החיפוש הניב 2199 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ה' אפריל 26, 2018 2:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 457
צפיות: 21600

Re: עשר בשביל שתתעשר

שמואל דוד כתב:שמעתי בשם הגר״א ז״ל דהיינו דוקא בחומש.
אשמח במראה מקומות בזה.

עי' באות קכג [ועוד תוצאות יש באוצה"ח על המלים האלו]
על ידי בקרו טלה
ג' אפריל 24, 2018 11:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8741
צפיות: 494790

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

פינת יקרת ג כולל בעלזא (- מ) עמ' 533 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ג' אפריל 24, 2018 7:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 92
צפיות: 1284

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

לדף יב מקובץ אוריתא (לוין) ח
על ידי בקרו טלה
ג' אפריל 24, 2018 6:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 457
צפיות: 21600

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

(לכאורה זה כתוב כבר בשערי תשובה)? אכן שערי תשובה - שער ראשון העיקר השלושה עשר להיות העבירות הקלות חמורות בעיניו לארבעה פנים: האחד - כי אין לו להביט לקטנות העברה, אבל יביט לגדולת מי שהזהיר עליה. והשני - כי היצר שולט בעבירות הקלות, ואולי תהיה זאת סבה להתמיד בהן ואז יחשבו גם הן כחמורות בהצטרף עונש כל ...
על ידי בקרו טלה
ג' אפריל 24, 2018 5:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת כו: - אף כל צמר ופשתים
תגובות: 3
צפיות: 64

Re: שבת כו: - אף כל צמר ופשתים

רש"ש בבא מציעא דף קטו ע"א וקשה לתנא דברי"ש דא"ל דכל בגדים שנאמרו בתורה סתם אינן אלא צמר ופשתים וא"כ ה"נ לענין חבול אלמנה ומדוע לא משני הש"ס בשבת (כז) דאף כל כו' לאתויי הא אתא: וראיתי מציינים להע' על החינוך [מכו"י] מצוה תקצ"א, ועי"ע ספר יראים [מהדורה ...
על ידי בקרו טלה
ג' אפריל 24, 2018 4:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 578
צפיות: 42358

Re: מסורת הגננות

ברור שהוא טעות שאינה עבודה ולא במקדש, וממילא אסור ללבוש בגדי כהונה שלא בעידן עבודה משום כלאים, אבל איך היה מצייר שהוא כהן?, ( אבל ברור שאסור לצייר דבר שלא נכון ). התפא"י כותב בהקדמתו לסדר קדשים - חומר בקודש (ד, כו) שהי' בבגד"כ [אמנם כבר העיר שם בתפארת יעקב ועוד באחרונים בזה ואכמ"ל]
על ידי בקרו טלה
ג' אפריל 24, 2018 3:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 337
צפיות: 24382

Re: הר"ן עזרא בס' תהלות

ה"ר ן' עזרא
[עי' בספר עיונים בלשונות הראב"ע - ליפשיץ עמ' 110 מעמודי האוצר]
על ידי בקרו טלה
ב' אפריל 23, 2018 9:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 457
צפיות: 21600

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

האם למאן דהו ידוע המקור לזה שאחר חורבן ביהמ"ק התלוננו הבהמות לפני הקב"ה ע"ז שאחר החורבן וביטול הקרבנות אין מקריבים מהם חלבם ודמם ע"ג המזבח, ופייסם הקב"ה בזה שידליקו נרות מחלבם בבתי כנסיות ויהיה נחשב כקרבן. ייש"כ כן הביא בדברי יחזקאל (בשם ברכה שלמה - מטיטשין) בשם הרה&qu...
על ידי בקרו טלה
ב' אפריל 23, 2018 9:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 147
צפיות: 16353

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

זבחים דף יא ע"ב
דאמר שמואל מנין לאוכל את הטבל שהוא במיתה שנאמר ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו לה' בעתידים לתרום הכתוב מדבר
על ידי בקרו טלה
ב' אפריל 23, 2018 2:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 457
צפיות: 21600

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אִיךְ-מֶיְין כתב:בס"ד.
ראיתי לאחד המחברים שכתב "שצריך האדם להגדיל עוונו בעיניו מאוד" ומקורו מספר חרדים.
לפו"ר לא מצאתי כך מפורש מספר חרדים.
האם ידוע למאן?

