מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 316 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי משך חכמה
ד' ינואר 20, 2016 11:16 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור - הגדרת דרך ארץ
תגובות: 3
צפיות: 874

Re: חיפוש מקור - הגדרת דרך ארץ

תודה רבה
על ידי משך חכמה
ד' ינואר 20, 2016 10:59 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור - הגדרת דרך ארץ
תגובות: 3
צפיות: 874

חיפוש מקור - הגדרת דרך ארץ

אני מחפש מקור היכן מקשר המהר"ל את ענין וההגדרה "דרך ארץ" לכך שדרך ארץ הוא מה שעושה אדם שיהיה "מן הישוב".
על ידי משך חכמה
ה' אוגוסט 13, 2015 1:21 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המלצה על דפוס דיגיטלי בירושלים
תגובות: 4
צפיות: 1222

Re: המלצה על דפוס דיגיטלי בירושלים

גרפצ'יק בירמיהו ידוע לי כאיכותי, מה מבחינת המחיר?
על ידי משך חכמה
ה' אוגוסט 13, 2015 12:59 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור: גידול זקן - סגולה לזש"ק
תגובות: 7
צפיות: 1519

Re: חיפוש מקור: גידול זקן - סגולה לזש"ק

ראיתי פעם כתוב שבמיוחד מי שאין זקנו מלא צריך לתיקונו לעסוק בגמ"ח.
על ידי משך חכמה
ה' אוגוסט 13, 2015 12:50 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המלצה על דפוס דיגיטלי בירושלים
תגובות: 4
צפיות: 1222

המלצה על דפוס דיגיטלי בירושלים

אני זקוק להמלצה על בית דפוס דיגיטלי להדפסת ספר בכריכה רכה בכמויות קטנות, במרכז העיר, שירות טוב ומחירים נוחים. תודה.
על ידי משך חכמה
ד' אוגוסט 12, 2015 10:14 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור שהאר"י הק' הקפיד לאכול בכל יום פירות ארץ ישראל
תגובות: 8
צפיות: 1727

Re: חיפוש מקור שהאר"י הק' הקפיד לאכול בכל יום פירות ארץ ישרא

זו בדיוק הנקודה: אי חיישינן לחילופי גבר בגברא כנ"ל למה לא תחשוש לחילופי קוץ ודרדר בפירי?
על ידי משך חכמה
ב' אוגוסט 10, 2015 4:03 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור שהאר"י הק' הקפיד לאכול בכל יום פירות ארץ ישראל
תגובות: 8
צפיות: 1727

Re: חיפוש מקור שהאר"י הק' הקפיד לאכול בכל יום פירות ארץ ישרא

לי מוכר הסיפור שהיה האריז"ל נוהג לאכול שיחי בר לקיים קוץ ודרדר תצמיח לך.
על ידי משך חכמה
ה' אוגוסט 06, 2015 9:21 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: בזכות המשכן והארון פרו ורבו - חיפוש מקור
תגובות: 7
צפיות: 1238

בזכות המשכן והארון פרו ורבו - חיפוש מקור

כתב רבנו המבי"ט בבית אלוקים ש"ג פמ"ז: ולפי כל זה היו ישראל בכניסתם לארץ ששים רבוא כולם יוצאי מצרים, וכל אותם שנולדו במדבר בסך ארבעים שנה, שפרו ורבו בזכות המשכן והארון השוכן בתוכם , היו סך גדול, עד שיוכל משה רבינו לומר עליהם: ועתה שמך ה' אלהיך ככוכבי השמים לרוב. מישהו יודע לזה מקור בחז...
על ידי משך חכמה
ג' אוגוסט 04, 2015 12:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'יש מוקדם ומאוחר בתורה' – היש הכרח לסדר המקרא?
תגובות: 11
צפיות: 1688

Re: 'יש מוקדם ומאוחר בתורה' – היש הכרח לסדר המקרא?

