החיפוש הניב 868 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יעקובי
א' פברואר 10, 2019 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי המאירי בסוגיא של פותח בית הצואר - חסרים?
תגובות: 7
צפיות: 286

Re: דברי המאירי בסוגיא של פותח בית הצואר - חסרים?

איש_ספר כתב:משמע שמותר אפילו הוא פס"ר?

כך אכן משמע מרישא דדבריו "אף על פי שיקרע". אולם מהסיפא לא משמע כן, וכלשון הירושלמי שהזכיר "ואם יתקרע יתקרע", ומשמע דלאו פס"ר הוא. ושמא מדסיפא שמעינן לרישא?
על ידי יעקובי
א' פברואר 10, 2019 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי המאירי בסוגיא של פותח בית הצואר - חסרים?
תגובות: 7
צפיות: 286

Re: דברי המאירי בסוגיא של פותח בית הצואר - חסרים?

אולי המקרה "שהחייט הניח בו חוט כדי שלא יתפרקו שני צדי הצואר" היה נעשה באופן של תכיפה אחת (דבר שאמנם אינו מפורש במאירי, אך שמא אורחא דמילתא הוא ולא ראה צורך לפרשו), וא"כ ממה שאמרו לגבי תופר 'שתי תכיפות חיבור' מובן שתכיפה אחת אינה חיבור, וממילא שמעינן להיתרא בנידון דידן, דומיא דנטילת פק...
על ידי יעקובי
ש' פברואר 09, 2019 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 109
צפיות: 5023

Re: בעניני השדים - האם אסור לומר מילת שד?

עוד דבר שלא מצאתי לו מקור ברור, מה שיש שנזהרים שלא לומר 'שד' או שדים ואומרים רק 'שין דלת' וכדו' ואני בעניי לא מצאתי מקור מהימן לכך. נראה שהוא הרחבת דברי האר"י ז"ל דלהלן (אם כי אדרבה מוכח שם ההפך): איסור הזכרת שם אלהים אחרים, כדכתיב ושם אלהים אחרים לא תזכירו, דע כי עיקר איסור זה הוא שלא יז...
על ידי יעקובי
ג' ינואר 29, 2019 2:35 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבינו חיים כהן מפאריז?
תגובות: 5
צפיות: 377

Re: רבינו חיים כהן מפאריז?

תודה רבה על העלאת המאמר. יש לי תועלת מכך בעיתוי זה, מחמת העיסוק בכמה עניינים חופפים. היה ראוי לדון בהרחבה בכמה פרטים חשובים, ועוד חזון למועד אי"ה. לעת עתה כמה הערות קצרות. להערה 41. האמור בתוס' יומא עא ע"ב ד"ה ואימא: 'כל זה דקדק ריב"א', מן הסתם אינו מכוון לר' יצחק בן אשר הלוי, כי...
על ידי יעקובי
ג' ינואר 29, 2019 12:49 am
פורום: ימות עולם
נושא: חוקר לרבני אזמיר ותורכיה, ורבני המזרח בכלל
תגובות: 14
צפיות: 783

Re: חוקר לרבני אזמיר ותורכיה, ורבני המזרח בכלל

תנסה ר' דב הכהן (ממכון בן צבי) שכתב הקדמה לספר "בתי כנסיות". זה כבר כמה שנים שדב הכהן עזב את מכון יד בן צבי, וכיום הוא חוקר ומרצה במחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן. אין ספק שהוא המומחה בה"א הידיעה (בין היתר) לכל ענייני רבני תורכיה ואיזמיר. http://hebrew-literature.biu.ac.il/...
על ידי יעקובי
ב' ינואר 21, 2019 10:50 pm
פורום: עזר אחים
נושא: פראק ללא ביטנה
תגובות: 0
צפיות: 226

פראק ללא ביטנה

אחד מידידי מעוניין לקנות פראק בלי ביטנה. אם מישהו מכיר חנות בארץ (עדיפות באיזור בני ברק) שאפשר לקנות בה פראק בלי ביטנה, אם יוכל בבקשה להודיע היכן היא.
על ידי יעקובי
ו' ינואר 18, 2019 3:52 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: משה <451> נעתק
תגובות: 16
צפיות: 1371

