החיפוש הניב 2378 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ו' יוני 22, 2018 12:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: שארית הפליטה ורבניה בצרפת לאחר השואה
תגובות: 43
צפיות: 962

Re: שארית הפליטה ורבניה בצרפת לאחר השואה

פייביש אופטובסקי כתב:לפני השואה, ולאחר השואה היו פעילים שני רבנים בפאריז. אחד היה שמו הרב ישראל שמחה פעדער זצ"ל, והשני הרב מנחם שלמה קינסטלינגר זצ"ל.

[אם פעדער אז לכאורה קינסט[ע]לינגער]
על ידי בקרו טלה
ו' יוני 22, 2018 11:11 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת חוקת. מיטתו של אהרון מול מיטתו של משה
תגובות: 1
צפיות: 44

Re: פרשת חוקת. מיטתו של אהרון מול מיטתו של משה

כ"כ בספר עץ הדעת
ומצאתי בס"ד שכבר הקשה כן בספר יד נאמ"ן (תקס"ד) שבת ריש דף פ"ט עיי"ש
ועי' תשו' מרן הגר"ח שליט"א בשו"ת לבנימין אמר עמ' 222 נדפס עם למכסה עתיק <מהדורה מורחבת> - גרינגרס
ועי''ע בספר יתבררו ויתלבנו - סופר ריש פ"ג
על ידי בקרו טלה
ו' יוני 22, 2018 10:32 am
פורום: פסח
נושא: משיב הרוח ומוריד הטל
תגובות: 8
צפיות: 517

Re: משיב הרוח ומוריד הטל

-
על ידי בקרו טלה
ו' יוני 22, 2018 8:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3195
צפיות: 235721

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

יציב פתגם כתב:אני זקוק למאמרו של הרב משה דוד צ'צ'יק "מיהו ר' ליבא רבה של לובלין", בקובץ המעין מח-ג, עמוד 69-77

מצא את ההבדלים
על ידי בקרו טלה
ו' יוני 22, 2018 8:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: "רבי יוחנן בן יהושע בן חמיו של רבי עקיבא" - איך בדיוק?
תגובות: 10
צפיות: 81

Re: "רבי יוחנן בן יהושע בן חמיו של רבי עקיבא" - איך בדיוק?

עד שיבהיר לנו החכם קאצק'לה את הענין
טוב וחסד כתב: קשה להלום את זה
על ידי בקרו טלה
ו' יוני 22, 2018 4:32 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת חוקת
תגובות: 8
צפיות: 164

Re: שאלה בפרשת חוקת

תורת משה לחת"ס ותקצר נפש העם בדרך . יש לתמוה מ' שנה הלכו ונסתפקו במן ועכשיו בשעה אחרונה נקצרה נפשם הנה בתחלת מ' שנה בתאוה אמרו בלתי אל המן עינינו פירשו חז"ל אעפ"י שהי' בו כל מיני מטעמים מ"מ לא ראו המינים בעיניהם גם כי טעמו טעם תפוח מ"מ לא ראו עיניהם תפוח וסומא אינו שבע והיי...
על ידי בקרו טלה
ו' יוני 22, 2018 12:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9059
צפיות: 533476

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

סיסטעם כתב:נא אם אפשר להוריד ספר "כתבי הגאונים" של רצ"ה הורוויץ (פיעטרקוב תרפ"ח)
בתודה מראש.

144 עמ'!!!
על ידי בקרו טלה
ה' יוני 21, 2018 7:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם הנטהר מטומאת מת חטא בגאווה?
תגובות: 5
צפיות: 106

Re: האם הנטהר מטומאת מת חטא בגאווה?

עי' מה שכתב בשם המשכיל לדוד והבאר בשדה
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 11:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: השייכות בין בארה של מרים למוצאי שבת
תגובות: 7
צפיות: 111

Re: השייכות בין בארה של מרים למוצאי שבת

ישראליק כתב:יש באוצר ספר שלם על ענין זה

בארה של מרים
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב - חמש שעות כאשר זה בין יום לילה
תגובות: 5
צפיות: 125

