החיפוש הניב 1936 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ה' דצמבר 14, 2017 12:29 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 120
צפיות: 3863

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

י. אברהם כתב:יש משהו בענין זה מהגר"י הוטנר בהקדמה לאחד מכרכי האוצר מפרשי התלמוד.

אוצר מפרשי התלמוד בבא מציעא ב עמ' 7
על ידי בקרו טלה
ד' דצמבר 13, 2017 11:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 120
צפיות: 3863

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

האם ידוע דעתו על ענין ההשתמשות במחשבים לצוריך ת"ת הנפוץ כהיום בין לומדי התורה ואברכי הכוללים? באותה הזדמנות העלו המקורבים את שאלת איתור המקורות דרך מחשב מול עמל התורה, והוא ביטל את הדברים אף שאיני זוכר את תוכן דבריו, ויתכן שכבר העליתי אותם כאן בעבר. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&am...
על ידי בקרו טלה
ד' דצמבר 13, 2017 10:43 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 3
צפיות: 116

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

לענין כתב:אותי תפס קצת לשונו הזהב 'בתנ''ך כולו לא מוזכר החתול ולו פעם אחת'.
היות ובפס' בישעיהו י''ג כ''ב אמר הכתוב 'וענה איים באלמנותיו', ותירגם יונתן 'וינפצון חתולין בברניתהון', וכ''ה ברש''י שם.

רש"י ויקרא פרק יא
(כז) על כפיו - כגון כלב ודוב וחתול:
על ידי בקרו טלה
ד' דצמבר 13, 2017 8:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סמליות שאור ומצה
תגובות: 13
צפיות: 175

Re: סמליות שאור ומצה

מחולת המחנים כתב:בזכרוני שבכד הקמח ערך פסח כתב בטעם שחמץ בפסח אסור במשהו, משום שהחמץ הוא כנגד יצר הרע ויצה"ר אסור אפילו במשהו.

בחפזי לא מצאתי שם בערך פסח דייקא הענין של משהו אמנם ידועים דברי הרדב"ז viewtopic.php?f=27&t=26587&p=352576#p271214
על ידי בקרו טלה
ד' דצמבר 13, 2017 4:26 pm
פורום: חנוכה
נושא: מעוז צור - לחנוכה?
תגובות: 24
צפיות: 1114

Re: מעוז צור - לפורים

-
על ידי בקרו טלה
ד' דצמבר 13, 2017 10:13 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 120
צפיות: 3863

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

הבית ישראל מגור
[עוד הי' כתוב לאחרונה על הבית ישראל בענין מנהג מרן זצוק"ל בנטילת ידים לסעודה, ואינו באוצר, ואשמח למי שיעלנו]
על ידי בקרו טלה
ד' דצמבר 13, 2017 7:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 120
צפיות: 3863

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

(בתקוה שגם זה לא חורג מהאשכול) שאלה חדשה: מה הענין שיש רבים המצווים שלא להספידם? נניח דשהספדן יפריז, (א) מה בכך שהנפטר יקבל כבוד שלא מגיע לו, וכי הוא יענש בעוונו של הספדן? וכי בעולם האמת אדם נענש על חטא שלא חטא? ואין לומר שמדובר רק בבזיון ולא בעונש, כי הבזיון הוא עונש. ואולי י"ל שכיון שהספדן ו...
על ידי בקרו טלה
ד' דצמבר 13, 2017 1:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טעם איסור אכילת נא ומבושל בקרבן פסח
תגובות: 4
צפיות: 119

Re: טעם איסור אכילת נא ומבושל בקרבן פסח

כתב חד מקמאי: ראה כמה דקדק [הקב"ה] במצוה הזאת: גם גזר שלא לאכלו נא, פן לא יאכלוהו; ולא בשל מבושל, פן ילך במרק רוב הבשר האם מישהו מכיר מקבילות מלאות או חלקיות לדברים נאים אלו? חזקוני שמות פרק יב פסוק יא אל תאכלו ממנו נא - שעל ידי כן נפשו של אדם קצה בו ומניחו ונמצא בא לידי נותר. ובשל מבשל ... וע...
על ידי בקרו טלה
ג' דצמבר 12, 2017 11:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דינה של לאה מדרשים חלוקים
תגובות: 21
צפיות: 957

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

בעל קורא כתב:וממילא אין שום הגיון לומר שיוסף היה מסלסל בשערו משום כך.

