מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 454 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אב בבינה
ד' אוגוסט 05, 2020 12:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המזון מדאוריתא כל הג' ברכות?
תגובות: 5
צפיות: 171

Re: ברכת המזון מדאוריתא כל הג' ברכות?

חידושי הרשב"א מסכת ברכות דף מח עמוד ב הא דאמרי' משה תקן להם ברכת הזן יהושע תקן להם ברכת הארץ וכו', ק"ל והא קיי"ל בסמוך דברכות אלו מדאורייתא נינהו, וי"ל דמטבען הוא שטבעו להן דאי מדאורייתא אם רצה לאומרה באי זה מטבע שירצה אומרה ואתו משה ויהושע ודוד ושלמה ותקנו להן מטבע לכל אחת ואחת ...
על ידי אב בבינה
ב' יולי 06, 2020 6:53 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 2131
צפיות: 288383

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

מצאתי ראיה מוחצת למגמה המשיחית של העולים צפתה [מופיע בספר שו"ת של גאון מפורסם מצפת] - 'כרם היה לידידי בקרן בן שמן כי כאשר ראה ה' עוני עמו ישראל אשר היה זה קרוב לאלף וחמש מאות שנה נדחו מעל אדמת' מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר בכמה גרושין וכמה שמדות זכר להם ברית אבותם ושב את שבותם וקבצם מאפסי ארץ...
על ידי אב בבינה
א' אפריל 26, 2020 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עולה על שולחן מלכים ללפת בו את הפת
תגובות: 6
צפיות: 493

Re: עולה על שולחן מלכים ללפת בו את הפת

כמדומה הערוך השלחן כתב דברים מאוד קרובים לדברי הרב הנקין בענין תפו"א, עי"ש.
על ידי אב בבינה
ד' אפריל 22, 2020 6:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 1329
צפיות: 111301

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

ספרים וועלט כתב:
זאב ערבות כתב:הלכות שבת - ל"ט מלאכות ב'

יישר כח גדול!!
מיהו המחבר של גליונות אלו?

הרב ישראל סטילרמן שליט"א, ראש חבורה בישיבת מיר
על ידי אב בבינה
ב' אפריל 06, 2020 11:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!
תגובות: 295
צפיות: 43112

Re: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!

בוועדת מהדרין של תנובה מופיע סימן הכשרות של בעלז וחת"ס, ונתעוררתי בעקבות הדברים שעלו כאן, האם יש לנו על מי לסמוך? מעטים סומכים על שני אלו, סומכים יותר על הרב גרוס ויש גם שעל הרב ויטמן, כנראה שכולם יחד חזי לאצטרופי. מעניין שבסך הכל ועדת מהדרין הינה גוף כשרות ששייך ליצרן, ובכל זאת רבים סומכים על...
על ידי אב בבינה
ג' ינואר 07, 2020 9:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3802
צפיות: 998057

Re: בשורת ספרים חדשים

פלוריש כתב:
יוצא פוניבז' כתב:משמרת הבית לגרמ"מ קארפ הל' פת עכו"ם חלב עכו"ם ויין נסך
קטעים ממנו הובאו כאן viewtopic.php?p=594124#p594056

יש שם גם על בישול נכרי או רק על חלב ופת?

יש גם על בישול נכרי.
על ידי אב בבינה
ג' ינואר 07, 2020 5:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כשרות החלב בזמנינו
תגובות: 43
צפיות: 21406

Re: כשרות החלב בזמנינו

לדידי ערבא ערבא צריך, ויש הרבה מה לפקפק בהוראות הסודיים של הגרי"ש, שהרב חיים כץ הסביר פעם שבאמת הוא לא מסר הוראות ברורות על כל פרט כו', אבל לא נכנס לזה. עכ"פ ניד"ד שונה לגמרי, כי לדעת החת"ס ודעימיה אין שום חלישות לגזירת חכמים היום על אף שאין חשש שמא יערבו חלב טמא. כי זה דבר שמנין...
על ידי אב בבינה
ג' ינואר 07, 2020 1:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כשרות החלב בזמנינו
תגובות: 43
צפיות: 21406

