החיפוש הניב 2121 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
א' מרץ 18, 2018 2:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות במסכת מגילה
תגובות: 15
צפיות: 148

Re: הערות במסכת מגילה

מגילה ט' א' ''ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושא בני אדם'' רש"י: ''דמשמע גמל, שלא יאמר משה רבכם לא היה לו סוס או גמל''. אינו ברור מה מפריע אם היה לו חמור, ואדרבה, זה היה מורה על גדלותו וענוותנותו. ולמה לא שינו באברהם אבינו שגם רכב על חמורו. בן יהוידע ולכאורה יש להקשות דאמאי לא חשו על כב...
על ידי בקרו טלה
ו' מרץ 16, 2018 8:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8540
צפיות: 469582

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קובץ - אוריתא ח (לוין) עמ' 197 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ו' מרץ 16, 2018 1:37 am
פורום: פסח
נושא: מצוה לכתחילה להסב בשעת אכילת מרור?
תגובות: 7
צפיות: 118

Re: מצוה לכתחילה להסב בשעת אכילת מרור?

אברהם כתב:[אין תח"י רמב"ם פרנקל החדש, ומסתמא כדאי לעיין בספר המפתח]
על ידי בקרו טלה
ו' מרץ 16, 2018 12:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבינו החת"ס ואור החיים הק'
תגובות: 19
צפיות: 528

Re: רבינו החת"ס ואור החיים הק'

אם איננו טועה , הד"ח לא כתב שהמלמד שאמר שהאוה"ח לא נכתב עפ"י רוה"ק הוא אפיקורס, אלא שאינו ראוי להיות מלמד. ואם אכן כתב כן , יתכן הוא רק אם המלמד אמר זאת בצורה של זלזול, ונכנס בגדר המבזה ת"ח שהוא אפיקורס לכל דבר. שו"ת דברי חיים יורה דעה חלק ב סימן קה ולכן בעל אור החיים ...
על ידי בקרו טלה
ה' מרץ 15, 2018 11:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2950
צפיות: 204870

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

הקדמה לזרע ברך שלישי ברכות [עמוד 4 באוצה"ח קרוע בתחתית הדף]
על ידי בקרו טלה
ד' מרץ 14, 2018 1:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "אף אין יש רוח בפיהם"
תגובות: 31
צפיות: 1973

Re: "אף אין יש רוח בפיהם"

ולבי מגמגם שמא גם בהכתיב דספרים שלנו משמעתו כבו"ו. תרגום יונתן לא אית ביננא מכסין ישוי ידיה על תרויננא: מצודות דוד לא יש - אין בינינו מברר דברים אשר ישים יד ממשלתו על שנינו להיות נשמעים לו. מלבי"ם [חלק באור הענין] לא יש בינינו מוכיח - שלא ימצא שופט אשר יוכיח בינינו לברר עם מי הצדק ושישית ...
על ידי בקרו טלה
ד' מרץ 14, 2018 12:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבינו החת"ס ואור החיים הק'
תגובות: 19
צפיות: 528

Re: רבינו החת"ס ואור החיים הק'

חתם סופר מסכת שבת דף עח עמוד א והמוציא קשר מוכסין חייב, מ"ש תוס' דמיירי בקלף נראה קצת דוחק אבל רמב"ם כתב מוציא קשר מוכסים חייב שצריך לו לעולם פי' אפי' אחר שכבר הראהו למוכס חייב מפני שצריך לומר גברא דמוכס אנא א"כ א"ש דנקט קשר מוכס, שוב מצאתי כן בס' חפץ ה' : דף עח עמוד ב ושטר פרוע...
על ידי בקרו טלה
ד' מרץ 14, 2018 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: ראש חדש ניסן יום שמח או עצוב
תגובות: 5
צפיות: 168

Re: ראש חדש ניסן יום שמח או עצוב

ידוע בשם הגר"א שמרומז בפסוק "ראשון הוא לכם לחדשי השנה" שהיום הראשון של החודש הראשון הוא כשאר חדשי השנה ולא כשאר ראשי חדשי השנה שבהם אסור לצום, אלא הוא חלוק מהם שבו מותר לצום. מענין לענין על ראש הפסוק "החודש הזה לכם ראש חודשים" של"ה הקדוש - מסכת פסחים - פרק נר מצוה (ו) ...
על ידי בקרו טלה
ד' מרץ 14, 2018 12:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבינו החת"ס ואור החיים הק'
תגובות: 19
צפיות: 528

Re: רבינו החת"ס ואור החיים הק'

