החיפוש הניב 641 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי וונדרבר
ה' נובמבר 15, 2018 8:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתיקות השבת
תגובות: 13
צפיות: 266

Re: מתיקות השבת

לפני ששופכים את דמו של יהודי יר"ש בראש חוצות, כדאי לברר על הסיכסוך בין שימי מלכה לראש ישיבתו לשעבר, ועל שמועות [שאינני אחראי לאמיתותם] שהמקצוע של ש. מלכה הוא להשפיע על בחורי ישיבות להתגייס. שמעתי את הראש ישיבה הנ"ל מדבר, יש לו פירושים מעניינים ומקוריים, אבל במפורש כולם יודעים שזה חידושים ש...
על ידי וונדרבר
ה' נובמבר 15, 2018 2:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: הניח רק בן טומטום האם אשתו מחיובת ביבום
תגובות: 1
צפיות: 61

Re: הניח רק בן טומטום האם אשתו מחיובת ביבום

עיין שם ב"ב קמ: שיטה מקובצת בשם תוס' הרא"ש, ד"ה ואם אין שם יורש, שכותב שמכאן יש להוכיח דטומטום פוטר מן היבום אפילו אם הוי בריה וכו', עיי"ש. ומה שהביא הגר"א וסרמן בקובץ שיעורים לתלות את זה כנפקא מינה בין שני הפירושים ברשב"ם, עיין שם מש"כ הגראי"ל שטיינמן באילת ה...
על ידי וונדרבר
ה' נובמבר 15, 2018 2:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתיקות השבת
תגובות: 13
צפיות: 266

Re: מתיקות השבת

יאיר כתב:אכן, "מדרש" פליאה...(לענ"ד הדברים "חודשו" ע"י הכותב שבחר כביכול להסוותם כמדרש וכדי בזיון וקצף!)

לא ראיתי שהזכיר הכותב שזה "מדרש".
על ידי וונדרבר
ד' נובמבר 14, 2018 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 279
צפיות: 3168

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

.
על ידי וונדרבר
ד' נובמבר 14, 2018 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 279
צפיות: 3168

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

מי שחושב שהמחלוקת בין הגרע"י לשאר פוסקים ספרדים, היא על היחס לתורת הקבלה, היחס לבן איש חי, או היחס למנהגים, מחסיר את הנקודה העיקרית שממנה נובעים החילוקים האלו. הנושא העיקרי הוא שיטת הגרע"י שפוסקים רק כמרן הבית יוסף בלבד ולא מתחשבים עם פסקי האחרונים בחמש מאות שנה שעברו. ועל שיטתו זו עיקר המ...
על ידי וונדרבר
ב' נובמבר 12, 2018 3:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבורו האבוד של מהר"י בכ"ר דוד על שמות גיטין - מובאות מתוכו
תגובות: 12
צפיות: 517

Re: חיבורו האבוד של מהר"י בכ"ר דוד על שמות גיטין - מובאות מתוכו

האם בודאי שמדובר על קונטרס נוסף? בספרו 'דברי אמת' בקונ' הרביעי הוא מדבר בענין שמות בגיטין, ראה http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=716&st=&pgnum=119&hilite= האם נבדק כי הדברים הנ"ל אינם מופיעים שם? יש לבדוק ב'דברי אמת' גם בקונטרס י"א בענין גיטין, ראה שם סי' י' ועוד http:/...
על ידי וונדרבר
ש' נובמבר 10, 2018 7:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגדת בת הש"ך
תגובות: 15
צפיות: 616

Re: אגדת בת הש"ך

נהר שלום כתב:מה הסיפור על בת הש"ך?

www.otzar.org/wotzar/book.aspx?156818&pageid=P0001
על ידי וונדרבר
ג' נובמבר 06, 2018 1:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור לשמועה בשם ר"י בכ"ר דוד
תגובות: 31
צפיות: 2284

Re: מקור לשמועה בשם ר"י בכ"ר דוד

שו"ר הסכמתו לספר קרית מלך רב וחתומה נשא תקי"א. בדקתי בלוח והרי זה בתחילת חודש סיון שנה זו. א"כ ניתן לצמצם עוד מעט את מועד פטירתו. בין סיון תקי"א לשבט תקי"ב... ב"עלים לתרופה" תמוז תשע"א שהובא לעיל http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=40309&p=4982...
על ידי וונדרבר
א' נובמבר 04, 2018 5:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעל לח"מ ראה את הכס"מ?
תגובות: 6
צפיות: 551

Re: בעל לח"מ ראה את הכס"מ?

