החיפוש הניב 2242 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ו' מאי 25, 2018 12:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8899
צפיות: 513955

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

לב דוד - חיד"א - אהבת שלום עמ' 115 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ו' מאי 25, 2018 1:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה נענש יעקב
תגובות: 4
צפיות: 498

Re: למה נענש יעקב

4)בן יהוידע וענף יוסף מבית לוי- לא נענש על 14 שנה בעבודתו על שני נשיו אבל על 8 שנה שלאחריו שהיה ללא צורך ולא צוה על זה אביו כי לא צוה רק שינשא. ומה שהוסיף על זה עוד 14 שנה, שאינו דומה 8 שנה שלאחרי 14 מ' 8 שנה גרידא [וע"ז קשה שנצטער 14 שנה ללא כלום] אבל הבית לוי ובן יהוידע מוסיפים -שעתה קיטרג ה...
על ידי בקרו טלה
ה' מאי 24, 2018 11:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יש שישים ריבוא אותיות לתורה-לכבוד חג השבועות
תגובות: 17
צפיות: 964

Re: יש שישים ריבוא אותיות לתורה-לכבוד חג השבועות

חכם באשי כתב:כנראה כוונתך למאמר מעניין שהתפרסם ב'אור ישראל' (מאנסי), (איני זוכר איזה גליון).
על ידי בקרו טלה
ה' מאי 24, 2018 10:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר ישן שלם על החשבון של ששים רבוא אותיות לתורה?
תגובות: 2
צפיות: 99

Re: ספר ישן שלם על החשבון של ששים רבוא אותיות לתורה?

פלפלת בחכמה כתב:ראיתי פעם באוצר החכמה ספר ישן נושן אשר כל הספר מיוסד לבאר החשבון של יש ששים רבוא אותיות לתורה דהרי יש רק כחצי מספר האותיות מזה.
האם מישהו יודע שם הספר?

ועבד הלוי (תר"ע)
על ידי בקרו טלה
ה' מאי 24, 2018 12:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לא לפרסם חידושי תורה
תגובות: 13
צפיות: 469

Re: לא לפרסם חידושי תורה

מה שנכון נכון כתב:וכמ"ש ר"י מוסקאטו שגם מי שהיו נפתחים בפניו שערי השמים לא היה מתענג על מה שראה עד שיספר לאחרים, וכמ"ש התרוה"כ בהקדמתו לקצה"ח, וגם השו"מ כותב זאת בא' מספריו.
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 23, 2018 5:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8899
צפיות: 513955

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בעל קורא כתב:בבקשה בבקשה:
אבודרהם מהדורת תהלה לדוד עמ' כב (44 בעמודי האוצר)
אבודרהם מהדורת קרן ראם חלק א עמ' 32-33 (46-47 בעמודי האוצר)

תפילה עושה מחצה
על ידי בקרו טלה
ג' מאי 22, 2018 3:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידוש על לידת בת
תגובות: 9
צפיות: 193

Re: קידוש על לידת בת

זכריה כתב:

ולכאו' הרבינו גרשום גבי בועז הוי ראיה לענין בקידוש

כן כתב הפני מנחם בשולי הגליון
על ידי בקרו טלה
ב' מאי 21, 2018 4:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום יונתן למלה "מוט" (פ' במדבר)
תגובות: 3
צפיות: 896

Re: תרגום יונתן למלה "מוט" (פ' במדבר)

עי' בפני מלך ועי' עוד בעיטור סופרים על מטפחת ספרים שהעיר כנ"ל
על ידי בקרו טלה
ו' מאי 18, 2018 12:14 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חג השבועות כיום דין על תורה - שמועה בשם הר"ן ופתרונה
תגובות: 82
צפיות: 9169

Re: חג השבועות כיום דין על תורה - השתלשלותה של טעות

עדיין אני חושב שכותרת האשכול - "השתלשלותה של טעות" הינה שגויה, ומקסימום אפשר לכתוב "היחוס השגוי לר"ן". גם רוח חלק מהכותבים באשכול המתייחסים בזלזול לענין ("אין זה נכון" וכדומה), היא לא בסדר, כיון שכאמור יש לכך מקורות מובהקים. אולי בציבור הליטאי הרב שך היה הראשון ש&...
על ידי בקרו טלה
ו' מאי 18, 2018 12:11 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חג השבועות כיום דין על תורה - שמועה בשם הר"ן ופתרונה
תגובות: 82
צפיות: 9169

