מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 876 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי וונדרבר
ב' פברואר 17, 2020 5:11 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור בספר "מאור עינים"
תגובות: 5
צפיות: 1019

Re: מקור בספר "מאור עינים"

כתב ר' עזריה מן האדומים בספרו מאור עינים חלק אמרי בינה פרק ט"ו: "לא כל מדרשיהם על הכתובים יעלו אצלנו בחדא מחתא... כי האמנה כל הנלמד באחת מכל השלש עשרה מדות הנזכרות, בשגם יתיחס אליו שם 'מדרש', הרי הוא פשט גמור שאין להרהר אחריו ולמשכו אל ציור מאומה. ועל כן תמצא להם ז"ל בתוספתא דסנהדרין...
על ידי וונדרבר
ב' פברואר 10, 2020 11:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 517
צפיות: 74173

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

עזרה בתרגום גרמנית כתובה באותיות עבריות דער זעלבער האט אונז ערזעכט, דאמיט ער אויף דיזען זעליגאט אן שפרוך צו מאכען אים שטאנדע זיין קאן, איהם דאס צייגניס זיינער געבורט ציגעבן, זא קענען וויר קיינעס וועגעס אנשטעהן איהם, דער ווארהייט צו שטייער, דאס צייגניס צי געבן, דאס ער איין ווירקליכער ווירדיגער שפראס...
על ידי וונדרבר
א' פברואר 02, 2020 10:14 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אמירת פסוקי 'מי יתן מציון גו' ותשועת צדיקים, אחר גמר אמירת תהלים
תגובות: 2
צפיות: 665

Re: אמירת פסוקי 'מי יתן מציון גו' ותשועת צדיקים, אחר גמר אמירת תהלים

אראל כתב:מה המקור לאמירת פסוקים הללו אחר תהלים, ובאיזה מקום זה מובא לראשונה?

נזכר בס' קיצור שני לוחות הברית, מסכת חולין הנהגת תהלים, (אמשטרדם תס"א, דף ס"א)
https://beta.hebrewbooks.org/reader/rea ... &hlts=&ocr
וצריך חיפוש אם נמצא במקור יותר מוקדם
על ידי וונדרבר
ו' ינואר 31, 2020 4:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סבא או סבא רבא במשמעות של הרבה דורות לאחור- עזרה באיתור
תגובות: 20
צפיות: 1604

Re: סבא או סבא רבא במשמעות של הרבה דורות לאחור- עזרה באיתור

לסיכום, בענין יחוס הרא"ש לראב"ן, יש חוקרים שטוענים שלא יתכן שראב"ן יהיה אבי אמו ממש של הרא"ש. [ולפ"ז אפשר להוכיח שנהוג לומר זקני על דורות קודמים]. מאידך, יש חוקרים שמעלים ספיקות ביחוס הזה בכלל, וטוענים שמה שנמצא בספרי הרא"ש "זקני הראב"ן", אינו אלא העתקה מ...
על ידי וונדרבר
ה' ינואר 23, 2020 10:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1098
צפיות: 93225

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

1. עושה רושם כי רבי יוסף שאול שאב את הסיפור מה'טל אורות'. 2. מה פשר החילוף לניידו-לניידשׂ? עוד לפני הדברי שאול, הובא בס' איל המלאים (קרא) עמ' ק"ג (ד"ה ומענין), הוא כותב שם: "מה שמביא הטל אורו' בשם מהר"ש לניידו דף ל"ט ע"א". [ל"ט ע"א הוא הדף בטל אורות פפד&...
על ידי וונדרבר
ה' ינואר 23, 2020 5:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1098
צפיות: 93225

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

לע"ע לא מצאתי מקומו בספרי ר"ש לניאדו.
אך ראה בס' דברי שאול חידושי אגדות (נתנזון) גיטין נז: (ד"ה זו אשה ושבעה בניה) שכשמביא את זה כותב "מהר"ש לניידו כתב בספרו". https://beta.hebrewbooks.org/reader/rea ... &hlts=&ocr
על ידי וונדרבר
ג' ינואר 21, 2020 5:07 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 410
צפיות: 75690

Re: ◆ אלון בכות ◆

נוטר הכרמים כתב:
אראל כתב:הגאון הגדול רבי פסח אליהו פאלק זצ"ל, ממנטשסטר
בעל שו"ת מחזה אליהו

אבידה גדולה וקשה לעולם ההלכה.

כמדומה שצ"ל גייטסהד.

ההורים שלו היו ממנטשסטר. והוא היה גר בגייטסהעד.
על ידי וונדרבר
ג' ינואר 21, 2020 5:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1098
צפיות: 93225

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

ביקורת תהיה כתב:תם אומר: מה זאת?
...
2. מוהר"ש לניידש.

