החיפוש הניב 859 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יעקובי
ד' ינואר 09, 2019 7:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 138
צפיות: 3008

Re: שיטת ר"ת במעלות

ברצוני להעיר הערה כללית על התאוריה שלך, מקדש מלך, ידידיה ושאר החברים. וכך; כל עוד ולא תגבו את התאוריה שלכם עם מקורות ברורים דבריכם יישארו בגדר תאוריה בלבד! אתם מנסים מאוד מאוד לשדר לקוראים כאילו כך היה המנהג - כהמנחת כהן, ואתם עושים זאת בביטחון בהפגנתיות. כדאי מאוד לעיין במאמר החשוב המצ"ב (מחו...
על ידי יעקובי
ג' ינואר 08, 2019 1:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 131
צפיות: 2474

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

על מנת לחדד את עניין הבדלי המהדורות בביאור הגר"א, ושינוי דעתו בסוגיית בין השמשות, אוסיף את הדברים דלהלן. 1) דבר ידוע הוא שהגר"א כתב את ביאורו בשני שלבים, שתי תקופות, וזה מה שיצר בעצם את המהדו"ק ('חידושים') ואת המהדו"ב ('ליקוטים'). 2) העורך הראשון, ר' ישראל משקלוב, הודיע בפירוש בה...
על ידי יעקובי
א' ינואר 06, 2019 12:19 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 131
צפיות: 2474

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

בפשטות, הגר"א מפרש את השו"ע רק באופן המסכים לדעתו, ויש להביא לכך סימוכים טובים. הציון לסימן רסא, או שהוא תוספת של הגר"א עצמו במהדו"ב, והיותר נראה שזה הוספה של העורך ר' ישראל משקלוב (או לכל הפחות ניסוח בעריכה שלו). קשה מאוד לעמוד על הבדלי המהדורות באו"ח, מחמת הטישטוש שעשה העו...
על ידי יעקובי
א' ינואר 06, 2019 12:04 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 131
צפיות: 2474

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

ביאור הגר"א חלק או"ח מעורב מהמהדו"ק (חידושים) ומהמדו"ב (ליקוטים), ולכן נראה לפעמים עירבוב בדעתו ז"ל. סימן תקסב הוא מהמהדו"ק של הגר"א טרם נחלק על שיטת ר"ת. סימן רסא הוא מהמהדו"ב (וכפי שהודיע המסדר ר' ישראל משקלוב בהקדמה). ביאור הגר"א חלק יו"ד יות...
על ידי יעקובי
ג' דצמבר 25, 2018 7:16 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 806
צפיות: 84506

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

כנראה:
ר"ל וגם מהכא ? עליו(?)
על ידי יעקובי
א' דצמבר 23, 2018 10:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3616
צפיות: 329599

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אני זקוק בבקשה למאמר הבא:

י' זוסמן, 'פירוש הראב"ד למסכת שקלים? חידה ביבליוגרפית - בעיה הסטורית', ספר הזכרון לי' טברסקי, נספח ה.
על ידי יעקובי
א' דצמבר 23, 2018 9:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9827
צפיות: 723208

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:מעבר יבק [חבילת - אהבת שלום] שפתי רננות פרק מג - עמ' 348 - 350 מעמודי האוצר
שערי זהר - מרגליות [מוה"ק] עמ' 140 מעמודי האוצר

בבקשה
על ידי יעקובי
ד' דצמבר 19, 2018 12:53 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 138
צפיות: 3008

Re: שיטת ר"ת במעלות

בס"ד מה רצית להרוויח בציטוט דברי המהר"ם כשמסקנתו שצריך להסתכל במערב ובס"ה הוא מנסה להסביר למה זה נקרא פני מזרח כשהכוונה למערב? ופירושו שהמערב מאדים את המזרח לכן זה נקרא פני מזרח אבל למעשה צריך להסתכל על המערב. ופשוט שהוא לא בא לשנות סדרי בראשית ולומר אחרת ממה שכל המפרשים והפוסקים גאו...
על ידי יעקובי
ד' דצמבר 19, 2018 12:52 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 138
צפיות: 3008

Re: שיטת ר"ת במעלות

מלבב כתב:אבל בשאר ראשונים לא משמע כן מדסתמו שפני מזרח הוא המערב, ועוד שאיך זה מסתדר עם ד וה מיל, ולכן צריך לומר שגם הריטבא לא התכוון לזה.

