החיפוש הניב 2045 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 18, 2018 12:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 286
צפיות: 19537

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

ברוז כתב:
דלדעת הים של שלמה המבואר במגן אברהם תנ"ג הלא נאמן בוודאי העכו"ם מסל"ת.

היכן היש"ש והיכן המג"א ?

יש"ש פ"א דביצה סי' ו
מג"א סי' תקיג ס"ק י"ג
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 18, 2018 5:09 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: קובץ נחלת צבי
תגובות: 0
צפיות: 15

קובץ נחלת צבי

נחלת צבי מקובץ טו ומעלה
על ידי בקרו טלה
ד' ינואר 17, 2018 11:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 97
צפיות: 783

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

ואולי יש להוסיף דבמדות פ"ג מ"ד אי' שהיו מלבנים את ההיכל פעם אחת בשנה בחג הפסח, נמצא לכאו' שהי' לובנו מוגדר שנתחדש כל שנה. תפארת ישראל - יכין מסכת נגעים פרק א משנה א שניה לה כסיד ההיכל - נ"ל דסתם היכל היינו היכל הקודש, שהיה לבן ביותר מדמלבנין אותו בכל שנה קודם פסח [כמדות פ"ג מ&qu...
על ידי בקרו טלה
ג' ינואר 16, 2018 12:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רש"י על מסכת תענית
תגובות: 7
צפיות: 142

Re: רש"י על מסכת תענית

טברייני כתב:ולשכני הצפתי,
האם תזכנו לראות את הכתוב בכתבי קדשו של אחיכם?

פירוש רש"י למסכת תענית
על ידי בקרו טלה
ג' ינואר 16, 2018 10:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רש"י על מסכת תענית
תגובות: 7
צפיות: 142

Re: רש"י על מסכת תענית

ועוד האם ידוע לכם היכן נמצא החיד"א בשם הגדולים המדבר על כך? שם הגדולים - מערכת גדולים - רש"י הרב הנזכר [היעב"ץ] במשנה לחם הוסיף דפירוש מס' תענית אינו מרש"י. וע"פ זה ל"ק מה שהקשיתי אני בעניי בנדפס דף נ' ע"ב (עיין ראב"ן דף ה' וק"ק) ובס' הקטן ראש דוד פ' פנח...
על ידי בקרו טלה
ג' ינואר 16, 2018 2:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה שינים יש לגוי
תגובות: 29
צפיות: 1817

Re: כמה שינים יש לגוי

הבוחר בעלום כתב:]
ע"ד זה שמעתי י"א שזש"כ 'לא' עשה כן לכל "גוי", ו"משפטים" 'בל' ידעום. לגוי ל"א שיניים ולישראל ל"ב.

הובא בקובץ המצורף שם viewtopic.php?f=17&t=24492&p=430365#p355970
על ידי בקרו טלה
ב' ינואר 15, 2018 11:45 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מתי נרפא משה רבינו מ'ערילות שפתיו'
תגובות: 7
צפיות: 227

Re: מתי נרפא משה רבינו מ'ערילות שפתיו'

מאמין באמת כתב:
אשמח מאוד אם תעדכן באיזה ראשונים מדובר. תודה רבה

viewtopic.php?f=46&t=1071&p=98700#p183543
על ידי בקרו טלה
א' ינואר 14, 2018 10:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר שלם על סוגיה אחת
תגובות: 22
צפיות: 639

Re: ספר שלם על סוגיה אחת

מבקש חכמה כתב:בעיקר על סוגיית רבי חנינא סגן הכהנים עליה נכתבו מספר חיבורים.
ובזכרוני שראיתי פעם גם חיבור עתיק אחר על סוגיא זו ולאחר מכן ראיתי שיצא לאחרונה על ידי הרב שלמה פלדמן שליט"א במהדורה חדשה ונעלם ממני שמו.

