החיפוש הניב 2629 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 24, 2019 3:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)
תגובות: 138
צפיות: 14477

Re: להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)

עושה חדשות כתב:האם ישנה השערה מיהו 'המפרש' הנדפס על הגיליון במסכת נדרים? ובנזיר?

על נדרים עי' בקובץ המצורף
על נזיר viewtopic.php?f=7&t=23701&p=437236#p437236
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 24, 2019 1:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: דברי הרמ"א כשלא כתוב 'הגה'
תגובות: 8
צפיות: 200

Re: דברי הרמ"א כשלא כתוב 'הגה'

viewtopic.php?f=7&t=39603&p=447650#p448587
תם מה הוא אומר כתב:לפעמים מהרמ"א ולפעמים לא.
הרחיב על כך בארוכה ר"י ענבל באחד מכרכי ישורון.

כרך לה [עדיין לא זכה להכנס בשערי האוצר]
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 24, 2019 1:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9888
צפיות: 735951

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קונטרס בדין אננס לברכה וערלה עמ' 41 - 68
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 24, 2019 1:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9888
צפיות: 735951

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אורח חדש כתב:דרוש לי:
שו''ת בית שלמה מהדורה חדשה יו''ד ח''ב
סימנים נא-נב (ב' תשובות אל הגרש''ק בענין מקוה)

ח"ג
על ידי בקרו טלה
ד' ינואר 23, 2019 10:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9888
צפיות: 735951

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"ג גדול לחבר הפורום ובפרט על הזריזות בבחינת טרם יקראו
על ידי בקרו טלה
ד' ינואר 23, 2019 10:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9888
צפיות: 735951

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מגן אבות - מערכת בית צדיקים - באבוב עמ' 76 - 77 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ד' ינואר 23, 2019 1:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1456
צפיות: 95118

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בגמ' בשבת כתוב שאסור לאדם לישן יחידי. היכן נזכר שיש הקפדה נוספת בזה על ת"ח כי החיצונים מתקנאים בו? יש"כ ברכות דף נד ע"ב אמר רב יהודה שלשה צריכין שימור ואלו הן חולה חתן וכלה במתניתא תנא חולה חיה חתן וכלה ויש אומרים אף אבל ויש אומרים אף תלמידי חכמים בלילה. וברש"י חתן וכלה ותלמידי ...
על ידי בקרו טלה
ד' ינואר 23, 2019 4:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי מומרים
תגובות: 59
צפיות: 7114

Re: ספרי מומרים

שברי לוחות כתב:
איש_ספר כתב:ראיתי שיש באוצר ספר של אהרן ישראל ברימאן ימש"ו. וצ"ע אם אין להשמיטו....

שייך גם לספרים הגנובים, עיין מאמר אברהם, ולרנשטיין, בסופו קונטרס מחזה אברהם

נייתי ספרים ונחזי
אבני זכרון
מחזה אברהם

עי' בספר "בשערי ספר" [מוה"ק] עמ' 178 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ד' ינואר 23, 2019 2:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1456
צפיות: 95118

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מה שנכון נכון כתב:ראה בשרי המאה. הסיפור מסופר על אחותו של ר' ישעיה ברלין אשת הזכרון יוסף.

מה שלא נכון, לא נכון.
...יחליפו [מצא את ההבדלים]
עי' במעגל טוב לחיד"א, ועי' בחכמי ישראל [שהעתיק משרי המאה]
על ידי בקרו טלה
ד' ינואר 23, 2019 12:27 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1416
צפיות: 172543

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

-
על ידי בקרו טלה
ג' ינואר 22, 2019 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי מכיר את הסיפור על מתן בסתר ע"י מטבעות שנוזלות מהתיק?
תגובות: 2
צפיות: 50

Re: מי מכיר את הסיפור על מתן בסתר ע"י מטבעות שנוזלות מהתיק?

וכך המעשה (היה או לא היה) איש אחד רצה לתת מתן בסתר, אז הוא לקח תרמיל ומילאהו במטבעות, ונקב חור בתחתיתו, והילך בשוק. המטבעות "נזלו" לאיטן, וחבורת עניים הלכו אחריו וליקטו את המטבעות כדין מעות מפוזרות הרי אלו שלו. מי מכיר מי יודע מקור לסיפור זה? כתובות סז ע"ב רבי אבא הוה צייר זוזי בסודר...
על ידי בקרו טלה
ג' ינואר 22, 2019 9:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 586
צפיות: 78699

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

שייף נפיק כתב:יישר כחך!! זה עזר לי מאוד!
אני זקוק לעוד חומר.
מי שיוכל להעלות תעלה עליו הברכה..
בתודה מראש

טוב לב משתה תמיד
עי' עוד בספר ימי הפורים - ליברמן, ימי משתה ושמחה - פאק
על ידי בקרו טלה
ג' ינואר 22, 2019 12:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1456
צפיות: 95118

Re: למחול גם ללא בקשת מחילה

המקור לנוסח הריני מוחל וכו'
מגילה דף כח ע"א
שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה במה הארכת ימים אמר להם מימי לא נתכבדתי בקלון חברי ולא עלתה על מטתי קללת חברי וותרן בממוני הייתי, וכו'. ולא עלתה על מטתי קללת חברי כי הא דמר זוטרא כי הוה סליק לפורייה אמר שרי ליה לכל מאן דצערן
על ידי בקרו טלה
ג' ינואר 22, 2019 12:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 586
צפיות: 78699

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

בברכה המשולשת כתב:ספר פסקי הגר"א?
תודה רבה

מאמר פסקי הגר"א (השלם) להורדה
שייף נפיק כתב:על פורים קטן?
נחוץ לי חומר בענין
בתודה מראש

פורים קטן
פורים קטן - דאורייתא
על ידי בקרו טלה
ב' ינואר 21, 2019 7:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איזה ברכה מברכים על אתרוג חי?
תגובות: 12
צפיות: 169

Re: איזה ברכה מברכים על אתרוג חי?

