מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 77 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי המתקיף
ג' אוגוסט 12, 2014 5:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה
תגובות: 70
צפיות: 11366

Re: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה

מה הקשר? חכמת הקבלה ניתנה למשה מסיני . הראשונים שלא נתגלה להם העניין באותה תקופה השיגו דברים לעומקם מחמת שהיה ליבם רחב כאולם, אבל אחרי שחזרה הידיעה הזאת ולבנו צר אין דרך אחרת מבלעדי זאת וז"פ. לא פקפקתי חו"ח במקור הקבלה מסיני. אבל תורה היא וללמוד אני צריך: הרמב"ם כשאמר " זאת התור...
על ידי המתקיף
ג' אוגוסט 12, 2014 5:08 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: "הרגל נעשה טבע" - מקור?
תגובות: 12
צפיות: 2954

Re: "הרגל נעשה טבע" - מקור?

צעטיל קטן אות טז. האדם לא נברא בעולם רק לשבר את הטבע לכן יזרז א"ע לתקן מדותיו בשנת י"ח דוקא כמו שאבאר כגון מי שנולד בטבע של עקשנות ישבר את טבעו מ' יום רצופים לעשות דוקא להיפך ממה שיעלה במחשבתו וכן מי שבטבע עצל ירגיל את עצמו מ' יום רצופים לעשות כל דבר בזריזות הן בהולך לשכוב על מטתו הן לקום ...
על ידי המתקיף
ג' אוגוסט 12, 2014 4:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה
תגובות: 70
צפיות: 11366

Re: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה

המעיין כתב:אבל היום אין תורה מבלעדי תורה שניתנה מסיני.
כן הדבר הזה, שהיו הרמב"ם והגאונים לבם רחב כפתחו של אולם והשיגו הרבה מעניינים אלו בחכמתם, אבל לדידן אין נשמת התורה אלא על דרך הקבלה.

זאת התורה לא תהא מוחלפת. מהיכי תיתי לומר כן? מהו "לדידן"?
על ידי המתקיף
ב' אוגוסט 11, 2014 11:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה
תגובות: 70
צפיות: 11366

Re: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה

ממש לא. המשפט הזה עניינו להחשיב את עניין המוסר וזו כוונתו לכל מי שקורא אותו. הכוונה שאתה מכריח אינה מוכרחת בדברים עצמם כפי שהם לפנינו. מה איכפת לי באיזה רקיע הקב"ה יושב, אני רק יודע ששם יכו בשוטים של אש ומאוד יכאב! קריאה פשוטה של המשפט מעלה שהוא לא מייחס ערך לתורת הקבלה שעניינה תיאור השתלשלות ...
על ידי המתקיף
ב' אוגוסט 11, 2014 11:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ה"פסוק" ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד.
תגובות: 48
צפיות: 8937

Re: ה"פסוק" ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד.

שש משזר כתב:מה שהביא מפרקי היכלות, זה רק לענין שא"ר עקיבא שבכל יום מלאך עומד ברקיע ואומר כן. וע"ז כתב ע"פ קבלה איך המלאכים מקשרים כתרים וכו'. אבל לגוף הלשון הבין שהוא פסוק ממש, וכמש"כ כ"פ שם. וק"ל.

כיצד הסקת שהוא הבין שזה פסוק?
על ידי המתקיף
ב' אוגוסט 11, 2014 11:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ה"פסוק" ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד.
תגובות: 48
צפיות: 8937

Re: ה"פסוק" ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד.

בהמשך, אגב, הוא כותב במפורש שמדובר בפסוק מפרקי היכלות.
על ידי המתקיף
ב' אוגוסט 11, 2014 11:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ה"פסוק" ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד.
תגובות: 48
צפיות: 8937

Re: ה"פסוק" ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד.

שש משזר כתב:שוב. הוא לא דרש מטבע לשון, כ"א פסוק.

[אני לא יודע איך להביא צילום הספרים ע"י אופ"א].