יש ב"ספר ההקדמה" מאמר מילואים בענין אין מוקדם ומאוחר בתורה.
על ידי משך חכמה
א' אוגוסט 02, 2015 12:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש דוגמאות שדוקא לפי הקבלה יש קולא יותר מהדין הפשוט
תגובות: 72
צפיות: 9882

Re: האם יש דוגמאות שדוקא לפי הקבלה יש קולא יותר מהדין הפשוט

הליכה אחרי אשה לדעת האר"י רק תוך ד' אמות
על ידי משך חכמה
א' אוגוסט 02, 2015 12:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמה מהג״ר משה שפירא שליט״א?
תגובות: 13
צפיות: 2256

Re: הסכמה מהג״ר משה שפירא שליט״א?

נאיני רוצה לייאש אותך, אבל נראה לי שחבל על המאמץ, אם אינך מישהו שקשור אליו לא תקבל הסכמה.
על ידי משך חכמה
ה' יולי 30, 2015 2:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מצב שיהודי יהפך לגוי? מקור לדברי החת"ס
תגובות: 31
צפיות: 3391

Re: יש חת"ס האומר שבי"ד יכולים להפקיע יהדות מיהודי?

יש לנו בענין קונטרס "עצת מלאכיו ישלים" על דברי החת"ס וגם על יבום במשומד, אולי נזכה ויעלה בקרוב לאוצר.
הנה העליתי בינתיים עיי"ש בעיקר בהערות אות יד:
על ידי משך חכמה
ה' יולי 30, 2015 11:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוירא דא" מחכים - למי?
תגובות: 4
צפיות: 1201

Re: אוירא דא" מחכים - למי?

מדברי הפייטן ז"ל משמע שלא כל החמורים הגיעו לדרגת חמורו של רפב"י, ואולי זה וזה גורם הארץ והבעלים הצדיק, אבל מ"מ חמורי א"י וחמורי חו"ל אינם דומים.
על ידי משך חכמה
ד' יולי 29, 2015 9:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דילמת סוקרטס
תגובות: 16
צפיות: 2480

Re: דילמת סוקרטס

רק אוסיף מדברי בית הלוי פרשת בא: ...ויבואר בזה המשך של הפסוק והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים גו' ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. דאע"ג דהם מצות שכליות אחר שחידש לו דהטעם בא מן המצוה א"כ המצוה בעצמה היא חוקה וקיים לעולם מימים ימימה בלא הפסק גם כשיתחדש איזו ...
על ידי משך חכמה
ד' יולי 29, 2015 6:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוירא דא" מחכים - למי?
תגובות: 4
צפיות: 1201

Re: אוירא דא" מחכים - למי?

לכאורה אינה ראיה כ"כ, ונראה לפום ריהטא שיש בזה מחלוקת בראשונים. בתוס' פסחים נא ע"א ובר"ן סנהדרין ה ע"א: י"ל דה"מ לענין הוראה שהם חכמים יותר דאוירא דארץ ישראל מחכים אבל לא לענינים אחרים: רבנו יהונתן קידושין כ ע"ב בדה"ר, ז"ל: עשרת קבין חכמה. כלומר בחכמה ובד...
על ידי משך חכמה
ד' יולי 29, 2015 6:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוירא דא" מחכים - למי?
תגובות: 4
צפיות: 1201

אוירא דא" מחכים - למי?

האם ענין ההחכמה נוגע גם לפלשתיני, רוסי, פיליפיני ושאר ערב רב ופורעניות רעות שנתרגשו ובאו עלינו?
על ידי משך חכמה
ד' יולי 29, 2015 6:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דילמת סוקרטס
תגובות: 16
צפיות: 2480

Re: דילמת סוקרטס

לא זו היתה כונתי. אלא שצריך לעשות את המצוות ברצון עצמי, אחר שכך רצון הבורא, כמי שרואה בדבר דבר טוב. אם טעמי המצוות מיישבים את הדבר על לבך מה טוב. כנלע"ד. אני חושב שאין שינוי מהותי בין דעותינו. מה שביקשתי באשכול הזה הוא לדעת אם מישהו מכיר התייחסות מפורשת של מישהו מרבותינו הראשונים (שהתייחסו לשאל...
על ידי משך חכמה
ד' יולי 29, 2015 1:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: שמעי בן גרא
תגובות: 20
צפיות: 3011

