החיפוש הניב 1918 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ב' דצמבר 11, 2017 1:48 am
פורום: חנוכה
נושא: והדלקו נרות בחצרות קדשיך?
תגובות: 15
צפיות: 675

Re: והדלקו נרות בחצרות קדשיך?

ירושלים כתב:ביאור יקר ונחמד כתב הגרי"ח סופר שליט"א בס' חוקי רצונך ח"ג סי' ב. [נמצא באוצר].
יתברך מי שיוכל להעלות הדברים הנה.

חוקי רצונך ח''ג עמ' 13
על ידי בקרו טלה
ב' דצמבר 11, 2017 1:32 am
פורום: חנוכה
נושא: משמעות לכה כסלו טרם חג החנוכה
תגובות: 10
צפיות: 1087

Re: משמעות לכה כסלו טרם חג החנוכה

בענין הגזירה על חג הסוכות ישורון יט עמ' 23 ושם מציין פירוש סידור התפילה לרוקח בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו כשעמד עליהם מלכות יון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם מתורתך שלא ילמדו תורה, כי ה' גזירות שיש בהם כרת [גזרו], כדי להעבירם מחקי רצונך גזרו לעבוד ע"ז ולחקוק בקרן השור שאין להם חלק ב...
על ידי בקרו טלה
א' דצמבר 10, 2017 9:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 223
צפיות: 10916

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

איפה המקור למה שמסופר על גדול אחד או למדן אחד שראשו היה שקוע בלימוד כל כך עד שפעם באמצע תפלת שמונה עשרה עקר ממקומו מבלי משים וניגש לארון הספרים לקחת איזה ספר לעיין בו. באשכול אחר א. הסיפור המקורי על ר' יהושע מנדל ארנברג הוא שהוא נגש לעמוד ואחר קדושה במקום להמשיך אתה קדוש הוא נגש לארון והוציא ספר מש...
על ידי בקרו טלה
ש' דצמבר 09, 2017 11:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך אתה ה' גאל
תגובות: 4
צפיות: 116

Re: ברוך אתה ה' גאל

עי' בפסקי תשובות ח"א
על ידי בקרו טלה
ש' דצמבר 09, 2017 7:49 pm
פורום: חנוכה
נושא: חנוכה - ממוות לחיים
תגובות: 5
צפיות: 178

Re: חנוכה - ממוות לחיים

עושה חדשות כתב:אגב, ראיתי כעת בדרשות חת"ס -

היכן כתב כך הראב"ד?

בדרשות מהדו"ח מציינים שלא מצאו זאת
על ידי בקרו טלה
ו' דצמבר 08, 2017 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "משקוף"-פירוש המילה ומהותו.
תגובות: 6
צפיות: 123

Re: פירוש המילה "משקוף"

ספר קטן לי ושמו רש"י על בראשית פרק מא פסוק ו
ושדופת - .... ושקיפן קדום חבוטות לשון משקוף החבוט תמיד ע"י הדלת המכה עליו:
[וכעי"ז כתב בשמות כא, כה ובויקרא כו, לו]
על ידי בקרו טלה
ו' דצמבר 08, 2017 1:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מתי למד יעקב אבינו משם בן נח
תגובות: 6
צפיות: 154

Re: מתי למד יעקב אבינו משם בן נח

באדיבות חבר הפורום
על ידי בקרו טלה
ו' דצמבר 08, 2017 1:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8165
צפיות: 401678

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול לחבר הפורום [גם על כחו דרשב"י]
על ידי בקרו טלה
ו' דצמבר 08, 2017 4:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8165
צפיות: 401678

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

תורת יעקב - סופר - על התורה [פרשת ויצא סימן כה] עמ' 103 - 106 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ו' דצמבר 08, 2017 4:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מתי למד יעקב אבינו משם בן נח
תגובות: 6
צפיות: 154

