מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 242 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מלח הארץ
א' מרץ 04, 2018 2:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקבלות בתנ"ך - כתבה (ר"י לויפר)
תגובות: 65
צפיות: 13490

Re: הקבלות בתנ"ך - כתבה (ר"י לויפר)

מעבר לעולה הגדולה שביחס ליעקב אבינו הדברים גם נוגדים את פשטות הכתובים, יעקב אבינו לא שב מיזמתו כיוון שרבקה ציוותה עליו שילך ואמרה לו ןשלחתי ולקחתיך משם כלומר שכל עוד שלא קיבל ציווי מרבקה לשוב היה עליו להשאר שם. כמובן שכשנגלה עליו ה' וציווהו לחזור חזר ובאמת אז גם שלחה רבקה את דבורה. לא נכון. הרי הוא...
על ידי מלח הארץ
א' מרץ 04, 2018 2:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקבלות בתנ"ך - כתבה (ר"י לויפר)
תגובות: 65
צפיות: 13490

Re: הקבלות בתנ"ך - כתבה (ר"י לויפר)

הרב ארי. הרי ציינתי שהמדובר בעיון לפרשת ויצא. הכונה לזה - מופיע באתר דעת עיון לפרשת ויצא. אות ד הבן אדם לוקח את מעשי יעקב, שופט אותם לפי ראות עיניו! דורש את המאורעות כאות שהצדק אתו (עם סמט), מתאר מה היה קורה אם יעקב היה נוהג לפי עצתו (של סמט), ומחלק לו גם ציונים: המחצית הראשונה מתארת עיכוב הכרחי ומ...
על ידי מלח הארץ
ו' נובמבר 03, 2017 1:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן
תגובות: 43
צפיות: 8685

Re: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן

מי אמר שהיא נולדה לפני יצחק לא שימש אברהם עם שרה כל זמן שלא נימול, בהיות שידע עיקר התורה, וראה באצטגנינות שלו שלא יהיה יכול להוליד לא הוציא זרעו לבטלה (מאה שערים שער ט"ו). מי זה הספר הזה? ומה הם סיפורי הבדים הללו? וכי אין מצות עונה בעקרה? ואפילו יולדת ומעוברת יש בהם מצות עונה ואין בזה שום סרך ...
על ידי מלח הארץ
ב' ספטמבר 11, 2017 2:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם רבינו תם התווכח עם משה רבינו?
תגובות: 87
צפיות: 18726

Re: האם רבינו תם התווכח עם משה רבינו?

אוצר החכמה כתב:ואתה חושב שמשה רבינו לו היה יושב לידך לא היה מבין את ר' עקיבא כמו שאתה מבין?

זה בדיוק מה שהגמרא אומרת.
על ידי מלח הארץ
ה' ספטמבר 07, 2017 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת ירושלים - מפני מה?
תגובות: 15
צפיות: 3038

Re: קדושת ירושלים - מפני מה?

איש ימיני כתב:
מלח הארץ כתב:תוספות בזבחים כתבו שאין קדושה לירושלים בלי קדושת מקדש.

דברי תוס' אינם שייכים לכאן כלל. מפני שתוס' מדבר על קדושתה לעניין קדשים קלים. והדבר פשוט, שאם אין לנו מקדש, למה נקדש את ירושלים לעניין קדשים קלים?

התוספות מדברים גם לגבי מעשר שני שאינו קשור למקדש כלל.
על ידי מלח הארץ
ה' ספטמבר 07, 2017 10:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם רבינו תם התווכח עם משה רבינו?
תגובות: 87
צפיות: 18726

Re: האם רבינו תם התווכח עם משה רבינו?

אבל לפי זה לא אמרת כלום. כי הרי המצב גם הפוך שאין לך דרך להבין את השיח ושיג בבית המדרש של ר' עקיבא הרחוק ממך מרחק תרבותי רב (שהיה הרבה יותר רחב מאשר המימרות שקיבלנו ואותם אולי אנחנו מבינים או חושבים שמבינים) וגם בדברי הגמרא לפי זה אין כאן שום דבר מיוחד בעקיבא בן יוסף שדורש כתרי אותיות אלא סתם אמירה...
על ידי מלח הארץ
ה' ספטמבר 07, 2017 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: התעללות בתרנגולות
תגובות: 51
צפיות: 6030

Re: התעללות בתרנגולות

סגי נהור כתב:הרמ"א כותב כך על מריטת נוצות מהאווזים בעודם חיים, ולא על הפיטום שמתיר בלי שום הסתייגות.
לעצם הראיה מהרמ"א לדרך גידול העופות בימינו, יעויין באשכול הסמוך.

