החיפוש הניב 237 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יהודי טבעי
ד' אפריל 03, 2019 7:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעם עיקרי ולא למדרש טעמא דקרא
תגובות: 2
צפיות: 100

Re: טעם עיקרי ולא למדרש טעמא דקרא

מסברא נראה לבאר דבריו שטעמא דקרא שרק ר"ש דורש אותם הם טעמי המצוה בשרשה, ולכן רבנן סברי שאין דורשים אותה, מכיון שגדרי המצוה אינם תלויים בשרשיה וטעמיה היסודיים, אלא אחר שהשתלשלה אל סדרי המציאות נקבעה בגדרים קבועים על דרך 'לא פלוג'. 'טעם עיקרי' היינו טעם שממשיך גם בגדר המצוה, שהמצוה ניתנה בגדר טעמ...
על ידי יהודי טבעי
ג' מרץ 19, 2019 5:54 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: לא בדם - אגדה ומקורה
תגובות: 3
צפיות: 192

לא בדם - אגדה ומקורה

במדרש (אסתר רבה ז, יח) מובא שאליהו הנביא הופיע לפני מרדכי וגילה לו שיש מקום לביטול גזירת המן משום שהגזירה לא היתה חתומה בדם אלא בטיט ולפיכך עתיד הקב"ה שישמע לתפילות ישראל ויצילם. אגדה נפוצה המובאת בכמה ספרים (הגאון החסיד מווילנא, אבי הישיבות, הגרב"צ פלמן ב'שלמי תודה' מספר זאת בשם הגרי"...
על ידי יהודי טבעי
א' מרץ 10, 2019 5:30 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: ונמח זכורו מלהזכירו - טעותו של יואב בן צרויה
תגובות: 3
צפיות: 212

ונמח זכורו מלהזכירו - טעותו של יואב בן צרויה

בפייט לשבת זכור 'ומח שמו וזכרו ונמח זכורו מלהזכירו' - יש להיזהר מלפרש כטעותו של יואב בן צרויה, זכורו הזכרים. אלא הכוונה זכרו, ונקט זכורו לתפארת המליצה כדרך הפייט.
על ידי יהודי טבעי
א' מרץ 10, 2019 2:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעמא דארבע צאן תחת השה
תגובות: 5
צפיות: 395

Re: טעמא דארבע צאן תחת השה

אפשר אולי לחדש על פי המשנה בסוף פאה (פרק ח מ"ח-ט) (ח) מי שיש לו מאתים זוז, לא יטל לקט שכחה ופאה ומעשר עני. וכו' (ט) מי שיש לו חמשים זוז והוא נושא ונותן בהם, הרי זה לא יטל. מבואר במשנה שנכס מניב יש להחשיבו (באופן ממוצע ובמחיר קבוע) כשווה פי ארבע מנכס שאינו מניב, על דרך זה יתכן שהתורה מחייבת את ה...
על ידי יהודי טבעי
א' מרץ 10, 2019 2:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?
תגובות: 81
צפיות: 2099

Re: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?

חז"ל קבעו שבא סנחריב ובלבל את העולם, ציינתי את רשעת הנאצים כדוגמא לסוג האכזריות שהתורה מאפיינת בו את עמלק, שקשה לנו לתאר שיש במין האנושי כזה דבר, ניתן רק לשער שבמידה מסויימת התערבו בשבטים הגרמאניים יסודות מגזע משפחת עמלק, והם הביאו את התכונות הדומיננטיות הללו. עמלקיות לא הפכה לרעיון ערטילאי אל...
על ידי יהודי טבעי
ו' מרץ 08, 2019 3:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?
תגובות: 81
צפיות: 2099

Re: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?

בדרך יותר קרובה אל הלב ואל הפשט נראה להסביר, שעמלק מבטא את הרשע, שתכונותיו אוהבות רוע ורשע, גאוותן ואכזר ששונא חלשים, הנאצים טיפחו מידות אלו, הרחמים היו בעיניהם חולשה אנושית שצריך לעקור מהלב, ניתן לקרוא בסיפורי השואה על ההנאה שהפיקו מהתעללות בחלשים, ילדים וזקנים נכים וחולים היו בעיניהם מושא ללעג, ו...
על ידי יהודי טבעי
ה' מרץ 07, 2019 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?
תגובות: 81
צפיות: 2099

Re: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?

