מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 166 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מחצד חקלא
ד' דצמבר 11, 2019 5:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סדר מאה ברכות בעריכת הרמ"ז ונציה תכ"ג ?
תגובות: 2
צפיות: 304

סדר מאה ברכות בעריכת הרמ"ז ונציה תכ"ג ?

בספר "הנהגות קבליות בשבת" של חלמיש כתב שב"סדר מאה ברכות" כמנהג ק"ק ספרד שבעריכת הרמ"ז, ונדפס בונציה תכ"ג, מופיע בדף י"א ע"ב נוסח הקידוש של שבת של ל"ה תיבות (-כנוסח האר"י), וע"ז כתב הרמ"ז שעליו אין להוסיף ואין לגרוע. אלא שבבית עקד ספרים...
על ידי מחצד חקלא
ג' נובמבר 26, 2019 1:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמירת כי בנו בחרת וכו' בקידוש למנהג הספרדים
תגובות: 33
צפיות: 953

אמירת כי בנו בחרת וכו' בקידוש למנהג הספרדים

ראיתי בקובץ ״בית אהרן וישראל״ תשרי-חשון תש״פ גליון ר״ה, את מאמרו של הרב עמנואל מולקנדוב, ״אמירת כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים בקידוש״ (עמ׳ קס״ב-קס״ג). המאמר מצורף כאן. ומסקנת דבריו למעשה ״..לפי האמור שמצינו כמה ישובים לדברי הזוהר, ובכל הנוסחאות בעולם אמרו כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, נרא...
על ידי מחצד חקלא
ג' נובמבר 19, 2019 12:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יובלי זוהר של ר. מרוז
תגובות: 1
צפיות: 278

יובלי זוהר של ר. מרוז

לא מזמן יצא לאור ספר "יובלי זוהר" של ר. מרוז "מחקר ומהדורה ביקורתית מוערת של זוהר פרשת שמות". האם מי מכם ראהו. שאלתי, האם כל כולו הוא ניתוח ומחקר של התוכן, כי אז אין בזה שום ענין וחפץ (הבנתם של החוקרים בזוהר, היא בערך כמו הבנתו של 'שימפנזה' בסברא של רעק"א). או שמא יש בו גם ג...
על ידי מחצד חקלא
א' ספטמבר 22, 2019 3:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 99
צפיות: 5822

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

כריתות ו: קיבלתי מהרב שלמה מ. ד. ועקנין מבני ברק: כריתות ו: "ושלש מנין יתירין שמהן כ"ג מכניס מלא חפניו ביוה"כ, נותן אותה למכתשת בערב יוה"כ ושוחקן יפה יפה כדי שתהא דקה מן הדקה, כדתניא דקה (ויקרא ט"ז) מה ת"ל והלא כבר נאמר (שמות ל') ושחקת ממנה הדק, מה ת"ל דקה כדי שתה...
על ידי מחצד חקלא
ד' ספטמבר 11, 2019 4:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 493
צפיות: 173294

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

היכן ניתן לראות כת"י או דפוס ראשון
של פי' הר"ן על הרי"ף על מגילה כג: (משנה אין פורסין על שמע),
ר"ן ד"ה אבל הגאונים ז"ל פירשו (דף י"ג ע"ב בדפי הרי"ף).

תודה מראש
על ידי מחצד חקלא
ג' ספטמבר 10, 2019 11:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4402
צפיות: 598570

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

מעוניין לראות צילום של פי' הר"ן על הרי"ף (דפוס ראשון/כת"י) על מגילה כג: (משנה אין פורסין על שמע), ר"ן ד"ה אבל הגאונים ז"ל פירשו (דף י"ג ע"ב בדפי הרי"ף).
או לקבל קישור או הפנייה.
תודה מראש
על ידי מחצד חקלא
ג' ספטמבר 10, 2019 10:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיחת תלמוד - שיגרת לשון חכמים
תגובות: 28
צפיות: 2869