Re: כשרות החלב בזמנינו

שאלת תם. חלב של פרה הוא כשר, למיטב ידיעתי. ומה שהצריכו השגחה כשנכרי חולב הוא מהחשש שמא הנכרי יחלוב את הסוסה שלו. כמדומה שדי בהשגחה של פעם בכמה ימים שברפת זו אין סוסות, נאקות, חזירות, ואתונות. הרי אם היינו כולאים את הנכרי עם הפרה ללא אפשרות כניסת שום בעל חיים אחר - לא היתה שום סיבה שלא להכשיר את החל...
על ידי אב בבינה
א' ינואר 05, 2020 1:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 2131
צפיות: 288383

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

יתכן. כבר מילתי אמורה שלא העמקתי בהודעות עצמן. אבל היו כותבים שכתבו מפורש את הטענה שאם רואים שיטתיות היסטורית בכל הנושא, חייב להיות שזו תכניתו השמימית של הגר"א. ואליהם ודאי הדברים אמורים. במילים אחרות: בלי קשר לכל מסורת הריבלינים, וודאי שהיו כאלו שאחזו כסדר הגאולה שמיוחס להגר"א בקול התור,...
על ידי אב בבינה
ד' דצמבר 25, 2019 1:13 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 976
צפיות: 218136

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

שאלו את מו"ר זצ"ל שכתוב בכתבי האר"י שבמילה "איה" של קדושת כתר במוסף אפשר לכיוון לבקש רוח הקודש או עשירות או בנים ת"ח, מה עדיף לבקש? וענה עשירות 'כי אם יש לך עשירות יש הכל'. מה ההסבר? מזכיר לי שמישהו פעם אמר לי שמתפלל לרוח הקודש, ואז עם זה מגיע עשירות, כי הוא יודע במה ל...
על ידי אב בבינה
ב' דצמבר 23, 2019 2:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 3720

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

פשוט שאם יש גזירת שמד לעקור התורה לכו"ע אין מרידה או התגרות באומות שלא לכוף לגזירה. ואם הדרך היחיד להצליח בזה הוא ללחום מלחמה, וודאי שזה מותר. בן כוזיבא, מאידך אמר על עצמו שהוא משיח, ובאמת במדרש בשיר השירים מפורש שעבר על ג' שבועות [וזה לא חידוש של הויא"מ...] כתוב שמה שעבר על "דחיקת הק...
על ידי אב בבינה
ב' דצמבר 23, 2019 1:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 3720

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

לכאורה זו גם התשובה לעיקר הענין למה לא חששו החשמונאים לאיסור ג' שבועות (על הצד שיש איסור). כי כל כמה שמדובר בשמד, מסתמא זה לא נאמר, כי אין כאן מרידה באומות, אלא קנאת ה'.
על ידי אב בבינה
ג' דצמבר 17, 2019 10:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 2131
צפיות: 288383

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

האריכו במקו"א בענין ביטול אמירת "התנערי מעפר"
viewtopic.php?f=55&t=41592&p=481277
על ידי אב בבינה
ג' דצמבר 17, 2019 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: טעמא דקרא של איסור ריבית
תגובות: 71
צפיות: 11108

Re: טעמא דקרא של איסור ריבית

חיים שאול כתב:מפורסם שפליגי החזו"א והחזון יחזקאל בזה, והביאו ראי׳ ממה שבטור ושו"ע הל׳ ריבית ביו"ד משמע שאין בזה בעי׳ של חו"מ אבל ברמב"ם זה עם ממונות

כידוע שהטור הביא את זה ביו"ד רק משום שדן בעניני גוים, ודן בענין ריבית עם גוי, וכתב הטור שכיון שריבית אתי לידן נימא בא מילתא.
על ידי אב בבינה
ב' דצמבר 16, 2019 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הגדר של תפלה בשעה שהציבור מתפללים?
תגובות: 11
צפיות: 629

Re: מה הגדר של תפלה בשעה שהציבור מתפללים?

