החיפוש הניב 506 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי א גאליציאנער
ב' ינואר 14, 2019 2:13 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 563
צפיות: 63661

רבני לובלין - לתולדותם

אני מנסה להתחקות אחר תולדות העיר ובמיוחד על תולדות רבני העיר עד עלות הכורת הנאצי ימ׳׳ש על יהדות אירופה, אם יש למאן דהו מראי מקומות שמסדרים את העניין כדבעי׳ אודה מאוד על כך.
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער
על ידי א גאליציאנער
ד' ינואר 09, 2019 3:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ן חולק על המכילתא?
תגובות: 8
צפיות: 248

Re: הרמב"ן חולק על המכילתא?

ביקורת תהיה כתב:על כל פנים, הפלא הגדול כיצד חולק הרמב"ן על המכילתא – עורבא פרח!

ייתכן שכך הוא לדעת מר, אמנם הגרמ׳׳ג אינו סבור כך... שהרי כאמור, ציין מראה מקום זה ברמב׳׳ן וכתב ׳צ"ע׳... כך שייתכן שאפשר לדחוק ולתרץ, אך ׳עורבא פרח׳ עדיין איננו קרוב.
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער
על ידי א גאליציאנער
ב' ינואר 07, 2019 11:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ן חולק על המכילתא?
תגובות: 8
צפיות: 248

הרמב"ן חולק על המכילתא?

האם יודע מאן דהו תירוץ על מה שציין הגאון בעל תכלת מרדכי על הרמב"ן - שכתב בפרשת וארא שבמכת דבר מתו כל החיות והבהמות של המצרים, וציין לדברי רש׳׳י בפרשת בשלח שהסוסים שהיו למצרים לרדוף אחרי בני ישראל הם מאלה שהיו של הירא את דבר השם וכו׳. ובהערות מכון ירושלים צויין שהפלא גדול כי דברי רש׳׳י הם מכילתא...
על ידי א גאליציאנער
א' ינואר 06, 2019 4:36 pm
פורום: ימות עולם
נושא: תמונות ומידע על הטשערנאבלער קלויז בצפת מלפני 50 שנה
תגובות: 27
צפיות: 2117

Re: תמונות ומידע על הטשערנאבלער קלויז בצפת מלפני 50 שנה

חלק מהשמות: יוסף צבי גייגער (תוכל למצוא מקורות עליו בחיפוש באוצר) קהת טענענהויז לוי יצחק ב"ר זאב ראמאנאבסקי שמואל צבי אל(י)עזר גרינפעלד (באוצר במצאת 'אליעזר גרינפעלד מצפת') אליעזר ביק.... אליהו חתן רס(/ש)"ד לעווינזאהן הק' יעקב שמשון ....... טודרוס גייגער (כנראה אביו של יוסף צבי) שאול? העל...
על ידי א גאליציאנער
ג' דצמבר 18, 2018 2:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגולם מפרג
תגובות: 100
צפיות: 12406

Re: הגולם מפרג

לשון ספר בינה לעתים [לגה"ק רבי יצחק ווייס זלה"ה הי"ד בעל שיח יצחק עה"ת וש"ת אבני בית היוצר ושאר ספרים, אבד"ק קאדלבורג ווערבוי] שיו"ל ע"י מכון שם עולם: ח"י אלול [אות] ת"ס "הגאון הצדיק דספינקא שליט"א הגיד לי ביום ב' חוקת בלק ז' תמוז [תרפ"...
על ידי א גאליציאנער
ד' דצמבר 12, 2018 12:40 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף כ'. - מאתן מאתן ארבע מאה זוזי שוויא
תגובות: 11
צפיות: 482

