פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 182 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יהודי טבעי
ב' אוגוסט 06, 2018 3:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכשר על ביצים
תגובות: 5
צפיות: 219

Re: הכשר על ביצים

יתכן שהשואל נמצא באי שאין שם שו"ע רק פורום אוצר החכמה שו"ע יורה דעה - סימן פו סימן פו - סימני ביצים ודיניהם: (א) סימני ביצים להכיר שהם מעוף טהור; אם שני ראשיה כדין או חדין, או שהיה חלמון מבחוץ וחלבון מבפנים, בידוע שהוא ביצת עוף טמא. ואפילו אם יאמר המוכר שהם מעוף טהור, אין סומכין עליו. ואם ...
על ידי יהודי טבעי
ב' יולי 30, 2018 6:33 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח חתימת ברכת הזן שבברכת המזון
תגובות: 3
צפיות: 397

Re: נוסח חתימת ברכת הזן שבברכת המזון

א. יש לומר שהרי ברכה זו תיקן משה על המן, ופירש רש"י (שמות טז, טו) 'מן הוא - הכנת מזון'. כלומר שבעת הצורך הקב"ה מכין מזון באופן מיוחד לבריותיו. ב. עוד יש לבאר שמציין שהקב"ה מזמין בדרכים נפלאות את המזון לכל מין כפי הנצרך לו כדאיתא במדרש (תנחומא עקב פרק ב) 'העורב מוליד לבנים ואומר הזכר ל...
על ידי יהודי טבעי
ב' יולי 30, 2018 6:17 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: קונטרס ביאורי תפילה לעיונכם
תגובות: 4
צפיות: 520

קונטרס ביאורי תפילה לעיונכם

קונטרס ביאורי תפילה ממודה אני עד ישתבח, לביקורת הציבור
אודה על כל הערה והארה
על ידי יהודי טבעי
ה' יולי 26, 2018 8:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שחוטי חוץ
תגובות: 7
צפיות: 498

Re: שחוטי חוץ

בלי לעיין, מצד ההיגיון יש מקום לשני הצדדים, ואם כן יש צד שלישי ששני הצדדים נכונים. כי יתכן לבאר שהחטא כאן הוא חילול הקרבן שנשחט שלא במקומו ומפקיעו מייעודו והקדושה הראויה לו ויתכן לבאר שהחטא הוא עצם שחיטת קרבנות בחוץ, ולא מצד חילול הקרבן עצמו, אלא שמשתמש במקום חולין לעבודת גבוה, והוא כעין עבודה זרה, ...
על ידי יהודי טבעי
ב' יולי 23, 2018 2:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פום- בדיתא פירושה של פומבדיתא
תגובות: 7
צפיות: 261

Re: פום- בדיתא פירושה של פומבדיתא

מעניין לעניין: שמעתי מעילוי אחד ש"נהרדעא", פירושו "נהר דאעא" כלומר נהר העץ
ולפי זה באנגלית, תרגומו הוא "לייקווד" שפירושו אגם העצים...
על ידי יהודי טבעי
ד' יולי 18, 2018 8:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גלות רומי היא גלות אדום, מנין?
תגובות: 11
צפיות: 1139

Re: גלות רומי היא גלות אדום, מנין?

המפורסם במפרשים גדולי הדורות שעסק בשאלה זו הוא האברבנאל, המביא את כל מאמרי חז"ל ודברי הראשונים ומבאר ומתעמת בהרחבה גדולה. אברבנאל ישעיהו פרק לה האמנם שורש הטענה הזאת ויסוד הבנת זאת הנבואה ונבואות אחרות שבאו בדברי הנביאים הוא היות רומי וכל בני איטליא וכלל הנצרים מבני אדום, והדבר הזה שגור בדברי ח...
על ידי יהודי טבעי
ב' יולי 16, 2018 6:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור עמידה בחצר אהל מועד בעת שדיבר ה' עם משה?
תגובות: 3
צפיות: 105

Re: איסור עמידה בחצר אהל מועד בעת שדיבר ה' עם משה?

