החיפוש הניב 132 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יהודי טבעי
ג' פברואר 13, 2018 6:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פנינה לשם שמים נתכוונה
תגובות: 8
צפיות: 133

Re: פנינה לשם שמים נתכוונה

כדכד כתב:צריך למצוא דרך להסביר לו בלי להעליב
שיחה קשה לא תגרום לו להוריד את האף כי אם להיפך
אולי אפשר ללמוד מר' לוי הנ"ל שגם המתכוון לש"ש הוא בגדר שטן כשפוגע בחברו


המעשה הנ"ל לא היה ולא נברא אלא משל היה, השאלה היא עקרונית, כשיש רק שתי אפשרויות, האם מותר לפגוע באדם - לטובתו.
על ידי יהודי טבעי
ג' פברואר 13, 2018 5:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פנינה לשם שמים נתכוונה
תגובות: 8
צפיות: 133

פנינה לשם שמים נתכוונה

בבא בתרא דף טז/א א"ר לוי שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו וכו' פנינה דכתיב וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה. ובכל זאת נענשה פנינה כמו שדרשו חז"ל בפסוק 'עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה' (מדרש שמואל פרשה ה עיין רש"י). וידועים דברי הגר"ח שמואלביץ, שבין אדם לחבירו זה אש, ובאש נפגעים למר...
על ידי יהודי טבעי
ג' פברואר 13, 2018 5:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ארון ומנורה כנגד תורה שבכתב ובע"פ
תגובות: 6
צפיות: 123

Re: ארון ומנורה כנגד תורה שבכתב ובע"פ

המקורות הם יותר רמזים ולא דברים מפורשים, ראה בהמצו"ב
על ידי יהודי טבעי
ג' פברואר 13, 2018 4:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 20
צפיות: 481

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

פרשת תרומה - מצוותיה מפורשות ומפורטות ואין בה מצוות רבות שיש ללמדן מרוח המצוות. 1. לתת תרומה למטרות של ה' / ויקחו לי תרומה 2. לתת את התרומה מתוך רצון וחפץ בנדיבות לב / מאת כל איש אשר ידבנו לבו 3. לייחד מקום לעבודת ה' [כולל בית הכנסת ובית המדרש] / ועשו לי מקדש - וכן תעשו 4. להתבונן ברוממות קדושת ה' ש...
על ידי יהודי טבעי
ה' פברואר 08, 2018 5:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 20
צפיות: 481

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

פרשת משפטים 1. לברר וללמד ההלכות עד שיהיו כשולחן הערוך / אשר תשים לפניהם 2. לחמול על החלשים וחלכאים ולא לנצל את מצבם / תוכן מצוות שחרור עבד עברי 3. אסור להכות / עין תחת עין 4. אסור להזיק / יש ללמוד כן מדיני תשלומי הנזיקין 5. חובה לשמור על בהמותיו שלא יזיקו / כנ"ל 6. לא ליטול את שלו בגניבה ובסתר...
על ידי יהודי טבעי
ג' פברואר 06, 2018 5:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קשה או קל
תגובות: 10
צפיות: 307

Re: קשה או קל

הטו אוזן ושימו לב כי כפי שהעירו כאן זו סוגיא עמוקה: נראה שיש לחלק בין שני סוגי 'קל' ו'קשה'. יש דברים שהלב נמשך אחריהם, וכנגדם דברים שלא מדברים אל האדם, למשל טיפוס שנמשך לעיון ומקבל סיפוק מכך, ובלימוד בקיאות משתעמם ומרגיש מבוזבז. וכן להיפך. ובזה האדם צריך לראות בטבעו זה שמכוונים אותו מן השמים ששורש נ...
על ידי יהודי טבעי
ג' פברואר 06, 2018 4:58 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הערה על נוסח הקדיש
תגובות: 8
צפיות: 516

Re: הערה על נוסח הקדיש

חיימקה כתב:ב"ה מצאתי תירוץ נוסף בסידור עבו"י.