Re: ברכות דף כ'. - מאתן מאתן ארבע מאה זוזי שוויא

הוא אשר דיברתי, שבמשנה ההיא אין היתר, אבל דברי תורה עשירים במקום אחר, ושם מוצאים את ההיתר. ואף כאן - מצאנו את ההיתר בסוגיות אחרות. אדרבה, אשמח לראות היכן וכיצד נפסק להלכה שההולכת בבגדי פריצות ברחוב העיר מותר לקרוע בגדיה ממנה, חוששני שאין כאן שום היתר, ואם כבר ההיפך הוא הנכון, זה משהו שאין אדם רשאי ...
על ידי א גאליציאנער
ב' דצמבר 10, 2018 10:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף כ'. - מאתן מאתן ארבע מאה זוזי שוויא
תגובות: 11
צפיות: 482

Re: ברכות דף כ'. - מאתן מאתן ארבע מאה זוזי שוויא

זה שבמשנה ההיא "אין היתר" - לא מלמדנו כלום. במשנה ההיא גם "אין היתר" להכות חוטאים ע"פ ב"ד ועוד כיו"ב... במחילת כבוד תורתו, נעלם ממנו לפי שעה כפי הנראה המשנה דסנהדרין דקנאין פוגעים בו וכדומה. ובמיוחד כשבדיני ממונות עסקינן, טרחו חכמי המשנה והגמרא להורותנו בדרך כלל מ...
על ידי א גאליציאנער
ב' דצמבר 10, 2018 10:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף כ'. - מאתן מאתן ארבע מאה זוזי שוויא
תגובות: 11
צפיות: 482

Re: ברכות דף כ'. - מאתן מאתן ארבע מאה זוזי שוויא

לא הבנתי. לכאורה להיפך, בגלל היותה כותית ואין לה איסור ללבוש בגד כזה לכן שילם, וזו המסירות נפש שתיכף קרע ומסר ממונו ולא המתין לבדוק אם ישראלית היא או כותית אלא קרע תיכף. במחילת כבוד הרבנים, נחזור לעניין ראשון, כבוד הרב שייף נפיק, האי במשנה בבא קמא נפסק להלכה שפרע ראש האשה משלם ד׳ מאות זוז, ואין שם ...
על ידי א גאליציאנער
א' דצמבר 09, 2018 5:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף כ'. - מאתן מאתן ארבע מאה זוזי שוויא
תגובות: 11
צפיות: 482

ברכות דף כ'. - מאתן מאתן ארבע מאה זוזי שוויא

כבר זמן רב קשה לי הקושיא, מעשה זה שקרע ר' אדא בר אהבה את בגד ה'כרבלתא' מאותה כותית, מה בינו ובין הראיה לכך שדורות הראשונים מסרו נפשם? אם יוכל מאן דהו לתת מ"מ וכדו' אודנו מאוד. זאת ועוד אחת אחרת, 'מתון מתון ארבע מאה זוזי שוויא', עיין ב"ק צ"א ו'ברחבי האיזור' שם, ותמצא שהפורע ראש האישה מ...
על ידי א גאליציאנער
א' דצמבר 02, 2018 1:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה בדברי רבינו יונתן אייבשיץ בפרשה החולפת
תגובות: 4
צפיות: 160

Re: תמיהה בדברי רבינו יונתן אייבשיץ בפרשה החולפת

מה שנכון נכון כתב:בית שני משנבנה כבר היה עתיד להיחרב.

מקור לדבר יעזור מאוד, (אע׳׳פ ש׳ממהר ליחרב במדוקדק צריך עדיין מעט יישןב אולי אבל בכללי יונח הדיוק בכך כנראה) יישר כחך.
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער
על ידי א גאליציאנער
א' דצמבר 02, 2018 1:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה בדברי רבינו יונתן אייבשיץ בפרשה החולפת
תגובות: 4
צפיות: 160

Re: תמיהה בדברי רבינו יונתן אייבשיץ בפרשה החולפת

דרומי כתב:אולי בשם 'בית ראשון' הוא קורא לכל מה שהיה מאז שנכנסו לארץ, כולל כמובן שילה שעמד קרוב לארבע מאות שנים

