החיפוש הניב 1624 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
א' יולי 23, 2017 11:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחודיותו של ספר דברים
תגובות: 62
צפיות: 4583

Re: יחודיותו של ספר דברים

דברים מופלאים מתורת האבני נזר בספרו נאות הדשא. שם משמואל (תרע"ה) כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה אמר שמשנה תורה היא ממוצעת בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ ע''כ. והיינו באשר משה מפי עצמו אמרה, ואיננה מובדלת ומרוממת מישראל כמו ארבעה הספרים הקודמים, וע"כ במשנה תורה נראות ביותר הדרשות, ...
על ידי בקרו טלה
א' יולי 23, 2017 10:44 am
פורום: אספקלריא
נושא: מקור לאגדת עם על הרמב"ם - תרופה לחיי נצח
תגובות: 11
צפיות: 414

Re: מקור לאגדת עם על הרמב"ם - תרופה לחיי נצח

נראה שממציא האגדה ההזויה הלז, הכיר את הרמב"ם, וניסה להדביק לו את הסיפור שהכי רחוק ממנו בעולם. זה מזכיר את האגדה החסידית על הרמב"ם שהשיב לאנשי עיר שהיו להם ספיקות באמונה, שיש להם בעיות בגלל שהם אוכלים 'נבילות וטריפות'... מענין למה הרמב"ם כתב ספר מפורט 'מורה נבוכים' לנבוכים בדברי התורה...
על ידי בקרו טלה
א' יולי 23, 2017 10:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7599
צפיות: 300515

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אישים וקהילות - צינוביץ עמ' 209 - 210
על ידי בקרו טלה
א' יולי 23, 2017 7:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 21
צפיות: 870

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

עקביה כתב:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף לא עמוד ב
אמר אביי: לא שנו אלא בקללות שבתורת כהנים, אבל קללות שבמשנה תורה - פוסק. מאי טעמא? הללו - בלשון רבים אמורות, ומשה מפי הגבורה אמרן. והללו - בלשון יחיד אמורות, ומשה מפי עצמו אמרן.

יחודיותו של ספר דברים
על ידי בקרו טלה
ש' יולי 22, 2017 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וְנָתַץ אֶת הַבַּיִת - מי?
תגובות: 2
צפיות: 56

Re: וְנָתַץ אֶת הַבַּיִת - מי?

-
על ידי בקרו טלה
ש' יולי 22, 2017 11:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 96
צפיות: 8435

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

סנהדרין דף ב ע"א
ומנין לקטנה שהיא של עשרים ושלשה שנאמר ושפטו העדה והצילו העדה עדה שופטת ועדה מצלת הרי כאן עשרים. בפרשתינו [מסעי]
על ידי בקרו טלה
ו' יולי 21, 2017 6:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור שאלת רב אחרי שרק אחד אסר
תגובות: 2
צפיות: 69

Re: איסור שאלת רב אחרי שרק אחד אסר

תוס' עבודה זרה ז. ד"ה הנשאל וי"ל דאינו אסור אלא לשאול אם לא יודיע לו כבר שאלתי לפלוני ואסר לי אבל אם אומר לו כבר שאלתי פלוני חכם מותר תוספות נדה דף כ: ד"ה אגמרי' וי"ל דקפידא לא הויא אשואל אלא אחכם אבל השואל ישאל כל מה שירצה דמתוך כך ידקדקו בדבר ופעמים שהראשון טועה ויצא הדבר לאורה...
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 20, 2017 11:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין ז' א' בענין 'דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר' פנינה נאה
תגובות: 1
צפיות: 29

Re: סנהדרין ז' א' בענין 'דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר' פנינה נאה

שייף נפיק כתב:אם יישר בעיני העולם יעבירוהו גם לפרשת יתרו.

ואולי שייך גם לריש פר' משפטים כדאי' שם בזוה"ק ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, תרגום ואלין דיניא דתסדר קדמיהון, אלין אינון סדורין דגלגולא, והיו במקום הדין כמה אשכולות בעני"ז.
עי' בחפץ חיים על התורה פר' שמות
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 20, 2017 9:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל
תגובות: 102
צפיות: 7438

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

משוש דורים כתב:לא צויין בהמשך האשכול את הידוע לכל, (אחר פתיחת האשכול), כי אותר מקום קבורתו והוקמה מציבה על קברו.