Re: מתי למד יעקב אבינו משם בן נח

שפתי כהן בראשית פרק כח פסוק י עוד נוכל לומר שזו היציאה אינה יציאתו מבית אביו כי אותה יציאה כבר נזכרה וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך אלא יציאה זו היא יציאתו ממדרש שם ועבר ששימש שם ארבע עשרה שנה, שבע במדרש שם ושבע במדרש עבר, ועל זה נאמר יושב אוהלים אוהל לא נאמר אלא אוהלים שני אוהלים שיעקב אבינו אוהב...
על ידי בקרו טלה
ו' דצמבר 08, 2017 2:57 am
פורום: אספקלריא
נושא: די לבזבוז!
תגובות: 57
צפיות: 3568

Re: די לבזבוז!

שו"ת משנה הלכות חלק ו סימן ריט ובענין הוצאות הגדולות שמוציאין לחתונות ובר מצות ואני בעניי כתבתי קונטרס בשם "לוקסוס לוקסוס עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל" כי בכסף זה היו יכולין לפרנס הזוג הצעיר לאיזה שנים שישבו וילמדו תורה איזה שנים אחר החתונה ולא לזרוק להבעלי מלונות והקעטערערס והשי&q...
על ידי בקרו טלה
ו' דצמבר 08, 2017 2:23 am
פורום: חנוכה
נושא: מסיבות חנוכה -סעודות מצוה או רשות? -השמחה בחנוכה בכלל
תגובות: 10
צפיות: 899

Re: מסיבות חנוכה -סעודות מצוה או רשות? -השמחה בחנוכה בכלל

מהרש"א תענית דף כח. פעם אחת נגזרה כו' שלא יביאו עצים כו' ושלא יביאו בכורים כו'. יש לתת טעם שגזרו על ב' דברים אלו לפי ששני דברים האלו היו מביאין בשמחה דבקרבן עצים כ"א עשה ביומו יום שמחה ויו"ט וכן בכורים היו מביאין בשמחה כמו ששנינו בספ"ב דבכורים החליל היה מכה כו' וע"כ גזרה אז...
על ידי בקרו טלה
ו' דצמבר 08, 2017 1:40 am
פורום: חנוכה
נושא: "גלות" יון
תגובות: 15
צפיות: 293

Re: "גלות" יון

ראיתי שמביאים מדרש שדורש את הפסוק ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים וגו' על גלות יון, וא"כ נמצא שזה נקרא בהיותם בארץ אויביהם. מגילה דף יא. ושמואל אמר לא מאסתים ולא געלתים לכלותם. לא מאסתים, בימי יוונים . ולא געלתים, בימי נבוכדנצר. לכלותם, בימי המן. להפר בריתי אתם, בימי פרסיים. כי אני ה'...
על ידי בקרו טלה
ה' דצמבר 07, 2017 9:37 pm
פורום: פורים
נושא: למה מתה בתו של המן
תגובות: 3
צפיות: 108

Re: למה מתה בתו של המן

קדושת לוי קדושת לוי - דרוש לפורים גבי ברתיה דהמן דלית עיניה וחזיא דאבוה היא נפלה מאיגרא ומתה (מגילה טז.) וזה (אסתר ו, יב) והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. הנה יש לדקדק הלא היא היתה באיגרא ואם כן איך שייך לומר דלית עיניה הוה ליה למימר השפילה לעיניה וחזיא דאבוה הוא. ונראה, דהנה ברתיה דהמן כוונתה היתה...
על ידי בקרו טלה
ה' דצמבר 07, 2017 9:23 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: תורת היהודי הקדוש - הגר
תגובות: 0
צפיות: 48

תורת היהודי הקדוש - הגר

באוצר יש רק את חלק ב
על ידי בקרו טלה
ה' דצמבר 07, 2017 7:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהושע החרים את יריחו מדעתו
תגובות: 5
צפיות: 136