פאר הלכה
על ידי בקרו טלה
א' ינואר 14, 2018 9:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרשות בר מצוה שנדפסו כספרים
תגובות: 4
צפיות: 197

Re: דרשות בר מצוה שנדפסו כספרים

נתקלתי כעת בספרון החביב: https://www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx דרשת הבר מצוה של נטע יקב טויבש בן הרב ד"ר חיים צבי משנת תרצ"ו. צ"ל https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?104829& ברכות התפילין בזכרוני שיצאו עוד ספרים אלו יוסיפו המתעניינים... ברכת אברהם נקי כפים ובר מצוה בר מצוה ת...
על ידי בקרו טלה
א' ינואר 14, 2018 6:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לאמר לאסורים צאו - אלו תלמידי חכמים שאוסרים עצמם למקרא ולמשנה ולהגדה
תגובות: 2
צפיות: 141

Re: לאמר לאסורים צאו - אלו תלמידי חכמים שאוסרים עצמם למקרא ולמשנה ולהגדה

נהר שלום כתב:ב. לא מצאתי את הדברים בספר נוצר חסד (קאמרנא). בדברי יציב (ח"ה [אבהע"ז] סימן מא אות יד הביא זאת בשם: "גליון על המט"א סימן תר"ג"?

נוצר חסד פ"ג מ"ה
על ידי בקרו טלה
ו' ינואר 12, 2018 2:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דברים כה, י - ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל
תגובות: 2
צפיות: 98

Re: דברים כה, י - ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל

ב. ועוד איתא בגמרא שם - נקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל מצוה בדיינין ולא בתלמידים: תניא א"ר יהודה פעם אחת היינו יושבים לפני רבי טרפון ובאתה יבמה לחלוץ ואמר לנו ענו כולכם חלוץ הנעל חלוץ הנעל חלוץ הנעל: ויש להקשות מדוע לא תיקנו שיאמרו כולם 'בית חלוץ הנעל' כמשמעות הכתוב 'ונקרא שמו בישראל בית חלוץ ה...
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 11, 2018 3:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דוגמא של דף מצונזר בגמרא
תגובות: 6
צפיות: 364

Re: דוגמא של דף מצונזר בגמרא

בספר אומר השכחה שנדפס בשנת תרכ"א על ידי חכם מחוכם באישור הצנזור, בו הוא מדפיס בריש גלי את 'חסרונות הש"ס' ספר זה לא נמצא באוצה"ח [בבחינת אומר השכחה] אומר השכחה (תרי"ח) המדפיס בפפד"א תנ"ח התחכם והניח רווח בגמרא, כדי שיבין המעיין שמשהו חסר כאן: ולא זו בלבד, אלא גם חילק לק...
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 11, 2018 3:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דוגמא של דף מצונזר בגמרא
תגובות: 6
צפיות: 364

Re: דוגמא של דף מצונזר בגמרא

ושא_נס כתב:מה שצירפת מספר ההשמטות של הש"ס הנ"ל, אני זוכר שיש ספר נוסף מאותה תקופה אשר גם הוא מטרתו הוספות אשר נגרעו מחמת הצנזור, וכן תיקוני תיבות.

השבת אבדה (תרי"ח)
למלאות חסרונות הש''ס (תרכ"א)
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 11, 2018 1:45 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: תפילין דר"ת בחצרות חסידים
תגובות: 19
צפיות: 445

Re: תפילין דר"ת בחצרות חסידים

הבוחר בעלום כתב: אכן, תשובה ארוכה יש בשו"ת שלו להרבי מליובוואיטש זצ"ל ע"ז.

viewtopic.php?f=17&t=37782&p=422232#p421548
על ידי בקרו טלה
ג' ינואר 09, 2018 8:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 97
צפיות: 783

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת שבועות

שמואל דוד כתב:מ. רש"י ד"ה א"ד מישהא - ובתוך כך יצא רבי יצחק זה מבהמ"ד כו'
צ"ע כוונת רש"י בתיבת זה.

אכן העירו ע"כ בהגהות וציונים בעוז והדר [שצ"ע - ללא מקור]
על ידי בקרו טלה
ג' ינואר 09, 2018 8:12 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 95
צפיות: 5101

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

שמואל דוד כתב:רבי ברוך אנגיל ז"ל
ואיפה אפשר לראות חידושיו עמ"ס שבועות

צ"ל אנג'יל
עי' מצבות שאלוניקי א עמ' 371 - 372
חידושי הרב עמ' 259- 315
על ידי בקרו טלה
ג' ינואר 09, 2018 6:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: החזקת לומדי תורה
תגובות: 5
צפיות: 138

Re: החזקת לומדי תורה

שולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רמט סעיף טז
יש מי שאומר שמצות בית הכנסת עדיפא ממצות צדקה, ומצות צדקה לנערים ללמוד תורה או לחולים עניים, עדיף ממצות בית הכנסת.