קברו של הגרב"ד ליבוביץ - ר' ברוך בער
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 20, 2017 3:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ט"ז במקום י"ו
תגובות: 4
צפיות: 131

Re: ט"ז במקום י"ו

כמדומני בחצי גבורים האחרונים
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 20, 2017 2:07 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון
תגובות: 76
צפיות: 2310

Re: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון

פעם כשדיבר על השפעות של חבר רע הביא את הפסוק " ויתרוצצו הבנים בקרבה" ושאל במילא עשיו מובן שרצה לצאת כדי לעבוד ע"ז אך למה יעקב רצה לצאת, וכי לא מספיק לו ללמוד תורה מפי המלאך? ואמר הגר"נ שעם כזה חברותא כמו עשיו עדיף להפסיד לימוד אפי' ממלאך.. עד כדי כך צריך להתרחק מחבר רע!. אמרי צד...
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 19, 2017 6:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7599
צפיות: 300515

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול להרב אמרתי אחכמה
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 19, 2017 9:11 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה"ק רבי מאיר הלוי מאפטא בעל "אור לשמים" זי"ע - יו"ד כ"ה תמוז
תגובות: 14
צפיות: 180

Re: הרה"ק רבי מאיר הלוי מאפטא בעל "אור לשמים" זי"ע - יו"ד כ"ה תמוז

ברוז כתב:יש מישהו שיודע את מקור הסוד (גם אני מעודי שערתי כך, וזהו כמעט דבר הלמד מעניינו, אך האם יש על כך מסורת)?

[בספר דורש טוב (קלאר) - אקדמות כותב שהי' בפקודת הרה"ק מצאנז]
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 19, 2017 2:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7599
צפיות: 300515

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חומש אביר יעקב - אבוחצירא במדבר עמ' 338 - 339
אור לשמים <מהדורה חדשה> תשס"ג עמ' 288
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 19, 2017 12:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה שאלות בפרשת מטות
תגובות: 7
צפיות: 162

Re: כמה שאלות בפרשת מטות

א' לכאו' כשבני גד ובני ראובן באו לבקש ממשה חלק בעבר הירדן (לב' א'), לא מוזכרים חצי שבט מנשה שהם ביקשו גם, ומדוע משה נתן גם להם נחלה שם (פסוק לג')? ועוד, מדוע רק חצי שבט מנשה ולא כל? ודו"ק. ב' מדוע בני גד ובני ראובן רצו לשבת שם ולא בא"י? ג' ויבואו בני גד ובני ראובן וגו' (לב' ב'). מדוע מוזכ...
על ידי בקרו טלה
ד' יולי 19, 2017 12:07 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל ליום היא"צ כ"ד בתמוז
תגובות: 22
צפיות: 464

Re: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל ליום היא"צ כ"ד בתמוז

מפורסם הסיפור שהיה לו עם הסטייפלר כשהסטייפלר הוזמן להיות סנדק והתעוררה שאלה הלכתית , דומני לגבי שהחיינו, והוא התערב בענין. הסטייפלער גער בו מה בעלבוס מתערב. אח"כ כשנודע לו שמדובר בת"ח הסטייפלער שלח מכתב מלא התנצלויות ובקשת מחילה. המכתב מודפס (בקריינא דאיגרתא?). מופיע [במהדורה חדשה א עמ' 2...
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 18, 2017 7:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7599
צפיות: 300515

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול להרב אמרתי אחכמה
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 18, 2017 4:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי
תגובות: 12
צפיות: 156

Re: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי

עי' בשדה יצחק (גואיטא) ערכין
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 17, 2017 11:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1886
צפיות: 123170

Re: אשכול אביעה חידות

קמצן_קדוש כתב:חידה מאגדתא בגמרא:
צעירה ולא בגיל, והיא אשת המלך.

