החיפוש הניב 2344 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ג' יוני 19, 2018 1:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9025
צפיות: 530292

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

"לחם איש - לחם משנה" סי' ז' סעי' לז - לט - סביבות עמ' 489 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ב' יוני 18, 2018 5:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחם משנה ביום חול
תגובות: 2
צפיות: 83

Re: לחם משנה ביום חול

בספר 'אוצר יד החיים' (לבוב תרצ"ד. מהדורת נ.י. תשנ"ה ע' קסא): "עיין בסידור רמ"ק שבעיוה"כ צריכין לבצוע על ב' לחמים. ובס' המנהגים הביא שבארצות המערב בוצעין בע"ש אחר חצות על ב' לחמים. ושמעתי מפיו של הג' הק' בעל מחבר סידור 'לב שמח', שחמיו הה"צ רשכבה"ג זצ"ל , ...
על ידי בקרו טלה
ב' יוני 18, 2018 6:18 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה הכניסו 'כסא דוד' בברכת בנין ירושלים?
תגובות: 12
צפיות: 188

Re: למה הכניסו 'כסא דוד' בברכת בנין ירושלים?

מיללער כתב:אולי אפשר לקבל המשך המכתב?
על ידי בקרו טלה
א' יוני 17, 2018 9:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: 'מזבח' הפנימי
תגובות: 4
צפיות: 150

Re: 'מזבח' הפנימי

ולמזבח החיצון יש קשר עם זביחת קרבנות?! יש עליו זריקת דם הקרבנות וגם בפנימי יש דמים הפנימיים. ספר קטן לי שמות פרק כ (כא) מִזְבַּח אֲדָמָה תַּעֲשֶׂה לִּי וְזָבַחְתָּ עָלָיו אֶת עֹלֹתֶיךָ וְאֶת שְׁלָמֶיךָ אֶת צֹאנְךָ וְאֶת בְּקָרֶךָ בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר אֶת שְׁמִי אָבוֹא אֵלֶיךָ וּבֵרַכְת...
על ידי בקרו טלה
א' יוני 17, 2018 7:59 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: אחרי ראי
תגובות: 1
צפיות: 270

אחרי ראי

בחלק ב' מעמ' 242 [מעמודי האוצר] זה ספר הר סיני לזקינו של המחבר [נמצא באוצה"ח במהדורתו הראשונה בפ"ע], ע"כ מהנכון לציין זאת בשם הספר
על ידי בקרו טלה
א' יוני 17, 2018 7:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרח לא מן השרופים ולא מן הבלועים
תגובות: 7
צפיות: 186

Re: קרח לא מן השרופים ולא מן הבלועים

תורת משה לחת"ס במדבר פרק טז פסוק לד ... והנה בחד דיעה בסנהדרין לא הי' קרח לא מן הנבלעין כי אמר רכושו וביתו ואדם אשר לקרח היינו עבדיו הרבים כמ"ש רמב"ן, וגם לא הי' מן הנשרפין כי לא נשרפו רק ר"ן איש. וכן פשטי' דקרא ופירש"י שם כי מ"מ מת אח"כ במגפת י"ד אלף, ובאמת ...
על ידי בקרו טלה
א' יוני 17, 2018 4:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מרווח הוא דבר המעכב בכתיבת ספרים?
תגובות: 7
צפיות: 223

Re: האם מרווח הוא דבר המעכב בכתיבת ספרים?

ביקורת תהיה כתב:במסכת סופרים מדובר בחילק תיבה אחת לשתים, ולא בחיבר שתי תיבות זו לזו.

אני מקנא במדת הבטחון שיש לך
על ידי בקרו טלה
א' יוני 17, 2018 2:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה למשה וזאת הברכה
תגובות: 11
צפיות: 611

Re: תפילה למשה וזאת הברכה

שמעתין 137 - 138
[עי' בעמ' 14 של קובץ זה]
על ידי בקרו טלה
א' יוני 17, 2018 12:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מרווח הוא דבר המעכב בכתיבת ספרים?
תגובות: 7
צפיות: 223

Re: האם מרווח הוא דבר המעכב בכתיבת ספרים?

