החיפוש הניב 4465 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ה' אפריל 18, 2019 1:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "והגדת לבנך" או והגדת לאביך
תגובות: 13
צפיות: 270

Re: "והגדת לבנך" או והגדת לאביך

רק שאלה: מעשה בר"ע וכו' שהיו יושבין "ומספרים" ביצאת מצרים כל הלילה עד שבאו ואומרים להם הגיע זמן ק"ש. לא כתוב שפלפלו בהל' הפסח אלא "מספרים" פשוטו כמשמעו מביאורי הרבי מליובאוויטש להגש"פ: וראה תוספתא ספ"י דפסחים מעשה כעין זו בר"ג בלוד שעסקו בהלכות הפסח כל ה...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אפריל 18, 2019 1:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת ותפילה מוקדמת בע"ש ופסח
תגובות: 2
צפיות: 53

Re: קבלת שבת ותפילה מוקדמת בע"ש ופסח

א. יש בזה דעות שונות, הן בנגלה (מצד ההלל שבבית הכנסת) והן בנסתר. ב. מעשה "רב": מו"ח, אשר ידיו רב לו הן בנגלה והן בספרי פנימיות התורה (הן בחב"ד והן בספרי חסידות אחרים וכו'), התפלל בשנה שעברה במנין שסיימנו בו את ערבית (כולל הלל) לפני צאת הכוכבים. ג. יש להיזהר לקרוא קריאת שמע מיד בצ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אפריל 18, 2019 1:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר
תגובות: 11
צפיות: 204

Re: כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר

טעות! המצות הקשות הם פחות מחמש מאות שנה! אולי חצי מזה! פען מצאתי שא' הראשונים כותב שבליל פסח אוכלים "רקיקין". רמב"ם חמץ ומצה ח,ו רקיקי מצות מופיע גם בתורה אמנם לא בהקשר לחג הפסח, בכל אופן ענין השרויה הוא בוודאי מחודש והתחיל כתוצאה מהפחתת המים בעיסה מפני רצונם לעשות רקיקים שכך יוכלו ל...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אפריל 18, 2019 3:05 am
פורום: פסח
נושא: יצי"מ- מה התשובות הפשוטות לשאלות הפשוטות?
תגובות: 10
צפיות: 565

Re: יצי"מ- מה התשובות הפשוטות לשאלות הפשוטות?

א' למה להודות על היציאה הרי הוא זה ששיעבד אותנו? ב' מעבדות לחירות? הרי עכשיו אנו עבדי השם? ג' לראות עצמו וכו' היינו משועבדים לפרעה וכו' הרי ברור שלא לעולם ועד היינו עבדים למצרים? ד' מה החידוש בפסיחת בתי ישראל, הרי מכת בכורות עונש למצרים, ומהיכי תיתי שיהרגו גם בנ"י? ב. יש בזה ביאור נפלא מהרבי מ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אפריל 18, 2019 2:54 am
פורום: אספקלריא
נושא: כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר
תגובות: 11
צפיות: 204

Re: כן עשה הלל היה כורך וגו' כמה סימבולי לומר משפט זה בליל הסדר

מוטוש כתב:טעות! המצות הקשות הם פחות מחמש מאות שנה!
אולי חצי מזה!

פען מצאתי שא' הראשונים כותב שבליל פסח אוכלים "רקיקין".
רמב"ם חמץ ומצה ח,ו
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 17, 2019 9:46 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 17
צפיות: 103

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

האוכל מצה בערב פסח - לוקה מכת מרדות מדרבנן כמי שבא על ארוסתו בבית חמיו.

ומדוע אינו לוקה מדאורייתא משום בל תוסיף?!

אלא מוכרחים לומר שאין זו הוספה כלל.
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 17, 2019 5:59 pm
פורום: פסח
נושא: קיום מצוה באכילת חמץ... הכיצד?
תגובות: 15
צפיות: 1290

Re: קיום מצוה באכילת חמץ... הכיצד?

