מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 448 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אב בבינה
ג' ינואר 07, 2020 9:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3342
צפיות: 702786

Re: בשורת ספרים חדשים

פלוריש כתב:
יוצא פוניבז' כתב:משמרת הבית לגרמ"מ קארפ הל' פת עכו"ם חלב עכו"ם ויין נסך
קטעים ממנו הובאו כאן viewtopic.php?p=594124#p594056

יש שם גם על בישול נכרי או רק על חלב ופת?

יש גם על בישול נכרי.
על ידי אב בבינה
ג' ינואר 07, 2020 5:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כשרות החלב בזמנינו
תגובות: 30
צפיות: 2418

Re: כשרות החלב בזמנינו

לדידי ערבא ערבא צריך, ויש הרבה מה לפקפק בהוראות הסודיים של הגרי"ש, שהרב חיים כץ הסביר פעם שבאמת הוא לא מסר הוראות ברורות על כל פרט כו', אבל לא נכנס לזה. עכ"פ ניד"ד שונה לגמרי, כי לדעת החת"ס ודעימיה אין שום חלישות לגזירת חכמים היום על אף שאין חשש שמא יערבו חלב טמא. כי זה דבר שמנין...
על ידי אב בבינה
ג' ינואר 07, 2020 1:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כשרות החלב בזמנינו
תגובות: 30
צפיות: 2418

Re: כשרות החלב בזמנינו

שאלת תם. חלב של פרה הוא כשר, למיטב ידיעתי. ומה שהצריכו השגחה כשנכרי חולב הוא מהחשש שמא הנכרי יחלוב את הסוסה שלו. כמדומה שדי בהשגחה של פעם בכמה ימים שברפת זו אין סוסות, נאקות, חזירות, ואתונות. הרי אם היינו כולאים את הנכרי עם הפרה ללא אפשרות כניסת שום בעל חיים אחר - לא היתה שום סיבה שלא להכשיר את החל...
על ידי אב בבינה
א' ינואר 05, 2020 1:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1818
צפיות: 110070

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

יתכן. כבר מילתי אמורה שלא העמקתי בהודעות עצמן. אבל היו כותבים שכתבו מפורש את הטענה שאם רואים שיטתיות היסטורית בכל הנושא, חייב להיות שזו תכניתו השמימית של הגר"א. ואליהם ודאי הדברים אמורים. במילים אחרות: בלי קשר לכל מסורת הריבלינים, וודאי שהיו כאלו שאחזו כסדר הגאולה שמיוחס להגר"א בקול התור,...
על ידי אב בבינה
ד' דצמבר 25, 2019 1:13 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 900
צפיות: 148600

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

שאלו את מו"ר זצ"ל שכתוב בכתבי האר"י שבמילה "איה" של קדושת כתר במוסף אפשר לכיוון לבקש רוח הקודש או עשירות או בנים ת"ח, מה עדיף לבקש? וענה עשירות 'כי אם יש לך עשירות יש הכל'. מה ההסבר? מזכיר לי שמישהו פעם אמר לי שמתפלל לרוח הקודש, ואז עם זה מגיע עשירות, כי הוא יודע במה ל...
על ידי אב בבינה
ב' דצמבר 23, 2019 2:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1121

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

פשוט שאם יש גזירת שמד לעקור התורה לכו"ע אין מרידה או התגרות באומות שלא לכוף לגזירה. ואם הדרך היחיד להצליח בזה הוא ללחום מלחמה, וודאי שזה מותר. בן כוזיבא, מאידך אמר על עצמו שהוא משיח, ובאמת במדרש בשיר השירים מפורש שעבר על ג' שבועות [וזה לא חידוש של הויא"מ...] כתוב שמה שעבר על "דחיקת הק...
על ידי אב בבינה
ב' דצמבר 23, 2019 1:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?
תגובות: 54
צפיות: 1121

Re: מרידת החשמונאים ביונים - לשיטת הויא"מ מה עם איסור ג' שבועות?