Re: משה <451> נעתק

העתק צד ימין מוה"ר שמואל אבד"ק גניזין ובק"ק בומסלא במדינת ביהם בעל ספר "לחם רב" על שו"ת וספר "עולת תמיד" על שו"ע או"ח, וספר "טירת כסף" שהיו בניו של הגאון הגדול רשכבה"ג מוה"ר יוסף יאסקי אבד ור"מ דק"ק לובלין ונפטר בעיר פר...
על ידי יעקובי
ד' ינואר 09, 2019 7:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5319

Re: שיטת ר"ת במעלות

ברצוני להעיר הערה כללית על התאוריה שלך, מקדש מלך, ידידיה ושאר החברים. וכך; כל עוד ולא תגבו את התאוריה שלכם עם מקורות ברורים דבריכם יישארו בגדר תאוריה בלבד! אתם מנסים מאוד מאוד לשדר לקוראים כאילו כך היה המנהג - כהמנחת כהן, ואתם עושים זאת בביטחון בהפגנתיות. כדאי מאוד לעיין במאמר החשוב המצ"ב (מחו...
על ידי יעקובי
ג' ינואר 08, 2019 1:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 5024

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

על מנת לחדד את עניין הבדלי המהדורות בביאור הגר"א, ושינוי דעתו בסוגיית בין השמשות, אוסיף את הדברים דלהלן. 1) דבר ידוע הוא שהגר"א כתב את ביאורו בשני שלבים, שתי תקופות, וזה מה שיצר בעצם את המהדו"ק ('חידושים') ואת המהדו"ב ('ליקוטים'). 2) העורך הראשון, ר' ישראל משקלוב, הודיע בפירוש בה...
על ידי יעקובי
א' ינואר 06, 2019 12:19 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 5024

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

בפשטות, הגר"א מפרש את השו"ע רק באופן המסכים לדעתו, ויש להביא לכך סימוכים טובים. הציון לסימן רסא, או שהוא תוספת של הגר"א עצמו במהדו"ב, והיותר נראה שזה הוספה של העורך ר' ישראל משקלוב (או לכל הפחות ניסוח בעריכה שלו). קשה מאוד לעמוד על הבדלי המהדורות באו"ח, מחמת הטישטוש שעשה העו...
על ידי יעקובי
א' ינואר 06, 2019 12:04 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 135
צפיות: 5024

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

ביאור הגר"א חלק או"ח מעורב מהמהדו"ק (חידושים) ומהמדו"ב (ליקוטים), ולכן נראה לפעמים עירבוב בדעתו ז"ל. סימן תקסב הוא מהמהדו"ק של הגר"א טרם נחלק על שיטת ר"ת. סימן רסא הוא מהמהדו"ב (וכפי שהודיע המסדר ר' ישראל משקלוב בהקדמה). ביאור הגר"א חלק יו"ד יות...
על ידי יעקובי
ג' דצמבר 25, 2018 7:16 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 913
צפיות: 96449

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

כנראה:
ר"ל וגם מהכא ? עליו(?)
על ידי יעקובי
א' דצמבר 23, 2018 10:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3855
צפיות: 370556

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אני זקוק בבקשה למאמר הבא:

י' זוסמן, 'פירוש הראב"ד למסכת שקלים? חידה ביבליוגרפית - בעיה הסטורית', ספר הזכרון לי' טברסקי, נספח ה.
על ידי יעקובי
א' דצמבר 23, 2018 9:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10180
צפיות: 802024

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:מעבר יבק [חבילת - אהבת שלום] שפתי רננות פרק מג - עמ' 348 - 350 מעמודי האוצר
שערי זהר - מרגליות [מוה"ק] עמ' 140 מעמודי האוצר

בבקשה
על ידי יעקובי
ד' דצמבר 19, 2018 12:53 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5319

Re: שיטת ר"ת במעלות

בס"ד מה רצית להרוויח בציטוט דברי המהר"ם כשמסקנתו שצריך להסתכל במערב ובס"ה הוא מנסה להסביר למה זה נקרא פני מזרח כשהכוונה למערב? ופירושו שהמערב מאדים את המזרח לכן זה נקרא פני מזרח אבל למעשה צריך להסתכל על המערב. ופשוט שהוא לא בא לשנות סדרי בראשית ולומר אחרת ממה שכל המפרשים והפוסקים גאו...
על ידי יעקובי
ד' דצמבר 19, 2018 12:52 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5319

Re: שיטת ר"ת במעלות

מלבב כתב:אבל בשאר ראשונים לא משמע כן מדסתמו שפני מזרח הוא המערב, ועוד שאיך זה מסתדר עם ד וה מיל, ולכן צריך לומר שגם הריטבא לא התכוון לזה.