Re: מליצות בגמרא

זבחים לא. אמר רבא ויקץ כישן הפיגול, ראה ברכי יוסף יו"ד סי' של"ד אות נ"ג שהוכיח שהמשתמש במליצה רשאי לשנות אותה ממקורה, מטוב לרע או מרע לטוב, ואחת הראיות שהביא היא הגמרא הזו בזבחים דף ל"א אמר רבא ויקץ כישן הפיגול, שמקור המליצה הוא בתהלים ע"ח ס"ה, ושם נכתב כביכול כלפי מעל...
על ידי מחצד חקלא
ג' יולי 30, 2019 3:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מ"ה הנזכר בשם הגדולים
תגובות: 10
צפיות: 665

Re: ספר מ"ה הנזכר בשם הגדולים

שמעתי שפתרונו: "מוסרי הפילוסופים". מהו ספרי חדושים? שבדפוס ראשון "ועד לחכמים" ח"א דפוס ליוורנו (דף י"ג ע"ב) לא כתוב ספרי חדושים, אלא: ס' חי'. ואולי אפשר לפענח: ספרים חיצונים. ראה ספר "שיורי ברכה (המלוקט)", מהדורת הרב שלמה מ. ד. ועקנין שליט"א (בני בר...
על ידי מחצד חקלא
ג' יוני 25, 2019 11:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4402
צפיות: 598570

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

בבקשה מאמר של יונתן בן הרוש ב״קבלה״ 39 תשעז עמודים 157-248 ״מהדורה לנוסחים קדומים לאידרא זוטא ותרגום עברי לא ידוע מכתי וטיקן 226 משנת עא״.
תודה רבה
על ידי מחצד חקלא
א' יוני 02, 2019 9:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס "לשון זהורית" שינויי נוסחאות והערות על הזוהר
תגובות: 4
צפיות: 955

Re: קונטרס "לשון זהורית" שינויי נוסחאות והערות על הזוהר

העירוני שחלק מן התיקונים שהודפסו בעמ׳ 2 מופיעים בגירסת הפי די אף. אך לא כולם.
אלא שמבדיקה שעשיתי מתברר שתלוי באיזה גירסת פי די אף משתמשים
על ידי מחצד חקלא
ה' מאי 23, 2019 8:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס "לשון זהורית" שינויי נוסחאות והערות על הזוהר
תגובות: 4
צפיות: 955

קונטרס "לשון זהורית" שינויי נוסחאות והערות על הזוהר

בשורה טובה לכל העוסקים בזוהר הקדוש, ולמתעניינים בנוסחו, גירסאותיו, ושינויי הנוסחאות שבמהדורות הדפוס השונות. היום יצא ממכבש הדפוס קונטרס "לשון זהורית" הערות על הזהר. הקונטרס עוסק בעיקר בבירור נוסחו של הזהר, עפ"י הדפוסים השונים, ומפרשי הזהר. (ומעט בביאורים, בחלקי הפשט שבו). יצא לאור ע&q...
על ידי מחצד חקלא
א' אפריל 14, 2019 11:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4402
צפיות: 598570

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אבקש את עזרתכם בהשגת המאמרים דלהלן

1. מאמרו של י. בן הראש ׳מהדורה לנוסחים קדומים של האדרא זוטא ותרגום עברי לא ידוע מכת״י וטיקן 226׳
בתוך ״קבלה״ לט תשעז עמודים 354-392.

2. מאמרו של א. אלקיים ׳הזהר הקדוש של שבתי צבי׳
בתוך ״קבלה״ ג׳ תשנח עמודים 345-350

תודה רבה רבה
על ידי מחצד חקלא
ב' אפריל 08, 2019 11:03 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי אשר מאיר שולמן זצ"ל מטבריה
תגובות: 11
צפיות: 1925

Re: הגאון רבי אשר מאיר שולמן זצ"ל מטבריה

אין הכוונה שהיא נשארה יחידה מצאצאי רא"מ שולמן, אלא היא היחידה שניצלה ממשפחת אייזן - מצאצאי בתו מרת באשע אייזן הי"ד.
על ידי מחצד חקלא
ב' אפריל 08, 2019 10:28 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי אשר מאיר שולמן זצ"ל מטבריה
תגובות: 11
צפיות: 1925