ע"ע שער ציון סו"ס תקצא, וע"ע קהילות יעקב מס' עבודה זרה סי' א'
על ידי אב בבינה
א' דצמבר 15, 2019 3:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה
תגובות: 16
צפיות: 2186

Re: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה

חשבתי שאולי בתקנת מאה ברכות, אין יוצאים אלא בברכות שתיקנום חז"ל, אבל לא בברכות שאדם בודה מליבו (כגון לחוו"ד שהובא לעיל, או בזמן הגאונים ובאר"י שמוכח שלא נזהרו בזה) ואולי זה הטעם שהראשונים, כהרמב"ם פ"ז מתפילה מאריכים למנות את הברכות המגיעות לסך מאה. אטו תנא כרוכלא וכו'? מה ד...
על ידי אב בבינה
ה' דצמבר 12, 2019 8:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 2131
צפיות: 288383

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

אני לא מבין הרבה בנושא, ואני רואה כאן הרבה המקורות שהובא על ידי הרב משולש ויושב הארץ, ומאידך התגובות שנכתבו בסבלנות יתירא ע"י הרב איש אחד, ויש כאן שני צדדים, וראוי לדון בדברים בכובד הראש. אבל אני לא מבין התכלית של אלו שלא תרמו שום תוכן לכל הדיון, רק חוזר אחרי כל הודעה עם עוד עקיצות על הצד שכנגד...
על ידי אב בבינה
ג' דצמבר 10, 2019 2:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי מחבר פירוש עמר נקא על התורה?
תגובות: 8
צפיות: 1725

Re: מי מחבר פירוש עמר נקא על התורה?

מצאתי דברים בספר זה לפרשת וישלח שלא יכול להיות שיצאו מתחת ידי הברטנורא שהיה ענק שבענקים וכך כתוב שם בזה הלשון: פירוש ר' עובדיה מברטנורא על רש"י (עמר נקא) בראשית פרשת וישלח פרק לב (כג) ואת אחד עשר ילדיו ודינה היכן היתה וכו' עד ונענש יעקב לפי שמנעה מאחיו קשה אדרבא היה ראוי שתחשב לו לצדקה שמנעה מ...
על ידי אב בבינה
ה' דצמבר 05, 2019 12:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: קונטרס גיטי כזב
תגובות: 24
צפיות: 2661

Re: קונטרס גיטי כזב

על ידי אב בבינה
ב' דצמבר 02, 2019 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה שלא בזמנה דוחה שבת
תגובות: 26
צפיות: 1896

Re: מילה שלא בזמנה דוחה שבת

עי' דבר אברהם ח"ב סי' ד' אות ח' שכמעט נגע בזה.
על ידי אב בבינה
ו' נובמבר 29, 2019 1:23 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 780
צפיות: 166952

Re: ◆ אלון בכות ◆

כשיטת התוס' ד' חוטי תכלת וד' חוטי לבן, וסבר שמכיון שיש סעיף מיוחד בשו"ע הרב שכתב הדין בזמן שהיה תכלת, זה כהכרעה ממנו, ויש לסמוך על זה (כל שמעתי פעם מאחד שדיבר איתו9
על ידי אב בבינה
ה' נובמבר 28, 2019 11:43 pm
פורום: חנוכה
נושא: מאי זהירות? - ("נ"ח מצוה חביבה וכו' וצריך אדם להזהר בה")
תגובות: 2
צפיות: 578

Re: מאי זהירות?

עי' עוד ברש"י חולין קז: "לא - הכי קא"ל אי לאו דרב המנונא את ויודע אני בך שנטלת ידיך. זריז עדיף מזהיר זהיר שיודע להזהר בשעת מעשה שלא יעבור על המצוה זריז הרואה את הנולד ומתקן עצמו שלא יבא לידי כך והיינו דאמרינן בע"ז (דף כ:) זהירות מביאה לידי זריזות:"
על ידי אב בבינה
א' נובמבר 24, 2019 9:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!
תגובות: 295
צפיות: 43112

Re: מי האחראים בהכשרי 'חוג חת"ם סופר'?