הגהות מיימוניות הלכות ספר תורה פרק י הלכה א
[ב] בפ"ב דמסכת סופרים עירב האותיות ... אל יקרא בו.
על ידי בקרו טלה
ה' יוני 14, 2018 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"
תגובות: 115
צפיות: 8539

Re: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"

פלפלת בחכמה כתב:לפני שנים מספר הראני מישהו איזה ספר מלפני כמאה שנה ובו כותב המחבר שאמר פעם איזה ווארט נפלא לחבירו וחברו הפליא הווארט ואחר כך כשהחבר הדפיס את הווארט משלעצמו הביא הווארט מדנפשיה, ועל זה כותב הראשון שבעולם האמת אטעון לו כולה שלי.....

מישהו יודע איזה ספר זה?

הר סיני (תרמ"ג)
על ידי בקרו טלה
ה' יוני 14, 2018 3:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב יעקב קלמס
תגובות: 17
צפיות: 1538

Re: הרב יעקב קלמס

על ידי בקרו טלה
ה' יוני 14, 2018 10:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: זה קלי ואנוהו במצוות שבין אדם לחבירו
תגובות: 7
צפיות: 146

Re: זה קלי ואנוהו במצוות שבין אדם לחבירו

תורה תמימה - ביאורים (שמות טו ב) גם י"ל דאבא שאול אינו חולק על החכמים בדרשה הקודמת שדרשו ואנוהו התנאה לפניו במצות, אלא הוא בא להוסיף דלא די ואנוהו במצות שבין אדם למקום אלא צריך עוד לנוהו במצות שבין אדם לחבירו, יען כי זולת זה, והיינו האיש הזהיר ומדקדק במצות שמים ואינו מקפיד להזהר במדות טובות שב...
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 13, 2018 8:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 80
צפיות: 3362

Re: חסידי וילנא

שיבר כתב:יש להוסיף את בריסק שנחשבת היום סמל ליטאי, שגם בה היה קהילת חסידים
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 13, 2018 7:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה לשלוח מלאכים לבשר דבר שכבר נאמר?
תגובות: 6
צפיות: 143

Re: למה לשלוח מלאכים לבשר דבר שכבר נאמר?

האם מכך שלא הובאו בספר זה תירוצים נוספים ניתן להסיק שאין למצוא אצל מפרשי התורה הידועים תשובות נוספות לשאלה?. ר' חיים פלטיאל והוא יושב פתח האוהל. פרש"י שלח ג' מלאכים אחד לבשר שרה. וא"ת מה צריך אחד לבשר שרה והלא הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר לאברהם אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וי"ל שצריך הקדוש...
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 13, 2018 6:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה לשלוח מלאכים לבשר דבר שכבר נאמר?
תגובות: 6
צפיות: 143

Re: למה לשלוח מלאכים לבשר דבר שכבר נאמר?

דרומי כתב:לכאורה - 'אוצר מפרשי התורה' (מכון י-ם) במקומו
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 13, 2018 3:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9025
צפיות: 530292

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

כח עליון כתב:אשמח מאד ב:
נחל יצחק חו"מ צז
שו"ת מהר"ם שיק אורח חיים סימן קלח
חלקת יואב סי' י

[נחל יצחק - מכון ירושלים ליתא תח"י]
חלקת יואב חלק?
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 12, 2018 6:35 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס
תגובות: 6
צפיות: 276

Re: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

תוכן כתב:נדמה לי שהסידורים החשובים ביותר שנערכו על ידי מגיהים הם:

סידור ויעתר יצחק לר' יצחק סטנוב.

יצחק סטאנוב - מי היה האיש?
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 12, 2018 4:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: 'מזבח' הפנימי
תגובות: 4
צפיות: 150

Re: 'מזבח' הפנימי

גימפעל כתב:למה מזבח הפנימי (הקטרת) מכונה 'מזבח' הרי אין לזה קשר עם זביחת קורבנות ?

לשון מזבח
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 12, 2018 10:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9025
צפיות: 530292

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ארזי הלבנון כתב:הרב עובדיה יוסף על הל' שבת
שייך לאשכול זה viewtopic.php?f=7&t=15406#p144661
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 12, 2018 10:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9025
צפיות: 530292

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ארזי הלבנון כתב:אנא,
1. לוית חן עמ' קיח

מי המחבר?
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 12, 2018 10:18 am
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: האוצר המקוון לא עובד.
תגובות: 29
צפיות: 5973

Re: האוצר המקוון עובד.

