מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2912 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ו' יולי 19, 2019 1:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 735
צפיות: 30616

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

אוהב עמו כתב:לאיזה קובץ המאסף התכוון הדברי יהושע כאן

שנה י"ג [תרס"ח] כרך ב חוברת ה
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 18, 2019 4:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאבד עצמו לדעת שנקבר בעורמה ליד רב העיר
תגובות: 3
צפיות: 147

Re: מאבד עצמו לדעת שנקבר בעורמה ליד רב העיר

אוהב עמו כתב:האם יש באיזה מקום סקירה מלאה של פרשייה זו?

לא ידעתי מה הגדר של "מלאה", אכן עי' בזכור לאברהם
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 15, 2019 1:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'
תגובות: 14
צפיות: 1011

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

בספר אליה רבה סי' קכב אות ג מובא: כתב ב"י טוב לומר פסוק אחד מן התורה או מנביאים או מכתובים קודם שאמר יהיו לרצון המתחיל בשמו וסיים בשמו. אולם יש שהעלו את האפשרות שיש לתקן ד"י במקום ב"י, והכוונה ל סידור דרך ישרה . כדי לתת תוקף להשערה זו, חשוב להביא מה שכתב האליה רבה בסי' קכא: כתב בקיצו...
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 15, 2019 3:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: אימתי קאתי מר
תגובות: 63
צפיות: 1112

Re: אימתי קאתי מר

חרסון כתב:ולנושא העיקרי של האשכול:
בשנת תשמ"ב פרסם ר' יהושע מונדשיין נוסח קדום של 'אגרת עליית הנשמה', ובו כו"כ שינויים מהנוסחא המצוי' בידינו. היש ביד מי להעלות את הנ"ל?

שבחי הבעש''ט
ועי''ע מה שכתב בהיכל הבעש''ט עמ' יד ואילך
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 15, 2019 1:40 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: פתשגן הדת
תגובות: 2
צפיות: 344

Re: פתשגן הדת

לא תוקן עדיין
על ידי בקרו טלה
א' יולי 14, 2019 10:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הצבעה על מקום סיום העליה לתורה
תגובות: 2
צפיות: 108

Re: הצבעה על מקום סיום העליה לתורה

עי' בשערי הלכה ומנהג שבסוף הקריאה נישק גם את מקום תחילת הקריאה
על ידי בקרו טלה
א' יולי 14, 2019 6:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2462
צפיות: 190833

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

נחלי אפרסמון כתב:עיין ס' פירות תאנה בחידושיו עה"ת ע"מ קמ"א שהביא כמה דוגמאות לזה.
על ידי בקרו טלה
ו' יולי 12, 2019 11:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2462
צפיות: 190833

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דודי צח כתב:אני מדבר על מאמרי חז"ל שאינם בחז"ל.

מאמרי חז"ל שאינם לפנינו
מקורות ניבים ופתגמים

בכמה אשכולות צוין לדברי הרה"ג אהרן מגיד
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 11, 2019 6:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 735
צפיות: 30616

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

נחלי אפרסמון כתב:נראה לי בס"ד שכתב בספר ירושלים סגולה לבלי תשלוט עין הרע באיש יחשבו הספרדים בירושלים ככל יתר בני ארץ הקדם.
מיהו ס' ירושלים?

לונץ
עי' הע' 62
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 11, 2019 5:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות פרשת בלק
תגובות: 32
צפיות: 1481

Re: הערות פרשת בלק

הא לחמא עניא כתב:באיזה מהספרים הק' ומפרשי התורה מסבירים את הענין שהפרשה שלנו נקראת ע"ש בלק מלך מואב שהיה גוי רשע???
בתודה מראש לכל העונים.

viewtopic.php?f=7&t=13722&p=128127#p160598
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 11, 2019 10:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2462
צפיות: 190833

