החיפוש הניב 353 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אב בבינה
ד' אוקטובר 03, 2018 11:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?
תגובות: 6
צפיות: 180

Re: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?

בראשית רבה, תולדות סד, י וזה לשונו: "ויאמרו ראה ראינו" ראינו מעשיך ומעשה אבותיך ונאמר תהי נא אלה אם תעשה עמנו וגו' רק מיעוט שלא עשו עמו טובה שלימה בימי רבי יהושע בן חנניה גזרה מלכות הרשעה שיבנה בית המקדש הושיבו פפוס ולוליאנוס טרפיזין מעכו עד אנטוכיא והיו מספקין לעולי גולה כסף וזהב וכל צרכם...
על ידי אב בבינה
ד' אוקטובר 03, 2018 11:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?
תגובות: 6
צפיות: 180

Re: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?

ומקורו מהמדרש הידוע על הגזירה לבנות בית המקדש
על ידי אב בבינה
ד' אוקטובר 03, 2018 11:29 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ברך על נענוע לולב
תגובות: 9
צפיות: 221

Re: ברך על נענוע לולב

מה שכתבתי פעם אם הנענוע הוי חלק מהמצוה: א. גרסינן בסוכה מא: "תניא, רבי אלעזר בר צדוק אומר: כך היה מנהגן של אנשי ירושלים, אדם יוצא מביתו ולולבו בידו, הולך לבית הכנסת לולבו בידו, קורא קריאת שמע ומתפלל ולולבו בידו, קורא בתורה ונושא את כפיו - מניחו על גבי קרקע. הולך לבקר חולים ולנחם אבלים - לולבו ב...
על ידי אב בבינה
ו' ספטמבר 07, 2018 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על אננס
תגובות: 12
צפיות: 2146

Re: ברכה על אננס

קונטרס בנושא מהרב בן ציון הלברשטם שליט"א, רב בלייקואד
על ידי אב בבינה
ג' ספטמבר 04, 2018 10:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2636
צפיות: 434903

Re: בשורת ספרים חדשים

הלכות יום ביום להרב קארפ.
הלכות נט"י ציצית ותפילין
על ידי אב בבינה
א' אוגוסט 19, 2018 7:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס טהרה כהלכתה - בהוראת מראות הדמים
תגובות: 23
צפיות: 2865

Re: קונטרס טהרה כהלכתה - בהוראת מראות הדמים

איפה אפשר להוריד הקונטרס "טהרה כהלכתה"?
כך הקישורים למעלה כבר עבר זמנם
על ידי אב בבינה
ש' אוגוסט 18, 2018 11:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 57564

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

כמדומה באחד מכרכי נזר התורה יש לו מכתב שמסביר דעת הגר"א בענין מזונות בקידוש
על ידי אב בבינה
ג' יולי 31, 2018 5:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צאת השבת בראיית עשרה כוכבים
תגובות: 4
צפיות: 254

Re: צאת השבת בראיית עשרה כוכבים

קי"ל לענין יציאת השבת עד שיהיו ג' כוכבים קטנים רצופין (שו"ע או"ח סי' רצ"ג). וראיתי כעת בספר נפלא שיצא 'הזמנים בהבנה', מביא עדות מאחד מבאי ביתו של החזו"א זצ"ל שאמר לו במוצאי שבת להביט למערב לראות אם יש כבר 'עשרה' כוכבים מקובצים. מה הכוונה בזה? הרי כתבו הראשונים והפוסקים...
על ידי אב בבינה
ו' יולי 27, 2018 3:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לידידינו ר' חיים הקטן על הולדת הבן
תגובות: 9
צפיות: 581

Re: מזל טוב לידידינו ר' חיים הקטן על הולדת הבן

גא"מ לברכת מזלא טבא לידידינו ושכנינו הרב חיים הקטן! שתזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. וכיון שאתה עדיין תוך ימי אבל אמך, נולד בן זכר הוי סימן טובה, ונתרפאה כל המשפחה, ויש אומרים שעל אף שאבל אסור בשאלת שלום זה דווקא משום שאינו שרוי בשלום, אמנם אחרי לידת בן זכר כיון שנתרפאה כל המשפחה, שוב מותר ...
על ידי אב בבינה
ד' יולי 25, 2018 8:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיפה תחת המצנפת
תגובות: 9
צפיות: 448

Re: כיפה תחת המצנפת

על ידי אב בבינה
ב' יולי 23, 2018 2:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתב מאליהו לקראת מהדורה חדשה - בקשה מאת העורכים
תגובות: 15
צפיות: 1067