כתב שהוסיפו עושה שלום כדי לפסוע ג' פסיעות אחרי קדיש כמו בשמו"ע,
והדברים תמוהים, וכי הפסיעות תליא בעושה שלום, ואטו אי אפשר לפסוע ביהא שלמא.
על ידי יהודי טבעי
א' פברואר 04, 2018 3:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וירם תולעים ויבאש - הערה בקריאת הפסוק
תגובות: 10
צפיות: 712

Re: וירם תולעים ויבאש - הערה בקריאת הפסוק

נכון שכתבתי כך בראשית דברי אבל מאז שכתבתי את ראשית דברי היו שכתבו אחרת והיה נראה לי שיש טעם בדבריהם אך לא הייתי בטוח וראה את ההודעה שכתבתי לפני ההודעה שעליה הגבת להלן דבריו של יהודי ת"ח יודע פרק בדקדוק שביקש להגיב על ההערה בקריאת הפסוק 'וירם תועלים ויבאש': הבה נעשה סדר בענין: הצורה היסודית: יָ...
על ידי יהודי טבעי
ה' פברואר 01, 2018 5:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 20
צפיות: 481

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

אסופה יפה מאוד, זה מה שבעצם בעל ספר החינוך השריש בספרו. ספר החינוך סידר את המצוות שבמניין התרי"ג, באסופה זו הנני מציין בדווקא רק את המצוות שאינן במניין, אלא יוצאות ממשמעות הכתובים ומתוכן הסיפור המקראי ומרוח המצוות, ואינני מציין את המפורשות שכבר כתובות בספרי מוני המצוות. מענין לענין באותו ענין:...
על ידי יהודי טבעי
ד' ינואר 31, 2018 5:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון בט"ו בשבט - למה לא אומרים
תגובות: 24
צפיות: 977

Re: תחנון בט"ו בשבט - למה לא אומרים

אם עדיין לא הובא, ז"ל הלבוש - חמשה עשר בו אין נופלין לילה ויום, וגם במנחה שלפניה אין נופלין. ואם חל בשבת אין אומרים צדקתך צדק, והטעם כי הוא ראש השנה לאילנות, לענין שאין תורמין מפירות אילן שחנטו קודם לכן על פירות אילן שחנטו לאחר מכאן, לפי שאז יצאו רוב גשמי השנה ועלה השרף באילנות מגשמי זאת השנה ...
על ידי יהודי טבעי
ד' ינואר 31, 2018 4:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 20
צפיות: 481

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

פרשת יתרו 1. לכבד את חמיו / ויצא משה לקראת חותנו וישתחו 2. לספר ולפרסם את הנסים / ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה ה' 3. לברך את ה' על ניסים והצלה / ויאמר ברוך ה' אשר הציל את העם 4. לשמוח על הצלת ישראל / ויחד יתרו על כל הטובה 5. להתבונן בגדולת ה' ובדיני משפטו / עתה ידעתי כי גדול ה' כי בדבר אשר זדו 6. ...
על ידי יהודי טבעי
ג' ינואר 30, 2018 6:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דברים כה, י - ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל
תגובות: 3
צפיות: 177

Re: דברים כה, י - ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל

ד. עוד משמע כן מדרשת הגמרא (יבמות דף מד, א) 'בית חלוץ הנעל בית אחד הוא חולץ ואין חולץ שני בתים'. הרי שהבית הוא היבמה ולא החולץ. וכן דרשו שם - 'טעמא דר"ע דאמר קרא בית חלוץ הנעל הכתוב קראו ביתו'. הרי דהבית איירי ביבמה ולא בו לבד. מצאתי שברש"ש שם הקשה כן: הגהות וחידושי הרש"ש - יבמות דף ...
על ידי יהודי טבעי
ב' ינואר 29, 2018 2:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיר וועלן בענטשן
תגובות: 43
צפיות: 644

Re: מיר וועלן בענטשן

באותו עניין יש לתקן טעות נפוצה, בעיקר אצל אלו שאינם דוברי אידיש שפת אם, שנוהגים לומר 'מיר ווילן בענטשן' שמשמעותו 'אנו רוצים לברך', במקום 'וועלן', שמשמעותו 'הבה נברך'. הכרתי יהודי ת"ח שהיה נוהג לומר למי שאמר כן - ווילסט בענטשן, בענטש! אם אתם רוצים לברך תברכו.
על ידי יהודי טבעי
ב' ינואר 22, 2018 3:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 20
צפיות: 481

