החיפוש הניב 2479 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ב' יולי 23, 2018 4:20 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: זוכה ורואה בבנינה - בשמחת המועדים
תגובות: 1
צפיות: 16

Re: זוכה ורואה בבנינה

קרוב לעני"ז בספר כל הכתוב לחיים
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 23, 2018 12:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איכה א' ז' שמיטה בחוץ לארץ למה?
תגובות: 2
צפיות: 33

Re: איכה א' ז' שמיטה בחוץ לארץ למה?

שייף נפיק כתב: ''שחקו על משבתה'' רש"י ''ומדרש אגדה ... שהיו שובתין בגולה בשבתות וימים טובים ושומטים בשביעיות'' צ"ב מה ענין יש לשמור שמיטה בחו"ל, ואולי מדין 'הציבי לך ציונים' שלא ישתכח עשו כן, ואף שאין בזה שום ענין מצוה. וצ"ע.
על ידי בקרו טלה
א' יולי 22, 2018 9:38 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אלי ציון בעמידה למה? ואיך בתולה על בעל נעוריה?
תגובות: 4
צפיות: 92

Re: אלי ציון בעמידה למה?

שייף נפיק כתב:אלי ציון. פשט היום המנהג לעמוד באמירת קינה זו, וצ"ע מתי התחיל מנהג זה, ומה טעם יש בו.

viewtopic.php?f=43&t=28374&p=292820#p292860
על ידי בקרו טלה
א' יולי 22, 2018 9:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איכה א' ז' שמיטה בחוץ לארץ למה?
תגובות: 2
צפיות: 33

Re: איכה א' ז' שמיטה בחוץ לארץ למה?

שמעתי מת"ח אחד בעני"ז
תורת משה לחת"ס ויקרא פרק כה פסוק ב
ושבתה הארץ שבת לד', פירש"י כמו שבת בראשית ובדרוש אמרתי כמו גוי אסור לשבות וחייב מיתה על השביתה, כך שבת הארץ ארץ עמים אסורה בשביתה ושביעית בחו"ל אסור מן התורה וכו'.
על ידי בקרו טלה
ו' יולי 20, 2018 12:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחת לשבעים שנה נכחדים כל יינות העולם
תגובות: 5
צפיות: 174

Re: אחת לשבעים שנה נכחדים כל יינות העולם

ש. ספראי כתב:פרדס יוסף על ספר בראשית פרק מה פסוק כג:
ובספר מצודת דוד הביא, דאיתא במפרשים דפעם אחת לשבעים שנה יורדין גשמים ומכלין כל היינות שבעולם

סייג לחכמה כתב:אחר חיפוש מצאתי בספר פנינים יקרים עמוד נ"א הביא זאת בשם הגאון בעל כנסת יחזקאל

בפנינים יקרים הביא ג"כ בשם מצודת דוד (תצ"ז) בשם הכנ"י
על ידי בקרו טלה
ו' יולי 20, 2018 12:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בבנינה העמידה רשעים בחורבה העמידה צדיקים
תגובות: 10
צפיות: 519

Re: בבנינה העמידה רשעים בחורבה העמידה צדיקים

דרומי כתב:[זכורני שהתפלאתי מאוד לקרוא את הדברים, הסתכלות מחודשת ביותר, ורציתי לעיין בהם שוב אך נאבדו ממני ואולי איני מצטטם באופן מדוייק].

ומסיימים בטוב.

אולי זאת?
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 19, 2018 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרגום איכה
תגובות: 2
צפיות: 51

Re: תרגום איכה

על ידי בקרו טלה
ה' יולי 19, 2018 9:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 396
צפיות: 20886

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

צז, ב היאך למדין מקודם מתן תורה? אלא דסכין ועולה גופה מנלן דכתיב וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת והתם עולה הוא. יל"ע, דהלא קיי"ל שאין למדים מקודם מתן תורה [עיין ירושלמי מו"ק פ"ג ה"ה הובא באו"ש הל' ע"ז פ"ג ה"ח] דפריך, "מנין לאבילות שבעה ימים, "...
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 19, 2018 8:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחת לשבעים שנה נכחדים כל יינות העולם
תגובות: 5
צפיות: 174

Re: אחת לשבעים שנה נכחדים כל יינות העולם

ש. ספראי כתב:דבר פלא זה ראיתי גם באיזה ספר בשם הישמח משה בשם הירושלמי

מסתמא הכוונה למה שכתב בספרו על נ"ך עסיס רימוני בשם הלכה אדם מישראל (תצ"ט) ד"ה בפסוק ולאביו שלח
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 19, 2018 3:42 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'קָפַץ כְּאַיָּל וְשָׂם תִימוּר קְטוֹרֶת' – מפני מה קפץ הכהן הגדול בקדש הקדשים?
תגובות: 11
צפיות: 179

Re: 'קָפַץ כְּאַיָּל וְשָׂם תִימוּר קְטוֹרֶת' – מפני מה קפץ הכהן הגדול בקדש הקדשים?

