מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 800 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי וונדרבר
א' אוקטובר 06, 2019 9:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2806
צפיות: 250133

Re: הקצה"ח:חידושי תורה -מנימין דרישא דמלכא

לבנון כתב:
שבע כתב:בזוהר אידרא רבא

אפשר בבקשה ציון יותר מדויק? תזכה למצוות

ר' שבע כנראה ציין מקור לשאלה של כהן, במה שנזכר בהקדמת הקצה"ח.
(וכנראה לא התכוון לציין מקור לשאלה שלך בענין הזהר הנזכר בפרע"ח שער תקון חצות פ"ב)
על ידי וונדרבר
א' אוקטובר 06, 2019 9:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שם חודש תשרִי - אות ריש מנוקד בחיריק
תגובות: 8
צפיות: 347

שם חודש תשרִי - אות ריש מנוקד בחיריק

שם חודש תשרִי - אות ריש מנוקד בחיריק. (ולא כמו שנוהגים רבים לנקד בצירי).
כך מוכח בפיוט "אבלה נפשי" שאומרים בצום גדליה, לפי החרוזים של הבית הראשון.
על ידי וונדרבר
ד' ספטמבר 18, 2019 3:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2806
צפיות: 250133

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

העבודת ישראל מביא והרבה מצדיקים מצוטטים בשמו את דברי האריז"ל ששני ימים של ראש השנה מחולקים שיום א' זה דין על רוחניות האדם ויום ב' על גשמיות, דא עקא שלמרות חיפושי הרבים לא מצאתי בכתבי האריז"ל דבר זה, אולי יקרה דבר אצל מי ויראינו נפלאות? אולי יש לעיין בס' שפתי חיים (להגה"צ רבי חיים פרי...
על ידי וונדרבר
ד' ספטמבר 18, 2019 1:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיחת תלמוד - שיגרת לשון חכמים
תגובות: 28
צפיות: 2386

Re: שיחת תלמוד - שיגרת לשון חכמים

וונדרבר כתב:האם יש מי שכתב שכוונת השם הגדולים למליצת "ויקץ כישן הפיגול"?

חיימקה כתב:

תודה רבה
על ידי וונדרבר
ב' ספטמבר 16, 2019 3:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיחת תלמוד - שיגרת לשון חכמים
תגובות: 28
צפיות: 2386

Re: מליצות בגמרא

זבחים לא. אמר רבא ויקץ כישן הפיגול, ראה ברכי יוסף יו"ד סי' של"ד אות נ"ג שהוכיח שהמשתמש במליצה רשאי לשנות אותה ממקורה, מטוב לרע או מרע לטוב, ואחת הראיות שהביא היא הגמרא הזו בזבחים דף ל"א אמר רבא ויקץ כישן הפיגול, שמקור המליצה הוא בתהלים ע"ח ס"ה, ושם נכתב כביכול כלפי מעל...
על ידי וונדרבר
ג' ספטמבר 10, 2019 1:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיחת תלמוד - שיגרת לשון חכמים
תגובות: 28
צפיות: 2386

Re: מליצות בגמרא

בקובץ עץ חיים (באבוב) גליון כ"ה (ניסן תשע"ו) עמ' תל-תמא, יש מאמר על מליצות גדולי הדורות, וראה שם עמ' ת"ל הערה א' שהביא דוגמאות של מליצות במשנה ובגמרא,
viewtopic.php?f=7&t=26966&p=276061#p276046
על ידי וונדרבר
ג' ספטמבר 10, 2019 12:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אותה תשובה בשני ספרי שו"תים
תגובות: 45
צפיות: 4397

Re: אותה תשובה בשני ספרי שו"תים

תשובת אבני נזר חו"מ סי' ק"א נעתק משו"ת השיב משה חו"מ סי' פ"ז. שו"ת השיב משה חו"מ סי' פ"ז http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=774&st=&pgnum=207&hilite מתחיל: (בשנת תקמ"ג) וזה לשון השואל: דבר זה מתורת משה ילמדני ... ... תשובה קנקן חדש ...
על ידי וונדרבר
ו' ספטמבר 06, 2019 12:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ספר חסד לאברהם הוא קיצור מתוך ספר אילימה להרמ''ק??
תגובות: 5
צפיות: 210

Re: האם ספר חסד לאברהם הוא קיצור מתוך ספר אילימה להרמ''ק??

