החיפוש הניב 1327 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ו' מאי 26, 2017 1:24 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חג השבועות יום גדול לענין תלמוד תורה דוקא ?
תגובות: 15
צפיות: 373

Re: חג השבועות יום גדול לענין תלמוד תורה דוקא ?

סגן אלוף כתב:ואיני מבין מה ההדגשה ביום מתן תורה דוקא על מצות לימוד התורה יותר משאר תרי"ג מצוות ?

שפת אמת - במדבר - לשבועות - שנת [תר"מ]
הלימוד בליל שבועות עפ"י אומרם ז"ל אם שמוע בישן תשמע בחדש. לכן צריכין לקבל בלילה זו התורה שלמדנו עד עתה. וזה הכנה להחדש:
על ידי בקרו טלה
ה' מאי 25, 2017 8:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגישה להלכה בחסידות
תגובות: 5
צפיות: 178

Re: הגישה להלכה בחסידות

דרומי כתב:שמעתי פעם ווארט:
הגויים המסייעים לישראל נקראים חסידי אומות העולם. ולכאורה, למה דוקא חסידים? אלא, שזה שהם מסייעים לישראל הוא בפשטות אינו מסתדר עם ההלכה שעשו שונא ליעקב! ועל כרחך, שחסידים הם...
ואינו אלא לחידודא, כמובן.

הווארט הוא יותר ישר [תרתי משמע] ממה שכתבת, שחסיד הוא העושה לפנים משורת הדין
על ידי בקרו טלה
ה' מאי 25, 2017 1:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מקור לאגדת עם על הרמב"ם - תרופה לחיי נצח
תגובות: 4
צפיות: 132

Re: מקור לאגדת עם על הרמב"ם - תרופה לחיי נצח

זה מזכיר את האגדה החסידית על הרמב"ם שהשיב לאנשי עיר שהיו להם ספיקות באמונה, שיש להם בעיות בגלל שהם אוכלים 'נבילות וטריפות'... מענין למה הרמב"ם כתב ספר מפורט 'מורה נבוכים' לנבוכים בדברי התורה שסותרים למדע של זמנם, שפשוט יכתוב 'אל תאכלו נבילות וטריפות והכל יסתדר'... דבר זה מובא בדגל מחנה אפ...
על ידי בקרו טלה
ה' מאי 25, 2017 10:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פיאות הראש ארוכות - ממתי התחילו?
תגובות: 39
צפיות: 2015

Re: פיאות הראש ארוכות - ממתי התחילו?

התחילו רק בתקופה האחרונה. יעויין בספרו של פרופ' זימר, עולם כמנהגו נוהג, שם הוקדש לכך פרק יפה. אולי בהמשך אעלה לכאן כמה עמודים ממחקרו. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=366439#p366439 מי יכול לחפש בהקדמת 'תכלת מרדכי' להמהרש''ם מבערז'אן? כמדומני שם יש סיפור מעת שהלך עם אביו להגה''ק מאפטא זי''ע ,...
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 24, 2017 5:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עיסוק בתכונות נפשם של האמוראים וכד'
תגובות: 41
צפיות: 1991

Re: עיסוק בתכונות נפשם של האמוראים וכד'

עי' בדברי המהר"ץ חיות שבת כה: ד"ה ת"ר איזהו עשיר
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 24, 2017 8:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7242
צפיות: 264742

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בנוהג שבעולם עמ' 127 - 128 מעמודי האוצר
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 24, 2017 8:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך להחזיק כוס של ברכה??
תגובות: 15
צפיות: 243

Re: איך להחזיק כוס של ברכה??

בענין גביע עם רגל עי' בספר בנוהג שבעולם עמ' 127 - 128
ועי"ע באוצר ההלכות תע"ט (ב) עמ' 81
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 24, 2017 2:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המקום אשר בחר ה'
תגובות: 16
צפיות: 898

Re: המקום אשר בחר ה'

מענין דף היומי (ב"ב דף קכב) שו"ת חתם סופר חלק ב (יורה דעה) סימן רלד והנלפע"ד לפמ"ש בש"ס ב"ב קכ"ב ע"א לקרובה ורחוקה ופירשב"ם וז"ל ומי שעולה גורלו בקרוב לירושלים מעלה מעות למי שעולה גורלו ברחוק מירושלים שהרחוק גרוע הוא מפני שני דברי' א' מפני שרחוק מבהמ...
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 24, 2017 1:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בבקשת מקור לדברי מהר"ם שיף
תגובות: 9
צפיות: 251