אולי לא ידעו בזמנו שהפיטום גורם סבל בל יתואר לעופות.
על ידי מלח הארץ
ד' ספטמבר 06, 2017 9:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם רבינו תם התווכח עם משה רבינו?
תגובות: 87
צפיות: 18726

Re: האם רבינו תם התווכח עם משה רבינו?

אבל לפי זה לא אמרת כלום. כי הרי המצב גם הפוך שאין לך דרך להבין את השיח ושיג בבית המדרש של ר' עקיבא הרחוק ממך מרחק תרבותי רב (שהיה הרבה יותר רחב מאשר המימרות שקיבלנו ואותם אולי אנחנו מבינים או חושבים שמבינים) וגם בדברי הגמרא לפי זה אין כאן שום דבר מיוחד בעקיבא בן יוסף שדורש כתרי אותיות אלא סתם אמירה...
על ידי מלח הארץ
ד' ספטמבר 06, 2017 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת ירושלים - מפני מה?
תגובות: 15
צפיות: 3038

Re: קדושת ירושלים - מפני מה?

תוספות בזבחים כתבו שאין קדושה לירושלים בלי קדושת מקדש.
על ידי מלח הארץ
ד' ספטמבר 06, 2017 8:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם רבינו תם התווכח עם משה רבינו?
תגובות: 87
צפיות: 18726

Re: האם רבינו תם התווכח עם משה רבינו???

דברים שאסורים לאמרם ואף לשמעם. האם מותר לומר שלא הבין משה רבינו מה שאומרים בבית מדרשו של רבי עקיבא? אסור. ואת הגמ' במנחות, כבר ביאר הגר"ח הלוי בדרך נפלאה ביותר. (נמצא בסטנסיל. במהד' הקודמת של מישור, בעמ' הראשון). למה אסור? דברי הגמרא פשוטים ונפלאים, וגם אם יבוא רבי עקיבא לבית מדרשך לא יבין דבר...
על ידי מלח הארץ
ד' אוקטובר 07, 2015 11:43 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב איתם הנקין הי"ד - תוך כדי דיבור
תגובות: 281
צפיות: 94272

Re: הרב איתם הנקין הי"ד - תוך כדי דיבור

הרב הנקין הוציא ספר בענייני תולעים [הוזכר אפילו ביתד נאמן בכתבה עליו].
האם ספר זה ניתן להשגה בחנויות?
ומי כאן יודע מה מסקנתו וחידושו העיקריים?
לפי מה שהבנתי הוא נגד הרב וייא ושכמותו המחמירים מאד בענייני תולעים.
על ידי מלח הארץ
א' אוקטובר 04, 2015 12:49 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב איתם הנקין הי"ד - תוך כדי דיבור
תגובות: 281
צפיות: 94272

Re: הרב איתם הנקין הי"ד - תוך כדי דיבור

אבידה גדולה!
לא רבו כמותו אשר המה גם יראי שמים כמותו גם חכמים מחוכמים וגם חוקרים בעלי ידיעה תורנית רחבה.
על ידי מלח הארץ
ה' יוני 18, 2015 9:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלטול מוקצה לצורך פקוח נפש - דעת רלב"ג
תגובות: 4
צפיות: 1263

טלטול מוקצה לצורך פקוח נפש - דעת רלב"ג

דבר פלא ראיתי עתה ברלב"ג שמואל על פרשת נוב עיר הכהנים, שאע"פ שמותר לכבות נר לצורך חולה מ"מ אסור לטלטלו ולהוציאו, כי הטלטול אינו נצרך לצורך החולה על כן אין להתירו, משא"כ הכיבוי הוא עצמו צורך החולה. וכן כתב שם שאע"פ שמותר היה לדוד לאכול לחם הפנים לצורך פקו"נ מ"מ אם ה...
על ידי מלח הארץ
ה' יוני 18, 2015 9:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוכלים ומשקים תחת המיטה - הנהגת הגר"א
תגובות: 8
צפיות: 2690