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

פרשת בשלח א. לא להכניס עצמו לניסיון / כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ב. לעסוק בקבורת המת / ויקח משה את עצמות יוסף. ג. למלא בקשת המת / כי השבע השביע את בני ישראל והעליתם את עצמותי. ד. לצעוק אל ה' בעת צרה / ויצעקו בני ישראל אל ה'. ה. לבטוח ולהאמין ולסמוך על הבטחת ה' / מה תצעק אלי ...
על ידי יהודי טבעי
ב' ינואר 22, 2018 2:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 20
צפיות: 481

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

מלבד השל"ה, יש גם את ספר עבד המלך לר' שמואל הומינר שמיוחד לכך. יש"כ אולם ב'עבד המלך' הוא מביא רק דברים שנתפרשו במקורות חז"ל והפוסקים, מאידך הוא מביא גם דברים שלמדו מדרשה, כגון באז ישיר הוא מביא את המצוה להאמין בתחיית המתים. המגמה שלי היא לציין את כל המשמעויות של תוכן המקרא, ומאידך לה...
על ידי יהודי טבעי
ה' ינואר 18, 2018 4:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע לתועלת
תגובות: 15
צפיות: 383

Re: לשון הרע לתועלת

אכן, רק לא רציתי לבלבל את הקורא בהודעה.
על ידי יהודי טבעי
ה' ינואר 18, 2018 3:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע לתועלת
תגובות: 15
צפיות: 383

Re: לשון הרע לתועלת

אתה מפרש שהאיסור בלשון הרע הוא הכוונה לגנות, וממילא כשאין כוונה לגנות אלא לתועלת אין איסור. אבל לכאורה פשוט שהאיסור הוא עצם הדיבור רעה על חברו גם אם מתוך כוונה אחרת. אלא שכשהדבר הוא לתועלת התירה אותו התורה, כיון שתועלת הרבים (לאו דוקא רבים כמובן) גוברת. וא"כ ברור שדבר זה ניתן לשיעורין, עד איזו...
על ידי יהודי טבעי
ה' ינואר 18, 2018 2:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 20
צפיות: 481

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

מצוות והליכות נוספות, הערות, הארות, השגות, יתקבלו בברכה
על ידי יהודי טבעי
ג' ינואר 16, 2018 8:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תינוק המזיק
תגובות: 11
צפיות: 303

תינוק המזיק

גברת נכנסה לסופרמרקט עם עגלה ובה תינוק לפניה, ומעמיסה מוצרים בעגלת השוק, התינוק הסקרן מתעסק במה שקרוב לידיו, והפיל מוצרים יקרים ושברם. האם האמא חייבת בנזקי התינוק, מצד אחד חש"ו פגיעתן רעה, מצד שני האמא העמידה את התינוק המזיק ליד המוצרים, מצד שלישי הבעלים נותנים רשות להכניס עגלות תינוקות, מצד רב...
על ידי יהודי טבעי
ג' ינואר 16, 2018 2:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 20
צפיות: 481

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

מצוות והנהגות ישרות ונעלות הנלמדות מפרשת בא: 1. להתבונן בהנהגת ה' שעושה נקמה ברשעים / הכבדתי את לבו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. 2. לספר לבנים את גבורת ה' שעושה נקמות גדולות ברשעים / ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. 3. להיכנע מפני היסורים שה' מביא על האדם / עד מתי מאנת לענות מפני. ...
על ידי יהודי טבעי
ג' ינואר 16, 2018 1:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 20
צפיות: 481

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

הוספות לפרשת וארא
להתבונן בידיעת שם ה' [הוי"ה] / ושמי ה' לא נודעתי - וידעתם כי אני ה' המוציא אתכם
להתבונן בנאמנות ה' בקיום הברית עם האבות / וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען
להתרות לפני שמענישים / ההתראות לפני המכות
על ידי יהודי טבעי
ו' ינואר 12, 2018 2:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דברים כה, י - ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל
תגובות: 3
צפיות: 177