אבל צריך להסביר את לשון הריטב"א עצמו:
לכן העיון הטוב והישר היה להסתכל בפני מערב כשהם אדומים הרבה

זה כמעט ברור כדברי מהר"ם.
על ידי יעקובי
ג' דצמבר 18, 2018 9:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 138
צפיות: 3008

Re: שיטת ר"ת במעלות

ובכלל הגיע הזמן לדון בהכסיף שכל בעלי השיטה מנופפים בה. ואמנם לא חקרתי הדברים אבל אעלה קצת הרהורים. אקוה שלא ישיבו פניי ריקם. ואודה מאוד למי שיסביר לי. דבר ראשון, הרי לפי הגמרא כל 'האדמימות' אורכת פחות מ13 דקות, כי הרקיע אינו מאדים אלא לאחר השקיעה השנייה, כמפורש בגמרא, ומיד לאחר מכן הכסיף וכו', אז כ...
על ידי יעקובי
א' דצמבר 09, 2018 12:38 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 138
צפיות: 3008

Re: שיטת ר"ת במעלות

בנוגע לשקיעה השנייה שהזכיר המשנ"ב בנר חנוכה, מדבריו נראה שהוא כותב כך גם לדעת הגר"א, וזה בוודאי לא נכון כידוע. אלא כוונתו שבאופן עקרוני לדעת הגר"א והפר"ח מדליקים בתחילת בין השמשות, כשמתחיל הספק יום ספק לילה, ולא בצאת הכוכבים שהוא סיום הספק. ומזה למד לעניינו להדליק בשקיעה שנייה (ש...
על ידי יעקובי
א' דצמבר 09, 2018 12:33 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 138
צפיות: 3008

Re: שיטת ר"ת במעלות

דבריי הבאים אינם מכוונים אליך. בלאו הכי לא תבין. הדעת נותנת שאת קונטרס בי שמשי כתב בעל הפר"ח בצעירותו, באיטליה. ומשום כך סבר ששיטת ר"ת תואמת למציאות, שכן תהליך השקיעה מתארך כשעה ויותר (לפחות בזמנים מסויימים). וזה גם מה שהביאו לומר דעל כרחך נר חנוכה יש להדליקו בסוף השקיעה, כי אם הכוונה לתח...
על ידי יעקובי
ש' דצמבר 08, 2018 9:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 138
צפיות: 3008

Re: שיטת ר"ת במעלות

לא נכון. בבי שמשי הוא כותב ליישב את הקושיא הנ"ל על ר"ת, שהכוונה להתחלת הסוף: תו קשה עליה מה שהקשה הרא"ם, דאדרבה משתשקע מורה קדימה, וכדאמרינן בהפועלים משיפקסו מכי אתחולי פיקוסייהו. ולי נראה ליישב זה, דכי היכי דלדידיה משתשקע ר"ל כשהחמה נוטה וקרובה להשקע, ה"נ לדעת ר"ת ז&qu...
על ידי יעקובי
ש' דצמבר 08, 2018 8:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 138
צפיות: 3008

Re: שיטת ר"ת במעלות

והרי הפר"ח גר בא"י... בכלל, מנין לך המונח הפשוט כל כך שאת קונטרס בי שמשי כתב הפר"ח בא"י? כידוע הוא נולד באיטליה, ושהה שם עד קרוב לגיל עשרים, ורק לאחמ"כ עלה לא"י. ישנו יסוד מוצק להניח שאת קונטרסו הנ"ל הוא כתב עוד בצעירותו באיטליה, ולפי המציאות דהתם הוא כתב "המ...
על ידי יעקובי
ו' דצמבר 07, 2018 2:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 138
צפיות: 3008