בשעטו"מ
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 12, 2018 5:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 569
צפיות: 31739

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

עצה טובה לפותחים אשכולות בפורום: לא להזכיר בשום פנים את המלה "מקור" בהודעה הפותחת וכ"ש שלא בכותרת! אזכורה גורם להעברת כל האשכול לאשכול המרכזי של "חיפוש מקור", וכך נאבדים ענינים חשובים שראויים לקבוע מקום לעצמם לא פחות משאר אשכולות, טרחת המשיבים הולכת לטמיון, והאשכול המרכזי ה...
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 12, 2018 4:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם איסור לגבר לשים עגיל הוא מלא ילבש
תגובות: 11
צפיות: 622

Re: האם איסור לגבר לשים עגיל הוא מלא ילבש

ואגב, מרתא אינו שם איש, אלא שם אשה. נקודה . עי' אות מד בטעמא דקרא שציין מרן הגרח"ק שליט"א לפסחים דף קג ע"א [מרתא אמר משמיה דרבי יהושע ניה"ק] שוב ראיתי שבסה"ד [חלק תנאים ואמוראים - אות מ] כותב אכן ראיתי בפרק ערבי פסחים (פסחים ק"ג ריש ע"א), מרתא משמיה דר' יהושע, נרא...
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 12, 2018 1:47 am
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: האוצר המקוון לא עובד.
תגובות: 29
צפיות: 5973

Re: האוצר המקוון לא עובד.

-
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 12, 2018 1:31 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בוראנו גואלנו יוצרנו
תגובות: 3
צפיות: 140

Re: בוראנו גואלנו יוצרנו

-
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 12, 2018 1:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיהו "החכם הרב יעקב ארי"ז ז"ל"?
תגובות: 2
צפיות: 100

Re: מיהו "החכם הרב יעקב ארי"ז ז"ל"?

שבע כתב:ר' יעקב ארזין

בדפוס וינציאה ארזי
ועי' בקובץ מקבציאל
ואודה למי שיעלה מספר גורי האר"י בערך בנו
על ידי בקרו טלה
ב' יוני 11, 2018 12:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9025
צפיות: 530292

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מזהב שבא כתב:בוקר טוב,
מחפש הליכות שלמה (הלכות ציצית) פ"ג סעיפים ז-ח
תודה מראש
על ידי בקרו טלה
ב' יוני 11, 2018 6:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: צונאמי של 'השקפה'...
תגובות: 123
צפיות: 4997

Re: צונאמי של 'השקפה'...

בשבת הזדמן לידי ספר פניני רבנו יחזקאל וקראתי בו, ומן הדברים שלמדתי ממנו אכתוב כאן שלושה דברים של השקפה צרופה: ג. שאל רבנו יחזקאל מאי רבותא דשלמה המלך. כל בחור ישיבה שתשאל אותו אם הוא בוחר לדעת את כל התורה או להיות מליונר יענה לך שהוא בוחר לדעת את כל התורה? והשיב ששלמה המלך אמר כך בחלום, לא רק בהקיץ.
על ידי בקרו טלה
ב' יוני 11, 2018 4:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 569
צפיות: 31739

Re: מקור?

בעיקר ענין זה האריך בספר העקרים מאמר ד' פרק לו לח
על ידי בקרו טלה
ב' יוני 11, 2018 3:43 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף
תגובות: 16
צפיות: 611

Re: ישעיה ברלין מווליז וריגא והמסתעף

ש.י. רובין כתב:כמדמוני ששני הספרים שיועילו בחקר נושא זה הם אגרות בעל התורת חסד והמשפיע. ובהיות שאיני מנוי אודה למי שיואל בטובו לשאוב משם ולהאיר עיני בזה.
תודה.

בספר אגרות בעל התו"ח הוא מוזכר לאורך כל הספר [וגם אינו בגרסתי]
על ידי בקרו טלה
א' יוני 10, 2018 9:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 285
צפיות: 16858

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

ש.י. רובין כתב:מחפש מידע על ר' ברוך קננגיסר הי"ד ראש ישיבת באבוב בקראקא לפני מלחה"ע. גם היה לו אח בשם יצחק.
בתודה מראש.

עי' בעמ' 2 במאורי גאליציה
ש.י. רובין כתב:נדמה לי שיש עליו בקו' כרם שלמה של חסידות באבוב אבל אינו באוצר.

עי' בקובץ נר המערבי

עבור לחיפוש מתקדם