דרומי כתב:לא הבנתי, וכי כל מה שכתבת אינו שייך לשיחות של משגיחים?


האם לא ניתן לשים לב לשום הבדל בין סוגי ההסברים..
על ידי יהודי טבעי
ה' מרץ 07, 2019 1:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?
תגובות: 81
צפיות: 2099

Re: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?

יעויין בדוגמאות לביאורי אגדות לר' אלחנן שמבאר שלימוד התורה הוא המלחמה היותר חזקה בעמלק, עיי"ש. ולדבריו נראה שעל ידי לימוד התורה בהתחזקות יבוא לשנאת עמלק. עמלק איננו רק עם אלא הוא רעיון. והרעיון העמלקי קיים גם קיים בכל הדורות עד ימחה שמו ויהיה הכסא שלם. לימוד התורה הוא ההתנגדות היותר חזקה לעמלק...
על ידי יהודי טבעי
ה' מרץ 07, 2019 12:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פירוק המשכן כל שבעת ימי המילואים למה?
תגובות: 11
צפיות: 273

Re: פירוק המשכן כל שבעת ימי המילואים למה?

צריך להוסיף שהקרבת קרבנות המילואים היתה לצורך התקדשות הכהנים שעבודתם מחנכתם ולכפר עליהם, ולא רק לאמן את ידם, ולכן היה צריך הקרבה דווקא בפתח אהל מועד, שיהא נחשב הקרבה, ולכן הקימו את אוהל מועד לצורך העבודה בלבד, וכמו שכתבת הפירוק היה בכדי שלא יהא נחשב הקמה לשם הקמה והשראת השכינה, ופירקוהו בכל פרק של ...
על ידי יהודי טבעי
ד' מרץ 06, 2019 3:13 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מאמר על מהות התפילה - 'עומד לפני המלך'
תגובות: 34
צפיות: 5010

Re: מאמר על מהות התפילה - 'עומד לפני המלך'

מעודכן עם כמה תיקונים
על ידי יהודי טבעי
ד' מרץ 06, 2019 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המשכן שהיה באהל מועד נחרב?
תגובות: 4
צפיות: 169

Re: המשכן שהיה באהל מועד נחרב?

ובמסכת סוכה פרק לולב וערבה (מה, ב) תניא נמי הכי עצי שטים עומדים שעומדים דרך גדילתן וכו' דבר אחר עומדים שמא תאמר אבד סיברם ובטל סיכויין תלמוד לומר עצי שטים עומדים שעומדים לעולם ולעולמי עולמים. רש"י - אבד סיברם - משנגנז אהל מועד בטל לו עולמית: סכויים - תוחלתם ומבטם, כדמתרגמינן הבט נא (בראשית טו) ...
על ידי יהודי טבעי
ד' מרץ 06, 2019 2:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פירוק המשכן כל שבעת ימי המילואים למה?
תגובות: 11
צפיות: 273

Re: פירוק המשכן כל שבעת ימי המילואים למה?

הקב"ה ציווה אותו ביום החדש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אהל מועד. וזה היה היום השמיני למילואים. כך שאי אפשר להקימו קודם. אבל כיוון שצריך להקריב את קרבנות המילואים צריך להקימו כדי להקריב ולפרקו. שפיר, טבא פלפלא חדא מצנא מלי קרי. רק צריך להוסיף שהקרבת המילואים היתה לצורך התקדשות הכהנים שעבודתם...
על ידי יהודי טבעי
א' פברואר 24, 2019 11:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 28
צפיות: 2000

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

פרשת פקודי 1. לעסוק בעבודת ה' בדיוק כפי הציווי/ כאשר צוה ה' את משה. 2. לברך ולהביע הערכה על עבודה מוצלחת/ וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה ה' כן עשו ויברך אתם משה. 3. ללכת בדרכי החיים על פי הדרכת התורה ועל פי רצון ה' ולהסתמך עליו/ ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם: ואם לא י...
על ידי יהודי טבעי
א' פברואר 24, 2019 11:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 28
צפיות: 2000