לא ברור מה רצונך.
על ידי המתקיף
ב' אוגוסט 11, 2014 9:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ה"פסוק" ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד.
תגובות: 48
צפיות: 8937

Re: ה"פסוק" ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד.

שש משזר כתב:
עשוי לנחת כתב:אמנם זה מפרקי היכלות, אבל זה הרכבה של פסוקים, ויש מקום בדוחק לקבל שאגב ריהטא מכנים את זה כפסוק.

ניחא דהא מתאמרי משמיה דהגר"ח מוולוזין.
אבל מכאן ועד לכתוב דרשה אריכתא על הפסוק הנ"ל ע"פ קבלה - זה כבר דבר פלאי.

וכי חסרות מטבעות-לשון בתפילה שנדרשו באריכות ע"פ קבלה?
על ידי המתקיף
ב' אוגוסט 11, 2014 5:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "אפילו רבני עולם אינם מבינים אלא לאותן שהצור רוצה לגלותן"
תגובות: 6
צפיות: 1501

Re: "אפילו רבני עולם אינם מבינים אלא לאותן שהצור רוצה לגלותן

צופר הנעמתי כתב:מה ההקשר? כי מהמשפט שציטטת ניתן להבין גם שהכוונה שיש מקומות בתלמוד שאפילו רבני עולם אינם מבינים את טעמם של דברי התלמוד שם.

יש להניח, אפוא, שהסיבה לכך שאפילו רבני עולם לא הבינו באותם מקומות שיש בתלמוד, הוא משום שהביאו בפניהם שורה אחת כשהיא מנותקת מההקשר.
על ידי המתקיף
ב' אוגוסט 11, 2014 10:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתמר / כארז - מה ההבדל?
תגובות: 4
צפיות: 1285

Re: כתמר / כארז - מה ההבדל?

הרישא מוסבת על מין התמר, הסיפא רק על אותו הסוג שבלבנון. זו סמיכות: כארז-בלבנון.
על ידי המתקיף
ב' אוגוסט 11, 2014 9:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה
תגובות: 70
צפיות: 11366

Re: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה

העובדה שהיו אצל ר' ישראל ספרי קבלה - אינה חידוש כלל וכלל. ראה בצרופה. זוהי עובדה המאושרת על ידי עדות תלמידו, כך שאין כאן "פתרון החידה הידועה" - כפי שמתיימר לבשר הקטלוג מבית קדם. אמנם תלמידו הקרוב אליו מבהיר במקביל ש" עקבותיו בזה לא נודעו ". חידה זו נותרת גם עתה באי-פתרונה. מכל זה...
על ידי המתקיף
ב' אוגוסט 11, 2014 12:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה
תגובות: 70
צפיות: 11366

Re: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה

הכתבה פורסמה בכמה מקומות, מה שמעניין שבאתר קדם לא מצאתי איזכור לכך. והנה שער הספר המדובר: באתר קדם: http://www.kedem-auctions.com/Items/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%9A-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8-%E2%80%93-%D7%90%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%9D-%D7...
על ידי המתקיף
א' אוגוסט 10, 2014 10:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה
תגובות: 70
צפיות: 11366

Re: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה

האם ר"י סלנטר קנה ספרים? כך מעיד עליו תלמידו ר' איצ'לה בלאזער: אולם אדמו"ר זצוק"ל לא הניח לבניו... אף לא שום ספר... כי לא רצה ליהנות משל אחרים לקנות ספרים, והיה משתמש בספרים שאולים . ולא נשאר ממנו מאומה, כי אם טלית ישן נושן ותפיליו. בכלל, האם החתימה הכפולה בראש וסוף עמוד השער אינו מחש...
על ידי המתקיף
א' אוגוסט 10, 2014 4:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה
תגובות: 70
צפיות: 11366