הגאון רבי אשר מאיר שולמן זצ"ל מטבריה

קיבלתי מהרב שלמה מ. ד. ועקנין שליט"א מבני ברק: ראשי פרקים לתולדות הגאון רבי אשר מאיר שולמן זצ"ל מטבריה, במלאת ארבעים שנה לפטירתו, כ"ח אדר תשל"ט. לא הכרתי אותו ולא היה לי קשר אתו, [ורק קצת שמעתי עליו לפני שנים רבות מהרה"ג הדיין רבי משה שלום שור שליט"א מבני ברק, שהוא נכד ...
על ידי מחצד חקלא
ג' אפריל 02, 2019 7:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4402
צפיות: 598570

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

זקוק למאמרו של י. בן הראש ׳מהדורה לנוסחים קדומים של האדרא זוטא ותרגום עברי לא ידוע מכת״י וטיקן 226׳ בתוך ״קבלה״ לט תשעז עמודים 354-392.

וכן למאמרו של א. אלקיים ׳הזהר הקדוש של שבתי צבי׳ ב״קבלה״ ג׳ תשנח עמודים 345-350

תודה רבה
על ידי מחצד חקלא
ג' מרץ 26, 2019 6:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: זהר פקודי רל"ז א' - האם מלכות יון קריבין לארחי מהימנותא
תגובות: 2
צפיות: 652

Re: זהר פקודי רל"ז א' - האם מלכות יון קריבין לארחי מהימנותא

א. כלל זה יהיה נקוט בידך, בכל עת אשר תמצא משפט או מילה שמוסגרה בדפוסי הזהר הבאים, תבדוק בספר דרך אמת (ונציה תי"ח) המיוחס להאריז"ל ויו"ל ע"י הרמ"ז. שהוא מקור להרבה מאוד מן המיסגורים והמחיקות. ואכן כאן במקום הדרך אמת מחק לגמרי מילות 'דאינון קריבין לארחי מהימנותא'. ב. עי' באור ...
על ידי מחצד חקלא
ב' מרץ 25, 2019 6:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למקורות תיקוני הנוסח במהדורת צילום של זהר ליוורנו
תגובות: 0
צפיות: 358

למקורות תיקוני הנוסח במהדורת צילום של זהר ליוורנו

בשנת תשי"ט – תש"ך הוציא לאור הרב מרדכי עטיה מירושלים מהדורת צילום של זוהר ליוורנו שנת תרי"ח. (מהדורה זו נפוצה בימינו, בכריכה אדומה, וכוללת את פירוש המקדש מלך למטה). שער ליוורנו תריח.jpg מאחורי דף השער נכתב בכתב יד "הוגה על פי ספרים מדוייקים מטעויות ושיבושים שנפלו בדפוסים ישנים&qu...
על ידי מחצד חקלא
ג' פברואר 12, 2019 8:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4402
צפיות: 598570

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

זקוק ל'פירוש חמשה מאמרים בזוהר' לרבי מנחם די לואנזנו.
שנדפס ע"י הרב אביב"י בנספח לקטלוג "אהל שם".
על ידי מחצד חקלא
א' ינואר 20, 2019 1:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 62
צפיות: 7636

Re: זהר על רות 'הר אדני'

מחצד חקלא כתב:רציתי להעיר הערה צדדית, על דבריו של ר"מ הלל בעמ' 133-134
אגודות שמואל3.jpg
אגודות שמואל3.jpg (9.75 KiB) נצפה 1958 פעמים

ראה צילום מזהר כתב יד מינכן בווריה 217 משנת רצ"ז (1536)
בו מופיע המשפט "בר בתשובה סגי".
כתי מינכן בווריה 217.jpg
כתי מינכן בווריה 217.jpg (25.27 KiB) נצפה 1958 פעמים

(-מקביל לזהר שבדפוס ח"א דף ס"ב ע"א-)
על ידי מחצד חקלא
ה' ינואר 17, 2019 8:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש כת"י של ספר העיטור
תגובות: 6
צפיות: 845

Re: מחפש כת"י של ספר העיטור

להלן הנקודות שצריכים ביאור ונראה בעליל כי חסרון לשון יש כאן. א. "וגבי בהמ"ז דאמר ר' פפא מעטף דיתיב [? בנדפס: ויתיב] משום דחזינן עיטוף מתעטף כעטיפת ישמעאל גבי ציצית נמי אע"ג דמברכינן להתעטף בציצת לשון כסות היא". כוונתו הרי לגמ' ברכות נ"א ע"א שאומרת שכוס של ברכה צריך עיטו...
על ידי מחצד חקלא
ה' ינואר 17, 2019 7:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 62
צפיות: 7636

