מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 284 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יהודי טבעי
ה' ינואר 09, 2020 5:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה חורפית
תגובות: 27
צפיות: 498

Re: שאלה חורפית

מי שמתקשה לדון כל מקרה לגופו, יש כלל בחז"ל שהוא כל התורה על רגל אחת, מה דסני עלך לחברך לא תעביד. כשהופכים את הסיטואציה כלפי עצמך אתה משתחרר מהנגיעות ויודע לדון בצדק. זו הנקודה שהפריעה לר' ישראל סלנטר, אנשים הפכו לרובוטים של הלכה, תלמדו מוסר, ואז תהיו בני אדם. זו היתה העצה שלו. בודאי גם דבריך נ...
על ידי יהודי טבעי
ה' ינואר 09, 2020 1:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה חורפית
תגובות: 27
צפיות: 498

Re: שאלה חורפית

בנידון הזה טמונה שאלה מאד מהותית, הקשורה לשאלות דומות נוספות, האם כל ההנהגות הראויות והמחוייבות מצד אנושיות צריכים להיות מוגדרים כאיסורים "הלכתיים". והבעיה היא שאין כזה מצב בעולם, שכל סוגי הסיטואציות האפשריות יהיו מוגדרים בהגדרה הלכתית, שנוכל להוציא שו"ע ונאמר לו אתה עברת על הסעיף הזה...
על ידי יהודי טבעי
ד' דצמבר 18, 2019 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת אבות- ריצוי?
תגובות: 9
צפיות: 877

Re: ברכת אבות- ריצוי?

רשב"ם פסחים קה. נמי הודאה היא- ואין בה הפסק דבר אחר, לא הפסק תחינה ולא הפסק ריצוי, הלכך בפתיחתה סגי. ולא דמי לברכת קידוש שצריך לספר בשבח שבת, וברכת יוצר אור שיש בה הפסק תחינה כגון ברחמיך הרבים רחם עלינו, וברכת אבות יש בה (דברי) ריצוי וצריך לפתוח ולסיים בשבחו של מקום: איזה ריצוי באבות? ואולי כו...
על ידי יהודי טבעי
ב' דצמבר 16, 2019 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש לה"ר בלספר על אדם עובדה, רעה בעיני השומעים, אם הוא מתגאה בה
תגובות: 6
צפיות: 277

Re: האם יש לה"ר אם אספר עובדה, רעה בעיניי, על אדם אשר מתגאה בה

אומר מסברא, שהיות ואיסור לשה''ר הוא לכאו' מטעם של ''מזיק'' (ולכן למשל מותר מעיקר הדין לומר לשה''ר על המתים, אלא שהטילו על זה חרם), א''כ זה המפתח, ובכל מקרה לגופו החשבון צריך להיות האם למעשה הדברים שייאמרו עשויים לסובב נזק כל שהוא באופן כל שהוא. אם חסיד אדוק יאמר כגנאי על פלוני הליטאי שהוא 'מתנגד' א...
על ידי יהודי טבעי
ג' נובמבר 26, 2019 4:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גוף בלי נשמה
תגובות: 8
צפיות: 478

Re: גוף בלי נשמה

שמעתי מהגר''י אדלשטיין זצ''ל שיש אומרים סברא, כשיודע תוכן כללי של הענין - לשבח את ה', והרי אם - להבדיל אא''ה - יקח ספר של נוצרים ימ''ש, ויקרא, אף שאינו מבין את השפה, מתחייב בכל שורה כרת של מגדף , ומדה טובה מרובה, ואמר שלכאורה זו סברא נכונה. לקרב את הסברא אל הלב, אפשר לבאר שזה כמו שאדם נותן לרעהו או...
על ידי יהודי טבעי
ג' נובמבר 26, 2019 4:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד קידשו האבות את האמהות
תגובות: 4
צפיות: 231

