החיפוש הניב 1320 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ד' מאי 24, 2017 5:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עיסוק בתכונות נפשם של האמוראים וכד'
תגובות: 41
צפיות: 1969

Re: עיסוק בתכונות נפשם של האמוראים וכד'

עי' בדברי המהר"ץ חיות שבת כה: ד"ה ת"ר איזהו עשיר
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 24, 2017 8:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7233
צפיות: 261374

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בנוהג שבעולם עמ' 127 - 128 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 24, 2017 8:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך להחזיק כוס של ברכה??
תגובות: 15
צפיות: 224

Re: איך להחזיק כוס של ברכה??

בענין גביע עם רגל עי' בספר בנוהג שבעולם עמ' 127 - 128
ועי"ע באוצר ההלכות תע"ט (ב) עמ' 81
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 24, 2017 2:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המקום אשר בחר ה'
תגובות: 16
צפיות: 885

Re: המקום אשר בחר ה'

מענין דף היומי (ב"ב דף קכב) שו"ת חתם סופר חלק ב (יורה דעה) סימן רלד והנלפע"ד לפמ"ש בש"ס ב"ב קכ"ב ע"א לקרובה ורחוקה ופירשב"ם וז"ל ומי שעולה גורלו בקרוב לירושלים מעלה מעות למי שעולה גורלו ברחוק מירושלים שהרחוק גרוע הוא מפני שני דברי' א' מפני שרחוק מבהמ...
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 24, 2017 1:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בבקשת מקור לדברי מהר"ם שיף
תגובות: 9
צפיות: 232

אימרת המהר"ם שיף

כדי לא להשאיר חלילה הגליון חלק אביא מה שהובא בספרים בשם המהר"ם שיף על הפסוק הנני יוסף להפליא וכו' הפלא ופלא וכו', והיא לא נדפסה בכתביו אלא הובא בשמו בהקדמת נכדו
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 24, 2017 1:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרט כרמך =נשירה
תגובות: 1
צפיות: 48

Re: פרט כרמך =נשירה

ו פרט כרמך לא תעולל. אונקלוס ותרגום ירושלמי, וכן רש"י נמשך אחריהם פרט=נשירה בלשון הקודש. מאידך, פרט - בלשון חז"ל ומדוברת, הוא פרט=יחיד ואולי זה כלשון מושאלת לענבים בודדים הנופלים מן העץ. מה דעת חו"ר בענין. עי' ספר השורשים לרד"ק - אות הפא - ערך פרט פרט. ופרט כרמך לא תלקט (ויקרא י...
על ידי בקרו טלה
ג' מאי 23, 2017 4:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באיזה דפוס של שלחן ערוך השתמש המשנה ברורה
תגובות: 12
צפיות: 170

Re: באיזה דפוס של שלחן ערוך השתמש המשנה ברורה

משנה ברורה סימן תקנא (כח) קרי לשל בני בבל - כצ"ל וכן איתא בשו"ע דפוס ראשון מהמחבר בעצמו: ביאור הלכה סימן קעד ד"ה ואפילו [וגם בהגהת הגר"ח צאנזאר (שנדפס בשו"ע בדפוס זיטאמיר ביאור הלכה סימן תקלג ד"ה ואם ואם לקטן לאכלן - כצ"ל וכן הוא בטור ובשו"ע דפוס ראשון: ביאור ...
על ידי בקרו טלה
ב' מאי 22, 2017 3:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 91
צפיות: 7609

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

[הקרדיט להרב שמואל דוד] ב"ב דף ק"כ [וכעי"ז לקמן דף קכ"ג] דאמר ר' חמא בר חנינא: זו יוכבד שהורתה בדרך ונולדה בין החומות, דכתיב: אשר ילדה אותה ללוי במצרים, לידתה במצרים והורתה שלא במצרים. רש"י [פרשת השבוע] במדבר פרק ג (טו) מבן חדש ומעלה - משיצא מכלל נפלים הוא נמנה ליקרא שומר מש...
על ידי בקרו טלה
ב' מאי 22, 2017 7:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 159
צפיות: 6329

