מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 386 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אספקלריא
ה' פברואר 20, 2020 9:07 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: אשכול בירורים במלאכת הגהה וההדרה – ותשועה ברוב יועץ
תגובות: 40
צפיות: 6341

Re: אשכול בירורים במלאכת הגהה וההדרה – ותשועה ברוב יועץ

דוגמה נוספת במס' ברכות דף מ"ח ע"א
אמר לה קא חזית דלא מקבל מרות
שמהדורות אחרות של וילנא היה כתוב "אמר ליה", ובהדפסות החוזרות תיקנו "אמר לה".
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f ... 13#p603113
על ידי אספקלריא
ה' פברואר 20, 2020 8:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות - פרק שביעי
תגובות: 8
צפיות: 248

Re: ברכות - פרק שביעי

ראיתי שבדפוס וילנא כתוב: "אמר לי' חזית דלא מקבל מרות". ברכות מח עמוד א דפוס וילנא הוצאת פאר התורה.jpg תודה רבה על המידע ועל הצילומים, ומשם ראיה למה שכתבתי לעיל שיש כאן תיקונים מהדפסות חוזרות. אמר לה קא חזית דלא מקבל מרות. בכמה צילומי ש"ס וילנא המצויים, המילה " לה " אינה נרא...
על ידי אספקלריא
ה' פברואר 20, 2020 1:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות - פרק שביעי
תגובות: 8
צפיות: 248

Re: ברכות - פרק שביעי

מ"ח, א' ינאי מלכא ומלכתא ... אייתיתיה לשמעון בן שטח אחוה ... אמר ליה חזית כמה יקרא עבדינא לך, אמר ליה לאו את קא מוקרת לי ... אמר לה קא חזית דלא מקבל מרות. בכמה צילומי ש"ס וילנא המצויים, המילה " לה " אינה נראית כ"כ ישרה, ונראה כאילו הוסיפו אותה באופן לא מקצועי. https://beta....
על ידי אספקלריא
ב' פברואר 03, 2020 10:04 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור למאמר בשם המקובלים
תגובות: 5
צפיות: 790

Re: חיפוש מקור למאמר בשם המקובלים

מחפש מקור לזה: "מ"ש בשם המקובלים כי מה שחיסר הקדוש ברוך הוא מן ארבע מאות שנה הביא על גליות אחרים". ראה ס' דברות צבי (וייספיש) חלק ט"ז עמ' רכח-רכט, שהביא ס' שמחת הרגל על הגדה של פסח למרן החיד"א, בתחילתו, לימוד ג' [רמז א'] (ד"ה צפון) בשם הרמ"ע מפאנו, וכן הביא ס' מעש...
על ידי אספקלריא
ה' ינואר 30, 2020 10:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתב רהוט אשכנזי (משיט"א) בתוך ספרי דפוס
תגובות: 12
צפיות: 714

Re: כתב רהוט אשכנזי (משיט"א) בתוך ספרי דפוס

(במפעל שם מנויים גם 3 ספרים שנדפסו בכתב בגדאדי רהוט (מה זה?) ולא הצלחתי לאתרם) יתכן שהאותיות האלו בספרים הנ"ל לא "נדפסו", אלא נכתבו בכתב יד, והספרים נדפסו בצילום (דפוס-אבן, ליתוגרפיה). ספר כבוד חופה. א. האותיות בספר כבוד חופה לא "נדפסו", והספר הוא צילום כתב-יד. ב. צורת האות...
על ידי אספקלריא
ה' ינואר 30, 2020 10:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סבא או סבא רבא במשמעות של הרבה דורות לאחור- עזרה באיתור
תגובות: 20
צפיות: 1600

Re: 'זקיני' - עד כמה?