מסתבר שהכוונה לר"ש לניאדו.
על ידי וונדרבר
ג' ינואר 21, 2020 4:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סדר מאה ברכות בעריכת הרמ"ז ונציה תכ"ג ?
תגובות: 2
צפיות: 312

Re: סדר מאה ברכות בעריכת הרמ"ז ונציה תכ"ג ?

באר בשדה כתב:כזה נמצא בסידור בית תפלה - קושטא תצ"ה, אף הוא "מסודר כסדר הרמ"ז". [ע' 147 כאן].

סידור בית תפלה נמצא גם באוצר החכמה
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?170201&pageid=0072
על ידי וונדרבר
ג' ינואר 14, 2020 4:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8974

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

דף י' הערות קצרות הגמ' הביאה ת''ר על חזקיהו המלך. והקשה ר' אליקים ח. שזה משנה מפורשת בפסחים, ולמה נאמר ת''ר כאילו הוא ברייתא. ואפשר שהגמ' כאן הביאה איזה מימרא שמביאה המשנה עם הנידון בגמ' ודוק. זה באמת ברייתא ולא משנה , (אע"פ שבמשניות זה נדפס). עיין בגמרא פסחים דף נ"ו ע"א, שלא נדפס בת...
על ידי וונדרבר
ו' ינואר 10, 2020 1:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלות לחידודא [א]
תגובות: 24
צפיות: 3058

Re: שמשון הקדוש

בעבר כמדומה דנו פה על קדמותו - קדושתו- של הביטוי ''שמשון הגבור'' כעת נשאלתי מקרובי שיחי' שבתו היתה בהשתלמות שם טענו כי יש לומר שמשון הקדוש. האם ידוע על מקור קדום?? והאם באמת דברו כאן על שמשון הגבור? https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=310&p=1995&hilit=#p1995 תחפש בפורום "שמ...
על ידי וונדרבר
ד' ינואר 08, 2020 12:40 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 410
צפיות: 75690

Re: ◆ אלון בכות ◆

יהודה בן יעקב כתב:הספר 'אמרי דבש' עה"ת של המנוח זצ"ל?

כמדומה שהמחבר הוא בנו של הגאון המנוח זצ"ל, יבלח"ט הג"ר אלכסנדר שליט"א.
עכשיו ראיתי שבהקדמת הספר הוא כותב שהדברים מבוססים על דברי אביו.
[יש לבדוק עד כמה "מבוססים"].
על ידי וונדרבר
ב' ינואר 06, 2020 4:26 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 368949

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

לעיל https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=30792&p=593879#p592827 נזכר ס' שמח נפש (גאגין) בענין אנדרוגינוס בס' כל בו (עם הערות הג"ר דוד אברהם שליט"א) הל' ראש השנה (סי' ס"ד), כרך ד' עמ' קי"ב הערה 173, ציין לכמה ספרים, (אך כנראה כולם שייכים לתקופה שאחרי הבאר היטב), רא...
על ידי וונדרבר
ב' ינואר 06, 2020 3:41 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 368949

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

רצו"ב דברי הרב ברית אברהם על ילקוט שמעוני. מעתיק פיסקא רחבה בשם ה"ר משה קורדובירו זצ"ל. מהיכן העתיק זאת? הייחוס הזה נכון? יש בכתבי הרמ"ק תוכן בסגנון זה? הדברים ללא ספק - תורת רבינו משה קורדואירו והם כנראה מספר הדרשות שלו האבוד וראה לע''ע בהקדמת הרמ''ע לספר פלח הרמון עיי"ש ס...
על ידי וונדרבר
ב' ינואר 06, 2020 12:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עלוני דף היומי
תגובות: 59
צפיות: 39746

Re: עלוני דף היומי

באשכול אחר הזכירו את תוכנית תרי דף, שמתחיל מיום ח' טבת תש"פ (ומסיימים את הש"ס בשלוש שנים וחצי) https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=65&t=48516&p=590013#p590013 ראיתי פרסום על לוח של תרי דפי וכו' ברצוני לברר מי יכול לעלות לוחות לשינון הש"ס לפי הספק שנתי או דו שנתי או של שתי ...
על ידי וונדרבר
ב' ינואר 06, 2020 12:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עלוני דף היומי
תגובות: 59
צפיות: 39746

Re: עלוני דף היומי

היא שיחתי כתב:לוח דף היומי
מאתר דף היומי
http://daf-yomi.com/Data/UploadedFiles/Forums/20636.pdf