אבל צריך להסביר את לשון הריטב"א עצמו:
לכן העיון הטוב והישר היה להסתכל בפני מערב כשהם אדומים הרבה

זה כמעט ברור כדברי מהר"ם.
על ידי יעקובי
ג' דצמבר 18, 2018 9:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5319

Re: שיטת ר"ת במעלות

ובכלל הגיע הזמן לדון בהכסיף שכל בעלי השיטה מנופפים בה. ואמנם לא חקרתי הדברים אבל אעלה קצת הרהורים. אקוה שלא ישיבו פניי ריקם. ואודה מאוד למי שיסביר לי. דבר ראשון, הרי לפי הגמרא כל 'האדמימות' אורכת פחות מ13 דקות, כי הרקיע אינו מאדים אלא לאחר השקיעה השנייה, כמפורש בגמרא, ומיד לאחר מכן הכסיף וכו', אז כ...
על ידי יעקובי
א' דצמבר 09, 2018 12:38 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5319

Re: שיטת ר"ת במעלות

בנוגע לשקיעה השנייה שהזכיר המשנ"ב בנר חנוכה, מדבריו נראה שהוא כותב כך גם לדעת הגר"א, וזה בוודאי לא נכון כידוע. אלא כוונתו שבאופן עקרוני לדעת הגר"א והפר"ח מדליקים בתחילת בין השמשות, כשמתחיל הספק יום ספק לילה, ולא בצאת הכוכבים שהוא סיום הספק. ומזה למד לעניינו להדליק בשקיעה שנייה (ש...
על ידי יעקובי
א' דצמבר 09, 2018 12:33 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5319

Re: שיטת ר"ת במעלות

דבריי הבאים אינם מכוונים אליך. בלאו הכי לא תבין. הדעת נותנת שאת קונטרס בי שמשי כתב בעל הפר"ח בצעירותו, באיטליה. ומשום כך סבר ששיטת ר"ת תואמת למציאות, שכן תהליך השקיעה מתארך כשעה ויותר (לפחות בזמנים מסויימים). וזה גם מה שהביאו לומר דעל כרחך נר חנוכה יש להדליקו בסוף השקיעה, כי אם הכוונה לתח...
על ידי יעקובי
ש' דצמבר 08, 2018 9:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5319

Re: שיטת ר"ת במעלות

לא נכון. בבי שמשי הוא כותב ליישב את הקושיא הנ"ל על ר"ת, שהכוונה להתחלת הסוף: תו קשה עליה מה שהקשה הרא"ם, דאדרבה משתשקע מורה קדימה, וכדאמרינן בהפועלים משיפקסו מכי אתחולי פיקוסייהו. ולי נראה ליישב זה, דכי היכי דלדידיה משתשקע ר"ל כשהחמה נוטה וקרובה להשקע, ה"נ לדעת ר"ת ז&qu...
על ידי יעקובי
ש' דצמבר 08, 2018 8:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5319

Re: שיטת ר"ת במעלות

והרי הפר"ח גר בא"י... בכלל, מנין לך המונח הפשוט כל כך שאת קונטרס בי שמשי כתב הפר"ח בא"י? כידוע הוא נולד באיטליה, ושהה שם עד קרוב לגיל עשרים, ורק לאחמ"כ עלה לא"י. ישנו יסוד מוצק להניח שאת קונטרסו הנ"ל הוא כתב עוד בצעירותו באיטליה, ולפי המציאות דהתם הוא כתב "המ...
על ידי יעקובי
ו' דצמבר 07, 2018 2:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5319

Re: שיטת ר"ת במעלות

...שלפני ד׳ מיל לא שייך שיראה ג כוכבים בינונים, וכמו שכתב גם הפר״ח שגר בארץ ישראל שעינינו רואות שיש שעה ועוד מהשקיעה עד צאת הכוכבים אתה מרבה להזכיר את הפר"ח, אך כותב בשמו דברים בלתי נכונים. שיטת הפרי חדש שאין שום משמעות לשיעור ד' מיל (באופן שאתה מבין), יש משמעות אך ורק למציאות הנראית ע"פ ...
על ידי יעקובי
ו' דצמבר 07, 2018 2:24 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5319

Re: שיטת ר"ת במעלות

מלבב כתב:גם במקור הדברים בתשובת מהר״ם מבואר שמדובר באור קלוש כזה כמו אור הלבנה.