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

פרשת ויקהל

1. ללמוד וללמד תורה ברבים/ ויקהל משה את כל עדת בני ישראל - - - אלה הדברים אשר צוה ה'.
2. להתנדב עם כישורים מיוחדים לכבוד ה' / וכל חכם לב בכם יבאו ויעשו את כל אשר צוה ה':
3. בעלי יכולת ראוי שיתנדבו במה שביכלתם יותר מהשאר/ והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן:
על ידי יהודי טבעי
ג' פברואר 19, 2019 1:35 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים קטן
תגובות: 3
צפיות: 231

פורים קטן

האם לגבי פורים קטן יש הבדל בין פרזים ומוקפין, או שבשתיהם צריך לנהוג קצת שמחה בכל המקומות.
על ידי יהודי טבעי
ד' פברואר 13, 2019 12:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה המשטר הכלכלי של התורה?
תגובות: 69
צפיות: 3730

Re: מה המשטר הכלכלי של התורה?

מאמר של הגר"ל מינצברג בנושא בתורה ודעת גיליון 137
על ידי יהודי טבעי
ב' פברואר 11, 2019 6:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא אומרים את פרשת הדלקת המנורה בכל יום?
תגובות: 28
צפיות: 629

Re: מדוע לא אומרים את פרשת הדלקת המנורה בכל יום?

המנהג הקדום היה לומר פרשת התמיד

הוספת פרשת הקטורת לא היתה משום ונשלמה פרים שפתינו כי לא תיקנו לומר את כל סדר המערכה, אלא משום הסגולה שבדבר כמובא בספר סדר היום ובמקובלים שהקטורת יש בה הגנה ושמירה ממזיקים ומהקליפות וכפי שאומרים קטורת בסיום התפילה. ולפי זה אין מקום לשאלה.
על ידי יהודי טבעי
ב' פברואר 11, 2019 6:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדרי גנב וגזלן וחיוב כפל - מאמר להורדה
תגובות: 0
צפיות: 165

גדרי גנב וגזלן וחיוב כפל - מאמר להורדה

לרגל לימוד פרק מרובה בכמה ישיבות

מאמר להורדה
על ידי יהודי טבעי
ג' פברואר 05, 2019 7:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מאמר יסודי - מהות ותכלית כלל התורה והמצוות
תגובות: 5
צפיות: 477

מאמר יסודי - מהות ותכלית כלל התורה והמצוות

מאמר יסודי - מהות ותכלית כלל התורה והמצוות

מצורף לעיון וכמובן לביקורת
על ידי יהודי טבעי
א' ינואר 27, 2019 2:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה נחשב 'מגילה'?
תגובות: 10
צפיות: 378

Re: מה נחשב 'מגילה'?

על דברי הגמרא בבא בתרא (יד, ב) 'וליכתביה (את הנביא הושע) לחודיה וליקדמיה, איידי דזוטר מירכס'. כתב רבי אליעזר משה הורביץ - 'אף דהמגלות זוטרין מיניה, לא מרכסי משום דקוראין כ״א בזמנה, ולפיכך נקראות מגלות. עיין ברות רבה בסופו דדריש קרא דהנה באחי עיי״ש. ומכל זה מוכח שמנהג קדום הוא לקרותם. ויונה, אף שמוז...
על ידי יהודי טבעי
ו' ינואר 25, 2019 3:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה נחשב 'מגילה'?
תגובות: 10
צפיות: 378

Re: מה נחשב 'מגילה'?

על דברי הגמרא בבא בתרא (יד, ב) 'וליכתביה (את הנביא הושע) לחודיה וליקדמיה, איידי דזוטר מירכס'. כתב רבי אליעזר משה הורביץ - 'אף דהמגלות זוטרין מיניה, לא מרכסי משום דקוראין כ״א בזמנה, ולפיכך נקראות מגלות. עיין ברות רבה בסופו דדריש קרא דהנה באחי עיי״ש. ומכל זה מוכח שמנהג קדום הוא לקרותם. ויונה, אף שמוז...
על ידי יהודי טבעי
ה' ינואר 24, 2019 6:23 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הפצה אמינה של חומר תורני
תגובות: 7
צפיות: 515