מעוניין בלוח דף היומי מחזור 14
על ידי וונדרבר
ג' דצמבר 31, 2019 5:12 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 368949

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מי "אומרים" כזה דבר? באר היטב סימן תקפט.png בס' כל בו (עם הערות הג"ר דוד אברהם שליט"א) הל' ראש השנה (סי' ס"ד), כרך ד' עמ' קי"ב הערה 173, ציין לכמה ספרים, (אך כנראה כולם שייכים לתקופה שאחרי הבאר היטב), ראה שם שציין לס' ארחות חיים (כהנא - ספינקא) סי' תקפ"ט אות ד' [ו...
על ידי וונדרבר
א' דצמבר 29, 2019 9:25 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 913
צפיות: 164782

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

איש פלוני כתב:הגר"ש זצ"ל התנגד גם בכללות לכל מנהג העליה למירון? ז"א, האם ההתנגדות לשיר הייתה מחמת ההתנגדות לכל העסק מסביב ל"ג בעומר,

ראה לעיל
viewtopic.php?f=19&t=41046&start=240#p473736
על ידי וונדרבר
ד' דצמבר 25, 2019 3:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!
תגובות: 170
צפיות: 22291

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

באשכול על הגר"ש דבליצקי זצ"ל: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=19&p=591735#p591636 הנהגות הגר"ש דבליצקי זצ"ל שנרשמו ע"י תלמידו הרא"א סנדרוסי שליט"א ערך "עופרת לעין הרע", [וכן ערך "עין הרע"] עופרת לעין הרע שאלוני לשאול את מו"ר זצ&...
על ידי וונדרבר
ג' דצמבר 24, 2019 2:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גזירת הקנטוניסטים - השלכות הלכתיות
תגובות: 33
צפיות: 4203

Re: גזירת הקנטוניסטים - השלכות הלכתיות

במוסף שבת קדש של יתד נאמן פ' עקב תש"ס 48 עמ' 28-29, הביאו מקובץ "בית דוד - חשן משפט" (זכרון טוביה), [עמ' קכה-קכו], סיפור ששמע הג"ר טוביה ויין בעצמו מפיו של החפץ חיים, על קנטוניסט שנהפך להיות ת"ח מופלג, ובסוף היה נקרא "הגאון מליפנישוק", עיי"ש. http://www.otzar....
על ידי וונדרבר
ג' דצמבר 24, 2019 2:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1098
צפיות: 93225

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

להלן הוא קטע מתוך ביאור "שמירה מעליא" על ספר שמירת הנפש (עמ' לד, א): שמירה מעליא אות קלה.jpg מישהו יודע היכן נמצא ספר מעשה אורג הנזכר? אולי הכוונה לספר של האדמו"ר מקומרנא, תחפש בספר הזה http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?8901&pageid=S0001 יש על שבת עצי עדן שזה מעשי אורג. ראה ש...
על ידי וונדרבר
ב' דצמבר 23, 2019 4:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1098
צפיות: 93225

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

משהד כתב:להלן הוא קטע מתוך ביאור "שמירה מעליא" על ספר שמירת הנפש (עמ' לד, א):

שמירה מעליא אות קלה.jpg


מישהו יודע היכן נמצא ספר מעשה אורג הנזכר?

אולי הכוונה לספר של האדמו"ר מקומרנא,
תחפש בספר הזה
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?8901&pageid=S0001
על ידי וונדרבר
ב' דצמבר 23, 2019 3:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 374
צפיות: 26265

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

איני רואה סתירה. בילקוט יוסף כתב שרצו לשנות, אלא שבית הדין לא איפשר להם. במקור מופיע אותו דבר בדיוק. חסידי חב"ד רצו לשנות ובית הדין לא איפשר להם. אחד על אחד. לא הבנתי מה הסתירה הגדולה. לפי דבריך אין קשר בין דברי הילקוט יוסף לבין הבירור בענין מנהגי בני מרוקו, וא"כ הכותרת על הקטעים האלו ביל...
על ידי וונדרבר
ב' דצמבר 23, 2019 3:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 374
צפיות: 26265

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הציטוט המקדים למה שהובא המעשה הנ"ל הוא, כי לחב"ד "הרי שהייתה להם השפעה על חלק מהקהל" ואז הוא מביא המעשה הנ"ל, "צא וראה כי לפני כשישים שנה" וכו'. כלומר, הוא מביא את הדברים לראיה שבני מרוקו הושפעו מחב"ד. בעוד שהאמת בדיוק להיפך! הציטוט המקדים הזה כתוב בס' עין יצ...
על ידי וונדרבר
ב' דצמבר 23, 2019 2:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 374
צפיות: 26265