העמודים חתוכים בצדדים במקור
על ידי בקרו טלה
ב' ינואר 21, 2019 5:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9888
צפיות: 735951

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ש.י. רובין כתב:בבקשה
ספר זכור לאברהם - תשנ"ו (קובץ תורני) דפים ש"ב - ש"ו מדפי הספר
תודה מראש
על ידי בקרו טלה
ב' ינואר 21, 2019 3:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9888
צפיות: 735951

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מצפה כתב:ספר מעגלי צדק (דעעש) מאמרי ט"ו בשבט שנת תרכ"ה.
בברכות עד בלי די, המצפה.
על ידי בקרו טלה
ב' ינואר 21, 2019 11:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 501
צפיות: 3698

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

שייף נפיק כתב:במדבר קדמות להרחיד"א מערכת יעל מביא מספר צמח דוד למהרי"ד בשם האר"י דף קטו, ב
תודה גדולה מראש

כתוב שם קט"ן והוא בהפטורת פר' בשלח דף קנ"ט
על ידי בקרו טלה
ב' ינואר 21, 2019 7:48 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נטה ידך על הים
תגובות: 10
צפיות: 142

Re: נטה ידך על הים

-
על ידי בקרו טלה
ב' ינואר 21, 2019 12:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9888
צפיות: 735951

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

סייג לחכמה כתב: אפשר להעלות מקובץ חיזוק חלק ח' יצא לאור על ידי אירגון דרשו מדף קצ"ה עד דף ר'
על ידי בקרו טלה
א' ינואר 20, 2019 6:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9888
צפיות: 735951

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

תם מה הוא אומר כתב:אם אפשר בבקשה, (מהאוצר דייקא)
עלי תמר עמ"ס תענית סוף פ"א.
וחגיגה פ"א ה"ח
כתובות פ"ב ה"ו
סנהדרין פ"ג ה"א
על ידי בקרו טלה
א' ינואר 20, 2019 7:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בענין מיקומה של 'כרמל'
תגובות: 8
צפיות: 284

Re: שאלה בענין מיקומה של 'כרמל'

משה דוויק כתב:עיין מגדים חדשים [וייס]בשבת ל"ה.
על ידי בקרו טלה
א' ינואר 20, 2019 12:54 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרעה מלך מצרים
תגובות: 3
צפיות: 128

Re: פרעה מלך מצרים

אין לי עסק בנסתרות, אמנם זה מה שמצאתי
זוה"ק חלק ב יז ע"א
ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל, אמר רבי שמעון, תא חזי, דהא על כל פנים מלאכא שלטונא דממנא על מצראי הוה, והכי הוא, דרובא דפרשתא לא אתמר אלא מלך מצרים סתם, והיינו ממנא רברבא על מצראי. פרעה מלך מצרים, פרעה ממש.
על ידי בקרו טלה
ו' ינואר 18, 2019 2:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9888
צפיות: 735951

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

דרופתקי דאורייתא כתב:מעייני אגם עמוד קעד (מעלה מטה, כל המכתבים בענין הבן יוחאי)
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 17, 2019 9:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9888
צפיות: 735951

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול לחבר הפורום
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 17, 2019 7:22 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: פון אונזער אלטען אוצר - בראשית
תגובות: 1
צפיות: 52

פון אונזער אלטען אוצר - בראשית

מעמ' 296 מתחיל ספר מעגלי צדק
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 17, 2019 7:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9888
צפיות: 735951

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שרי המאה ג [מוה"ק] עמ' 153 - 154 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 17, 2019 7:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9888
צפיות: 735951

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

דרופתקי דאורייתא כתב:אם אפשר את המאמר הזה כולו
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 17, 2019 3:40 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: דער תורה קוואל
תגובות: 3
צפיות: 1854

Re: דער תורה קוואל

אכן
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 17, 2019 1:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 501
צפיות: 3698

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

תם מה הוא אומר כתב:לכאורה הכוונה לרמ"ק בפרדס רימונים, אלא דליתא שם.
האם מישהו יודע?

לכאורה הכוונה לפלח הרימון לר' בצלאל מקוברין עיי"ש
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 17, 2019 1:24 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: חיבור שמתחבא ב'אוצר' - דרשת האדמו"ר מטשורטקוב על פרשת המן וט"ו בשבט
תגובות: 9
צפיות: 154

Re: חיבור שמתחבא ב'אוצר' - דרשת האדמו"ר מטשורטקוב על פרשת המן וט"ו בשבט

הא לחמא עניא כתב:יש מי שיוכל להעלותו בשלימות [גם למי שנכנס לאוצר כאורח], ויהיה זה בבחינת דבר בעתו מה טוב.

עמ' 4
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 17, 2019 3:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9888
צפיות: 735951

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אליבא דהלכתא [אהבת שלום] פו - עמ' 70 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 17, 2019 3:35 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: אליבא דהלכתא פו - פח
תגובות: 1
צפיות: 54

אליבא דהלכתא פו - פח

אהבת שלום
קובץ פו ישנו תחת מחנו ודגלו
קובץ פז לא בנמצא באוצרינו
https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?603898& רשום בתור פח והוא למעשה פו
https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?608330& רשום בתור פו והוא למעשה פח

עבור לחיפוש מתקדם