Re: הפצה אמינה של חומר תורני

יש בעיה אחרת, שבהרבה בתי כנסת ואולי רוב, הגבאים תופסים את כל החבילה בשלימותה ומעיפים לגניזה.
לכן חשוב שהמפיץ ידע איזה בתי כנסת מרשים להותיר חומר, והיכן, ובאלו מהם ניתן לתאם עם הגבאים.
על ידי יהודי טבעי
ה' ינואר 24, 2019 5:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'הטבעת בתרמית רגלי בת ענמית'
תגובות: 38
צפיות: 4747

Re: 'הטבעת בתרמית רגלי בת ענמית'

בשירת הים נאמר שקריעת הים נעשתה בחרון אף; והמובן, שתכלית קריעת ים סוף היתה לטבע את המצרים בתוכו, וביאת בני ישראל בתוך הים ביבשה היתה למען יבואו אחריהם מצרים אל תוך הים, ולא לצורך הצלתם מיד מצרים. והנה מציאה רבתי שבאתני בהיסח הדעת! בקונטרס 'פניני הימים' שהפנָנו אליו נוטר הכרמים כותב בעל 'משמר הלוי' ...
על ידי יהודי טבעי
ה' ינואר 24, 2019 5:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה נחשב 'מגילה'?
תגובות: 10
צפיות: 378

Re: מה נחשב 'מגילה'?

אני מניח שכבר דנו בכך, אולם בחיפוש ראשוני לא מצאתי לע"ע. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=46&t=29005&hilit#p301129 ייש"כ. אולם לא הובאו שם מקורות לפתרון השאלה, וגם לא מקור מאימתי התחילו לקרוא כך לספרים אלו. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=46&t=29005&hilit#p301...
על ידי יהודי טבעי
ד' ינואר 23, 2019 12:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה נחשב 'מגילה'?
תגובות: 10
צפיות: 378

Re: מה נחשב 'מגילה'?

אני מניח שכבר דנו בכך, אולם בחיפוש ראשוני לא מצאתי לע"ע. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=46&t=29005&hilit#p301129 ייש"כ. אולם לא הובאו שם מקורות לפתרון השאלה, וגם לא מקור מאימתי התחילו לקרוא כך לספרים אלו. וכאשר העמקתי להתבונן עלה בדעתי שהביאור הוא פשוט. כפי שהעלו שם, בשורש...
על ידי יהודי טבעי
ג' ינואר 22, 2019 7:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה נחשב 'מגילה'?
תגובות: 10
צפיות: 378

מה נחשב 'מגילה'?

יש לנו בכתובים חמש מגילות, מה נחשב 'מגילה'? מה המקור לכך שהם נקראים כך? ומדוע?
מדוע למשל קהלת ושיר השירים הם מגילות ומשלי אינו מגילה
האם יש לכך קשר לזה שהם נקראים לפי המנהג בעתים מיוחדים, בשונה משאר כתבי הקודש.

אני מניח שכבר דנו בכך, אולם בחיפוש ראשוני לא מצאתי לע"ע.
על ידי יהודי טבעי
ד' ינואר 16, 2019 8:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בעניין המן שירד במדבר
תגובות: 17
צפיות: 699

Re: שאלה בעניין המן שירד במדבר

אגב, מה ההסבר הטבעי לירידת המן ע"פ פשוטו של מקרא?. אהבתי את השאלה לא אהבתי את השאלה רק 'לא אהבתי'? איך משאירים כאלו שאלות בפורום, שיש בהם כפירה בתורה מסיני. נראה לי שהגבולות בפורום לא ברורים מספיק, בתורה ירידת המן מופיעה כדבר שאינו טבעי והוא מבקש הסבר טבעי. מצורף מאמר על החידוש הגדול שהיה במן ...
על ידי יהודי טבעי
ו' דצמבר 07, 2018 1:18 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: טעות נפוצה - ברכה היא לא הודאה
תגובות: 2
צפיות: 718

Re: טעות נפוצה - ברכה היא לא הודאה

מסכים לכל מילה, אבל המיוחד בברכות הנהנין שיש בהם מושג של גזילה ומעילה מהקב"ה, זאת אומרת שגם ברכות הנהנין אינה תודה אלא שבח והכרה שה' יצר את הדבר, רק שמי שנוטל הנאה מהעולם ואינו מכיר שזו נתינה מה' הוא גזלן. משל למה"ד ליד הסבא יש ערימה של מטבעות לחלק דמי חנוכה, והוא מחלק לכולם. בא אחד הנכדים...
על ידי יהודי טבעי
ה' דצמבר 06, 2018 3:29 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: טעות נפוצה - ברכה היא לא הודאה
תגובות: 2
צפיות: 718