Re: זהר על רות 'הר אדני'

באופן שיש לנו כמה מקורות מהימנים לגירסא בזוהר שמועילה תשובה גדולה או חזקה יש לציין שישנם עוד כמה מקומות בזוהר, מהם עולה לכאורה שאין תשובה על עון שז"ל. העליתי כאן מאמר קצר בנושא בירור דעתו של הזוהר בענין. אע"פ שאין זה כ"כ המקום המתאים, אבל הוא בבחינת דבר בעתו. אשמח לקבל תגובות. בירור ...
על ידי מחצד חקלא
ה' ינואר 17, 2019 7:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 62
צפיות: 7636

Re: זהר על רות 'הר אדני'

תיתי ליה להר"מ הלל, על החקירה המעמיקה של זהר רות. מניתוח התוכן הסגנון והלשון, עולה בבירור מוחלט כי אין כאן זוהר אמיתי ומקורי. זהותו של בעל היצירה, פחות חשובה בעיני. ר"מ הלל לא הציג הוכחה מוחלטת כי הוא בעל האגדות שמואל. למרות שכך מסתבר משיבושי הלשון הזהים ב"סליחה" וב"זהר הראד...
על ידי מחצד חקלא
ב' ינואר 14, 2019 10:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש כת"י של ספר העיטור
תגובות: 6
צפיות: 845

Re: מחפש כת"י של ספר העיטור

חד ברנש כתב:כתה"י הכי טוב של הספר הוא וטיקן 143, והוא זמין ברשת. עי' הפרטים כאן:
http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=dire ... ase=NNLMSS


עיינתי שם, ולא הועיל לי כלום,
אם הוא הכת"י של העיטור הטוב ביותר שיש בידינו, אז אנחנו בבעיה קשה.

עיטור כתי וטיקן 143 (2).jpg
עיטור כתי וטיקן 143 (2).jpg (244.48 KiB) נצפה 805 פעמים
על ידי מחצד חקלא
ב' ינואר 14, 2019 7:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש כת"י של ספר העיטור
תגובות: 6
צפיות: 845

מחפש כת"י של ספר העיטור

כידוע העיטור שבידינו משובש מאוד. אם יש מי מהחברים שיש לו גישה לכת"י מתוקן של העיטור, אודה לו מאוד אם יעלה לי את קטע העיטור הבא. הלכות ציצית שער ב' ח"ג (דף ע"ה ע"א) ודרך העטיפה רחבה לקומת האיש ומחזיר שתי ציצת לפניו ושתים לאחריו כדי שיהיה מוקף במצות ויכסה בו ראשו שלא יעמוד בגילוי ה...
על ידי מחצד חקלא
ג' ינואר 08, 2019 4:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הג"ר משה פארדו רב באלכסנדריה
תגובות: 18
צפיות: 1960

Re: הג"ר משה פארדו רב באלכסנדריה

המצבה הישנה של הג"ר דוד פארדו זצ"ל (בעל חסדי דוד)

מצבה ישנה של רבי דוד פארדו.jpg
מצבה ישנה של רבי דוד פארדו.jpg (125.24 KiB) נצפה 1707 פעמים

המצבה החדשה

מצבה חדשה של רבי דוד פארדו.jpg
מצבה חדשה של רבי דוד פארדו.jpg (197 KiB) נצפה 1707 פעמים

[יש כנראה ט"ס במצבה החדשה, ובמקום "כל" צ"ל "פ"ה", וצ"ל: המאור הגדול נ"י ע"ה פ"ה ר"מ ור"מ]
על ידי מחצד חקלא
א' ינואר 06, 2019 11:27 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הג"ר משה פארדו רב באלכסנדריה
תגובות: 18
צפיות: 1960

Re: הג"ר משה פארדו רב באלכסנדריה

הג"ר אברהם פארדו (בן הג"ר דוד) עלה לארץ ישראל עם אשתו הראשונה מרת דיליסייא, יחד עם אביו הג"ר דוד פארדו בעל חסדי דוד וכו', בשנת תקמ"א. ובשנת תקמ"ג ביום י"ח אדר ב' נפטרה אשתו הראשונה בירושלים בקיצור ימים. ורק בזיווג שני נשא את בתו של מרן החיד"א. ראה מקבציאל כרך ל&qu...
על ידי מחצד חקלא
ב' דצמבר 31, 2018 1:02 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 365905

