החיפוש הניב 2371 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ו' יוני 22, 2018 12:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9051
צפיות: 532660

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

סיסטעם כתב:נא אם אפשר להוריד ספר "כתבי הגאונים" של רצ"ה הורוויץ (פיעטרקוב תרפ"ח)
בתודה מראש.

144 עמ'!!!
על ידי בקרו טלה
ה' יוני 21, 2018 7:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם הנטהר מטומאת מת חטא בגאווה?
תגובות: 4
צפיות: 73

Re: האם הנטהר מטומאת מת חטא בגאווה?

עי' מה שכתב בשם המשכיל לדוד והבאר בשדה
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 11:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: השייכות בין בארה של מרים למוצאי שבת
תגובות: 7
צפיות: 77

Re: השייכות בין בארה של מרים למוצאי שבת

ישראליק כתב:יש באוצר ספר שלם על ענין זה

בארה של מרים
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב - חמש שעות כאשר זה בין יום לילה
תגובות: 5
צפיות: 112

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש שעות כאשר זה בין יום לילה

יש בשו"ת דברי יציב שמדבר בזכות המנהג להמתין חמש שעות ועוד ונשמע מדבריו שהיו רבים שנהגו כך, אך אינני זוכר מקומו המדויק. שו"ת דברי יציב ליקוטים והשמטות סימן סט בזמן המתנה בין אכילת בשר לחלב. ב"ה, וואדבערן נ. י., כ"א מנחם אב תשמ"ב מכתבך נתקבל לנכון לידי כ"ק אדמו"ר של...
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 10:51 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: עזרה ב"מגן אברהם"
תגובות: 9
צפיות: 701

Re: עזרה ב"מגן אברהם"

על דברי הרמ"א סימן תקנ"א סעי' א': " ומי שיש לו נשואין בשבת נחמו מותר ללבוש בגדי שבת בשבת של חזון ", כתב ה"מגן אברהם" ס"ק ו', דפו"ר דיהנפורט תנ"ב: "בגדי שבת - אבל בגדים חדשים אסור (מ"?)". מה כתוב כאן, מצאתי כתוב? משאת בנימין? בדפוסים מאוחרי...
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 10:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 149
צפיות: 8341

מ"ב במג"א

מקומות שלא צוין במהדו' מכון ירושלים [או שצ"ל מ"כ] מגן אברהם סימן נח ס"ק ז הלילה וה"ל מ"ע שלא הזמן גרמא דומיא דתפל' כמ"ש סי' ק"ו ס"ב ובגמרא אי' בהדיא דה"ל מ"ע שהזמן גרמא ול"נ דקושיא מעיקר' ליתא דבשלמא בשכבך פי' כ"ז שהוא שוכב אבל קימה לא מקרי...
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 8:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 989
צפיות: 86967

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

פלגינן כתב:נשאלתי מחבר:
אולי יש לך אימייל של ר' חיים יצחק פרוש (מזכרון אהרן) ושל ר' בלייער הפטרון שלו?
התשובה היא שאין לי. אולי יש למישהו?

מכון זכרון אהרן: zichronaharon@gmail.co
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 8:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חמור יכול לעשר?
תגובות: 25
צפיות: 1439

Re: חמור יכול לעשר?

חשוקי חמד בכורות דף נח עמוד ב שאלה: האם חמור יכול להפריש תרומות ומעשרות? תשובה בחולין (דף ז ע"ב) מספרת הגמרא שחמורו של רבי פנחס יאיר לא רצה לאכול מהשעורים שהניחו לפניו כיון שלא היו מעושרים, ורק לאחר שעשרו אותם אכלם, וכתב המהרש"א שאין לומר שהחמור היתה יודעת שלא עשרינהו דהא ודאי אין דעת בבה...
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 5:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9051
צפיות: 532660

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מזהב שבא כתב:אנא,
העמק שאלה שאילתא כו ס"ק קד

לא מצאתי ס"ק קד
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 2:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 149
צפיות: 8341

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

דפוס פראג זה קשור לתשובות מהר"ם מרוטנבורג שיש כמה תשובות דפוס קרימונה ועוד
ביד אפרים כתב ומה שנרשם בעיגול (מ"ב) גם כן טעות סופר
מ"ב מוזכר עוד במג"א שלא נודע כוונתו [לא נמצא במשאת בנימין וכדו'] viewtopic.php?f=7&t=93&p=302#p348242
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 2:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 585
צפיות: 32260

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שייף נפיק כתב:שיטת היראים שנזיר לא מגלח על טומאת עכום.
איה היראים?