כעת אני רואה שבזמן שהייתי עסוק לתקן את הודעתי הקודמת ולהעתיק את הלח"מ בהל' תפילה, כבר הקדים אותי הרב מה שנכון נכון.
על ידי וונדרבר
א' נובמבר 04, 2018 4:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעל לח"מ ראה את הכס"מ?
תגובות: 6
צפיות: 551

Re: בעל לח"מ ראה את הכס"מ?

הדברים מפורשים בתוך הלחם משנה הלכות תפילה פרק י"א אחרי הלכה ט"ו: "היום ה' לאדר שנת השל"ה הגיע לידי פירוש הרב הגדול מוהרי"ק ז"ל על רבינו ז"ל ... ומכאן והלאה לא אכתוב אלא...". ונזכר בשם הגדולים ערך מהר"ר אברהם די בוטון, שהתחיל לחבר ספרו לחם משנה קודם שנדפס ...
על ידי וונדרבר
ה' נובמבר 01, 2018 10:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מאמרים מר"י נאה מאנטוורפן
תגובות: 20
צפיות: 1659

Re: "שם אימיה דרשב"י" - מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

כבר קדם במציאה זו הגרי"ח סופר שליט"א באחד מחיבוריו. מי שיש לו אוצה"ח יוכל למצוא זאת מסתמא. ראיתי זאת לפני שנים. ראה מאמר של הרב דנדרוביץ הנזכר באשכול "הסיפור על יוחאי", http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=22810#p226913, ושם בעמ' 10 ציין לספר מנוחת שלום (לגרי"ח סופר)...
על ידי וונדרבר
ה' נובמבר 01, 2018 8:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 921
צפיות: 74566

Re: שוב ראיתי בגמרא

חזו"א או"ח קכה,ז. באמת פלא עליו שמפלפל באריכות, ורק אחר כל דבריו נזכר שיש גמ' מפורשת בנושא, ע"ש. במוסף שבת קדש של יתד נאמן מלפני כשבועיים, פרשת לך לך תשע"ט, עמ' 15, בתוך כמה סיפורים שסיפר הגר"ג אדלשטיין שליט"א על החזון איש זצ"ל, יש סיפור שהעירו לחזון איש שהקשה שאל...
על ידי וונדרבר
ה' נובמבר 01, 2018 8:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרחשוון
תגובות: 8
צפיות: 837

Re: מרחשוון

והטעם למנהג זה, כי הנה חודש חשון חודש מועד לפורענות הוא , וכידוע שנקרא הוא "מר חשון" והטעם שלא נקרא חשון סתמא, הסביר הגאון רבי יהודה עלי בספר קמח סלת (שאלוניקי תקנ"ח, דף קנד ע"ב), כיון שבחודש חשון נפטרה שרה אימנו ע"ה, ולכן החליט דבחודש זה דייקא יכתוב את חידושיו על הלכות אבל...
על ידי וונדרבר
ג' אוקטובר 30, 2018 12:14 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי יאיר ישראלי זצ"ל
תגובות: 17
צפיות: 1778

Re: הגאון רבי יאיר ישראלי זצ"ל

ראה מוסף שבת קדש של יתד נאמן פרשת ויגש (13) תשנ"א, עמ' 14, לרגל שנה לייסוד הארגון המפורסם "עיתים לתורה", בין המייסדים נזכרו שם הרב יאיר ישראלי והרב אליעזר קליין. http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?187455&pageid=P0014 וכן ראה מוסף שבת קדש פרשת אמור (30) תשס"א, בעמ' 22-23, נ...
על ידי וונדרבר
ב' אוקטובר 29, 2018 10:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 440
צפיות: 42738