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מנין שאת הגהת הרמ"ז מדפיסי ליוורנו הם שקבעו, והחיד"א הוא זה שרק הוסיף על הגהתם? למה לא להגיד שהחיד"א הוא זה שכתב גם את דברי הרמ"ז והוסיף עליהם, והכל ממנו? לפני מדפיסי ליוורנו או החיד"א, היה ביאור הרמ"ז לזוהר יותר ממה שיש בספר מקדש מלך? בנדון דידן לפו"ר הגימ' הנ&qu...
על ידי מחצד חקלא
ב' דצמבר 31, 2018 12:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות נצוצי אורות על הזוהר
תגובות: 2
צפיות: 498

הגהות נצוצי אורות על הזוהר

לבירור זהותו של מחבר ההגהות שנדפסו בדפוס וילנא בשם "נצוצי אורות", ראה בס' אגרות והסכמות רבינו חיד"א, רשימת הספרים, עמ' קצ"ה הערה 56, שלמרות שמדפיסי וילנא מייחסים את כל ההגהות "נצוצי אורות" לרבינו החיד"א, זה אינו נכון, ורוב ההגהות לא נלקטו ולא נתחברו על ידו, והוא כת...
על ידי מחצד חקלא
ג' דצמבר 11, 2018 6:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 83
צפיות: 8265

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

אין כזה ספר "הזהר". הספר שלפנינו שנקרא ספר הזהר, הוא צירוף כמה חיבורים שונים, כגון רעיא מהימנא, סבא, אידרא וכיוצא, שלצירוף הכולל ניתן את השם "הזהר" א. עי' ברע"מ ח"ג (בהעלותך) דף קנ"ג ע"ב "אלין אינון דקא משתדלין בזהר דא דאקרי ספר הזהר". ב. זה שהמדפיס...
על ידי מחצד חקלא
ג' אוקטובר 23, 2018 7:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4402
צפיות: 598570

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

האם אי מי מהחברים ראה ספר "אמת ליעקב" שיו"ל בשנה שעברה ע"י הרב גולדשטיין מארצה"ב. והוא הגהות היעב"ץ על הזוהר ? כי אני בקשתיהו והנה אינו נמצא בחנויות הספרים פה בארצינו הקדושה. מה שמעניין אותי הוא לא הספר עצמו [שבנתיים יו"ל במהדורא מושלמת ומתוקנת יותר כנראה, ע"י...
על ידי מחצד חקלא
ב' אוקטובר 08, 2018 8:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4402
צפיות: 598570

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אודה מאוד למי שיוכל להעלות לי את ההקדמה שבספר "אמת ליעקב" ליעב"ץ. שיו"ל ע"י הרב מנחם מנדל גאלדשטיין מניו יורק. כוונתי להקדמתו של המו"ל הנ"ל בענין מהדורות הדפוס של ספר הזוהר ושינויי הגירסאות שבהם.
על ידי מחצד חקלא
ג' יוני 12, 2018 10:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זמר מוסר לחתן מיוחס לחיד"א
תגובות: 12
צפיות: 1969

Re: זמר מוסר לחתן מיוחס לחיד"א

כמדומני שלא ידוע על כל שיר מהחיד"א. אמנם היה נסיון מסויים לייחס שיר להרב חיד"א, אך מתברר שאינו ממנו. מ. בניהו בספר החיד"א עמ' נ"ה הערה 4 מביא שיר חתונה (ראה צילום שם עמ' נ"ו) שנכתב לנישואי החתן דניאל צמח עם הכלה דונייא בלאנקא בת ר' גבריאל פירירא די ליאון, בליוורנו ביום י&qu...
על ידי מחצד חקלא
ד' אפריל 25, 2018 8:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4402
צפיות: 598570

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אודה מאוד למי שיכול להעלות לי

1) "כרם חמד" (מאסף / כ"ע ?) כרך 2 עמודים: 61, 62.
2) איגרות רמח"ל ובני דורו (גינצבורג) עמודים: ת"ב, ת"ג, ת"ע.