עיין בפנים ותמצא ששילה נרמז ב׳כזיב׳, כך שאינו כדברי מר כמדומני.
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער
על ידי א גאליציאנער
א' דצמבר 02, 2018 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה בדברי רבינו יונתן אייבשיץ בפרשה החולפת
תגובות: 4
צפיות: 160

תמיהה בדברי רבינו יונתן אייבשיץ בפרשה החולפת

כתב רבינו יונתן עה׳׳פ ותהר ותלד בן וכו׳, שער מרמז על בנין בית ראשון, ואונן מרמז על בית שני הממהר ליחרב והוא לשון אנינות, וכל הרואה תמ׳׳ה יקרא, והלא בית שני עמד עשר שנים יתר על בית ראשון, ואפילו אם עמד אותו מספר שנים, עדיין מהו ׳ממהר להיחרב׳ דקתני? אשמח לשמוע פתרונות חו׳׳ר המקום. בברכה שלימה ונאמנה א...
על ידי א גאליציאנער
ד' נובמבר 28, 2018 2:36 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב מאושפיצין הגאון רבי יהושע פנחס בומבאך ז"ל
תגובות: 5
צפיות: 864

Re: הרב מאושפיצין הגאון רבי יהושע פנחס בומבאך ז"ל

אם יורשה לי, במסגרת זו, אני מנסה להתחקות אחר חידושי משפחת הגאונים הלזו שנדפסו, עד כה ידוע לנו על הספרים; אהל יהושע ב׳ חלקים שו׳׳ת לרבי יהושע פנחס וישנם שני ספרים נוספים ששם אחד מהם הינו ׳כבוד אהל מועד׳ אינו נמצא באוצר או בהיברו בוקס למיטב ידיעתי, שם הספר השני איני זוכר כעת. גבעת הלבונה שו׳׳ת לרבי נפ...
על ידי א גאליציאנער
א' נובמבר 18, 2018 12:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הג"ר מאיר שפירא מלובלין זצ"ל
תגובות: 53
צפיות: 21144

Re: מעשה נורא עם נדבן ומהר"ם שפירא - מישהו יודע מקור?

לא הבנתי מה מזעזע בסיפור, וכי יעלה על הדעת שר"מ שפירא נפטר ותלמידי הישיבה נרצחו בשואה רק בגלל קפידתו של העשיר על ר"מ שתבעו בצדק לצורך החזקת תורה? מה שמזעזע הוא שיהודי עשיר מבטיח לגאון ידוע כסף לתורה ואחר כך מנסה להתחמק בנימוק שהוא ׳לא התכוון לכך ברצינות׳, ולאחר מכן כאשר הוא בעצמו נדחק לפי...
על ידי א גאליציאנער
א' נובמבר 18, 2018 2:46 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הג"ר מאיר שפירא מלובלין זצ"ל
תגובות: 53
צפיות: 21144

מעשה נורא עם נדבן ומהר"ם שפירא - מישהו יודע מקור?

השבוע סיפר לי מאן דהו בעל קרבה משפחתית לבעל המעשה, ישנו מעשה שמימרת מהר"ם שפירא מלובלין ידועה בו אך לא כל פרטי המעשה, ובקיצור, מהר"ם שפירא הגיע בנדודיו למען הקמת ישיבת חכמי לובלין - לעיר אנטוורפן, שם לאחר נאומו ניגש אליו יהודי ואמר לו, ילמדנו רבנו, הרי כתוב במשנה באבות - כך דרכה של תורה פת...
על ידי א גאליציאנער
ו' אוקטובר 12, 2018 3:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ציטטות מהרב מפוניבז' - במיוחד בנושא גיוס תרומות - היכן אפשר למצוא?
תגובות: 10
צפיות: 656

Re: ציטטות מהרב מפוניבז' - במיוחד בנושא גיוס תרומות - היכן אפשר למצוא?

נהר שלום כתב:בספרי הרב גלינסקי.