חתם סופר בבא מציעא דף סח עמוד ב איכא בצים מוזרות. פרש"י וכן תוס' דשרי' באכיל' רצו בזה דאי הוה אסור באכילה הא קי"ל דאסור לעשות סחורה בדברים האסורים ונהי דלבעלי' מותר משום דנזדמנה לו מ"מ לא הותר לתנו לישראל אחר בשכר טרחתו דלהשני לא הוה נזדמנו מש"ה הוצרכו לומר דמותר באכילה וזה דלא ...
על ידי בקרו טלה
ג' מרץ 13, 2018 9:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8540
צפיות: 469582

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חן חן לחבר הפורום על העלאה של החן טוב
על ידי בקרו טלה
ג' מרץ 13, 2018 8:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8540
צפיות: 469582

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חן טוב [מהדורה חדשה] שמות עמ' 268 - 272
על ידי בקרו טלה
ב' מרץ 12, 2018 2:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2950
צפיות: 204870

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

קול יעקב טיטלבוים עמ' עט מעמודי הספר ווארט בשם א' מאדמורי בעלזא
על ידי בקרו טלה
א' מרץ 11, 2018 8:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8540
צפיות: 469582

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חן טוב [מהדורה חדשה] שמות עמ' 467 - 469 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ו' מרץ 09, 2018 2:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!
תגובות: 660
צפיות: 38656

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

מלאעולם כתב:שמעתי שר' משה יהושע לנדא תלמיד החזו"א כתב שיר על "המתמיד" (כעין השיר המפורסם..) וכוונתו היתה לר' שמואל בצעירותו. מישהו יודע על מה מדובר?
על ידי בקרו טלה
ו' מרץ 09, 2018 1:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 354
צפיות: 6032

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

נ, א בנן של קדושים "א"ר יוחנן בנן של קדושים מהלך עליהן ואנן נפרוש מהן, מאן ניהו בנן של קדושים רבי מנחם ברבי סימאי ,ואמאי קרו ליה בנן של קדושים דאפי' בצורתא דזוזא לא מיסתכל" א. מדוע אם כן נקרא בנן של קדושים, והלא הקדושה היא משום שהוא לא מסתכל בצורתא דזוזא. תוספות פסחים דף קד עא דלא מס...
על ידי בקרו טלה
ד' מרץ 07, 2018 8:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ויריחו סוגרת ומסוגרת בכשפים
תגובות: 7
צפיות: 219

Re: ויריחו סוגרת ומסוגרת בכשפים

קאצ'קלה כתב:
חד ברנש כתב:עי' מאמרו של סטל, 'חומות יריחו: מניינן, טיבן ועניינן', עמ' תקס ואילך.

יש להשלים את הציון: חצי גבורים כרך י.
מאמר נפלא.

viewtopic.php?f=46&t=27081&p=357902#p354270
על ידי בקרו טלה
ב' מרץ 05, 2018 10:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2950
צפיות: 204870

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

דרשות וחידושי ר' אליהו גוטמאכר מגריידיץ - דרוש בענין קביעת צום של מרדכי ואסתר ביום ראשון של פסח
על ידי בקרו טלה
ש' מרץ 03, 2018 10:44 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: פני דוד
תגובות: 0
צפיות: 43

פני דוד

פני דוד לחיד"א במהדורת ירושלים, מעמוד 363 ואילך הוא ספר צוארי שלל
על ידי בקרו טלה
ש' מרץ 03, 2018 7:50 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: למה לא היתה מוזיקה במשתה אחשוורוש?
תגובות: 35
צפיות: 3765

Re: למה לא היתה מוזיקה במשתה אחשוורוש?

וז"ל: "מה שלא היה כלי זמר אצל הסעודה. יש אומרים מפני שאינו שוה לכל נפש שבעל כרחו ישמע. ויש אומרים שאין צריך לאומרו שודאי בכל השמחות יש כלי זמר וכמו שלא אומר לך מיני מאכלים. ויתכן שהסעודה היה בלי אונס שלא להעביר ישראל על דתם באונס רק מרצונם הטוב. וכמ"ש לעשות כרצון איש ואיש כרצון מרדכי...
על ידי בקרו טלה
ו' מרץ 02, 2018 5:23 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: כלי שיר בסעודת אחשורוש
תגובות: 22
צפיות: 1720

Re: כלי שיר בסעודת אחשורוש

במהר"ם שיף בהגהותיו בסוף מסכת חולין (דרושים נחמדים) שואל זאת ומתרץ " יש אומרים מפני שאינו שוה לכל נפש שבעל כרחו ישמע. ויש אומרים שאין צריך לאומרו שודאי בכל השמחות יש כלי זמר וכמו שלא אומר לך מיני מאכלים. ויתכן שהסעודה היה בלי אונס שלא להעביר ישראל על דתם באונס רק מרצונם הטוב. וכמ"ש ל...
על ידי בקרו טלה
ד' פברואר 28, 2018 3:45 am
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אוצר מקוון לחברי הפורום
תגובות: 200
צפיות: 31423

Re: אוצר מקוון לחברי הפורום

עובד בשעטו"מ
על ידי בקרו טלה
ב' פברואר 26, 2018 11:47 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם יש מצות שמחה בפורים? מפתיע!
תגובות: 8
צפיות: 320

Re: האם יש מצות שמחה בפורים? מפתיע!