מדבר קדש כתב:לא מספיק בקיא בספר, אך בעבר רציתי ללמוד מ"בריכת אברהם" שבספר, וראיתי שהוא זהה לתומר דבורה,
אולי ללא כמה משפטים פה ושם, אך החיבור אותו חיבור.

שם הגדולים מערכת ספרים, ערך בריכת אברהם:
בריכת אברהם, למז"ה בסוף חסד לאברהם, והוא קצור תומר דבורה שחיבר הרמ"ק זצ"ל.
על ידי וונדרבר
ו' ספטמבר 06, 2019 12:10 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרבי משומרי אמונים זי"ע
תגובות: 83
צפיות: 12123

Re: הרבי משומרי אמונים זי"ע

מהדברים שנאמרו בניחום אבלים של האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א אצל משפחת אבוחצירא שליט"א ... אדמו"ר משומרי אמונים שליט"א: אם הצדיקים האלו היו בזמננו היו רוקדים כל היום. כתוב בספר חסידים שהקב"ה עושה עם בן אדם נס קטן ואם הוא נותן על זה שבח והודיה אז הוא עושה איתו נס יותר גד...
על ידי וונדרבר
ה' ספטמבר 05, 2019 12:59 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אלול המרוצה
תגובות: 8
צפיות: 469

Re: אלול המרוצה

חלמישצור כתב:נהגו להוסיף לחודשים תארים, כגון אדר הנהדר, ניסן המעוטר, אייר זיו,

על חדש אייר, ראה מלכים א' ו,א: בחדש זו [=זיו] הוא החדש השני, ורש"י שם: בחדש זיו הוא אייר ..., וכן ראה גמ' ראש השנה דף י"א ע"א, ורש"י שם ד"ה בחדש זיו
על ידי וונדרבר
ה' ספטמבר 05, 2019 12:40 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?
תגובות: 14
צפיות: 579

Re: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?

מקורות לתשובה ועבודה באלול בפרט, יש ברבינו יונה, בספר היראה ובשע"ת. לאחר מכן מצינו בטור ובמהר"ח אור זרוע, כמו כן יש מאוחר יותר במהרי"ל. ורבינו יונה הלא למד מתורתם של חסידי אשכנז, ובוודאי שהטור והמהר"ח המאוחרים יותר למדו הימנה, וכ"ש המהרי"ל. האם יש בזה מקום לומר כי חסיד...
על ידי וונדרבר
ד' ספטמבר 04, 2019 11:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2806
צפיות: 250133

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ע"ד ההעדפה (או ה'חיוב'..) וכיו"ב להתפלל תפלתו בביהכ"נ (מאשר להתפלל בביתו), אפילו שבימים מסויימים (או: ימים שא"א לדעת מראש) לא יהי' שם מניין -- כי 'ביתי בית תפלה' וכיו"ב משאר הסיבות - אי'ה מקורו? שו"ע או"ח סי' צ' סוף סעיף ט'. ועיי"ש באר הגולה, ובביאור הגר"...
על ידי וונדרבר
ד' ספטמבר 04, 2019 11:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 863
צפיות: 51375

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מרן החיד"א במראית העין, ליקוטים סי' כ אות ב "ב'. מצאתי כתוב שהרבנים הגדולים מהר"ר אברהם יצחקי ז"ל ומהר"ר יעקב וילנא ז"ל לא היו מניחים תפילין במנחת ערב שבת קדש וכן ראיתי בכתבי הרב המקובל מהר"ר יוסף אירגאז ז"ל שכתב כן משם הרב המקובל מהר"ר מאיר פאפיראש כ&qu...
על ידי וונדרבר
ד' ספטמבר 04, 2019 10:48 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?
תגובות: 14
צפיות: 579

Re: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?