Re: כיצד קידשו האבות את האמהות

זה לשון חידושי הגרי"ז (סטנסיל) על התורה בפרשת לך לך ד"ה ידועה הקושיא וכעין זה יתיישב מה שהקשו איך נשא יעקב ב' אחיות, והתירוץ קודם מתן תורה היה. אך קשה, הלא קיימו עד שלא נתנה תורה, והנראה דלאיסור ב' אחיות בעינן אישות של ישראל. ואישות של בן נח חלוקה בעצם החפצא של האישות ישראל. ולפ"ז ל&q...
על ידי יהודי טבעי
א' נובמבר 24, 2019 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חג הסיגד
תגובות: 8
צפיות: 926

Re: חג הסיגד

לדעת הרבה פוסקים הם גויים גמורים, ויש אצלם גם סממני נצרות, יתכן שהעתיקו מעט מהיהדות כמו כל הדתות האחרות הדיון ההלכתי הוא כשרותם מבחינה גזע המשפחה, אבל הריבוי הגדול של דיני ישראל והמסורת והתורה שבידם מעידים לכאורה על כך שהיה גרעין קדום כלשהו של יהודים שהגיע לשם, ויתכן שמסביב להם התלכד איזה שבט אפריק...
על ידי יהודי טבעי
ו' נובמבר 22, 2019 2:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חג הסיגד
תגובות: 8
צפיות: 926

Re: חג הסיגד

עולה בלבי המחשבה שמא אין חג זה אלא שריד של החג אשר בדא ירבעם מלבו בחודש השמיני לזבוח לעגלי בית אל אם הם אכן מגולי בית ראשון ועשרת השבטים אין מקום לתלות את המנהג בעצרת שכינס עזרא בכד תשרי, יותר מסתבר לתלות זאת במנהגים של עשרת השבטים. על פי מסורתם הם, ביתא ישראל הם צאצאי שבט דן. שגלו בתקופת המלך ירבעם...
על ידי יהודי טבעי
ה' נובמבר 14, 2019 3:40 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האנומליה בשמות המספרים בזכר ונקבה
תגובות: 23
צפיות: 1488

Re: האנומליה בשמות המספרים בזכר ונקבה

מי אמר שתוספת הה' מבטאת חולשה? בגלל שהיא ניתנת לנקבה? כלומר- אחרי שאנחנו מניחים שנקבה היא חלשה, אזי אנו אומרים שעכ''ח תוספת הה' מבטאת החלשה. הבנתי נכון? (הפמניסטיות יכולות לומר איפכא, שנקבה היא חזקה, וא''כ תוספת הה' מבטאת חוזקה..) תשש כוחי כנקבה... (ברכות לב, א) (הפמיניסטיות אינן מכחישות את חולשתן,...
על ידי יהודי טבעי
ה' נובמבר 14, 2019 1:02 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האנומליה בשמות המספרים בזכר ונקבה
תגובות: 23
צפיות: 1488

Re: האנומליה בשמות המספרים בזכר ונקבה

כידוע ישנה אנומליה בלשון הקודש בכתיבת מספרים שזכרים (אישים שמות ופעלים) כותבים שלשה ארבעה חמשה וכו' ונקבות (כנ"ל) נכתבים שלש ארבע חמש. ולכאורה איפכא מסתברא שתוספת הה"א בדרך כלל ניתנת לנקבה. ונלאו כל חכמי לב לפתור החידה. נראה לבאר שנקבות רבות דווקא בשל הופעתן העצמאית הרפויה נקל לחזותם כקבו...
על ידי יהודי טבעי
ג' נובמבר 12, 2019 7:35 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האנומליה בשמות המספרים בזכר ונקבה
תגובות: 23
צפיות: 1488

האנומליה בשמות המספרים בזכר ונקבה

כידוע ישנה אנומליה בלשון הקודש בכתיבת מספרים שזכרים (אישים שמות ופעלים) כותבים שלשה ארבעה חמשה וכו' ונקבות (כנ"ל) נכתבים שלש ארבע חמש. ולכאורה איפכא מסתברא שתוספת הה"א בדרך כלל ניתנת לנקבה. ונלאו כל חכמי לב לפתור החידה. נראה לבאר שנקבות רבות דווקא בשל הופעתן העצמאית הרפויה נקל לחזותם כקבוצ...
על ידי יהודי טבעי
א' נובמבר 10, 2019 8:00 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פשוטו של מקרא או פשוטה של תפילה?
תגובות: 14
צפיות: 621

Re: פשוטו של מקרא או פשוטה של תפילה?