יוכל הרב הנהר להנהיר עיינין ולפרש שיחתו?
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער
על ידי א גאליציאנער
ו' אוקטובר 12, 2018 12:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ציטטות מהרב מפוניבז' - במיוחד בנושא גיוס תרומות - היכן אפשר למצוא?
תגובות: 10
צפיות: 656

ציטטות מהרב מפוניבז' - במיוחד בנושא גיוס תרומות - היכן אפשר למצוא?

שמעתי כמה וכמה פעמים למשל - ואת זו אני מחפש לה מקור גם כן - כי אמר הרב ז"ל שהיה מגדולי מגייסי הכספים, שכשהוא מגיע לדפוק על דלת ביתו\משרדו של עשיר, הריהו מתפלל בליבו כי העשיר לא יהא אותה שעה שם, - היינו לשבר את האוזן כי גם לאחד כמוהו לא קל לעסוק במלאכה זו, אם ישנן עוד אמרות שפר ממנו, אשמח שמוע ו...
על ידי א גאליציאנער
ד' אוקטובר 03, 2018 4:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3619
צפיות: 330106

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ספר שיחות מוסר שערי חיים לגר׳׳ח שמואלביץ אינו מצוי באוצר, כך ראיתי עתה, יש למישהו אפשרות להעלות לכאן את שיחתו על הכרת הטוב, שם מובא הרעיון שבני ישראל יכלו למנוע את מותו של משה רבינו? יישר כח גדול למפרע! (למיטב זכרוני המאמר מתחיל בגמרא הידועה בסנהדרין ק׳׳א, מאמרי תלמידי רבי אליעזר כשחלה, טוב אתה לישר...
על ידי א גאליציאנער
ב' אוקטובר 01, 2018 9:34 pm
פורום: ימות עולם
נושא: עיר חדש אצל\בגליל קראקא - לאיזו עיר הכוונה?
תגובות: 2
צפיות: 401

עיר חדש אצל\בגליל קראקא - לאיזו עיר הכוונה?

אני עוסק כעת בתורת גאון בשם רבי צבי מנחם מייזליש, שעליו נכתב בשער תשובותיו שהיה רב ב'פולאב' 'פארצאווי' וב'עיר חדש בגליל קראקא ושם מנו"כ' - למישהו יש מושג לאיזו עיר הכוונה? [והאם הכוונה לזאמושץ אולי?] - יישר כח למפרע! ובאגב, כבר ראיתי כמה וכמה פעמים נכתב 'עיר חדש' כשמיקומה הגיאוגרפי משתנה מענין ...
על ידי א גאליציאנער
ו' ספטמבר 21, 2018 7:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לידידנו שליט"א, לרגל צאת ספרו "גנזי חג הסוכות"
תגובות: 28
צפיות: 2558

Re: מזל טוב לידידנו שליט"א, לרגל צאת ספרו "גנזי חג הסוכות"

ברכתי, שישתבח היבול עוד ועוד, בחינת יכ׳׳ה יס׳׳י את יס׳׳י...
מאור עינים ישמח לב!
יתן הק באהלו של המחבר שליט׳׳א רווחה והרחבה רבות מתוך נחת ויישוב הדעת ויוכל למלא אסמינו שבע׳׳תיים...
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער
על ידי א גאליציאנער
ו' ספטמבר 07, 2018 3:11 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספרי פרדס יוסף למיניהם - החדשים - מנדלבוים - רבינוביץ
תגובות: 3
צפיות: 522

Re: ספרי פרדס יוסף למיניהם - החדשים - מנדלבוים - רבינוביץ

דמשק כתב:
א גאליציאנער כתב:שמתי לב בחיפושי זה עתה ...

viewtopic.php?f=4&t=37875#p422854
וע"ע כאן viewtopic.php?f=4&t=633

נו שוין, יישר כחך הרב עי׳׳ר דמשק על מראי המקומות ועל שהנחת את דעתי.
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער
על ידי א גאליציאנער
ד' ספטמבר 05, 2018 11:48 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: נתנאל - סיני <547> נעתק
תגובות: 8
צפיות: 2632