אימרת המהר"ם שיף

כדי לא להשאיר חלילה הגליון חלק אביא מה שהובא בספרים בשם המהר"ם שיף על הפסוק הנני יוסף להפליא וכו' הפלא ופלא וכו', והיא לא נדפסה בכתביו אלא הובא בשמו בהקדמת נכדו
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 24, 2017 1:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרט כרמך =נשירה
תגובות: 1
צפיות: 61

Re: פרט כרמך =נשירה

ו פרט כרמך לא תעולל. אונקלוס ותרגום ירושלמי, וכן רש"י נמשך אחריהם פרט=נשירה בלשון הקודש. מאידך, פרט - בלשון חז"ל ומדוברת, הוא פרט=יחיד ואולי זה כלשון מושאלת לענבים בודדים הנופלים מן העץ. מה דעת חו"ר בענין. עי' ספר השורשים לרד"ק - אות הפא - ערך פרט פרט. ופרט כרמך לא תלקט (ויקרא י...
על ידי בקרו טלה
ג' מאי 23, 2017 4:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באיזה דפוס של שלחן ערוך השתמש המשנה ברורה
תגובות: 12
צפיות: 216

Re: באיזה דפוס של שלחן ערוך השתמש המשנה ברורה

משנה ברורה סימן תקנא (כח) קרי לשל בני בבל - כצ"ל וכן איתא בשו"ע דפוס ראשון מהמחבר בעצמו: ביאור הלכה סימן קעד ד"ה ואפילו [וגם בהגהת הגר"ח צאנזאר (שנדפס בשו"ע בדפוס זיטאמיר ביאור הלכה סימן תקלג ד"ה ואם ואם לקטן לאכלן - כצ"ל וכן הוא בטור ובשו"ע דפוס ראשון: ביאור ...
על ידי בקרו טלה
ב' מאי 22, 2017 3:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 91
צפיות: 7657

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

[הקרדיט להרב שמואל דוד] ב"ב דף ק"כ [וכעי"ז לקמן דף קכ"ג] דאמר ר' חמא בר חנינא: זו יוכבד שהורתה בדרך ונולדה בין החומות, דכתיב: אשר ילדה אותה ללוי במצרים, לידתה במצרים והורתה שלא במצרים. רש"י [פרשת השבוע] במדבר פרק ג (טו) מבן חדש ומעלה - משיצא מכלל נפלים הוא נמנה ליקרא שומר מש...
על ידי בקרו טלה
ב' מאי 22, 2017 7:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 159
צפיות: 6404

ליקוטי פר"ח

הוד_והדר כתב:בכלל, פרי חדש מתחיל בסימן מו, במכון ירושלים יש כמה ליקוטים בסימנים הקודמים, והם כותבים במבוא שלקחו אותם מדפוס אמשטרדם ת"צ אבל בדקתי שם ולא מצאתיו

הובא בשו"ע הישנים [בדפוס המצורף הוא בסוף אבן העוזר על הלכות שבת]
על ידי בקרו טלה
א' מאי 21, 2017 8:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 159
צפיות: 6404

Re: מהרש"א ב"ב קיח. בשם ספר ג"א

גור ארי' למהר"ל במדבר כו, נה
על ידי בקרו טלה
ו' מאי 19, 2017 5:06 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ישיבות פולין (שאחרי מלחמת העולם הראשונה)
תגובות: 249
צפיות: 8874

Re: ישיבות פולין (שאחרי מלחמת העולם הראשונה)

ביום שבת קודש הבעל"ט כ"ד אייר הוא יומא דהילולא של הנ"ל [הקרדיט להרב שיף]
על ידי בקרו טלה
ו' מאי 19, 2017 4:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם הי' פייס לשריפת פרה אדומה
תגובות: 6
צפיות: 163