תחילה יש לבדוק אם יש מקור לכך שמשה עמד בחוץ בפתח אהל מועד או שנכנס בפנים כשדיבר עמו ה'.
על ידי יהודי טבעי
ב' יולי 16, 2018 6:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מפטיר בשבת - קרבנות היום
תגובות: 9
צפיות: 276

Re: מפטיר בשבת - קרבנות היום

משום דגבי מועדות כתיב 'אֵלֶּה מוֹעֲדֵי יְיָ אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אֹתָם', ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, דמשמע קריאה בתורה ממש; אבל בשבת לא כתיב כן, וגם לא איקרי מועד. וצ"ע מקרא (ויקרא כג) דכתיב: {ב} דַּבֵּ֞ר אֶל־בְּנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ וְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶ֔ם מוֹעֲדֵ֣י ה' אֲשֶׁר־תִּקְרְא֥וּ אֹתָ֖ם מִקְרָאֵ...
על ידי יהודי טבעי
א' יולי 15, 2018 4:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מפטיר בשבת - קרבנות היום
תגובות: 9
צפיות: 276

Re: מפטיר בשבת - קרבנות היום

וכן הוא ב'דעת זקנים' בפרשת פינחס, שלאחר שכתבו הטעם כי 'בפרשת שבת לא כתיב בה כפרה, לפיכך אין אנו קורין אותה', הוסיפו וז"ל: דבר אחר, משום דגבי מועדות כתיב 'אֵלֶּה מוֹעֲדֵי יְיָ אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אֹתָם', ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, דמשמע קריאה בתורה ממש; אבל בשבת לא כתיב כן, וגם לא איקרי מועד, ורא...
על ידי יהודי טבעי
א' יולי 15, 2018 1:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מפטיר בשבת - קרבנות היום
תגובות: 9
צפיות: 276

Re: מפטיר בשבת - קרבנות היום

תוספות מגילה דף כג. והא שאין מוציאין ב' ספרי תורות בכל השבתות לקרוא בשניה וביום השבת כמו שעושין ביו"ט נראה לפי שאין בפרשה אלא שני פסוקים ואין קורין בתורה פחות מג' פסוקים ואין להתחיל בפרשה שלמעלה או לסיים בפרשה שלמטה משום דלא הוי מענינו של יום ועוד י"ל לפי שצריך להפטיר בכל שבת מענינו של יו...
על ידי יהודי טבעי
ג' יולי 10, 2018 4:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 11
צפיות: 579

Re: כל העולם כולו

ועי' סנהדרין עח א מח' תנאים בזה אם כל נפש או נפש כל דהו ביאור המחלוקת בסנהדרין שם הוא כדלהלן: 'כל' משמש בשתי לשונות: א. שלמות דבר, כמו 'כל היום וכל הלילה'; ב. שום דבר, משהו, כמו 'ולא נותר כל ירק', 'כל מלאכה לא יעשה בהם'. לא כנחלק אלא כמוסיף על דבריו, בשורש המילים שני הפירושים במילה יסודם בדבר אחד, ...
על ידי יהודי טבעי
ג' יולי 10, 2018 4:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא ראה מאורות מימיו
תגובות: 0
צפיות: 147

לא ראה מאורות מימיו

במסכת מגילה כד, א נחלקו חכמים ורבי יהודה בסומא שלא ראה מאורות מימיו האם פורס על שמע, דהיינו מברך ברכת יוצר אור. ועיין באחרונים שהקשו מדוע רבי יהודה פוטר דווקא מי שלא ראה מאורות מימיו. וכבר דיברו בעניין אולם ברצוני לחדד בסברא אולי מחודשת שסומא שלא ראה מאורות מימיו, לא רק שאינו נהנה מן האור ולא יודע א...
על ידי יהודי טבעי
ג' יולי 10, 2018 3:40 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מדוע תפילת שמו"ע אינה כוללת בנין בית המקדש?
תגובות: 6
צפיות: 304

Re: מדוע תפילת שמו"ע אינה כוללת בנין בית המקדש?