תודה רבה.
על ידי מחצד חקלא
ה' מרץ 22, 2018 6:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורות טור וב"י של הכנסת הגדולה
תגובות: 37
צפיות: 3530

מהדורות טור וב"י של הכנסת הגדולה

באיזה טור עם בית יוסף השתמש הרב י"א בא"ח וא"ה? כיום מאוד קל לבדוק את זה, לפי מספרי העמודים בקצרה המהדורות שהיו לפני הי"א ולפני הכנה"ג. לטור או"ח קיימים שני מהדורות ונציה עם מספרי עמודים זהים א' נד' בשנת שכ"ו והשני בשנת שמ"ט (דפוס זה נמצא בהיברובוקס). הבדל אחד...
על ידי מחצד חקלא
ב' מרץ 19, 2018 11:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!
תגובות: 15
צפיות: 2556

Re: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!

מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר למהדורותיו! תיתי להרב "שבע" על האוצרות שהוא דולה לנו, כולם חשובים ומלאי ענין. אך לגופו של דבר יש להעיר, א. כת"י טורנטו הנ"ל וכן בחלק גדול של כתבי היד של הזוהר, ישנם קטעים רבים שלא נדפסו. ואין לדבר סוף. אם נדפיס את כל אותם קטעים, יש לשער שהזוהר י...
על ידי מחצד חקלא
ד' מרץ 07, 2018 10:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע האריז"ל לא אמר 'ויתן לך' בביכנ"ס
תגובות: 7
צפיות: 781

Re: מדוע האריז"ל לא אמר 'ויתן לך' בביכנ"ס

עזריאל ברגר כתב:טעמו אינני יודע.
אבל יש להעיר ממנהג חב"ד שאומרים זאת [בבית] אחרי הבדלה, אך מדייקים לומר שנים ביחד, בד"כ מתוך סידור אחד.


זה לא יושיענו, שנים בוודאי אינם בכלל "ציבור".
על ידי מחצד חקלא
ג' מרץ 06, 2018 7:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע האריז"ל לא אמר 'ויתן לך' בביכנ"ס
תגובות: 7
צפיות: 781

מדוע האריז"ל לא אמר 'ויתן לך' בביכנ"ס

בשער הכוונות מעיד מהרח"ו שהאריז"ל היה אומר פסוקי "ויתן לך" במוצ"ש בביתו כשהיה מבדיל על הכוס. ומציין כמקור לעצם אמירת הפסוקים את הזוה"ק בח"א דף י"ד ע"ב (-סוף ההקדמה). והנה זה לשון הזוהר שם ".. ואינון מקיימי על ההוא בר נש כל ברכאן דקא אמרי ציבורא ויתן ...
על ידי מחצד חקלא
ג' מרץ 06, 2018 7:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "התייר הגדול"
תגובות: 5
צפיות: 1154

Re: "התייר הגדול"

קיבלתי מהרב שלמה מ. ד. ועקנין שליט"א מבני ברק: רשימה חלקית של גדולי הראשונים והאחרונים שנכתב עליהם תואר "התייר הגדול" (דוגמה של מקורות בודדים בסוגריים) א] רש"י (פתיחת רבינו המאירי למס' אבות [סדר הרבנים, ד"ה והיתה], הקדמת ס' צדה לדרך, פירושים ופסקים לרבינו אביגדור צרפתי עמ' ר...
על ידי מחצד חקלא
א' פברואר 11, 2018 8:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "ולא מזוהר הוא" - גלגולה של הגהה
תגובות: 10
צפיות: 1339

Re: "ולא מזוהר הוא" - גלגולה של הגהה

בעליל נראה שהגהה זו שבגליון דפוס זולצבאך נשתבשה שיבוש אחר שיבוש. מ מדרש רות נעשה מדרשות , ושוב נוסף בה המלה ' ולא '. ויש שהסתייעו מהגהה זו שבגליון שמאמר זה אינו מעיקר הזוהר אלא תוספת מבחוץ, שכן מפורש נאמר " ולא מזוהר הוא ". אכן כדבריך כך נראה בהשקפה ראשונה. אמנם בדקתי בזוהר אמ"ד תקס&...

עבור לחיפוש מתקדם