סי' שיא [שכב]
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 10:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעל התניא הקפיד כשהכניסו בסידורו הפסוקים לפני מים אחרונים?
תגובות: 2
צפיות: 85

Re: בעל התניא הקפיד כשהכניסו בסידורו הפסוקים לפני מים אחרונים?

עזריאל ברגר כתב:ממליץ לעיין ב"שער הכולל", כי נראה לי שכתב שם כדבריך.

פרק לד או' ג
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 4:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לימוד למוחל שלא יהא אכזרי
תגובות: 3
צפיות: 72

Re: לימוד למוחל שלא יהא אכזרי

סגי נהור כתב:ראה גם במצוין בלקוטי שיחות (אוצר לקו"ש ח"ה, חוקת א) ובמבואר שם בארוכה.

אבקש מחילה [ולא יהא המוחל אכזרי] ממי שלא מבין את השפראך
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 4:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: לחם משנה בסעודת מצווה ביום חול
תגובות: 7
צפיות: 174

Re: לחם משנה ביום חול

דרומי כתב:ושנית, האם יש עוד שנהגו כן - לעשות 'לחם משנה' גם ביום שאינו שבת ויו"ט?

עי' בספר "לחם איש - לחם משנה"
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 3:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9051
צפיות: 532660

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ההוא דאמר כתב:
בקרו טלה כתב:"לחם איש - לחם משנה" סי' ז' סעי' לז - לט - סביבות עמ' 489 מעמודי האוצר


בבקשה

ייש"כ גדול להאומר ועושה
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 12:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 585
צפיות: 32260

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מה שנכון נכון כתב:ראה גם בעשר נפלאות אות טו. הובא בבן לאשרי חוקת, והוא שרמז זאת בפסוק.
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 12:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 585
צפיות: 32260

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

-
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 12:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 585
צפיות: 32260

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שייף נפיק כתב:מאיפה הידע?!

פניני הרא"מ [בוים] פר' תולדות
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 12:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 585
צפיות: 32260

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ לסיפור על הרר"ב מפרשיסחא

שייף נפיק כתב:מספרים שהרבנית רבקה ז"ל אשתו של הר"ר בונים מפרשיסחא זצ"ל בכתה הרבה לפני פטירתו והגיד לה בעלה ז"ל מה תבכי הלא כל חיי אדם ללמוד כיצד למות, וזה 'וזאת התורה' זאת תורת האדם כי ימות באהל כיצד למות:
מקור בבקשה!

עיי' או' יח
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 19, 2018 11:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת חוקת
תגובות: 7
צפיות: 130

Re: שאלה בפרשת חוקת

כמדומני שהנצי"ב בהעמק דבר מדבר בזה, ומסביר לפי דרכו שהשנה האחרונה הייתה התרגלות לשלטון הטבע לקראת כניסה לא"י. העמק דבר ונפשנו קצה בלחם הקלקל . היינו כמש"כ שהיה אותו הדור כמו תינוק הנגמל מחלב ומתחיל לאכול ושוב אין חלב אמו מתקבל עליו כ"כ כך היו מסתפקים הרבה מתבואת ארץ אדום ומואב. ...
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 19, 2018 11:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9051
צפיות: 532660

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקשת קבצים מאוצה''ח כתב:במטותא: חמד משה <מהדורה חדשה> או"ח סי' תעב סק"ב
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 19, 2018 10:38 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מדוע אין אומרים משנת במה מדליקין בנוסח ספרד?
תגובות: 12
צפיות: 237

Re: מדוע אין אומרים משנת במה מדליקין בנוסח ספרד?

