החיפוש הניב 1694 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ה' אוגוסט 17, 2017 7:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 102
צפיות: 8796

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

גימפעל כתב:בסנהדרין כט מוזכר פרשת מסית לע"ז מפרשתנו פרשת ראה.

שוב מוזכר ג"כ בדף לג
על ידי בקרו טלה
ג' אוגוסט 15, 2017 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2501
צפיות: 135828

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

לבי במערב כתב:[כנראה צ"ל: מדת ? (ל. ב.)] הדין מתוחה כנגד אותה משפחה.

זה לשון השו"ע שם
וכל אותה השנה הדין מתוחה כנגד אותה משפחה
על ידי בקרו טלה
ב' אוגוסט 14, 2017 10:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 131
צפיות: 4196

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

רבים ציינו [גם על כאכילתכם כן תורתכם] למשנה באבות אם אין קמח אין תורה, ולגמ' בב"ק דלא אכלי בישרא דתורא
על ידי בקרו טלה
ב' אוגוסט 14, 2017 7:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: להשתמש בחפצי או ללבוש בגדיו של נפטר
תגובות: 3
צפיות: 136

Re: להשתמש בחפצי או ללבוש בגדיו של נפטר

א גאליציאנער כתב:ראש ישיבת בעלזא בירושלים לפני רבות בשנים הגאון רבי משה מנחם שובקס (בן אב בית הדין של החסידים בירושלים הגאון רבי ליפמן דוד)

בני בנים כבנים [הנ"ל הי' בן הרב יעקב ישראל שניאור זלמן]
על ידי בקרו טלה
ב' אוגוסט 14, 2017 6:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2501
צפיות: 135828

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

(אני זקוק לסימן שצ"ד) סעי' ד הדין מתוחה כנגד אותה משפחה. מה שאחז"ל מת אחד ממשפחה תדאג כו' לא שייך כן רק (כשמת א' מהם) בידי שמים, משא"כ בידי אדם אף שהי' ע"י שגגה או אונס י"ל דלא שייך. ומעין מה שאחז"ל שבידי אדם יכולים לצמצם (דרך צחות בעלמא אמרה הרב ז"ל כמובן) ולא תק...
על ידי בקרו טלה
ב' אוגוסט 14, 2017 4:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נחל בהר סיני?
תגובות: 4
צפיות: 162

Re: נחל בהר סיני?

על ידי בקרו טלה
ב' אוגוסט 14, 2017 7:42 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: יחס החזון איש לחסידות
תגובות: 250
צפיות: 6650

Re: יחס החזון איש לחסידות

מענין הנ"ל מה יותר יפה לגלח זקן או לגדל זקן [המספר הוא הרה"ג ר' אברהם טוקר]
על ידי בקרו טלה
ב' אוגוסט 14, 2017 7:38 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כקש"ת האדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע
תגובות: 66
צפיות: 6371

Re: כקש"ת האדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע

גביר כתב:דיסרטציה על הרב מבעלזא [אוהדת למדי עם נימה ביקורתית מסוימת ]

גביר כתב: הדיסרטציה נעשתה באוניברסיטת תל אביב בידי סטודנטית בשם עירית נחמני בהנחיית מרצה בשם מיכל אורון

viewtopic.php?f=7&t=32233&p=345759#p345745
על ידי בקרו טלה
ו' אוגוסט 11, 2017 2:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1947
צפיות: 128156

Re: אשכול אביעה חידות

שמואל
אביו - אבא בר בא בירושלמי יבמות פט"ו ה"ד
אמו בתשובות הגאונים - שערי תשובה סי' י"ח [וכן במוסאפי' - ליק סי' צ"ז]
על ידי בקרו טלה
ו' אוגוסט 11, 2017 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ראוי לאכול כל שבעו
תגובות: 4
צפיות: 107

Re: האם ראוי לאכול כל שבעו

כתוב בגמרא וברמבם שראוי לא לאכול כל שבעו רק להותיר שליש, אז איך אפשר להתחייב בברהמ״ז מן התורה, וגם הרי כתוב ואכלת ושבעת וברכת משמע שכן ראוי לשבוע פנים יפות ויקרא פרק כה פסוק יט ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע וגו'. וכו'. יש עוד לפרש ע"ד ששמעתי בשם דודי הגאון מוה' יעקב הלוי ז"ל שפירוש בפסוק ו...
על ידי בקרו טלה
ד' אוגוסט 09, 2017 7:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין של ראש מכוסות?
תגובות: 14
צפיות: 332

Re: תפילין של ראש מכוסות?