כן כתב התורי זהב viewtopic.php?f=46&t=7128&p=422550#p422520
על ידי בקרו טלה
ג' דצמבר 12, 2017 7:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8185
צפיות: 402902

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

תודה רבה לחבר פורום אוצה"ח
על ידי בקרו טלה
ג' דצמבר 12, 2017 2:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אתו עמו כלומר אליו
תגובות: 10
צפיות: 218

Re: אתו עמו כלומר אליו

זכורני שישנו איזהו ביאור מהגר"א לדברי רש"י אלו. משוה יודע על כך? קול אליהו ברש"י ויתנכלו אותו להמיתו (בראשית לז. יח). נתמלאו נכלים וערמומיות. אותו כמו אתו עמו כלומר אליו. הנה הרבה פירושים נאמרו על דברי רש"י ז"ל הללו, ונראה לפרש כי היה קשה לרש"י ז"ל כיון דמלת ויתנכ...
על ידי בקרו טלה
ב' דצמבר 11, 2017 11:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דינה של לאה מדרשים חלוקים
תגובות: 21
צפיות: 957

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

בספר אפריון לבעל קצש"ע כתב דבר נפלא, דלכאו' למה היתה דינה יצאנית, והלא כל כבודה בת מלך פנימה. אלא שהלא דינה היתה מתחילה זכר ולאה התפללה ונהפכה לנקיבה. ולכן נשאר בקרבה טבע הזכר שדרכו לצאת החוצה. ולכן יחסה הכתוב אחר לאה, כי היא התפללה שיהפך לנקיבה. ודפח"ח. ולפי"ז, ניתן להסביר גם את סלס...
על ידי בקרו טלה
ב' דצמבר 11, 2017 10:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8185
צפיות: 402902

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מנצפך כתב:אני זקוק לשו"ת ריטבא סימן כ"ז וקנ"ז
אודה מאוד למסייעים

מוה"ק סי' כז עמ' 36 https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?154946&
על ידי בקרו טלה
ב' דצמבר 11, 2017 10:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8185
צפיות: 402902

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מים חיים ב <אוצרות חיים> עמ' 125 - 126
על ידי בקרו טלה
ב' דצמבר 11, 2017 10:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8185
צפיות: 402902

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מנצפך כתב:
מנצפך כתב:אני זקוק לשו"ת ריטבא סימן כ"ז וקנ"ז
אודה מאוד למסייעים

מישהו יכול לעזור לי?

באדיבות פרויקט השו"ת
על ידי בקרו טלה
ב' דצמבר 11, 2017 1:48 am
פורום: חנוכה
נושא: והדלקו נרות בחצרות קדשיך?
תגובות: 15
צפיות: 702

Re: והדלקו נרות בחצרות קדשיך?

ירושלים כתב:ביאור יקר ונחמד כתב הגרי"ח סופר שליט"א בס' חוקי רצונך ח"ג סי' ב. [נמצא באוצר].
יתברך מי שיוכל להעלות הדברים הנה.

חוקי רצונך ח''ג עמ' 13
על ידי בקרו טלה
ב' דצמבר 11, 2017 1:32 am
פורום: חנוכה
נושא: משמעות לכה כסלו טרם חג החנוכה
תגובות: 10
צפיות: 1118

Re: משמעות לכה כסלו טרם חג החנוכה

בענין הגזירה על חג הסוכות ישורון יט עמ' 23 ושם מציין פירוש סידור התפילה לרוקח בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו כשעמד עליהם מלכות יון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם מתורתך שלא ילמדו תורה, כי ה' גזירות שיש בהם כרת [גזרו], כדי להעבירם מחקי רצונך גזרו לעבוד ע"ז ולחקוק בקרן השור שאין להם חלק ב...
על ידי בקרו טלה
א' דצמבר 10, 2017 9:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 224
צפיות: 10994

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

איפה המקור למה שמסופר על גדול אחד או למדן אחד שראשו היה שקוע בלימוד כל כך עד שפעם באמצע תפלת שמונה עשרה עקר ממקומו מבלי משים וניגש לארון הספרים לקחת איזה ספר לעיין בו. באשכול אחר א. הסיפור המקורי על ר' יהושע מנדל ארנברג הוא שהוא נגש לעמוד ואחר קדושה במקום להמשיך אתה קדוש הוא נגש לארון והוציא ספר מש...
על ידי בקרו טלה
ש' דצמבר 09, 2017 11:30 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברוך אתה ה' גאל
תגובות: 5
צפיות: 176

Re: ברוך אתה ה' גאל

עי' בפסקי תשובות ח"א
על ידי בקרו טלה
ש' דצמבר 09, 2017 7:49 pm
פורום: חנוכה
נושא: חנוכה - ממוות לחיים
תגובות: 5
צפיות: 185

Re: חנוכה - ממוות לחיים

עושה חדשות כתב:אגב, ראיתי כעת בדרשות חת"ס -

היכן כתב כך הראב"ד?

