החיפוש הניב 2245 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ג' נובמבר 20, 2018 9:18 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ואת הנפש אשר עשו בחרן
תגובות: 13
צפיות: 1272

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

-
על ידי בקרו טלה
ג' נובמבר 20, 2018 6:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682571

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

תם מה הוא אומר כתב:וממקום אחר את הקובץ החדש, - מה המקור אם תוכל לצרף את העמוד שער יהיה לי לעזר
תודה מרובה !!!

https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?176667&
על ידי בקרו טלה
ג' נובמבר 20, 2018 3:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682571

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

תם מה הוא אומר כתב:ביאור מכירת יוסף על ידי השבטים,
מהגאון "אפיקי יהודה",
נדפס במקראות גדולות פנינים
(או אולי במקום אחר? + עמוד השער)
בתודה מראש

לא הבנתי כ"כ למה כוונתך
על ידי בקרו טלה
ג' נובמבר 20, 2018 12:45 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אחודה חידה לפרשת וישלח
תגובות: 4
צפיות: 102

Re: אחודה חידה לפרשת וישלח

זכורני שהחתם סופר אומר שקיים אאע"ה את כל התורה ואפילו ע"ת היינו עירוב תחומין בשם הגר"א חתם סופר [תקצ"א] עקב אשר שמע אברהם בקולי. שמעתי בשם הגאון מהו' אלי' ווילנא משחז"ל [יומא כ"ח ע"ב] קיים אאע"ה אפי' עירובי תבשילין צ"ל עירובי תחומין וילפי מלשון עקב שאדם ...
על ידי בקרו טלה
ב' נובמבר 19, 2018 1:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' חיים בן מרן הגרי"ז
תגובות: 34
צפיות: 1169

Re: ר' חיים בן מרן הגרי"ז

ישנו סיפור שהגרי"ז התלונן בפני ה'אמרי אמת' מגור בזמן המלחמה על התקף אסטמה חמור שפקד אותה ואמר ש'עת צרה היא ליעקב', והאמרי אמת הגיב מיניה וביה 'וממנה יוושע', ומיד רווח לבריסקער רב. ואמר על כך שאין זה מופת כפי החסידים סבורים אלא פשוט מאמר חז"ל 'צדיק גוזר והקב"ה מקיים'. האם גם סיפור זה ...
על ידי בקרו טלה
ב' נובמבר 19, 2018 5:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ריה"ל הכניס בשיריו מילים בערבית?
תגובות: 9
צפיות: 140

Re: האם ריה"ל הכניס בשיריו מילים בערבית?

לענין כתב:בשירו של רשב"ג 'שלום בן דודי', מקורו של הביטוי הוא בערבית, היה על זה פעם פולמוס באור תורה.

[פולמוס באריכות לא מצאתי]
אור תורה - תשמ''ט.PDF
(175.06 KiB) הורד 4 פעמים
על ידי בקרו טלה
א' נובמבר 18, 2018 10:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682571

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שלמה מרלר כתב:אני זקוק לקובץ המשביר עמ' פג מאמר של הרב משה הררי https://tablet.otzar.org/he/pages/

המשביר א.pdf
(4.2 MiB) הורד 6 פעמים
על ידי בקרו טלה
א' נובמבר 18, 2018 8:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נו"ן בסוף התיבה - הקטנה או הגדלה?
תגובות: 26
צפיות: 1836

Re: נו"ן בסוף התיבה - הקטנה או הגדלה?