Re: שיטת ר"ת במעלות

...שלפני ד׳ מיל לא שייך שיראה ג כוכבים בינונים, וכמו שכתב גם הפר״ח שגר בארץ ישראל שעינינו רואות שיש שעה ועוד מהשקיעה עד צאת הכוכבים אתה מרבה להזכיר את הפר"ח, אך כותב בשמו דברים בלתי נכונים. שיטת הפרי חדש שאין שום משמעות לשיעור ד' מיל (באופן שאתה מבין), יש משמעות אך ורק למציאות הנראית ע"פ ...
על ידי יעקובי
ו' דצמבר 07, 2018 2:24 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 138
צפיות: 3008

Re: שיטת ר"ת במעלות

מלבב כתב:גם במקור הדברים בתשובת מהר״ם מבואר שמדובר באור קלוש כזה כמו אור הלבנה.


שו"ע כתב:הרקיע מזהיר כעין אורה של יום
על ידי יעקובי
ו' דצמבר 07, 2018 2:19 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 138
צפיות: 3008

Re: שיטת ר"ת במעלות

בס"ד כנראה מדבריכם שאתם מפרשים את הראשי תיבות בביאור הלכה וא"ל שהכוונה ואין לומר דס"ל דמכיון שאנו רואים ג' כוכבים וכו' ולפי זה קשה למה באמת אין לומר כך וגם הלשון וא"ל קשה דהיה צ"ל דא"ל ובפרט שהרי כך הוא מתחיל את דבריו "א"כ אם אנו רואים כוכבים ואנו יודעים שעדי...
על ידי יעקובי
ה' דצמבר 06, 2018 7:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 138
צפיות: 3008

Re: שיטת ר"ת במעלות

1. שיש להסתכל על הכוכבים רק לאחר שהכסיף המערב. (כמבואר בביאור ההלכה, וכך מוכח ממרן עצמו בהלכות מילה שצריך שלא יהיה הרקיע מזהיר כלל ). זה אינו. בשו"ע סימן רסב סעיף ה מדובר על כמין 'התנגשות' מציאותית; מצד אחד 'נראים ברקיע כוכבים קטנים מאוד' (וא"כ נולד בלילה), ומצד שני 'הרקיע מזהיר כעין אורה...
על ידי יעקובי
ג' דצמבר 04, 2018 9:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 138
צפיות: 3008

Re: שיטת ר"ת במעלות

גם לדעת ר"ת מותר בעיקרון לעשות מלאכה עד ג מיל ורביע. ולזאת כותב המנחת כהן, דאף לר"ת גופיה כשרואים סימן הכוכבים שוב אין להקפיד בשיעור ד' מילין. ומה שנכון לר"ת נכון גם לשו"ע שפסק כר"ת. וזו מסקנת הבה"ל. תירוצו הראשון שם הוא אוקימתא, דרק ביודעים שנשלם השיעור וכו', אך בשו&qu...
על ידי יעקובי
ג' דצמבר 04, 2018 7:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 138
צפיות: 3008

Re: שיטת ר"ת במעלות

2. הנה אנו רואים שלאורך הדורות כולם הזכירו כדבר פשוט את הד' מיל, ממילא למה שנבחר שלא להתייחס לזה?? כבודו שכח רק דבר אחד. ישנו ספר חשוב, 'שולחן ערוך' שמו, שלא הזכיר כלל וכלל ד' מיל, רק כוכבים. נקודה. וכה דבריו (רצג, ב): צריך ליזהר מלעשות מלאכה עד שיראו שלושה כוכבים קטנים, ולא יהיו מפוזרים אלא רצופים...
על ידי יעקובי
ש' דצמבר 01, 2018 8:26 pm
פורום: חנוכה
נושא: בחורי ישיבות אשכנזים יוצאים בהדלקת אביהם?
תגובות: 2
צפיות: 144

Re: בחורי ישיבות יוצאים בהדלקת אביהם?