בדרשות מהדו"ח מציינים שלא מצאו זאת
על ידי בקרו טלה
ו' דצמבר 08, 2017 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "משקוף"-פירוש המילה ומהותו.
תגובות: 6
צפיות: 141

Re: פירוש המילה "משקוף"

ספר קטן לי ושמו רש"י על בראשית פרק מא פסוק ו
ושדופת - .... ושקיפן קדום חבוטות לשון משקוף החבוט תמיד ע"י הדלת המכה עליו:
[וכעי"ז כתב בשמות כא, כה ובויקרא כו, לו]
על ידי בקרו טלה
ו' דצמבר 08, 2017 1:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מתי למד יעקב אבינו משם בן נח
תגובות: 6
צפיות: 169

Re: מתי למד יעקב אבינו משם בן נח

באדיבות חבר הפורום
על ידי בקרו טלה
ו' דצמבר 08, 2017 1:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8185
צפיות: 402902

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול לחבר הפורום [גם על כחו דרשב"י]
על ידי בקרו טלה
ו' דצמבר 08, 2017 4:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8185
צפיות: 402902

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

תורת יעקב - סופר - על התורה [פרשת ויצא סימן כה] עמ' 103 - 106 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ו' דצמבר 08, 2017 4:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מתי למד יעקב אבינו משם בן נח
תגובות: 6
צפיות: 169

Re: מתי למד יעקב אבינו משם בן נח

שפתי כהן בראשית פרק כח פסוק י עוד נוכל לומר שזו היציאה אינה יציאתו מבית אביו כי אותה יציאה כבר נזכרה וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך אלא יציאה זו היא יציאתו ממדרש שם ועבר ששימש שם ארבע עשרה שנה, שבע במדרש שם ושבע במדרש עבר, ועל זה נאמר יושב אוהלים אוהל לא נאמר אלא אוהלים שני אוהלים שיעקב אבינו אוהב...
על ידי בקרו טלה
ו' דצמבר 08, 2017 2:57 am
פורום: אספקלריא
נושא: די לבזבוז!
תגובות: 58
צפיות: 3632

Re: די לבזבוז!

שו"ת משנה הלכות חלק ו סימן ריט ובענין הוצאות הגדולות שמוציאין לחתונות ובר מצות ואני בעניי כתבתי קונטרס בשם "לוקסוס לוקסוס עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל" כי בכסף זה היו יכולין לפרנס הזוג הצעיר לאיזה שנים שישבו וילמדו תורה איזה שנים אחר החתונה ולא לזרוק להבעלי מלונות והקעטערערס והשי&q...
על ידי בקרו טלה
ו' דצמבר 08, 2017 2:23 am
פורום: חנוכה
נושא: מסיבות חנוכה -סעודות מצוה או רשות? -השמחה בחנוכה בכלל
תגובות: 10
צפיות: 913

Re: מסיבות חנוכה -סעודות מצוה או רשות? -השמחה בחנוכה בכלל

מהרש"א תענית דף כח. פעם אחת נגזרה כו' שלא יביאו עצים כו' ושלא יביאו בכורים כו'. יש לתת טעם שגזרו על ב' דברים אלו לפי ששני דברים האלו היו מביאין בשמחה דבקרבן עצים כ"א עשה ביומו יום שמחה ויו"ט וכן בכורים היו מביאין בשמחה כמו ששנינו בספ"ב דבכורים החליל היה מכה כו' וע"כ גזרה אז...
על ידי בקרו טלה
ו' דצמבר 08, 2017 1:40 am
פורום: חנוכה
נושא: "גלות" יון
תגובות: 15
צפיות: 317

Re: "גלות" יון

ראיתי שמביאים מדרש שדורש את הפסוק ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים וגו' על גלות יון, וא"כ נמצא שזה נקרא בהיותם בארץ אויביהם. מגילה דף יא. ושמואל אמר לא מאסתים ולא געלתים לכלותם. לא מאסתים, בימי יוונים . ולא געלתים, בימי נבוכדנצר. לכלותם, בימי המן. להפר בריתי אתם, בימי פרסיים. כי אני ה'...
על ידי בקרו טלה
ה' דצמבר 07, 2017 9:37 pm
פורום: פורים
נושא: למה מתה בתו של המן
תגובות: 3
צפיות: 117