נראה לי שאפילו לגבי שירת הים כשאומרים אותו במסגרת פסוקי דזמרה בכל יום, אין נכון לכוון שהוא שירה והודאה על ניסי קריעת ים סוף, שאם הוא מכוון לומר שירה על הנסים הרי עובר על האומר הלל בכל יום, שאמרו עליו הרי זה מחרף ומגדף. עיין בקישור: http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=27&t=33126&p=356147&a...
על ידי יהודי טבעי
א' נובמבר 10, 2019 6:13 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פשוטו של מקרא או פשוטה של תפילה?
תגובות: 14
צפיות: 621

Re: פשוטו של מקרא או פשוטה של תפילה?

יש לפקפק בכל ההנחה המונחת ביסוד השאלה. לדידי פשיטא (וכן כתוב בהרבה ספרים ואין העת בידי לחפש), שדוד המלך ע"ה ושאר זקנים שחיברו את מזמורי התהילים אמנם שרתה עליהם רוח הקודש לומר אותם ביחס למאורעות השעה, והמאורע היה סיבה לעוררם לחבר את המזמור, אולם כאשר הסכימה עמם רוח הקודש לקבעם לדורות תיקנו אותם ...
על ידי יהודי טבעי
ו' אוקטובר 04, 2019 4:49 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תבל
תגובות: 4
צפיות: 535

תבל

המילה 'תבל' היא נרדפת ל'ארץ', אולם היא ייחודית בכך שאין לה ריבוי 'תבלים' ואין לה הטיות 'תבלי' 'תבלו'. האם ניתן לומר שזו מילת 'שם' לארץ, ולכן אין לה ריבוי והטיות, ארץ הוא שם עצם ותבל הוא ה'שם' של כל העולם, הכתובת: שד' הרצל, ירושלים, ישראל, תבל. וכך יוסבר לשון התפילה 'יושבי תבל ארצך' כמו לדוגמא 'יושבי...
על ידי יהודי טבעי
ג' ספטמבר 24, 2019 8:21 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בלול (במדבר טו, ט)
תגובות: 17
צפיות: 1159

בלול (במדבר טו, ט)

והקריב על בן הבקר מנחה סלת שלשה עשרונים בלול בשמן חצי ההין (במדבר טו, ט).

מיהו ה'בלול', מנחה לשון נקבה וגם סולת לכאורה והעשרונים הם רבים והוי ל"ל בלולים.
על ידי יהודי טבעי
ג' ספטמבר 03, 2019 12:58 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תוכנה לבניית תוכנית לימוד אישי בש"ס
תגובות: 1
צפיות: 499

תוכנה לבניית תוכנית לימוד אישי בש"ס

האם קיימת תוכנה שמסוגלת ליצור תוכנית אישית ללימוד דפים בש"ס בהספק קבוע כלומר שתהיה אפשרות לכל לומד להכניס את התכנית שלו אחד רוצה 7 דף ביום אחד רוצה 3 דף אחד רוצה דף 1 ושזה יוכל להתחיל מכל תאריך שיקבע הלומד. אם עדיין אין, הייתי פונה למקצוענים שבחבורה ושואל האם זה משהו מסובך מדי. האם זה אמור להיו...
על ידי יהודי טבעי
ב' אוגוסט 12, 2019 8:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע נשים פטורות מברכת לבנה
תגובות: 7
צפיות: 578