Re: שמעי בן גרא

העתקתי מן הכתוב אצלי: בשו"ת שלמת יוסף (סי' יב ויג) הביא תשובת הגאון ר"י ראזין זצ"ל מרוגצ'וב, דבאמת לא היה לדוד דין מלך באותה שעה כיון שמרדו בו ישראל, וגם דין ת"ח לא הו"ל, דשמעי בן גרא היה גדול ממנו והיה רבו של שלמה, ומה שלא הזכירו הוא כמו אחיתופל, יעוין שם תוס', עי"ש. ו...
על ידי משך חכמה
ג' יולי 28, 2015 6:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4844
צפיות: 772377

מאמר הגר"י גנס בענין הכונה בתפילה

ראיתי בחוברת עיון הפרשה (כנראה האחרון) מאמר של הגר"י גנס בענין הכונה בתפילה, האם מישהו יכול לעשות עמי חסד ולהעלותו כאן?
על ידי משך חכמה
ג' יולי 28, 2015 3:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דילמת סוקרטס
תגובות: 16
צפיות: 2480

Re: דילמת סוקרטס

כדי שלא אהיה יורד ותועה בדבריך אולי תפרש שיחתך.
דרך אגב, אחר בקשת המחילה, למה לך שם הניק המוזר הזה שאולי כדאי משום סימנא מילתא להמנע ממנו.
על ידי משך חכמה
ג' יולי 28, 2015 2:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיללת אדם הראשון הולכת ומתבטלת?
תגובות: 15
צפיות: 3093

Re: קיללת אדם הראשון הולכת ומתבטלת?

ראיתי זאת בשם החיד"א ושאין הפירוש לרעה אלא לטובה שהן יהיו המפרנסות ושיזכו בעליהן לתורה. נוכל גם לפרש זאת גם לא כ"כ לטובה שצד הנוקבא הוא השולט רח"ל ומכאן הנסיונות בעניני קדושה ומכשירי הדיבור ומרבה דברים. ולדידי אדרבא אין לך קללת אדה"ר שהולכת וגודלת בשעה שכוחי ועוצם ידי מתרבה בעולם...
על ידי משך חכמה
ג' יולי 28, 2015 1:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דילמת סוקרטס
תגובות: 16
צפיות: 2480

Re: דילמת סוקרטס

הקשר הוא שאינני יכול להשאר בלתי מוכרע בהתייחסותי לדילמא הזו שאם הקב"ה בא להודיע בדברי הנביאים להודיע שדרכי החסד הם טובים וישרים, עשייה של דברים בדרכים אלו מתוך תפיסה של הכרח וכפיה ללא תפיסה שכך הוא הטוב הינה חסרון מבחינת הרצון, וכיון שאדם מחויב להיות דומה בצלמו לצלם אלוקים עליו להיות דומה גם בב...
על ידי משך חכמה
ג' יולי 28, 2015 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת בנות ישראל החולות בכרמים - כמי הלכה?
תגובות: 1
צפיות: 748

מחלוקת בנות ישראל החולות בכרמים - כמי הלכה?

כמה דעות היו בין בנות ישראל תנו עיניכם ביופי במשפחה וכו', בביאור הגר"א ריש אבן העזר מבואר שהלכה למעשה כאלו שאמרו תנו עיניכם במשפחה. עיינו שם ותרוו נחת. והלכה רבתי היא למעשה ודי לחכימא.
על ידי משך חכמה
ג' יולי 28, 2015 12:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דילמת סוקרטס
תגובות: 16
צפיות: 2480

