החיפוש הניב 1640 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 9:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הצדיק רבי אלעזר אביחצירא זצ"ל
תגובות: 49
צפיות: 3172

Re: הגאון הצדיק רבי אלעזר אביחצירא זצ"ל

אכתוב כאן דבר ששמעתי בליל אחת משבתות החורף השתא מבנו הרב פנחס - סיפר שביום שנעשה בר מצווה שאל אותו אביו איזו מצווה יקיים כבר חיובא לראשונה, והשיב לו שקר"ש של ערבית, ואמר לו אביו שעוד קודם לכן יקיים מצוות ישוב ארץ ישראל, שאותה יקיים מיד עם מלאת לו יג שנה ויום אחד. הון עשיר מסכת ברכות פרק א קורי...
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 8:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה בדבר כינוס חברי הפורום...
תגובות: 60
צפיות: 1929

Re: שאלה בדבר כינוס חברי הפורום...

מודעה רבה לאורייתא
מאיר סובל כתב: ואם זה דבר שלא ניתן ליכתב בפורום כרגיל, אפשר לבחור את העמיתים להתכתב עמהם באותו ענין דרך התיבה האישית.
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 7:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7618
צפיות: 301288

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול להרב אמרתי אחכמה
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 5:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מי שיש עכברים בביתו מה הוא צריך לתקן
תגובות: 10
צפיות: 142

Re: מי שיש עכברים בביתו מה הוא צריך לתקן

דבר מדהים. ידידי לספסל הלימודים שח לי: לפני חודש התפשטה בבתי מכה של מיני זוחלים מקקים ג'וקים ועוד מרעין בישין, שנמצאו בארונות ובכל מקום שמצוי בו אוכל, כמובן שהזמנתי מדביר אך ללא הועיל, בצר לי עליתי לבית הגר"ח קנייבסקי (לא כאן המקום לדון אם על דברים כעין אלו יש "להטריד" את גדולי הדור....
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 4:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7618
צפיות: 301288

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מקצה הארץ - טאוב עמ' 284 - 289
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 2:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מי שיש עכברים בביתו מה הוא צריך לתקן
תגובות: 10
צפיות: 142

Re: מי שיש עכברים בביתו מה הוא צריך לתקן

הרוצה להחכים כתב:הסבים שלנו, במקרה הזה, אימצו חתולים ופתרו את הבעיה.

האם ידוע על מי מגדולי הדורות האחרונים שגידל בעלי חיים?
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 1:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7618
צפיות: 301288

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול להרב ארזי ביתר
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 12:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7618
צפיות: 301288

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ארזי ביתר כתב:
בקרו טלה כתב:פנים יפות מהדו"ת עמ' 366

לא הבנתי מה אתה מחפש.

ייש"כ על הרצון לעזור
[בתוך פנים יפות (12 כרכים)]
https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?198333&
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 12:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מי שיש עכברים בביתו מה הוא צריך לתקן
תגובות: 10
צפיות: 142

Re: מי שיש עכברים בביתו מה הוא צריך לתקן

ירושלמי מסכת דמאי פרק א הלכה ג ד ע"א רבי פנחס בן יאיר אזל לחד אתר אתון לגבי' אמרו לי' עכבריא אכל עיבורן גזר עליהן וצמתון שרון מצפצפין אמר לון ידעין אתון מה אינון אמרין אמרו לי' לא. אמר לון אמרו דלא מתקנה אמרו לי' עורבן וערבון ולא אנכון: [פני משה עכברייא. אוכלין תבואה שלנו ומה נעשה וגזר עליהם ונ...
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 7:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ירחון האוצר - גיליון ו'
תגובות: 3
צפיות: 169

Re: ירחון האוצר - גיליון ו'

בעמ' רצ בענין דעת מרן האמרי אמת [בסיוע הרב משנ"נ שליט"א]
על ידי בקרו טלה
א' יולי 23, 2017 9:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 97
צפיות: 8463

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

סנהדרין דף ח ע"א כקטן כגדול תשמעון אמר ריש לקיש שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנה למאי הלכתא אילימא לעיוני ביה ומיפסקיה פשיטא אלא לאקדומיה לא תגורו מפני איש (אמר רב חנן אל תכניס דבריך מפני איש) כי המשפט לאלהים הוא אמר רב חמא ברבי חנינא אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין לרשעים שנוטלין מזה ממ...
על ידי בקרו טלה
א' יולי 23, 2017 1:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7618
צפיות: 301288

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול להרב שש ושמח
על ידי בקרו טלה
א' יולי 23, 2017 11:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחודיותו של ספר דברים
תגובות: 62
צפיות: 4660

