מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2947 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ה' דצמבר 12, 2019 7:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2962
צפיות: 275380

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי מביאים בשם רבינו יונה שכשאדם מחרף את חבירו, יאמר לו, מודה אני לך על מנחתך, ויחזיק לו טובה על שבעטיו נתכפרו עוונותיו. (כתבתי הענין לא ציטוט מדוייק). היש יודע מקורו של רבינו יונה, או שיודע מקור אחר לדבר זה? חובה"ל - שער הכניעה - פרק ז כי כבר נאמר על אחד מן החסידים, שזכרו אותו לרעה, וכיון ש...
על ידי בקרו טלה
ה' דצמבר 12, 2019 1:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2962
צפיות: 275380

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ואגב, היכן יש מדרש שהקב''ה אומר שהגויים להלחם בו אלא שאינם יכולין על כן נלחמים בישראל? ואיני מוצאו וברוך המשיב אבידה שמות רבה - נא ה א"ר חייא בר אבא למה העובדי כוכבים דומין לאדם שהיה שונא למלך והיה מבקש לשלוט בו ולא היה יכול מה עשה הלך אצל אנדריאנטוס ובקש להפילו והיה מתיירא מן המלך שיהרגנו מה ...
על ידי בקרו טלה
ג' דצמבר 10, 2019 4:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי מחבר פירוש עמר נקא על התורה?
תגובות: 8
צפיות: 978

Re: מי מחבר פירוש עמר נקא על התורה?

אב בבינה כתב:אני זוכר שיש על זה מכתב מר' אלחנן ווסרמן להחזו"א, נדפס באחד מכרכי גנזים ושו"ת

בח"ב עמ' פא (מוסב על דברי החזו"א בעמ' עז), הוא כותב שם עפ"י הרמב"ם בהל' תשובה (פ"ד) שלפעמים הדין הוא למנוע מאדם לעשות תשובה
על ידי בקרו טלה
ג' דצמבר 10, 2019 4:03 pm
פורום: חנוכה
נושא: הפך שמן היה מימות שמואל הנביא
תגובות: 5
צפיות: 146

Re: הפך שמן היה מימות שמואל הנביא

איש קריות כתב:יש ספרים שמובא בהם שהפך שנמצא במקדש היה הפך של יעקב אבינו

נס השמן דחנוכה התחיל אצל יעקב אבינו
על ידי בקרו טלה
א' דצמבר 08, 2019 12:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2962
צפיות: 275380

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

.
על ידי בקרו טלה
ג' דצמבר 03, 2019 10:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2962
צפיות: 275380

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מלבי"ם על שיר השירים משל ומליצה פרק ח פסוק יב כי יש שכר לפעולתה, ומאתים לנוטרים את פריו (כמ"ש במדרש הנעלם חיי שרה דף קכ"ד. אין לך כל צדיק מהעוסקים בתורה שא"ל מאתים עולמות וכספי' בשביל התורה). היכן הוא במדרש הנעלם? זוהר חלק א דף קכד: מדרש הנעלם דעאלו בכתב חושבן פנקסיה, דאמר רב נח...
על ידי בקרו טלה
ב' דצמבר 02, 2019 10:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1007
צפיות: 64414

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

יהודה בן יעקב כתב:חיפשתי בספר מועד כל חי [שווארץ] ולא מצאתי. [בספר עצמו לא מופיעים מספרי עמודים].

[עמ' 32 באוצה"ח (ובה"ב 33)]
על ידי בקרו טלה
א' דצמבר 01, 2019 6:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן משכחת שילקה 40 מלקות ממש ולא 39
תגובות: 7
צפיות: 256

Re: היכן משכחת שילקה 40 מלקות ממש ולא 39

עזריאל ברגר כתב:viewtopic.php?p=295435#p295435 ?