Re: מדוע נשים פטורות מברכת לבנה

בס''ד ... ר' שלמה קלוגר (חכמת שלמה קצג) כתב, שמצוות עשה שהזמן גרמא, היא רק מצווה שבעיקרון אפשר לקיים אותה תמיד, ורק חכמים הגבילו את זמן הקיום. למשל נטילת לולב, אין מניעה מציאותית ליטול לולב כל השנה, ורק חכמים קבעו שיש ליטול בסוכות. בקידוש לבנה לעומת זאת, הסיבה שלא מקדשים את הלבנה כל הזמן היא שהירח ...
על ידי יהודי טבעי
ה' אוגוסט 08, 2019 3:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?
תגובות: 45
צפיות: 3518

Re: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?

ואמנם יש לי להוסיף על דברי הרמב"ן. כי הרמב"ן כתב שהנהגה באומות העולם מתנהלת לפי מערכת המזלות, והרי מקובלנו שאין כל מקרה וטבע בעולם, ועל כך היישוב הוא שגם הנהגת 'מערכת המזלות' מושגחת מאת ה', אלא שיש הבדל בין ההשגחה הכללית הזאת שכפופה למערכת המזלות, שהקב"ה מנהיג כל אדם רק במה שמתאפשר בת...
על ידי יהודי טבעי
ה' אוגוסט 08, 2019 1:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?
תגובות: 45
צפיות: 3518

Re: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?

אני נוכח לראות ששני דברים הם במוקד הוויכוח, והם אכן דברים שאינם מפורשים בדברי הרמב"ן, אבל המבין דבר מתוך דבר, רואה שזה מוכרח להבין כן, וכמו שאבאר: כבר דקדקנו בעניין זה בפורום זה, הלא רבינו בעצמו חילק בין הטבע והמקרים, ודבר זה העליתי כמה פעמים מתוך דבריו לעיל, ולכן טענתי שלא דקדקת על דעת רבינו. ...
על ידי יהודי טבעי
ד' אוגוסט 07, 2019 3:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?
תגובות: 45
צפיות: 3518

Re: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?

מעכ"ת כפי הנראה קרא דבריי מקופיא ולא דקדק בהם, ואני מבקש שלהבא בטרם תגיב, תעיין היטב במה שכתבתי ותדקדק בו, כשם 'לעמל יולד' כן תהיה תהלתו. וכבר הייתי מרפה ידיי מלהשיב לטענות שאינם מתייחסות לדברים, אלא שהעניין עצמו חשוב ביותר ורבים נבוכים בו, ולכן חביב עלי הדבר ואיני נלאה לעסוק בו ולהבהיר את הדבר...
על ידי יהודי טבעי
א' אוגוסט 04, 2019 4:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם אפשר לאסור בחורים באיסור קונם
תגובות: 28
צפיות: 2420

Re: האם אפשר לאסור בחורים באיסור קונם

בסוגיא שם בנדרים מבואר שזה פתח טוב להתרה כשנדר מתוך כעס, אבל כל עוד שלא הלך אצל חכם הנדר הוא נדר. והבאתי לזה גם פסוק שהקב"ה נשבע באפו, ובגמרא מוכיחים מזה שהקב"ה מבקש לחזור בו מהשבועה, אבל השבועה עצמה חלה כל עוד שלא הותר. חגיגה דף י/א גמרא תניא רבי אליעזר אומר יש להם על מה שיסמכו שנאמר כי י...
על ידי יהודי טבעי
א' אוגוסט 04, 2019 4:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם אפשר לאסור בחורים באיסור קונם
תגובות: 28
צפיות: 2420

Re: האם אפשר לאסור בחורים באיסור קונם

דע שזה שנים הייתי מסופק אם אדם נדר מתוך כעס אם נדרו נדר? ולפני זמן יצא ספרו של הגאון רבי יעקב בלוי ז"ל נדרי יעקב, ושם הביא הרבה פוסקים שגם נדר מתוך כעס הוי נדר. אשמח אם תוכל להעלות דבריו כאן. כי לכאורה הוא מפורש בר"ן נדרים כא:, וע"ע נדרים ט סע"ב ובראשנים שם. פסוק מפורש 'אשר נשבע...
על ידי יהודי טבעי
א' אוגוסט 04, 2019 3:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?
תגובות: 45
צפיות: 3518

Re: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?