באשכול שקישרתי, וכן באור ישראל שציינתי, צויינו לדברי החיד"א בחיים שאל ח"א סי' סח. שם פתח את דבריו כך: ומה ששאלת ממני ידיד נפשי איך אני כותב על הרב חסד לאברהם מר זקני, וממה שכתבתי בשם הגדולים ניכר שהוא זקן זקני. זאת אשיב ידידי ואור עיני לא מחכמה שאלת על זה... https://forum.otzar.org/viewto...
על ידי אספקלריא
ג' ינואר 21, 2020 5:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שני
תגובות: 28
צפיות: 1132

Re: מסכת ברכות - פרק שני

[מה שהובא מאלשיך קהלת, ראה במהדורה חדשה שסברו שהוא טעות, ו"תיקנו" רבי יוחנן]. ויש מביאים עוד קדמונים שגורסים רבי יהודה, ראה אבודרהם (אבודרהם השלם עמ' קע"ו), וסדר רב עמרם גאון (דפוס ווארשא ח"א דף י"ז ע"א). ראה גם במהדורה חדשה של אבודרהם (אבן ישראל) ש"תיקנו" (ב...
על ידי אספקלריא
ב' ינואר 20, 2020 9:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שני
תגובות: 28
צפיות: 1132

Re: מסכת ברכות - פרק שני

י"ז א' רבי יוחנן כי הוה מסיים ספרא דאיוב אמר הכי ... אשרי מי שגדֵל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו ... ראה בס' זכות יצחק (להגרי"ח סופר שליט"א) ח"א סי' י"א שהעיר שבנוסח הסידורים הספרדים במוסף של שבת, הגירסא היא "אמר רבי יהודה " אשרי מי וכו'. ועיי"ש שהבי...
על ידי אספקלריא
ב' ינואר 20, 2020 1:45 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: אשכול בירורים במלאכת הגהה וההדרה – ותשועה ברוב יועץ
תגובות: 40
צפיות: 6341

Re: אשכול בירורים במלאכת הגהה וההדרה – ותשועה ברוב יועץ

טעות זו תוקנה במהדורות החוזרות של מהדורת וילנא הידועה של האלמנה והאחים ראם. ... נשארו להם קצת תיקונים שהכניסו בהדפסות החוזרות, (צריך לבדוק באיזה שנים, אולי תרס"א, תרע"ו, ועוד). הם השתמשו עם אותם לוחות, אך הזיזו כמה אותיות והכניסו את התיקון. לפעמים אפשר להרגיש שמשהו לא חלק. אחרי השואה, כשה...
על ידי אספקלריא
ב' ינואר 20, 2020 1:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שני
תגובות: 28
צפיות: 1132

Re: מסכת ברכות - פרק שני

ט"ז א' ת"ר הפועלים שהיו עושין מלאכה אצל בעל הבית, קורין ק"ש ומברכין לפניה ולאחריה, ואוכלין פתן ומברכין לפניה ולאחריה , ומתפללין תפלה של שמונה עשרה, אבל אין יורדין לפני התיבה, ואין נושאין כפיהם. והתניא מעין י"ח, אמר רב ששת לא קשיא, הא ר"ג הא ר' יהושע. ... אלא אידי ואידי ר&qu...
על ידי אספקלריא
ב' נובמבר 11, 2019 12:51 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 368732

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

א] המקור(ות) לאימרה ל"צדי"ק" כראשי-תיבות להעונה "צ' 'אמן', ד' קדושות, י' קדישים, וק' ברכות" בכל יום, שהוא (כ) צדיק ? (התוכן, אין בידי הל' המדוייק). ספר עץ חיים - הקדמת מוהרח"ו זיע"א על שער ההקדמות להשלים רמז צדיק בכל יום שהוא צ' אמנים ד' קדושות י' קדשים ק' ברכות ה...
על ידי אספקלריא
ד' אוקטובר 30, 2019 1:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחבר ספר שערי קדושה
תגובות: 16
צפיות: 874

Re: מחבר ספר שערי קדושה

בדפוס ליוורנו (תרל"ט) ופיעטרקוב (עת"ר) הוא בקיצור יותר, ולא נזכרו שאר ספרי מוהרח"ו, לא בנו מהר"ש ולא נכדו מהר"ם. אכן, נדפס כ"ז בהוצאת 'מקיצי נרדמים' (לשָם קישר הרב 'אספקלריא'); אך אין משמע התם כלל שקיבל הכתבים מידי מהר"ם ויטאל (שנזכר שם בברכת 'ז"ל'), כ"א...
על ידי אספקלריא
ג' אוקטובר 29, 2019 4:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחבר ספר שערי קדושה
תגובות: 16
צפיות: 874

Re: מחבר ספר שערי קדושה

והוא אשר שאלתי, האם יתכן כי היה קובץ של כתבי מהרח"ו שהועתק ע"י סופר כל שהוא, במצרים. והחיד"א חשב כת"י זה לכת"י הרח"ו? כידוע הרב חיד"א היה המומחה הגדול ביותר בדורות האחרונים לזיהוי כת"י, והוא לא היה טועה בדבר כזה. אם כי לאחר הציטוט ממעגל טוב, נראה לכאורה דלקח ...
על ידי אספקלריא
ב' אוקטובר 28, 2019 10:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחבר ספר שערי קדושה
תגובות: 16
צפיות: 874

Re: מחבר ספר שערי קדושה

לוצאטי כתב:אאל"ט גם במעגל טוב נזכר שראה כתבי מהרח"ו בעצם כתב ידו.