[ב]. ומה שהוזכר עוד במאמר, שכיום גם שאר הראשונים (כהשאלתות והסמ"ק הנ"ל ועוד רבים) יודו, לפי ש: משא"כ בימינו שכל הבחורים נחשבים כסמוכים על שולחן אביהם, ואף אם ישנים בפנימיות הישיבה מכ"מ אביהם משלם עליהם מדי חודש להנהלת הישיבה, וכל הוצאות הבחורים מוטלים על אביהם, הרי הם כסמוכים על ...
על ידי יעקובי
ש' דצמבר 01, 2018 8:25 pm
פורום: חנוכה
נושא: בחורי ישיבות אשכנזים יוצאים בהדלקת אביהם?
תגובות: 2
צפיות: 144

Re: בחורי ישיבות יוצאים בהדלקת אביהם?

במטותא, שתי הערות. [א]. כולם מזכירים את דברי המחזור ויטרי כפי שהובא במאמר, שהבחורים נפטרים בהדלקת הוריהם בביתם, לצד דברי בעל התרומה וספר הפרנס שגם כתבו כך. אולם זו טעות, והיה מן הראוי שכל אחד יבחין בה מעצמו. מדובר על סימן רלח (בספר מחז"ו). והנה בתחילתו נאמר: "דיני חנוכה כמו שפירש ר' ברוך ב...
על ידי יעקובי
ד' נובמבר 28, 2018 8:35 pm
פורום: חנוכה
נושא: מי שגר ביחידת דיור אחורית איפה ידליק
תגובות: 5
צפיות: 189

Re: איפה ידליק

לשון הב"י:
אבל הכא מיירי כשהעלייה פתוחה לבית...
על ידי יעקובי
ד' נובמבר 28, 2018 8:19 pm
פורום: חנוכה
נושא: מי שגר ביחידת דיור אחורית איפה ידליק
תגובות: 5
צפיות: 189

Re: איפה ידליק

(לכאורה דרך בחצר, יש גם לבעל העלייה שתיקנו שידליק בחלון, ש"מ דרך איננה סיבה מספקת להדליק בפתח החצר). זה נכון רק לשיטת רש"י שההדלקה בפתח הבית הפונה לחצר ולא בפתח החצר הפונה לרה"ר, ועל כן אם יש לבעל העלייה מעבר בלבד דרך החצר, אינו מדליק שם (וזהו שכתב רש"י: "ואם היה דר בעלייה ...
על ידי יעקובי
ב' נובמבר 19, 2018 8:19 pm
פורום: חנוכה
נושא: זמן הדלקת נ"ח לר"ת
תגובות: 4
צפיות: 265

Re: זמן הדלקת נ"ח לר"ת

עיין מנחת כהן, מאמר ראשון (ספר מבוא השמש), פרק שלישי, ד"ה והנה יש קצת ראיה.
על ידי יעקובי
ו' נובמבר 02, 2018 2:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור לשמועה בשם ר"י בכ"ר דוד
תגובות: 31
צפיות: 2417

Re: מקור לשמועה בשם ר"י בכ"ר דוד

מה חבל שאשכול סביב דמותו של ר"י בכ"ר דוד עוסק בעיקר בבדיות. ברצוני לתרום משהו יותר מהותי. ביטוייו של הנוב"י מפורסמים. אולם ככל הנראה הדברים הבאים פחות ידועים. ר' בצלאל רנשבורג - תלמידו של הנוב"י - בספרו הבהיר חכמת בצלאל (פתחי נדה), כשעסק בסוגית ספקא דאורייתא לחומרא, כתב את הדברים...
על ידי יעקובי
ו' נובמבר 02, 2018 2:24 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: רעים פקחים - מי הם?
תגובות: 9
צפיות: 1084

Re: רעים פקחים - מי הם?