Re: נתנאל - סיני <547>

אבן זועקת כתב:
א גאליציאנער כתב:נ.ב. אשמח להצטרף למיזם היקר הזה שאודותיו למדתי לדעת מעט זה עתה

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f= ... 60#p388508

לא הבנתי מה עלי לעשות עם מראה המקום הלז?
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער
על ידי א גאליציאנער
ד' ספטמבר 05, 2018 1:28 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: משה <417> נעתק
תגובות: 3
צפיות: 966

Re: משה <417> נעתק

[ע"ד שמו קרעמער אשר כל כנוהו כל יושבי העיר ווילנא ספרו אגדה כזאת בחלות הגאון הגדול בדרו מוהר"ר נחמן במוהר"ר שלמה נפתלי אבד"ק ווילנא את חליו אשר ימות בו נקבצו כל ראשי נכבדי העיר ויעמדו אצל ערשו ובראותם כי עוד מעט והצדיק אבד מן הארץ ופה ממלל רברבן אלם דוממה שומם אל לבם את האבדה הג...
על ידי א גאליציאנער
ד' ספטמבר 05, 2018 1:20 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: משה <484> נעתק
תגובות: 7
צפיות: 1643

Re: משה <484> נעתק

הרב מוה"ר משה הערציק הגאון אבד"ק ושיטש [צ"ל טשיטש] במדינת גאליציען בן הגאון מוהר"ר נפתלי מנחם אבד"ק ווילקאטש, והוא נכד של הגאון הגדול מוה"ר אריה ליב ליפשיץ אבד"ק ווישניצא ובק"ק בריגיל בעל "שו"ת אריה דבי עילא" [כמובן 'עילאי' או 'עילאה''] וספר &q...
על ידי א גאליציאנער
ד' ספטמבר 05, 2018 1:04 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: נתנאל - סיני <547> נעתק
תגובות: 8
צפיות: 2632

Re: נתנאל - סיני <547>

שמאל בן הרה"ג הצדיק המפורסם מו"ה אליעזר שהיה מגיד משרים דק"ק ....לאסק בק"ק ........... בעל ספר לב חכמה על דרוש... ר' איציק גולדס מלאסק , היה מפורסם למופלג בתורה וצדיק, וגם מבורך בהון ועושר. היו לו שמונה בנות ומהם נודעו לנו רק שש: ... 6. אשת ר' יוסף איילנברג חותנו זקינו של ר' אלע...
על ידי א גאליציאנער
ד' ספטמבר 05, 2018 12:36 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספרי פרדס יוסף למיניהם - החדשים - מנדלבוים - רבינוביץ
תגובות: 3
צפיות: 522

ספרי פרדס יוסף למיניהם - החדשים - מנדלבוים - רבינוביץ

שמתי לב בחיפושי זה עתה כי אין ספרי פרדס יוסף מופיעים ב'אוצר' כלל, למעט המהדורא הישנה של המחבר עצמו, - שאר החלקים - או בראשית - ויקרא המהודרים ע"י רדא"מ אינם מופיעים, לא כל שכן ספרי פרד"י החדש על המועדים שכתב הרג"ר, ואודה לכם מאוד אם תוכלו להעלותם, שכן רבי הכמות והאיכות המה [על פר...
על ידי א גאליציאנער
ב' ספטמבר 03, 2018 12:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשיות התורה
תגובות: 16
צפיות: 1772

Re: פרשיות התורה

הלום שמעתי בדרך שיחה נאה מרבה של קרית באבוב בת ים, הגריי"י מייזליש שליט"א [חתן מוהר"ש מבאבוב זיע"א], שאמר שבשנה כמו זו, וכך הרבה שנים ינשן, יש רק ג"ן פרשיות בשנה, היות ובשנה זו אין פרשת וילך נקראת, ששנה שעברה נקראה עם ניצבים קודם ר"ה, והשנה תיקרא ג"כ לאחר ראש השנה ...
על ידי א גאליציאנער
ג' אוגוסט 21, 2018 8:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המרחק מבי כובי לפומבדיתא - איפה זה בי כובי?
תגובות: 12
צפיות: 1037

Re: המרחק מבי כובי לפומבדיתא - איפה זה בי כובי?