ולהעיר מדיני האוכל תרומה בערב פסח, שנחשב כטרוד בדבר מצווה.
אבל שם מדובר גם במצוות אכילת תרומה, שהיא מצווה שמברכים עליה בשם ומלכות.
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 17, 2019 2:35 pm
פורום: פסח
נושא: קיום מצוה באכילת חמץ... הכיצד?
תגובות: 15
צפיות: 1290

Re: קיום מצוה באכילת חמץ... הכיצד?

נמחק
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 17, 2019 2:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2071
צפיות: 129457

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דרופתקי דאורייתא כתב:מעשה על החידושי הרי"מ שאמר לאחד שא"ל שיש לו 'מחשבות זרות', שאין אלו מחשבות זרות אלא מחשבות שלך...

בתודה מראש

סיפורי חסידים, זוין. כמדומני באחת הפרשיות האחרונות.
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 17, 2019 11:28 am
פורום: פסח
נושא: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה
תגובות: 8
צפיות: 129

Re: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

לכאורה ממנהג העולם יש להביא ראיה, שהרי בשלמא מי שאוכל מצות יד רק בליל ראשון, אז בודאי שעשיית המצות דידיה היא בשביל לילה ראשון, אבל לפי החסידים שכל שבעת הימים אוכלים רק מצות יד הרי שנאפו המצות לכל שבעה, ואיך אפשר להשתמש בהם לילה ראשון? וע"כ דאין זה חיסרון וכשיטת הגר"ז. ואולי זה באמת עוד סי...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 16, 2019 2:52 pm
פורום: פסח
נושא: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה
תגובות: 8
צפיות: 129

Re: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

לכאורה ממנהג העולם יש להביא ראיה, שהרי בשלמא מי שאוכל מצות יד רק בליל ראשון, אז בודאי שעשיית המצות דידיה היא בשביל לילה ראשון, אבל לפי החסידים שכל שבעת הימים אוכלים רק מצות יד הרי שנאפו המצות לכל שבעה, ואיך אפשר להשתמש בהם לילה ראשון? וע"כ דאין זה חיסרון וכשיטת הגר"ז. ואולי זה באמת עוד סי...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 16, 2019 1:09 pm
פורום: פסח
נושא: מנהג לפזר פירורי לחם לפני בדיקת חמץ
תגובות: 18
צפיות: 2025

Re: מנהג לפזר פירורי לחם לפני בדיקת חמץ

נראה לי שיותר מועיל שאחרים יניחו לי את הפתיתים, כי זה גורם לי לבדוק יותר טוב...

אבל זה כמובן לא מנהג אלא פרקטיקה.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 15, 2019 7:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2071
צפיות: 129457

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

"מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון". ידוע מש"כ החיד"א בשמחת הרגל: ראב"ע ור' טרפון היו כהנים. ר' יהושע היה לוי. ובכל זאת נתחייבו בסיפור יציאת מצרים, אף שלא נשתעבדו המצריים בשבט לוי. יש מוסיפים שר' עקיבא היה בן גרים, ור' אליעזר היה גם כן לו...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 15, 2019 6:08 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 88
צפיות: 1189

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

בברכה המשולשת כתב:
אבני גזית כתב: והיום לא אורזים עדשים ושעועית בשקי חמץ.


אם כוונת כתר"ה לאיסור קטניות- זה לא הטעם המקורי בראשונים.

מלבד זאת שעדיין ניתן בימינו למצוא בקטניות גרגרים ממינים אחרים (ראיתי בעיני כו"כ פעמים, ולכן קטניות שלא נבררו מתערובת דגנים - קרוב בעיני לאוסרם מדינא לכולם).
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 15, 2019 1:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'פת' לגבי 'מצה'; ובהקשר לביקור המלאכים אצל אאע"ה?
תגובות: 2
צפיות: 56

Re: 'פת' לגבי 'מצה'; ובהקשר לביקור המלאכים אצל אאע"ה?