במעגל טוב עמ' 58-59 מספר הרב חיד"א שבשנת תקכ"ד בהיותו במצרים ראה את כתבי מהרח"ו מכתב יד קדשו בעצמו, עיי"ש.
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... =65&hilite
על ידי אספקלריא
ב' אוקטובר 28, 2019 4:47 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 368732

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שו"ע האר"י הלכות תפילין י. מענין מסיח דעתו מן התפילי' ראה מורי ז"ל חכם א' מכמה שנים שהיו מענישים אותו על שהסיח דעתו מן התפילין באומרו שלא נגע לריק ולא נלד לבהלה בובא לציון מחמת כוונתו בתפילה ההיא נענש בס' כף החיים מביא שהמקור הוא בשער הגלגולים הקדמה כ"ב דף כ"ב ע"א, עיי...
על ידי אספקלריא
א' אוקטובר 06, 2019 12:48 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 368732

Re: הקצה"ח:חידושי תורה -מנימין דרישא דמלכא

כתב בהקדמת הקצה"ח וז"ל היות וחידושי תורה מנימין דרישא דמלכא וכו' וקראתי שם החיבור קצה"ח על שם ענינו וגם כי חידו"ת מקווצותיו תלתלים כנזכר הידוע מהיכן מקור הדברים ? ראה בספר "משכנות אפרים" (בורודיאנסקי) עמ"ס שבת, בהקדמה "בפתח השער", (ד"ה ובהקדמת ספר ק...
על ידי אספקלריא
א' אוקטובר 06, 2019 12:30 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 368732

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

וכמדומה שהגר"י הלל מביא שם שבספר אחד ביאר את מה שאמרו שימלא כריסו בש"ס ופוסקים ואח"כ ילמד קבלה, שזה לא רק חלוקה של שנות חיי האדם, שבשנים הראשונות ימלא כריסו וכו' ואח"כ בשנים הבאות ילמד קבלה, אלא גם בהמשך החיים יש חלוקה של השעות שבכל יום ויום שילמד גם ש"ס ופוסקים וגם קבלה. ר...
על ידי אספקלריא
ד' ספטמבר 11, 2019 12:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אותה תשובה בשני ספרי שו"תים
תגובות: 45
צפיות: 4935

Re: אותה תשובה בשני ספרי שו"תים

דמשק כתב:תשובת אבני נזר חו"מ סי' ק"א נעתק משו"ת השיב משה חו"מ סי' פ"ז.

וונדרבר כתב:האם מישהו העיר על זה שאותה התשובה נדפסה בשני הספרים?
והאם יש הסבר?

נדמה לי שבמהדורה החדשה של שו"ת השיב משה בחו"מ תחילת סי' פ"ז הוסיפו הערה בענין זה.
אולי מישהו יוכל לסרוק את העמוד
על ידי אספקלריא
א' ספטמבר 08, 2019 5:02 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 590
צפיות: 100644

Re: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל -תיאור השיעור בישיבה קטנה

ה- רבינו הקפיד בדרך כלל על המשמעת בשיעור. בדרך כלל הדרך ארץ הטבעית היתה מספיקה. אבל לפעמים היה מעיר ברמיזה, שהובנה רק לנוגעים בדבר. אני זוכר פעם ששלושה בחורים דיברו יחד, וזה קצת הפריע. בדיוק באותו רגע קראו בגמרא בענין שני כתובים אינם מלמדים. רבינו הביט בהם והפטיר, אמנם לגבי שני כתובים זו מחלוקת אם ...
על ידי אספקלריא
א' ספטמבר 08, 2019 4:52 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 590
צפיות: 100644