Re: דברים כה, י - ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל

התבוננתי בסוגיות הגמרא ונוכחתי לראות שיש הרבה ראיות ליסוד דברי, והרי הם לפניכם. א. הנה אמרו במשנה (יבמות קו, ב) – 'וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו עד כאן היו מקרין וכשהקרא רבי הורקנוס תחת האלה בכפר עיטם וגמר את כל הפרשה הוחזקו להיות גומרין כל הפרשה' וכתב באור זרוע (ח"א אות תרס...
על ידי יהודי טבעי
ד' ינואר 10, 2018 6:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 20
צפיות: 481

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

פרשת וארא קבלת עול תורה ומצוות תמורת גאולת האדם / והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים הכרת וידיעת ה' כאשר מושיע וגואל אותנו / וידעתם כי אני ה' המוציא אתכם מארץ מצרים לשמוע ולהאמין בבשורת הנביא / ולא שמעו אל משה מקוצר רוח להיכנע מפני דבר ה' והיסורים שמביא על האדם / ויכבד את לב...
על ידי יהודי טבעי
ד' ינואר 10, 2018 6:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 20
צפיות: 481

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

פרשת שמות לשמור על שמות ישראל / שלא שינו את שמם, שהיו מצוינים שם לסייע בהולדת בנים בישראל / ותחיין את הילדים למסור נפש על רציחה / ולא שמעו כאשר דיבר להם מלך מצרים לבטוח ולעשות הראוי בלי לחוש לגזירות / וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי להילחם במסירות נפש למען הסובלים / ויך את המצרי ויטמנהו בחול להוכיח...
על ידי יהודי טבעי
ד' ינואר 10, 2018 6:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 20
צפיות: 481

אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

ברצוני להעלות מדי שבוע רשימת מצוות ומעשים טובים ודרכי יושר ועקרונות ערכיים הנלמדים מתוכן הפרשיות, אף שאין מפורש כציווי לעשות כן, אבל מבינים מהפרשה שמשבחת מעשה מסויים ומאידך מגנה מעשה אחר של רשעים. ובדרך זו יש בתורה מאות מצוות נוספות שניתן ללמדם. וכמו שכתב באגרות חזון איש - (ח"ג קסה) - כל מצוות ...
על ידי יהודי טבעי
ב' ינואר 08, 2018 1:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עונש יהודה על מכירת יוסף - תנחומא ויגש
תגובות: 11
צפיות: 306

Re: עונש יהודה על מכירת יוסף - תנחומא ויגש

ענשו היה כאשר זמם לעשות לאחיו, שהיה יוסף זכאי ששני בניו יהיו שבטים, כמו שעשה יעקב לבסוף שאפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. וביקש יהודה לעקור את יוסף מישראל, ולא יזכה לשני בנים שבטים, לכן נענש ששני בניו מתו.
וזה גם הביאור באמירת ראובן 'את שני בני תמית', כלומר שתעניש אותי בנטילת הבכורה.
על ידי יהודי טבעי
ב' ינואר 08, 2018 1:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה יעקב אבינו אמר 'ברוך שם בלחש'?
תגובות: 3
צפיות: 135

Re: למה יעקב אבינו אמר 'ברוך שם בלחש'?

בגמרא שם הרי מובא עוד טעם לאמירתו בחשאי (פסחים נו, א) 'אמרי דבי רבי אמי משל לבת מלך שהריחה ציקי קדירה אם תאמר יש לה גנאי לא תאמר יש לה צער התחילו עבדיה להביא בחשאי'. וטעם זה נכון הוא גם לגבי יעקב אבינו. ביאור הדברים ישנו בספרים על פי הסוד, עיין מהר"ל רוח חיים פרק ג משנה ב, ובנפש החיים שער ג פרק...
על ידי יהודי טבעי
ב' ינואר 08, 2018 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תקנות חכמים - טעמים נוספים מלבד הגזירות
תגובות: 15
צפיות: 411

Re: תקנות חכמים - טעמים נוספים מלבד הגזירות

מפורש בדברי הרמב"ן שאף שמצינו בגמרא טעם לכל אחד ואחד מהשבותים, גזירה אטו עשיית מלאכה, יש להם טעם אחד כללי שרצון התורה שתהיה לנו מנוחה מהטורח והעמל. ויסודו הוא מדאורייתא לעשותו יום שביתה ומנוחה, אבל חכמים גדרוהו בגדרי גזירות שיש להם תוקף. הרמב"ן מסופק בכוונת המכילתא שהביא תחילה, אם הכוונה ...
על ידי יהודי טבעי
א' ינואר 07, 2018 2:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תקנות חכמים - טעמים נוספים מלבד הגזירות
תגובות: 15
צפיות: 411