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מתוך הדרכי תשובה סי' ק"כ מי שיצליח למצוא את הקטע המדובר, אודה לו במאד! [דרכי תשובה.PNG] http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=49259&st=&pgnum=71&hilite ראה בספר שאול בן הלוי, לעמבערג תרמ"ב, דף ל"ה ע"א, ד"ה ביור"ד סי' ק"כ, בשם הרב ר' הענדיל אבד&q...
על ידי וונדרבר
א' אוקטובר 28, 2018 9:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הודעת סך שנות חיי הנפטר
תגובות: 7
צפיות: 396

Re: הודעת סך שנות חיי הנפטר

בחלק מהמקורות שהובאו, אפשר לומר שכתבו את סך שנות חייהם רק משום שנפטרו בקיצור ימים. (משום עגמת נפש).
על ידי וונדרבר
א' אוקטובר 28, 2018 2:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבורו האבוד של מהר"י בכ"ר דוד על שמות גיטין - מובאות מתוכו
תגובות: 12
צפיות: 517

Re: חיבורו האבוד של מהר"י בכ"ר דוד על שמות גיטין - מובאות מתוכו

[attachment טיב גיטין לר"ח מודעי סימן לא.jpg הרב איש ספר הביא מס' טיב גיטין לר"ח מודעי סי' ל"א. ויש לציין שם גם לסי' כ"א, כ"ב, כ"ז, שנזכר רבי יצחק בכר דוד. [גם בסי' נ"א מביא את ר"י בכר דוד, אך שם נזכר גם דברי אמת סי' ג']. נראה שמוהר"י דוד לחוד (ר' יוסף ד...
על ידי וונדרבר
א' אוקטובר 28, 2018 1:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבורו האבוד של מהר"י בכ"ר דוד על שמות גיטין - מובאות מתוכו
תגובות: 12
צפיות: 517

Re: חיבורו האבוד של מהר"י בכ"ר דוד על שמות גיטין - מובאות מתוכו

מה זה אותות שנים? כנראה במעשה שסידר שני גיטין, שהקדים הכתוב בטי"ת. אי נמי הכוונה לשני המעשים שאירעו, הראשון שסידר שני גיטין והקדים הכתוב בטי"ת, והשני שסידר גט לבד בטי"ת, ומשני המעשים הללו יש ללמוד דלכתוב בטי"ת עדיף טפי. ועוד אפשר לומר שכוונתו לשתי העדויות על הנהגת מהר"י ב&q...
על ידי וונדרבר
ב' אוקטובר 22, 2018 2:59 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל
תגובות: 115
צפיות: 12125

Re: הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל

ערבך ערבא צריך. כי יש שפקפקו על חלק מהסיפורים על הקדושת לוי.
ראה viewtopic.php?f=19&t=1323&hilit=#p8174
על ידי וונדרבר
ב' אוקטובר 22, 2018 2:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 921
צפיות: 74566

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כתב החפץ חיים בפתיחה, עשין יב בהגהה, וז"ל: ובעניני עולם הבא ירגילנו היצר במדת ההסתפקות, שיהיה אפלו עני שבעניים, שלא יהיה לו אפלו מקום מחסה להסתר מן הקלפות, כמאמרם ז"ל, בנתה ביתה - זו תורה וכו', שכל מי שקנה לו דברי תורה - קנה לו בית לעולם הבא וכו', כי סביב הגן עדן הוא הגיהנם , וממילא, חס ו...
על ידי וונדרבר
ב' אוקטובר 22, 2018 2:07 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל
תגובות: 115
צפיות: 12125