אני מסכים עם דבריך, ואיני רואה שהם חלוקים על דבריי. אבל אני רוצה עכשיו להוסיף עוד נקודה שאינה ברורה בדברי הרמב"ן, אבל לכאורה היא פשוטה. מלבד ההנהגה בשם א-ל שד-י דהיינו נסים נסתרים, שזו ההנהגה עם האבות ועם כלל ישראל בכל הדורות, יש את הנהגת המשפט והדין של כל באי העולם, ונראה שזה לא נכלל בדברי הרמ...
על ידי יהודי טבעי
ו' אוגוסט 02, 2019 5:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?
תגובות: 45
צפיות: 3518

Re: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?

מה שכתבת בריש דבריך, נכונים הדברים בדעת הרמב"ן על דרך הכללי. אבל, לא מפורש כאן ברמב"ן שמדובר במקרי ישראל ולא התכוון רבינו לזה, אלא דיבר בצדיקים דוקא. ראה במה שכתב בתחילת פרשת וארא שלשם כך היה כל הגילוי ביציאת מצרים, כדי לגלות שם הוי"ה בבחירת עם ישראל להראות להם הניסים, שבזמן האבות הי...
על ידי יהודי טבעי
ג' יולי 30, 2019 7:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?
תגובות: 45
צפיות: 3518

Re: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?

ראו את הרמב"ן בפרשת ברית מילה (בראשית פרק יז פסוק א): וטעם להזכיר עתה זה השם (א-ל שד-י), כי בו יעשו הנסים הנסתרים לצדיקים, להציל ממות נפשם, ולחיותם ברעב, ולפדותם במלחמה מיד חרב, ככל הנסים הנעשים לאברהם ולאבות, וככל הבאים בתורה בפרשת אם בחקותי (ויקרא כו ג -מו) ובפרשת והיה כי תבא (דברים כח א -סח)...
על ידי יהודי טבעי
ג' יולי 30, 2019 6:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ם מוציא הלכות מהמקרא - הן הנה
תגובות: 2
צפיות: 207

Re: הרמב"ם מוציא הלכות מהמקרא - הן הנה

עוד יש להוסיף, שהרמב"ן כתב [בפסוק 'וישלח אותם משה' (לא ,ו)] 'והנה משה לא צוה אותם מה יעשו, רק אמר להם לתת נקמת ה' במדין (פסוק ג) וחשב שלא ישאירו בהם שריד ופליט כנקמת עמלק, או כנקמת שבעה עממים. וכאשר ראה שהשאירו הנשים והטף והבהמה, קצף על הנשים היודעות משכב זכר, כי ראוי לפקודי החיל להורגן תחלת כל...
על ידי יהודי טבעי
ג' יולי 30, 2019 6:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ם מוציא הלכות מהמקרא - הן הנה
תגובות: 2
צפיות: 207

Re: הרמב"ם מוציא הלכות מהמקרא - הן הנה

ברם, יש להוסיף על הנ"ל שבאמת דברי הרמב"ם עדיין טעונים ביאור, שאף שיישבנו הקושיא מכח החשבון שנהרגו שם אף הנשים שלא נעברה בהם עבירה, סוף סוף כיצד למד מדיני מלחמה זו מצד הסברא, ומי יימר שאפילו הריגת הנשים שנבעלו היא מדין תקלה כבהמה, שהרי שם היה דין מיוחד לתת נקמת ה' במדין, וממילא היה להם להבי...
על ידי יהודי טבעי
ג' יולי 30, 2019 6:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ם מוציא הלכות מהמקרא - הן הנה
תגובות: 2
צפיות: 207