טעות נפוצה - ברכה היא לא הודאה

רבים טועים להבין שהברכות הם תודה לה', אולם זה לא נכון ברכה היא לא הודאה! ברכה היא שבח. וראה בשו"ע או"ח סימן ו סעיף ג שברכת אלוקי נשמה אינה פותחת בברוך כיון שהיא ברכת ההודאה, וברכת ההודאה אינה פותחת בברוך! אם כל הברכות הם הודאה שום ברכה לא היתה פותחת בברוך. ברכה היא שבח, דהיינו הבעת התפעלות...
על ידי יהודי טבעי
ג' דצמבר 04, 2018 4:18 pm
פורום: חנוכה
נושא: ועמדו בגזירה זו כמו חמישים ושתים שנה
תגובות: 3
צפיות: 332

Re: ועמדו בגזירה זו כמו חמישים ושתים שנה

המקורות ההיסטוריים מורים כי מתחילת הגזירות עד נס חנוכה עברו ס"ה שלש שנים ואחר שנתיים נוספות מת אנטיוכוס.
צריך לבדוק אפשרות של שיבושי נוסחאות, שכן אפילו אם נחשב את כל תקופת המלחמות של מלכי חשמונאי עד למיגור היוונים זה נמשך לא יותר מעשרים שנה.
על ידי יהודי טבעי
ב' דצמבר 03, 2018 3:50 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 17571

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

הרב תוכן. מה שכתבת כאן לענ"ד הוא ממש חטא ועוון. על סתם אברך שנפטר ואומרים עליו שבחים לא יהין מישהו לבא ולכתוב דעו לכם שאינו ראוי למה שאומרים עליו ק"ו לאדם שרבים הם תלמידיו שקיבלו ממנו הרבה תורה וחושבים אותו לגברא רבא עד מאד ואין סיבה לך ולאחרים לחשוב שאינו כן ואתה אפילו כותב שאינך יודע וב...
על ידי יהודי טבעי
ה' נובמבר 29, 2018 6:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 17571

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

כמחאה על כבודו של הגר"ל מינצברג זצ"ל אני קורא לכל קוראי הפורום לא לענות ולא להתייחס בשום תגובה לכל דברי הרב 'תוכן', שישמיץ ויכתוב ככל העולה על רוחו עד שגרונו יחר ומחשבו יקרוס.
על ידי יהודי טבעי
ג' נובמבר 20, 2018 6:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות כט. אל תאמין בעצמך - שהרי יוחנן כה"ג, מה עם אלישע בן אבויה
תגובות: 6
צפיות: 727

Re: ברכות כט. אל תאמין בעצמך - שהרי יוחנן כה"ג, מה עם אלישע בן אבויה

כהן גדול שנכנס לפני ולפנים עשרות פעמים וזכה לגילוי שכינה (כדאיתא בירו'), ושמע בת קול (סוטה לג.) שזה קרוב למעלת הנבואה, זה יותר רבותא שנכשל.
על ידי יהודי טבעי
א' נובמבר 18, 2018 1:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר עולם גדול עולה...
תגובות: 87
צפיות: 12865

Re: ספר עולם גדול עולה...

שני אימרות ששמעתי ממו"ח בשמו

1. יש שני שקרים אחד של הראשי ישיבות ואחד של הרבנים, של הראש ישיבות זה 'זיקה'. ושל הרבנים זה 'קניין סודר'.