היא שיחתי כתב:האם יש בזה מקום לומר כי חסידי אשכנז יסדו וחידשו את יחודו של ה'אלול'?
האם באחד מהגאונים או חכמי ספרד הקדומים מצינו איזכור לעניין האלול?

הטור בסי' תקפ"א הביא שנהגו לומר תחנונים מר"ח אלול, וראה בב"ח שהוא מדברי רי"ץ גיאת
על ידי וונדרבר
ו' אוגוסט 30, 2019 3:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆
תגובות: 63
צפיות: 5249

Re: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆

דרופתקי דאורייתא כתב:באר היטב הראשון
באר היטב השני
שניהם על סימן לז

כנראה צריך לחפש:
שו"ע או"ח אמשטרדם תס"ב
ושו"ע או"ח אמשטרדם תק"ב
על ידי וונדרבר
ו' אוגוסט 30, 2019 2:50 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: החזון איש הוציא את ספריו בעילום שם
תגובות: 9
צפיות: 885

Re: החזון איש הוציא את ספריו בעילום שם

חיים שאול כתב:
י. אברהם כתב:האם היהודים בוילנא ידעו לקרוא רוסית?

זה אותיות רוסיות? עד כמה שאני ׳מכיר׳ רוסית זה אותיות קצת שונות, האמנם כן?

ר' חיים שאול צודק, זה לא אותיות רוסיות, אלא אותיות לטיניות רגילות.
(השפה היא ליטאית או פולנית?)
על ידי וונדרבר
ו' אוגוסט 30, 2019 1:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 863
צפיות: 51375

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

רוח חיים פאלאגי' או"ח סי' כה סוף אות ב, מציין לדברי מרדכי גלאנטי סי' א, וליתא שם בענין זה, גם חיפשתי שם מעלה מטה ולא מצאתי. יש ליישב בדוחק שמש"כ ברוח חיים או"ח סי' כ"ה סוף אות ב' לעיין בס' דברי מרדכי גאלאנטי סי' א', צ"ל: סי' ג' , וכוונתו ששם בשו"ת סי' ג' דן באיזה פרט ש...
על ידי וונדרבר
ו' אוגוסט 30, 2019 1:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 863
צפיות: 51375

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מרן החיד"א במראית העין, ליקוטים סי' כ אות ב ב'. מצאתי כתוב שהרבנים הגדולים מהר"ר אברהם יצחקי ז"ל ומהר"ר יעקב וילנא ז"ל לא היו מניחים תפילין במנחת ערב שבת קדש וכן ראיתי בכתבי הרב המקובל מהר"ר יוסף אירגאז ז"ל שכתב כן משם הרב המקובל מהר"ר מאיר פאפיראש כ"ץ ז...
על ידי וונדרבר
ג' אוגוסט 27, 2019 2:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון לטוב או למוטב
תגובות: 9
צפיות: 565

Re: לשון לטוב או למוטב

אם יש לא' מהחכמים לציין מקור סגנון הלשון לטוב או למוטב - לטב או למוטב - איזכורים ראשונים כנראה למוטב הוא כינוי לרע בלשון סגי נהור ואם יש פירוש לשינוי לשון בין טוב למוטב שדוקא מוטב יכנה לרע, או משום הכפילות משנה הלשון ואין לשון מוטב יותר כינוי לרע השימוש בביטוי "לטוב ... למוטב" הוא עתיק יו...
על ידי וונדרבר
א' אוגוסט 25, 2019 11:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2806
צפיות: 250133

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אני שואל על המקובל כיום לקרותו "בימה" היינו מקום שעליו קוראים בס"ת האם צריך שיהיה גבוה מהקרקע? [ע"פ המקובלים יש ענין של ו' או ז' מדרגות] שמעתי שהגריש"א זצ"ל הקפיד על זה אשמח למקורות בנושא עיין כף החיים או"ח סי' ק"נ ס"ק מ"א http://www.hebrewbooks.org...
על ידי וונדרבר
א' אוגוסט 25, 2019 10:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2806
צפיות: 250133