Re: למה מתה בתו של המן

קדושת לוי קדושת לוי - דרוש לפורים גבי ברתיה דהמן דלית עיניה וחזיא דאבוה היא נפלה מאיגרא ומתה (מגילה טז.) וזה (אסתר ו, יב) והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. הנה יש לדקדק הלא היא היתה באיגרא ואם כן איך שייך לומר דלית עיניה הוה ליה למימר השפילה לעיניה וחזיא דאבוה הוא. ונראה, דהנה ברתיה דהמן כוונתה היתה...
על ידי בקרו טלה
ה' דצמבר 07, 2017 9:23 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: תורת היהודי הקדוש - הגר
תגובות: 0
צפיות: 56

תורת היהודי הקדוש - הגר

באוצר יש רק את חלק ב
על ידי בקרו טלה
ה' דצמבר 07, 2017 7:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהושע החרים את יריחו מדעתו
תגובות: 5
צפיות: 145

Re: יהושע החרים את יריחו מדעתו

אוסיף לשאול, האם ישנה דעה הפוכה, שיהושע עשה זאת בציוויו של הקב"ה? בהסכמתו מדרש תנחומא נשא - סי' כח ועוד ד"א עשה יהושע מדעתו מה שלא נאמר לו כיון שנכבשה חומת יריחו שבת היה אמר יהושע השבת כלו קדש וכל מה שכבשנו בשבת יהא קדש לה' שנאמר (שם) כל כסף וזהב וכלי נחשת וברזל קדש הוא לה' אוצר ה' יבוא א...
על ידי בקרו טלה
ה' דצמבר 07, 2017 8:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 224
צפיות: 10994

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אבקש סליחה אם אני קצת חורג ממנהג המקום. היכן המקור בספרי חב"ד, הבטחת בעל התניא אודות השמחה בי"ט כסליו: "מי שישמח בשמחתי אוציאנו מן המיצר אל המרחב וכו'"? עי' ג' נוסחאות בספר השיחות תרצ"ט [להריי"צ עמ' 358 מעמודי הספר] מרשימות השומעים אמנם עיין מה שהובא שם (עמ' 352) בשם ר...
על ידי בקרו טלה
ה' דצמבר 07, 2017 7:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 224
צפיות: 10994

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ושא_נס כתב:ילקוט ראובני זה ידוע לי היטב, אלא שיש בו שיבוש במקור, ואינו בסודי רזיא (כמוכח מתוכו בנקל), אלא מקורו מספר ברכת טוב.

אכן במהדו' וגשל החדשה צוין לברכת טוב וברוך שכיוונת
על ידי בקרו טלה
ה' דצמבר 07, 2017 6:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 224
צפיות: 10994

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כבר העתיק זה הרב כנה"ג באיזה מקום. שאלה נוספת: מה המקור המוקדם ביותר לכך שתיבת צבור ר"ת צדיקים בינויים ורשעים? שכנה"ג סוף הלכות ת"ת. ילקוט ראובני פרשת בראשית [אות תשל]: מטטרון הוא ש"ץ למעלה כי הוא כולל מן ג' ספרים צדיקים בינונים רשעים ר"ת צב"ר בגלי רזיא אדנ"י...
על ידי בקרו טלה
ד' דצמבר 06, 2017 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת לבני אשכנז
תגובות: 20
צפיות: 373

Re: תפילין דר"ת לבני אשכנז

כמדומני שיש תשובה בענין זה באגרות משה שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן ט בעניין הנחת תפילין של ר"ת בע"ה עש"ק שקלים תש"מ מע"כ הוד כ"ק הגאון הצדיק מוהרמ"מ שליט"א שניאורסאן האדמו"ר מליובאוויטש. שלום וברכה לעולם. כאשר הודיעו לי בדבר שהוכ"ק גאונו...
על ידי בקרו טלה
ד' דצמבר 06, 2017 8:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 224
צפיות: 10994

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אקרא למחכימי המה ילמדוני היכן הוא המקור שרבינו תם (או אולי מובא על אדם אחר) היה אוחז חתיכות זהב בידו בשעת הלימוד לפי שזה היה מרחיב את דעתו להבין הלימוד יותר. ייש"כ. ספר מהרי"ל (מנהגים) ליקוטים [פג] אמר שמעידין על ר"ת כשהיה רוצה ללמוד תמצית מהלכה חמורה היה נותן לפניו תל של זהובים לשמו...
על ידי בקרו טלה
ד' דצמבר 06, 2017 7:38 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות וביאורים בסימני הש"ס
תגובות: 24
צפיות: 746

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

אותה אבקש כתב:פסחים קיט. דיא"ש אדי"ש כשד"ך מאוד"ך סימן, מה הכוונה בזה?

עבור לחיפוש מתקדם