שו"ע כתב:הרקיע מזהיר כעין אורה של יום
על ידי יעקובי
ו' דצמבר 07, 2018 2:19 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5319

Re: שיטת ר"ת במעלות

בס"ד כנראה מדבריכם שאתם מפרשים את הראשי תיבות בביאור הלכה וא"ל שהכוונה ואין לומר דס"ל דמכיון שאנו רואים ג' כוכבים וכו' ולפי זה קשה למה באמת אין לומר כך וגם הלשון וא"ל קשה דהיה צ"ל דא"ל ובפרט שהרי כך הוא מתחיל את דבריו "א"כ אם אנו רואים כוכבים ואנו יודעים שעדי...
על ידי יעקובי
ה' דצמבר 06, 2018 7:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5319

Re: שיטת ר"ת במעלות

1. שיש להסתכל על הכוכבים רק לאחר שהכסיף המערב. (כמבואר בביאור ההלכה, וכך מוכח ממרן עצמו בהלכות מילה שצריך שלא יהיה הרקיע מזהיר כלל ). זה אינו. בשו"ע סימן רסב סעיף ה מדובר על כמין 'התנגשות' מציאותית; מצד אחד 'נראים ברקיע כוכבים קטנים מאוד' (וא"כ נולד בלילה), ומצד שני 'הרקיע מזהיר כעין אורה...
על ידי יעקובי
ג' דצמבר 04, 2018 9:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5319

Re: שיטת ר"ת במעלות

גם לדעת ר"ת מותר בעיקרון לעשות מלאכה עד ג מיל ורביע. ולזאת כותב המנחת כהן, דאף לר"ת גופיה כשרואים סימן הכוכבים שוב אין להקפיד בשיעור ד' מילין. ומה שנכון לר"ת נכון גם לשו"ע שפסק כר"ת. וזו מסקנת הבה"ל. תירוצו הראשון שם הוא אוקימתא, דרק ביודעים שנשלם השיעור וכו', אך בשו&qu...
על ידי יעקובי
ג' דצמבר 04, 2018 7:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 5319

Re: שיטת ר"ת במעלות

2. הנה אנו רואים שלאורך הדורות כולם הזכירו כדבר פשוט את הד' מיל, ממילא למה שנבחר שלא להתייחס לזה?? כבודו שכח רק דבר אחד. ישנו ספר חשוב, 'שולחן ערוך' שמו, שלא הזכיר כלל וכלל ד' מיל, רק כוכבים. נקודה. וכה דבריו (רצג, ב): צריך ליזהר מלעשות מלאכה עד שיראו שלושה כוכבים קטנים, ולא יהיו מפוזרים אלא רצופים...
על ידי יעקובי
ש' דצמבר 01, 2018 8:26 pm
פורום: חנוכה
נושא: בחורי ישיבות אשכנזים יוצאים בהדלקת אביהם?
תגובות: 2
צפיות: 206

Re: בחורי ישיבות יוצאים בהדלקת אביהם?

[ב]. ומה שהוזכר עוד במאמר, שכיום גם שאר הראשונים (כהשאלתות והסמ"ק הנ"ל ועוד רבים) יודו, לפי ש: משא"כ בימינו שכל הבחורים נחשבים כסמוכים על שולחן אביהם, ואף אם ישנים בפנימיות הישיבה מכ"מ אביהם משלם עליהם מדי חודש להנהלת הישיבה, וכל הוצאות הבחורים מוטלים על אביהם, הרי הם כסמוכים על ...
על ידי יעקובי
ש' דצמבר 01, 2018 8:25 pm
פורום: חנוכה
נושא: בחורי ישיבות אשכנזים יוצאים בהדלקת אביהם?
תגובות: 2
צפיות: 206

Re: בחורי ישיבות יוצאים בהדלקת אביהם?