כמדומני שכוונת השואל הי' על עבירה אחת מ' מלקות
על ידי בקרו טלה
א' דצמבר 01, 2019 6:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2728
צפיות: 323372

Re: אשכול אביעה חידות

היכ"ת מפורסם: כשהשליח ב"ד -שעבר כבר על ל"ט לאוין- הלקה את מי שמחוייב מלקות 40 מלקות. פרדס יוסף ויקרא יט, כ וענין מלקות שמעתי כשבחנו להחידושי הרי"ם ז"ל בילדותו שאלוהו במכות (כ"ב.) פלוגתא אי מלקות ל"ט או ארבעים, והיכי תמצא שלשניהם יהיה מלקות בשווה. והשיב בשליח בית ד...
על ידי בקרו טלה
ג' נובמבר 26, 2019 12:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10822
צפיות: 1051019

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חיימקה כתב:בבקשה ממגדנות אליהו או"ח ח"א ע' 290 - 295
על ידי בקרו טלה
ה' נובמבר 14, 2019 12:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10822
צפיות: 1051019

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מצר כתב:אודה מאוד למי שיוכל להעלות אור ישראל (סלנטר) סימן ל', בהוצאה של כתב מרובע (אם יש עם הערות והארות עוד יותר טוב)

ביאורים והערות בלבד
על ידי בקרו טלה
ד' נובמבר 13, 2019 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10822
צפיות: 1051019

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חיימקה כתב:בבקשה מפרשגן - פוזן
בראשית פי"ד פ"ה.
על ידי בקרו טלה
ד' נובמבר 13, 2019 9:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפור עם רבי ברוך בער והגר"ח, בירור מקור
תגובות: 8
צפיות: 514

Re: סיפור עם רבי ברוך בער והגר"ח, בירור מקור

עי' במוריה
ועי"ע מה שהובא בהמבשר מפי נכדו הגאון ח"ש לייבוביץ זצ"ל
על ידי בקרו טלה
ב' נובמבר 11, 2019 1:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1007
צפיות: 64414

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

יהודה בן יעקב כתב:בדרך כלל ציון כזה הוא לשו"ת של מהר"ם בנעט

עמ' קכא ד"ה ומ"ש כ"ת http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... 45&hilite=
על ידי בקרו טלה
א' נובמבר 10, 2019 6:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הארבה והגובאי, כנף אחד וכל שהוא - קושי
תגובות: 6
צפיות: 133

Re: הארבה והגובאי, כנף אחד וכל שהוא - קושי

סליחות כתב: באיזה שדה יצחק מדובר? ראיתי שיש כמה.

הרב יצחק גואיטה
על ידי בקרו טלה
א' נובמבר 10, 2019 4:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הארבה והגובאי, כנף אחד וכל שהוא - קושי
תגובות: 6
צפיות: 133

Re: הארבה והגובאי, כנף אחד וכל שהוא - קושי

סליחות כתב:אולי לא הבנתי כאן דבר על נכון?

זכית לכוין לדברי השדה יצחק עי' בסו"ד
על ידי בקרו טלה
ג' נובמבר 05, 2019 1:30 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הג"ר מאיר שפירא מלובלין זצ"ל
תגובות: 64
צפיות: 25990

Re: הג"ר מאיר שפירא מלובלין זצ"ל

יוסף חיים אוהב ציון כתב:בקרו יש מקור ?

כך סיפרו בשם הרה"ג ר' משה הלברשטאם זצ"ל
אמנם שוב מצאתי
על ידי בקרו טלה
ג' נובמבר 05, 2019 1:14 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הג"ר מאיר שפירא מלובלין זצ"ל
תגובות: 64
צפיות: 25990

Re: הג"ר מאיר שפירא מלובלין זצ"ל

יוסף חיים אוהב ציון כתב:אגב אומרים שהשאץ רבה שהיה ילד קטן אמר לאימו מתי כל עמ"י ילמדו אותו דף? ושמע זאת המהר"מ וחולל את הדף היומי האמנם?