כיון שכבר הזכרת, מישהו יודע מי אחראי על השחיטה של הרב יברוב זצ"ל היום?
על ידי אב בבינה
ב' נובמבר 18, 2019 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: מימי אדמה - זיהוים וצבעם
תגובות: 13
צפיות: 1318

Re: מימי אדמה - זיהוים וצבעם

באדיבות המחבר שיחיה. ייש"כ. יש להשיב על הדברים מכמה כיוונים, ונתחיל מזה: עקביה בן מהללאל טימא דם הירוק להפשט הראשון בגמ' רק משום שהיה לו משמעות שיש ה' דמים ולא ד'. זאת אומרת לכו"ע אילו היה ה' דמים, היינו מוסיפים את הירוק. וע"כ מה שנכלל בדמיה דמיה לאו דווקא הוא בצבע של "דם" ...
על ידי אב בבינה
א' נובמבר 17, 2019 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיגריה אלקטרונית בהלכה
תגובות: 24
צפיות: 5623

Re: סיגריה אלקטרונית בהלכה

.
על ידי אב בבינה
א' נובמבר 17, 2019 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מימי אדמה - זיהוים וצבעם
תגובות: 13
צפיות: 1318

Re: מימי אדמה - זיהוים וצבעם

יש שיעור שלו ברשת שבו הוא מדגים מהחל ועד כלה את העניין הזה. זה נמצא תחת השם "אשקך מיין - הרב ירמיה כהן שעור במראות דמים" ייש"כ, מצאתי עכשיו השיעור, אמנם מכמה סיבות קשה לדקדק משם הגוון המדויק. כמדומה במהדורה קמא של "אשקך מיין" היה עמוד של תמונות בסוף תמונות איכותיות ומדויקות...
על ידי אב בבינה
א' נובמבר 17, 2019 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מימי אדמה - זיהוים וצבעם
תגובות: 13
צפיות: 1318

Re: מימי אדמה - זיהוים וצבעם

כתב לי הרב דוד חזן במייל וז"ל שלום וברכה. לגבי ראיותיו התלמודיות של הרב אשקך מיין כבר השבתי עליהם בספרי תא חזי ח"א סימן ז' אותיות יד - טז. ולגבי מחקריו המדעיים בבדיקת האדמות וכו', לא כתבתי בזה כמו שביארתי הטעם בספרי שם עמ' תקטו. אך עיין להגרא"ב מאדאר שליט"א בספרו אמרות טהורות ח&...
על ידי אב בבינה
א' נובמבר 17, 2019 12:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: מימי אדמה - זיהוים וצבעם
תגובות: 13
צפיות: 1318

Re: מימי אדמה - זיהוים וצבעם

אני זוכר שפעם הרב ירמיה כהן חילק תמונות של בירוריו של ה' מיני דמים. אאל"ט אחד מהם היה בצבע שנוטה לאדום שהרבה יאסרו. אולי יש לך את זה ואפשר להעלות הדברים? עכ"פ חייבים להדגיש שעיקר טענת הרב כהן אינו משום שהוא יודע שזה מחמשת מיני דמים הוא אסור, אלא כתב הרבה טעמים לדון שאדום בלשון חז"ל כו...
על ידי אב בבינה
ד' נובמבר 13, 2019 12:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם המונח "מדינת הלכה" נטבע לראשונה ע"י רב או ע"י עיתונאי חילוני
תגובות: 6
צפיות: 739

Re: האם המונח "מדינת הלכה" נטבע לראשונה ע"י רב או ע"י עיתונאי חילוני

כמובן יש את הספר של הציץ אליעזר בשם הלכות מדינה.
על ידי אב בבינה
א' אוקטובר 27, 2019 10:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוספתא יומית - חדש
תגובות: 38
צפיות: 5790

Re: תוספתא יומית - חדש

יש לציין גם ההערה הידועה שהגר"א בגמ' ברכות ס: מוסיף לתוך ברכת אשר יצר "אפילו שעה אחת" בעוד שדעתו בביאורו לשו"ע שאין לגרוס כן. וזה עוד הוכחה שהגהות הגר"א הם ציונים לעוד נוסחאות, ולאו דווקא הכרעה.
על ידי אב בבינה
ה' אוקטובר 24, 2019 2:35 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל
תגובות: 174
צפיות: 26045

Re: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל

ידידיה כתב:האם רבינו זצל החמיר יוט שני בארץ ישראל?

