החיפוש הניב 392 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אב בבינה
ג' מרץ 05, 2019 11:04 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שתי הצלמים שעל המן
תגובות: 6
צפיות: 176

Re: שתי הצלמים שעל המן

נוטר הכרמים כתב:יישר כח למגיבים על התוספות החשובות שבדבריהם.

אב בבינה, כנראה לא עיינת בהמשך דבריי הנסובים על דברי התוס'.

נכון, התחלתי לכתוב את זה עוד לפני שפירסמת שאר ההודעות.

אגב יש תשובה מאוד מענין בנושא של הסרת הכובע לפני שר, בתשובת רמ"ע מפאנו החדשות סי' ח'.
על ידי אב בבינה
ג' מרץ 05, 2019 10:46 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שתי הצלמים שעל המן
תגובות: 6
צפיות: 176

Re: שתי הצלמים שעל המן

מגילה י, ב בגמ', תחת הנעצוץ תחת המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרה, דכתיב ובכל הנעצוצים ובכל הנהללים. והנה בדומה לזה איתא לקמן (יט, א) דשוי נפשיה ע"ז, ומשמע דהמן עשה "עצמו" לעבודה זרה. וכן במד"ר אסתר (פרשה ז ח) איתא ורשע זה עושה עצמו עבודת כוכבים, וכן לעיל מיניה איתא, שעשה עצמו עבודת ...
על ידי אב בבינה
ב' פברואר 25, 2019 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ייהרג ואל יעבור בלפנ"ע בעבודה זרה
תגובות: 22
צפיות: 350

Re: ייהרג ואל יעבור בלפנ"ע בעבודה זרה

מקדש מלך כתב:תנעוררתי לדון האם לדברי החזון איש ש'נברא כזב' הוי מינות בעלמא וליכא חיובא, האם הבעל היה פסל או נברא כזב ?

מפורש הרבה פעמים במקרא שהבעל הוי ע"ז ולא מינות.
על ידי אב בבינה
ג' פברואר 19, 2019 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על אננס
תגובות: 13
צפיות: 2758

Re: ברכה על אננס

על ידי אב בבינה
ג' פברואר 19, 2019 8:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגר"א חולק על הירושלמי
תגובות: 10
צפיות: 425

Re: הגר"א חולק על הירושלמי

דרך מפרשי המשנה במקומות רבים לפרש המשנה דלא כמ"ש בגמרא (אף שלא ציינו כן בפירוש כמו שהובא כאן מהגאון). וז"ב. (ואם צ"ע, זה על הלשון. אבל דומני שבתורת הגר"א אין זו הפתעה כ"כ. יתקנו אותי הבקיאים). שמעתי פעם דוגמה יפה לזה: אבות דר"נ מבארת לכאורה במקומות רבים משניות מס' אבות...
על ידי אב בבינה
ג' פברואר 19, 2019 7:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגר"א חולק על הירושלמי
תגובות: 10
צפיות: 425

Re: הגר"א חולק על הירושלמי

דרך מפרשי המשנה במקומות רבים לפרש המשנה דלא כמ"ש בגמרא (אף שלא ציינו כן בפירוש כמו שהובא כאן מהגאון). וז"ב. (ואם צ"ע, זה על הלשון. אבל דומני שבתורת הגר"א אין זו הפתעה כ"כ. יתקנו אותי הבקיאים). שמעתי פעם דוגמה יפה לזה: אבות דר"נ מבארת לכאורה במקומות רבים משניות מס' אבות...
על ידי אב בבינה
ב' פברואר 18, 2019 10:55 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: משא חיים - לר' חיים פאלאג'י
תגובות: 1
צפיות: 120

משא חיים - לר' חיים פאלאג'י

משא חיים - לר' חיים פאלאג'י
עמ' 86 הפוך
על ידי אב בבינה
ב' פברואר 11, 2019 8:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הורידו את ההכשר!
תגובות: 150
צפיות: 5093

Re: הורידו את ההכשר!

מעשה שהיה [בשינויים כמתבקש]. כידוע לכל, הביסלי אינו אלא סוג של פסטה - מטוגנת. החברות של הביסלי קונות את הפסטה המיוחדת הזו אצל היצרן הראשי, מטגנות, אורזות, ומוכרות במחיר כאשר ישיתו. חשב מאן דהוא, אקנה גם אני מהיצרן את הפסטה, ובמקום לטגנה וכו' וכו' וכו', אמכרנה אני לציבור הצרכים, פסטה כמות שהיא, החפץ...
על ידי אב בבינה
ג' פברואר 05, 2019 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עיטור בכוסות ריקים?
תגובות: 36
צפיות: 1344

Re: עיטור בכוסות ריקים?

