראת מראות הדמים
תגובות: 37
צפיות: 3833

Re: קונטרס טהרה כהלכתה - בהוראת מראות הדמים

איפה אפשר להוריד הקונטרס "טהרה כהלכתה"?
כך הקישורים למעלה כבר עבר זמנם
על ידי אב בבינה
ש' אוגוסט 18, 2018 11:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 728
צפיות: 68785

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

כמדומה באחד מכרכי נזר התורה יש לו מכתב שמסביר דעת הגר"א בענין מזונות בקידוש
על ידי אב בבינה
ג' יולי 31, 2018 5:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צאת השבת בראיית עשרה כוכבים
תגובות: 4
צפיות: 289

Re: צאת השבת בראיית עשרה כוכבים

קי"ל לענין יציאת השבת עד שיהיו ג' כוכבים קטנים רצופין (שו"ע או"ח סי' רצ"ג). וראיתי כעת בספר נפלא שיצא 'הזמנים בהבנה', מביא עדות מאחד מבאי ביתו של החזו"א זצ"ל שאמר לו במוצאי שבת להביט למערב לראות אם יש כבר 'עשרה' כוכבים מקובצים. מה הכוונה בזה? הרי כתבו הראשונים והפוסקים...
על ידי אב בבינה
ו' יולי 27, 2018 3:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לידידינו ר' חיים הקטן על הולדת הבן
תגובות: 9
צפיות: 670

Re: מזל טוב לידידינו ר' חיים הקטן על הולדת הבן

גא"מ לברכת מזלא טבא לידידינו ושכנינו הרב חיים הקטן! שתזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. וכיון שאתה עדיין תוך ימי אבל אמך, נולד בן זכר הוי סימן טובה, ונתרפאה כל המשפחה, ויש אומרים שעל אף שאבל אסור בשאלת שלום זה דווקא משום שאינו שרוי בשלום, אמנם אחרי לידת בן זכר כיון שנתרפאה כל המשפחה, שוב מותר ...
על ידי אב בבינה
ד' יולי 25, 2018 8:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיפה תחת המצנפת
תגובות: 9
צפיות: 510

Re: כיפה תחת המצנפת

על ידי אב בבינה
ב' יולי 23, 2018 2:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתב מאליהו לקראת מהדורה חדשה - בקשה מאת העורכים
תגובות: 15
צפיות: 1200

Re: מכתב מאליהו לקראת מהדורה חדשה - בקשה מאת העורכים

איש פלוני כתב:הגר"ש פישר אמר לי פעם שישנו מאמר במכתב מאליהו שהוא העתקת רשימת הרב דסלר מספר גויי (כמדומני שמו כיצד לרכוש ידידים והשפעה) שהעתיק לעצמו ויוחס ע"י העורכים לרב דסלר

עי' בהמעין כרך לב גליון ג' מאמר מהקי"ק על זה
על ידי אב בבינה
ג' יולי 17, 2018 10:34 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 728
צפיות: 68785

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

החתן סופר כתב:
אב בבינה כתב:
גלרשטיין כתב:המעיין בתמונה הנ״ל יראב את חוטי התכלת מבצבצים מציציותיו.


המעניין שבטלית גדול לא הטיל תכלת כמו שמדוייק מהמכתב וכן בתמונה החמישית רואים שאין תכלת בהט"ק, ומדוע?

עי' כאן
viewtopic.php?f=52&t=22045&p=274940#p274940
על ידי אב בבינה
ג' יולי 17, 2018 10:09 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 728
צפיות: 68785

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

גלרשטיין כתב:המעיין בתמונה הנ״ל יראב את חוטי התכלת מבצבצים מציציותיו.
על ידי אב בבינה
ב' יולי 16, 2018 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשמל בשבת ע"י נכרים
תגובות: 6
צפיות: 400

Re: חשמל בשבת ע"י נכרים

נרוויח שלא יחללו ישראלים את יום השבת, וגם כמובן החילול השם הגדול שנהנים מזה, וכדברי החזו"א והגרשז"א.
ועי' כאן
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f ... 40#p471363
על ידי אב בבינה
ב' יולי 16, 2018 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מ"ד שנשים חייבות במ"ע שהזמן גרמא??
תגובות: 6
צפיות: 265

Re: האם יש מ"ד שנשים חייבות במ"ע שהזמן גרמא??

מה שנכון נכון כתב:הכוונה לשיטות שנשים מברכות על מעשהז"ג ואומרות וצונו שהזכיר לעיל, ול"ד בלישניה.

זה ברור לכאורה, כי לא יעשה ספק ספיקא עם שיטות התנאים.
על ידי אב בבינה
ב' יולי 16, 2018 8:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מ"ד שנשים חייבות במ"ע שהזמן גרמא??
תגובות: 6
צפיות: 265

Re: האם יש מ"ד שנשים חייבות במ"ע שהזמן גרמא??

וע"ע ספרי סוף פרשת שלח שמשמע שזהו דעת רבי שמעון שנשים פטורות, אבל משמע שיש מחלוקת בדבר
"סא. ויאמר ה' אל משה ועשו להם ציצית אף הנשים במשמע, ר”ש פוטר את הנשים מן הציצית מפי שמצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, זה הכלל אמר ר' שמעון כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות. "
על ידי אב בבינה
ו' יולי 13, 2018 3:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 9590

Re: עוד ביטול קידושין

כמעיין המתגבר כתב:מעיון בחומר נראה שאחד העדים ממש פסול לעדות, מחלל שבת בפרהסיא.