באותו ענין בפירוש יעיר קינו על מסכת קינים מדייק מה דכתיב למעלן ולא למעלה שזה במקום המיוחד בדפוס המשנה שאצלי נמצא בסוף העמוד הרביעי] במשנה שבגמרא זבחים פרק ג' הגירסא נתן את הניתנין למעלן למטה ואת הניתנין למטה למעלן וכו' ואולי במשנה שבמשניות הגירסא למעלה אפשר להעתיק מה שכתוב ביעיר קינו בענין זה? האם ...
על ידי בקרו טלה
א' נובמבר 18, 2018 7:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'כי בְמַקְלִ֗י עָבַ֙רְתִּי֙ אֶת־הַיַּרְדֵּ֣ן הַזֶּ֔ה'
תגובות: 4
צפיות: 472

Re: 'כי בְמַקְלִ֗י עָבַ֙רְתִּי֙ אֶת־הַיַּרְדֵּ֣ן הַזֶּ֔ה'

הא לחמא עניא כתב:כמדומני שיש פענח רזא שכותה שהמקל היה חלול ובתוכו הכניס יעקב שמן.
מי יכול להעלות זאת???
בתודה מראש

פענח רזא.PDF
(192.04 KiB) הורד 6 פעמים
על ידי בקרו טלה
א' נובמבר 18, 2018 4:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 926
צפיות: 74661

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

עי' עוד בריש ילקוט ביאורים מתיבתא חלק ה' על פרק ה' דאבות
על ידי בקרו טלה
א' נובמבר 18, 2018 5:45 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע רחל שמרה את התרפים?
תגובות: 19
צפיות: 168

Re: מדוע רחל שמרה את התרפים?

מענין לענין באותו ענין השייך לפרשתינו
משך חכמה
(לב, כד) ויעבר את אשר לו - פירש רש"י דאשר לו העביר. אבל התרפים אשר גנבה רחל מאביה לבן בזה לא זכי ולא העבירם רק השליכן תוך הנחל וכמו שאמרו (עבודה זרה מב:) יוליכן לים המלח ויעוין מ"ר (פא-ג) על פסוק ויטמון אותם תחת האלה כו'.
על ידי בקרו טלה
ו' נובמבר 16, 2018 1:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682571

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

גלרשטיין כתב:אבן ישראל הלכות חנוכה ברמב״ם פרק ד הלכה ו עמוד קמח

גלרשטיין כתב:דברות משה שבת ח״א סי׳ כו הערה י דף תנח ע״ב
על ידי בקרו טלה
ו' נובמבר 16, 2018 11:48 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הללוי-ה הללוי-ה
תגובות: 15
צפיות: 970

Re: הללוי-ה הללוי-ה

ונתנו ידידים כתב:בקובץ בית אהרן וישראל הי' פעם מאמר שלם לבאר את המנהג הזה באריכות ועם הרבה מראי מקומות.

קסד.PDF
(897.5 KiB) הורד 15 פעמים
על ידי בקרו טלה
ו' נובמבר 16, 2018 5:26 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "מגיד דבריו ליעקב" - חוברות על התורה מתורתו של הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א
תגובות: 38
צפיות: 1436

Re: "מגיד דבריו ליעקב" - חוברות על התורה מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א

עוד שם בעמו' י"ג, מובא בענין המעלה של קיום המצות בדור הזה, שהוא נחשב כ"זמן מלחמה" ומקבלים ה-כ-ל, יסוד הדברים מובא בכתבי האר"י ז"ל, נדמה לי בשער הגלגולים (?!) שער הגלגולים - הקדמה לח פעם אחת שאלתי למורי ז"ל, איך היה אומר לי שנפשי היתה כ"כ מעולה כנז"ל, והרי הקט...
על ידי בקרו טלה
ו' נובמבר 16, 2018 5:18 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' חיים בן מרן הגרי"ז
תגובות: 34
צפיות: 1169

Re: ר' חיים בן מרן הגרי"ז

הוזכר לעיל
נספח לספר פניני רבינו הגרי"ז
יקרא דחיים.pdf
(3.19 MiB) הורד 83 פעמים
על ידי בקרו טלה
ו' נובמבר 16, 2018 4:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 926
צפיות: 74661

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

האם יש מקור בחז"ל או בדברי הראשונים כי הטעם שיעקב קרא לנשותיו לפני שיצא מבית לבן, הוא משום שהיה צריך לבקש מהן רשות. בתודה מראש לעונים. של"ה הקדוש וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה וגו' (בראשית לא, ד). אין ראוי לאדם כשירצה דבר מה מאנשי ביתו שיכריחם על זה על צד האונס והנצוח, אף כי הוא מושל בהם. א...
על ידי בקרו טלה
ו' נובמבר 16, 2018 3:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 926
צפיות: 74661