מענין לענין, האם יש איזה מקור שיש ענין של עיטור בכוס של קידוש והבדלה? העשרה דברים שנאמרו בכוס של ברכה, כפשוטו נאמרו דווקא בברכת המזון (למשל ענין ברכת הארץ), וכ"כ רש"י שם (ברכות נא. ד"ה כוס). כמו כן בכמה מקומות בש"ס מבואר שהשם "כוס של ברכה" הוא כינוי לכוס של ברכת המזון ד...
על ידי אב בבינה
ג' ינואר 29, 2019 4:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קפה נמס שאינו מבושל? חיפוש מאמר בעניין
תגובות: 10
צפיות: 284

Re: קפה נמס שאינו מבושל? חיפוש מאמר בעניין

אולי הכוונה לדברי השבות יצחק (בישול כח, ד) שדן בקפה הרגיל עם שמן שמעורב בו שלא עבר שום בישול?
על ידי אב בבינה
ב' דצמבר 24, 2018 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבית באיחוד אשראי - קול קורא בארה"ב
תגובות: 4
צפיות: 431

Re: רבית באיחוד אשראי - קול קורא בארה"ב

לא מכיר הנידון, אבל יש בזה כמה תשובות מכמה רבנים בישורון האחרון
על ידי אב בבינה
ב' דצמבר 24, 2018 3:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשכתוב בחז"ל ובראשונים "צהוב", לאיזה צבע הכוונה?
תגובות: 11
צפיות: 1158

Re: כשכתוב בחז"ל ובראשונים "צהוב", לאיזה צבע הכוונה?

עי' מש"כ הרב גדעון בן משה בהסכמה לספר אשקך מיין, ותוכן דבריו הוא שחלמון ביצה אורגני הוא כתום, וכמו כן יש באתרוגים גם צבע הנ"ל וכן בכמה סוגי זהב.
על ידי אב בבינה
ג' דצמבר 18, 2018 4:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכונות גילוח בהלכה
תגובות: 82
צפיות: 7498

Re: מכונות גילוח בהלכה

שומר כתב:במכתב הגרש פישר לעיל מצטט מהמשכיל המזוהם מי זה ומאיזה ספר הוא מצטט אותו

זה מתוך ספרו של נפתלי הירץ וויזל. יש איזה אשכול עליו באיזה מקום, דבריו מובאים בהכתב והקבלה בהרבה מקומות.
על ידי אב בבינה
ש' דצמבר 15, 2018 10:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בובת ניו יורק
תגובות: 7
צפיות: 561

Re: בובת ניו יורק

יש דרך לבדוק אם זה שיער טבעי או סינטטי, כששורפים כמה שערות, אם זה מריח כמו שיער, או כמו פלסטיק.
על ידי אב בבינה
ד' דצמבר 12, 2018 9:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2801
צפיות: 499162

Re: בשורת ספרים חדשים

.
על ידי אב בבינה
א' דצמבר 09, 2018 9:20 am
פורום: חנוכה
נושא: חצי שעה מי המציא את זה ומה הפשט בזה
תגובות: 39
צפיות: 5441

Re: מקור החצי שעה

יש ראשונים שכבר כתבו חצי שעה וצאה"כ, כמדומה הר"ן.
על ידי אב בבינה
ה' נובמבר 29, 2018 9:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תכלת דומה לים וכו'
תגובות: 2
צפיות: 240

Re: תכלת דומה לים וכו'

הריטב"א חולין פט, א מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים וכו'. הא דאוריך כולי האי לומר שהתכלת דומה לים והים דומה לרקיע, [ד]הוה ליה לומר שהתכלת דומה לרקיע, נראה הטעם לפי שאין תכלת דומה לרקיע ממש אלא שעל ידי שהתכלת דומה לים קצת והים דומה לרקיע קצת נראה שהתכלת דומה לרקיע, ויש שפירשו בדרך מדרש כי זה לרמ...
על ידי אב בבינה
ו' נובמבר 16, 2018 8:55 am
פורום: אספקלריא
נושא: ביטול קידושין (ארה"ב) תשע"ט
תגובות: 95
צפיות: 5992

Re: ביטול קידושין (ארה"ב) תשע"ט

מי הבי"ד שהתיר (חוץ מהנטעי גבריאל)?
על ידי אב בבינה
ה' נובמבר 08, 2018 9:20 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: פרק שירה על קלף בכתב אשורית
תגובות: 14
צפיות: 1138

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

ואני שמעתי מסופר אחד שפרשת השירה וקטורת על הקלף הוא סגולה לפרנסה - היינו פרנסת הסופרים...
על ידי אב בבינה
ה' נובמבר 08, 2018 9:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א
תגובות: 45
צפיות: 1933

Re: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א

גא"מ לכל המנחמים, ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו
על ידי אב בבינה
ב' אוקטובר 29, 2018 10:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סגולת 'המקום גורם'
תגובות: 8
צפיות: 797