Re: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל

'האוירה של הישי"ק שאותה אתה מתאר מעולה החזירה אותי למבחנים של הגראי"ל. אינני יכול לשכוח את המבחן קבלה המאיים. הגראי"ל ישב במרכז, מימינו ומשמאלו שני רמי"ם (בקבוצה שלנו הגריב"ש והגרב"ק. בקבוצות אחרות התחלפו בהגרנ"נ והגרש"א, כולם זצ"ל) ושני המשגיחים יבלחט&q...
על ידי אספקלריא
א' ספטמבר 01, 2019 10:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היין בחבית מתנועע מאליו
תגובות: 13
צפיות: 1893

Re: היין בחבית מתנועע מאליו

חומת אנך להחיד"א, שיה"ש א, ב: "ושמעתי מהרב המאוה"ג מהר"ר ישראל נחמן נר"ו, משם הרה"ח מר אביו כמהר"ר יוסף ז"ל, תלמיד הרב החסיד מהר"ר ישראל בעש"ט ז"ל, כי לכאורה יפלא איך דברי האדם יפעלו כל כך בקדושה ובסט"א. אך יש ראייה ודמיון, שהיין הוא ...
על ידי אספקלריא
א' ספטמבר 01, 2019 8:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1096
צפיות: 92802

Re: ספר "מנחת יהודה"

בספר "אסף המזכיר", שנדפס בשנת תל"ו, מציין כמה פעמים לספר "מנחת יהודה" (או "יודא"). ... רק שני ספרים נדפסו לפני תל"ו בשם מנחת יהודה: פירוש החייט על ס' מערכת האלקות, פירארא שיח, ופירוש ר"י איילנבורג על רש"י, לובלין שסט, קראקא שצח [לא ראיתי], קושטא תיד...
על ידי אספקלריא
א' יולי 14, 2019 3:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 495
צפיות: 63386

Re: עזרה בפענוח ר"ת

במהדורת ווילנא תרי"ג, השמיט המשכיל אייזיק בן יעקב את עניני הקבלה שבספר, כך נשמט קטע זה ממהדורותיו וממהדורות הבאות (כגון יוזעפאף תרכ"ח). שוב הדפיס רמ"מ קרענגיל קטע זה בהג"ה מנחם ציון שבגליון שם הגדולים, ושם נדפס וע"ר במקום וע"י . אולי אין זו טעות דפוס אלא 'תיקון', כדי ל...
על ידי אספקלריא
ד' יולי 03, 2019 2:31 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 132
צפיות: 25985

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

הנוסח הוא סטנדרטי, אלא שלמטה נוספו שלוש מלים בלתי ברורות: "שהגד סכ דאקיד". ... ולכן כתבה זאת בצופן שהוא היפוכו של צופן א"ב ג"ד, כלומר כל אות מוחלפת באות שלפניה, מתוך מחשבה שהרבי בוודאי יבין את כוונתה. וכך כתבה: "אקישט כקאט רטהכגה כה אמטל תע סך עט רכת מבוק כה יי", ובתרג...
על ידי אספקלריא
ג' מאי 07, 2019 7:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות כת"י בגליונות ספרי האוצר
תגובות: 15
צפיות: 1991

Re: הערות כת"י בגליונות ספרי האוצר

יש באוצר החכמה שני עותקים מדפוס ליוורנו של ספר " לב דוד - ברית עולם " ממרן החיד"א, דפוס ראשון, ליוורנו תקנ"ד. [יש הכותבים בטעות ששנת הדפוס היא תקמ"ט, ואכמ"ל] . באחד מהם, עותק הספריה הלאומית, יש הרבה הגהות בכת"י. http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?170079&page...
על ידי אספקלריא
ב' אפריל 29, 2019 10:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרדי טהור וס"ט
תגובות: 29
צפיות: 4542

Re: ספרדי טהור וס"ט

גם בתשובות הרא"ש ועוד קדמונים כותב ס"ט על אנשים אחרים, וזו הוכחה שלא התכוין ל"סין וטין" (רפש וטיט). ראה מאמר ארוך ומפורט בענין זה בקובץ "אור המערב" גליון ה' (תש"ן) עמ' 39-56. (מסקנתו היא שביאור הר"ת ס"ט הוא "סיפיה טב"). בענין ראשי תיבות ס''ט - ...
על ידי אספקלריא
ב' אפריל 29, 2019 8:10 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אדמו"ר מקאליב זצ"ל
תגובות: 67
צפיות: 7671