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

או שמא נולד מאמר זה במוחו הקודח של המחבר? הנני מוחה נמרצות על הלשון "במוחו הקודח" מדרש משלי - פרשה א וישב ראובן אל הבור. והיכן היה. רבי יודא ורבי נחמיה. ר' יודא אמר, טורח הבית היתה מושלכת עליו, וכיון שנפטר מטורח הבית בא והציץ בבור, שנאמר (שם לז, כט) וישב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור ו...
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 11, 2019 5:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל ימי ענ"י - עירובין נדה יבמות
תגובות: 11
צפיות: 293

Re: כל ימי ענ"י - עירובין נדה יבמות

לגבי מס' נזיר העיר לזה הרה"ג שמואל זעירא שליט"א בא"ב קדמייתא שציין לזה לעיל הרה"ג חד ברנש שליט"א

כדי לא להשאיר חלילה הגליון חלק אצרף מפרק זכרונות שכתב משב"ק האמרי אמת זצ"ל הרה"ג ר' שמאי גינזבורג [תשמ"ח]
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 10, 2019 11:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אמר רב פפא פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לא בני מיעבד מצוה נינהו וצ"ב למה לא נאמר בזה דין חינוך שיפרע חובו? כמדומני שראיתי בספר דף על בדף בזה בשם הפני מנחם ז״ל. דף על הדף ערכין דף כב עמוד א בגמ': אין נזקקין לנכסי יתומין וכו'. אמר ר"פ, פריעת בעל חוב מצוה, ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו. וברש&qu...
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 10, 2019 9:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10506
צפיות: 886521

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אפרים זלמן כתב:אשמח לקבל, שיעורים וכתבים גריינימן, שבת חלק ב', סימן כ"ז (בורר)
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 10, 2019 1:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

חיים סגל כתב:בדף כ"ג מתבאר שרב הונא היה כהן, ובמס' מגילה וכן בגיטין נתבאר שהיה ישראל ואעפ"כ עלה לתורה ראשון מפני חשיבותו
וכי היו שתי אמוראים בשם רב הונא?

עי' בספר תולדות תנאים ואמוראים א
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 09, 2019 11:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10506
צפיות: 886521

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אמיר כרמי כתב:בבקשה בית ישי דרשות
עמ'345-364
400-410
תודה רבה מראש
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 09, 2019 1:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10506
צפיות: 886521

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חרסון כתב:אבני מלואים חלק השו"ת סי' ו'. אודה בכל לבב.
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 09, 2019 4:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מפורש זה תרגום - ביאורים והערות על תרגום אונקלוס
תגובות: 232
צפיות: 17196

Re: מפורש זה תרגום - ביאורים והערות על תרגום אונקלוס

במדבר פרק כג פסוק כא לֹֽא־הִבִּ֥יט אָ֙וֶן֙ בְּיַעֲקֹ֔ב וְלֹא־רָאָ֥ה עָמָ֖ל בְּיִשְׂרָאֵ֑ל יְקֹוָ֤ק אֱלֹהָיו֙ עִמּ֔וֹ וּתְרוּעַ֥ת מֶ֖לֶךְ בּֽוֹ: תרגום אונקלוס אסתכלית ולית פלחי גלולין בדבית יעקב ואף לא עבדי ליאות שקר בישראל מימרא דיי אלההון בסעדהון ושכינת מלכהון ביניהון: יחזקאל פרק טז פסוק טו רש&quo...
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 08, 2019 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10506
צפיות: 886521

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חיימקה כתב:בבקשה - מספר 'ברית אברהם' אוירבך, ע' 75-90
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 08, 2019 1:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10506
צפיות: 886521

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מצפה כתב:צריך בדחיפות מדרש רבה (וילנא, ישנו באוצר) ח"ב עם פירוש מהרז"ו על פרשת חוקת.
יישר כוחכם,
המצפה

וילנא לעיכובא?
על ידי בקרו טלה
א' יולי 07, 2019 11:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10506
צפיות: 886521

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יוצא פוניבז' כתב:ברכת אברהם ברוכמן, סימן ה' (נמצא באחת הגירסאות המאוחרות)
בענין הידורים בסת"ם
יש"כ
על ידי בקרו טלה
א' יולי 07, 2019 9:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'וישב בארץ טוב' זו סוסיתא ולמה נקרא שמו טוב שפטור מן המעשרות
תגובות: 26
צפיות: 360