בית המקדש כולל כמה עניינים, הן כחלק משלימות בניין ירושלים, שעיקר בניין ירושלים הוא בית המקדש, ועל זה מבקשים בברכת בונה ירושלים,
ועוד יש בבית המקדש את חלק העבודה והשראת השכינה, ועל זה מבקשים בברכת רצה והשב את העבודה לדביר ביתך וכו' ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים.
על ידי יהודי טבעי
ג' יולי 10, 2018 3:08 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ביאור חדש לתפילת "ישמחו במלכותיך"
תגובות: 2
צפיות: 507

Re: ביאור חדש לתפילת "ישמחו במלכותיך"

דברים מאירי עיניים ומשמחי לב
על ידי יהודי טבעי
ג' יולי 10, 2018 2:59 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: קדיש אחרי ישתבח
תגובות: 6
צפיות: 635

Re: קדיש אחרי ישתבח

לכאורה, אם האומר קדיש היה אחד מהעשרה שאמרו פסוקי דזמרה וישתבח, שפיר דמי, כי הקדיש שייך לישתבח, וכמו שכתב הרמ"א שאין אומרים קדיש אלא אחר תפילה או לימוד. ואילו הברכו שייך לברכת יוצר, וזה שייך דווקא לשליח ציבור של ברכת יוצר. ורק לכתחילה ראוי לסמוך הקדיש לברכו ולא להפסיק ביניהם, כדי לחבר בין פסוקי ...
על ידי יהודי טבעי
א' יולי 01, 2018 4:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רעיון הגימטריה
תגובות: 5
צפיות: 295

Re: רעיון הגימטריה

הגימטריא נחשב בין ל"ב מידות שהתורה נדרשת בהן. אבקש לדעת איפה מורחב על מהותה של חכמה זו, ועל הרעיון העומד מאחריה. וכי מאחר ששני מילים מספרם שוה, יש להם זהות משותפת? ראה בקישור מאמר ליישב העניין בטוטו"ד https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=14310&p=171765&hilit=%D7%A2%D7%...
על ידי יהודי טבעי
ד' יוני 27, 2018 5:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "למד מאהבה וסוף הכבוד לבא" - קבלת משרה תורנית בהיתר
תגובות: 3
צפיות: 291

Re: "למד מאהבה וסוף הכבוד לבא" - קבלת משרה תורנית בהיתר

לא הוסבר כיצד ניתן ללמוד מכאן היתר לפרנסה לעצם הדבר יש לבאר הלשון 'וסוף הכבוד לבא', שהכוונה שאף שהרי בוודאי ראוי שעל ידי עשיית טוב יבוא שכר טוב, וכן בתורה יש הבטחות טובות כמו אם בחוקותי והיה אם שמוע וכו'. ועל זה אומר שהדבר הזה יבוא מאליו, אבל אין לאדם לעסוק במצוות עבור מטרה זו, אלא אמת הוא שיבוא הטו...
על ידי יהודי טבעי
א' יוני 24, 2018 6:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר טחינה בשינוי - על שום מה?
תגובות: 9
צפיות: 306

Re: היתר טחינה בשינוי - על שום מה?

ראו נא מה שכתבתי בזה בקובץ המצו"ב ותמצאו נחת
על ידי יהודי טבעי
ד' מאי 30, 2018 7:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד חיו הלוים במדבר עם נשותיהם?
תגובות: 19
צפיות: 1362

Re: כיצד חיו הלוים במדבר עם נשותיהם?

כדאי רק לציין את התירוץ המחודש שבאשכול אליו הופנה, שכתב הרד"ל בפרדר"א שהיה להם אוהלים במחנה ישראל, ורק כשהיו טהורים ישבו במחנה לויה.
על ידי יהודי טבעי
א' מאי 27, 2018 8:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 93
צפיות: 6856

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

גם אני שמעתי מר' שלמה פישר את הדברים על המהר"ל שהובאו לעיל. איני רוצה להטות את נושא האשכול החשוב על הספר אשר בקע אורו בשחקים 'קבלת הראי"ה' שלא נעשה כדבר הנפלא הזה מזה דורות אבל כדי לא יוותר הרושם כאילו קבלת המהר"ל אין הוא דבר מוסכם עיינתי קצת באוצר והרי התוצאות: (אולי כדאי להפנות את ...
על ידי יהודי טבעי
ד' מאי 23, 2018 5:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 93
צפיות: 6856