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש שעות כאשר זה בין יום לילה

יש בשו"ת דברי יציב שמדבר בזכות המנהג להמתין חמש שעות ועוד ונשמע מדבריו שהיו רבים שנהגו כך, אך אינני זוכר מקומו המדויק. שו"ת דברי יציב ליקוטים והשמטות סימן סט בזמן המתנה בין אכילת בשר לחלב. ב"ה, וואדבערן נ. י., כ"א מנחם אב תשמ"ב מכתבך נתקבל לנכון לידי כ"ק אדמו"ר של...
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 10:51 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: עזרה ב"מגן אברהם"
תגובות: 9
צפיות: 705

Re: עזרה ב"מגן אברהם"

על דברי הרמ"א סימן תקנ"א סעי' א': " ומי שיש לו נשואין בשבת נחמו מותר ללבוש בגדי שבת בשבת של חזון ", כתב ה"מגן אברהם" ס"ק ו', דפו"ר דיהנפורט תנ"ב: "בגדי שבת - אבל בגדים חדשים אסור (מ"?)". מה כתוב כאן, מצאתי כתוב? משאת בנימין? בדפוסים מאוחרי...
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 10:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 149
צפיות: 8366

מ"ב במג"א

מקומות שלא צוין במהדו' מכון ירושלים [או שצ"ל מ"כ] מגן אברהם סימן נח ס"ק ז הלילה וה"ל מ"ע שלא הזמן גרמא דומיא דתפל' כמ"ש סי' ק"ו ס"ב ובגמרא אי' בהדיא דה"ל מ"ע שהזמן גרמא ול"נ דקושיא מעיקר' ליתא דבשלמא בשכבך פי' כ"ז שהוא שוכב אבל קימה לא מקרי...
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 8:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 989
צפיות: 87086

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

פלגינן כתב:נשאלתי מחבר:
אולי יש לך אימייל של ר' חיים יצחק פרוש (מזכרון אהרן) ושל ר' בלייער הפטרון שלו?
התשובה היא שאין לי. אולי יש למישהו?

מכון זכרון אהרן: zichronaharon@gmail.co
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 8:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חמור יכול לעשר?
תגובות: 25
צפיות: 1461

Re: חמור יכול לעשר?

חשוקי חמד בכורות דף נח עמוד ב שאלה: האם חמור יכול להפריש תרומות ומעשרות? תשובה בחולין (דף ז ע"ב) מספרת הגמרא שחמורו של רבי פנחס יאיר לא רצה לאכול מהשעורים שהניחו לפניו כיון שלא היו מעושרים, ורק לאחר שעשרו אותם אכלם, וכתב המהרש"א שאין לומר שהחמור היתה יודעת שלא עשרינהו דהא ודאי אין דעת בבה...
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 5:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9059
צפיות: 533476

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מזהב שבא כתב:אנא,
העמק שאלה שאילתא כו ס"ק קד

לא מצאתי ס"ק קד
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 2:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 149
צפיות: 8366

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

דפוס פראג זה קשור לתשובות מהר"ם מרוטנבורג שיש כמה תשובות דפוס קרימונה ועוד
ביד אפרים כתב ומה שנרשם בעיגול (מ"ב) גם כן טעות סופר
מ"ב מוזכר עוד במג"א שלא נודע כוונתו [לא נמצא במשאת בנימין וכדו'] viewtopic.php?f=7&t=93&p=302#p348242
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 2:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 585
צפיות: 32380

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שייף נפיק כתב:שיטת היראים שנזיר לא מגלח על טומאת עכום.
איה היראים?

סי' שיא [שכב]
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 10:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעל התניא הקפיד כשהכניסו בסידורו הפסוקים לפני מים אחרונים?
תגובות: 2
צפיות: 89

Re: בעל התניא הקפיד כשהכניסו בסידורו הפסוקים לפני מים אחרונים?

עזריאל ברגר כתב:ממליץ לעיין ב"שער הכולל", כי נראה לי שכתב שם כדבריך.

פרק לד או' ג
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 4:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לימוד למוחל שלא יהא אכזרי
תגובות: 4
צפיות: 117

Re: לימוד למוחל שלא יהא אכזרי

סגי נהור כתב:ראה גם במצוין בלקוטי שיחות (אוצר לקו"ש ח"ה, חוקת א) ובמבואר שם בארוכה.

אבקש מחילה [ולא יהא המוחל אכזרי] ממי שלא מבין את השפראך
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 4:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: לחם משנה בסעודת מצווה ביום חול
תגובות: 7
צפיות: 184

Re: לחם משנה ביום חול

דרומי כתב:ושנית, האם יש עוד שנהגו כן - לעשות 'לחם משנה' גם ביום שאינו שבת ויו"ט?