Re: יהושע החרים את יריחו מדעתו

אוסיף לשאול, האם ישנה דעה הפוכה, שיהושע עשה זאת בציוויו של הקב"ה? בהסכמתו מדרש תנחומא נשא - סי' כח ועוד ד"א עשה יהושע מדעתו מה שלא נאמר לו כיון שנכבשה חומת יריחו שבת היה אמר יהושע השבת כלו קדש וכל מה שכבשנו בשבת יהא קדש לה' שנאמר (שם) כל כסף וזהב וכלי נחשת וברזל קדש הוא לה' אוצר ה' יבוא א...
על ידי בקרו טלה
ה' דצמבר 07, 2017 8:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 223
צפיות: 10916

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אבקש סליחה אם אני קצת חורג ממנהג המקום. היכן המקור בספרי חב"ד, הבטחת בעל התניא אודות השמחה בי"ט כסליו: "מי שישמח בשמחתי אוציאנו מן המיצר אל המרחב וכו'"? עי' ג' נוסחאות בספר השיחות תרצ"ט [להריי"צ עמ' 358 מעמודי הספר] מרשימות השומעים אמנם עיין מה שהובא שם (עמ' 352) בשם ר...
על ידי בקרו טלה
ה' דצמבר 07, 2017 7:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 223
צפיות: 10916

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ושא_נס כתב:ילקוט ראובני זה ידוע לי היטב, אלא שיש בו שיבוש במקור, ואינו בסודי רזיא (כמוכח מתוכו בנקל), אלא מקורו מספר ברכת טוב.

אכן במהדו' וגשל החדשה צוין לברכת טוב וברוך שכיוונת
על ידי בקרו טלה
ה' דצמבר 07, 2017 6:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 223
צפיות: 10916

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כבר העתיק זה הרב כנה"ג באיזה מקום. שאלה נוספת: מה המקור המוקדם ביותר לכך שתיבת צבור ר"ת צדיקים בינויים ורשעים? שכנה"ג סוף הלכות ת"ת. ילקוט ראובני פרשת בראשית [אות תשל]: מטטרון הוא ש"ץ למעלה כי הוא כולל מן ג' ספרים צדיקים בינונים רשעים ר"ת צב"ר בגלי רזיא אדנ"י...
על ידי בקרו טלה
ד' דצמבר 06, 2017 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת לבני אשכנז
תגובות: 20
צפיות: 331

Re: תפילין דר"ת לבני אשכנז

כמדומני שיש תשובה בענין זה באגרות משה שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן ט בעניין הנחת תפילין של ר"ת בע"ה עש"ק שקלים תש"מ מע"כ הוד כ"ק הגאון הצדיק מוהרמ"מ שליט"א שניאורסאן האדמו"ר מליובאוויטש. שלום וברכה לעולם. כאשר הודיעו לי בדבר שהוכ"ק גאונו...
על ידי בקרו טלה
ד' דצמבר 06, 2017 8:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 223
צפיות: 10916

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אקרא למחכימי המה ילמדוני היכן הוא המקור שרבינו תם (או אולי מובא על אדם אחר) היה אוחז חתיכות זהב בידו בשעת הלימוד לפי שזה היה מרחיב את דעתו להבין הלימוד יותר. ייש"כ. ספר מהרי"ל (מנהגים) ליקוטים [פג] אמר שמעידין על ר"ת כשהיה רוצה ללמוד תמצית מהלכה חמורה היה נותן לפניו תל של זהובים לשמו...
על ידי בקרו טלה
ד' דצמבר 06, 2017 7:38 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות וביאורים בסימני הש"ס
תגובות: 24
צפיות: 739

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

אותה אבקש כתב:פסחים קיט. דיא"ש אדי"ש כשד"ך מאוד"ך סימן, מה הכוונה בזה?
על ידי בקרו טלה
ד' דצמבר 06, 2017 6:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בית הקברות בלילה
תגובות: 17
צפיות: 267