Re: האם הי' פייס לשריפת פרה אדומה

[במאמר המוסגר שאף כה"ג היה עובדה בד' בגדים תוספתא מסכת פרה פרק ד [והובא בספרי ועוד בפר' חוקת] ד. מצותה בארבעה בגדי לבן של כהן הדיוט. עשאה בבגדי זהב ובבגדי חול פסולה. שאלו תלמידיו את רבי יוחנן בן זכאי פרה במה נעשית, אמר להם בבגדי זהב, אמרו לו למדתנו בבגדי לבן, אמר להם יפה אמרתם, אם מעשה שעשו ידי...
על ידי בקרו טלה
ו' מאי 19, 2017 4:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתיבת חידו"ת - שיטת רבי נתן אדלר זי"ע
תגובות: 14
צפיות: 378

Re: כתיבת חידו"ת - שיטת רבי נתן אדלר זי"ע

עי' בהע' דוגמא לפרש כוונתו בנקודות
על ידי בקרו טלה
ה' מאי 18, 2017 8:37 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרי = בפרך?
תגובות: 3
צפיות: 64

Re: קרי = בפרך?

רש"י הקדוש ויקרא פרק כו פסוק כא
וקרוב לשון זה לתרגומו של אונקלוס לשון קושי שמקשים לבם להמנע מהתקרב אלי:
על ידי בקרו טלה
ה' מאי 18, 2017 8:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נעגל וואסער
תגובות: 3
צפיות: 193

Re: נעגל וואסער

מענין לענין שו"ת ארץ צבי סי' א
על ידי בקרו טלה
ה' מאי 18, 2017 4:37 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: "מן" לחם אבירים אכל איש. מה ברכתו?
תגובות: 3
צפיות: 96

Re: "מן" לחם אבירים אכל איש. מה ברכתו?

עי' בשדי חמד מערכת כ או' ק
ועי' בפסקי תשובה סי' ר"פ - רפ"א ובמאמר ברכו במן (הובא בספר גן רוה סוף פר' בשלח)
ועי"ע למרן הגרע"י ביחוה דעת ח"ו סי' י"ב
על ידי בקרו טלה
ה' מאי 18, 2017 3:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בבקשת מקור לדברי מהר"ם שיף
תגובות: 9
צפיות: 251

Re: עזרה בבקשת מקור לדברי מהר"ם שיף

מה שנכון נכון כתב:[בנדפס בשסי"ם בסוף חולין לא מובא הכל].

הובא בשסי"ם בסוף מס' אבות הנדפס עם מס' ע"ז [מצורף, לא זכיתי למצוא בחפזי באוצה"ח ובה"ב]
[בעוז והדר הוא על הדף בגליון
בווגשל המצוי באוצה"ח הוא בהגהות וחידושים (ובה"ב הוא על הדף)
בוילנא החדש הוא לפני אוצר מפרשים על אבות]
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 17, 2017 8:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפילו חרב חדה מונחת על צאוורו וכו' - אין סומכין על הנס
תגובות: 3
צפיות: 74

Re: אפילו חרב חדה מונחת על צאוורו וכו' - אין סומכין על הנס

מהרש"א קידושין כט: גמ' אפשר דאתרחש ניסא כו'. ק"ק דהיאך דחה אביי אותו למקום סכנה על הספק דשמא יתרחש ניסא וגם אם יתרחש ניסא יהיו מנכין לו מזכיותיו כדאמר בעלמא וי"ל דודאי סמך אביי על חסידותו ושמתוך תפלתו לא יהיה ניזוק ויהרוג את המזיק ואין זה מקרי נס אלא שאמר דשמא קודם תפלה יתרחש ניסא וינ...
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 17, 2017 1:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא התעורר משנתו - לא יתכן.
תגובות: 20
צפיות: 1524

Re: לא התעורר משנתו - לא יתכן.

פעמים רבות נשמע הביטוי "לא התעורר משנתו" על אדם שנמצא במיטתו ללא רוח חיים ל"ע. בספר ציוני הלכה מביא שפעם בא מרן הגריש"א לנחם אבלים ואמרו לו בני המשפחה שהנפטר לא התעורר משנתו. נענה רבינו ואמר: זה לא יתכן! כתוב בזוהר שכשהאדם שוכב לישון ומפקיד את נשמתו ביד הקב"ה ומאמין בו שיחז...
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 17, 2017 5:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חודש הספר תשע"ז
תגובות: 14
צפיות: 807

Re: חודש הספר תשע"ז

יש כרך אחד יפה עינים - דרושים, 2 כרכים - יפה קול על שיר השירים ויפה ענף על רות איכה רות
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 17, 2017 4:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 220
צפיות: 4871

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

איש גלילי כתב:של ראש הקהילה "מאזור?" זה נראה שם האיש .