ר' מאיר שפירא נקרא בנערותו העילוי משאץ ומספרים שאמר זאת בשעתו
על ידי בקרו טלה
ב' נובמבר 04, 2019 4:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשה- תפילה על זקנה מבעל הפלא יועץ
תגובות: 4
צפיות: 209

Re: בקשה- תפילה על זקנה מבעל הפלא יועץ

גם זו לטובה כתב:עמ' תנח
אשמח אם מישהו יעלה אותה לכאן.
על ידי בקרו טלה
א' נובמבר 03, 2019 7:23 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יש בכח שמונה צדיקים להציל
תגובות: 9
צפיות: 340

Re: האם יש בכח שמונה צדיקים להציל

קצת נגד דברי השיטה מקובצת שביאר את קושיית תוס' היאך ייתכן שבנו של נחוניא חופר שיחין מת בנו בצמא, והרי דבר שנצטער בו צדיק ייכשל בו זרעו? וביאר השיטמ"ק שבאמת לא קיי"ל הכי אלא כל חייו של ר"ח בן דוסא לא הענישו בכך, משום שדרך הקב"ה להתנהג עם הצדיקים כפי סברתם. זכית לכוין לדברי הכלי ח...
על ידי בקרו טלה
א' נובמבר 03, 2019 4:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2728
צפיות: 323372

Re: אשכול אביעה חידות

לענין כתב:היכן כתוב בחמשה חומשי תורה, את המילים (כל אחד בנפרד) 'המלך היושב על כסא רם ונשא'.
viewtopic.php?f=7&t=541&p=333723#p333690
על ידי בקרו טלה
א' נובמבר 03, 2019 1:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 457
צפיות: 55202

Re: עזרה בפענוח ר"ת

איקטורין כתב:מה הכוונה - ודיקו שא"ז

חת''ס.png
חת''ס.png (57.89 KiB) נצפה 385 פעמים
על ידי בקרו טלה
א' נובמבר 03, 2019 12:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יש בכח שמונה צדיקים להציל
תגובות: 9
צפיות: 340

Re: האם יש בכח שמונה צדיקים להציל

אך יש לדון האם גזירה שנתבטלה בגלל צדיקים שביטלוה חוזרת וניעורה בפטירתם. ספרי פרשת עקב וכן אתה מוצא בכל מקום שהצדיקים הולכים באה ברכה לרגלם. יצחק ירד לגרר באה ברכה לגרר שנאמר ויזרע יצחק בארץ. ירד יעקב אצל לבן ברכה ירדה לרגלו שנאמר נחשתי ויברכני ה' בגללך. ירד יוסף אצל פוטיפרע ברכה באה לרגליו שנאמר וי...
על ידי בקרו טלה
ו' נובמבר 01, 2019 12:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יש בכח שמונה צדיקים להציל
תגובות: 9
צפיות: 340

Re: האם יש בכח שמונה צדיקים להציל

וחשבתי לומר, שהרי מתושלח מת ז' ימים קודם המבול, והיה צדיק שהיה מצטרף לתשעה ואם כן יש תביעה על נח שלא התפלל בעוד מתושלח חי, ואז תפילה וט' צדיקים היו מועילים להנצל. אך יש לדון האם גזירה שנתבטלה בגלל צדיקים שביטלוה חוזרת וניעורה בפטירתם. תורת משה לחת"ס בראשית ו, ט את האלקי' התהלך נח, פירש"י ...
על ידי בקרו טלה
ו' נובמבר 01, 2019 6:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור לזה שיש עוף שבשבת אינו אוכל ממחובר
תגובות: 9
צפיות: 939

Re: דחוף-מקור לזה שיש עוף שבשבת אינו אוכל ממחובר

דברי שאול - מהדו''ק.png
דברי שאול - מהדו''ק.png (59.07 KiB) נצפה 367 פעמים
על ידי בקרו טלה
ה' אוקטובר 31, 2019 11:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד צימרינג זצ"ל
תגובות: 26
צפיות: 2667

Re: הגאון רבי דוד צימרינג זצ"ל

הא לחמא עניא כתב:בעלון של שטפנשט "באר בשדה" יש השבוע פר' נח מאמר על הרב יוסף לרנר.
אודה מראש למי שיוכל להעלותו לזיכוי הרבים.
על ידי בקרו טלה
ג' אוקטובר 29, 2019 6:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2962
צפיות: 275380

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

חיימקה כתב:א"כ צ"ל שרבינו ניסים למד כבקרו טלה ולא כהרב משנ"נ.