Re: חג השבועות כיום דין על תורה - השתלשלותה של טעות

בעלון באר בשדה הובא בשם טור ברקת או"ח סי' תסב (שנת תיד - תטו)
על ידי בקרו טלה
ה' מאי 17, 2018 6:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8899
צפיות: 513955

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

סיסטעם כתב:בקשה
תכלאל עטרת זקנים חלק ראש השנה דף 283
מדפי האוצר. תודה רבה
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 16, 2018 4:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8899
צפיות: 513955

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

א גאליציאנער כתב:אפשר לקבל בבקשה עמודים פ"א - פ"ז [מעמודי האוצר] מתוך קובץ 'מבית לוי' [פסקי מבית דינו של מרן בעל שבה"ל זיע"א הו"ל ע"י ר"מ שטיין] הקובץ דנן הוא לחודשי ניסן אייר וסיון.
יישר כח גדול למפרע
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 16, 2018 4:26 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שאלה בדברי המ"ב בענין מנהג מאכלי חלב
תגובות: 37
צפיות: 377

Re: שאלה בדברי המ"ב בענין מנהג מאכלי חלב

לפני שנים עלה בדעתי 'רעיון' חדש לטעם אכילת מאכלי חלב בשבועות. הנה משה רבינו נולד בז' אדר ואחר ג' ירחים לא יכלה עוד הצפינו והניחתו ביאור וכו', נמצא דבז' בסיון מצאתו בתיה בת פרעה, ובאותו היום חיפשו לו מינקת מן העבריות, ומצאו לו 'חלב ישראל', ומאחר שבז' בסיון יום מתן תורה, נמצא חלב למשה רבינו שקיבל תור...
על ידי בקרו טלה
ג' מאי 15, 2018 6:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 497
צפיות: 24188

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן נכתב הסיפור הבא, והאם יש לכך מקור: מסופר על המהר"ם שיק (מתלמידי החת"ס) ששמע יום אחד את תלמידיו מתדיינים האם אשה יכולה להיות נזירה, ומצאו כמה ראיות עקיפות שאין מניעה והתפלאו מדוע זה לא נתפרש במשנה במישרין ושאלו לחוות דעתו של רבם. וכך אמר הוא להם; יש לי בבית, ספר קטן הנקרא "תורת מ...
על ידי בקרו טלה
ב' מאי 14, 2018 8:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8899
צפיות: 513955

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

א גאליציאנער כתב:אפשר בבקשה לקבל עמודים ק׳׳ד עד קל׳׳ב מחלק ב׳ של ׳ישיבת חכמי לובלין׳ לרד׳׳א מנדלבוים?
יישר כח גדול
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער
על ידי בקרו טלה
ב' מאי 14, 2018 5:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3112
צפיות: 224174

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אראל כתב:
בקרו טלה כתב:מנהגי הקהילות (תשס"ה) סביבות עמ' קפו בענין ברכת הבנים
אלפא ביתא קדמייתא דשמואל זעירא עמ' 207 ואילך בענין הנ"ל

באלפא ביתא קדמייתא שציינת, לא נמצא אודות ברכת הבנים רק אודות 'ברכה בשתי ידים', האם על זה כוונתך?, [אם כן, אעלה לך בלי"נ אי"ה]

אכן
ייש"כ גדול
על ידי בקרו טלה
ב' מאי 14, 2018 1:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8899
צפיות: 513955

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ליקוטי מהרי"ח [מהדורה חדשה] א עמ' 535 - 553
על ידי בקרו טלה
א' מאי 13, 2018 8:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אלפא ביתא דבן סירא
תגובות: 4
צפיות: 196