רמב"ם חמץ ומצה ח,יב:
מי שאין לו יין בלילי הפסח - מקדש על הפת
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 15, 2019 1:18 pm
פורום: פסח
נושא: אלו שלא אוכלים כזית בכרפס
תגובות: 1
צפיות: 78

Re: אלו שלא אוכלים כזית בכרפס

מו"ח מספר שהרבי מליובאוויטש לקח חתיכה קטנטנה עד שבקושי היה מה להטביל במי המלח.
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 9:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2405
צפיות: 249373

Re: אשכול אביעה חידות

המשורר כתב:חידה שהזמן גרמא
איזו קינה אמרו רבנן במוצאי שבת.

ויהי נועם נשבת?
זה תלוי במנהגים שונים, כידוע...
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 9:13 pm
פורום: פסח
נושא: ביטול מנין 'ותיקין' ביום טוב ראשון של פסח
תגובות: 3
צפיות: 194

Re: ביטול מנין 'ותיקין' ביום טוב ראשון של פסח

ספר קטן יש לי וכו' וכתוב בו "ובאת אל ... השופט אשר יהיה בימים ההם", דהיינו "אין לך אלא שופט שבימיך", ועפ"ז לכאורה יש דין קדימה לנוהגים כפי השופטים שבימינו ולא "כמו פעם".
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 9:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2405
צפיות: 249373

Re: אשכול אביעה חידות

חידות לפרשת מצורע: 1. שם של בעל חיים המופיע 3 פעמים בפסוק אחד! 2. ישנו פסוק בפרשה, שכל המילים בו, מתחילות באותן 2 אותיות ומסתיימות באותה אות? 3. איבר מסויים בגוף המופיע בכל התורה אך ורק בפרשה שלנו! 4. איזו ממכות מצרים מוזכרת בפרשתנו? בכמה מהפרשות הקודמות והבאות היא מוזכרת? 1. ציפור (יד, ו). 2. יד, ...
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 5:06 pm
פורום: פסח
נושא: חמץ בבית המקדש
תגובות: 12
צפיות: 137

Re: חמץ בבית המקדש

עוד אפשרות: את"ל שחברה בע"מ אינה נחשבת כאדם מישראל, ומותר לה להחזיק חמץ בפסח - אז אפשר למכור את החמץ לחברה בע"מ...
(לכאורה שאלת החברות-בע"מ תהיה אחת השאלות הגדולות שהסנהדרין יצטרכו להכריע בה, באם ימשיך "עולם כמנהגו נוהג")
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 5:02 pm
פורום: פסח
נושא: חמץ בבית המקדש
תגובות: 12
צפיות: 137

Re: חמץ בבית המקדש

. . ובוודאי שאין שום סיבה להניח שתהיה מכירת חמץ לעת"ל ראה בקובץ זה , ע' 15. מי הוא "רש"ל" שאמר שיש מצווה מדאורייתא למכור חמץ? (הרי לכל היותר זה אולי דבר היתר, וגם זה מחלוקת גדולה) א. הרב שמואל הלוי לויטין (תרמ"ג-תשל"ד), היה משפיע ראשי בישיבת תומכי תמימים המרכזית ב-770,...
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 4:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2405
צפיות: 249373

Re: אשכול אביעה חידות

חידות לפרשת מצורע:
1. שם של בעל חיים המופיע 3 פעמים בפסוק אחד!
2. ישנו פסוק בפרשה, שכל המילים בו, מתחילות באותן 2 אותיות ומסתיימות באותה אות?
3. איבר מסויים בגוף המופיע בכל התורה אך ורק בפרשה שלנו!
4. איזו ממכות מצרים מוזכרת בפרשתנו? בכמה מהפרשות הקודמות והבאות היא מוזכרת?
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 4:33 pm
פורום: פסח
נושא: חמץ בבית המקדש
תגובות: 12
צפיות: 137

Re: חמץ בבית המקדש

לבי במערב כתב:"שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים או של גבוה" (פסחים ה, ב. רמב"ם הל' חומ"צ רפ"ד).

האם עפ"ז אפשר להקדיש חמץ לבית המקדש, ולפדותו לאחר הפסח?
אולי זה יהיה הפתרון במקום מכירת חמץ לעת"ל?
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 4:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על כמה מצוות ל"ת יש מיתת בית דין?
תגובות: 10
צפיות: 87

Re: על כמה מצוות ל"ת יש מיתת בית דין?