Re: דילמת סוקרטס

כמובן שלגבי דידן המחייב הוא רצון ה' וזה מקור החיוב וזה גם מקור ההתייחסות לכל ענין. אין עמנו תפיסה בלתי תלויה. עוד נראה לכאורה ג"כ בדעת הר"מ בזה שכיון שהאדם הוא בעל "שכל אלוקי המדובק בו" מצד זה ראוי לו להיות שווה גם בענין הרצון. ואם זהו רצון ה' ודרכו, וכפי שהודיע ביד עבדיו - "...
על ידי משך חכמה
ב' יולי 27, 2015 7:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דילמת סוקרטס
תגובות: 16
צפיות: 2480

Re: דילמת סוקרטס

בשביל להכיר את שגיא וסטטמן לא צריך את ויקיפדיה
ליורד ומתעה, כמובן שהכוונה היתה לראות אם ישנה התייחסות מפורשת או מרומזת של קדמונינו לשאלה.
על ידי משך חכמה
ב' יולי 27, 2015 3:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דילמת סוקרטס
תגובות: 16
צפיות: 2480

דילמת סוקרטס

אני צריך מקור למאמר של מישהו מכוחותינו שמטפל בדילמת סוקרטס (אותיפ') ע"פ מקורות תורניים
על ידי משך חכמה
ב' יולי 27, 2015 1:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שנאת כוכבים
תגובות: 9
צפיות: 1480

Re: שנאת כוכבים

מישהו יכול להעלות כאן את הדף המתאים במהדורה מוכרת?
על ידי משך חכמה
ב' יולי 27, 2015 11:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרה נכנסו בחייהם לגן עדן
תגובות: 6
צפיות: 1798

Re: עשרה נכנסו בחייהם לגן עדן

יישר כח חכם באשי ובקרו טלה!
על ידי משך חכמה
ב' יולי 27, 2015 10:45 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מופת אחד ושני מופתים - חיפוש מקור
תגובות: 6
צפיות: 1142

Re: מופת אחד ושני מופתים - חיפוש מקור

מה שנכון נכון - נכון...
על ידי משך חכמה
ו' יולי 24, 2015 2:18 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מופת אחד ושני מופתים - חיפוש מקור
תגובות: 6
צפיות: 1142

Re: מופת אחד ושני מופתים - חיפוש מקור

מסגנון הלשון החכמים נראה לכאורה שכונתו לספרי ההגיון והפילוסופיה ולא ממקור יהודי דוקא. אינני סבור שמופתי מצרים הם ענין לכאן באשר היה סיבה לכל מופת ומופת מצד הסוג וזה איננו כפל דבר וכידוע.
על ידי משך חכמה
ו' יולי 24, 2015 12:40 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מופת אחד ושני מופתים - חיפוש מקור
תגובות: 6
צפיות: 1142

מופת אחד ושני מופתים - חיפוש מקור

כתב רבנו המבי"ט בבית אלוקים ש"ג: יש יותר אמונה בלב לדבר שנתאמת בשני מופתים מדבר שנתאמת במופת אחד כאשר כתבו החכמים. מה המקור.
על ידי משך חכמה
ה' יולי 23, 2015 5:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרה נכנסו בחייהם לגן עדן
תגובות: 6
צפיות: 1798

עשרה נכנסו בחייהם לגן עדן

כך מובא בבית אלוקים ש"ג פכ"ט ולע"ע מצאתי כן רק באוצר המדרשים, עשר גלויות פר' ב. מישהו מהחברים יודע עוד מקור?
על ידי משך חכמה
ה' יולי 23, 2015 3:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בהבנת דברי המבי"ט
תגובות: 17
צפיות: 2352

Re: עזרה בהבנת דברי המבי"ט

אהיה שומע ומוסיף בזה ע"פ מה שכתבתי בספרי דעת לנבון על הל' דעות (טרם נדפס) בדעת הר"מ בזה, וכן י"ל ע"פ דברי המהר"ץ חיות שיש להבדיל בין קיום המין אצל בני אדם מישראל לשאר הנבראים, באשר קיום המין אצל איש ישראלי כולל בתוכו קיוםם המין של אלו שתכליתם זכייה בחיי העוה"ב ולא קיום ...
על ידי משך חכמה
ה' יולי 23, 2015 3:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בהבנת דברי המבי"ט
תגובות: 17
צפיות: 2352