איזה חומר? הסודי?
על ידי אב בבינה
ו' יולי 13, 2018 2:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בעל המרחשת הי"ד זצ"ל
תגובות: 52
צפיות: 7929

Re: בעל המרחשת הי"ד זצ"ל

חלק ג' הנ"ל הוא ליקוט מד"ת של המרחשת המפוזרים בהרבה מקומות מעשה ידי מו"ל מסויים, ולו זכויות היוצרים (נדמה שהוא ניהו מי שהדפיס באותה מתכונת גם חלק ד' של שו"ת אחיעזר וחלק ג' של שו"ת המאיר לעולם - כולם גדולי וילנא בתקופה שלפני המלחמה). אבל קונטרס מנחת חינוך שם כנראה נדפס פעם, ...
על ידי אב בבינה
ה' יולי 12, 2018 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשמל בשבת
תגובות: 72
צפיות: 7613

Re: עצומה נגד חילול השבת בחברת החשמל.

אהוביון כתב:
קוגן כתב:הוא מציע שרק גויים יעבדו בשבת בחברת החשמל.

מדוע אם גוים יעבדו יהיה מותר השימוש?

כי אם נעשה גם לצורך פיקו"נ אין זה אלא מרבה בשיעורים, וכסברת נר לא' נר למאה שנאמר דווקא בגוי
על ידי אב בבינה
ה' יולי 12, 2018 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשמל בשבת
תגובות: 72
צפיות: 7613

Re: חשמל בשבת

לגבי החלק המציאותי: הרב דרזי טוען שינן פעולות הנעשות לצרכי חסכון, ושסדר הפעולות הוא שקודם מדליקים את הטורבינה הקטנה (כדי שיוכלו לכבות את הגדולה) ורק אח"כ מכבים את הטורבינה הגדולה - נמצא שהדלקת הטורבינה הקטנה לא היתה לצורך פיקוח נפש. עם המכון הטכנולוגי דברתי פעמיים בנושא; פעם אחת ענה לי הרב הלפ...
על ידי אב בבינה
ה' יולי 12, 2018 10:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר "הגור"
תגובות: 9
צפיות: 898

Re: ספר "הגור"

ר_חיים_הקטן כתב:איפה בירושלים או ביתר ניתן להשיג את הכרכים על ס' דברים וס' בראשית? היום הלכתי לחנות הספרים "גירסא" והם אמרו לי שאין להם את הספר בכלל.

יש על דברים?
על ידי אב בבינה
ד' יולי 11, 2018 8:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו
תגובות: 80
צפיות: 4642

Re: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו

עוד יש לדון, על אלו שנחסמו, האם זה פסול על הגברא, או שמא פסול על הניק.
נפק"מ לאלו שכבר נחסמו כמה פעמים וחוזרים עוד הפעם בניק חדש.
על ידי אב בבינה
ג' יולי 10, 2018 12:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בעל המרחשת הי"ד זצ"ל
תגובות: 52
צפיות: 7929

Re: בעל המרחשת הי"ד זצ"ל

למה חלק ג' של מרחשת אינו בנמצא כלל, וכעת מצאתי אותו באוצה"ח לפעם הראשונה? הדפיסו דפוס חדש של ח"א וח"ב.
על ידי אב בבינה
ג' יולי 10, 2018 9:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר
תגובות: 70
צפיות: 3774

Re: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר

לפני שנוהגים היפך מכל דברי אחרונים ומנהג כל המדקדקים, לכאורה היה ראוי להקדיש כמה רגעים לתהות על מקור השמועה. ובכן, אין לה מקור ! בדעת נוטה סי' רנז, מובא ששאלו את הגר"ח אם נכונה השמועה שכך אמר חזו"א, ואמר הגר"ח שאינה נכונה, והחזו"א לא אמר דבר זה מעולם, אלא הוא הגרח"ק אמר את ...
על ידי אב בבינה
א' יולי 01, 2018 4:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש על הספרי המיוחס לראב"ד
תגובות: 31
צפיות: 3747

Re: פירוש על הספרי המיוחס לראב"ד

שמועה טובה!!

אחד מהמעלות הגדולות בספר זה הוא שמצוין עם פס כל מה שינה הגר"א, אבל מכיון שהפס הוא אפור, אי אפשר לראותו במהדרות האוצר. האם יש דרך לתקן את זה?
על ידי אב בבינה
ה' יוני 28, 2018 8:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 9590

Re: עוד ביטול קידושין

בעלון של הגר"מ שטרנבוך שליט"א מכחישים לגמרי את החתימה ועריכת הנוסח של המכתב הנ"ל.
על ידי אב בבינה
ד' יוני 27, 2018 11:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 9590

Re: עוד ביטול קידושין

/
על ידי אב בבינה
ב' יוני 25, 2018 11:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 9590

Re: עוד ביטול קידושין

הרב נחום אייזנשטין מירושלים אמר בשידור הדליינס בארה"ב שהוא ראה את הפסק דין הסודי...
עי' http://podcast.headlinesbook.com/
על ידי אב בבינה
ד' יוני 20, 2018 8:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 9590

Re: עוד ביטול קידושין

בברכה המשולשת כתב:האם אפשר בבקשה לקבל מר"מ שעוסק בהיתר אשת איש בלי גט (לא ממזרות וגם לא סניף עם עוד סניפים)?

עי' עוד באשכל על פרשת קמנצקי
על ידי אב בבינה
ד' יוני 06, 2018 8:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט
תגובות: 65
צפיות: 5284

Re: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט

הקישור בראש האשכול לא עובד לי. מאן דהוא יכול להעלות הפס"ד?
על ידי אב בבינה
ה' מאי 31, 2018 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2682
צפיות: 457861

Re: בשורת ספרים חדשים

האם עוז והדר עשו מקראות גדולות על הנ"ך?
מה טיבו?

עבור לחיפוש מתקדם