ספר חרדים - פרק סב
יג) שיהיו אפילו העבירות הקלות חמורות בעיניו, שאין לו להסתכל קטנות העבירה אלא גדולת המלך שציוה עליה:
על ידי בקרו טלה
ב' אפריל 23, 2018 3:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אמורא ששמו סבריו
תגובות: 13
צפיות: 296

Re: אמורא ששמו סבריו

ספר יוחסין - מאמר שני - אות היו"ד
ר' יצחק סכריין מתקיף על ר' יוסי בר בון. (בנו' שלפנינו רבי יצחק בר סבריו מתקיף על רבי יוסי בר אבין זבחים פרק א' ט. יעב"ץ.):
ועי"ע בשיטמ"ק שמגיה סברין ובחלק ממהדו' עוז והדר תוקן בפנים
על ידי בקרו טלה
ב' אפריל 23, 2018 2:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3031
צפיות: 215172

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

הגיונות כתב:אודה למי שיעלה את הרב צבי יעקב הלוי לעהרער, ה"אבן עזרא" בעני גדולי הדורות, צפונות ג', בני ברק, ניסן תשמ"ט, עמ' פ-פו.

viewtopic.php?f=7&t=26304&p=267658#p267832
על ידי בקרו טלה
א' אפריל 22, 2018 10:07 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: שער הזכירות
תגובות: 1
צפיות: 51

שער הזכירות

צ"ל שערי הזכירות
על ידי בקרו טלה
א' אפריל 22, 2018 9:31 pm
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: האוצר המקוון לא עובד.
תגובות: 26
צפיות: 4733

Re: האוצר המקוון לא עובד.

שוב עובד בס"ד
על ידי בקרו טלה
א' אפריל 22, 2018 5:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 457
צפיות: 21600

Re: מי הוא שהיה מנקה את בית הכנסת עם זקנו?

מגן אברהם או"ח סימן קנא: (י) לכבדן. רבינו יעקב היה מכבד בזקנו לפני הארון הקודש [ס"ח סי' קכ"ח]: וז"ל הספר חסידים מעשה בר' יעקב ברבי יקר שהיה מכבד בזקנו לפני ארון הקודש בראשית חכמה - שער היראה - פרק חמשה עשר ואמר בספר החסידים על זקנו של רש"י שהיה מכבד את מקום הארון שבו ס"...
על ידי בקרו טלה
ש' אפריל 21, 2018 11:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערה בשמואל ב פרק א פסוק ב
תגובות: 8
צפיות: 165

Re: הערה בשמואל ב פרק א פסוק ב

שמואל דוד כתב:בבקשה לשלוח ?
על ידי בקרו טלה
ה' אפריל 19, 2018 6:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וידם אהרן - שבח אהרן
תגובות: 2
צפיות: 106

Re: וידם אהרן - שבח אהרן

חיס כתב:שמעתי פירוש בשם? שוידם אהרן הפירוש שבח אהרן האם שמעתם ?

עי' באות כז
על ידי בקרו טלה
ה' אפריל 19, 2018 11:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראיית חיות טמאות לצורך לימוד
תגובות: 16
צפיות: 261

Re: ראיית חיות טמאות לצורך לימוד

להעיר גם מאגרות משה חלק א סימן מה לגבי כניסת כלב וחמור לבית הכנסת. מה כתוב שם?? אשמח לראות זאת וללמוד את הנושא. בתודה מראש. שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן מה בענין סומא שהרגילו כלב להוליכו אם יכול ליכנס לביהכ"נ לתפלה יום א' כ"ג שבט תשי"ג. מע"כ ידידי הרב הגאון המפורסם מ...
על ידי בקרו טלה
ד' אפריל 18, 2018 7:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ספרים שימושיים ללומדי מסכת זבחים
תגובות: 9
צפיות: 283

Re: ספרים שימושיים ללומדי מסכת זבחים

אוצר הקודש
על ידי בקרו טלה
ג' אפריל 17, 2018 5:22 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: עונג אברהם
תגובות: 1
צפיות: 55

עונג אברהם

מתחיל בעמ' נט
על ידי בקרו טלה
ב' אפריל 16, 2018 12:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8741
צפיות: 494790

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול לחבר הפורום ובפרט על הזריזות
על ידי בקרו טלה
ב' אפריל 16, 2018 12:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8741
צפיות: 494790

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אסיפת שמועות (רה"י הגרי"ג) קנייני התורה עמ' 10 - 46
על ידי בקרו טלה
א' אפריל 15, 2018 3:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ספרים שימושיים ללומדי מסכת זבחים
תגובות: 9
צפיות: 283

Re: ספרים שימושיים ללומדי מסכת זבחים

איזהו מקומן
יד בנימין
פריו בעתו
על ידי בקרו טלה
א' אפריל 15, 2018 9:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 401
צפיות: 27274

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

שמואל דוד כתב:תולדות רב ברוך אפשטיין ז״ל בעמח״ס תורה תמימה

ערוך השולחן - ספרדי?
הגאון רבי אליעזר משה הורוויץ מפינסק וחתניו
ועי' בישורון כז ובישורון כט
על ידי בקרו טלה
א' אפריל 15, 2018 7:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8741
צפיות: 494790

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול לחבר הפורום
על ידי בקרו טלה
א' אפריל 15, 2018 7:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רש״י הביא בשם אביו ז״ל
תגובות: 8
צפיות: 260

Re: רש״י הביא בשם אביו ז״ל

פלתי כתב:כבר נכב"ב שמאמר זה מופיע כלשונו (בשם ר' יצחק) במדרש תנחומא.