ב Encyclopedia Judaica ערך Baquba כתבו שזו עיר 40 ק"מ צפונית לבגדאד. בויקיפדיה באנגלית https://en.wikipedia.org/wiki/Baqubah כתבו שהיא נמצאת 50 ק"מ צפונית מזרחית לבגדאד. לפי מישלין https://www.viamichelin.com/web/Routes/Route-Baqubah-_-Diyala-Iraq-to-Fallujah-_-Al_Anbar-Iraq המרחק בין פלו...
על ידי א גאליציאנער
א' אוגוסט 19, 2018 5:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המרחק מבי כובי לפומבדיתא - איפה זה בי כובי?
תגובות: 12
צפיות: 1037

Re: המרחק מבי כובי לפומבדיתא - איפה זה בי כובי?

מה שרצה הרב מגליציה לדייק מהלשון 'כדמעייל', ראוי לדעת שנוסח רוב כת"י והראשונים (רי"ף, רי"ד, רא"ה, רא"ש): "כדמיזל" או "כמיזל", או בשינוי קל. אני רציתי לדייק מהמילה 'כדהוו' שכתב רש"י, הדיוק במילת 'כדמעייל' הינו בדברי הרב לווית חן. ברכה שלימה ונאמנה א ...
על ידי א גאליציאנער
א' אוגוסט 19, 2018 3:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המרחק מבי כובי לפומבדיתא - איפה זה בי כובי?
תגובות: 12
צפיות: 1037

Re: המרחק מבי כובי לפומבדיתא - איפה זה בי כובי?

פומבדיתא נמצאת כאן https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%93%D7%99%D7%AA%D7%90 ונקראת כיום פלוג'ה. יישר כח על המובאות, אמנם אותו בעל המחבר של האנצ' לגיאוגרפיה תלמודית, בערך בי כובי, אינו מתייחס כלל לדברי רש"י באותם המקומות בש"ס שהוא מציין, וזאת מלבד מה שהוא מהפך את משמע...
על ידי א גאליציאנער
א' אוגוסט 19, 2018 12:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המרחק מבי כובי לפומבדיתא - איפה זה בי כובי?
תגובות: 12
צפיות: 1037

המרחק מבי כובי לפומבדיתא - איפה זה בי כובי?

נדרשתי לדברים המצוטטים בשם ספר לווית חן ב'אוצר מפרשי התלמוד' על סוכה בדף כ"ו: בדברי רש"י לפרש את שינת אביי 'כדמעייל מפומבדיתא לבי כובי', כידוע שכבר נשאל הנו"ב על דברי רש"י שם מאת ר"י פיק ברלין, שרש"י כותב שבמקום אחר מפורש שהמרחק הוא שש פרסאות, אגב מעניין לציין שהנו"...
על ידי א גאליציאנער
ד' אוגוסט 08, 2018 1:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: האשה - בת בעלה
תגובות: 26
צפיות: 2711

Re: האשה - בת בעלה

אגב בהיסטוריה ראינו ההיפך, כידוע ממש"כ בעל הטורים בבראשית, 'האשה נתנה לי מן העץ' שחוה הכתה את אדם הראשון במקל שיאכל מן העץ ואכן, מזה שהכתה האשה להבעל (והבעל לא החזיר, רח"ל...) - נצמח כל המוות שבעולם. תא חזי, עד היכן מגיע חומר עוונו של מי שאינו משיב לאשתו כגמולה אפיים ארצה... ולא נסחפנו בכ...
על ידי א גאליציאנער
א' אוגוסט 05, 2018 3:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האשה - בת בעלה
תגובות: 26
צפיות: 2711