ליקוטי פר"ח

הוד_והדר כתב:בכלל, פרי חדש מתחיל בסימן מו, במכון ירושלים יש כמה ליקוטים בסימנים הקודמים, והם כותבים במבוא שלקחו אותם מדפוס אמשטרדם ת"צ אבל בדקתי שם ולא מצאתיו

הובא בשו"ע הישנים [בדפוס המצורף הוא בסוף אבן העוזר על הלכות שבת]
על ידי בקרו טלה
א' מאי 21, 2017 8:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 159
צפיות: 6329

Re: מהרש"א ב"ב קיח. בשם ספר ג"א

גור ארי' למהר"ל במדבר כו, נה
על ידי בקרו טלה
ו' מאי 19, 2017 5:06 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ישיבות פולין (שאחרי מלחמת העולם הראשונה)
תגובות: 250
צפיות: 8685

Re: ישיבות פולין (שאחרי מלחמת העולם הראשונה)

ביום שבת קודש הבעל"ט כ"ד אייר הוא יומא דהילולא של הנ"ל [הקרדיט להרב שיף]
על ידי בקרו טלה
ו' מאי 19, 2017 4:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם הי' פייס לשריפת פרה אדומה
תגובות: 6
צפיות: 154

Re: האם הי' פייס לשריפת פרה אדומה

[במאמר המוסגר שאף כה"ג היה עובדה בד' בגדים תוספתא מסכת פרה פרק ד [והובא בספרי ועוד בפר' חוקת] ד. מצותה בארבעה בגדי לבן של כהן הדיוט. עשאה בבגדי זהב ובבגדי חול פסולה. שאלו תלמידיו את רבי יוחנן בן זכאי פרה במה נעשית, אמר להם בבגדי זהב, אמרו לו למדתנו בבגדי לבן, אמר להם יפה אמרתם, אם מעשה שעשו ידי...
על ידי בקרו טלה
ו' מאי 19, 2017 4:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתיבת חידו"ת - שיטת רבי נתן אדלר זי"ע
תגובות: 14
צפיות: 372

Re: כתיבת חידו"ת - שיטת רבי נתן אדלר זי"ע

עי' בהע' דוגמא לפרש כוונתו בנקודות
על ידי בקרו טלה
ה' מאי 18, 2017 8:37 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרי = בפרך?
תגובות: 3
צפיות: 51

Re: קרי = בפרך?

רש"י הקדוש ויקרא פרק כו פסוק כא
וקרוב לשון זה לתרגומו של אונקלוס לשון קושי שמקשים לבם להמנע מהתקרב אלי:
על ידי בקרו טלה
ה' מאי 18, 2017 8:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נעגל וואסער
תגובות: 3
צפיות: 180

Re: נעגל וואסער

מענין לענין שו"ת ארץ צבי סי' א
על ידי בקרו טלה
ה' מאי 18, 2017 4:37 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: "מן" לחם אבירים אכל איש. מה ברכתו?
תגובות: 3
צפיות: 89

Re: "מן" לחם אבירים אכל איש. מה ברכתו?

עי' בשדי חמד מערכת כ או' ק
ועי' בפסקי תשובה סי' ר"פ - רפ"א ובמאמר ברכו במן (הובא בספר גן רוה סוף פר' בשלח)
ועי"ע למרן הגרע"י ביחוה דעת ח"ו סי' י"ב
על ידי בקרו טלה
ה' מאי 18, 2017 3:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בבקשת מקור לדברי מהר"ם שיף
תגובות: 9
צפיות: 232

Re: עזרה בבקשת מקור לדברי מהר"ם שיף

מה שנכון נכון כתב:[בנדפס בשסי"ם בסוף חולין לא מובא הכל].