Re: 'וישב בארץ טוב' זו סוסיתא ולמה נקרא שמו טוב שפטור מן המעשרות

חומת אנך שופטים פרק יא [וכעי"ז בנחל שורק] ויברח יפתח מפני אחיו וישב בארץ טוב . אמרו בירושלמי דשביעית ארץ טוב שפטורה מן המעשרות, והוא קשה מכמה צדדין. ואפשר לומר כי יפתח גבור חיל, ועם כל זה השפיל עצמו ולא עשה שום מחלקת ולא בלבול ונדחה מפני השעה וברח מפני אחיו. ואם היה הולך לאיזה עיר מא"י, ה...
על ידי בקרו טלה
א' יולי 07, 2019 8:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רש"י קרח - צרעת של עוזיה
תגובות: 7
צפיות: 191

Re: רש"י קרח - צרעת של עוזיה

-
על ידי בקרו טלה
א' יולי 07, 2019 2:04 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 950
צפיות: 113478

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

קאצ'קלה כתב:אני קורא כך:
א?ח?ה דבר ציבור קשרתא דבי כנישתא ד?ב.

כת"י זה הוא מגמרא ברכות ח ע"ב. אבל אין לי מושג מה פירושן, ואיך לקרות את המלה הראשונה והאחרונה.
על ידי בקרו טלה
א' יולי 07, 2019 12:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 30
צפיות: 354

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

-
על ידי בקרו טלה
א' יולי 07, 2019 8:02 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רש"י קרח - צרעת של עוזיה
תגובות: 7
צפיות: 191

Re: רש"י קרח - צרעת של עוזיה

פרשת קרח יז - ה רש"י ד"ה כאשר דבר ה' ביד משה לו" - כמו עליו על אהרן דבר אל משה שיהיו הוא ובניו כהנים לפיכך לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן וגו' וכן כל לי ולו ולהם הסמוכים אצל דבור פתרונם כמו על ומדרשו על קרח ומהו ביד משה ולא כתב אל משה רמז לחולקים על הכהונה שלוקין בצרעת כמו שלקה משה ...
על ידי בקרו טלה
ו' יולי 05, 2019 1:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקובע מקום לתפילתו - לכל התפילות?
תגובות: 18
צפיות: 630

Re: הקובע מקום לתפילתו - לכל התפילות?

נחלי אפרסמון כתב:אז יציין לנו הספר ועמ'

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... =&pgnum=18
על ידי בקרו טלה
ו' יולי 05, 2019 12:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2462
צפיות: 190833

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

יש סיפור חסידי, על אחד מהצדיקים שראה אנשים יושבים ואוכלים בשר (כמדומני, ושזה היה בשבת), והסיר כביכול את המראה הגשמי מאנשיו שעמדו סביבו, וראו שהם כמו בהמות האוכלים עם שטריימל... מישהו מחו"ר יודע אולי מי היה הצדיק הזה, ומהיכן המקור לסיפור? ייש"כ. לעיל הובא משארית נתן אשמח לעוד מראה מקומות ב...
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 04, 2019 8:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2462
צפיות: 190833

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ידוע שיש כמה מיני רוח הקודש ואחד מהם שהשם מזמין לאדם שידבר ממילא מפיו דברי אמת מה שיהיה כן, הגם כי הוא בעצמו אינו יודע למה דיבר כן, וכמו שכתוב בספר תד"א עיין שם. תנא דבי אליהו רבה - פרק ב [ועי"ע כעי"ז בזוטא פרק א' ופרק טו] אשרי אדם השם עצמו כשור לעול וכחמור למשא וישב ויהגה בכל יום בת...
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 03, 2019 10:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ערכין יט א - סבא בביתא פאחא בביתא
תגובות: 19
צפיות: 1032