Re: האשה - בת בעלה

http://www.old.kolech.org.il/maamar/%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%90%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D/ עיין שם ותמצא, שרבינו שמואל הנגיד הינו שיטה יחידאה בענין, ואף שאיני מסכים עם כל מילה שכתבו החוקרים דשם, אני עדיין לא בטוח שאפשר לומ...
על ידי א גאליציאנער
א' אוגוסט 05, 2018 3:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האשה - בת בעלה
תגובות: 26
צפיות: 2711

Re: האשה - בת בעלה

אוצר הגאונים - כתובות.png חידוש מענין, לעמוד בפניו! (כמו אב או כמו מלך?) פלא הוא בעיני שאפילו הבעל מכה את אשתו חייבת היא לשתוק [ובכלל - האם אין איסור לאו בכך? כמבואר בסנהדרין?], במיוחד לנוכח מה שפסק מהר"ם מרוטנבורג לקצוץ ידי הבעל המכה את אשתו. בברכה שלימה ונאמנה א גאליציאנער רבי שמואל הנגיד כו...
על ידי א גאליציאנער
ו' אוגוסט 03, 2018 10:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: האשה - בת בעלה
תגובות: 26
צפיות: 2711

Re: האשה - בת בעלה

עושה חדשות כתב:
אוצר הגאונים - כתובות.png


חידוש מענין, לעמוד בפניו! (כמו אב או כמו מלך?)

פלא הוא בעיני שאפילו הבעל מכה את אשתו חייבת היא לשתוק [ובכלל - האם אין איסור לאו בכך? כמבואר בסנהדרין?], במיוחד לנוכח מה שפסק מהר"ם מרוטנבורג לקצוץ ידי הבעל המכה את אשתו.
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער
על ידי א גאליציאנער
ד' יולי 25, 2018 2:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אליעזר זאב אמסל אב"ד לאגמעץ ומשפחתו
תגובות: 9
צפיות: 628

Re: רבי אליעזר זאב אמסל אב"ד לאגמעץ ומשפחתו

יישר כח לכל העונים ומרחיבי הדעת, תזכו למצוות! האם רבי מאיר אמסעל עורך ׳המאור׳ הינו קרוב משפחה? בברכה שלימה ונאמנה א גאליציאנער מפי נכד ר' מאיר אמסל שמעתי שלא ידוע להם על קרבות בין המשפחות כבוד הרב מיללער יישר כחך, אולם אולי תוכל לתת מעט פרטים על ק"ק לאגמעץ, היכן שוכנת העיירה הזו ומה טיבה וכו',...
על ידי א גאליציאנער
ג' יולי 24, 2018 4:33 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אליעזר זאב אמסל אב"ד לאגמעץ ומשפחתו
תגובות: 9
צפיות: 628

Re: רבי אליעזר זאב אמסל אב"ד לאגמעץ ומשפחתו

יישר כח לכל העונים ומרחיבי הדעת, תזכו למצוות!
האם רבי מאיר אמסעל עורך ׳המאור׳ הינו קרוב משפחה?
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער
על ידי א גאליציאנער
ג' יולי 24, 2018 4:24 pm
פורום: ימות עולם
נושא: מתולדות הלבוש היהודי - הקאשקעטל - ממתי ואיפה?
תגובות: 2
צפיות: 1089

Re: מתולדות הלבוש היהודי - הקאשקעטל - ממתי ואיפה?

שבט הסופרים כתב:בפולין כינו אותו "דאשיק'ל"

יש הבדל בין זה לזה, לדאשיקל ישנה מצחיה ארוכה הרבה יותר והכובע עצמו גדול יותר (ובקיצור, הדאשיקל הוא כובע, והקאשעטל הינו ׳כובעון׳) עד כמה שהבנתי.
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער
על ידי א גאליציאנער
ג' יולי 24, 2018 4:19 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: סדר אליהו זוטא חלק ב
תגובות: 0
צפיות: 871

סדר אליהו זוטא חלק ב

חסרים מעמוד 211 עד 215 ולא עד בכלל - סיפורי ונציה.
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

עבור לחיפוש מתקדם