אריה מרדכי כתב:ושמעתי מת"ח דכן כתוב בשם הגרי"ז ולא ידע מקומו אשמח מישהו יודע היכן המקור

עי' בעמק ברכה (פומרנצ'יק) עמ' 124 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ב' פברואר 26, 2018 11:29 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: משתה ושמחה בפורים דמוקפים
תגובות: 2
צפיות: 93

Re: משתה ושמחה בפורים דמוקפים

אליעזר בלוי כתב:יש מאמר עז בקובץ בית אהרן וישראל האחרון
מאת הרב גדליהו דישון

viewtopic.php?f=7&t=25426&p=337719#p430846 עמ' צח
על ידי בקרו טלה
ב' פברואר 26, 2018 10:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8540
צפיות: 469582

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול לחבר הפורום ובפרט על הזריזות בבחינת טרם יקראו
על ידי בקרו טלה
ב' פברואר 26, 2018 10:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8540
צפיות: 469582

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

פעמי יעקב סה- סו עמ' 178 - 180
נזר התורה כח עמ' 237 - 248
על ידי בקרו טלה
ב' פברואר 26, 2018 10:12 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: קריאת המגילה ושאר הקריאות <מעשה נפלא עם הגר"א גניחובסקי>
תגובות: 22
צפיות: 2860

Re: קריאת המגילה ושאר הקריאות <מעשה נפלא עם הגר"א גניחובסקי>

עי' בקובץ פעמי יעקב סה - סו עמ' קפא - קפב, ובקובץ נזר התורה כח עמ' 237 - 248 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ב' פברואר 26, 2018 8:11 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: סעודת פורים באבלות
תגובות: 7
צפיות: 213

Re: סעודת פורים באבלות

-
על ידי בקרו טלה
ב' פברואר 26, 2018 4:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: עלייה לתורה עם הרבה שמות
תגובות: 19
צפיות: 392

Re: עלייה לתורה עם הרבה שמות

ובכלל מה"ת שיש בעיה לעלות ב'חצי שם' וכי לא יכולים לקרוא בשם המשפחה או כינוי או סתם 'יעמוד שלישי' וכד'? ובכלל מה"ת שיש בעיה לעלות ב'חצי שם' וכי לא יכולים לקרוא בשם המשפחה או כינוי או סתם 'יעמוד שלישי' וכד'? דרכי משה הקצר אורח חיים סימן קלה (ח) ובמרדכי שם (סי' תב) כתב עוד דאין חובה לקרות פל...
על ידי בקרו טלה
ב' פברואר 26, 2018 1:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 354
צפיות: 6032

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:לט. דבב נהרא
רש"י דבב נהרא - דבב שם הנהר
רש"י סוכה יח. דבב נהרא - הנהר בב שמו
וצ"ע

כבר העיר על כך בדקדוקי סופרים שבדפוס פיזרו אכן הגי' כבגמ' סוכה
על ידי בקרו טלה
ו' פברואר 23, 2018 12:59 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה"ק המגיד ר' אברהם מפשיסחא
תגובות: 5
צפיות: 323

Re: הרה"ק המגיד ר' אברהם מפשיסחא

ינש כתב:הרה"ק ר' אברהם היה המגיד בפשיסחא ונפטר שנת תקס"ו כן מובא בספר דור ודור ודורשיו, אך תחת זה נכתב הערה (מובא במהר"מ ר"ב אחרונים) מי יודע מה כוונתו

לקראת יו"ד - עלים לתרופה - פר' תצוה תשע''ח
על ידי בקרו טלה
ג' פברואר 20, 2018 1:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "הקב"ה בעצמו" בגאולה העתידה
תגובות: 11
צפיות: 448

Re: "הקב"ה בעצמו" בגאולה העתידה

על גאולת מצרים דרשו רבותינו, שהקב"ה בעצמו כביכול הוציא את ישראל ממצרים (עי' בדרשת הפסוק 'ויציאנו ה' ממצרים' ועוד), אך זכור לי שכן אמרו בנוגע לגאולה העתידה, וכעת אינני מוצא את מקור הדבר. מי יכול להשיב אבדתי? מדרש תנחומא אחרי מות - סי' יב אמר הקב"ה בעה"ז הייתם נושעים ע"י בני אדם ב...
על ידי בקרו טלה
ב' פברואר 19, 2018 11:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8540
צפיות: 469582

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ויאר לנו - רפפורט עמ' 177 - 203

עבור לחיפוש מתקדם