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דרופתקי דאורייתא כתב:מאימתי מצינו "בימה" לס"ת
ומה דעת פוסקי דורינו וכו' אם מישהו יוכל להפנות ושכמ"ה

עיין בית יוסף או"ח סוף סי' נ"ה (י"ט)
ועיין ב"ח או"ח סי' קמ"ח שמבאר מהו ארון הקודש ומהי בימה
על ידי וונדרבר
א' אוגוסט 25, 2019 9:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בית החברא קדישא בלובלין - עדות הש"ך.
תגובות: 6
צפיות: 545

Re: בית החברא קדישא בלובלין - עדות הש"ך.

זכור לי שיש ש"ך (או ט"ז) שמעידים על משהו שראו בבבית הטהרה של לובלין (או קראקא) ויש תמונה של זה (מלפני המלחמה). אודה למי שישיב לי אבדתי. כנראה כוונתך אודות טומאת אוהל, והפתח שסופו לעבור המת, האם ובאיזה אופן מטמא. ראה יו"ד שעא רמ"א, טו"ז ונקוה"כ שם. וראה עוד ש"ך יו&...
על ידי וונדרבר
ו' אוגוסט 23, 2019 5:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 863
צפיות: 51375

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מכון הכתב הדפיסו תשובות בעי חיי, וכללו את שו"ת כנסת הגודולה לאו"ח שהוא כאומר ח"ב בתוך הסידרה. כאמור לעיל, חלק א' לא הגיע לידינו. שו"ת כנסת הגדולה או"ח ח"ב יצא לאור בקושטא http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?101878&pageid=P0001L http://www.hebrewbooks.org/pdfpager...
על ידי וונדרבר
ה' אוגוסט 22, 2019 8:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 863
צפיות: 51375

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

התשובה שכאן - לא הגיע לידינו. בס' עבודת אפרים (שטיין) חלק א' עמ' ר' מביא ברכי יוסף או"ח סי' קל"א אות ד' שכותב על דברי שיירי כנה"ג הנ"ל: "ואמר מר דהלכה זו העלה בתשובה ושערי תשובתו ננעלו ולא זכינו לאורה". נראה שיש קצת טעות בדברים שנכתבו לעיל, ובס' עבודת אפרים לא דייק כ&q...
על ידי וונדרבר
ה' אוגוסט 22, 2019 2:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 278
צפיות: 33581

Re: מנהג שנהגו מאחר שלא היה בניהם מי שילמד ויכריע

הגר"ח פאלאג'י אינו מדבר על קהילות מסודרות ומבוססות, אלא על "כפרים" שבדרך כלל אין בהם יהודים, ולפעמים בזמן מגיפה וכד' בורחים לכפרים ["בתים לבריחים"] באופן לא מסודר, ולכן אין כהנים ואין ת"ח שיפסוק וכו'.
על ידי וונדרבר
ה' אוגוסט 22, 2019 2:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 863
צפיות: 51375

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הבטחתי כתב:התשובה שכאן - לא הגיע לידינו.

בס' עבודת אפרים (שטיין) חלק א' עמ' ר' מביא ברכי יוסף או"ח סי' קל"א אות ד' שכותב על דברי שיירי כנה"ג הנ"ל: "ואמר מר דהלכה זו העלה בתשובה ושערי תשובתו ננעלו ולא זכינו לאורה".
על ידי וונדרבר
ה' אוגוסט 22, 2019 2:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שדי חמד - מהדורות
תגובות: 19
צפיות: 814

Re: שדי חמד - מהדורות

מגדל כתב:ומהדורה של קה"ת (חב"ד) אשר אמורה להיות יותר מהודרת ונוחה.
האם למישהו יש צילום מתוך המהדורה של קה"ת על מנת שאוכל להתרשם ממנה?