Re: מכתב מאליהו לקראת מהדורה חדשה - בקשה מאת העורכים

איש פלוני כתב:הגר"ש פישר אמר לי פעם שישנו מאמר במכתב מאליהו שהוא העתקת רשימת הרב דסלר מספר גויי (כמדומני שמו כיצד לרכוש ידידים והשפעה) שהעתיק לעצמו ויוחס ע"י העורכים לרב דסלר

עי' בהמעין כרך לב גליון ג' מאמר מהקי"ק על זה
על ידי אב בבינה
ג' יולי 17, 2018 10:34 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 57564

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

החתן סופר כתב:
אב בבינה כתב:
גלרשטיין כתב:המעיין בתמונה הנ״ל יראב את חוטי התכלת מבצבצים מציציותיו.


המעניין שבטלית גדול לא הטיל תכלת כמו שמדוייק מהמכתב וכן בתמונה החמישית רואים שאין תכלת בהט"ק, ומדוע?

עי' כאן
viewtopic.php?f=52&t=22045&p=274940#p274940
על ידי אב בבינה
ג' יולי 17, 2018 10:09 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 57564

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

גלרשטיין כתב:המעיין בתמונה הנ״ל יראב את חוטי התכלת מבצבצים מציציותיו.
על ידי אב בבינה
ב' יולי 16, 2018 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשמל בשבת ע"י נכרים
תגובות: 6
צפיות: 336

Re: חשמל בשבת ע"י נכרים

נרוויח שלא יחללו ישראלים את יום השבת, וגם כמובן החילול השם הגדול שנהנים מזה, וכדברי החזו"א והגרשז"א.
ועי' כאן
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f ... 40#p471363
על ידי אב בבינה
ב' יולי 16, 2018 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מ"ד שנשים חייבות במ"ע שהזמן גרמא??
תגובות: 6
צפיות: 210

Re: האם יש מ"ד שנשים חייבות במ"ע שהזמן גרמא??

מה שנכון נכון כתב:הכוונה לשיטות שנשים מברכות על מעשהז"ג ואומרות וצונו שהזכיר לעיל, ול"ד בלישניה.

זה ברור לכאורה, כי לא יעשה ספק ספיקא עם שיטות התנאים.
על ידי אב בבינה
ב' יולי 16, 2018 8:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מ"ד שנשים חייבות במ"ע שהזמן גרמא??
תגובות: 6
צפיות: 210

Re: האם יש מ"ד שנשים חייבות במ"ע שהזמן גרמא??

וע"ע ספרי סוף פרשת שלח שמשמע שזהו דעת רבי שמעון שנשים פטורות, אבל משמע שיש מחלוקת בדבר
"סא. ויאמר ה' אל משה ועשו להם ציצית אף הנשים במשמע, ר”ש פוטר את הנשים מן הציצית מפי שמצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, זה הכלל אמר ר' שמעון כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות. "
על ידי אב בבינה
ו' יולי 13, 2018 3:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 8300

Re: עוד ביטול קידושין

כמעיין המתגבר כתב:מעיון בחומר נראה שאחד העדים ממש פסול לעדות, מחלל שבת בפרהסיא.

איזה חומר? הסודי?
על ידי אב בבינה
ו' יולי 13, 2018 2:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בעל המרחשת הי"ד זצ"ל
תגובות: 52
צפיות: 7434

Re: בעל המרחשת הי"ד זצ"ל

חלק ג' הנ"ל הוא ליקוט מד"ת של המרחשת המפוזרים בהרבה מקומות מעשה ידי מו"ל מסויים, ולו זכויות היוצרים (נדמה שהוא ניהו מי שהדפיס באותה מתכונת גם חלק ד' של שו"ת אחיעזר וחלק ג' של שו"ת המאיר לעולם - כולם גדולי וילנא בתקופה שלפני המלחמה). אבל קונטרס מנחת חינוך שם כנראה נדפס פעם, ...
על ידי אב בבינה
ה' יולי 12, 2018 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשמל בשבת
תגובות: 71
צפיות: 6748

Re: עצומה נגד חילול השבת בחברת החשמל.

אהוביון כתב:
קוגן כתב:הוא מציע שרק גויים יעבדו בשבת בחברת החשמל.

מדוע אם גוים יעבדו יהיה מותר השימוש?