Re: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה

למה זה מוכיח שהגרי"ס למד קבלה? האם יש שם הערות המוכיחות את ידיעותיו בקבלה. מהעובדה שהיה ספר הזהר בספרייתו קצת קשה להוכיח שלמד קבלה. מסתבר שהגרי"ס עיין בעת הצורך בדברי זהר שהביאו הפוסקים במקורם נראים דברים. ברור שלא מספיק לרכוש ספרים כדי להיות בקי בהם. האם בלתי אפשרי שהוא ניסה ללמוד קבלה ו...
על ידי המתקיף
א' אוגוסט 10, 2014 9:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא תתגודדו - מחלוקת העדות ישראל בזמנינו
תגובות: 7
צפיות: 1726

Re: לא תתגודדו - מחלוקת העדות ישראל בזמנינו

בברכה המשולשת כתב:מרן הגרמ"פ כתב באגר"מ שאין היום מושג של קהילה אלא כל אחד שייך הלכתית לקהילת אבותיו מהתקופה שהיו קהילות

היכן באגר"מ?
על ידי המתקיף
ד' אוגוסט 06, 2014 12:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לרחם על גוי
תגובות: 11
צפיות: 2286

Re: לרחם על גוי

לכאורה סתירה היא ברמב"ם. מצד אחד כתב הר"מ (סוף פ"י מהלכות מלכים): אפילו העכו"ם צוו חכמים לבקר חוליהם ולקבור מתיהם עם מתי ישראל, ולפרנס ענייהם בכלל עניי ישראל, מפני דרכי שלום, הרי נאמר טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו ונאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. מאידך כתב (גזילה ואבידה י...
על ידי המתקיף
ג' אוגוסט 05, 2014 11:07 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בעל ה"כלי יקר" זי"ע
תגובות: 26
צפיות: 5741

Re: בעל ה"כלי יקר" זי"ע

ישנו מבוא לתולדות המחבר מאת בצלאל לנדוי בפתח אחד מספרי הדרוש שלו.
על ידי המתקיף
ג' אוגוסט 05, 2014 10:48 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: עשירי באב
תגובות: 13
צפיות: 2128

Re: עשירי באב

בליל עשירי נוהגים לקדש הלבנה, שלא כמו בשאר תשעת הימים.
על ידי המתקיף
ב' אוגוסט 04, 2014 5:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב אליעזר סילבר
תגובות: 58
צפיות: 9538

Re: אפרים בן אהרן איש לונטשיץ

מיללער כתב:
איש חזון כתב:בעל הכלי יקר מחפש על תולדותיו

לא מגיע לו אף תואר מינימלי?

אל נא באפך, רבי מיללער. התארים הם העניין השולי בהודעה הזו. השאלה היא לתוכנה של ההודעה: מה בדיוק בעל הכלי יקר מחפש על תולדותיו? ואיך נודע לאיש חזון מה בעל הכלי יקר מחפש?
על ידי המתקיף
ב' אוגוסט 04, 2014 4:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנחת שלמה מהדורא תנינא
תגובות: 7
צפיות: 1946

Re: מנחת שלמה מהדורא תנינא

כבר הילכו בו הנמושות.
http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp? ... m_id=19616

[והחסומים חסומים]
על ידי המתקיף
ב' אוגוסט 04, 2014 10:38 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: לדמותו של רבי יהודה אריה די מודינא <איחוד הודעות>
תגובות: 131
צפיות: 32659

Re: מעשה רב ברבי יהודה אריה די מודינא

[שאלה רטורית:] הכנת רשימה כזו גם מספר החזיונות של מהרח"ו ומספר מגילת ספר של ר"י עמדן?
על ידי המתקיף
ו' אוגוסט 01, 2014 11:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנוצרים הם הבבלים
תגובות: 7
צפיות: 1793

Re: הנוצרים הם הבבלים

בקרו טלה, ייש"כ!