Re: יחודיותו של ספר דברים

דברים מופלאים מתורת האבני נזר בספרו נאות הדשא. שם משמואל (תרע"ה) כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה אמר שמשנה תורה היא ממוצעת בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ ע''כ. והיינו באשר משה מפי עצמו אמרה, ואיננה מובדלת ומרוממת מישראל כמו ארבעה הספרים הקודמים, וע"כ במשנה תורה נראות ביותר הדרשות, ...
על ידי בקרו טלה
א' יולי 23, 2017 10:44 am
פורום: אספקלריא
נושא: מקור לאגדת עם על הרמב"ם - תרופה לחיי נצח
תגובות: 11
צפיות: 432

Re: מקור לאגדת עם על הרמב"ם - תרופה לחיי נצח

נראה שממציא האגדה ההזויה הלז, הכיר את הרמב"ם, וניסה להדביק לו את הסיפור שהכי רחוק ממנו בעולם. זה מזכיר את האגדה החסידית על הרמב"ם שהשיב לאנשי עיר שהיו להם ספיקות באמונה, שיש להם בעיות בגלל שהם אוכלים 'נבילות וטריפות'... מענין למה הרמב"ם כתב ספר מפורט 'מורה נבוכים' לנבוכים בדברי התורה...
על ידי בקרו טלה
א' יולי 23, 2017 10:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7618
צפיות: 301288

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אישים וקהילות - צינוביץ עמ' 209 - 210
קובץ נחלת צבי יג עמ' 191 - 193
על ידי בקרו טלה
א' יולי 23, 2017 7:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 50
צפיות: 1130

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

עקביה כתב:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף לא עמוד ב
אמר אביי: לא שנו אלא בקללות שבתורת כהנים, אבל קללות שבמשנה תורה - פוסק. מאי טעמא? הללו - בלשון רבים אמורות, ומשה מפי הגבורה אמרן. והללו - בלשון יחיד אמורות, ומשה מפי עצמו אמרן.

יחודיותו של ספר דברים
על ידי בקרו טלה
ש' יולי 22, 2017 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וְנָתַץ אֶת הַבַּיִת - מי?
תגובות: 2
צפיות: 61

Re: וְנָתַץ אֶת הַבַּיִת - מי?

-
על ידי בקרו טלה
ש' יולי 22, 2017 11:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 97
צפיות: 8463

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

סנהדרין דף ב ע"א
ומנין לקטנה שהיא של עשרים ושלשה שנאמר ושפטו העדה והצילו העדה עדה שופטת ועדה מצלת הרי כאן עשרים. בפרשתינו [מסעי]
על ידי בקרו טלה
ו' יולי 21, 2017 6:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור שאלת רב אחרי שרק אחד אסר
תגובות: 2
צפיות: 76

Re: איסור שאלת רב אחרי שרק אחד אסר

תוס' עבודה זרה ז. ד"ה הנשאל וי"ל דאינו אסור אלא לשאול אם לא יודיע לו כבר שאלתי לפלוני ואסר לי אבל אם אומר לו כבר שאלתי פלוני חכם מותר תוספות נדה דף כ: ד"ה אגמרי' וי"ל דקפידא לא הויא אשואל אלא אחכם אבל השואל ישאל כל מה שירצה דמתוך כך ידקדקו בדבר ופעמים שהראשון טועה ויצא הדבר לאורה...
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 20, 2017 11:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין ז' א' בענין 'דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר' פנינה נאה
תגובות: 1
צפיות: 32

Re: סנהדרין ז' א' בענין 'דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר' פנינה נאה

שייף נפיק כתב:אם יישר בעיני העולם יעבירוהו גם לפרשת יתרו.

ואולי שייך גם לריש פר' משפטים כדאי' שם בזוה"ק ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, תרגום ואלין דיניא דתסדר קדמיהון, אלין אינון סדורין דגלגולא, והיו במקום הדין כמה אשכולות בעני"ז.
עי' בחפץ חיים על התורה פר' שמות
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 20, 2017 9:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל
תגובות: 99
צפיות: 7596

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

משוש דורים כתב:לא צויין בהמשך האשכול את הידוע לכל, (אחר פתיחת האשכול), כי אותר מקום קבורתו והוקמה מציבה על קברו.