מגילה ט:
וכתבו לו את צעירת הרגלים ולא כתבו לו ואת הארנבת מפני שאשתו של תלמי ארנבת שמה שלא יאמר שחקו בי היהודים והטילו שם אשתי בתורה.
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 17, 2017 12:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תומר דבורה
תגובות: 20
צפיות: 529

Re: תומר דבורה

כמדומני שהיום - כ"ג בתמוז - הוא יומא דהילולא רבה של הרמ"ק שחיבר את הספר "תומר דבורה". ידוע ומובא כבר בספרים [אגב, מי אכן יודע את המקור הראשון לכך????] ההספד שנשא האר"י הק' על הרמ"ק, וכה אמר עליו את הפסוק: וכי יהיה באיש חטא משפט מות - חטא מלשון חסרון, דהיינו שאין לו שום...
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 17, 2017 11:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "אחריות" מלשון 'אחרית'?!
תגובות: 7
צפיות: 157

Re: "אחריות" מלשון 'אחרית'?!

רש"י יחזקאל פרק כג
ואחריתך תאכל באש - ושפר ארעיך שהן אחריות לישען עליהם לפרנסה:
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 17, 2017 9:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1886
צפיות: 123170

Re: אשכול אביעה חידות

יאיר כתב:שם אשת ובת לוט

אשת לוט עידית - עירית וי"א מלח
בת לוט פלוטית
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 17, 2017 5:29 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: אבי אבות החכמה
תגובות: 16
צפיות: 1115

Re: אבי אבות החכמה

מעלין בקודש ואין מורידין?
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 17, 2017 5:21 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: בחירת ספר באופן אקראי
תגובות: 7
צפיות: 381

Re: בחירת ספר באופן אקראי

אב ב[אוצר ה]חכמה לתמיד
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 17, 2017 12:17 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קנאות במקרא
תגובות: 22
צפיות: 316

Re: קנאות במקרא

שפת אמת ליקוטים ותקנא רחל באחותה, פי' רש"י קנאה במעשי' הטובים, נראה לי כי לפעמים כתיב ויקנאו אותו פלשתים ולפעמים כתיב ויקנאו בו אחיו וכן הכא, והענין כי יש קנאה מתוך השנאה, שהי' לפלשתים רע עין, זה ויקנאו אותו שרצו שלא יהי' לו אותו הגדולה אבל קנאת הצדיקים הוא בעצמותם לכן כתיב ויקנאו בו שנתקנאו ל...
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 17, 2017 12:13 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כי בחטאו מת ולא החטיא אחרים עמו
תגובות: 6
צפיות: 104

Re: כי בחטאו מת ולא החטיא אחרים עמו

חיימקה כתב:שלחו לי באישי:
קרא שוב את דברי הרש"י - לא בחטא מתלוננים ולא בעדת קרח שהצו על הקב"ה אלא בחטאו לבדו מת ולא החטיא את אחרים עמו.

אכן זה לשון רש"י (במדבר פרק כו פסוק ט) הצו - השיאו את ישראל לריב על משה לשון הפעילו.
על ידי בקרו טלה
א' יולי 16, 2017 11:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה - הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ״ל – ראב״ד אנטוורפן.
תגובות: 26
צפיות: 1025

Re: בד"ה - הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ״ל – ראב״ד אנטוורפן.

פרנקל תאומים כתב: (ודרך אגב, הוא חתנו של הרב ארנסטר או של גיסו הרבי ממרכז ויז'ניץ?)