האם יש עוד מן האחרונים מלבד הכרתי ופלתי שסבר כך?
על ידי המתקיף
ו' אוגוסט 01, 2014 11:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מגילה דף י"ז: נוסח התפילה בבית שני
תגובות: 31
צפיות: 6877

Re: מגילה דף י"ז: נוסח התפילה בבית שני

עניין זה שנוי במחלוקת החוקרים. להלן מאמר כשר.
על ידי המתקיף
ה' יולי 31, 2014 9:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנוצרים הם הבבלים
תגובות: 7
צפיות: 1793

הנוצרים הם הבבלים

ישנה שיטה בראשונים שהכינוי "נוצרים" שימש לראשונה בספרות היהודית כינוי לבבלים, על שם נבוכדנצר. מה המקורות לכך?
על ידי המתקיף
ד' יולי 30, 2014 10:33 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: קדמות סימוני הניקוד, מסיני או מתקופה אחרת?
תגובות: 53
צפיות: 8074

Re: קדמות סימוני הניקוד, מסיני או מתקופה אחרת?

בהקדמה לתשבי שיצא לאור מאת הרב נאמן ס"ט הוא מביא בשם בעל מעשה רב או אחד מתלמידי הגר"א, שהגר"א סמך על דברי התשבי בדקדוק, לבד מדעתו בניקוד וטעמים. תוספת מעשה רב. כאן http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=35342&st=&pgnum=34&hilite= בדקדוק אחר ר' אלי' בחור, וקצת אחר רד&quo...
על ידי המתקיף
ד' יולי 30, 2014 8:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי המהדיר האנונימי של הרע"א הכחולים על המסכתות
תגובות: 34
צפיות: 5776

Re: מי המהדיר האנונימי של הרע"א הכחולים על המסכתות

לאחרונה יצא חלק המערכות מחידושי רעק"א על מסכת כתובות, במהדורה מבוארת ומפורשת, ע"י הרב בדיל מחשובי לומדי מתיבתא רבתא דמיר (שבמהדורת אריאלי לא נעשתה כל עבודה בחלק המערכות).
על ידי המתקיף
ד' יולי 30, 2014 8:42 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: קדמות סימוני הניקוד, מסיני או מתקופה אחרת?
תגובות: 53
צפיות: 8074

Re: קדמות סימוני הניקוד, מסיני או מתקופה אחרת?

ועמש"כ הגר"י לויפר שליט"א במאמרו "מבטא התנועות" בספר ירושתנו שני עמ' קנו-קעה. נמצא באוצר.
על ידי המתקיף
ד' יולי 30, 2014 1:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדפסת ספר הזוהר מחדש
תגובות: 41
צפיות: 7621

Re: הדפסת ספר הזוהר מחדש

אפרקסתא דעניא כתב:אם על הדרך הזו תפארתך, אתה יכול למחוק ארבע חמישיות מהזוהר. עשרות מנהגים ודינים שטרם נהגו בימי רשב"י.

שכחום וחזרו וייסדום.
על ידי המתקיף
ב' יולי 28, 2014 9:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קונטרס דרך איש - משנת החזון איש ז"ל
תגובות: 8
צפיות: 1429

Re: קונטרס דרך איש - משנת החזון איש ז"ל

יש שתי אפשרויות ללמוד גמרא: א. ללמוד גמרא ולהסתייע בפירושי הראשונים, כאשר פירושי הראשונים אינם מחייבים את הלומד. ב. ללמוד את פירושי הראשונים על הגמרא באופן מחייב. נחזי אנן. מי שלומד בדרך א' יכול לבוא לפעמים לומר שיש לו פירוש עצמאי שמתיישב יותר בלימוד הגמרא ומתוך כך הוא דוחה את פירושי הראשונים, שאמנם...
על ידי המתקיף
ב' יולי 28, 2014 7:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדפסת ספר הזוהר מחדש
תגובות: 41
צפיות: 7621

Re: הדפסת ספר הזוהר מחדש

מה שעשית זה דמגוגיה בלע"ז. זו לא המסקנה אלא שאלו שני טיעונים א. כת"י זה ים שאין לו סוף. ב. הדפוסים הם אלה שיש להם הסכמה. איני יודע אם הוא צודק במה שכתב. אבל כאמור הצורה שהעמדת את זה מסלפת. העמדתי את זה בצורה שהבנתי. אבל נניח להבנתי ונתייחס להבנתך. לדבריך אלו הם שני טיעונים, בדרך לא זו אף ...
על ידי המתקיף
ב' יולי 28, 2014 6:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדפסת ספר הזוהר מחדש
תגובות: 41
צפיות: 7621