יישר כח.
עכשיו אצטרך לחפש את כל הספרים ולחקור (מסתמא רובם ככולם באוצר)
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 4:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על כמה מצוות ל"ת יש מיתת בית דין?
תגובות: 10
צפיות: 87

Re: על כמה מצוות ל"ת יש מיתת בית דין?

בברכה המשולשת כתב:
עזריאל ברגר כתב: ונלפענ"ד שסדר המצוות שם, וכן סדר המצוות שבספר המצוות - הם מהדורות ראשוניות של סדרים בהם חשב לסדר את ספרו, ומשנה לא זזה ממקומה.


וכפי שהראה ר"ד הכהן הנשקה

אשמח אם תרחיב דבריך, או תתן לינק.
האם הוא התייחס גם למנין הלוקים או רק לספהמ"צ?
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 4:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: של מי היו השדות מהן קצרו את העומר?
תגובות: 7
צפיות: 102

Re: של מי היו השדות מהן קצרו את העומר?

לכאו' ממה שמצינו שהיו חששות שמא האדם הפרטי לא יקנה את החיטים כהוגן, ולכך בשמיטה בי"ד העמידו שומרים, מוכח שבכל שנה היה השדה של בי"ד. בשמיטה אי אפשר לקנות ממנו, מצד איסור סחורה בפירות שביעית, אבל בשאר השנים אפשר לקנות מהבעלים, וכאשר קונים ממנו בכסף מלא - לאו כל כמיניה לומר שהוא לא הקנה כהוג...
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק מלקות לחומרא או לקולא?
תגובות: 7
צפיות: 51

Re: ספק מלקות לחומרא או לקולא?

כעת מצאתי כעין זה במשנה חולין פו,א.
ומסתמא רבו מלספור בחז"ל.
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 1:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: של מי היו השדות מהן קצרו את העומר?
תגובות: 7
צפיות: 102

של מי היו השדות מהן קצרו את העומר?

נשאלתי:
העומר ושתי הלחם הם קרבן ציבור ובאים מתרומת הלשכה. השאלה שלי היא האם לבית דין היה שדה מיוחד לטובת הענין או שהם קנו מאדם פרטי.
לגבי שביעית כתוב במפורש שבית דין מעמידין שומרין שישמרו על תבואה ספיחים שהיו הפקר כדי שעניים לא יקחו אבל מה קרה בשנה רגילה שאיננה שמיטה?
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 11:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?
תגובות: 15
צפיות: 240

Re: ב"מ פד. - עד נטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?

את ר"ל - הוא המית מן הדין, וכפי שראינו שאחותו התחננה בפניו ולא שמע לה.
את ר"כ - הוא המית שלא מן הדין (שהרי נודע לו שטעה בקפידתו) ולכן התפלל והחיהו.
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 11:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרין ותרתין שנין
תגובות: 16
צפיות: 316

Re: עשרין ותרתין שנין

לא ראיתי שמישהו הביא כאן שני ענינים של כ"ב שנה שהם בדווקא:
יעקב שלא כיבד את אביו כ"ב שנים, ויוסף שלא ראה את יעקב כ"ב שנים.
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 11:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק מלקות לחומרא או לקולא?
תגובות: 7
צפיות: 51

Re: ספק מלקות לחומרא או לקולא?

נראה לי שלא הבנתי את כוונתך, ואם כן הבנתי נכון - אז ראה לדוגמא איסורי ביאה כב,יא (אנדרוגינוס שנתייחד עם הנשים אין מכין אותו מפני שהדבר ספק) או הלכות ביאת המקדש פ"ג הלכה כ"ד (טמא ששהה במקדש, ויש ספק (הלכתי) אם זה נחשב ששהה כשיעור או לא - אינו לוקה מפני שהדבר ספק). כמובן שאלו הן שתי דוגמאות ...
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 11:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: קלב"מ בעבירת חיוב מיתה באונס
תגובות: 10
צפיות: 118