Re: ◆ אלון בכות ◆

נזכרתי כעת בעובדה מדהימה! לפני כ25 שנים בלימודי בישיבת קול תורה הסבו קבוצת בחורים קטנה לסעודת שבת בבוקר לאחר תפילת ותיקין, אחד הבחורים הזכיר את שמו של האדמו"ר מקאליב זצוק"ל שלא בכבוד הראוי, להפתעת כולנו קפץ בחור אחר הנמנה על משפחת האצולה הספרדית כשרבים מאד מבני המשפחה נמנים על ראשי הישיבו...
על ידי אספקלריא
ב' אפריל 29, 2019 2:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרדי טהור וס"ט
תגובות: 29
צפיות: 4542

Re: ספרדי טהור וס"ט

גם בתשובות הרא"ש ועוד קדמונים כותב ס"ט על אנשים אחרים, וזו הוכחה שלא התכוין ל"סין וטין" (רפש וטיט). ראה מאמר ארוך ומפורט בענין זה בקובץ "אור המערב" גליון ה' (תש"ן) עמ' 39-56. (מסקנתו היא שביאור הר"ת ס"ט הוא "סיפיה טב"). בענין ראשי תיבות ס''ט - א...
על ידי אספקלריא
ב' אפריל 01, 2019 3:19 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 368732

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אין שום תועלת להעתיק קישור שאי אפשר להגיע אליו (משום שהוא מעבר ל40 עמ' ראשונים של הספר). יותר מועיל לכתוב את שם הספר ואת מס' העמ', ואז אולי אפשר להבין את הכוונה. יש כאן צדיקים שיש להן אוצה"ח ופעמים מורידים את הדברים נא לא לחפש מומים. גם למי שיש לו תוכנת אוצר החכמה, אין שום תועלת בקישור הנ"...
על ידי אספקלריא
א' מרץ 31, 2019 3:58 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 368732

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?84641&pageid=P0317.LST&rect=-18,269,674,1194&pagewidth=1363 יבואו המבינים ויביאו הקישור הנפלא. http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?183403&pageid=18340300156.LST וכן כאן. אין שום תועלת להעתיק קישור שאי אפשר להגיע אליו (משום שהוא מעבר ל40 עמ' רא...
על ידי אספקלריא
א' מרץ 31, 2019 3:54 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 368732

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מרן החיד"א בספר מורה באצבע (סי' א אות ו) כתב: ישתדל להעביר על מדותיו כי זה כל האדם, וישים אל לבו כי הרבה לחטוא, וכמה פעמים לאלפים עשה נגד רצונו יתברך, והכל עליו לתקן ומידו יבוקש, ומה יספיק לעשות סיגופים או מה כחו לקבל יסורין, וזאת העצה מפום ממלל רברבן רבינו משה קורדובירו זצ"ל, פנת יקרת לה...
על ידי אספקלריא
ג' מרץ 26, 2019 3:41 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 368732

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ברוז כתב:היכן השם הגדולים המובא כאן?

כנראה הוא טעות ואינו בשם הגדולים להרחיד"א.
ומסתבר שהנכון כמו שציין ר' כרמי שלי.
על ידי אספקלריא
א' מרץ 10, 2019 2:34 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1047
צפיות: 195543

Re: צדיק חסידי מבית האצולה הפרנקפורטאית?

צעיר בניו של הג''ר שלמה זלמן ברויאר זצ''ל (חתן רבינו הגרש''ר הירש זי''ע) היה הרופא ד''ר ר' יהושע ברויאר (1892–1959). בנו של ד''ר ר' יהושע היה הצדיק החסידי ר' שלמה ברויאר זצ"ל . מי היה האיש? מה ידוע לחו''ר אתרא הדין על דמותו? הרה"ח רבי שלמה ב"ר יהושע ברויער זצ"ל היה חסיד סקווירא,...
על ידי אספקלריא
ג' מרץ 05, 2019 3:31 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 368732

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אמרו (ר"ה יז.) מעביר ראשון ראשון פעמים שלש עם גבר, ואיך אדם הראשון על מצוה ראשונה נענש הוא וכל הדורות. ויש כמה תשובות בדבר, [b]והרמ"ע זלה"ה תירץ () דמדקדק עם חסידיו כחוט השערה (יבמות קכא:), ולכך נענש על מצוה ראשונה אדם הראשון. [/b] היכן זה? מה שהבאת הוא לשון מרן החיד"א בס' פני ד...
על ידי אספקלריא
ב' פברואר 25, 2019 9:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילתא דתמיהי בדברי החיד"א - בקשת הסבר
תגובות: 7
צפיות: 672