Re: אוכלים ומשקים תחת המיטה - הנהגת הגר"א

הסיפור על התפוחים בפורים הוא מוזר מאד.
חז"ל אמרו אוכלים שתחת המיטה ומהיכי תיתי להרחיב כ"כ לנגיעה של אדם ישן??
על ידי מלח הארץ
ב' יוני 08, 2015 11:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור: "תורה שבעל פה"
תגובות: 343
צפיות: 67967

Re: יצא לאור: "תורה שבעל פה"

לא הבנתי אתה טוען שבעצם ראוי לעשות זאת אבל מדינה מתוקנת לא יכולה לנהוג כך? למה לא? אגב מדבריך נראה שאתה בכלל כופר במושג המוסר, ולהמחשה אם התורה היתה מצווה לקחת את הילד הבכור שלך ולהמית אותו בעינויים (ח"ו ח"ו) אזי אתה הייתי אומר שזה צו מוסרי!? אני כמובן הייתי אומר שהתורה מלמדת אותנו לא להיו...
על ידי מלח הארץ
ב' יוני 08, 2015 7:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור: "תורה שבעל פה"
תגובות: 343
צפיות: 67967

Re: יצא לאור: "תורה שבעל פה"

הדיון פה על מוסריותה של התורה בציוויה (ע"פ פשט) עין תחת עין נראה בעיני מוזר מאד. הרי התורה לא ציוותה להוציא את העין באמת שהרי דרש ההלכה הוא אמיתת דברי התורה וציוויה וכוונת הבורא. השאלה שאפשר לשאול היא מדוע התורה הציגה את זה באופן שיתפרש שע"פ פשוטו צריך להוציא את העין אע"פ שבאמת לא עו...
על ידי מלח הארץ
ב' יוני 08, 2015 12:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור: "תורה שבעל פה"
תגובות: 343
צפיות: 67967

עין תחת עין

היות והנושא של עין תחת עין נראה בעיני דוגמא מהותית לשורש הדיון ביחס בין פשט לדרש שהוא ענין נכבד בספר הנ"ל על כן אמרתי להביא את ההתכתבות שהיתה לי באישי עם הגאון המחבר, ואולי יהיה בזה ענין לציבור. בתגובה לדברי שלי באשכול זה לעיל, כתב המחבר: עין תחת עין, אני מאד מבין את דעתך, אבל אני מניח שגם אתה ...
על ידי מלח הארץ
ב' יוני 08, 2015 12:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור: "תורה שבעל פה"
תגובות: 343
צפיות: 67967

Re: יצא לאור: "תורה שבעל פה"

צופר הנעמתי כתב:
מלח הארץ כתב:תודה הרב אלחנן סמט מוכיח שהצעת אינה מדבקת מן האמור בנעמן שהיה אדונו המלך נשען על כתפו תמיד, וזו ראיה שאין עליה תשובה!


נשען עליו לאחר שהתרפא. היכן ראית שנשען עליו כשהיה מצורע?

יואיל נא לעיין בפסוקים ותסור תמיהתו כלא היתה!
על ידי מלח הארץ
ב' יוני 08, 2015 12:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור: "תורה שבעל פה"
תגובות: 343
צפיות: 67967

Re: יצא לאור: "תורה שבעל פה"

"חיים ותורה ביחד" מלח הארץ כתב עמ' 463 נקט שהצרעת מדבקת. אמנם כבר דחו פרשנים וחוקרים בשתי ידים את הדעה הזאת כאילו ריחוק המצורע הוא כדי שלא ידבק (עי' רשר"ה למשל), ויסודה בתרגום מוטעה של מחלת ההנסן כצרעת. עיון בכל הפרשה של ריחוקו ותיגלחתו והריסת הבית שישנו גם רובד של הדבקה בטומאת הצרעת...
על ידי מלח הארץ
ד' יוני 03, 2015 10:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור: "תורה שבעל פה"
תגובות: 343
צפיות: 67967