Re: חיפוש מקור: הלומד בספרים חיצוניים - לא יכול להגיע לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא

תם מה הוא אומר כתב:נדמה לי שכך ראיתי בשם שו"ת הרי בשמים, ולפו"ר אינני מוצא,
ידוע לאי מי מחו"ר הפורום שליט"א מקור?
בתודה מראש

אולי זאת?
על ידי בקרו טלה
ו' נובמבר 16, 2018 3:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 344
צפיות: 23645

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

משנה דף צו. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, שֶׁלֹּא תִּטְעֶה, זְדַ"ד יְהַ"ז. ובפסקי תוספות אות רלד: רבי יהודה היה רגיל לתת סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב, זד"ד יה"ז. ומביאין בכורין קורין בסדר הכתוב בחומש. מאן כהיל פשר מלתא להחויה? עי' בית אהרן מגיד או' ו ואילך ובשו"ת הרב&qu...
על ידי בקרו טלה
ו' נובמבר 16, 2018 12:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 926
צפיות: 74661

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מצפה לישועת השם כתב:יש סיפור חסידי, על אחד מהצדיקים שראה אנשים יושבים ואוכלים בשר (כמדומני, ושזה היה בשבת), והסיר כביכול את המראה הגשמי מאנשיו שעמדו סביבו, וראו שהם כמו בהמות האוכלים עם שטריימל...
מישהו מחו"ר יודע אולי מי היה הצדיק הזה, ומהיכן המקור לסיפור?
ייש"כ.
על ידי בקרו טלה
ה' נובמבר 15, 2018 10:28 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' חיים בן מרן הגרי"ז
תגובות: 34
צפיות: 1169

Re: ר' חיים בן מרן הגרי"ז

בן ירושלים כתב:באחד מכרכי ישורון פורסם מאמר תורני ממנו.

[כפי שצוין בישורון הנ"ל (יז) שקישר הרב יבנה, יש המשך בכרך שלאחריו]
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=605
על ידי בקרו טלה
ד' נובמבר 14, 2018 6:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3477
צפיות: 308749

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ביקורת תהיה כתב:ב'דברי החכם השלם משה רבקש האחרונים' שנדפסו בראש שו"ע אורח חיים נאמר:
קראתיו באר הגולה כמ"ש בהקדמתי בארוכה.
האם ההקדמה נמצאת במקום כלשהו?

שו"ע מכון ירושלים או"ח חלק א עמ' 50 - 52 (מעמודי האוצר)
אוצר ההלכה אוסף חיבורים א - כד עמ' 96 - 100 (מעמודי האוצר)
על ידי בקרו טלה
ב' נובמבר 12, 2018 7:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682571

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

הא לחמא עניא כתב:אודה מאוד למי שיוכל להעלות לי, מכל סידור שהוא, פסוקים לשמות נשים.

סידור קול ישראל.PDF
(429.22 KiB) הורד 7 פעמים
על ידי בקרו טלה
א' נובמבר 11, 2018 10:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 926
צפיות: 74661

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

זסבה כתב:היכן התפרסם מאמר מקיף לתאריך תליית ישוע הנוצרי

עי' בישורון לח ניסן ע"ח עמ' תתקיג ואילך
על ידי בקרו טלה
ו' נובמבר 09, 2018 2:09 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת אוירבאך (דברי משפט ואילך)
תגובות: 31
צפיות: 3791

Re: משפחת אוירבעאך (דברי משפט ואילך)

יוסף שרייבער כתב:
י. אברהם כתב:[size=150
רבי יצחק איצק אויערבאך אבד"ק לונטשיץ בעל דברי חיים. נפ' תר"ז.
מבניו: רבי מאיר אבד"ק קאליש; רבי יהושע פאלק אבד"ק קלעטשוב


מי עוד היו בניו?