ועי' בב"י בשם מהרי"ק
על ידי בקרו טלה
ב' ינואר 08, 2018 5:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירא דשתית מיניה ב"ק צב:
תגובות: 2
צפיות: 318

Re: בירא דשתית מיניה ב"ק צב:

עי' בבית אהרן - מגיד ח"ג
על ידי בקרו טלה
ב' ינואר 08, 2018 2:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: י"ז טבת - יום שנסתלקה נבואה מישראל
תגובות: 30
צפיות: 553

Re: י"ז טבת - יום שנסתלקה נבואה מישראל

אנא עבדא כתב:היכן יש אפשרות לבדוק בילקוט מעם לועז המהדורות הקודמות?

מעם לועז - ירושלים תרכ''ד עמ' 16 בסוה"ע
[מה שמסומן שם באו' יב יפ"ת, הנה צדק הרב ירושלמי שהעביר זאת לעיל גבי הד' דברים]
על ידי בקרו טלה
ב' ינואר 08, 2018 4:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: י"ז טבת - יום שנסתלקה נבואה מישראל
תגובות: 30
צפיות: 553

Re: י"ז טבת - יום שנסתלקה נבואה מישראל

ושא_נס כתב: ואולי במקום אחר במעם לועז ציין אשל אברהם עם פרטים נוספים (אולי אפילו בנדון דידן עם דף או פרט אחר שיכול לסייע בזיהוי), וממנו אפשר ללמוד.
על ידי בקרו טלה
ב' ינואר 08, 2018 3:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: י"ז טבת - יום שנסתלקה נבואה מישראל
תגובות: 30
צפיות: 553

Re: י"ז טבת - יום שנסתלקה נבואה מישראל

אנא עבדא כתב:אגב, בעמוד הראשון במדור "פלאות עדותיך" יש שם כמה חידושים נפלאים.
הראשון מה"ילקוט מעם לועז" בשם ספר "אשל אברהם" שצפורה הכירה בחכמת השרטוט וכו'.

שיוכבד
על ידי בקרו טלה
א' ינואר 07, 2018 3:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 97
צפיות: 783

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת שבועות

נא לכתוב כאן את כל ההערות ולא לפתוח אשכול חדש על כל הערה קו' [כפי שהי' במס' סנהדרין]
[ובקשה למנהלים אם אפשר להעביר גם את מה שנכתב בעבר בחודש האחרון ע"י הרה"ג ההוא דאמר ושמואל דוד]
על ידי בקרו טלה
ו' ינואר 05, 2018 12:27 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבנים שהתפרסמו מאד בדורם ונשתקע שמם
תגובות: 93
צפיות: 6379

Re: רבנים שכמעט ונעלם זכרם

אום אני חומה כתב:מישהו יודע פרטים על הגאון ר' אפרים יצחק בעל משנה ראשונה/אחרונה על משניות זרעים וטהרות? גאון אדיר שגדלותו ניכרת מתוך חיבורו. היה דומ"צ בפרעמישלא.

viewtopic.php?f=19&t=10443&p=428230#p97459
על ידי בקרו טלה
ו' ינואר 05, 2018 11:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 573
צפיות: 37688

Re: מסורת הגננות

אגב התארכות היד, האם ידה נשתרבבה בעודה על שפת היאור ומימלא שכך שלחה את ידה הארוכה, או שמא בשעה ששלחה את ידה עדין קצרה היתה ואז התרחש הנס (ולפי"ז ק' מאי ס"ד ששלחה את ידה הקצרה), לענ"ד שהאפשרות השנייה היא "המסורה לנו מדור דור", האמנם אכן כן?. קול מבשר פשיסחא א. ותשלח את אמתה ...
על ידי בקרו טלה
ו' ינואר 05, 2018 9:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: סגולה לכוין שילוב שם האדם עם אותיות הוי"ה
תגובות: 6
צפיות: 383

Re: סגולה לכוין שילוב שם האדם עם אותיות נשמה

עי' בסידור ר' שבתי
שבע כתב:כמדומני בסידור השל''ה, שמביא דוגמא משמו:
ייהשועהיה

אני מצאתי לענין נשמה
על ידי בקרו טלה
ו' ינואר 05, 2018 2:14 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הקדוש רבי שלמה מלכו הי"ד
תגובות: 29
צפיות: 1993

Re: הקדוש רבי שלמה מלכו הי"ד

געצל אזולאי כתב:כבר העירו על זה בקובץ היכל הבעש"ט (אינני זוכר איזה גליון) .