Re: סגולת 'המקום גורם'

חשבתי על פי זה הבנה חדש בדברי חז"ל "הרואה מקום שנעקרה ממנו עבודה-זרה", שלא רק הע"ז נעקר, אלא שהמקום שוב אינו מקום של ע"ז. וגם קי"ל כירושלמי (עי' רכד, ב ברמ"א) " נעקרה עבודת כוכבים ממקום אחד ונתנוה במקום אחר מברך על מקום שנעקרה שעקר עבודת כוכבים ועל מקום שנתנוה...
על ידי אב בבינה
ד' אוקטובר 24, 2018 12:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס טהרה כהלכתה - בהוראת מראות הדמים
תגובות: 37
צפיות: 4272

Re: קונטרס טהרה כהלכתה - בהוראת מראות הדמים

קו ירוק כתב:
אש משמים כתב:ברצוני לדעת האם יש והיכן ספר או קונטרס המביא תמונות צבעים המותרים והאסורים וכדו'
יש"כ

מי שיודע מהו צילום, ומהו דפוס מבין שטכנית לא יתכן דבר כזה: לא ללימוד וכ"ש לא להלכה וכ"ש לא הלכה למעשה.
אל תשקיע פרוטה לרכוש דבר כזה.

אמנם עושים דוגמאות צבע מאוד מדויקים.
על ידי אב בבינה
ג' אוקטובר 23, 2018 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס טהרה כהלכתה - בהוראת מראות הדמים
תגובות: 37
צפיות: 4272

Re: קונטרס טהרה כהלכתה - בהוראת מראות הדמים

אש משמים כתב:ברצוני לדעת האם יש והיכן ספר או קונטרס המביא תמונות צבעים המותרים והאסורים וכדו'
יש"כ

במהדו"ק של אשקך מיין יש נספח עם תמונות של ד' מיני דמים ע"פ בירוריו.
על ידי אב בבינה
ד' אוקטובר 03, 2018 11:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?
תגובות: 6
צפיות: 354

Re: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?

בראשית רבה, תולדות סד, י וזה לשונו: "ויאמרו ראה ראינו" ראינו מעשיך ומעשה אבותיך ונאמר תהי נא אלה אם תעשה עמנו וגו' רק מיעוט שלא עשו עמו טובה שלימה בימי רבי יהושע בן חנניה גזרה מלכות הרשעה שיבנה בית המקדש הושיבו פפוס ולוליאנוס טרפיזין מעכו עד אנטוכיא והיו מספקין לעולי גולה כסף וזהב וכל צרכם...
על ידי אב בבינה
ד' אוקטובר 03, 2018 11:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?
תגובות: 6
צפיות: 354

Re: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?

ומקורו מהמדרש הידוע על הגזירה לבנות בית המקדש
על ידי אב בבינה
ד' אוקטובר 03, 2018 11:29 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ברך על נענוע לולב
תגובות: 9
צפיות: 628

Re: ברך על נענוע לולב

מה שכתבתי פעם אם הנענוע הוי חלק מהמצוה: א. גרסינן בסוכה מא: "תניא, רבי אלעזר בר צדוק אומר: כך היה מנהגן של אנשי ירושלים, אדם יוצא מביתו ולולבו בידו, הולך לבית הכנסת לולבו בידו, קורא קריאת שמע ומתפלל ולולבו בידו, קורא בתורה ונושא את כפיו - מניחו על גבי קרקע. הולך לבקר חולים ולנחם אבלים - לולבו ב...
על ידי אב בבינה
ו' ספטמבר 07, 2018 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על אננס
תגובות: 13
צפיות: 2758

Re: ברכה על אננס

קונטרס בנושא מהרב בן ציון הלברשטם שליט"א, רב בלייקואד
על ידי אב בבינה
ג' ספטמבר 04, 2018 10:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2801
צפיות: 499162

Re: בשורת ספרים חדשים

הלכות יום ביום להרב קארפ.
הלכות נט"י ציצית ותפילין
על ידי אב בבינה
א' אוגוסט 19, 2018 7:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס טהרה כהלכתה - בהוראת מראות הדמים
תגובות: 37
צפיות: 4272

Re: קונטרס טהרה כהלכתה - בהוראת מראות הדמים

איפה אפשר להוריד הקונטרס "טהרה כהלכתה"?
כך הקישורים למעלה כבר עבר זמנם
על ידי אב בבינה
ש' אוגוסט 18, 2018 11:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 743
צפיות: 80526

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

כמדומה באחד מכרכי נזר התורה יש לו מכתב שמסביר דעת הגר"א בענין מזונות בקידוש
על ידי אב בבינה
ג' יולי 31, 2018 5:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צאת השבת בראיית עשרה כוכבים
תגובות: 4
צפיות: 355