Re: קלב"מ בעבירת חיוב מיתה באונס

בלי לעיין במקורות, יש כמה גוונים באונס, ולכאורה עיקר השאלה תהיה במי שמאיימים עליו שאם לא יעשה כך וכך יהרגוהו וכיו"ב, שלגבי איסורי שבת וכיו"ב - נדחה האיסור, ולגבי ממונות - המציל עצמו בממון חבירו חייב. (באונס של דרך עליה ודרך ירידה - כבר הבאנו שפטור. באונס שלקחו אותו וזרקו אותו על אדם - ברור...
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 11:12 am
פורום: פסח
נושא: קטניות בשבת אסרו חג
תגובות: 24
צפיות: 1453

Re: קטניות בשבת אסרו חג

א. אצלנו נוהגים לכתחילה למכור חמץ גמור גם בבית. ואדרבה: זה נותן יותר תוקף למכירה כולה.
ב. לקנות בחנות - מפורש בהלכות יו"ט שמותר, ואין חילוק (עקרוני) בין שבת ליו"ט בזה.
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 11:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: קלב"מ בעבירת חיוב מיתה באונס
תגובות: 10
צפיות: 118

Re: קלב"מ בעבירת חיוב מיתה באונס

לענין כתב:דרך עליה זה ממש לא אונס (גם אם לגבי גלות הוא נתינת טעם לפטור המיוחד של דרך עליה, אך ודאי אין זה משמש בשאר דיני התורה).

הרמב"ם קורא לזה "שגגה הקרובה לאונס".
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 11:09 am
פורום: פסח
נושא: ביטול מנין 'ותיקין' ביום טוב ראשון של פסח
תגובות: 3
צפיות: 194

Re: ביטול מנין 'ותיקין' ביום טוב ראשון של פסח

שאלה טובה.
ולגופו של הענין הנדון בביה"ל שם - יש אשכול על זה:
הכריזו כבר במנין של ותיקין גשם מה הדין?
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 11:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק מלקות לחומרא או לקולא?
תגובות: 7
צפיות: 51

Re: ספק מלקות לחומרא או לקולא?

ונקוט האי כללא בידך:
לא פוגעים ביהודי אם לא ברור במאה אחוז שכך צריך לעשות...
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 11:00 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: קנין כסף אחרי קנין משיכה
תגובות: 6
צפיות: 299

Re: קנין כסף אחרי קנין משיכה

עושה חדשות כתב:
עושה חדשות כתב:(ותליא בהפלוג' על הקנאה באופן שלגבי הקונה כבר יהיה ברשותו).

אכן לא שמתי לב לדבריך.
המקדש בגזל שגזל מהאשה - מקודשת לפעמים.
האם אין משם ראיה ברורה שמועיל קנין בגזלן?!
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 10:59 am
פורום: פסח
נושא: תיאור יציאת מצרים במרחבי התנ"ך
תגובות: 9
צפיות: 769

Re: תיאור יציאת מצרים במרחבי התנ"ך

תהילים קו (המשך למזמור שלפניו).
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 10:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: על כמה מצוות ל"ת יש מיתת בית דין?
תגובות: 10
צפיות: 87

Re: על כמה מצוות ל"ת יש מיתת בית דין?

א. זה לא מדויק לומר שיש 207 מצוות לא תעשה שלוקים עליהן, כי יש דברים שלוקים עליהם משני לאווים, ומנאם הרמב"ם כאחד (כגון בל ייראה ובל יימצא, או נזיר שנטמא למת או גילח שערו שלוקה גם משום "בל תאחר"). ב. גם בפט"ו שם יש אי-דיוק בזה, שהרמב"ם מונה שם את חמותו ואת בת אשתו בשני נהרגים...
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 14, 2019 10:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק מלקות לחומרא או לקולא?
תגובות: 7
צפיות: 51

Re: ספק מלקות לחומרא או לקולא?

אתה שואל האם מכים את מי שעבר על ספק לאו - מפורש ברמב"ם בריבוי מקומות שלא.

עבור לחיפוש מתקדם