2. מישהו שאל אותו על עניינו של השעון שמש של ביהכנ"ס זהרי חמה שמתפללים בותיקין, אמר לו שיש כאן 'כת עובדי החמה' שמקפידים על הנץ...
על ידי יהודי טבעי
א' נובמבר 18, 2018 12:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות פ"ד מ"ב - מדוע תפילת רבי נחוניא בן הקנה אינה מופיעה בפרק ט
תגובות: 1
צפיות: 335

ברכות פ"ד מ"ב - מדוע תפילת רבי נחוניא בן הקנה אינה מופיעה בפרק ט

הנה מצוות התפילה לשיטת הרמב"ם נלמדת מלעבדו בכל לבבכם, ולכן מן התורה צריך להתפלל בכל יום, והרמב"ן תמה עליו מנלן מהמצוה לעבדו שצריך להתפלל בכל יום, ואולי פעם אחת בחיים. ויש לומר שעיקר שם תפילה היא כשיש בה בקשת צרכים, וזה נקרא עבודה, שכשהוא מבקש על הדברים שהוא נזקק להם בקביעות הרי בזה הוא מבט...
על ידי יהודי טבעי
א' נובמבר 18, 2018 12:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות פ"ד מ"ב - מדוע תפילת רבי נחוניא בן הקנה אינה מופיעה בפרק ט
תגובות: 1
צפיות: 335

ברכות פ"ד מ"ב - מדוע תפילת רבי נחוניא בן הקנה אינה מופיעה בפרק ט

במשנה (ברכות פ"ד מ"ב) 'רבי נחוניא בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפלה קצרה. אמרו לו, מה מקום לתפלה זו. אמר להם, בכניסתי אני מתפלל שלא תארע תקלה על ידי, וביציאתי אני נותן הודיה על חלקי'. משנה זו שנויה בפרק תפילת השחר, בין המשניות העוסקות בדיני התפילות החובה הסדורות, במשנה א' ...
על ידי יהודי טבעי
ד' נובמבר 14, 2018 3:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאין אדם מוריש שקר לבניו
תגובות: 82
צפיות: 6557

Re: שאין אדם מוריש שקר לבניו

בעז"ה אכן יש שתי נוסחאות בעיקרון של אמינות מסורת אבותינו על מעמד הר סיני ויציאת מצרים. 1. משום שיש רצף של מסורת אצל מאות אלפים/מליונים שעובר מדור לדור, וציבור ענק כל כך אינו יכול להמציא אירועים שארעו לפני מאות אלפים, במיוחד שיש תיעוד מקורי (ספר התורה) ומערכת עדויות מדויקת ועניפה. 2. משום שאין ...
על ידי יהודי טבעי
ד' נובמבר 14, 2018 1:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאין אדם מוריש שקר לבניו
תגובות: 82
צפיות: 6557

Re: שאין אדם מוריש שקר לבניו

אם הספיקות הללו הם רציניות, ולא איזה קרויז של ימי הבחרות. הרי אומר לנו ה' אלוקינו בתורתו: (ל) בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ עַד־יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְּקֹלוֹ: (לא) כִּי אֵל רַחוּם יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ לֹא יַרְפְּךָ וְלֹא יַשְׁחִיתֶךָ וְלֹ...
על ידי יהודי טבעי
ג' נובמבר 13, 2018 4:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיתת צדיקים מקרבת את הגאולה
תגובות: 2
צפיות: 201

Re: מיתת צדיקים מקרבת את הגאולה

ספר התניא - אגרת הקודש - פרק כח מה שכתב למחותנו הרב הגאון המפורסם איש אלקים קדוש ה' נ"י ע"ה פ"ה מו"ה לוי יצחק נ"ע אב"ד דק"ק בארדיטשוב לנחמו על פטירת בנו הרב החסיד מו"ה מאיר נ"ע למה נסמכה פ' מרים לפ' פרה לומר לך מה פרה מכפרת וכו'. וצריך להבין למה נסמכה דוק...
על ידי יהודי טבעי
ה' נובמבר 08, 2018 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשיטתו של הגרי"ל מינצברג בביאור המקרא ודרשות חז"ל
תגובות: 74
צפיות: 14013

Re: לשיטתו של הגרי"ל מינצברג בביאור המקרא ודרשות חז"ל

חשוב לציין ששיטתו של הגר"ל מעבר ל'פרשה שנשנית' ("בחינות") מבוססת על הנחה קדומה, שהתורה שבכתב מביעה את היסודות העקרוניים של המסר האלוקי, הסיפורים והמצוות. והתורה שבעל פה באה להשלים את הפרטים המעשיים והרקע הסיפורי המסתעף. ומכאן גם נובע יסוד הפרשה שנשנית, שכן ברובד המעשי זה מתקיים ביחד, ...

עבור לחיפוש מתקדם