שמעתי שהגר"נ זצ"ל לא לקח אפי' שכר בטלה
על ידי בקרו טלה
ג' אוקטובר 29, 2019 4:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מפני מה יבלו השפתים מריבוי אמירת די?
תגובות: 36
צפיות: 3527

די

{שמעתי י"א שרק בחומש מתעשר - היש יודע מקור וכיצד זה מתיישב אם "עשר בשביל שתתעשר" משמע בפשטות מעשר בלבד. [ידועים דברי הגר"א באגרתו "עלים לתרופה" שכותב שם לתת חומש ויש המסבירים (הח"ח כמדומני) שזה לחומרא]} עי' בארחות חיים - כתר ראש שראיתי שלומדים זה מכפל הלשון, עשר ת...
על ידי בקרו טלה
ג' אוקטובר 29, 2019 2:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2962
צפיות: 275380

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

חיימקה כתב:אם אני מבין נכון כתוב במהרש"א ששכר בטלה מותר לקחת.

אי' מה אני בחנם אף אתם בחנם, ונפסק להלכה דשכר בטלה מותר, ואכמ"ל
על ידי בקרו טלה
ג' אוקטובר 29, 2019 1:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2962
צפיות: 275380

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בס' כף החיים מביא שהמקור הוא בשער הגלגולים הקדמה כ"ב דף כ"ב ע"א, עיי"ש כף החיים או"ח סי' כ"ח אות ב', והביא שם עוד מראה מקומות. בספר זכרון זאת מהדו"ח אכן מציינים לשער הגלגולים (ולפרע"ח שער התפילין ושם לא כתוב כמה שנים וכו') אך כמדומני שבזמן הר"ר שמעלקא זצ...
על ידי בקרו טלה
ב' אוקטובר 28, 2019 8:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10822
צפיות: 1051019

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אביגדור דרור כתב:בבקשה שולחן ערוך הזהר יו"ד ח"א ההלכות של כיסוי הדם. תודה רבה
על ידי בקרו טלה
ב' אוקטובר 28, 2019 2:03 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ויכוח בין הלב העברי לרי"ח הטוב מפראג על עירוב בירושלים
תגובות: 4
צפיות: 402

Re: ויכוח בין הלב העברי לרי"ח הטוב מפראג על עירוב בירושלים

קראתי באיזה מקום שהלב העברי הקים עירוב בירושלים והרי"ח הטוב התווכח עמו שבני ספרד שקבלו הוראות מרן אינם יכולים לסמוך על זה. האם נדפס איזה דין ודברים או מו"מ ביניהם בענין זה? עי' בבית נאמן עמ' רג [מצורף] בשם שו"ת שמחה לאיש http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=466&pgnum=15 ושם מ...
על ידי בקרו טלה
ב' אוקטובר 28, 2019 1:07 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: יוסי בן יוסי כהן גדול ע"ש
תגובות: 5
צפיות: 353

Re: יוסי בן יוסי כהן גדול ע"ש

פלגינן כתב:איפה ראית טקסט כזה?

viewtopic.php?f=7&t=47833&p=578615#p578546
עיין שם
על ידי בקרו טלה
א' אוקטובר 27, 2019 8:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2962
צפיות: 275380

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שו"ע האר"י הלכות תפילין
י. מענין מסיח דעתו מן התפילי' ראה מורי ז"ל חכם א' מכמה שנים שהיו מענישים אותו על שהסיח דעתו מן התפילין באומרו שלא נגע לריק ולא נלד לבהלה בובא לציון מחמת כוונתו בתפילה ההיא נענש [/quote]

עבור לחיפוש מתקדם