לייטנר כתב:2. בבית "כשנפלה" – מהו "רעים פקחים"? האם רומז ל"מפקחים את הגל"?

אדרבה, למפקחים את הגל אינו כמבוער, ולכן אמר רב חסדא בפסחים (לא ע"ב): 'וצריך שיבטל בלבו', ופרש"י: 'שמא יפקח הגל במועד ונמצא עובר עליו'.
על ידי יעקובי
א' אוקטובר 28, 2018 1:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבורו האבוד של מהר"י בכ"ר דוד על שמות גיטין - מובאות מתוכו
תגובות: 13
צפיות: 660

Re: חיבורו האבוד של מהר"י בכ"ר דוד על שמות גיטין - מובאות מתוכו

נראה שמוהר"י דוד לחוד (ר' יוסף דוד בעל בית דוד), ומהריב"ד לחוד (ר' יצחק בכר דוד בעל דברי אמת).
עדותם של הדבר משה ובארות המים הייתה על מוהר"י דוד.
על ידי יעקובי
ש' אוקטובר 27, 2018 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבורו האבוד של מהר"י בכ"ר דוד על שמות גיטין - מובאות מתוכו
תגובות: 13
צפיות: 660

Re: חיבורו האבוד של מהר"י בכ"ר דוד על שמות גיטין - מובאות מתוכו

איש_ספר כתב:מה זה אותות שנים?

כנראה במעשה שסידר שני גיטין, שהקדים הכתוב בטי"ת.
אי נמי הכוונה לשני המעשים שאירעו, הראשון שסידר שני גיטין והקדים הכתוב בטי"ת, והשני שסידר גט לבד בטי"ת, ומשני המעשים הללו יש ללמוד דלכתוב בטי"ת עדיף טפי.
על ידי יעקובי
ג' אוקטובר 23, 2018 2:38 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: נעימת טעמי אמ"ת (אשכנז)
תגובות: 60
צפיות: 7985

Re: נעימת טעמי אמ"ת (אשכנז)

בהאזנה להקלטה החלבית, אני מסופק אם זו לא המצאה ממסורת שנשככה (אם היתה), כי יש פספוסים רבים בעקביות, מלבד בדרך כלל הרביעי או סוף פסוק ואתנח. הזרקא זה רק כשמסתדר.. וכן אחרים. הדברים אינם נכונים, וקימת (עד היום) מסורת ברורה ומדויקת. גם ההקלטה הנוכחית, רובה ככולה מדויקת, מלבד שתיים-שלוש טעויות קלות. לג...
על ידי יעקובי
א' אוקטובר 21, 2018 10:02 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: נעימת טעמי אמ"ת (אשכנז)
תגובות: 60
צפיות: 7985

Re: נעימת טעמי אמ"ת (אשכנז)

שמעתי כעת את ההקלטה של התהילים (זילברמן). מתוך היכרות עמוקה עם המסורת החלבית, זה נשמע בהחלט בנוי על המקור החלבי ללא שום ספק, אכן עם 'שכנוז' מסוים. לשם השוואה, ניתן לשמוע בקישור המצורף קריאה חלבית מקורית, מפי תלמידים בת"ת בחלב. http://aleppojews.com/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%AA%D7%94%D7...
על ידי יעקובי
ג' אוקטובר 09, 2018 3:07 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם יש מקור חד משמעי להדליק בשקיעה?
תגובות: 95
צפיות: 6952

Re: האם יש מקור חד משמעי להדליק בשקיעה?

איני יודע אם כבר הובא באשכול הארוך.

לשון מהר"ם מרוטנבורג:
ונרות חנוכה נמי מדליקי' מבע"י משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימין, ואע"ג דאכתי עוד היום גדול ואין צריך לאותה אורה.