במטותא, שתי הערות. [א]. כולם מזכירים את דברי המחזור ויטרי כפי שהובא במאמר, שהבחורים נפטרים בהדלקת הוריהם בביתם, לצד דברי בעל התרומה וספר הפרנס שגם כתבו כך. אולם זו טעות, והיה מן הראוי שכל אחד יבחין בה מעצמו. מדובר על סימן רלח (בספר מחז"ו). והנה בתחילתו נאמר: "דיני חנוכה כמו שפירש ר' ברוך ב...
על ידי יעקובי
ד' נובמבר 28, 2018 8:35 pm
פורום: חנוכה
נושא: מי שגר ביחידת דיור אחורית איפה ידליק
תגובות: 5
צפיות: 262

Re: איפה ידליק

לשון הב"י:
אבל הכא מיירי כשהעלייה פתוחה לבית...
על ידי יעקובי
ד' נובמבר 28, 2018 8:19 pm
פורום: חנוכה
נושא: מי שגר ביחידת דיור אחורית איפה ידליק
תגובות: 5
צפיות: 262

Re: איפה ידליק

(לכאורה דרך בחצר, יש גם לבעל העלייה שתיקנו שידליק בחלון, ש"מ דרך איננה סיבה מספקת להדליק בפתח החצר). זה נכון רק לשיטת רש"י שההדלקה בפתח הבית הפונה לחצר ולא בפתח החצר הפונה לרה"ר, ועל כן אם יש לבעל העלייה מעבר בלבד דרך החצר, אינו מדליק שם (וזהו שכתב רש"י: "ואם היה דר בעלייה ...
על ידי יעקובי
ב' נובמבר 19, 2018 8:19 pm
פורום: חנוכה
נושא: זמן הדלקת נ"ח לר"ת
תגובות: 4
צפיות: 331

Re: זמן הדלקת נ"ח לר"ת

עיין מנחת כהן, מאמר ראשון (ספר מבוא השמש), פרק שלישי, ד"ה והנה יש קצת ראיה.
על ידי יעקובי
ו' נובמבר 02, 2018 2:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור לשמועה בשם ר"י בכ"ר דוד
תגובות: 31
צפיות: 2758

Re: מקור לשמועה בשם ר"י בכ"ר דוד

מה חבל שאשכול סביב דמותו של ר"י בכ"ר דוד עוסק בעיקר בבדיות. ברצוני לתרום משהו יותר מהותי. ביטוייו של הנוב"י מפורסמים. אולם ככל הנראה הדברים הבאים פחות ידועים. ר' בצלאל רנשבורג - תלמידו של הנוב"י - בספרו הבהיר חכמת בצלאל (פתחי נדה), כשעסק בסוגית ספקא דאורייתא לחומרא, כתב את הדברים...
על ידי יעקובי
ו' נובמבר 02, 2018 2:24 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: רעים פקחים - מי הם?
תגובות: 9
צפיות: 1276

Re: רעים פקחים - מי הם?

לייטנר כתב:2. בבית "כשנפלה" – מהו "רעים פקחים"? האם רומז ל"מפקחים את הגל"?

אדרבה, למפקחים את הגל אינו כמבוער, ולכן אמר רב חסדא בפסחים (לא ע"ב): 'וצריך שיבטל בלבו', ופרש"י: 'שמא יפקח הגל במועד ונמצא עובר עליו'.
על ידי יעקובי
א' אוקטובר 28, 2018 1:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבורו האבוד של מהר"י בכ"ר דוד על שמות גיטין - מובאות מתוכו
תגובות: 13
צפיות: 816

Re: חיבורו האבוד של מהר"י בכ"ר דוד על שמות גיטין - מובאות מתוכו

נראה שמוהר"י דוד לחוד (ר' יוסף דוד בעל בית דוד), ומהריב"ד לחוד (ר' יצחק בכר דוד בעל דברי אמת).
עדותם של הדבר משה ובארות המים הייתה על מוהר"י דוד.
על ידי יעקובי
ש' אוקטובר 27, 2018 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבורו האבוד של מהר"י בכ"ר דוד על שמות גיטין - מובאות מתוכו
תגובות: 13
צפיות: 816

Re: חיבורו האבוד של מהר"י בכ"ר דוד על שמות גיטין - מובאות מתוכו

איש_ספר כתב:מה זה אותות שנים?

כנראה במעשה שסידר שני גיטין, שהקדים הכתוב בטי"ת.
אי נמי הכוונה לשני המעשים שאירעו, הראשון שסידר שני גיטין והקדים הכתוב בטי"ת, והשני שסידר גט לבד בטי"ת, ומשני המעשים הללו יש ללמוד דלכתוב בטי"ת עדיף טפי.

עבור לחיפוש מתקדם