כי אם נעשה גם לצורך פיקו"נ אין זה אלא מרבה בשיעורים, וכסברת נר לא' נר למאה שנאמר דווקא בגוי
על ידי אב בבינה
ה' יולי 12, 2018 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשמל בשבת
תגובות: 71
צפיות: 6748

Re: חשמל בשבת

לגבי החלק המציאותי: הרב דרזי טוען שינן פעולות הנעשות לצרכי חסכון, ושסדר הפעולות הוא שקודם מדליקים את הטורבינה הקטנה (כדי שיוכלו לכבות את הגדולה) ורק אח"כ מכבים את הטורבינה הגדולה - נמצא שהדלקת הטורבינה הקטנה לא היתה לצורך פיקוח נפש. עם המכון הטכנולוגי דברתי פעמיים בנושא; פעם אחת ענה לי הרב הלפ...
על ידי אב בבינה
ה' יולי 12, 2018 10:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר "הגור"
תגובות: 9
צפיות: 854

Re: ספר "הגור"

ר_חיים_הקטן כתב:איפה בירושלים או ביתר ניתן להשיג את הכרכים על ס' דברים וס' בראשית? היום הלכתי לחנות הספרים "גירסא" והם אמרו לי שאין להם את הספר בכלל.

יש על דברים?
על ידי אב בבינה
ד' יולי 11, 2018 8:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו
תגובות: 80
צפיות: 4133

Re: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו

עוד יש לדון, על אלו שנחסמו, האם זה פסול על הגברא, או שמא פסול על הניק.
נפק"מ לאלו שכבר נחסמו כמה פעמים וחוזרים עוד הפעם בניק חדש.
על ידי אב בבינה
ג' יולי 10, 2018 12:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בעל המרחשת הי"ד זצ"ל
תגובות: 52
צפיות: 7434

Re: בעל המרחשת הי"ד זצ"ל

למה חלק ג' של מרחשת אינו בנמצא כלל, וכעת מצאתי אותו באוצה"ח לפעם הראשונה? הדפיסו דפוס חדש של ח"א וח"ב.
על ידי אב בבינה
ג' יולי 10, 2018 9:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר
תגובות: 69
צפיות: 3258

Re: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר

לפני שנוהגים היפך מכל דברי אחרונים ומנהג כל המדקדקים, לכאורה היה ראוי להקדיש כמה רגעים לתהות על מקור השמועה. ובכן, אין לה מקור ! בדעת נוטה סי' רנז, מובא ששאלו את הגר"ח אם נכונה השמועה שכך אמר חזו"א, ואמר הגר"ח שאינה נכונה, והחזו"א לא אמר דבר זה מעולם, אלא הוא הגרח"ק אמר את ...
על ידי אב בבינה
א' יולי 01, 2018 4:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש על הספרי המיוחס לראב"ד
תגובות: 31
צפיות: 2920

Re: פירוש על הספרי המיוחס לראב"ד

שמועה טובה!!

אחד מהמעלות הגדולות בספר זה הוא שמצוין עם פס כל מה שינה הגר"א, אבל מכיון שהפס הוא אפור, אי אפשר לראותו במהדרות האוצר. האם יש דרך לתקן את זה?
על ידי אב בבינה
ה' יוני 28, 2018 8:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 8300

Re: עוד ביטול קידושין

בעלון של הגר"מ שטרנבוך שליט"א מכחישים לגמרי את החתימה ועריכת הנוסח של המכתב הנ"ל.
על ידי אב בבינה
ד' יוני 27, 2018 11:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 8300

Re: עוד ביטול קידושין

/
על ידי אב בבינה
ב' יוני 25, 2018 11:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 8300

Re: עוד ביטול קידושין

הרב נחום אייזנשטין מירושלים אמר בשידור הדליינס בארה"ב שהוא ראה את הפסק דין הסודי...
עי' http://podcast.headlinesbook.com/
על ידי אב בבינה
ד' יוני 20, 2018 8:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 8300

Re: עוד ביטול קידושין

בברכה המשולשת כתב:האם אפשר בבקשה לקבל מר"מ שעוסק בהיתר אשת איש בלי גט (לא ממזרות וגם לא סניף עם עוד סניפים)?