פשוט ש'קפץ' הוא לשון זריזות ומהירות, וזה רגיל אצל הפייטנים. צריך להיזהר כשמדייקים מלשון פייטנים, להכיר לפני הכל את מוצאות הלשון שלהם. למשל ראיתי שאחד דייק את לשון הפייטן באחד מסדרי העבודה המפורסמים: " שש ועירה דם הפר", והתפלא מה המקום לשמחה זו, עד שבהמשך הוא מצא ש'שש' בלשון פייטנים הוא לש...
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 19, 2018 12:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 449
צפיות: 39530

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

ארזי הלבנון כתב:יש לך בנמצא לצלמו?
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 18, 2018 1:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3242
צפיות: 244601

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ישראליק כתב:דרוש לי בדחיפות העתק מספר נטעי גבריאל על בין המצרים, חלק ב' מענין לימוד התורה בט"ב, זה לכאורה מדף תכ"ה והלאה

רב תודות

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... =&pgnum=84
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 18, 2018 2:07 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: אור ישראל - מאנסי
תגובות: 0
צפיות: 49

אור ישראל - מאנסי

קבצי אור ישראל - מאנסי מקובץ ע"א ואילך
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 18, 2018 1:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אני מחפש מאמר מקיף על חמר מדינה בזמננו.
תגובות: 3
צפיות: 143

Re: אני מחפש מאמר מקיף על חמר מדינה בזמננו.

חיים סגל כתב:בקובץ בית אהרן וישראל גליון נ"ז התפרסם מאמר כזה

ועי"ע בקובץ באו"י נח
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 17, 2018 6:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3242
צפיות: 244601

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

הגיונות כתב:מי יכול לעלות לי צילום מהספר 'סערת אש' (על הרב שך), עמ' שפח
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 17, 2018 8:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9163
צפיות: 554686

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

נוטר הכרמים כתב:נא את הספדו של הגר"ש אויערבאך זצוק"ל על תלמידו הק' אליעזר שלזינגר הי"ד, ספר הזכרון אש תמיד עמ' תשה ואילך.

תודה מראש.

עמ' תש"א ואילך
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 16, 2018 6:59 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: מגדולי החסידות
תגובות: 0
צפיות: 57

מגדולי החסידות

מגדולי החסידות - גוטמאן ג-ד מכיל למעשה ג"כ את חלק ה-ו [בעמ' 55 מתחיל ח"ה ובעמ' 101 מתחיל ח"ו]
חלק ה-ו מכיל רק את חלק ה והשער של חלק ו
בחלק ו' בשם הספר לא נכתב ר' שלום מבעלז
ואולי צ"ל גוטמן כדכתיב בשער הספרים
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 16, 2018 6:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ״עג עוגה״ סגולה שתתקבל תפילתו?
תגובות: 12
צפיות: 386

Re: ״עג עוגה״ סגולה שתתקבל תפילתו?

רק אשאל על ספק אחד המצוי בו בדבריו "ופירשו בו...", ומצאתי כותבים זה בשם הגר"א ובשם ר"י סלנטר, ולא מצאתי דבריהם במקורם. אך מצאתי הדברים אצל הרב אורות אלים בספרו פלא יועץ אות ב ערך בכיה, כותב כן בהדיא. עי' בכוכבי אור ועי"ע בצמח דוד מענין לענין אגרא דפרקא - אות קיד דאגה בלב אי...
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 16, 2018 2:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לכבוד הילולא דהאריז"ל
תגובות: 5
צפיות: 213

Re: לכבוד הילולא דהאריז"ל

עי' אמרי יוסף פר' בראשית (סוף טו"א)
על ידי בקרו טלה
א' יולי 15, 2018 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הספרה 'טז' במקום 'יו', על שום מה?
תגובות: 3
צפיות: 130

Re: הספרה 'טז' במקום 'יו', על שום מה?

מה שנכון נכון כתב:(לא נכב"ב?).

viewtopic.php?t=16018#p198038
על ידי בקרו טלה
א' יולי 15, 2018 9:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: מפטיר בשבת - קרבנות היום
תגובות: 9
צפיות: 169

Re: מפטיר בשבת - קרבנות היום

תוספות מגילה דף כג. והא שאין מוציאין ב' ספרי תורות בכל השבתות לקרוא בשניה וביום השבת כמו שעושין ביו"ט נראה לפי שאין בפרשה אלא שני פסוקים ואין קורין בתורה פחות מג' פסוקים ואין להתחיל בפרשה שלמעלה או לסיים בפרשה שלמטה משום דלא הוי מענינו של יום ועוד י"ל לפי שצריך להפטיר בכל שבת מענינו של יו...
על ידי בקרו טלה
ש' יולי 14, 2018 10:39 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: עבודת הלוים
תגובות: 1
צפיות: 52

עבודת הלוים

מחבר רונזשטיין פנחס הלוי, רוזנשטיין כצ"ל
בנוסף אולי צריך להוסיף בשם הספר ג"כ את חלקו השני (מעמ' 146) - אור הגנוז
על ידי בקרו טלה
ו' יולי 13, 2018 3:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זמנו של "תנא דבי אליהו"
תגובות: 28
צפיות: 2172

Re: זמנו של "תנא דבי אליהו"

שומע ומשמיע כתב:שמעתי מר' נתן רוטמן הערה מעניינת, שהנוסח של ההגדש"פ דומה לתנדב"א.