מה שכתב בנחל קדומים הנ"ל בשם הילקוט (פר' בא סי' קפ"ז) שם המקור הוא תנחומא (ישן בראשית יא)
על ידי בקרו טלה
א' אפריל 15, 2018 4:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רש״י הביא בשם אביו ז״ל
תגובות: 8
צפיות: 260

Re: רש״י הביא בשם אביו ז״ל

דברי דוד (ט"ז) בראשית ברא וגו' פירש"י אמר ר' יצחק. כו' נהירנא כד הוינא טליא ראיתי כתב אחד ישן נושן מאוד ביאור רש"י, כתוב בו שזה המאמר בשם ר' יצחק שמביא רש"י אינו מוזכר בשום מדרש או תלמוד, אלא שמה שאמר מ"ט פתח בבראשית כו' הוא מדרש ולא דברי ר' יצחק אלא שזה ר' יצחק היה אביו של ...
על ידי בקרו טלה
ש' אפריל 14, 2018 10:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8741
צפיות: 494790

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ביאורי המקובלים בנגלה ב (חסידה) עמ' 41 - 74 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ה' אפריל 12, 2018 11:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3031
צפיות: 215172

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

שמואל דוד כתב:
שמואל דוד כתב:ספרו של מרן רבינו עובדיה יוסף ז"ל עמ"ס הוריות

קונטרוס יביע אומר עמ"ס הוריות נדפס ביחוה דעת

viewtopic.php?f=29&t=39520#p448873
על ידי בקרו טלה
ה' אפריל 12, 2018 11:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ספרים שימושיים ללומדי מסכת הוריות
תגובות: 11
צפיות: 392

Re: ספרים שימושיים ללומדי מסכת הוריות

באדיבות אוצרות התורה - מורגנשטרן
על ידי בקרו טלה
ד' אפריל 11, 2018 10:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עיטור סופרים - סופרים כל האותיות
תגובות: 5
צפיות: 155

Re: עיטור סופרים - סופרים כל האותיות

עינא דשפיר חזי כתב:ראיתי פעם מאמר נפלא באחד מהעלונים של קולמוס, אני לא זוכר איזה מהם, נמצא באוצר.

קולמוס מס' 90 עמ' 24 - 28
על ידי בקרו טלה
ד' אפריל 11, 2018 8:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גליון הש"ס להגרע"א
תגובות: 25
צפיות: 1300

Re: גליון הש"ס להגרע"א

מיללער כתב:זכרתי שציינו כבר לציונים ברעק"א בה מציין לדברים שהתוס' כבר ציין עליהם ודנו אם רעק"א כתב גליונותיו על גמרא שנדפס בלי תוס', אבל לא מצאתי באשכול הנוכחי (אולי היה אשכול אחר על גליון הש"ס לרעק"א).

אישתמיטתיה התוס' מרעק"א < בקיאות בש"ס ומפרשים >
על ידי בקרו טלה
ג' אפריל 10, 2018 11:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים בנושא... ◆
תגובות: 89
צפיות: 4217

Re: ספרים על השוכר את האומנין

טברייני כתב:בסיעתא דשמיא בזמן קיץ הבעל"ט נלמד בכולל פרק השוכר את האומנין
והואיל ולא מצאנו בחנויות הספרים קובץ מפרשים על פרק זה
אשמח לדעת האם מישהו יודע על קובץ כזה
וכן ספרים נוספים שיעזרו ללומדים פרק זה.
יישר כח.

אוצר מפרשי התלמוד [ב"מ] כרך ג', ספר המפתח
על ידי בקרו טלה
ג' אפריל 10, 2018 5:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מוריה - ניסן תשע"ח
תגובות: 14
צפיות: 1134

Re: מוריה - ניסן תשע"ח

חיימקה כתב:
ידידיה כתב:באם אפשר להביא כאן הדינים ומנהגים מהגר"ש דבלצקי שליט"א

"בקרו טלה" שליט"א - אנא זכה אותנו גם במאמר זה.
על ידי בקרו טלה
ג' אפריל 10, 2018 1:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 147
צפיות: 16353

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הוריות דף י ע"א
אמרי אין אשכחן דכתיב ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם בשורה היא להם שנגעים באים עליהם דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר פרט לנגעי אונסין

[ועי"ע בתוס' הרא"ש ונסמן (במוה"ק) לבאר שבע]
על ידי בקרו טלה
ג' אפריל 10, 2018 11:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים בכל יום
תגובות: 16
צפיות: 392

Re: ברכת כהנים בכל יום

דרומי כתב:יש גם את מנהג הגליל שנושאים כפים רק במוסף של שבת ויו"ט.
וראה במנחת יצחק (אין לי המ"מ המדוייק) תשובה ארוכה מאוד להצדיק מנהגם ולשלול את אלו שרצו לבטל מנהג זה ולהנהיגם בנשיאת כפים בכל יום, ומשם בארה.

ח"ח סי' א - ב
על ידי בקרו טלה
ג' אפריל 10, 2018 9:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בלשון רבו
תגובות: 2
צפיות: 100

Re: בלשון רבו

עי' בחידושי מהרי"ח ובגר''א

עבור לחיפוש מתקדם