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

בס' ילקוט יוסף שבת א-ג עמ' רל"ג מביא הוכחה שמנהגי מרוקו הושפעו מהרבנים האשכנזים, מעובדה שהובאה בהקדמת "סידור אבותינו", ששליחי חב"ד רצו לערער על מנהגי השחיטה הנהוגים במרוקו, ונתקלו בהתנגדות עזה של רבני בית הדין של קזבלנקה, שאמרו להם שאסור להם להתערב במנהגי המקום. וכן הביא עובדה זו...
על ידי וונדרבר
ו' דצמבר 20, 2019 2:21 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1047
צפיות: 195888

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

לעשות רצונך כתב:אני מחפש מידע על צאצאים של הרב אברהם הלל גולדברג זצ"ל.

תחפש בספרים שלו.
אולי בספר הזה?
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?602663&pageid=P0001
על ידי וונדרבר
ה' דצמבר 19, 2019 5:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 374
צפיות: 26265

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

בס' ילקוט יוסף שבת א-ב עמ' תרפ"א מביא הוכחה להשפעת הרבנים האשכנזים במרוקו במנהגי הלכה על הקהל, מס' מים חיים ח"א סי' קע"ט, שמביא שבעיר מקנס בשנת תרע"ב הנהיג הרב זאב היילפרין (שיסד שם ישיבה/כולל) מנהג מסויים, ובשנה הראשונה עשו כדבריו רק בישיבה, אך שאר הציבור לא רצו לנהוג כך, אבל בש...
על ידי וונדרבר
ד' דצמבר 18, 2019 2:46 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 368949

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מצאתי כתוב בשם מדרש שתמנע רצתה להנשא ליעקב, והיות וסירב, ציותה את בנה עמלק להנקם מישראל עיין סנהדרין צ"ט ע"ב, ועיין כסא דוד להרב חיד"א דף ז' ע"א (דפוס ראשון) [ד"ה ולפי פשוטו], בשם ספר כלי חמדה (לניאדו) דף צ"ה ע"ד (בשלח רביעי). [ומובא הרבה בספרי הרב חיד"א, ובנ...
על ידי וונדרבר
ג' דצמבר 17, 2019 2:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 374
צפיות: 26265

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הוא גם דוחה את טענתו של הרב יצחק יוסף, לפיה מנהגי מרוקו "הושפעו" בדורות מאוחרים ע"י רבנים אשכנזיים http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=10119&start=40#p364403 יש עלון בשם בית מרן, ובו השיעור השבועי של הגר"י יוסף שליט"א, בעלון האחרון ערש"ק פרשת וישלח תש&qu...
על ידי וונדרבר
ג' דצמבר 17, 2019 1:23 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 368949

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הבטחתי כתב:מצאתי כתוב בשם מדרש
שתמנע רצתה להנשא ליעקב, והיות וסירב, ציותה את בנה עמלק להנקם מישראל

עיין סנהדרין צ"ט ע"ב,
ועיין כסא דוד להרב חיד"א דף ז' ע"א (דפוס ראשון) [ד"ה ולפי פשוטו], בשם ספר כלי חמדה (לניאדו) דף צ"ה.
[ומובא הרבה בספרי הרב חיד"א, ובני יששכר, ועוד].
על ידי וונדרבר
א' דצמבר 15, 2019 1:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 249
צפיות: 33288

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

חיימקה כתב:מיהו נתה"ש המוזכר בנתינה לגר וישלח לג יג?

אולי החומש עם הביאור של מנדלסון נתיבות השלום
http://uli.nli.org.il:80/F/?func=direct ... base=MBI01
על ידי וונדרבר
א' דצמבר 15, 2019 12:23 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 368949

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

יוסף חיים אוהב ציון כתב:מה המקור לסיפור עם ר"י אייבשיץ או חכם אחר שאמר על המשכילים הכלבים אינם באים למנחה ולכן לא שלח יעקב כלבים.
אם אפשר לא אחרוני הזמן.