שומע ומשמיע כתב:
עושה חדשות כתב:יותר מאשר הפתיח של "ברוך המקום ברוך הוא"?

זכור לי שכן, אבל גם אני זוכר כעת רק את הנקודה הזאת.

viewtopic.php?f=27&t=4560&p=445024#p445024
על ידי בקרו טלה
ו' יולי 13, 2018 12:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9163
צפיות: 554686

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

עי' במהרי"ד
ועי' מה שכתב בנו חורגו של מהר"א באמונת איתן
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 12, 2018 11:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידו"ת שנדפסו בספר ואינם של המחבר
תגובות: 12
צפיות: 444

Re: חידו"ת שנדפסו בספר ואינם של המחבר

נאות הדשא סוכאטשוב
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 11, 2018 1:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9163
צפיות: 554686

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ש. ספראי כתב:אנא דחוף ישמח משה על פרשת שמות. תודה רבה
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 11, 2018 1:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 380
צפיות: 29700

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

יהודה בן יעקב כתב:בספר לקט הקמח החדש כתב

מיהו ספר נ"צ???

בנ"צ סוף סי' קט
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 10, 2018 6:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נירון קיסר התגייר ויצא ממנו רבי מאיר
תגובות: 21
צפיות: 690

Re: נירון קיסר התגייר ויצא ממנו רבי מאיר

סעדיה כתב:
יאיר1 כתב:זה מסתדר עם השנים?
רבי עקיבא רבו היה ככל הנראה חי עוד קודם החורבן.
מתי נולד רבי מאיר?
האם נירון היה אביו?

עי' בספר בשער המלך עמ' כ"ד-כ"ה
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 10, 2018 1:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 396
צפיות: 20886

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:לשון רש״י ״בהאי״ קרא!

עי' בתורה אור
ובביאורי רש"י במתיבתא ציינו לחמרא וחיי [סנהדרין לד ע"ב שם אי' נמי לעני"ז]
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 10, 2018 4:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 396
צפיות: 20886

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:פג:
רש"י ד"ה ר' עקיבא אומר - עולה בהאי קרא כתיב
לכאורה תמוה שהרי לא מצינו עולה בהאי קרא וצ"ע

ספר קטן לי ושם כתיב (שמות כט פסוק יח) וְהִקְטַרְתָּ֤ אֶת־כָּל־הָאַ֙יִל֙ הַמִּזְבֵּ֔חָה עֹלָ֥ה ה֖וּא לה' וכו.
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 09, 2018 7:29 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: כסא דוד
תגובות: 1
צפיות: 114

כסא דוד

כסא דוד - חיד"א (269 עמודים) עמודי המפתחות בסוף אינם לפי הסדר 258 - 267
על ידי בקרו טלה
א' יולי 08, 2018 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דחוף - חומר על חשיבות הכנסת יתומה לחופה
תגובות: 1
צפיות: 87

Re: דחוף - חומר על חשיבות הכנסת יתומה לחופה

שבת דף לא ע"א אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה וכו'. ובמהרש"א ואמר עסקת בפ"ו. לא אמר קיימת פ"ו אלא עסקת דהיינו להשיא יתום ויתומה. תענית דף כד ע"א אלעזר איש בירתא כד הוו חזו ליה גבאי צדקה הוו טשו מיניה דכל מאי דהוה גב...
על ידי בקרו טלה
א' יולי 08, 2018 9:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 11
צפיות: 499

Re: כל העולם כולו

-
על ידי בקרו טלה
א' יולי 08, 2018 8:44 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: עולת יצחק
תגובות: 1
צפיות: 128

עולת יצחק

מחבר: יצחק אייזיק בן יקותיאל זלמן מפלוצק תקס"ג, בחלקו השני של הספר מעמ' 85, הוא שו"ת תולדות יצחק, ועדיף להוסיף בשם הספר
על ידי בקרו טלה
א' יולי 08, 2018 8:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 11
צפיות: 499

Re: כל העולם כולו

עי' פרדס יוסף החדש תחילת פר' קרח עה"פ כי כל העדה כולם קדושים [בדברי הבנין אריאל שם]
על ידי בקרו טלה
א' יולי 08, 2018 7:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 380
צפיות: 29700

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

עושה חדשות כתב:פתחי תשובה יו"ד פא,ח מביא בשם שו"ת תולדות יצחק סי' יח, ובמהד' פרידמן ציינו שזה נדפס בסו"ס עולת יצחק. לא מצאתי בינתיים כלום.

עולת יצחק עמ' 118 ואילך

עבור לחיפוש מתקדם