Re: הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל

חבל להתווכח על המציאות, הגר"ח היה אומר זאת פעמים רבות בלכתו לקבר רחל, ויש על כך עדים רבים, ניתן לשאול אף את בניו הגאונים שליט"א ותלמידיו ובני משפחתו. ישנם כאלו שהסגנון אינו ערב לאוזנם ולכן קשה להם לקבל סגנון דיבור כזה, בדור האינסטנט של היום הדברים אינם ערבים לאוזנים ויש שלא הורגלו לזאת, א...
על ידי וונדרבר
ב' אוקטובר 22, 2018 1:40 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל
תגובות: 115
צפיות: 12125

Re: הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל

שמעתי כמה תלמידי חכמים מפקפקים אם אכן הגרח"ש אמר את הדברים הידועים, שהוא חולק על הפסוק והנביא. יש אומרים שהוא דבר זר. למיטב ידיעתי, אין עדים נאמנים על האמרה הזאת, אם כי אנוכי שמעתי אותו ממי שמציג עצמו כ'כלי ראשון' לסיפור נודע זה, הלא הוא הנהג של רבי חיים - יבדלח"ט ר' דוד כהן (ש') משכונת ש...
על ידי וונדרבר
ד' ספטמבר 05, 2018 8:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 418
צפיות: 54164

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

הוד_והדר כתב:יצא לאחרונה ספר על הרב יוסף שלוש האם יש מי שיודע שם הספר?

אולי אתה מתכוון לספר דברי יוסף?
ראה קטלוג הספריה הלאומית
http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=dire ... ase=NNLALL

[יש גם ס' אמת לדוד על רבי חיים דוד שלוש מנתניה]
על ידי וונדרבר
ג' ספטמבר 04, 2018 3:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי כותב בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה)
תגובות: 5
צפיות: 235

Re: זיהוי כותב בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה)

בדף השער ובהקדמה כותב שהוסיף חידושים מבני המחבר.
על ידי וונדרבר
ה' אוגוסט 23, 2018 1:17 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1332
צפיות: 154579

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

פעם התלבטתי בענין הנ"ל של מתן תואר לאברך אחד. כששאלתי את הגר"א גניחובסקי זצ"ל, אמר לי שהתואר הטוב ביותר הוא ה"ה. כך ותו לא. הוא הוסיף בבדיחות, זה יכול להתפרש הגאון הגדול ויכול להתפרש החמור הגדול. ע"כ דפח"ח. ב'אגן הסהר' על הגאון הנ"ל כותב שדעתו הייתה לתת לכל אברך ה...
על ידי וונדרבר
ה' אוגוסט 16, 2018 9:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי כ"י מינכן 95
תגובות: 10
צפיות: 688

Re: תלמוד בבלי כ"י מינכן 95

מענין לבדוק באיזו שנה בדיוק החיד"א כתב את דבריו הנ"ל בספרו מעגל טוב, ומן ההכרח כי היה זה קודם שנדפס שער יוסף בשנת תקי"ז, ואני נוטה להאמין כי אין עקבות של כתב יד זה בספרי החיד"א המאוחרים ביחס למסכתות אחרות (למעט הוריות). ספר קרבן נתנאל נדפס תקט"ו. ראה מעגל טוב עמ' 12-13, שהר...
על ידי וונדרבר
ה' אוגוסט 16, 2018 3:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי כ"י מינכן 95
תגובות: 10
צפיות: 688

Re: תלמוד בבלי כ"י מינכן 95

בס"ד מי מחכמי עמנו ז"ל היו שהכירו בחשיבותו ותועלתו של תלמוד זה? כמובן יש את הרב דקדוקי סופרים, ועוד לפניו הרב קרבן נתנאל, ודומני גם החיד"א באיזה מקום מזכיר את הרב קרבן נתנאל (החיד"א עצמו הכיר תלמוד זה?) אך שאלתי היא האם יש מי מחכמי עמנו בדורות שלפנים שהכיר בחשיבות כ"י זה עו...
על ידי וונדרבר
ה' אוגוסט 16, 2018 3:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי כ"י מינכן 95
תגובות: 10
צפיות: 688