לכאורה הכוונה לר' אליהו מאזור
על ידי בקרו טלה
ד' מאי 17, 2017 1:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: משה רבנו האם היה בעל מידות טובות מטבעו
תגובות: 19
צפיות: 931

Re: משה רבנו צדיק מעיקרא או לא????

ראיתי בספרי רבי צדוק הכהן ז"ל שכתב להסביר פשט בגמ' שרק רבי עקיבא נענה וירדו גשמים ולא רבי אלעזר בן הורקנוס, ומסבירה הגמ' מפני שזה מעביר על מידותיו וזה אינו מעביר, שרבי אלעזר נולד קדוש ועל כן לא נענה משא"כ רבי עקיבא עבד על מידותיו על כן נענה באומרו אבינו מלכנו. זכורני שראיתי הסבר זה גם בשם...
על ידי בקרו טלה
ג' מאי 16, 2017 10:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יוחאי אביו של רבי שמעון היה תנא?
תגובות: 19
צפיות: 773

Re: האם יוחאי אביו של רבי שמעון היה תנא?

לא בדקתי את המקורות שמר מציין אולם סיפור שאני מכיר הוא שר"א לא ידע כלום בתחלת לימודו ועבד בשדות אביו וכשנפשו חשקה בתורה הלך ללמוד אצל ריב"ז ואביו שלא ידע כלום הלך להחזירו לעבודה. לאחר מכן השתכנע אביו במעלת לימוד התורה כששמע את בנו דורש בפני ריב"ז. מהמעשה הזה נראה שהאב והבן לא ידעו כל...
על ידי בקרו טלה
ג' מאי 16, 2017 6:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7242
צפיות: 264742

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קובצי נחלת צבי
קובץ ג עמ' 140 - 141
קובץ ד עמ' 138 - 139
מגדים חדשים שבת ב עמ' 243
על ידי בקרו טלה
ב' מאי 15, 2017 8:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלחמי משפטים
תגובות: 4
צפיות: 155

Re: הלחמי משפטים

3) "ועתה קחו לי מנגן ותהי עליו רוח אלוקים". צוטט כפסוק בירושלמי סוכה פ"ה ה"א; מדרש אגדה (באבער) בראשית מח, י; לקח טוב בראשית כז, י. מה, כז; שכל טוב בראשית מה, כז; ילקו"ש תורה רמז תשפה. הלחם של מלכים ב' ג, טו "ועתה קחו לי מנגן ותהי עליו יד ה'" ובמדבר כד, ב "וי...
על ידי בקרו טלה
ב' מאי 15, 2017 3:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בני חזקיה - עובדי ע"ז?
תגובות: 31
צפיות: 805

Re: בני חזקיה - עובדי ע"ז?

פשטות כוונת הגמ' בברכות (י.) לומר שרבשקה בן חזקיה המלך הוא רבשקה שר צבא אשור המחרף ומגדף שהגמ' (סנהדרין ס.) אומרת עליו שהיה ישראל מומר. האמנם דבר זה קשה להולמו שהרי מעשה זה שחזקיה נחלה אירע ג' ימים לפני הנס שנחרב מחנה סנחרב (או לפי הרלב"ג אחרי המלחמה לגמרי) וא"כ מוכח שאינם אותו בן אדם. לא...
על ידי בקרו טלה
ב' מאי 15, 2017 1:02 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: אילן החרובים דרשב"י
תגובות: 30
צפיות: 1102

Re: אילן החרובים דרשב"י

זרע הארץ כתב:יש ע"ז קונטרס נפלא של הרב יצחק אוהב ציון עם תשו' הגר"ח קנייבסקי.

תורתו מגן לנו עמ' 22 ואילך https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx? ... 5150056966
ועי' בספרו בוצינא קדישא עמ' 92 ואילך

עבור לחיפוש מתקדם