תשובות פסקים ומנהגים, ח"א, עמ' קכב, סי' קכז.
על ידי יעקובי
ש' ספטמבר 22, 2018 11:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לידידנו שליט"א, לרגל צאת ספרו "גנזי חג הסוכות"
תגובות: 28
צפיות: 2546

Re: מזל טוב לידידנו שליט"א, לרגל צאת ספרו "גנזי חג הסוכות"

הציונים בכותרות המודגשות הינם לדברי ר' אברהם (בחטיבה הנ"ל, דפים 80ג-83ד). הציונים בסוגריים מסולסלים {כאלו} הינם לתוספות שבמרדכי דפוס וילנה. 1) 80ג-ד: 'ומהכא שמעינן... על היין שבתוך הסעודה'. זיקה די ברורה (ואף בזהות לשונית די גבוהה) למופיע בתוספות שלנו דף ק ע"ב ד"ה ידי יין. בתוספות שבמ...
על ידי יעקובי
ש' ספטמבר 22, 2018 11:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לידידנו שליט"א, לרגל צאת ספרו "גנזי חג הסוכות"
תגובות: 28
צפיות: 2546

Re: מזל טוב לידידנו שליט"א, לרגל צאת ספרו "גנזי חג הסוכות"

מעניין לעניין באותו עניין, אבקש לעמוד על נקודה אחת החורגת מנושא הספר, אמנם הוזכרה בו בקצרה. מדובר בחטיבה השלישית שבכתב ידו של ר' אברהם הנ"ל, דפים 80ג-83ד, המכילה 'דיונים הלכתיים הנוגעים לפרק ערבי פסחים, שיש להם דמיון לתוספות שעל פרק זה ששולבו במרדכי'. ידיעה זו נכתבה ביתר פירוט כבר ב'שלושה שירי ...
על ידי יעקובי
ש' ספטמבר 22, 2018 11:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לידידנו שליט"א, לרגל צאת ספרו "גנזי חג הסוכות"
תגובות: 28
צפיות: 2546

Re: מזל טוב לידידנו שליט"א, לרגל צאת ספרו "גנזי חג הסוכות"

רכשתי את הספר. ונמשכתי לעיין בו שעות על שעות. נהניתי מאוד מהתוכן העשיר והחדש, הערוך בטוב טעם וביד אומן, פרי עמל ויגיעה עצומים של המהדיר המהודר שליט"א. עבודה מדויקת, מצוחצחת ויפה, בסטנדרטים המחמירים ביותר. כמובן שלא ציפיתי אחרת, וכבר איתמחי גברא ביצירותיו המוקפדות, שהן לסמל ולמופת. קורת רוח מיוח...
על ידי יעקובי
א' יולי 15, 2018 2:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוי לקב"ה בכתבי יד קדומים: הק'
תגובות: 8
צפיות: 558

Re: כינוי לקב"ה בכתבי יד קדומים: הק'

חד ברנש כתב:הק' = הקב"ה מצוי מאוד בכת"י אשכנזיים. אני נוהג לפתוח את הקיצור בתוספת גרש המסמן את כתיבו המקורי. כך: הק'ב"ה. קצת מסורבל, אבל עונה על הדרישה לדיוק ההדרה ומאידך מובן מספיק למעיין.

תודה על העצה המקצועית מאדם מקצועי. תודה גם להרב משנ"נ. ותודה גם למסייע בפרטי.
על ידי יעקובי
ו' יולי 13, 2018 2:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוי לקב"ה בכתבי יד קדומים: הק'
תגובות: 8
צפיות: 558

Re: כינוי לקב"ה בכתבי יד קדומים: הק'

וכעת, להתייעצות.
מי שמוטל עליו לההדיר קטע המכיל קיצור שכזה, כיצד עליו לנהוג?
להציג 'הק' ' - לא כ"כ ברור למעיין בן זמננו;
להציג 'הקודש' - כ"ש שאינו מובן;
להציג הקב"ה - יתכן ואין זה מדויק וכנ"ל.

מה עושים?

עבור לחיפוש מתקדם