Re: בית הקברות בלילה

לא מיניה ולא מצקתיה ! המנחת אלעזר בנמוקי או"ח סי' רל"ח מיירי מענין איסור אמירת תהילים בלילה לדעת האריז"ל ולא כתב שם שלא ללכת לבית הקברות בלילה ! מה לך כי נזעקת [ובא לכלל טעות] ולא הסתכלת בתחילת ההע' שם, ולזה ציין הרב דרומאה דברי המנח"א הם בספר דברי תורה (מונקאטש) מהדורה ג' אות מ...
על ידי בקרו טלה
ד' דצמבר 06, 2017 2:23 am
פורום: חנוכה
נושא: מהו החידוש שהדליקו ממנו ח' ימים?
תגובות: 16
צפיות: 293

Re: מהו החידוש שהדליקו ממנו ח' ימים?

הרבה התקשיתי בזה ולא מצאתי מישהו שעוסק בה, מצינו במדרש תנחומא פרשת תצוה עדות מכלי ראשון - ר' חנינא סגן הכהנים - שמעיד על הנסים שהיה בביהמ"ק ממה שראה במו עיניו, וכך כתוב במדרש: ואתה תצוה את בני ישראל, מה מנורה שאינה לאכילה טעונה שמן זית זך, מנחות שהן לאכילה אינו דין שיהיו טעונין שמן זית זך ת&qu...
על ידי בקרו טלה
ד' דצמבר 06, 2017 1:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: בית הקברות בלילה
תגובות: 17
צפיות: 267

Re: בית הקברות בלילה

הבוחר בעלום כתב:
דרומי כתב:המונקאטשער כותב שאין הולכים בלילה, ולא ידוע מקורו כ"כ.

כוונתך למנחת אלעזר או לסביו זצ"ל? היכן

נטעי גבריאל אבילות ב עמ' 633 עי' הע' כ
על ידי בקרו טלה
ג' דצמבר 05, 2017 10:55 am
פורום: חנוכה
נושא: ופרצו בו פרצות
תגובות: 7
צפיות: 205

Re: ופרצו בו פרצות

טברייני כתב:ואמנם ראיתי בספר ברכת אברהם (אלברט) שכתב שקורא לכל הלשכות היכל אך נראה לי שהוא דוחק.

בשם הגרח"ק שליט"א
על ידי בקרו טלה
ג' דצמבר 05, 2017 5:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית
תגובות: 87
צפיות: 2788

Re: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית

נהר שלום כתב:ספר נהדר
בהקדמה כותב שהמחבר ל"מחנה הפרושים הנאמנים לחז"ל (שהיוו את רוב העם)"
מה המקור? זכור לי שהיה מי שכתב (וכן משמע מאגרת הרמב"ם) שרוב העם הלכו אחרי היוונים.

המתיוונים היו המיעוט
על ידי בקרו טלה
ג' דצמבר 05, 2017 5:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממתי הנבואה קיימת
תגובות: 8
צפיות: 185

Re: ממתי הנבואה קיימת

מיכאל1 כתב: [וכעת איני זוכר על רחל אך דבר הלמד מעניינו]

מדרש רבה בראשית - עב, ו
א"ר חנינא בן פזי אמהות נביאות היו ורחל מן האמהות יוסף ה' לי בנים אחרים אין כתיב כאן אלא בן אחר אמרה עוד אחד הוא עתיד להעמיד הלואי יהיה ממני
על ידי בקרו טלה
ג' דצמבר 05, 2017 5:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות וביאורים בסימני הש"ס
תגובות: 24
צפיות: 739

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

שמואל דוד כתב:אשמח בביאור הסימן במכות דף כד.
סימן דמשמ"ק ס"ק
על ידי בקרו טלה
ב' דצמבר 04, 2017 11:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הישר - תולדות אנשי המקרא
תגובות: 50
צפיות: 2789

Re: ספר הישר - תולדות אנשי המקרא

חכם באשי כתב:
היא שיחתי כתב:בהנחה שספר זה מוסמך (נראה לי שדנו אם זה ספר בני יעקב שדיבר עליו הרמב"ן אם נסמוך עליו)

כוונת הרמב"ן למדרש 'ויושע', ולא לספר הישר שבא לעולם מאות שנה אחריו!