הרמב"ם מוציא הלכות מהמקרא - הן הנה

כידוע ההלכה היא שהבועל ארמית קנאים פוגעין בו, אולם זה רק בפרהסיא ובשעת מעשה שלא פירש ממנה, אבל לאחר מעשה אין חיוב מיתה, ואפילו לאו או עשה מן התורה אין בדבר אם אינו דרך חתנות, אבל יש איסור מדברי קבלה ומשמע מהרמב"ם שיש בזה חיוב כרת מדברי קבלה. וכל זה ביחס לבועל, אבל לגבי הגויה עצמה כתב ברמב"...
על ידי יהודי טבעי
ו' יולי 19, 2019 3:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פיסקא באמצע פסוק - מהלך המיישב את כל הפרשה
תגובות: 0
צפיות: 231

פיסקא באמצע פסוק - מהלך המיישב את כל הפרשה

(במדבר כו, א – ד) ויהי אחרי המגפה, ויאמר ה' אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר. שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל יצא צבא בישראל. וידבר משה ואלעזר הכהן אתם בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר. מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה ה' את משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים. פסוקים אלו מוקשים ...
על ידי יהודי טבעי
ד' יולי 17, 2019 1:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 6244

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

מי שמתקשה (כמוני) לעקוב אחר מו"מ בדרך פולמוס ובהוצאת חצאי דברים מהקשרם
ומבקש להתבונן בדבר ביישוב הדעת דבר דבור על אפנו
מוזמן לעיין בקונטרסים שאני מעלה כאן (כבר הועלו בעבר על ידי בפורום, ולע"ע אני נלאה למצאם).
על ידי יהודי טבעי
ד' יולי 10, 2019 12:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: מאיזה דין אדם יכול להוציא את חברו בברכה? תמיהה בדבר שתיקת הראשונים.
תגובות: 22
צפיות: 1286

Re: מאיזה דין אדם יכול להוציא את חברו בברכה? תמיהה בדבר שתיקת הראשונים.

איך ברכה של אחד פוטרת את השני? תשובה: אם ענה אמן אחר הברכה – הרי הוא כמי שבירך במו פיו, דומיא דשבועה, דאמרינן בשלהי שבועות שתים בתרא: אָמַר שְׁמוּאֵל: כָּל הָעוֹנֶה אָמֵן אַחַר שְׁבוּעָה - כְּמוֹצִיא שְׁבוּעָה מִפִּיו דָּמֵי, דִּכְתִיב 'וְאָמְרָה הָאִשָּׁה אָמֵן אָמֵן'. שמע את הברכה וכיוון לבו לצאת...
על ידי יהודי טבעי
ג' יולי 09, 2019 1:50 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 328
צפיות: 44477

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

עושה חדשות כתב:האם יסכימו לשלוח את הספר באימייל (או להעלות כאן ובה"ב) כשאר הספרים?

אם לאו, אשמח לקבל עכ"פ את הסימן האחרון, העוסק בענין הגעלת וטבילת כלים.


אני מעלה את הסימן במהדורת וורד
על ידי יהודי טבעי
ג' יוני 25, 2019 8:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין עב - מגע בית הסתרים
תגובות: 15
צפיות: 1152

Re: חולין עב - מגע בית הסתרים

ויש לה גם צד חיצוני שאינו בית הסתרים. די גם בחצי מולקולה להעביר טומאה. בית הסתרים אינו כח שלילי המבטל טומאה, אלא הוא לא מעביר טומאה. לדעתי, העקשנות נובעת מההנחה שבוודאי הגמרא צודקת, גם לחצי תא או רבע תא יש צד פנימי וצד חיצוני. החיבור הוא צד בית הסתרים. עכשיו הבנתי אותך. אבל אני מקווה שהבנת את הקושי...
על ידי יהודי טבעי
ג' יוני 25, 2019 7:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין עב - מגע בית הסתרים
תגובות: 15
צפיות: 1152