Re: תלמוד בבלי כ"י מינכן 95

ואי אפשר בלי להזכיר את המימרא המפוקפקת כאילו הגר''א נסע למינכן בכדי להשוות עם הגהותיו, מפני שהיא מהדורא קמא דרב אשי ?? לא יתכן שמפני שהיא מהדורא קמא דרב אשי לכן הוא הלך לבדוק את הגירסאות, שהרי מהדורא קמא דרב אשי אינה מעלה אלא חסרון. כי רק המהדורא בתרא קובעת. וכשרוצים לומר שאין לסמוך על גרסאות ש&quo...
על ידי וונדרבר
ד' אוגוסט 15, 2018 3:35 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: להמיר היברובוקס לטקסט
תגובות: 2
צפיות: 803

Re: להמיר היברובוקס לטקסט

תודה רבה
על ידי וונדרבר
ד' אוגוסט 15, 2018 2:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שילוט עיר מקלט - שלא יתקררו בשפיכות דמים - דרוש מקור.
תגובות: 8
צפיות: 946

Re: שילוט עיר מקלט - שלא יתקררו בשפיכות דמים - דרוש מקור.

בגמ': מקלט הי' כתוב על פרשת דרכים כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשם. תמה הגאון רי"ש כהנמן מפוניביז' למה לדרך של ערי מקלט היו מכוונות שלטים מקלט מקלט, ואילו לאלו שעולים לרגל לראות בבית המקדש, לא מצינו שהציבו שלטים לכוון להם הדרך לירושלים. הוא מותיב והוא מפרק לה, כשהרוצח בורח לעיר מקלט, אם יפגוש מן דהו ...
על ידי וונדרבר
ד' אוגוסט 15, 2018 2:33 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: להמיר היברובוקס לטקסט
תגובות: 2
צפיות: 803

להמיר היברובוקס לטקסט

מבקש את עזרת החברים האם יש אפשרות להמיר מהיברובוקס לטקסט?
על ידי וונדרבר
ו' אוגוסט 10, 2018 2:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 197
צפיות: 18217

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

ושא_נס כתב:חכם אשכנזי משנות השי"ן ששמו "ריא"ל". מי הוא?
יישר כוח

אולי רבי יהודה אריה לייב, אבל זה מאוד נפוץ, צריך יותר פרטים. [בימים ההם לא היו כ"כ שמות משפחה].
על ידי וונדרבר
ו' יולי 27, 2018 3:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: שיבושים ביוגרפים מופרכים
תגובות: 109
צפיות: 10703

Re: אמורא נו"נ לר' אדם בע"ש ולמהר"ל נולד בנהרדעא היה רב בהונגריה עלה לאר"י ונקבר בצפת. הזוי!

זו פעם ראשונה שאני שומע שיש ת"ח שקוראים "מרדכי" בפתח הכף, כי עד כמה שידוע לי בין אשכנזים ובין ספרדים קוראים אותו בחיריק. ואלו הקוראים בפתח, זה המצאה מאוחרת, כמו אלו שקוראים "מסכת עֲרָכִין" במקום "עֶרְכִין", או שמחליפים מלעיל ומלרע בין הרמב"ם לרמב"ן, (אינ...
על ידי וונדרבר
ב' יולי 16, 2018 1:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לכבוד הילולא דהאריז"ל
תגובות: 4
צפיות: 366

Re: לכבוד הילולא דהאריז"ל

1) יש רמז מפורסם בפסוק "עלית למרום שבית שבי", ש'שבי' זה ר"ת שמו של רשב"י, האריז"ל והבעש"ט. כך גם בנוגע ל' בריש גלי'. בס' שם הגדולים (מע"ס מערכת י' אות של"ב) ערך רבינו האר"י זצ"ל (ד"ה ושמעתי מפי ת"ח): "ושמעתי מפי ת"ח מארץ המערב הפ...
על ידי וונדרבר
ב' יולי 16, 2018 12:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניקוד שם ספר "המרדכי"
תגובות: 28
צפיות: 2475