Re: אלפא ביתא דבן סירא

viewtopic.php?f=4&t=1983&p=13754#p13349
ועי' מה שכתב חברינו בבואו חשבון
על ידי בקרו טלה
א' מאי 13, 2018 8:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3112
צפיות: 224174

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

מנהגי הקהילות (תשס"ה) סביבות עמ' קפו בענין ברכת הבנים
אלפא ביתא קדמייתא דשמואל זעירא עמ' 207 ואילך בענין הנ"ל
על ידי בקרו טלה
ו' מאי 11, 2018 3:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 200
צפיות: 3784

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:אגב יש לציין לגמרא בבא בתרא בפרק לא יחפור בעי רבי ירמיה רגלו אחת תוך חמישים כו׳ וכ״ה דרכו של רבי ירמיה בכ״מ דוק ותשכח.

עי' מה שכתב המהר"ץ חיות בנדה כג
על ידי בקרו טלה
ו' מאי 11, 2018 1:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שם החתן כשם הכלה
תגובות: 11
צפיות: 393

Re: שם החתן כשם הכלה

חשוקי חמד בבא מציעא דף קז עמוד ב תשעין ותשעה בעין רעה האם מותר לאדם הקרוי 'יונה' לשאת אשה הקרויה 'יונה' שאלה. חתן הקרוי 'יונה', והציעו לו שידוך בת ישראל הקרויה יונה, האם יש בזה משום קפידא משום צוואת רבי יהודה החסיד, שלא יקרא שמו ושם חמיו, או כלה וחמותה באותו שם? תשובה. בספר רוח חיים למהר"ח פלא...
על ידי בקרו טלה
ה' מאי 10, 2018 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8899
צפיות: 513955

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

הצעיר באלפי כתב:האם אפשר לקבל ספר הנ"ל בסימן שצ"ב
ייש"כ בהקדם
על ידי בקרו טלה
ה' מאי 10, 2018 4:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8899
צפיות: 513955

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

הצעיר באלפי כתב:דברי סופרים על הלכות אבלות
סי' שס"ו (כולו)
וסי' שפ"ה ס"ב


ייש"כ בהקדם !
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 09, 2018 9:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3112
צפיות: 224174

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

איש בער כתב:שו"ת יביע אומר ח"ה או"ח סי' ט.
בתודה מראש.

שלחתי בפרטי
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 09, 2018 7:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה באיתור מראה מקום
תגובות: 28
צפיות: 1477

Re: עזרה באיתור מראה מקום

מיללער כתב:בהגהות מהר"ב רנשבורג סוטה מ: ועי' שו"ת כנה"ג לא"ח בכללי הגמ' אות פ"א, ומ"ש על סוגיין צ"ע.

האם יש מי שיכול להראות לי מקום לשו"ת כנה"ג הנ"ל, עם קישור או העתק מה שכ' שם לסוגיית הגמ' בסוטה (הגמ' הוא גם ביומא סט:)

בשיירי כנה"ג סוף חלק או"ח
על ידי בקרו טלה
ג' מאי 08, 2018 7:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 200
צפיות: 3784

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ההוא דאמר כתב:יג, א
איך הותר לרבי טרפון לקלל את עצמו - והלא קללת חכם אפילו על תנאי היא באה
אמר רבי טרפון אקפח את בניי אם לא שמעתי להבחין הפרש בין קבלה לזריקה ואין לי לפרש וכו'.
צ"ע, דהלא שנינו במכות [יא, א] דקללת חכם אפילו על תנאי היא באה. וכמדומה שכבר עמדו בזה.

מדוע רבי טרפון לא חשש לקלל את בניו
על ידי בקרו טלה
ב' מאי 07, 2018 10:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8899
צפיות: 513955

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ש. ספראי כתב:זקוק בדחיפות למנחת ברוך סימן פב בענין שבוע שחל בו תשעה באב. תודה רבה
על ידי בקרו טלה
ג' מאי 01, 2018 3:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מוריה - ניסן תשע"ח
תגובות: 18
צפיות: 1557

Re: מוריה - ניסן תשע"ח

סייג לחכמה כתב:האם אפשר להעלות מאמרו של הרב שרייבר עמוד שיד

עבור לחיפוש מתקדם