עי' בספר "לחם איש - לחם משנה"
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 3:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9059
צפיות: 533476

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ההוא דאמר כתב:
בקרו טלה כתב:"לחם איש - לחם משנה" סי' ז' סעי' לז - לט - סביבות עמ' 489 מעמודי האוצר


בבקשה

ייש"כ גדול להאומר ועושה
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 12:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 585
צפיות: 32380

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מה שנכון נכון כתב:ראה גם בעשר נפלאות אות טו. הובא בבן לאשרי חוקת, והוא שרמז זאת בפסוק.
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 12:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 585
צפיות: 32380

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

-
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 12:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 585
צפיות: 32380

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שייף נפיק כתב:מאיפה הידע?!

פניני הרא"מ [בוים] פר' תולדות
על ידי בקרו טלה
ד' יוני 20, 2018 12:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 585
צפיות: 32380

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ לסיפור על הרר"ב מפרשיסחא

שייף נפיק כתב:מספרים שהרבנית רבקה ז"ל אשתו של הר"ר בונים מפרשיסחא זצ"ל בכתה הרבה לפני פטירתו והגיד לה בעלה ז"ל מה תבכי הלא כל חיי אדם ללמוד כיצד למות, וזה 'וזאת התורה' זאת תורת האדם כי ימות באהל כיצד למות:
מקור בבקשה!

עיי' או' יח
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 19, 2018 11:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת חוקת
תגובות: 8
צפיות: 164

Re: שאלה בפרשת חוקת

כמדומני שהנצי"ב בהעמק דבר מדבר בזה, ומסביר לפי דרכו שהשנה האחרונה הייתה התרגלות לשלטון הטבע לקראת כניסה לא"י. העמק דבר ונפשנו קצה בלחם הקלקל . היינו כמש"כ שהיה אותו הדור כמו תינוק הנגמל מחלב ומתחיל לאכול ושוב אין חלב אמו מתקבל עליו כ"כ כך היו מסתפקים הרבה מתבואת ארץ אדום ומואב. ...
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 19, 2018 11:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9059
צפיות: 533476

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקשת קבצים מאוצה''ח כתב:במטותא: חמד משה <מהדורה חדשה> או"ח סי' תעב סק"ב
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 19, 2018 10:38 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מדוע אין אומרים משנת במה מדליקין בנוסח ספרד?
תגובות: 12
צפיות: 252

Re: מדוע אין אומרים משנת במה מדליקין בנוסח ספרד?

דרומי כתב:יש קהילות חסידים שאומרים גם 'כגוונא' וגם במה מדליקין. וראה מה שליקט בזה בפסקי תשובות.
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 19, 2018 5:32 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח
תגובות: 32
צפיות: 1374

Re: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח

עזריאל ברגר כתב:
מה שנכון נכון כתב:יעו"ע באנצ"ת כרך מ' עמ' תרל-תרלב.

אם מישהו יכול להעלות לכאן את הדברים - תע"ב
על ידי בקרו טלה
ג' יוני 19, 2018 1:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9059
צפיות: 533476

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

"לחם איש - לחם משנה" סי' ז' סעי' לז - לט - סביבות עמ' 489 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ב' יוני 18, 2018 5:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחם משנה בסעודת מצווה ביום חול
תגובות: 7
צפיות: 184

Re: לחם משנה ביום חול

בספר 'אוצר יד החיים' (לבוב תרצ"ד. מהדורת נ.י. תשנ"ה ע' קסא): "עיין בסידור רמ"ק שבעיוה"כ צריכין לבצוע על ב' לחמים. ובס' המנהגים הביא שבארצות המערב בוצעין בע"ש אחר חצות על ב' לחמים. ושמעתי מפיו של הג' הק' בעל מחבר סידור 'לב שמח', שחמיו הה"צ רשכבה"ג זצ"ל , ...
על ידי בקרו טלה
ב' יוני 18, 2018 6:18 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה הכניסו 'כסא דוד' בברכת בנין ירושלים?
תגובות: 12
צפיות: 253

Re: למה הכניסו 'כסא דוד' בברכת בנין ירושלים?

מיללער כתב:אולי אפשר לקבל המשך המכתב?

עבור לחיפוש מתקדם

cron