לכאורה זו גם התשובה לעיקר הענין למה לא חששו החשמונאים לאיסור ג' שבועות (על הצד שיש איסור). כי כל כמה שמדובר בשמד, מסתמא זה לא נאמר, כי אין כאן מרידה באומות, אלא קנאת ה'.
על ידי אב בבינה
ג' דצמבר 17, 2019 10:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1818
צפיות: 110070

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

האריכו במקו"א בענין ביטול אמירת "התנערי מעפר"
viewtopic.php?f=55&t=41592&p=481277
על ידי אב בבינה
ג' דצמבר 17, 2019 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: טעמא דקרא של איסור ריבית
תגובות: 71
צפיות: 7806

Re: טעמא דקרא של איסור ריבית

חיים שאול כתב:מפורסם שפליגי החזו"א והחזון יחזקאל בזה, והביאו ראי׳ ממה שבטור ושו"ע הל׳ ריבית ביו"ד משמע שאין בזה בעי׳ של חו"מ אבל ברמב"ם זה עם ממונות

כידוע שהטור הביא את זה ביו"ד רק משום שדן בעניני גוים, ודן בענין ריבית עם גוי, וכתב הטור שכיון שריבית אתי לידן נימא בא מילתא.
על ידי אב בבינה
ב' דצמבר 16, 2019 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הגדר של תפלה בשעה שהציבור מתפללים?
תגובות: 4
צפיות: 155

Re: מה הגדר של תפלה בשעה שהציבור מתפללים?

ע"ע שער ציון סו"ס תקצא, וע"ע קהילות יעקב מס' עבודה זרה סי' א'
על ידי אב בבינה
א' דצמבר 15, 2019 3:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה
תגובות: 16
צפיות: 1404

Re: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה

חשבתי שאולי בתקנת מאה ברכות, אין יוצאים אלא בברכות שתיקנום חז"ל, אבל לא בברכות שאדם בודה מליבו (כגון לחוו"ד שהובא לעיל, או בזמן הגאונים ובאר"י שמוכח שלא נזהרו בזה) ואולי זה הטעם שהראשונים, כהרמב"ם פ"ז מתפילה מאריכים למנות את הברכות המגיעות לסך מאה. אטו תנא כרוכלא וכו'? מה ד...
על ידי אב בבינה
ה' דצמבר 12, 2019 8:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1818
צפיות: 110070

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

אני לא מבין הרבה בנושא, ואני רואה כאן הרבה המקורות שהובא על ידי הרב משולש ויושב הארץ, ומאידך התגובות שנכתבו בסבלנות יתירא ע"י הרב איש אחד, ויש כאן שני צדדים, וראוי לדון בדברים בכובד הראש. אבל אני לא מבין התכלית של אלו שלא תרמו שום תוכן לכל הדיון, רק חוזר אחרי כל הודעה עם עוד עקיצות על הצד שכנגד...
על ידי אב בבינה
ג' דצמבר 10, 2019 2:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי מחבר פירוש עמר נקא על התורה?
תגובות: 8
צפיות: 1124

Re: מי מחבר פירוש עמר נקא על התורה?

מצאתי דברים בספר זה לפרשת וישלח שלא יכול להיות שיצאו מתחת ידי הברטנורא שהיה ענק שבענקים וכך כתוב שם בזה הלשון: פירוש ר' עובדיה מברטנורא על רש"י (עמר נקא) בראשית פרשת וישלח פרק לב (כג) ואת אחד עשר ילדיו ודינה היכן היתה וכו' עד ונענש יעקב לפי שמנעה מאחיו קשה אדרבא היה ראוי שתחשב לו לצדקה שמנעה מ...
על ידי אב בבינה
ה' דצמבר 05, 2019 12:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: קונטרס גיטי כזב
תגובות: 24
צפיות: 1302

Re: קונטרס גיטי כזב

על ידי אב בבינה
ב' דצמבר 02, 2019 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה שלא בזמנה דוחה שבת
תגובות: 25
צפיות: 791

Re: מילה שלא בזמנה דוחה שבת

עי' דבר אברהם ח"ב סי' ד' אות ח' שכמעט נגע בזה.
על ידי אב בבינה
ו' נובמבר 29, 2019 1:23 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 387
צפיות: 63788

Re: ◆ אלון בכות ◆

כשיטת התוס' ד' חוטי תכלת וד' חוטי לבן, וסבר שמכיון שיש סעיף מיוחד בשו"ע הרב שכתב הדין בזמן שהיה תכלת, זה כהכרעה ממנו, ויש לסמוך על זה (כל שמעתי פעם מאחד שדיבר איתו9
על ידי אב בבינה
ה' נובמבר 28, 2019 11:43 pm
פורום: חנוכה
נושא: מאי זהירות? - ("נ"ח מצוה חביבה וכו' וצריך אדם להזהר בה")
תגובות: 2
צפיות: 220

Re: מאי זהירות?