הובא בשסי"ם בסוף מס' אבות הנדפס עם מס' ע"ז [מצורף, לא זכיתי למצוא בחפזי באוצה"ח ובה"ב]
[בעוז והדר הוא על הדף בגליון
בווגשל המצוי באוצה"ח הוא בהגהות וחידושים (ובה"ב הוא על הדף)
בוילנא החדש הוא לפני אוצר מפרשים על אבות]
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 17, 2017 8:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפילו חרב חדה מונחת על צאוורו וכו' - אין סומכין על הנס
תגובות: 3
צפיות: 71

Re: אפילו חרב חדה מונחת על צאוורו וכו' - אין סומכין על הנס

מהרש"א קידושין כט: גמ' אפשר דאתרחש ניסא כו'. ק"ק דהיאך דחה אביי אותו למקום סכנה על הספק דשמא יתרחש ניסא וגם אם יתרחש ניסא יהיו מנכין לו מזכיותיו כדאמר בעלמא וי"ל דודאי סמך אביי על חסידותו ושמתוך תפלתו לא יהיה ניזוק ויהרוג את המזיק ואין זה מקרי נס אלא שאמר דשמא קודם תפלה יתרחש ניסא וינ...
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 17, 2017 1:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא התעורר משנתו - לא יתכן.
תגובות: 20
צפיות: 1509

Re: לא התעורר משנתו - לא יתכן.

פעמים רבות נשמע הביטוי "לא התעורר משנתו" על אדם שנמצא במיטתו ללא רוח חיים ל"ע. בספר ציוני הלכה מביא שפעם בא מרן הגריש"א לנחם אבלים ואמרו לו בני המשפחה שהנפטר לא התעורר משנתו. נענה רבינו ואמר: זה לא יתכן! כתוב בזוהר שכשהאדם שוכב לישון ומפקיד את נשמתו ביד הקב"ה ומאמין בו שיחז...
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 17, 2017 5:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חודש הספר תשע"ז
תגובות: 14
צפיות: 783

Re: חודש הספר תשע"ז

יש כרך אחד יפה עינים - דרושים, 2 כרכים - יפה קול על שיר השירים ויפה ענף על רות איכה רות
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 17, 2017 4:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 220
צפיות: 4780

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

איש גלילי כתב:של ראש הקהילה "מאזור?" זה נראה שם האיש .

לכאורה הכוונה לר' אליהו מאזור
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 17, 2017 1:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: משה רבנו האם היה בעל מידות טובות מטבעו
תגובות: 19
צפיות: 925

Re: משה רבנו צדיק מעיקרא או לא????

ראיתי בספרי רבי צדוק הכהן ז"ל שכתב להסביר פשט בגמ' שרק רבי עקיבא נענה וירדו גשמים ולא רבי אלעזר בן הורקנוס, ומסבירה הגמ' מפני שזה מעביר על מידותיו וזה אינו מעביר, שרבי אלעזר נולד קדוש ועל כן לא נענה משא"כ רבי עקיבא עבד על מידותיו על כן נענה באומרו אבינו מלכנו. זכורני שראיתי הסבר זה גם בשם...
על ידי בקרו טלה
ג' מאי 16, 2017 10:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יוחאי אביו של רבי שמעון היה תנא?
תגובות: 19
צפיות: 762

Re: האם יוחאי אביו של רבי שמעון היה תנא?

לא בדקתי את המקורות שמר מציין אולם סיפור שאני מכיר הוא שר"א לא ידע כלום בתחלת לימודו ועבד בשדות אביו וכשנפשו חשקה בתורה הלך ללמוד אצל ריב"ז ואביו שלא ידע כלום הלך להחזירו לעבודה. לאחר מכן השתכנע אביו במעלת לימוד התורה כששמע את בנו דורש בפני ריב"ז. מהמעשה הזה נראה שהאב והבן לא ידעו כל...
על ידי בקרו טלה
ג' מאי 16, 2017 6:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7233
צפיות: 261374

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קובצי נחלת צבי
קובץ ג עמ' 140 - 141
קובץ ד עמ' 138 - 139
מגדים חדשים שבת ב עמ' 243
על ידי בקרו טלה
ב' מאי 15, 2017 8:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלחמי משפטים
תגובות: 4
צפיות: 151