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

איש פלוני כתב:מצ"ב כת"י מו"ר שליט"א על המהר"ל:
מהרל.jpg


שמרתי על כבוד רבך הגאון שליט"א באמרי איני מאמין ואתה שומר על כבודך ומתעקש לחללו,
אין עתותי בידי, יבואו הבקיאים כאן ויוכיחו כיצד כל גדולי ישראל כולל גדולי החסידות הבינו שמהר"ל היה מקובל.
על ידי יהודי טבעי
ד' מאי 23, 2018 5:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 93
צפיות: 6856

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

אך לעברנו מושלכת כפפה יותר גדולה: מי יתן ויקום מי שיפענח את 'קבלת המגיד ממעזריטש'. בעל הקדמת לקוטי אמרים כותב שלא מבינים נכון את קבלת האריז"ל, כיון שלא מקדימים ללמוד את הפרדס לרמ"ק, זאת אומרת שהמגיד לימד לשלב את האריז"ל עם הרמ"ק. אינני בקיא כלל בחסידות, אבל שמעתי מת"ח אחד ש...
על ידי יהודי טבעי
ד' מאי 23, 2018 5:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 93
צפיות: 6856

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

ומשימה יותר כבירה לפנינו הלא היא 'קבלת מהר"ל'. ששילב את קבלת הראשונים עם בעלי המחקר האלוקי. שמעתי כמה וכמה פעמים ממו"ר הגר"ש פישר שליט"א כי לא ידע המהר"ל קבלה ורוב מאמריו הפוכים ממנה. בדיוק לכן צריך לעשות את העבודה הכבירה הזאת, להראות לך כי מקובל גדול ואיש אלוקים נשגב היה ה...
על ידי יהודי טבעי
ד' מאי 23, 2018 5:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3295
צפיות: 256321

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

האם ניתן להשיג ספרי יסוד סרוקים (פי. די. אף.), סידור, חומש, נ"ך, תהילים, משניות (עם פירושי בסיס כגון מהדורת אשכול). באוצר יש רק מהדורות נרחבות ומשופרות או עתיקות, אך אין ספרי יסוד אלו, הנדרשים לכל עוברי דרך, על הטאבלט. אבקש מי שיוכל לשלוח לי את הספרים או קישורים לאתרים שיש בהם ספרים אלו. האין ...
על ידי יהודי טבעי
ד' מאי 23, 2018 3:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אני מחפש מצוות בין אדם לחברו שמיוחדות רק לדת ישראל.
תגובות: 15
צפיות: 461

Re: אני מחפש מצוות בין אדם לחברו שמיוחדות רק לדת ישראל.

נבחר באופן שטחי - לפי מניין ספר החינוך: לג: מצוות עשה - לכבד אב ואם מב: מצוות עשה - לדון דין עבד עברי מג: מצוות עשה - ליעד אמה העבריה מט: מצוות עשה - לדון קנסות לחובל בחברו סג: מצוות לא תעשה - שלא להונות גר בדברים סד: מצוות לא תעשה - שלא להונות גר בממון סה: מצוות לא תעשה - שלא לענות אלמנה ויתום סו: ...
על ידי יהודי טבעי
ד' מאי 23, 2018 3:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע פרשת נשא מתחילה באמצע עניין
תגובות: 3
צפיות: 382

מדוע פרשת נשא מתחילה באמצע עניין

האם במפרשים עוסקים בשאלה מדוע פסקו באמצע פרשת פקודי הלויים והתחילו פרשה חדשה 'נשא את ראש בני גרשון גם הם', שהוא המשך לנשא את ראש בני קהת שבסוף פרשת במדבר.
ואם משום אריכות העניין, הרי פרשת נשא ארוכה דיה, גם אם קטע זה ישתייך לפרשת במדבר.