Re: ערכין יט א - סבא בביתא פאחא בביתא

אמר לי היום ידיד בשם רבו השפע חיים, שהסבא צריך לשבת בבית המדרש גם בזקנותו או בפרט אז, וכשהוא בבית זה גנאי, והאשה כבודה פנימה גם לעת זקנה [דסד"א דעיקר הקפידא בנעוריה דייקא], וכשהיא בבית היא משובחת. פרדס יוסף ספר ויקרא אם מבן ששים (כ"ז, ז). רש"י סבא בביתא כו', וי"ל בכבוד הזקנים בא...
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 03, 2019 8:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לעתיד לבוא יתפללו בנוסח ספרד
תגובות: 8
צפיות: 396

Re: לעתיד לבוא יתפללו בנוסח ספרד

כתב בספר לקט הקמח החדש [סי' קמג, שמח] האם ידוע מקור דבריו ?? בחיפוש באוצר, מצאתי את זה [ד"ה כמו כן] אך לא מצאתי את מקור הדברים שכתבו שם. הא"א = האשל אברהם (בוטשאטש) ועי' בדבריו ריש סי' נ"א מה שצוין לקולמוס עי' בספר ליקוטי אמרים [הובא שם בהע' 10] שהאר"י תיקן למי שאינו מכיר שבטו ו...
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 03, 2019 2:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'והישמע לו מאחורי אזנו'...
תגובות: 6
צפיות: 344

Re: 'והישמע לו מאחורי אזנו'...

אולי הכוונה למה דאיתא גבי אלישע בן אבוי' (אחר) מדרש רבה רות - פרשה ו פסקה ד אמר ליה וכל הדא חכמתא אית בך ולית את חזר בך אמר ליה לית בחילי אמר ליה למה אמר ליה רוכב הייתי על הסוס ומטייל אחורי בית הכנסת ביום הכפורים שחל להיות בשבת ושמעתי בת קול מפוצצת ואומרת (ירמיה ג') שובו בנים שובבים שובו אלי ואשובה ...
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 02, 2019 11:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 675
צפיות: 114346

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

גימפעל כתב:במשנה ענני כמו שענית ליצחק.

viewtopic.php?f=30&t=36316&p=402497#p402383
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 02, 2019 1:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ערכין יט א - סבא בביתא פאחא בביתא
תגובות: 19
צפיות: 1032

Re: ערכין יט א - סבא בביתא פאחא בביתא

בביאורי החסידות לש"ס להרב יש"י חסידה יש פירוש על מאמר חז"ל זה ומקורו מ'ישמח ישראל' אשמח לדעת מ"מ מדוייק. [ישמח ישראל] - מאורן של ישראל - פרשת בחוקותי ואם מבן ששים שנה וגו' (כ"ז, ז') פירש"י כשמגיע לימי הזקנה האשה הקרובה להחשב כאיש וכו' דאמרי אינשי סבא בביתא פחא בביתא סב...
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 02, 2019 1:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2462
צפיות: 190833

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הראני בני בס' חידושי הרי"ם וכן בס' שפתי צדיק פרשת קרח, שמביאים בשם הזוה"ק שהקב"ה רצה לעשות את קרח לוי גדול .כמו שהיה אהרון כה"ג ולא מצאתי לע"ע בזוהר אשמח אם יאירו עיני. בליקוטי הרי"מ מציינים לזוהר חלק ג דף מט ע"א אמר רבי יצחק, רב מכל ליואי קרח הוא, דעבדיה קודשא בר...
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 01, 2019 10:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשו נימול!
תגובות: 5
צפיות: 282

Re: עשו נימול!

עי' בהערת המעיר 42 ויועיל לזכרון
עשיו מהול?
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 01, 2019 5:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2462
צפיות: 190833

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ ירושלמי

מעשה בי"ג אחים אשר שניים עשר מביניהם נסתלקו מן העולם בלא יבום, וחפצו נשותיהם של שניים עשר האחים שהאח האחרון ייבמם, אבל הוא לא רצה וכו'. איה המראה מקום? יישר כח, המצפה ירושלמי יבמות פרק ד הלכה יב דלמא תלת עשר אחין הויין ומתין תרין עשר דלא בנין אתיון בעיון מתייבמה קומי רבי אמר ליה רבי איזיל ייבם...

עבור לחיפוש מתקדם