Re: צאת השבת בראיית עשרה כוכבים

קי"ל לענין יציאת השבת עד שיהיו ג' כוכבים קטנים רצופין (שו"ע או"ח סי' רצ"ג). וראיתי כעת בספר נפלא שיצא 'הזמנים בהבנה', מביא עדות מאחד מבאי ביתו של החזו"א זצ"ל שאמר לו במוצאי שבת להביט למערב לראות אם יש כבר 'עשרה' כוכבים מקובצים. מה הכוונה בזה? הרי כתבו הראשונים והפוסקים...
על ידי אב בבינה
ג' יולי 31, 2018 5:00 am
פורום: אספקלריא
נושא: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו
תגובות: 64
צפיות: 4936

Re: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו

עיקרי הדברים שכתב הרב שעת הכושר ודאי נכונים שיש שני מהלכים. אמנם מה זה קשור לדברי הרב נדל? הוא אמר שברור שחריין אינו מרור ואעפ"כ ברור שכן יש לנהוג כי כך נהגו. כל יהודי מסוג ב' יודע את שחריין אינו מרור, ורובם אכן נזהרים מלאכל חריין. כל יהודי מסוג א' לא מכיר כלל את הנידון אם חריין הוא כן מרור או ...
על ידי אב בבינה
ו' יולי 27, 2018 3:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לידידינו ר' חיים הקטן על הולדת הבן
תגובות: 9
צפיות: 805

Re: מזל טוב לידידינו ר' חיים הקטן על הולדת הבן

גא"מ לברכת מזלא טבא לידידינו ושכנינו הרב חיים הקטן! שתזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. וכיון שאתה עדיין תוך ימי אבל אמך, נולד בן זכר הוי סימן טובה, ונתרפאה כל המשפחה, ויש אומרים שעל אף שאבל אסור בשאלת שלום זה דווקא משום שאינו שרוי בשלום, אמנם אחרי לידת בן זכר כיון שנתרפאה כל המשפחה, שוב מותר ...
על ידי אב בבינה
ד' יולי 25, 2018 8:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיפה תחת המצנפת
תגובות: 9
צפיות: 576

Re: כיפה תחת המצנפת

על ידי אב בבינה
ג' יולי 24, 2018 11:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 272
צפיות: 14768

Re: בדצי"ם למינהם

תוכל להביא קישור לשיעור בקול הלשון? (נ"ל שלהביא טענה כ"כ חמורה על פי כותב עלום שמצאת באיזה פורום, זו בעיה). וכן, יש כזה דבר מיחזור שמן למאכל בתעשיה? מצאתי http://www.kolhalashon.com/New/Media/PlayShiur.aspx?FileName=7016-20170413-203141-%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D...
על ידי אב בבינה
ג' יולי 24, 2018 6:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 272
צפיות: 14768

Re: בדצי"ם למינהם

גלשנו כאן לנושא צדדי, מרתק וחשוב כשלעצמו. אין זה נוגע כ"כ לדירוג של הכשר העד"ח.( ידוע לי במפורש מספרדי ששמע מהגר''מ ברנדסדורפר זצ"ל כי אין כל חשש כזה) אבל גם אם יש פרט מסוים שמתאים לאשכנזים עקב מנהגי העדות, אין זה חיסרון בהכשר, וכמו שלא נפסול את הכשר הר' מחפוד בגלל שמכשיר קטניות בפסח...
על ידי אב בבינה
ג' יולי 24, 2018 6:52 am
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 272
צפיות: 14768

Re: בדצי"ם למינהם

לספרדים - זאת ממש בעיה חמורה לאכול בשר בהמה בהשגחת עדה"ח, כידוע לי מפי עדים נאמנים. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=19837#p193190 פלפול נחמד... אני שואל שאלה פשוטה: יהודי מעדות המזרח ששומע מפי עד כשר ונאמן, שראה מעשי דבר יום ביומו שמפרקים סרכות בעדה"ח ומכשירים כדעת הרמ"א, האם ...
על ידי אב בבינה
ב' יולי 23, 2018 2:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתב מאליהו לקראת מהדורה חדשה - בקשה מאת העורכים
תגובות: 23
צפיות: 2141

Re: מכתב מאליהו לקראת מהדורה חדשה - בקשה מאת העורכים

איש פלוני כתב:הגר"ש פישר אמר לי פעם שישנו מאמר במכתב מאליהו שהוא העתקת רשימת הרב דסלר מספר גויי (כמדומני שמו כיצד לרכוש ידידים והשפעה) שהעתיק לעצמו ויוחס ע"י העורכים לרב דסלר

עי' בהמעין כרך לב גליון ג' מאמר מהקי"ק על זה

עבור לחיפוש מתקדם