Re: יצא לאור: "תורה שבעל פה"

עובדת היות האשה טפלה למשפחת האיש עולה מכל המקרא ומדברי חז"ל [ועד היום מקובל במחננו שהאשה מקבלת את שם משפחתו של האיש, ולא בכדי]. מאיפה הבאת את הלומדעס הזה? שמדין גיטו וידו באין כאחד האשה תהפך בנישואיה ללא עמונית ותהא מותרת? לפי"ז גם מותר להתחתן עם גויה? אכן אם הגויה הייתה מתגיירת בעצם נישו...
על ידי מלח הארץ
ד' יוני 03, 2015 10:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור: "תורה שבעל פה"
תגובות: 343
צפיות: 67967

Re: יצא לאור: "תורה שבעל פה"

עמ' 67 הערה 28 נקט שקריאת התורה של 'בחודש השלישי' נהגה בזמן קדום. טעות חמורה! בזמן הבית קראו שבעה שבועות כמפורש במשנה במגילה, ורק תנאים מאוחרים לאחר החורבן הנהיגו קריאה שבימינו כמובא בברייתא שם. טעות חמורה שלך. בברייתא מבואר שיש שתי דעות ת"ק סובר שבעה שבועות ואחרים סוברים בחדש השלישי, והגמרא מ...
על ידי מלח הארץ
ד' יוני 03, 2015 1:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תדמור או תרמוד?
תגובות: 20
צפיות: 4161

Re: תדמור או תרמוד?

בכל מקרה לא הבנתי מה מקום יש לחגיגה? וכי מאי נפ"מ אם על חורבות תרמוד שולט אסד או צורר אחר?
חז"ל דיברו כמובן על חורבנה מיושביה המקומיים שכנראה היו רשעים גדולים
על ידי מלח הארץ
ד' יוני 03, 2015 1:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור: "תורה שבעל פה"
תגובות: 343
צפיות: 67967

Re: יצא לאור: "תורה שבעל פה"

עובדת היות האשה טפלה למשפחת האיש עולה מכל המקרא ומדברי חז"ל [ועד היום מקובל במחננו שהאשה מקבלת את שם משפחתו של האיש, ולא בכדי].
מה כוונתך שהריב"ש להד"ם? האם רצונך במראה מקום?
על ידי מלח הארץ
ד' יוני 03, 2015 12:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור: "תורה שבעל פה"
תגובות: 343
צפיות: 67967

Re: יצא לאור: "תורה שבעל פה"

הערות על הספר מדי עברי על הספר הנכבד הזה ציינתי לי כמה הערות על דברים הדורשים תיקון וכיו"ב. ואמרתי לשתף את הציבור הנכבד (ואולי גם את המחבר הנכבד) בהערותי. הערה יסודית היא שלעולם המחבר משתמש בחוקרים כפי צרכיו, כלומר שמצד אחד הוא בז להם (לרוב בצדק) ככל שדבריהם אינם עולים בקנה אחד עם דברי חז"...
על ידי מלח הארץ
ה' מאי 07, 2015 11:45 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 745
צפיות: 176119

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

גם בארצות ישמעאל התיאור רחוק מן המציאות, (בתימן למשל חיו ב'כבוד מלכים'??) הרשימה הנ"ל דומה להפליא למאמרי 'החומה' מאז ועד היום. אם מותר להעלות השערות נראה שהגר"ח הושפע בשלב כלשהו מהקנאים דוג' ר' עמרם או ר"א קצנלבויגן אולי בתקופת שהותו בירושלים "רחוק מן המציאות" זה לשון המעטה...
על ידי מלח הארץ
ה' מאי 07, 2015 12:46 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 745
צפיות: 176119

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

באשכול סמוך על ר"א ליטנשטיין כתב מאן דהו מפרי עתו של רבנו הגאון הגר"ח גריינמן זצ"ל מעשה בבעל עגלה בחודשי החורף בארצות הצפון כשהיו נוסעים בעגלות, היו האוזניים קופאות מן הקור והיו רגילים לרדת מן העגלה ולקחת שלג ולשפשף את האוזניים לחממם, פעם אחת הפטיר בעל העגלה על הנס שהנסיעה הייתה בחורף...
על ידי מלח הארץ
ג' אפריל 14, 2015 9:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ארצות החיים או האריז"ל
תגובות: 2
צפיות: 972