Re: עזרה בהבנת דברי המבי"ט

ישתבח הבורא ויתפאר היוצר, אנכי חשבתי העלאת הנושא מחדש לטעות, ואלוקים חשבה לטובה. מהדיון המחודש נתבררה השמועה יותר וגם הרב מה שנכון הוסיף על דבריו הראשונים. הלכטכל"ח. יישר כח לכולם.
על ידי משך חכמה
ה' יולי 23, 2015 12:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בהבנת דברי המבי"ט
תגובות: 17
צפיות: 2352

Re: עזרה בהבנת דברי המבי"ט

מה שנכון צודק, כבר העליתי את הנושא בפורום, רק שכחתי לסמן את התשובה שלו אצלי. חיפשתי בהודעות שלי ופיספסתי את ההודעה הזו. אני חושב שהפתרון שם הוא נכון. תודה בכל אופן. הנה הפתרון שנכתב שם: בדפו"ר ולקיומ' באיש. וצ"ל ולקיומו באיש [וכמו שהעתקת, ולא כמו ההוצאות שפתחו ולקיומה]. והכונה באיש היינו '...
על ידי משך חכמה
ד' יולי 22, 2015 11:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בהבנת דברי המבי"ט
תגובות: 17
צפיות: 2352

עזרה בהבנת דברי המבי"ט

בית אלוקים ש"ג פ"י: והדמיון שיש בשמות איש ואשה מורה על היחוד שיש בין איש לאשתו, יותר משאר זכר ונקבה של שאר בעלי חיים שאין זיווגם כי אם לקיום המין וכן כל אחד פונה לדרכו ולצרכו, מה שאין כן בזיווג האיש עם אשתו שהוא לקיום המין "ולקיומו באיש במה שיש תועלת בזיווגם הישר" למה שצריך להם ב...
על ידי משך חכמה
ג' יולי 21, 2015 8:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבינו האר"י ז"ל - לקט מאמרי הגרי"ח סופר שליט"א
תגובות: 9
צפיות: 2685

Re: רבינו האר"י ז"ל - לקט מאמרי הגרי"ח סופר שליט"א

יישר כח. אולי לא קראתי היטב, אבל כידוע רבנו הלש"ו מעיד על עצמו שהוא משני צדדים צאצא של האר"י ז"ל.
שמעתי מסורות שונות בענין מי היה דודו של הרב ז"ל במצרים, האם מישהו יכול להוסיף בענין זה.
על ידי משך חכמה
ג' יולי 21, 2015 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מפסק קרן אור בשבת
תגובות: 1
צפיות: 699

מפסק קרן אור בשבת

קיבלתי את המכתב הזה מת"ח אחד
על ידי משך חכמה
ב' יולי 20, 2015 2:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש ספרים חדשים גם ישנים על מסכת נזיר
תגובות: 11
צפיות: 1842

Re: מחפש ספרים חדשים גם ישנים על מסכת נזיר

תורת הנזיר ע"ס הרמב"ם לגאון ר' יצחק הוטנר זצ"ל.
על ידי משך חכמה
ו' יולי 17, 2015 12:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורות שו"ע - הבהיר מול צורת הדף
תגובות: 52
צפיות: 10187

Re: מהדורות שו"ע - הבהיר מול צורת הדף

אני זוכה ב"ה למעלה מעשרים שנה ללמוד שו"ע על כל חלקיו השונים בעיון, ואין שום ספק שההבדל מתחיל בגישה הבסיסית לענין. מכון ירושלים וגם מורשה להנחיל הם מכונים מקצועיים בעלי צוות מהטובים ביותר בעולם הספר התורני, והתוצאות בהתאם. השינויים ואי הנוחות נעשו בהתייעצות גדולי ההוראה. למעט הדרת קודש שאינ...

עבור לחיפוש מתקדם