עי' בכה"ח ס"ק יא
על ידי בקרו טלה
ד' אוגוסט 09, 2017 9:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין של ראש מכוסות?
תגובות: 14
צפיות: 332

Re: תפילין של ראש מכוסות?

מגן אברהם [או"ח סימן ח ס"ק ג והובא במ"ב סק"ד]
בטלית. וכתוב בכוונות (עי' שה"כ דרוש הציצית דרוש ה - ו) שהאר"י היה מכסה הטלית על התפילין של ראש, ועססי' כ"ז דעכ"פ לא יכסה לגמרי:
ועי"ע בפסקי תשובות ח"א עמ' 117 ואילך
על ידי בקרו טלה
ב' אוגוסט 07, 2017 10:22 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: גם בפלמיא של מעלה הגר"א המשיך בוויכוח עם החסידים
תגובות: 7
צפיות: 300

Re: גם בפלמיא של מעלה הגר"א המשיך בוויכוח עם החסידים

אשר ברא כתב:עי' בתולדות הקדושת לוי מהדורת מונקאטש (אינו תחת ידי לציין הפרק המדויק) עם שינוי מהותי.

עיי"ש סוף פ"ז בשם המנחת אלעזר ממונקאטש
על ידי בקרו טלה
ב' אוגוסט 07, 2017 12:08 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: ט"ו באב כהכנה לימים נוראים
תגובות: 5
צפיות: 162

Re: ט"ו באב כהכנה לימים נוראים

אור המאיר דרוש לראש השנה הקדמונים זללה"ה (של"ה מס' ר"ה) נתנו סימן, אריה שאג, מי לא יירא (עמוס ג, ח) מלת ארי"ה נוטריקון אלו"ל, ראש השנה, יום כפור, הושענא רבה, לעורר לב הנרדמים תרדמת הזמן, להקיצם שלא ישנו שינת עולם, מספר ימיהם החרוצים עלי אדמה שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנ...
על ידי בקרו טלה
א' אוגוסט 06, 2017 4:46 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: חובת השמירה על בית המקדש בימינו
תגובות: 8
צפיות: 275

Re: חובת השמירה על בית המקדש בימינו

מנקיי הדעת שבירושלים כתב:בקובץ בית אהרן וישראל אב אלול תשעו ובקובץ תשרי חשוון תשעז האריך בזה
על ידי בקרו טלה
א' אוגוסט 06, 2017 7:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7742
צפיות: 315856

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

דברי שאול נתנזון ה דברים עמ' 89 - 91
על ידי בקרו טלה
ו' אוגוסט 04, 2017 5:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 131
צפיות: 4196

Re: חיי אדם על מחלוקת עם הגר"א

כן הי' גם בזכרוני וחפשתי ולא מצאתי ובחפשי באוצר מצאתי שכן הי' בחכ"א דפוס ראשון [והושמט בדפוסים המאוחרים] וז"ל: והנה לא נמצא בחבור זה מדברי מחותני הגאון רשכבה"ג מו' אלי' חסיד והוא לסיבת כי שמעתי דיבת רבים המתרעמים עלי שהשגתי עליו באיזה מקומות בחיבורי חיי אדם ובלתי ספק שהאנשים המתרעמים...
על ידי בקרו טלה
ו' אוגוסט 04, 2017 11:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: משכן הינו תוצר של תיקון חטא העגל
תגובות: 14
צפיות: 597

Re: משכן הינו תוצר של תיקון חטא העגל

שברי לוחות כתב:בשפתי צדיק ואתחנן ל"ח מביא ממדרש שקודם החטא לא היו צריכים ישראל למשכן כי היה המשכן בלבבות ישראל
לאיזה מדרש כוונתו?