Re: מילתא דתמיהי בדברי החיד"א - בקשת הסבר

מרן החיד"א כתב כן בדברים אחדים שכתבו כן בשם רבינו בחיי, ובהכרח שלא ראה כן בדבריו. ואילו בשמחת הרגל כתב שמצרים היו צרי עין. ראה שמחת הרגל על הגדה של פסח, הא לחמא עניא, ד"ה ובאופן אחר, שכותב בשם רבינו בחיי דישראל נשתעבדו במצרים מפני שיד עני ואביון לא החזיקו, והיו צרי עין, וצרי עין בגימטריא ...
על ידי אספקלריא
א' פברואר 24, 2019 9:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילתא דתמיהי בדברי החיד"א - בקשת הסבר
תגובות: 7
צפיות: 672

Re: מילתא דתמיהי בדברי החיד"א - בקשת הסבר

תורה מפוארת כתב:מה פירוש דבריו "והשתא אתי שפיר, דעפרון נבל וכן 'נבהל להון' נבהל אותיות נבלה"

כאן הוא מתכוין רק לתואר "נבל", (אע"פ שלעיל דיבר גם על איש בשם נבל שבימי דוד), וכן נראה לקמן אות כ"ז.
על ידי אספקלריא
א' פברואר 24, 2019 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילתא דתמיהי בדברי החיד"א - בקשת הסבר
תגובות: 7
צפיות: 672

Re: מילתא דתמיהי בדברי החיד"א - בקשת הסבר

כתב החיד"א בספרו פני דוד פר' חיי שרה, אות כ"ד וגם כתבו ז"ל (בשמחת הרגל מביא זאת בשם רבנו בחיי ולא נמצא) דלהיות ישראל צרי עין נשתעבדו במצרים עיין ילקוט דוד פ' שמות, ד"ה גלות מצרים, (דף ל' ע"ב בדפוס ורשא), שהביא כעין זה בשם רבינו בחיי, [ויש קצת הבדל ביניהם, ששם מביא "רע ...
על ידי אספקלריא
א' פברואר 24, 2019 9:21 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 368732

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר פלא יועץ ערך קרבנות כתוב: ועוד אמרו בענין הקרבנות, דברית כרותה, דאנון מלאכין דמדכרין חובה לאבאשא לה לא יכלין למעבד לה אלא טיבו, וכלהו ידכרון לה לטב. ובעדנא דיארע מותנא בבני נשא קימא אתגזר וכרוזא אעבר על כל חילא דשמיא, דאי יעלון בנוהי בארעא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ויימרון ברעות נפשא ולבא ענינא...
על ידי אספקלריא
א' פברואר 24, 2019 1:04 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מסכת שיכורים - מסכתות היתוליות - סקירה
תגובות: 42
צפיות: 10297

Re: מסכת שיכורים - מסכתות היתוליות - סקירה

מהמהרש"ל? החיד"א כתב נגדה. את דברי החיד"א תמצא ב'שם הגדולים' (אולי מישהו רשם בהודעות דלעיל את מקומו המדוייק). כמדומה אף זה [פרוהבישן?] בכלל דברי הדבר שמואל סי' קצ"ג. מרן החיד"א מביא את דברי שו"ת דבר שמואל הנז', אך כמדומה שאינו בשם הגדולים אלא בס' כסא רחמים, וצריך חיפוש.
על ידי אספקלריא
ו' פברואר 01, 2019 1:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מישהו שמע על 'דברי שחוק לפורים' מאת החיד"א?
תגובות: 12
צפיות: 1132

Re: מישהו שמע על 'דברי שחוק לפורים' מאת החיד"א?

מצורף סריקה מצילום שתח"י מכבר (עם ציונים למספרים העכשוים בספריית הסמינר) לא בהיר כל כך אבל קריא תודה רבה. בתחילת הדברים כתוב מי המחבר, האם פענוח הכת"י הוא נכון: מהר"ח אלפאנדארי מארץ מצרים? [וראה ב"חורב" הנ"ל עמ' 28, שבכת"י שממנו העתיק היה כתוב "ממוהרח"א&...

עבור לחיפוש מתקדם