יש מייחסים אותו לבעל "בית הלוי", ראה הראשון לשושלת בריסק, ס' אוצר אפרים (שטיין) וישלח, ס' אוצרות צדיקי וגאוני הדורות (פרלוב) וישלח.
על ידי וונדרבר
ד' דצמבר 11, 2019 3:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזה דפוס מרדכי היה לפני הב"ח [ותיקון סופר בדברי הדרכי משה הארוך]
תגובות: 36
צפיות: 1381

Re: איזה דפוס מרדכי היה לפני הב"ח

במפעל הביבליוגרפי יש תיאור של ספר הלכות רב אלפס, אמשטרדם ת"פ, עם חידושי אנשי שם, http://uli.nli.org.il:80/F/?func=direct&doc_number=000120733&local_base=MBI01 [האם זה הדפוס הראשון שנדפסו ההוספות האלו ונקראו בשם: חידושי אנשי שם?] , ומבואר שם מאיפה העתיקו המדפיסים את המפרשים השונים הכלול...
על ידי וונדרבר
ד' דצמבר 11, 2019 2:51 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 368949

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כתב בעל הטורים בפי' עה"ת - שמות טז, כא. וחם השמש ונמס וחם. ד' במסורה. וחם השמש ונמס. ואידך וחם הוא אבי כנען (בראשית ט יח). וחם לאדני המלך (מ"א א ב). אם ישכבו שנים וחם להם (קהלת ד יא). כדאיתא ביומא (עה א) שהמן היה מברר הכל, אם נשאת תוך ג' חדשים וילדה ספק בן ט' לראשון ספק בן שביעי לאחרון, ב...
על ידי וונדרבר
ד' דצמבר 11, 2019 2:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קפיצים. מה זה?
תגובות: 4
צפיות: 305

Re: קפיצים. מה זה?

נתקלתי בבעל הטורים בפרשתינו. האומר שהמלאך רצה לבדוק האם ליעקב יש קפיצים! מה אלו הקפיצים?! ראה ס' "בעל הטורים" (עם עטרות אדר), הוצאת פלדהיים תשנ"ו, http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?63031&pageid=P0001 עמ' צ"א, שציינו: ירושלמי ברכות פ"א ה"א, (וראה שם הערה 34). וע...
על ידי וונדרבר
ג' דצמבר 10, 2019 11:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחבר ספר חברון - שייכותו לשדי חמד
תגובות: 10
צפיות: 1049

Re: מחבר ספר חברון - שייכותו לשדי חמד

משפחת אבישר נולדו בארץ ישראל, ואבות אבותיהם הגיעו מבגדד כמה דורות לפני כן. ראה ס' חקרי ארץ ישראל (יצחק אלפסי) עמ' 85-86, שר' מאיר אגאבבא (אבישר) עלה בשנת תר"ך מבבל, (עם אביו ומשפחתו), והתיישב בחברון, והיה תלמיד רבי אליהו מני. בנו דוד אבישר, נולד בחברון, והיה בצעירותו תלמיד השדי חמד. [ראה ס' חמד...
על ידי וונדרבר
א' דצמבר 08, 2019 3:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1098
צפיות: 93225

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר דרכי החיים כתב, לענין מי שאינו יודע היא"צ של אביו ואמו, בשם מאורי אור (ס"ק כא) דרכי החיים.png [הדברים הובאו גם בנטעי גבריאל אבילות ב עז, יט והערה לד] אשמח לדעת מקום הדברים בספר מאורי אור. [או לכה"פ מיהו חייה"נ המביא את המאורי אור]. חייה"נ - חיים הנצחיים היכן? ראה בדרכי...
על ידי וונדרבר
א' דצמבר 08, 2019 12:04 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 410
צפיות: 75690

Re: ◆ אלון בכות ◆

נוטר הכרמים כתב:פטירת ראש ישיבת בני ראם, ר' שמואל פרידמן זצ"ל.
במי המדובר?

מייסד הישיבה בבני ראם, מתלמידי הג"ר יעקב פרידמן שליט"א מתפרח.
היה בן אחותו של הג"ר עמרם זקס זצ"ל ראש ישיבת סלבודקה.
על ידי וונדרבר
ש' דצמבר 07, 2019 11:57 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי חיים חייקין זצ''ל - צרפת
תגובות: 12
צפיות: 2528

Re: רבי חיים חייקין זצ''ל - צרפת

בד"ה. בעש"ק פ' ויצא נפטרה בתו של הגה"צ רבי חיים חייקין זצ"ל, הרבנית חנה פייגעל גולדשטיין ע"ה מבני ברק, אשת יבלח"ט הג"ר צבי גולדשטיין שליט"א ר"מ בישיבת סלבודקה.
על ידי וונדרבר
א' דצמבר 01, 2019 12:21 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 368949

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ספר מאור עינים - פרשת תולדות ואיתא בכתבי האר"י ז"ל שיצחק אהב את עשו כי ציד בפיו כי נשמת רבי עקיבא היתה מדברת מפיו כי היתה כלולה בו בבחינת ראש של עשו... היכן בכתבי האר"י? נרמז קצת בס' ליקוטי תורה (למהרח"ו) תרי עשר, עובדיה. http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=30734&st...

עבור לחיפוש מתקדם