עי' עוד באשכל על פרשת קמנצקי
על ידי אב בבינה
ד' יוני 06, 2018 8:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט
תגובות: 54
צפיות: 3836

Re: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט

הקישור בראש האשכול לא עובד לי. מאן דהוא יכול להעלות הפס"ד?
על ידי אב בבינה
ה' מאי 31, 2018 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2636
צפיות: 434903

Re: בשורת ספרים חדשים

האם עוז והדר עשו מקראות גדולות על הנ"ך?
מה טיבו?
על ידי אב בבינה
ה' מאי 24, 2018 9:20 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בעניין כתר ארם צובה ופצוע דכה עם א או ה
תגובות: 17
צפיות: 3718

Re: בעניין כתר ארם צובה ופצוע דכה עם א או ע

וגם דעת המנחת חינוך יודע שכתב שזה כחסרות ויתרות שאינו מעכב.
על ידי אב בבינה
ש' מאי 12, 2018 10:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פחים מוטמנים - ביטול קללת 'צדו צעדינו מלכת ברחובותינו'
תגובות: 11
צפיות: 488

Re: פחים מוטמנים - ביטול קללת 'צדו צעדינו מלכת ברחובותינו'

לענין כתב:.

מי שרוצה להעיר לענין יום טוב מחמת החיישנים

איך זה עובד?
על ידי אב בבינה
ג' מאי 01, 2018 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור תקרובת ע"ז
תגובות: 10
צפיות: 688

Re: איסור תקרובת ע"ז

זה שהגויים מותרים לעע"ז בשיתוף או לכה"פ שאין זה נקרא ע"ז אצלם מובא ברמ"א וש"ך כנזכר וכ"ה בספר המקנה (קידושין לא:) והכתב והקבלה (דברים ד:יט), ובביאור הגר"א (או"ח ס' קנו סק"ו)), ובספר יעלת חן (תאומים) עמ' קפא: ובסדר משנה הל' יסודי התורה ובשושן עדות בסופו.....
על ידי אב בבינה
א' אפריל 29, 2018 10:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ''דיו לנצח''
תגובות: 11
צפיות: 758

Re: ''דיו לנצח''

פעם באיזה קובץ היה מאמר מהרב בועז העברי, מי יכול להעלותו?
על ידי אב בבינה
א' אפריל 29, 2018 10:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור תקרובת ע"ז
תגובות: 10
צפיות: 688

Re: איסור תקרובת ע"ז

מי האחרונים האלה? עי' רמ"א או"ח סי' רנ"ו שהביא דברי התוס' לענין שבועה, ואמנם הש"ך (יו"ד קנ"א ס"ק ז') כנראה הבין שכוונת הרמ"א לומר שאין הגוי מצווה על השיתוף כלל, והאריכו האחרונים לדחות דברי הש"ך, עי' נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' קמח, מעיל צדקה סי...
על ידי אב בבינה
א' אפריל 29, 2018 2:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור תקרובת ע"ז
תגובות: 10
צפיות: 688

Re: איסור תקרובת ע"ז

מפורש בתלמודא ששייך תקרובת ע"ז אפי' אם אין איסור, עי' סנהדרין סא. בדברי רב פפא ששייך תקרובת בלי חיוב מיתה, כיון שלדבריו ר' יוחנן לא צריך מקור שמחשבין מעבודה לעבודה הוי תקרובת, ורק צריך פסוק ללמוד לענין מיתה, מבואר שיש פשיטות ששייך תקרובת בלא עבירה, ודו"ק עוד מראה מקומות בענין תקרובת ע&quo...
על ידי אב בבינה
א' אפריל 29, 2018 12:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור תקרובת ע"ז
תגובות: 10
צפיות: 688

Re: איסור תקרובת ע"ז

מפורש בתלמודא ששייך תקרובת ע"ז אפי' אם אין איסור, עי' סנהדרין סא. בדברי רב פפא ששייך תקרובת בלי חיוב מיתה, כיון שלדבריו ר' יוחנן לא צריך מקור שמחשבין מעבודה לעבודה הוי תקרובת, ורק צריך פסוק ללמוד לענין מיתה, מבואר שיש פשיטות ששייך תקרובת בלא עבירה, ודו"ק עוד מראה מקומות בענין תקרובת ע&quo...
על ידי אב בבינה
ש' אפריל 28, 2018 11:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור תקרובת ע"ז
תגובות: 10
צפיות: 688

Re: איסור תקרובת ע"ז

מפורש בתלמודא ששייך תקרובת ע"ז אפי' אם אין איסור, עי' סנהדרין סא. בדברי רב פפא ששייך תקרובת בלי חיוב מיתה, כיון שלדבריו ר' יוחנן לא צריך מקור שמחשבין מעבודה לעבודה הוי תקרובת, ורק צריך פסוק ללמוד לענין מיתה, מבואר שיש פשיטות ששייך תקרובת בלא עבירה, ודו"ק

עבור לחיפוש מתקדם