ושמא דנו בזה באשכול כאן בפורום
על ידי יהודי טבעי
ד' מאי 23, 2018 1:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 93
צפיות: 6856

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

מדהים! זה באמת מדהים, וספר כזה היה חסר, כי רוב העוסקים בתורת הראי"ה לא יורדים לעומק כוונתו כי לא תופסים את רמיזותיו. מחכים ל'קבלת מוהר"ן'... כבר יצא כרך אחד מ"קבלת מוהר"ן" ע"י מחבר אחר, ושם הספר (הנמצא באוצר) הוא "איש תבונה ידלנה". כבר יצאה מהדורה מתוקנת של ה...
על ידי יהודי טבעי
ד' מאי 23, 2018 1:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 93
צפיות: 6856

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

מדהים! זה באמת מדהים, וספר כזה היה חסר, כי רוב העוסקים בתורת הראי"ה לא יורדים לעומק כוונתו כי לא תופסים את רמיזותיו. מחכים ל'קבלת מוהר"ן'... המדהים הוא שרוב העוסקים בתורת הראי"ה לא רק שאינם יורדים לעומק הכוונה, אלא אינם מעלים כלל על דעתם במה מדובר. על דרך המיסטיקה נוכל לומר שהראי&quo...
על ידי יהודי טבעי
ג' מאי 22, 2018 6:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 93
צפיות: 6856

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

יישר כח! ומבקש אני את סליחת הרב המחבר על שפטרתי במילים ספורות חסרות ידע עבודה כבירה, שאולי חיים שלמים טמונים בקרבה, ובלי להגזים עדיין לא נראה כדבר הזה בדור האחרון. אני רק מקווה שבדברי הבוטים גרמתי להבהרת הדברים, וממילא רווחא שמעתתא. מסקנת הדברים היא אפוא, שיש לאחוז בשני הקצוות גם יחד, ללמוד את קבלת ...
על ידי יהודי טבעי
ג' מאי 22, 2018 2:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 93
צפיות: 6856

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

עפר אני תחת כפות רגלי המחבר, שהראה את עוז זרועו ושליטתו הגאונית במרחבי הקבלה, אבל אחר בקשת המחילה, אני רוצה לומר את דעתי הקלושה, שלא נראה לי שהרב קוק היה שמח עם היצירה הנפלאה והגאונית הזאת, שאמנם חשפה את מקורותיו, אך לא סייעה למטרותיו. כמדומה שהרב שאף וקיווה שתרגומיו למושגים הקבליים יהיו יותר מובנים...
על ידי יהודי טבעי
ג' מאי 22, 2018 12:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3295
צפיות: 256321

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

האם ניתן להשיג ספרי יסוד סרוקים (פי. די. אף.), סידור, חומש, נ"ך, תהילים, משניות (עם פירושי בסיס כגון מהדורת אשכול).

באוצר יש רק מהדורות נרחבות ומשופרות או עתיקות, אך אין ספרי יסוד אלו, הנדרשים לכל עוברי דרך, על הטאבלט.

אבקש מי שיוכל לשלוח לי את הספרים או קישורים לאתרים שיש בהם ספרים אלו.
על ידי יהודי טבעי
ה' מאי 17, 2018 2:10 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חדש ! תיקון ליל שבועות מדויק ע"פ האריז"ל
תגובות: 70
צפיות: 7394

Re: פליאה גדולה בסדר תיקון ליל שבועות לאריז"ל

ומש"כ לשער שהוא טעות מעתיק, מלבד שהוא רחוק מחמת עצמו, הנה עתה בהגלות נגלות 'שער התפילה' מטהרת יד קודש הרח"ו, http://www.otzar.org/wotzar/Book.asp?150836&BOOKS ושם נמצא שם היה כל הנוסח שבשעה"כ כולל קריאת ג' פסוקים מחבקוק. יתירה על כך, מעצם הלשון שכתב הרב 'ובהגיעך לחבקוק' מוכח שתיק...
על ידי יהודי טבעי
ה' מאי 17, 2018 12:38 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: העבודה הנכונה בחג השבועות
תגובות: 83
צפיות: 3596