Re: תקנות חכמים - טעמים נוספים מלבד הגזירות

מאחר שמצינו בשבת ובעוד הרבה מקומות שדנו בנ"מ לקולא היוצאים מטעמי הגזרות ולא חששו לטעמים נוספים נסתרים, מבואר שאין מקום לחוש לטעמים נוספים נסתרים. ובאופן כללי הסגנון של הבבלי הוא להיות פתוח עם הלומד עם המידע, ולא להסתיר ממנו דברים בכוונה ולומר לו שהוא לא בדרגה להבין את דברי קודמיו כו', שזה סימן...
על ידי יהודי טבעי
ה' ינואר 04, 2018 7:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תקנות חכמים - טעמים נוספים מלבד הגזירות
תגובות: 15
צפיות: 411

Re: תקנות חכמים - טעמים נוספים מלבד הגזירות

ואיך תסביר את הגמ' הזאת? שבת יח: "והשתא דאמר וכו' מבואר שיש רק את הטעם האמור בלבד. גם כמדומני שמצוי ששואלים על מח' בטעמי הגזירות מאי בינייהו, ולא אמרינן שהיו בהם טעמים נוספים שלא נודעו. שאר הדברים הם חידושי טעמים שלך שלא כהאמור בחז"ל ובלי שום ראיה. ברור שיש מקומות שכל הטעם הוא רק משום גזי...
על ידי יהודי טבעי
ד' ינואר 03, 2018 5:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דברים כה, י - ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל
תגובות: 3
צפיות: 177

דברים כה, י - ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל

'ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל' (דברים כה, י). זה פסוק בפני עצמו, ולא ברור מה אתי לאשמועינן, ומה מוסיף על עניין ראשון של ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. ורש"י כותב את דרשת חז"ל שמצוה לכל הנוכחים לקרוא חלוץ הנעל. ונראה לבאר ש'ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל' לא קאי על החולץ, אלא על כ...
על ידי יהודי טבעי
ד' ינואר 03, 2018 3:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תקנות חכמים - טעמים נוספים מלבד הגזירות
תגובות: 15
צפיות: 411

תקנות חכמים - טעמים נוספים מלבד הגזירות

תקנות חכמים - האם ניתן לומר שגם כאשר בדבריהם מופיע הטעם כגזירה אטו וכו', ישנם טעמים נוספים בשורש התקנה. כלומר שמאחר שתוקף תקנת חכמים היא בעיקר כשהיא באה משום משמרת, ולכן חיפשו אמתלא של גזירה כדי שיהיה הדבר חובה, אבל רצונם לתקן שמא היה כדי לקיים רעיון ערכי או הידור במצוה. השאלה היא האם מותר לומר כן. ...
על ידי יהודי טבעי
ד' דצמבר 27, 2017 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משנה ראשונה במסכת
תגובות: 10
צפיות: 425

Re: משנה ראשונה במסכת

המקור היחיד שעלה בידי לרעיון זה, הוא במסכת יבמות דף ט/א 'בפלוגתא לא קא מיירי ולא והרי וכו' וקתני, בפרקין קא אמרינן'. כלומר שדווקא בפרק הראשון הקפיד רבינו הקדוש להעמיד באופן דליכא פלוגתא. לא הבנתי איך אתם מפרשים שחוסר מחלוקת הפירוש הוא שכאן נכלל עיקרי יסודות הלומדות של המסכתא אכן אין כאן ראיה, אלא ל...
על ידי יהודי טבעי
ב' דצמבר 25, 2017 3:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משנה ראשונה במסכת
תגובות: 10
צפיות: 425