ראש הישיבה הרב ארנסטר שליט"א
על ידי בקרו טלה
א' יולי 16, 2017 11:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 113
צפיות: 3555

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ספר שבחי האר"י ז"ל אחר כך עשה האר"י ז"ל הסגר אחד לאלו העשרה חברים, ותיקן חדרים לנשים והטף בפני עצמו באותה החצר של ההסגר עצמו. לסוף חמשה חודשים נפלה קטטה אחת בין הנשים בערב שבת, והנשים הגידו אותו לבעליהן, ונמשך עד שגם החברים נתקוטטו, והרב ע"ה תמיד היה מזהיר אותם על האחוה והאה...
על ידי בקרו טלה
א' יולי 16, 2017 8:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: לייבלה לידוגוסטר
תגובות: 2
צפיות: 157

Re: לייבלה לידוגוסטר

באריכות בא' מן הכרכים של מאיר עיני ישראל
על ידי בקרו טלה
א' יולי 16, 2017 7:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7599
צפיות: 300515

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ברית יצחק - סופר עמ' 41 - 42
הרבנות הראשית לישראל ב (ורהפטיג) עמ' 490
קובץ אליבא דהלכתא -אהבת שלום כט עמ' 10
על ידי בקרו טלה
א' יולי 16, 2017 12:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בבא בתרא קעה קעו - ציונים לספרי מוהר''ן
תגובות: 2
צפיות: 88

Re: דף היומי - בבא בתרא קעה

בן יהוידע בבא בתרא דף קעה: שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן. י"ל בס"ד דהא דקרי להו בשם מקצוע, כי מקצוע בהפוך אתוון צועקים, אם תניח חירי"ק תחת קו"ף, וגם הם בהפוך אתוון עוקצים אם תניח חיר"ק תחת צד"י, והכונה כי בעלי דינין של ממון הם עוקצים זה את זה, וגם צועקים שאין מקבלים עליה...
על ידי בקרו טלה
ו' יולי 14, 2017 5:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2415
צפיות: 129216

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

גליון צאנז רכ - רכא עמ' 12
פי צדיק - ציעשינוב - שריג א עמ' רעו - רעז
על ידי בקרו טלה
ו' יולי 14, 2017 4:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 199
צפיות: 6018

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

מחולת המחנים כתב:זכור לי שראיתי בפורם מדברים על מאמר חז"ל "במידה שאדם מודד בה מודדין לו", ודנו על תיבת "בה" אם שייכת לפני או לאחרי.
וכן יש לדון על מאמר חז"ל (מכות דף י' ע"ב) "בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו".

במדה שאדם מודד בה מודדין לו - בה נדרש לפניו או לאחריו?
על ידי בקרו טלה
ו' יולי 14, 2017 1:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מניין המשניות
תגובות: 14
צפיות: 347

Re: מניין המשניות

מכון חכמי ספרד כתב:מישהו יכול לספור את הפעמים בהם נשאלה שאלה מורכבת, ולהרב 'מה שנכון נכון' לא היתה תשובה ברורה, שטוחה ומנומקת?
אני מתפעל מיכולותיו של האיש, כה לחי!

מה שנכון נכון!
על ידי בקרו טלה
ו' יולי 14, 2017 12:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקור במדרש שבלעם אמר שהוא יקיים את התורה תחת ישראל
תגובות: 1
צפיות: 61

Re: מקור במדרש שבלעם אמר שהוא יקיים את התורה תחת ישראל

שברי לוחות כתב:מובא בספרי הפרי מגדים וכן בשם הגר"א מדרש שבלעם אמר להקב"ה שיכול לעקור את ישראל והוא יקיים כל התורה, אבל מצוות שלש רגלים לא היה יכול לקיים מפני שהיה חיגר או סומא

הפמ"ג בשם אביו [בספרו רב פנינים -נופת צופים] בשם ר' קאפיל מלובלין.
על ידי בקרו טלה
ו' יולי 14, 2017 9:05 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בענין השמות המתחלפים בפרשת פנחס
תגובות: 8
צפיות: 171

Re: בענין השמות המתחלפים בפרשת פנחס

א. יש בפרשה כמה שמות המובאים בשינוי ממה שהם מובאים במקומות אחרים, לדוגמא, כו כד "לישוב משפחת הישובי'' ופירש"י שקאי על 'יוב' וצ"ב למה לא נזכר בשמו. וכן בדומה לזה לעיל כו טז ''לאזני משפחת האזני'' ופירש"י אומר אני שזה משפחת אצבון ואיני יודע למה לא נקראת משפחתו על שמו''. וצ"ב ב...

עבור לחיפוש מתקדם