Re: ניקוד שם ספר "המרדכי"

האם יש מקור כתוב על מנהג הספרדים לנקד את שם ספר "המרדכי" עם חיריק מתחת לאות כ'? יש עלון בשם "בית מרן" שמדפיס את השיעור השבועי של הרב הראשי רבי יצחק יוסף, וראיתי בעלון מס' 172, מיום א' באב עש"ק פ' מטות מסעי תשע"ח, (כנראה השיעור שנאמר שבוע לפני כן), ושם כתוב בהערה 1: &qu...
על ידי וונדרבר
א' יולי 15, 2018 5:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לכבוד הילולא דהאריז"ל
תגובות: 4
צפיות: 366

Re: לכבוד הילולא דהאריז"ל

דרומי כתב:2) ענין י"ב חלות בשבת ("יגליה לן טעמי דבתריסר נהמי"),

viewtopic.php?f=7&t=8495&p=75709&hilit#p75685
על ידי וונדרבר
א' יולי 15, 2018 5:10 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אליהו קלצקין זצ"ל
תגובות: 80
צפיות: 7164

Re: רבי אליהו קלצקין זצ"ל

על הכשרונות הגאוניים והנדירים של הג"ר אליהו קלצקין, ראה
viewtopic.php?f=19&t=3722&p=310295&hilit=#p310295

מצורף בזה צילום הפרק שנכתב עליו בס' מגדולי ירושלים (גליס).
על ידי וונדרבר
ג' יולי 03, 2018 2:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזו מהדורה של הרמב"ם היתה ל'אור החיים'?
תגובות: 5
צפיות: 519

Re: איזו מהדורה של הרמב"ם היתה ל'אור החיים'?

אור החיים סוף פרשת בלק: וַיִּדְקֹר אֶת שְׁנֵיהֶם. קָשֶׁה, בִּשְׁלָמָא דְּקִירַת אִישׁ יִשְׂרָאֵל כְּמִשְׁפַּט הַהֲלָכָה שֶׁקַּנָּאִים פּוֹגְעִים בּוֹ, אֲבָל הָאִשָּׁה אֵינָהּ חַיֶּבֶת מִיתָה וְאֵינָהּ מְצֻוָּה. וְאֶפְשָׁר שֶׁדָּן בָּהּ מִשְׁפַּט הַבְּהֵמָה, דִּכְתִיב 'וְאֶת הַבְּהֵמָה תַּהֲרֹגוּ', ...
על ידי וונדרבר
ב' יולי 02, 2018 12:50 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חיי אדם כלל קמ"ג לפני ה' לפני יום הכפורים
תגובות: 7
צפיות: 888

Re: חיי אדם כלל קמ"ג לפני ה' לפני יום הכפורים

מצאתי שלושה ספרים שבקשר לחיי אדם הנ"ל מציינים לס' כלי יקר הנ"ל. א] "מאורי שערים", להג"ר אריה זאב גורביץ זצ"ל (ראש ישיבת גייטסהעד), עמ' קס"ב. ב] "תורת יעקב", לרי"ח סופר שליט"א, פ' אחרי מות עמ' קט"ו. ג] "מורשה", לרמ"מ הכהן שפיר...
על ידי וונדרבר
ב' יולי 02, 2018 12:28 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חיי אדם כלל קמ"ג לפני ה' לפני יום הכפורים
תגובות: 7
צפיות: 888

Re: חיי אדם כלל קמ"ג לפני ה' לפני יום הכפורים

מה שנכון שהלשון קצת דוחק. אמנם, החיי אדם כותב שם שלוש פעמים את הענין הזה: א] כלל קמ"ג תחילת סעיף א', ב] כלל קמ"ג בהמשך סעיף א', ג] כלל קמ"ד סעיף ה'. בפעם הראשונה והשלישית הוא לא מזכיר "מצות עשה מהתורה", ושם בודאי אפשר לפרש שהוא מתכוון על דרך הרמז. ורק בפעם השניה הוא כותב &qu...

עבור לחיפוש מתקדם