איני יודע מה נהג למעשה, אבל בחוט שני על יו"ט מצדד שבזמנינו שבנוי יותר אולי שונה מזמן החזו"א.
על ידי אב בבינה
ג' אוקטובר 22, 2019 10:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ארבעה עשר חילוקים מספר תורה שלנו - לס״ת תימני.
תגובות: 14
צפיות: 1504

Re: ארבעה עשר חילוקים מספר תורה שלנו - לס״ת תימני.

מרדכי וינטרויב כתב:
באמונתו כתב:
ספר תורה: נוסח אשכנז וספרד - נוסח התימני - המסורה הטברנית

1. מנשוא - מנשא - מנשא (בראשית ד' י"ג)
2. מעינות - מעינת - מעינת (שם ז' י"א)
...

יש להוסיף:
כס יה - כס יה - כסיה

למי יש "כסיה"?
על ידי אב בבינה
ה' אוקטובר 10, 2019 10:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון כרך מא - חדש
תגובות: 19
צפיות: 3585

Re: ישורון כרך מא - חדש

ובתווך, כמה מאמרים מחכימים, על סידור אור אליהו, כמובן צ"ל "אזור אליהו" - שעליו נכתב: "נוסח הגר"א" ובמאמר הנ"ל הוכיח שאי"ז נכון.. אפשר תמצית של המאמר בקיצור? הוא חידש משהו, או רק התלונן על זה שאזור אליהו מחשיב נוסח הסידור הנפוץ בזמן הגר"א הוא נוסח הגר&quo...
על ידי אב בבינה
ב' אוקטובר 07, 2019 7:43 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עצות והדרכה בקשירת המינים
תגובות: 9
צפיות: 1347

Re: עצות והדרכה בקשירת המינים

עזריאל ברגר כתב:
אב בבינה כתב:המצוה הוא עם קשר שאסור לעשות בשבת.

אשמח אם תזכיר לי איפה כתוב הגדר הזה.

סוכה לג:, שו"ע תרנ"א א, ובמשנ"ב שם ס"ק ח'
על ידי אב בבינה
ב' אוקטובר 07, 2019 3:33 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עצות והדרכה בקשירת המינים
תגובות: 9
צפיות: 1347

Re: עצות והדרכה בקשירת המינים

המצוה הוא עם קשר שאסור לעשות בשבת.
להלכה אין ענין להשתמש דווקא עם עלי הלולב.
[ולכן מצוה מן המובחר הוא עם גומניות של זהב]
על ידי אב בבינה
ו' אוקטובר 04, 2019 12:24 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מזוודות בנסיעה לחו"ל
תגובות: 1
צפיות: 519

Re: מזוודות בנסיעה לחו"ל

תלוי בחברה. ע"פ רוב רק מזבדה אחת, אבל כמדומה שיש כמה חברות שמאשרים 2.
על ידי אב בבינה
א' ספטמבר 22, 2019 9:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהגי כתיבת ספר תורה - בספרות הרבנית
תגובות: 7
צפיות: 1095

Re: מנהגי כתיבת ספר תורה - בספרות הרבנית

יש גם התשב"ץ על הס"ת של הר"ן עם ק' מחובר
על ידי אב בבינה
ו' ספטמבר 20, 2019 9:01 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 484470

Re: חידושו של הרוגוצובי בענין קריאת י' בני המן בנשימה אחת, היכן נכתב?

ברוז כתב:בספרים רבים הביאו את המקור מצפנת פענח השמטה להלכות גירושין.
אודה על ציון מ"מ מדוייק לפי מס' חלק ועמוד או לחילופין קישור למ"מ המדוייק.

viewtopic.php?f=26&t=17377#p437270

עבור לחיפוש מתקדם