Re: ארצות החיים או האריז"ל

אין שום הגיון שיציין בביה"ל לאר"י שלא הזכירו במ"ב ולא יציין לדברי הארצה"ח שבשמו הביא את הדברים. אבל בעיקר יש לציין שבביאור הלכה כתב 'ואחר כך מצאתי בארצות החיים', וזה ראיה לדברי שבשעה שכתב את ראש דבריו בביה"ל לא עמדו דברי הארצה"ח לנגד עיניו, וממילא מוכח שמתחילה היה כתוב ...
על ידי מלח הארץ
ג' אפריל 14, 2015 9:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ארצות החיים או האריז"ל
תגובות: 2
צפיות: 972

ארצות החיים או האריז"ל

במשנה ברורה סי' יא ס"ק מב כתב בשם ארצות החיים למדוד ג' אצבעות בטלית עם קמיצה אמה וזרת, וציין לעיין בביאור הלכה. וראה זה פלא שם כתב על דבר זה ' כמו שכתבנו בשם האר"י ז"ל '?! [רק בהמשך הזכיר את הארצות החיים ולא הזכיר שכבר כתבו במ"ב] על דרך החוקרים נראה לומר שבתחילה כתב כן במשנתו הבר...
על ידי מלח הארץ
ה' פברואר 12, 2015 12:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגרי"ס פחד להיות גביר?
תגובות: 7
צפיות: 1461

Re: הגרי"ס פחד להיות גביר?

ועוד קשה שאם לא היה זקוק לכסף מה אכפת לו שיזכה ויחלק כולו לצדקה?
על ידי מלח הארץ
ו' ינואר 30, 2015 10:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: דיעות והגיגים של הגאון רבי הלל זקס זצוק"ל
תגובות: 142
צפיות: 30061

Re: דיעות והגיגים של הגאון רבי הלל זקס זצוק"ל

בענין מחיית עמלק פשוט שהבא להרוג ילד קטן שכל חטאו הוא היותו מגזע עמלק צריך לעשות זאת באותה שמחה שיש לבית דין בשעה שהורגים את הנפש...!!!
על ידי מלח הארץ
ה' ינואר 29, 2015 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: תרגום המילה 'את' - תמיהה עצומה במשנה ברורה
תגובות: 7
צפיות: 1695

Re: תרגום המילה 'את' - תמיהה עצומה במשנה ברורה

אגב לדידי פשוט שבשפה שאין את מילת הקישור המקבילה ל'את' יוצאים ידי חובה בלעדיה בשופי. שעם ועם כלשונו וכפי שפתו כך יש לו לקרוא בתורה.
על ידי מלח הארץ
ה' ינואר 29, 2015 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: תרגום המילה 'את' - תמיהה עצומה במשנה ברורה
תגובות: 7
צפיות: 1695

Re: תרגום המילה 'את' - תמיהה עצומה במשנה ברורה

הרי כבר כתב רש"י על הפסוק (דברים כד ה) ושמח את אשתו: "ושמח" - ישמח את אשתו, ותרגומו "ויחדי ית אתתיה". והמתרגם "ויחדי עם אתתיה" טועה הוא. הרי לנו שיש שתי אפשרויות לתרגום מילת "את", ולענ"ד ה"ה בפסוק ולדמתם אותם את בניכם שיש להסתפק על זה הדרך. במח...
על ידי מלח הארץ
ד' ינואר 28, 2015 8:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרגום המילה 'את' - תמיהה עצומה במשנה ברורה
תגובות: 7
צפיות: 1695

תרגום המילה 'את' - תמיהה עצומה במשנה ברורה

כתב המ"ב סי' סב בשם אחרונים שבזמננו אין לקרוא ק"ש בכל לשון לפי שיש תיבות שאין אנו בקיאים כ"כ בפירושן שנדע לתרגמן בדיוק כגון לטוטפות ושננתם ותיבת 'את'. וכל הרואה ישתומם על זה שאין לך תיבה קלה ופשוטה לתרגמה ממילת קישור בסיסית זו. [אמנם יש שפות שבהן אין מילה זו קיימת, אך לא נראה כלל שלזה...
על ידי מלח הארץ
ב' ינואר 19, 2015 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה ובירור - בע"ז של פרעה
תגובות: 4
צפיות: 1155