עי' עוד ברש"י חולין קז: "לא - הכי קא"ל אי לאו דרב המנונא את ויודע אני בך שנטלת ידיך. זריז עדיף מזהיר זהיר שיודע להזהר בשעת מעשה שלא יעבור על המצוה זריז הרואה את הנולד ומתקן עצמו שלא יבא לידי כך והיינו דאמרינן בע"ז (דף כ:) זהירות מביאה לידי זריזות:"
על ידי אב בבינה
א' נובמבר 24, 2019 9:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!
תגובות: 166
צפיות: 8049

Re: מי האחראים בהכשרי 'חוג חת"ם סופר'?

כיון שכבר הזכרת, מישהו יודע מי אחראי על השחיטה של הרב יברוב זצ"ל היום?
על ידי אב בבינה
ב' נובמבר 18, 2019 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: מימי אדמה - זיהוים וצבעם
תגובות: 13
צפיות: 576

Re: מימי אדמה - זיהוים וצבעם

באדיבות המחבר שיחיה. ייש"כ. יש להשיב על הדברים מכמה כיוונים, ונתחיל מזה: עקביה בן מהללאל טימא דם הירוק להפשט הראשון בגמ' רק משום שהיה לו משמעות שיש ה' דמים ולא ד'. זאת אומרת לכו"ע אילו היה ה' דמים, היינו מוסיפים את הירוק. וע"כ מה שנכלל בדמיה דמיה לאו דווקא הוא בצבע של "דם" ...
על ידי אב בבינה
א' נובמבר 17, 2019 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיגריה אלקטרונית בהלכה
תגובות: 24
צפיות: 4195

Re: סיגריה אלקטרונית בהלכה

.
על ידי אב בבינה
א' נובמבר 17, 2019 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מימי אדמה - זיהוים וצבעם
תגובות: 13
צפיות: 576

Re: מימי אדמה - זיהוים וצבעם

יש שיעור שלו ברשת שבו הוא מדגים מהחל ועד כלה את העניין הזה. זה נמצא תחת השם "אשקך מיין - הרב ירמיה כהן שעור במראות דמים" ייש"כ, מצאתי עכשיו השיעור, אמנם מכמה סיבות קשה לדקדק משם הגוון המדויק. כמדומה במהדורה קמא של "אשקך מיין" היה עמוד של תמונות בסוף תמונות איכותיות ומדויקות...
על ידי אב בבינה
א' נובמבר 17, 2019 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מימי אדמה - זיהוים וצבעם
תגובות: 13
צפיות: 576

Re: מימי אדמה - זיהוים וצבעם

כתב לי הרב דוד חזן במייל וז"ל שלום וברכה. לגבי ראיותיו התלמודיות של הרב אשקך מיין כבר השבתי עליהם בספרי תא חזי ח"א סימן ז' אותיות יד - טז. ולגבי מחקריו המדעיים בבדיקת האדמות וכו', לא כתבתי בזה כמו שביארתי הטעם בספרי שם עמ' תקטו. אך עיין להגרא"ב מאדאר שליט"א בספרו אמרות טהורות ח&...
על ידי אב בבינה
א' נובמבר 17, 2019 12:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: מימי אדמה - זיהוים וצבעם
תגובות: 13
צפיות: 576

Re: מימי אדמה - זיהוים וצבעם

אני זוכר שפעם הרב ירמיה כהן חילק תמונות של בירוריו של ה' מיני דמים. אאל"ט אחד מהם היה בצבע שנוטה לאדום שהרבה יאסרו. אולי יש לך את זה ואפשר להעלות הדברים? עכ"פ חייבים להדגיש שעיקר טענת הרב כהן אינו משום שהוא יודע שזה מחמשת מיני דמים הוא אסור, אלא כתב הרבה טעמים לדון שאדום בלשון חז"ל כו...
על ידי אב בבינה
ד' נובמבר 13, 2019 12:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם המונח "מדינת הלכה" נטבע לראשונה ע"י רב או ע"י עיתונאי חילוני
תגובות: 6
צפיות: 344