מקור בשפתי צדיק
על ידי בקרו טלה
ו' אוגוסט 04, 2017 10:52 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: יחס החזון איש לחסידות
תגובות: 250
צפיות: 6650

Re: יחס החזון איש לחסידות

נמחק ערב יום שהותרו השבטים לבא זב"ז
על ידי בקרו טלה
ה' אוגוסט 03, 2017 7:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 102
צפיות: 8796

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

סנהדרין דף יז עמוד א
אמר מר: כל הנביאים כולן נתנבאו ופסקו, והן נתנבאו ולא פסקו. מנא לן דפסקו, אילימא מדכתיב ויתנבאו ולא יספו. אלא מעתה קול גדול ולא יסף, הכי נמי דלא אוסיף הוא, אלא דלא פסק הוא.
על ידי בקרו טלה
ד' אוגוסט 02, 2017 2:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ורב סגנין על כל חכימי
תגובות: 6
צפיות: 211

Re: ורב סגנין על כל חכימי

ספר קטן יש לי ושמו דניאל פרק ב פסוק מח
וְרַב סִגְנִין עַל כָּל חַכִּימֵי בָבֶל:
על ידי בקרו טלה
ד' אוגוסט 02, 2017 2:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1947
צפיות: 128156

Re: אשכול אביעה חידות

על דרך הנ"ל: מי הוא החכם - תנא או אמורא - שארבעה חכמים הקרובים לו (לא כולם בקירבה משפחתית) נקראו בשם אחד? א. אביו. ב. רבו (אחד מיני). ג. בנו. ד. משרתו. רבי - רבי יהודה הנשיא א. ר' שמעון בן גמליאל [ב"מ פד: דכי הוו יתבי רבן שמעון בן גמליאל ורבי יהושע בן קרחה אספסלי יתבי קמייהו רבי אלעזר ברב...
על ידי בקרו טלה
ד' אוגוסט 02, 2017 1:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7742
צפיות: 315856

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

תודה רבה להרב אמרתי אחכמה
על ידי בקרו טלה
ג' אוגוסט 01, 2017 8:55 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה
תגובות: 7
צפיות: 185

Re: בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה

פרשת דרכים - דרוש שלשה ועשרים ונקדים דהנה המפרשים ז"ל תירצו לקושית הריטב"א הנזכר דאיך יתכן דבשעה שנכנסו עכו"ם להיכל ימצאו הכרובים פניהם איש אל אחיו, ואמרו שנעשה להם נס לטובה והוא ע"פ מ"ש רבותינו ז"ל שהקב"ה מצטער בצרתן של ישראל דכתיב בכל צרתם לו צר, ומטעם זה כל מקו...
על ידי בקרו טלה
ג' אוגוסט 01, 2017 8:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תהילים כלימוד תורה
תגובות: 6
צפיות: 297

Re: תהילים כלימוד תורה

עי' בקובץ הבאר כ כא- כב
על ידי בקרו טלה
ג' אוגוסט 01, 2017 8:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7742
צפיות: 315856

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול להרב אמרתי אחכמה
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 31, 2017 6:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין דף יד. מטרוניתא ששרו לפני ר' אבהו
תגובות: 3
צפיות: 144

Re: סנהדרין דף יד. מטרוניתא ששרו לפני ר' אבהו

עי' בשלמת חיים - תשנ"ה עמ' 322 ו377, ובאום אני חומה (גרוס) א עמ' 161 בהע', ובקובץ חידושים - הורליק תשובת מרן הגרח"ק שליט"א
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 31, 2017 12:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 216
צפיות: 7031

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

היכן נידון באריכות בפורום בענין בקשת דהמע"ה שיחשב תהילים כלימוד נגעים ואהלות
על ידי בקרו טלה
א' יולי 30, 2017 11:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי פסקה טהרת פרה אדומה?
תגובות: 10
צפיות: 416

Re: מתי פסקה טהרת פרה אדומה?