Re: חולין עב - מגע בית הסתרים

בסופו של דבר המולקולות החיצוניות של החלק הפנימי (בכל ההיקף) נוגעות במולקולות החיצוניות הטמאות. התאים של בית הסתרים אינם מולקולות טהורות אלא שמגע דרך בית הסתרים לא נחשב מגע מטמא. וגם לרקמה מיקרוסקופית חיצונית יש בית הסתרים בצד הפונה כלפי פנים. ויש לה גם צד חיצוני שאינו בית הסתרים. די גם בחצי מולקולה...
על ידי יהודי טבעי
ג' יוני 25, 2019 6:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין עב - מגע בית הסתרים
תגובות: 15
צפיות: 1152

Re: פשט בגמרא - מגע בית הסתרים

לא מובנת לי שאלתך ומובנת יותר תשובתם. כדי להסביר הגע עצמך שצריך ס"מ על ס"מ כדי לקבל טומאה. במקרה כזה האם אתה מבין שהס"מ על ס"מ הוא לא בשכבה החיצונית של היד אלא בתוך היד כלומר מגע בית הסתרים. אם כן זה נכון גם על מילימטר על מילימטר וגם על משהו (שאינו נקודה גיאומטרית). ו אין צורך ל...
על ידי יהודי טבעי
ג' יוני 25, 2019 3:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין עב - מגע בית הסתרים
תגובות: 15
צפיות: 1152

Re: פשט בגמרא - מגע בית הסתרים

עדי שבשמים שאינני מבין את שיחתך

לשם קבלת טומאה די במגע כל שהוא, אם במעטה הכי חיצוני של האבר או הבגד יש מגע עם חלק טמא, זה נגיעה שלא על ידי בית הסתרים וזה מטמא את כולו.

אתה כנראה מרגיש משהו, ולא מצליח לבטא אותו. (ויש כאן משהו יותר עמוק, אבל זה לא מה שאתה כותב)
על ידי יהודי טבעי
ג' יוני 25, 2019 1:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין עב - מגע בית הסתרים
תגובות: 15
צפיות: 1152

Re: פשט בגמרא - מגע בית הסתרים

אני לא מבין
על ידי יהודי טבעי
ג' יוני 25, 2019 12:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין עב - מגע בית הסתרים
תגובות: 15
צפיות: 1152

Re: פשט בגמרא - מגע בית הסתרים

מדוע? הקליפה של הצד האחד לא נוגעת בצד השני?
על ידי יהודי טבעי
ג' יוני 25, 2019 12:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין עב - מגע בית הסתרים
תגובות: 15
צפיות: 1152

חולין עב - מגע בית הסתרים

חולין עב דנה הגמרא באבר של עובר שיצא ואחר כך נשחטה אמו, שהאבר שדינו ליטמא טומאת נבילה מטמא את שאר העובר בטומאת מגע נבילה. והגמרא מקשה שזה מגע בית הסתרים. וכן מדמה הגמרא לבגד שנחלק ושאלתי היא מדוע זה מגע בית הסתרים, שהרי המגע חובק את כל הצדדים של האבר, כולל הצד החיצוני שלהם. אולי יש כאן תירוץ פשוט וא...
על ידי יהודי טבעי
ו' יוני 21, 2019 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הרמב"ם בהבדל בין רכילות ללשון הרע
תגובות: 6
צפיות: 1003

Re: דעת הרמב"ם בהבדל בין רכילות ללשון הרע

לרגל פרשת המרגלים ולרגל לימוד דף היומי מסכת ערכין בשבוע הבא דף טו ואילך בסוגיות של לשון הרע, מקפיץ וממליץ לעיין באשכול

עבור לחיפוש מתקדם