גליון כח עמ' 150 ואילך מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 04, 2018 8:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 573
צפיות: 37688

Re: מסורת הגננות

-
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 04, 2018 8:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כמה ספרים חיבר הגאון רבי שלמה קלוגר ז"ל
תגובות: 2
צפיות: 390

Re: כמה ספרים חיבר הגאון רבי שלמה קלוגר ז"ל

אבל נכד הגאון רבי שלמה קלוגר ז"ל בסוף ספר לשון צדיק כותב רשימת הספרים שכתב זקנו ומספרם עולה לקמ"ו. וצ"ע. ראה גם בהקדמת נדרי זריזין הוצאת מכון חכמת שלמה את פירוט הספרים וכתה"י שלפנינו. הנני טורח שוב להעלות את הקבצים שכבר העליתי בעבר באשכול שעסק בספרי המחבר ונמחק עקב הסטת הענין לד...
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 04, 2018 7:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יונתן אייבשיץ הראשון, ר' יונתן איבשיץ אב"ד לאשיץ
תגובות: 48
צפיות: 3001

Re: הרבי רבי יהונתן אייבשיץ הראשון

אמר לי היום ידיד אחד, שבאחד מכרכי הספר "האיש על החומה" [על מרן הגרי"ח זאננפעלד זצוק"ל], מובא שם מה שסיפר המהרי"ל דיסקין, בנוגע למחלקותם של הרבי רבי יהונתן עם הגאון היעב"ץ, עם סיפור מאחד שבברית מילה שלו בירכו אותו שיהיה נגד רבי יהונתן, ובסוף ימיו רצה לעשות תשובה ע"...
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 04, 2018 6:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 286
צפיות: 19537

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מה שנכון נכון כתב:הכוונה לשו"ת בית דוד (שלוניקי) בסוף חלק או"ח דף קלו.

ייש"כ גדול עד למאוד על העזרה בזריזות ובנדיבות לב יותר מן הרגיל בכל עת בכלל ובפרט
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 04, 2018 5:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 286
צפיות: 19537

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

אשמח מאד לעזרני מי זה "ב"ד בשיעוריו" יט. דינר זהב הוא כ״ה דינרי כסף, וראיה מפ׳ שור שנגח ד׳ וה׳ (פ"ד דב"ק) משנה א׳, כ״כ מהרש״ס בפ׳ השיעורים. והתוספות בשבועות ד׳ מ״ד ע״ב (ד"ה התקבלת) כתבו דכל זהב שוה י״ב של כסף, ועיי׳ תוס׳ מציעא דף מ״ד ע״ב (ד"ה א' מכ"ה), כ״כ הרב...
על ידי בקרו טלה
ה' ינואר 04, 2018 12:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כשאדם נכנס לבית הכנסת יצר הרע נעקר מלבו
תגובות: 7
צפיות: 192

Re: כשאדם נכנס לבית הכנסת יצר הרע נעקר מלבו

מידע כתב:שמעתי מהרב נתן קרשבוים מרמת השרון, זכרונו לברכה,
ששאל רבי אלי' לופיאן זצ''ל מה הועיל משיכתו לבית המדרש, הרי עדיין הוא נמצא שם,
ותירץ שבבית המדרש כבר אין היצה''ר מנוול, אלא ברזל או אבן.

עי' בקובץ קול התורה [דרשת הרה"ג ר' חיים שאול קויפמאן - כנסי' הגדולה הרביעית דאירופא]
על ידי בקרו טלה
ד' ינואר 03, 2018 8:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2818
צפיות: 185210

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

והגדת - ר' יעקב גלינסקי זצ"ל - בפרשתינו עה"פ ובני ישראל פרו וישרצו

עבור לחיפוש מתקדם