Re: האם המונח "מדינת הלכה" נטבע לראשונה ע"י רב או ע"י עיתונאי חילוני

כמובן יש את הספר של הציץ אליעזר בשם הלכות מדינה.
על ידי אב בבינה
א' אוקטובר 27, 2019 10:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוספתא יומית - חדש
תגובות: 37
צפיות: 4320

Re: תוספתא יומית - חדש

יש לציין גם ההערה הידועה שהגר"א בגמ' ברכות ס: מוסיף לתוך ברכת אשר יצר "אפילו שעה אחת" בעוד שדעתו בביאורו לשו"ע שאין לגרוס כן. וזה עוד הוכחה שהגהות הגר"א הם ציונים לעוד נוסחאות, ולאו דווקא הכרעה.
על ידי אב בבינה
ה' אוקטובר 24, 2019 2:35 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל
תגובות: 173
צפיות: 14891

Re: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל

ידידיה כתב:האם רבינו זצל החמיר יוט שני בארץ ישראל?

איני יודע מה נהג למעשה, אבל בחוט שני על יו"ט מצדד שבזמנינו שבנוי יותר אולי שונה מזמן החזו"א.
על ידי אב בבינה
ג' אוקטובר 22, 2019 10:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ארבעה עשר חילוקים מספר תורה שלנו - לס״ת תימני.
תגובות: 14
צפיות: 612

Re: ארבעה עשר חילוקים מספר תורה שלנו - לס״ת תימני.

מרדכי וינטרויב כתב:
באמונתו כתב:
ספר תורה: נוסח אשכנז וספרד - נוסח התימני - המסורה הטברנית

1. מנשוא - מנשא - מנשא (בראשית ד' י"ג)
2. מעינות - מעינת - מעינת (שם ז' י"א)
...

יש להוסיף:
כס יה - כס יה - כסיה

למי יש "כסיה"?
על ידי אב בבינה
ה' אוקטובר 10, 2019 10:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון כרך מא - חדש
תגובות: 19
צפיות: 2622

Re: ישורון כרך מא - חדש

ובתווך, כמה מאמרים מחכימים, על סידור אור אליהו, כמובן צ"ל "אזור אליהו" - שעליו נכתב: "נוסח הגר"א" ובמאמר הנ"ל הוכיח שאי"ז נכון.. אפשר תמצית של המאמר בקיצור? הוא חידש משהו, או רק התלונן על זה שאזור אליהו מחשיב נוסח הסידור הנפוץ בזמן הגר"א הוא נוסח הגר&quo...
על ידי אב בבינה
ב' אוקטובר 07, 2019 7:43 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עצות והדרכה בקשירת המינים
תגובות: 9
צפיות: 780

Re: עצות והדרכה בקשירת המינים

עזריאל ברגר כתב:
אב בבינה כתב:המצוה הוא עם קשר שאסור לעשות בשבת.

אשמח אם תזכיר לי איפה כתוב הגדר הזה.

סוכה לג:, שו"ע תרנ"א א, ובמשנ"ב שם ס"ק ח'
על ידי אב בבינה
ב' אוקטובר 07, 2019 3:33 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עצות והדרכה בקשירת המינים
תגובות: 9
צפיות: 780

Re: עצות והדרכה בקשירת המינים

המצוה הוא עם קשר שאסור לעשות בשבת.
להלכה אין ענין להשתמש דווקא עם עלי הלולב.
[ולכן מצוה מן המובחר הוא עם גומניות של זהב]
על ידי אב בבינה
ו' אוקטובר 04, 2019 12:24 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מזוודות בנסיעה לחו"ל
תגובות: 1
צפיות: 248

Re: מזוודות בנסיעה לחו"ל

תלוי בחברה. ע"פ רוב רק מזבדה אחת, אבל כמדומה שיש כמה חברות שמאשרים 2.
על ידי אב בבינה
א' ספטמבר 22, 2019 9:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהגי כתיבת ספר תורה - בספרות הרבנית
תגובות: 7
צפיות: 524

Re: מנהגי כתיבת ספר תורה - בספרות הרבנית

יש גם התשב"ץ על הס"ת של הר"ן עם ק' מחובר
על ידי אב בבינה
ו' ספטמבר 20, 2019 9:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3116
צפיות: 317782

Re: חידושו של הרוגוצובי בענין קריאת י' בני המן בנשימה אחת, היכן נכתב?