זכרון אבות הנספח לדברי משפט עמ' 468 http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... 68&hilite=
על ידי בקרו טלה
ה' נובמבר 08, 2018 11:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682571

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בני ברקי כתב:אבקש בבקשה "חקל יצחק" (ספינקא) על פרשת תולדות.
תודה
על ידי בקרו טלה
ה' נובמבר 08, 2018 1:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 926
צפיות: 74661

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מחפש מקור לעניין שאותיות שניות ל'שאר' הינם 'שבת', מישהו יודע היכן מופיע או מדובר ע"כ? ע' בסידור ר' קאפיל [קול יעקב] [מענין לענין על ראש מובא בספרים הרבה, אך פטור ללא כלום א"א והבאתי מה שמצאתי בס"ד בקדמונים של"ה הקדוש - פרשת כי תשא תורה אור (א) ובתיבת ראש נרמז סוד שבת, שלימת הבני...
על ידי בקרו טלה
ד' נובמבר 07, 2018 11:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682571

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מצפה כתב:אשמח אם מישהו יוכל להעלות לכאן חלק חו"מ סי' ה' מספר שו"ת שב יעקב.
בתודה מראש.
על ידי בקרו טלה
ד' נובמבר 07, 2018 11:40 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: קובץ בית אהרן וישראל
תגובות: 1
צפיות: 176

קובץ בית אהרן וישראל

קובץ קפט שבט אדר תשע"ז אינו בנמצא [מלבד האחרונים קצה - קצט]
על ידי בקרו טלה
ד' נובמבר 07, 2018 11:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682571

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ידיד ביקש ממני: באחד מהקובצים של קובץ בית אהרן וישראל [קרלין] ישנו מאמר יפה על הגמ' של "קם רבה ושחטיה לר"ז" לבאר את הגמ' במגילה ובחולין. הוא צריך זאת עתה לצורך לימודיו, וע"כ בקשני אם אוכל לסייע לו למצוא את המאמר הנ"ל. אודה ע"כ מראש לכל החפצים לעזור ולסייע. קובץ קפט אינ...
על ידי בקרו טלה
ג' נובמבר 06, 2018 12:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3477
צפיות: 308749

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

י' הקר, ישראל בגויים בתאורו של ר' שלמה לבית הלוי משאלוניקי, ציון, לד (תשכ"ט), עמ" 43-89.
על ידי בקרו טלה
ה' נובמבר 01, 2018 4:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קטלוג יריד החסידות תשע"ח
תגובות: 32
צפיות: 3238

Re: קטלוג יריד החסידות תשע"ח

פלגינן כתב:

ייש"כ גדול
על ידי בקרו טלה
ה' נובמבר 01, 2018 11:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קטלוג יריד החסידות תשע"ח
תגובות: 32
צפיות: 3238

Re: קטלוג יריד החסידות תשע"ח


ולחסומים?
על ידי בקרו טלה
ה' נובמבר 01, 2018 11:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682571

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול, יודוך אחיך
על ידי בקרו טלה
ה' נובמבר 01, 2018 8:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682571

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

תורת אמת ב - /קובץ עמ' 484 - 486 מעמודי האוצר
פרדס חב''ד 12 עמ' 139 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ד' אוקטובר 31, 2018 7:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זמן הגאולה שגילה הגר"א והשביע מהמבין - שלא יגלה
תגובות: 9
צפיות: 517

Re: זמן הגאולה שגילה הגר"א והשביע מהמבין - שלא יגלה

עקביה כתב:מסופר ב"עובדות והנהגות לבית בריסק", כמדומני בח"א.
שם מסופר שהיה זה באסיפת רבנים בזמן גזירת הקנטוניסטים, שרב זקן אחד אמר שכעת ודאי מותר לגלות, כדי לעודד את העם, וכשהתחיל מיד נפל ומת.
על ידי בקרו טלה
ג' אוקטובר 30, 2018 5:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682571

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שמואל דוד כתב:בבקשה,

נרות שלמה (שולזינגר) עמוד 309-311

עבור לחיפוש מתקדם