משנה ראשונה במסכת

מבקש אני סיוע ובירור מקורות (אם יש) לרעיון המנקר בלבי זמן רב, והיינו שבכל מסכת קבע רבינו הקדוש בפרק הראשון ובפרט במשנה הראשונה את עיקרי יסודות חידושי תורה שבע"פ [ה'לומדות'] של נושא המסכת, ויש בידי דוגמאות מהלכים על כמה וכמה מסכתות בעניין זה. המקור היחיד שעלה בידי לרעיון זה, הוא במסכת יבמות דף ט...
על ידי יהודי טבעי
ב' דצמבר 18, 2017 9:17 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''זה אלי ענו ואמרו''
תגובות: 9
צפיות: 593

Re: ''זה אלי ענו ואמרו''

שמעתי מהגר"א ארלנגר שליט"א שהקשה למה משמיטים את מילת ואנוהו, שהרי זה עיקר גדול באמירת 'זה אלי' שקיבלו עליהם עשיית מצוותיו בהידור ונוי, ולא רק להזכיר מה שראוהו בלא הקבלה של ואנוהו? יש לומר שבתפילה באים לומר רק מה ששייך לקבלת מלכותו יתברך, כלשון הברכה 'ומלכותו ברצון קיבלו עליהם', ומזכירים א...
על ידי יהודי טבעי
ב' דצמבר 18, 2017 8:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ישראל סבא
תגובות: 14
צפיות: 647

Re: ישראל סבא

יש לתרץ על פי דברי הרשב"ם ובעלי התוס' והחזקוני וכו' על הפסוק 'כמה ימי שני חייך' (מז, ח) 'לפי שנראה יעקב בעיניו זקן יותר מדאי, ששאל לו כמה ימי שני חייך, השיב לו יעקב מעט הם אבל רעים הם, ולכך אני נראה בעיניך זקן יותר מדאי'.
לכן נקרא 'הזקן'.
על ידי יהודי טבעי
ד' דצמבר 13, 2017 2:02 pm
פורום: חנוכה
נושא: התבוננות לעניין אמירת ההלל בחנוכה
תגובות: 5
צפיות: 225

Re: התבוננות לעניין אמירת ההלל בחנוכה

אליעזר בלוי כתב:במגת מוזכר שניהם

מגילת תענית כידוע יש בה שלשה חלקים א) עיקר המגילה; ב) ה"סכוליון" תוספת באורים מתקופת המשנה והתלמוד; ג) תוספות למגילת תענית מימי הגאונים.
דיני חנוכה הנזכרים בה הם ללא ספק מהחלק השלישי.
יבואו החוקרים והידענים וישלימו את דברי.
על ידי יהודי טבעי
ב' דצמבר 11, 2017 5:45 pm
פורום: חנוכה
נושא: התבוננות לעניין אמירת ההלל בחנוכה
תגובות: 5
צפיות: 225

Re: התבוננות לעניין אמירת ההלל בחנוכה

לא ראיתי את דברי הפוסקים בנידון, אך לעניות דעתי יש להעדיף את אמירת ההלל שהיא מתקנת מגילת תענית הקדמונית, ואילו תקנת נר חנוכה נזכרת במשנה שהיא מאוחרת לה. ועוד שבגמרא (תענית כח, ב) מבואר שהלל בחנוכה הוא כעין דאורייתא, עיי"ש. ואם כי יש לצדד שבגמרא יש עדיפות לנר חנוכה משום 'פרסומי ניסא', יתכן שגם ב...
על ידי יהודי טבעי
ד' דצמבר 06, 2017 4:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור מאמר חז"ל שהאבות קיימו התורה כולה
תגובות: 8
צפיות: 314

Re: ביאור מאמר חז"ל שהאבות קיימו התורה כולה

אשמח לקבל מאמר או הפנייה למקור שמביא את הצד הרוחני-רעיוני העומד בבסיס דברי חז"ל שהאבות קיימו התורה כולה קודם שניתנה. כידוע האריך בזה הרמב"ן (בראשית כו, ה) ותירץ 'והנראה אלי מדעת רבותינו שלמד אברהם אבינו התורה כולה ברוח הקדש ועסק בה ובטעמי מצותיה וסודותיה, ושמר אותה כולה כמי שאינו מצווה וע...
על ידי יהודי טבעי
ד' דצמבר 06, 2017 3:11 pm
פורום: מועדים
נושא: חנוכה
תגובות: 1
צפיות: 246

Re: חנוכה

כי גלות יון היא היחידה שהיתה בארץ ישראל

עבור לחיפוש מתקדם