Re: שאלה ובירור - בע"ז של פרעה

כל המכיר מעט שבמעט מארחות האלים למיניהם יודע שמייחסים להם פריה ורביה אכילה ושתיה וכל שאר עניני בני אדם, וכבר אמר אליהו אולי ישן הוא וייקץ וכו'.
על ידי מלח הארץ
ב' ינואר 19, 2015 2:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דיעות והגיגים של הגאון רבי הלל זקס זצוק"ל
תגובות: 142
צפיות: 30061

Re: דיעות והגיגים של הגאון רבי הלל זקס זצוק"ל

זכורני בשיעור כללי שלו שהאריך לבאר ענין הבלא דבור, שהוא חנק השור מחמת חוסר חמצן ובזה האריך בסוגיא שם. ובנה דבריו על כך שבמציאות ניכר שאין חום בבור י' שיכול להרוג שור. לאחר השיעור שאלתיו מה יאמר על 'כלים דפקעי בהבלא'? וענה לי "אני ביארתי מה שביכלתי, ואינני משועבד להסביר כל הסוגיא כולה לפי דרכי&q...
על ידי מלח הארץ
ד' ינואר 14, 2015 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דיעות והגיגים של הגאון רבי הלל זקס זצוק"ל
תגובות: 142
צפיות: 30061

Re: דיעות והגיגים של הגאון רבי הלל זקס זצוק"ל

ממרומי היער כתב:בשיעור פתיחה על בבא בתרא בוא אמר ש'אויר זה ''שטח'' (או ''צ'טח'')

לא הגדרה מדויקת, שכן שטח הוא פני הקרקע [לשון שטוח] ואילו אויר היינו הרום שמעל פני השטח.
על ידי מלח הארץ
ד' ינואר 14, 2015 10:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דיעות והגיגים של הגאון רבי הלל זקס זצוק"ל
תגובות: 142
צפיות: 30061

Re: דיעות והגיגים של הגאון רבי הלל זקס זצוק"ל

סכינא חריפא כתב:שמעתי שהכחיש הטעם שהחפץ חיים לא אמר 'בריך שמיה' שלא יהיה דובר שקרים לומר 'אנא עבדא', כי עבד זה המטלה שצריך לעבוד את ה' ולא שעובד את ה' בפועל.

בליטא לא כ"כ נהגו לומר בריך שמיה המיוסד עפ"י הזוהר, ועד היום אין אומרים אותו בישיבת פוניבז'.
על ידי מלח הארץ
ד' ינואר 14, 2015 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יראה הקהל וישפוט!
תגובות: 75
צפיות: 11724

Re: יראה הקהל וישפוט!

אלי כהן כתב:
שטייגעניסט כתב:אעלה כמה מילים שכתב יהודי חכם [איני יודע שמו], ויראה הקהל וישפוט!


אינך יודע את שמו, אבל אולי תואיל לספר לנו היכן מצאת את זה.

לפי הסגנון ניכר שזה מנחם נאבת (הידוע בכינויו מנחם צמח) מחבר 'לרגעים תבחננו'.
על ידי מלח הארץ
ג' ינואר 13, 2015 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דיעות והגיגים של הגאון רבי הלל זקס זצוק"ל
תגובות: 142
צפיות: 30061

Re: דיעות והגיגים של הגאון רבי הלל זקס זצוק"ל

הבחירות אינו מעניין השתתפות במדינה, אלא מטעמי בטחון והשתדלות. לדעתו לב מלכים ושרים ביד ה', ואין להם בחירה כלל, ולכן אין נפק"מ את מי ממנים, ולדעתו השתתפות בבחירות הוא חסרון באמונה בכך שלב מלכים ושרים ביד ה', ולכן התנגד להשתתף בבחירות גם בארה"ב. בזמנו בבחירות שברק ניצח את נתניהו, תלמידיו בק...

עבור לחיפוש מתקדם