Re: העבודה הנכונה בחג השבועות

יש לעורר על חיוב בחג השבועות שרבים אינם מקיימים, מחוסר תשומת לב. והוא תקנת משה רבינו להיות שואלין ודורשין בעניינו של יום הלכות עצרת בעצרת (מגילה לב.) לכאורה זה חיוב גמור, תקנה דרבנן הכי קדומה, תקנה של משה רבינו זה אומר שזה קרוב לדאורייתא. ומבואר בפוסקים (עיין מ"ב שער הציון סימן תכט אות ה) שאין ...
על ידי יהודי טבעי
ד' מאי 16, 2018 1:53 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!
תגובות: 48
צפיות: 4746

Re: חג השבועות - מבט חדש

יישר כח. [המעניין הוא שבתורה שבכתב כמעט כל מה שמצויין זה רק החרדה והפחד, אין כמעט זכר לשמחה במעמד עצמו (אולי רמז קטן ב'לכו לכם לאהליכם'), ולכאורה זהו המקור הכי גדול ל'כפה עליהם הר כגיגית'. לכאורה המטבע של יום מתן תורתנו בחז"ל מתקשר עם שמחה, כמבואר בגמ' הנהגות האמוראים, והכל מודים בעצרת וכו', ו...
על ידי יהודי טבעי
ג' מאי 15, 2018 7:26 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!
תגובות: 48
צפיות: 4746

חג השבועות - מבט חדש

מבט חדש על חג השבועות מזווית שכמעט אינה מדוברת, ועל פיו מתיישבת היטב התמיהה מדוע לא כתוב מתן תורה בתורה שבכתב

ירא הקהל וישפוט
על ידי יהודי טבעי
ב' מאי 14, 2018 1:58 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שבע עניינים בחג השבועות
תגובות: 20
צפיות: 1781

Re: שבע עניינים בחג השבועות

יש ענין שמיני חג החלבי. בעיקר לנשים ועמי הארץ. יש אולי ריקנים שעיקר החג אצלם הוא עניין זה, אבל ביסודו של דבר הרי מנהג זה יש בו כמה טעמים התלויים בענייני החג השונים, ומצאתי שכל העניינים הנזכרים יש להם זכר במאכלי חלב. העניין הא' של חג הקציר ויום הביכורים מתאים לזה הטעם (שערים בהלכה) של ארץ זבת חלב וד...
על ידי יהודי טבעי
ה' מאי 10, 2018 4:55 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: טעם חדש על מעלת ל"ג בעומר
תגובות: 4
צפיות: 347

Re: טעם חדש על מעלת ל"ג בעומר

הא לחמא עניא כתב:רעיון מיוחד ומתוק עד למאוד.
האם זה לקוח עפ"י יסוד של איזשהו ספר, או שזה אייגענע???

לע"ע לא מצאתי בספר כלשהו
על ידי יהודי טבעי
ד' מאי 09, 2018 7:51 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: טעם חדש על מעלת ל"ג בעומר
תגובות: 4
צפיות: 347

טעם חדש על מעלת ל"ג בעומר

בעניין ל"ג בעומר נוסף על הטעמים הידועים שפסקו תלמידי ר"ע מלמות, ויום פטירת רשב"י, שלא נתבררו כל כך, ונאמרו בספרים עניינים נוספים. כגון החת"ס שהיה בו ירידת המן. ועוד. יש לחדש טעם נוסף, כי הנה בנס פורים נכתבו האגרות השניות בחודש סיון בשלשה ועשרים בו. וזה היה שבעים יום אחר כתיבת האג...
על ידי יהודי טבעי
ד' מאי 09, 2018 7:32 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת
תגובות: 28
צפיות: 1743

Re: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת

ואכן אין להביא שתי הלחם אם נבנה בית המקדש בין פסח לשבועות. אבל זה לא סותר את הענין ש'וקראתם בעצם היום הזה' כשם שמשום מה אינו מתייחס ליום הבאת שתי הלחם עצמם בפועל כך אינו מתייחס גם ליום שבו חלה חובת הבאתם. לא אמרתי שהוא מתיחס ליום בו מביאים שתי הלחם (אם כי גם זה אפשרי) אלא ליום החמישים להבאת העומר. ...

עבור לחיפוש מתקדם