מדרש ויסעו עי' בהע' ב בעמ' 4
[באוצה"ח הוא בתוך ספר מאמרים לזכרון ר' צבי פרץ חיות ז"ל עמ' 210 ואילך מעמודי האוצר]
על ידי בקרו טלה
ב' דצמבר 04, 2017 10:37 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ז' בחשוון - יום השנה של הגרי"מ שפירא מלובלין זצ"ל
תגובות: 38
צפיות: 16805

Re: ז' בחשוון - יום השנה של הגרי"מ שפירא מלובלין זצ"ל

דמשק כתב:תיתי ספר וניחזי

אותה אבקש כתב:בספר "אוסף מכתבים" מהאמרי אמת מכתב א' - " ואולי יהיה יותר חיזוק לדבר באיזה בתי החסידים כשילמדו רובם בשעה זו אותו הדף בזו המסכתא יעשו כן".
מכתב התעוררות משנת תרס"ח, עיי"ש בכל המכתב.

אוסף מכתבים עמ' 11
על ידי בקרו טלה
ב' דצמבר 04, 2017 10:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אישתמיטתיה התוס' מרעק"א < בקיאות בש"ס ומפרשים >
תגובות: 48
צפיות: 2310

Re: אישתמיטתיה התוס' מרעק"א < בקיאות בש"ס ומפרשים >

אותה אבקש כתב:איני יודע איך מעלים קישור אך ישנו אשכול סמוך העוסק בנושא זה בשם "ר' עקיבא איגר מעניין"
מי מחכמי הפורום שיוכל לעלות קישור איישר חילי'ה.

ר' עקיבא איגר מעניין
על ידי בקרו טלה
ב' דצמבר 04, 2017 9:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהרש"'א היה יתום?
תגובות: 20
צפיות: 945

Re: מעשה פלאי מהמהרש"'א

היום - יום ה' בכסלו - הוא יומא דהילולא דיליה. ישנה סיפור פלאי מה שהיה בעת ההלווייה של המהרש"א שעבר ברחוב ששם היה כנסיה, והכומר היה נוהג לצלצל בפעמונים כשלויה יהודית עברה שם, כדי לצערם. המהרש"א אמר לתלמידיו לפני פטירתו שיעבירו אותו דוקא באותו רחוב, וכשעברו על יד הכנסיה, התרומם המהרש"א...
על ידי בקרו טלה
ב' דצמבר 04, 2017 9:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהרש"'א היה יתום?
תגובות: 20
צפיות: 945

Re: מהרש"'א היה יתום?

-
על ידי בקרו טלה
ב' דצמבר 04, 2017 12:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8165
צפיות: 401678

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

כחו דרשב"י עמ' 43 - 51 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
א' דצמבר 03, 2017 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אריות על פרוכות ועל ארון הקודש יש לבטל מנהג זה?
תגובות: 26
צפיות: 372

Re: אריות על פרוכות ועל ארון הקודש יש לבטל מנהג זה?

גבול ים כתב:באורחות רבינו מובא שהסטייפעלער הורה בלדרמן שלא לעשות צורת אריות

חתולים עם רעמה = אריות
על ידי בקרו טלה
א' דצמבר 03, 2017 11:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 280
צפיות: 16044

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

סגי נהור כתב:...על מתקני המים הקרים/חמים והיתר השימוש בהם בשבת?

השימוש בקולר בשבת
מחמם מים ביתי כשר לשבת
על ידי בקרו טלה
א' דצמבר 03, 2017 3:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8165
צפיות: 401678

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול להרב ישראל אליהו

עבור לחיפוש מתקדם