ברוז כתב:בספרים רבים הביאו את המקור מצפנת פענח השמטה להלכות גירושין.
אודה על ציון מ"מ מדוייק לפי מס' חלק ועמוד או לחילופין קישור למ"מ המדוייק.

viewtopic.php?f=26&t=17377#p437270
על ידי אב בבינה
א' ספטמבר 15, 2019 12:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10926
צפיות: 1180517

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה ממי שיש לו מכון אופק
שיטה מקובצת חולין יג.-יג:
ייש"כ
על ידי אב בבינה
ש' ספטמבר 14, 2019 11:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עיונים וביאורים בפרשת כי תצא
תגובות: 7
צפיות: 465

Re: עיונים וביאורים בפרשת כי תצא

כג, יד וְיָתֵ֛ד תִּהְיֶ֥ה לְךָ֖ עַל־אֲזֵנֶ֑ךָ וְהָיָה֙ בְּשִׁבְתְּךָ֣ ח֔וּץ וְחָפַרְתָּ֣ה בָ֔הּ וְשַׁבְתָּ֖ וְכִסִּ֥יתָ אֶת־צֵאָתֶֽךָ. ובתרגום יונתן: וְסִיכָא תֶהֱוֵי קְבִיעָא לְכוֹן עַל מָנֵי זֵינֵיכוֹן אֲתַר דְּתִסְרוּן סְיָיפֵיכוֹן וִיהֵי בְּמִתְבָךְ לְבָרָא וְתֶהֱוֵי חָפַר בָּהּ וְתִפְנֵי תַמָּ...
על ידי אב בבינה
ש' ספטמבר 14, 2019 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא יבוא עמוני וכו' ויהפוך ה' אלוקיך את הקללה לברכה. מה הקשר
תגובות: 1
צפיות: 161

Re: לא יבוא עמוני וכו' ויהפוך ה' אלוקיך את הקללה לברכה. מה הקשר

תמהתי בפסוק שנותן טעם על איסור חיתון עם עמוני עם מואבי, ומטעים מחמת שלא קדמו אתכם וכו' וגם שכר את בלעם. בהמשך מוסיף הפסוק ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה יכ אהבך ה' אלוקיך. וחוזר ואומר לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם, לכאורה מה הקשר לענין שהקב"ה הפך את הקללה לברכה בשעה שבא להדגיש רעתם ש...
על ידי אב בבינה
ה' ספטמבר 12, 2019 10:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המצוות - עקירת ע"ז
תגובות: 6
צפיות: 266

Re: ברכת המצוות - עקירת ע"ז

קשיא לי ע"ד המהרש"א שהרי בשו"ת הרשב"א (ח"א ס' י"ח) כתב: שאין מברכין ברכת המצוות על "כל מצוה שהיא באה מתוך עברה כגון השבת הגזלה וחזרת הרבית שלא צונו לגזול כדי להשיב, וליקח את האם כדי שנחזור ונשלח אותה ועל כיו"ב". וא"כ ה"ה לכאורה גבי ע"ז שאי...
על ידי אב בבינה
א' ספטמבר 08, 2019 1:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המצוות - עקירת ע"ז
תגובות: 6
צפיות: 266

Re: ברכת המצוות - עקירת ע"ז

מהרש"א ברכות נז: כתב לברך, והובא דבריו בתוס' רעק"א (ברכות ט,א), וכן בהגהות רעק"א לשו"ע (או"ח רכד) וכפה"ח (סי' רכד סק"ו)
על ידי אב בבינה
א' אוגוסט 25, 2019 12:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~
תגובות: 29
צפיות: 956

Re: רמב"ן - משמשי ע"ז מקור איסורו

כבר התקשה בזה בעל הכנסת הגדולה בפירושו על הסמ"ג דינא דחיי ל"ת מו. ואעתיק מה שכתבתי במקו"א: יש ג' שיטות בראשונים בלאוי של עבודה זרה. שיטת הרמב"ם הוא שאיסור הנאה של תקרובת, משמשי, וניו, וע"ז עצמה כולם נלמדו מהלאוין "ולא תביא תועבה אל ביתך" וכן "ולא ידבק בידך מאו...

עבור לחיפוש מתקדם