Re: הלחמי משפטים

3) "ועתה קחו לי מנגן ותהי עליו רוח אלוקים". צוטט כפסוק בירושלמי סוכה פ"ה ה"א; מדרש אגדה (באבער) בראשית מח, י; לקח טוב בראשית כז, י. מה, כז; שכל טוב בראשית מה, כז; ילקו"ש תורה רמז תשפה. הלחם של מלכים ב' ג, טו "ועתה קחו לי מנגן ותהי עליו יד ה'" ובמדבר כד, ב "וי...
על ידי בקרו טלה
ב' מאי 15, 2017 3:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בני חזקיה - עובדי ע"ז?
תגובות: 31
צפיות: 784

Re: בני חזקיה - עובדי ע"ז?

פשטות כוונת הגמ' בברכות (י.) לומר שרבשקה בן חזקיה המלך הוא רבשקה שר צבא אשור המחרף ומגדף שהגמ' (סנהדרין ס.) אומרת עליו שהיה ישראל מומר. האמנם דבר זה קשה להולמו שהרי מעשה זה שחזקיה נחלה אירע ג' ימים לפני הנס שנחרב מחנה סנחרב (או לפי הרלב"ג אחרי המלחמה לגמרי) וא"כ מוכח שאינם אותו בן אדם. לא...
על ידי בקרו טלה
ב' מאי 15, 2017 1:02 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: אילן החרובים דרשב"י
תגובות: 30
צפיות: 1092

Re: אילן החרובים דרשב"י

זרע הארץ כתב:יש ע"ז קונטרס נפלא של הרב יצחק אוהב ציון עם תשו' הגר"ח קנייבסקי.

תורתו מגן לנו עמ' 22 ואילך https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx? ... 5150056966
ועי' בספרו בוצינא קדישא עמ' 92 ואילך
על ידי בקרו טלה
א' מאי 14, 2017 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזמן שנברא הזמן
תגובות: 32
צפיות: 405

Re: הזמן שנברא הזמן

על ידי בקרו טלה
א' מאי 14, 2017 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נאים מעשיהן או לצורך עצמן?
תגובות: 5
צפיות: 262

Re: נאים מעשיהן או לצורך עצמן?

צ"ע מבבא בתרא ד. גם במדעך מלך אל תקלל כי עוף השמים יוליך את הקול וכו' ונ"ל כי המהרי"ט בס' צפנת פענח מקשה זאת ואולי מיישבו ג"כ ואינו תחת ידי פרשת שמות - דרוש ראשון וכבר אמרו בפרק במה מדליקין (שבת לג, ב), "כשהיה יושב רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב רבי יהודה בן גרים גביי...
על ידי בקרו טלה
א' מאי 14, 2017 5:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות ת"ת תכלית בפני עצמה
תגובות: 10
צפיות: 170

Re: מצות ת"ת תכלית בפני עצמה

מצליח כתב:כמדומה יש בברכת שמואל ע"ז

לכאורה כוונתך לקידושין סי' כ"ז, ואינו באוצה"ח
על ידי בקרו טלה
א' מאי 14, 2017 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות ת"ת תכלית בפני עצמה
תגובות: 10
צפיות: 170

Re: מצות ת"ת תכלית בפני עצמה

. [יש בית הלוי עה"ת] אלו דברי הבית הלוי והנה ידוע דלימוד התורה הוא משני פנים, אחד כדי לידע היאך ומה לעשות ואם לא ילמוד היאך יקיים, ולא ע"ה חסיד (אבות פ"ב מ"ה), וגם הנשים שאינם מחויבות בלימוד התורה מ"מ מחוייבות ללמוד במצות הנוהגות בהן וכמו דאיתא בב"י סי' מ"ז בשם הר...
על ידי בקרו טלה
א' מאי 14, 2017 4:46 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ושני שעירים לכפר בשבועות?
תגובות: 10
צפיות: 196

Re: ושני שעירים לכפר בשבועות?

מיכאל1 כתב:האריך בזה ר' שלמה הכהן מוילנא בשו"ת בנין שלמה ח"ב סי' ל"ו

עמ' 121 http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=121

עבור לחיפוש מתקדם