דרומי כתב:יש קהילות חסידים שאומרים גם 'כגוונא' וגם במה מדליקין. וראה מה שליקט בזה בפסקי תשובות.
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 19, 2018 5:32 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח
תגובות: 32
צפיות: 1358

Re: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח

עזריאל ברגר כתב:
מה שנכון נכון כתב:יעו"ע באנצ"ת כרך מ' עמ' תרל-תרלב.

אם מישהו יכול להעלות לכאן את הדברים - תע"ב
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 19, 2018 1:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9051
צפיות: 532660

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

"לחם איש - לחם משנה" סי' ז' סעי' לז - לט - סביבות עמ' 489 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ב' יוני 18, 2018 5:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחם משנה בסעודת מצווה ביום חול
תגובות: 7
צפיות: 174

Re: לחם משנה ביום חול

בספר 'אוצר יד החיים' (לבוב תרצ"ד. מהדורת נ.י. תשנ"ה ע' קסא): "עיין בסידור רמ"ק שבעיוה"כ צריכין לבצוע על ב' לחמים. ובס' המנהגים הביא שבארצות המערב בוצעין בע"ש אחר חצות על ב' לחמים. ושמעתי מפיו של הג' הק' בעל מחבר סידור 'לב שמח', שחמיו הה"צ רשכבה"ג זצ"ל , ...
על ידי בקרו טלה
ב' יוני 18, 2018 6:18 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה הכניסו 'כסא דוד' בברכת בנין ירושלים?
תגובות: 12
צפיות: 237

Re: למה הכניסו 'כסא דוד' בברכת בנין ירושלים?

מיללער כתב:אולי אפשר לקבל המשך המכתב?
על ידי בקרו טלה
א' יוני 17, 2018 9:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: 'מזבח' הפנימי
תגובות: 6
צפיות: 253

Re: 'מזבח' הפנימי

ולמזבח החיצון יש קשר עם זביחת קרבנות?! יש עליו זריקת דם הקרבנות וגם בפנימי יש דמים הפנימיים. ספר קטן לי שמות פרק כ (כא) מִזְבַּח אֲדָמָה תַּעֲשֶׂה לִּי וְזָבַחְתָּ עָלָיו אֶת עֹלֹתֶיךָ וְאֶת שְׁלָמֶיךָ אֶת צֹאנְךָ וְאֶת בְּקָרֶךָ בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר אֶת שְׁמִי אָבוֹא אֵלֶיךָ וּבֵרַכְת...
על ידי בקרו טלה
א' יוני 17, 2018 7:59 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: אחרי ראי
תגובות: 1
צפיות: 290

אחרי ראי

בחלק ב' מעמ' 242 [מעמודי האוצר] זה ספר הר סיני לזקינו של המחבר [נמצא באוצה"ח במהדורתו הראשונה בפ"ע], ע"כ מהנכון לציין זאת בשם הספר
על ידי בקרו טלה
א' יוני 17, 2018 7:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרח לא מן השרופים ולא מן הבלועים
תגובות: 9
צפיות: 249

Re: קרח לא מן השרופים ולא מן הבלועים

תורת משה לחת"ס במדבר פרק טז פסוק לד ... והנה בחד דיעה בסנהדרין לא הי' קרח לא מן הנבלעין כי אמר רכושו וביתו ואדם אשר לקרח היינו עבדיו הרבים כמ"ש רמב"ן, וגם לא הי' מן הנשרפין כי לא נשרפו רק ר"ן איש. וכן פשטי' דקרא ופירש"י שם כי מ"מ מת אח"כ במגפת י"ד אלף, ובאמת ...
על ידי בקרו טלה
א' יוני 17, 2018 4:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מרווח הוא דבר המעכב בכתיבת ספרים?
תגובות: 8
צפיות: 296

Re: האם מרווח הוא דבר המעכב בכתיבת ספרים?

ביקורת תהיה כתב:במסכת סופרים מדובר בחילק תיבה אחת לשתים, ולא בחיבר שתי תיבות זו לזו.

אני מקנא במדת הבטחון שיש לך
על ידי בקרו טלה
א' יוני 17, 2018 2:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה למשה וזאת הברכה
תגובות: 11
צפיות: 617

Re: תפילה למשה וזאת הברכה

שמעתין 137 - 138
[עי' בעמ' 14 של קובץ זה]

עבור לחיפוש מתקדם