קברו של הגרב"ד ליבוביץ - ר' ברוך בער
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 20, 2017 3:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ט"ז במקום י"ו
תגובות: 4
צפיות: 135

Re: ט"ז במקום י"ו

כמדומני בחצי גבורים האחרונים
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 20, 2017 2:07 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון
תגובות: 92
צפיות: 2842

Re: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון

פעם כשדיבר על השפעות של חבר רע הביא את הפסוק " ויתרוצצו הבנים בקרבה" ושאל במילא עשיו מובן שרצה לצאת כדי לעבוד ע"ז אך למה יעקב רצה לצאת, וכי לא מספיק לו ללמוד תורה מפי המלאך? ואמר הגר"נ שעם כזה חברותא כמו עשיו עדיף להפסיד לימוד אפי' ממלאך.. עד כדי כך צריך להתרחק מחבר רע!. אמרי צד...
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 19, 2017 6:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7618
צפיות: 301288

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול להרב אמרתי אחכמה
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 19, 2017 9:11 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה"ק רבי מאיר הלוי מאפטא בעל "אור לשמים" זי"ע - יו"ד כ"ה תמוז
תגובות: 15
צפיות: 217

Re: הרה"ק רבי מאיר הלוי מאפטא בעל "אור לשמים" זי"ע - יו"ד כ"ה תמוז

ברוז כתב:יש מישהו שיודע את מקור הסוד (גם אני מעודי שערתי כך, וזהו כמעט דבר הלמד מעניינו, אך האם יש על כך מסורת)?

[בספר דורש טוב (קלאר) - אקדמות כותב שהי' בפקודת הרה"ק מצאנז]
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 19, 2017 2:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7618
צפיות: 301288

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חומש אביר יעקב - אבוחצירא במדבר עמ' 338 - 339
אור לשמים <מהדורה חדשה> תשס"ג עמ' 288
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 19, 2017 12:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה שאלות בפרשת מטות
תגובות: 7
צפיות: 171

Re: כמה שאלות בפרשת מטות

א' לכאו' כשבני גד ובני ראובן באו לבקש ממשה חלק בעבר הירדן (לב' א'), לא מוזכרים חצי שבט מנשה שהם ביקשו גם, ומדוע משה נתן גם להם נחלה שם (פסוק לג')? ועוד, מדוע רק חצי שבט מנשה ולא כל? ודו"ק. ב' מדוע בני גד ובני ראובן רצו לשבת שם ולא בא"י? ג' ויבואו בני גד ובני ראובן וגו' (לב' ב'). מדוע מוזכ...
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 19, 2017 12:07 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל ליום היא"צ כ"ד בתמוז
תגובות: 24
צפיות: 513

Re: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל ליום היא"צ כ"ד בתמוז

מפורסם הסיפור שהיה לו עם הסטייפלר כשהסטייפלר הוזמן להיות סנדק והתעוררה שאלה הלכתית , דומני לגבי שהחיינו, והוא התערב בענין. הסטייפלער גער בו מה בעלבוס מתערב. אח"כ כשנודע לו שמדובר בת"ח הסטייפלער שלח מכתב מלא התנצלויות ובקשת מחילה. המכתב מודפס (בקריינא דאיגרתא?). מופיע [במהדורה חדשה א עמ' 2...
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 18, 2017 7:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7618
צפיות: 301288

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול להרב אמרתי אחכמה
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 18, 2017 4:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי
תגובות: 12
צפיות: 160

Re: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי

עי' בשדה יצחק (גואיטא) ערכין
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 17, 2017 11:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1903
צפיות: 123535

Re: אשכול אביעה חידות

קמצן_קדוש כתב:חידה מאגדתא בגמרא:
צעירה ולא בגיל, והיא אשת המלך.

מגילה ט:
וכתבו לו את צעירת הרגלים ולא כתבו לו ואת הארנבת מפני שאשתו של תלמי ארנבת שמה שלא יאמר שחקו בי היהודים והטילו שם אשתי בתורה.
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 17, 2017 12:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תומר דבורה
תגובות: 20
צפיות: 540

Re: תומר דבורה

כמדומני שהיום - כ"ג בתמוז - הוא יומא דהילולא רבה של הרמ"ק שחיבר את הספר "תומר דבורה". ידוע ומובא כבר בספרים [אגב, מי אכן יודע את המקור הראשון לכך????] ההספד שנשא האר"י הק' על הרמ"ק, וכה אמר עליו את הפסוק: וכי יהיה באיש חטא משפט מות - חטא מלשון חסרון, דהיינו שאין לו שום...
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 17, 2017 11:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "אחריות" מלשון 'אחרית'?!
תגובות: 7
צפיות: 157

Re: "אחריות" מלשון 'אחרית'?!

רש"י יחזקאל פרק כג
ואחריתך תאכל באש - ושפר ארעיך שהן אחריות לישען עליהם לפרנסה:

עבור לחיפוש מתקדם