ספר שדי חמד שבאוצר החכמה, הוא ממהדורת קה"ת.
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?28767&pageid=P0001
על ידי וונדרבר
ג' אוגוסט 20, 2019 2:06 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פיוט אשורר שירה
תגובות: 13
צפיות: 2115

Re: פיוט אשורר שירה

נדפס בראש ס' קיצור שלחן ערוך השלם של הג"ר רפאל ברוך טולידאנו זצ"ל, חלק א', מהדורת אהבת שלום, ירושלים תשס"ו, [עמ' ל'] http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?150819&pageid=P0030 (מהדורה ראשונה היתה בשנת תשכ"ו?) בקטלוג הספריה הלאומית רשמו שהמהדורה הראשונה נדפסה בירושלים [תשכ&quo...
על ידי וונדרבר
ג' אוגוסט 20, 2019 3:45 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פיוט אשורר שירה
תגובות: 13
צפיות: 2115

Re: פיוט אשורר שירה

זכור לי שראיתי פיוט "אשורר שירה" בראש קיצור שלחן ערוך של הגאון רבי ר"ב טולידאנו זצ"ל. אשורר שירה.JPG האקרוסטיכון נראה: אני ברוך רפאל חזק. כאשר רוב האותיות חוזרות על עצמן. נדפס בראש ס' קיצור שלחן ערוך השלם של הג"ר רפאל ברוך טולידאנו זצ"ל, חלק א', מהדורת אהבת שלום, ירושל...
על ידי וונדרבר
ב' אוגוסט 12, 2019 11:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 226
צפיות: 37310

Re: ◆ אלון בכות ◆

הרב ישראל סקלר זצ"ל. ... יש להוסיף שההדיר מספרי הראשונים במוסד הרב קוק: חידושי הרשב"א על מסכתות גיטין (תשמ"ו) וביצה (תשנ"ז), חידושי הר"ן על שבת (תשנ"ד) וסנהדרין (תשס"ד), ותוספות רא"ש על ברכות (תשס"ז), יומא וביצה (תשע"א) ושבת (תשע"ו). כמדומה שהי...
על ידי וונדרבר
ב' אוגוסט 12, 2019 11:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2806
צפיות: 250133

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ספר ברכי יוסף על או"ח - סימן תקנט "ומצאתי כתוב דמזה הטעם לא מיחו חכמים על רבות בנות דאחר חצות מתעסקות בכל כחן לכבד הבית ולתקן המטות, וכיוצא מתקוני הבית, וזה מנהג קדום בערי איטאליא לנשים, ויען שדעתן קצרה וחלושי אמונה אדרבא חיזקו ידיהם לקבוע אמונת הגאולה ולא יתיאשו ח"ו" הג' הרב מר...
על ידי וונדרבר
ו' אוגוסט 09, 2019 2:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרכי משה אבן העזר וחושן משפט
תגובות: 2
צפיות: 457

Re: דרכי משה אבן העזר וחושן משפט

השאלה לא מובנת. בדף השער של ס' דרכי משה השלם [הארוך] - חו"מ, של מכון ירושלים, (ירושלים תשל"ט), כתבו במפורש שיוצא לאור בפעם הראשונה עפ"י כת"י. וכן ראה בטור שירת דבורה ומכון ירושלים, (תשנ"ג), באבן העזר חלק א', בסופו, הדפיסו דרכי משה הארוך [השלם] על אה"ע, ובהקדמה מדגישים ש...
על ידי וונדרבר
ה' אוגוסט 08, 2019 11:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יהודה [זרחיה] אזולאי - נכד החיד"א?
תגובות: 398
צפיות: 65150

Re: רבי יהודה זרחיה אזולאי - נכד החיד"א?