מדבר קדמות - מערכת א כו. אפר פרה היה לאמוראים, כמו שכתבו הראשונים ממה שאמרו חבריא מדכן בגליל, והביא דבריהם הרב משנה למלך פ"ג דאבל סוף דין א', ע"ש באורך: ובזה יבא לכלל ישוב מה שאמרו בירושלמי דרב אוכל חולין בטהרה בעשרת ימי תשובה, והוו בה רבנן בתראי טובא, ועי' מה שכתב הרב פרי חדש סוף סימן תר...
על ידי בקרו טלה
א' יולי 30, 2017 9:00 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: טו באב - השמחה שכלו בו מתי מדבר
תגובות: 9
צפיות: 522

Re: טו באב - השמחה שכלו בו מתי מדבר

ולכאו' צ"ע, שאם חשבו שטעו בחשבון עד טו באב ורק בסוף נתברר שלא טעו, אז לכאו' נתברר ג"כ שיום השמחה צ"ל ביום שנתבטל הגזירה שהוא בט' באב, ולא בט"ו. כ"ש למאי דכתב בגמ' שלא היה הדיבור עם משה כל אותם השנים כיון שזה ודאי נפסק עם ט' באב ולא בט"ו, וצ"ע. שפתי כהן דברים פרק ב...
על ידי בקרו טלה
א' יולי 30, 2017 1:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תקפו כהן דפוס ורשא תרמ"ד
תגובות: 3
צפיות: 86

Re: תקפו כהן דפוס ורשא תרמ"ד

אלא שספר "תקפו כהן" הודפס בוורשא עצמה 12 שנים קודם, בשנת תרל"ב. זה לשון עמוד השער: וכבר נדפס פעם ראשון בק"ק פראנקפורט דאדר בשנת תז"ל לפ"ק, ופעם שנית בק"ק לבוב בשנת תק"ב לפ"ק. לזאת התעוררו הני ב' שותפי ... והביאוהו לביה"ד פעם שלישית עי' בשערים הנ&quo...
על ידי בקרו טלה
א' יולי 30, 2017 12:21 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: משוררים וזוכים בדין
תגובות: 2
צפיות: 81

Re: משוררים וזוכים בדין

עושה חדשות כתב:(ומה פשר הכפילות?)

בסוף שפתי כהן פר' בראשית
אלו הגימטריאות מצאתים בספר כתיבת יד על שם רבינו שמשון ואכתבם סוף כל פרשה ופרשה בעזרת ה' יתברך.
[והכל נכנס בתוך תוספות השלם]
על ידי בקרו טלה
ו' יולי 28, 2017 5:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7742
צפיות: 315856

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

משפחות סופרים - תשס"ח עמ' 340 - 342
קובץ בית ועד לחכמים ג - (כוללי סאטמער) עמ' 280 - 288
רבי זעקל בשם החתם סופר עמ' 41 - 42
קובץ הבאר - צאנז כ עמ' 115 - 120, כא- כב עמ' 161 - 176
על ידי בקרו טלה
ו' יולי 28, 2017 5:44 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מהיכן התוספת 'מנחם' לחודש אב
תגובות: 10
צפיות: 284

Re: מנחם אב

מכתב מרן הכת"ס - מנהג אביו מרן החת"ס בגיטין
[ועי"ע בספר משפחות סופרים עמ' 341 - 340]
על ידי בקרו טלה
ו' יולי 28, 2017 12:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7742
צפיות: 315856

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מנוחת שלום ט-י סופר עמ' 204 - 206
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 27, 2017 11:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות על הדף במסכת סנהדרין
תגובות: 13
צפיות: 329

Re: הערות ברש"י פ"ק דסנהדרין

עי' בספר משאת משה - חברוני סנהדרין עמ' 124- 126
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 27, 2017 7:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7742
צפיות: 315856

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול להרב אמרתי אחכמה

עבור לחיפוש מתקדם