Re: הדפסת ספר הזוהר מחדש

פתח בכד וסיים בחבית. בראשונה נאמר שהדבר קשה ואינו בר עשייה: בקשר לכת"י על הזוהר. זה ים שאין לו סוף. ואחר כך הגיעה המסקנה שאין הדבר ראוי מצד עצמו: הזוהר בדפוס התקבל ע"י כל גדולי הדורות מן הרמ"ק עובר דרך האר"י ועד לגר"א ולבעש"ט, וכל המערער אחריהם כמהרהר אחרי השכינה. אידאל...
על ידי המתקיף
א' יולי 27, 2014 9:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדפסת ספר הזוהר מחדש
תגובות: 41
צפיות: 7621

Re: הדפסת ספר הזוהר מחדש

מלבד הדפוסים יש עוד הרבה הרבה כת"י שלא שזפתם עין.
כבר שנים הרבה עוסק בזה מכון אקדמי:

http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp? ... m_id=19616
על ידי המתקיף
א' יולי 27, 2014 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד תורה לעבדים
תגובות: 8
צפיות: 1678

Re: לימוד תורה לעבדים

בכמה מקומות בתלמוד מצאנו שייחסו הפקרות לעבד, וראו ב"מ פרק חמישי (בתפר שבין דפים סד-סה).
על ידי המתקיף
ו' יולי 25, 2014 12:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרה עניים? סוגי צדקה? מי יודע?
תגובות: 4
צפיות: 889

Re: עשרה עניים? סוגי צדקה? מי יודע?

יש ביום השישי של המעשה בשבעה בעטלירס.
על ידי המתקיף
ה' יולי 24, 2014 3:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרב רובין-מותר להדליק אור בשבת במקלט חשוך מפני פחד התינוקות
תגובות: 34
צפיות: 5697

Re: הרב רובין-מותר להדליק אור בשבת במקלט חשוך מפני פחד התינו

לא היו ילדים שפחדו מהחשך עד לימי צוק איתן? וכי שמענו בכל ההיסטוריה שמותר להדליק נר בשבת לילד שמפחד מהחשיכה? לא הבנתי מה עניין היסטוריה לכאן. אם יש ספק סביר שהחשיכה תגרום בעתה לילד, מותר בשופי לעשות לו מלאכה, כפי שכל האנשים נוסעים עם נשותיהם היולדות לבית החולים בשבת כדי שלא תטרף דעתן, וכי לא היו יול...
על ידי המתקיף
ה' יולי 24, 2014 1:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרב רובין-מותר להדליק אור בשבת במקלט חשוך מפני פחד התינוקות
תגובות: 34
צפיות: 5697

Re: הרב רובין-מותר להדליק אור בשבת במקלט חשוך מפני פחד התינו

לא ברור מה הנטייה להחמיר באיסורי שבת ולהקל בפיקוח נפש. השו"ע פסק שמותר לחלל שבת במצב של שמא יבעת התינוק. מצד הדין "ספק נפשות דוחה שבת", "ואסור להתמהמה בחילול שבת". מה העניין להחמיר?
על ידי המתקיף
ג' יולי 22, 2014 2:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוספות הרא"ש על מגילה - חוות דעת
תגובות: 20
צפיות: 3384

Re: תוספות הרא"ש על מגילה - חוות דעת

או שהלע"ז הוא תוספת המעתיק שהעתיק את החיבור בספרד, ואינו חלק מתוס' הרא"ש המקורי. האם גם לספרדית קראו לע"ז?
על ידי המתקיף
א' יולי 20, 2014 7:12 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: לדמותם של מיכאל לוי פרומקין ואפרים גרשון דיינארד
תגובות: 101
צפיות: 19551

Re: לדמותם של מיכאל לוי פרומקין ואפרים גרשון דיינארד

בספרו של יעקב קבקוב, "שוחרים ונאמנים", יש פרק יפה על דיינארד.

עבור לחיפוש מתקדם