כתבי היד של הגאון רבי אהרן אזולאי, מחכמי מראכש העצומים [יעויי' בכתה"י שלו בספה"ל] היו בידי ריז"א. האם יש בזה הוכחה לכך שהוא צאצא שלו?? ידוע שריז"א רכש הרבה כת"י, וא"כ אם מוצאים אצלו כת"י מסויים אין בזה הוכחה שהוא מצאצאיו. יש לקחת בחשבון עוד נקודה חשובה, ריז"א...
על ידי וונדרבר
ד' אוגוסט 07, 2019 10:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2806
צפיות: 250133

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ביאור של אב"ד טלז, על הגמרא שאמר מנשה לרב אשי שיש לברך המוציא היכא דקרים בישולא, שהעושה מעשה בלי קבלת עול מלכות שמים הרי זה אביזרייהו דעבודה זרה ראה ס' סוד הפרנסה לרי"ד שלזינגר עמ' י"ח http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?179971&pageid=P0040 וראה עוד בס' שעורי דעת עמ' 98 שמדבר ע...
על ידי וונדרבר
ד' אוגוסט 07, 2019 10:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן ניתן להשיג
תגובות: 2
צפיות: 337

Re: היכן ניתן להשיג

שייף נפיק כתב:סידור בית עובד בית מנוחה??

בית עובד
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?21885&pageid=P0001L
בית מנוחה
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?21884&pageid=P0001L
על ידי וונדרבר
ד' אוגוסט 07, 2019 3:34 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יהודה [זרחיה] אזולאי - נכד החיד"א?
תגובות: 398
צפיות: 65150

Re: רבי יהודה זרחיה אזולאי - נכד החיד"א?

כתבי היד של הגאון רבי אהרן אזולאי, מחכמי מראכש העצומים [יעויי' בכתה"י שלו בספה"ל] היו בידי ריז"א. האם יש בזה הוכחה לכך שהוא צאצא שלו?? עקרונית, אפשרי שריז"א יהיה צאצא לאחד מחכמי מראכש, כי כתבו על ריז"א שהיה מהמשפחות המיוחסות שבעיר מראכש ראה צילום מקובץ עץ חיים טז עמ' ס"...
על ידי וונדרבר
א' אוגוסט 04, 2019 3:20 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 972
צפיות: 128344

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

השימוש ב'יגער' ככינוי לשטן קרוב לודאי שנמצא בספרים (איני זוכר כעת דוגמאות) ואינו השערה שלי. עיין מש"כ מרן החיד"א בס' יוסף תהילות ריש מזמור קל"א (בשם מהר"א הלוי ברוכים) דמי שהוא עניו אין יגער שולט בו. וכ"כ גם בס' חומת אנך סוף פרשת בראשית אות כ"א. הענין שהעניו אין שולט ב...
על ידי וונדרבר
ו' אוגוסט 02, 2019 3:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לוחות לימוד שנתיים
תגובות: 4
צפיות: 303

Re: לוחות לימוד שנתיים

לוח ללימוד ח"י פרקי משניות ביום
viewtopic.php?f=7&t=18282&p=176259&hilit=#p176259

לוח ממוחשב ללימוד בשיטת חבורת שס עם סדרי חזרות
viewtopic.php?f=17&t=14515&p=506081&hilit=#p136195
על ידי וונדרבר
ו' אוגוסט 02, 2019 3:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לוחות לימוד שנתיים
תגובות: 4
צפיות: 303

Re: לוחות לימוד שנתיים

בענין זה אפשר להעזר גם בלוח "דבר בעתו" המפורסם, של הרה"ג רבי מרדכי גנוט שליט"א
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?151355&pageid=P0001
על ידי וונדרבר
ו' אוגוסט 02, 2019 1:39 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 972
צפיות: 128344

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

מה שנכון נכון כתב:השימוש ב'יגער' ככינוי לשטן קרוב לודאי שנמצא בספרים (איני זוכר כעת דוגמאות) ואינו השערה שלי.

עיין מש"כ מרן החיד"א בס' יוסף תהילות ריש מזמור קל"א (בשם מהר"א הלוי ברוכים) דמי שהוא עניו אין יגער שולט בו. וכ"כ גם בס' חומת אנך סוף פרשת בראשית אות כ"א.

עבור לחיפוש מתקדם